Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

Václav Kytička

27.9.2013 Komentáře Témata: Společnost 2735 slov

Zamýšlel jsem se nad článkem, který byl zveřejněn i zde na Zvědavci pod názvem "Šejk mi povedal, že som neviditeľný..."

Přitom mě zaujala nikoliv problematika zpravodajskými službami skrze Syrské teroristy organizovaná násilná destabilizace Syrského státu s následným záměrem ji otevřeně vojensky napadnout, ale otázka, kdo jsou ti bojovníci opozice presidenta Bašára Asada? Kde se vzaly ty hordy psychopatických primitivů, které v ulicích Syrských měst rozsévají zkázu a smrt pro Evropany nepředstavitelným způsobem? Co je to za jedince? (cituji Syřanku maďarského původu z uvedeného článku)

...

Koho označujete pojmom „nevzdelaní ľudia“?

Neuvedomelú časť obyvaľstva, ktorú je veľmi ľahké zmanipulovať a využiť na rôzne ciele, napríklad na náboženské. Môžem vám uviesť príklad. V nižšej vrstve obyvateľstva, ktorá je neuvedomelá, bez vyššieho vzdelania, sa chlapci oženia už keď majú 16-18 rokov. Ostatní sa učia, oni zakladajú rodiny a každoročne sa im narodí dieťa. Toto je ten dôvod, pre ktorý je v Sýrii tak veľa mladých. Viete prečo sa to deje? Dôvod je jednoduchý – šejk, duchovný vodca ich burcuje a podporuje! Štát chce toto obmedziť, preto navrhli, že rodiny, ktoré majú viac ako 3 deti, musia platiť dane. Aj tu však ľudia vybabrali s vládou, štvrté dieťa proste nebolo zahlásené, nechodilo vôbec do školy. A takto nám tu vznikajú nevzdelané a ľahko zmanipulované vrstvy. Darmo sa otvorili nové odborné školy zadarmo. Sociálne dávky mnohí využili na to, aby sa mohli ešte raz oženiť.

...

Jeden človek dokonca začal kopať a udierať do tanku. Brat mojej priateľky sa ho spýtala, že čo robí. On prekvapene odpovedal: „A ty ma vidíš? Šejk mi povedal, že ak trikrát dupnem po zemi, budem neviditeľný!“, mnohým ľuďom rozdávali ženské spodné prádlo, aby mohli po smrti v raji ako obdariť panny. A takto zmanipulovaní ľudia začali páchať zverstvá na domácom obyvateľstve. Nezaslúžia si, aby sme ich nazvali ľuďmi. Vyhlásili džihád a naštartovali vražednú mašinériu, ktorú sa sýrska armáda snaži zastaviť.

...

Sú to Satanove deti plné nenávisti a zla. Páchajú také zločiny proti ľudskosti, aké neuvidíte ani v hororoch. Možno sa aj armáda skladá zo silných mužov, ale nie z bezcitných robotov ako oni. Tých nezaujíma nič okrem vraždenia. A ťažko povedať či ide o moslimov, pretože sa sútreďujú len na vraždenie a celkovo ich mozog je nastavený na vraždenie.

...

Armáda zatýka teroristov a či veríte, či nie, nie jeden z nich si myslí, že bojuje v Izraeli, proti Židom. Omamné látky, ktoré im podávajú, im nedovoľujú zaspať a necítia bolesť. Mali sme tu jedného vojaka, ktorý zázračnú pilulku vyskúšal. Týždeň nevedel zaspať, týždeň!

...

Pred niekoľkými týždňami sa im podarilo v dedinke pri meste Lattakia niečo, na čo môžu byť skutočne hrdí. Masovo vyvraždili celé rodiny, tehotnej žene rozrezali brucho a ...

...

Pro ucelení si názoru o jednotkách Syrské opozice lze shlédnout dokument Ruská televize:

Následně na to jsem narazil na velice alarmující a smutný otevřený dopis dvou učitelek, které píší ministru školství SR o situaci v jejich škole, kde se postupem doby stávají původní Slováci menšinou. Tento dopis mi na výše uvedenou otázku „Kde se vzaly ty hordy psychopatických primitivů, které v ulicích Syrských měst rozsévají zkázu a smrt?“ myslím dostatečně odpověděl.

Celý článek naleznete zde: http://www.nadhlad.com/content/list-uciteliek a opravdu stojí za přečtení. Prakticky se jedná o horor v přímém přenosu. Zde uvádím v zkrácené podobě nejzávažnější části tohoto strašného obvinění současné vládní ideologie Slovenského státu.

...

Vážený pán minister,

tento list vznikol ako reakcia na bezmocnosť, s akou sa dennodenne stretávame pri našej práci. Je to výpoveď nás obyčajných učiteľov z „ďalekého východu“

...

Náš list je skrátka reakciou na neúnosný stav v slovenskom školstve a dysfunkčný, nespravodlivý sociálny systém v štáte.

...

Najväčšie ťažkosti máme so žiakmi, ktorí sú sociálne výrazne neprispôsobiví, takmer výhradne sú to žiaci rómskeho pôvodu.

...

Nie je žiadnou zriedkavosťou, že žiak príde ráno do školy a zo šiestich vyučovacích hodín sa zúčastní jednej alebo dvoch a počas ostatných sa bez vedomia vyučujúceho túla po chodbách a priestoroch školy. Nie je v našich silách a možnostiach hľadať a „zbierať" žiakov, ktorí by mali byť na vyučovaní, no nie sú.

Navyše sú títo žiaci väčšinou agresívni, arogantní a vyskytujú sa rôzne druhy sexuálneho obťažovania nielen spolužiakov, ale aj učiteliek. Situácia v niektorých triedach hraničí so systematickým šikanovaním pedagógov.

....

Rodičia týchto detí sú dokonca poberateľmi finančného príspevku vo výške 17€, ktorý je vyplácaný zväčša len skupine neprispôsobivých obyvateľov a len za to, že deti plnia povinnú školskú dochádzku. Otázne je, z akého dôvodu im je tento príspevok pridelený, keďže povinná školská dochádzka vyplýva zo zákona

...

prečo sú tieto financie vyplácané väčšinou len rodičom istej skupiny obyvateľstva. Prečo sú títo ľudia systematicky a pravidelne neprávom zvýhodňovaní ...

Zodpovední rodičia a aj široká verejnosť je právom pohoršená touto pozitívnou diskrimináciou, ktorá sa nedá nazvať inak ako výsmechom svedomitej rodiny. Chceme ešte podotknúť, že spomínaný príspevok je rodičom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vyplácaný aj v prípade, že školská dochádzka detí je pravidelne a hrubo porušovaná záškoláctvom a inými problémami výchovného charakteru. Tieto deti chodia do školy nie kvôli učeniu a vzdelávaniu, ale provokovať spolužiakov, učiteľov, riešiť si osobné spory, vystrájať a vyvádzať, zafajčiť si pred školou atď. Vyslovene im spôsobuje radosť narúšať chod vyučovania, život a fungovanie školy ako takej.

...

Maximálny trest, ktorý rodičov „postihne" je to, že osobitným príjemcom ich dávok sa stane mesto, v ktorom žijú a sociálne pracovníčky im robia „slúžky", ktoré im nakúpia jedlo, deťom šaty a pomôcky, nákupy im donesú priamo domov, a tak ich môžu promptne speňažiť.

O zvýhodnených cenách stravného oproti pracujúcim rodičom sa v záujme stručnosti nebudeme zmieňovať, ale je nehorázne, že za obedy na celý mesiac (v prípade, že má mesiac 20 pracovných dní) zaplatia rodičia niektorých detí sumu od 1,80 do maximálne 3,20 eur (v závislosti od veku) a pracujúci rodič viac ako 23 eur! A obed žiakovi patrí iba preto, lebo si odsedel prvú vyučovaciu hodinu. Čo na tom, že nemal pero, zošit, ceruzku, domácu úlohu. Nielenže vôbec na hodine nepracoval, ale vyvolal niekoľko roztržiek a učiteľ vďaka nemu tretinu hodiny stratil snahou o nastolenie disciplíny a pracovnej atmosféry.

...

Rôzne druhy finančných dávok, ktoré rodičia týchto detí poberajú, vôbec nezabezpečujú základné potreby. Deti chodia v roztrhaných, špinavých, zapáchajúcich kusoch oblečenia, v rozpadnutých topánkach, bez desiaty, sú zavšivavené, majú rôzne druhy kožných chorôb a absentujú u nich aj tie najzákladnejšie hygienické návyky! Peniaze na mobilné telefóny, alkohol a cigarety sa však vždy u nich nájdu.

...

Na dotvorenie reálneho obrazu o skutočnom stave ich „socializácie" nám nedá nespomenúť stav v nultých ročníkoch, prípadne prvých ročníkoch ZŠ. Keďže drvivá väčšina detí vôbec nie je zaškolených, do materskej školy nikdy nechodili a niektoré vôbec nevedia po slovensky, nikdy nedržali v ruke ceruzku a nekreslili, nepoznajú hračky, farby a v prvých týždňoch ich pobytu u nás sa neučia poznávať prvé písmenká, čísla a farby, ale oboznamujú sa s tečúcou vodou, splachovacím WC, fúkaním nosa do vreckovky namiesto rukávov a základnými sebaobslužnými a hygienickými návykmi.

Komunikácia s týmito deťmi je nesmierne náročná, reči zle rozumejú, nechápu, čo sa od nich požaduje, keďže majú obmedzenú slovnú zásobu (a to nie len v slovenskom, ale aj rómskom jazyku). Neskôr od nich očakávame, že sa budú učiť ďalšie dva cudzie jazyky, čo je nemysliteľné, keďže poriadne nevedia ani po slovensky. Nedokážu pomenovať bežné veci, sú to pre nich predmety neznáme, s ktorými sa nikdy predtým nestretli.

...

V dotazníku (dotazník ŠŠI) ste sa nás nedávno pýtali, ako zabezpečujeme rovnoprávny prístup k vzdelávaniu detí. Ako vôbec nad tým môžete uvažovať, že by vzdelávanie týchto detí mohlo byť rovnoprávne, keď sú hladné, smädné, špinavé, nevyspaté (lebo rodičia do noci „oslavovali" a oni buď nemohli spať alebo strážili mladších súrodencov), majú svrab, sú zavšivavené, pokožka na hlave je zapálená, rozškriabaná, plná chrást a hnisu

...

Uvedomte si, že tieto deti nemajú uspokojené základné životné potreby a my od nich očakávame plnohodnotný výkon v škole! Tak nám teda poraďte, ako majú učitelia efektívne vykonávať svoju prácu za týchto okolností? Stačí zopár neprispôsobivých detí v triede a zabránia v hodnotnom napredovaní aj ostatným spolužiakom. V triedach je neuveriteľný smrad a zápach, a to skutočne nie sú dôstojné podmienky pre vzdelávanie a nie sú to férové podmienky pre ostatných- prispôsobivých žiakov, ani nás pedagógov.

...

Aj napriek enormnej snahe a osobnému zanieteniu pedagógov škola produkuje absurdné množstvo žiakov, ktorí sú na trhu práce neuplatniteľní a bez akýchkoľvek sociálnych a pracovných návykov, čo je z nášho pohľadu opäť dôsledok chybného fungovania politiky tohto štátu. Neprispôsobiví spoluobčania si veľmi rýchlo zvykli na výhody, ktoré im štát ponúka a stotožnili sa s myšlienkou, že všetko dostanú zadarmo, je o nich postarané a pritom nemusia ani pohnúť prstom.

...

Takže párik neprispôsobivých občanov si pokojne prežije svoj život v niekoľkých sociálnych bytoch (lebo jeden im vydrží maximálne pár rokov, kým ho totálne zdemolujú, tak im štát dá zadarmo nový), narobia si kopec detí (aby im náhodou niečo neuniklo, začnú pre istotu už v štrnástich), po celý čas dostávajú podporu, príspevky a prídavky od výmyslu sveta a pritom za celý svoj život štátu neodvedú ani jeden jediný cent, nevyprodukujú ani euro pre našu ekonomiku, len vyciciavajú a poberajú všemožné dostupné formy sociálnej „pomoci". Je to začarovaný kruh: Sú chudobní, lebo nemajú prácu- nemajú prácu, lebo sú nevzdelaní- sú nevzdelaní, lebo nemajú záujem o vzdelanie.

...

Neprispôsobiví rodičia väčšinou nemajú absolútne žiadne pracovné návyky, nemusia ráno vstať a ísť do práce, preto sa ani neobťažujú zobudiť deti a vychystať ich do školy. Deti sa zobudia, nevediac ani koľko je hodín a idú do školy samé, staršie deti sa musia postarať o mladšie, lebo rodičia spia.

...

Problémom, ktorý by sa mal tiež riešiť je sexuálne zneužívanie mladistvých. Nielen na našej škole každý rok stúpa počet gravidných žiačok v nižších ročníkoch. Nie je akceptovateľné, aby žiačka šiesteho ročníka bola spoločnosťou vnímaná ako plnohodnotná matka schopná vychovávať svoje dieťa!

...

Žijú spolu v rodine dievčaťa (spolu s desiatkami ďalších rodinných príslušníkov), spokojne ako maloletí či mladiství spolu ďalej súložia bez akejkoľvek formy antikoncepcie a plodia ďalšie deti. Akí to budú potomkovia?!? Postihnuté DETI plodia postihnuté deti a do akých podmienok?

...

Žiačky (často aj pred dovŕšením 15 rokov) sú nezriedka tehotné s omnoho staršími mužmi a ani v tomto smere sa nekoná a nie sú nijako stíhaní. Situácia je alarmujúca! V školskom roku 2010/2011 boli na našej škole 4 gravidné žiačky, v súčasnosti máme 5 gravidných žiačok a 3 žiačky s individuálnym študijným plánom, ktoré sú na materskej dovolenke!

Na úradoch im namiesto sankcií paradoxne ešte aj poradia, čo majú urobiť, aby dostali peniaze navyše a vyžmýkali zo štátu čo sa dá ako z dojnej kravy.

...

Keď učiteľovi pretečie pomyselný pohár trpezlivosti a zvýši hlas na žiaka, okamžite ho obvinia z psychickej ujmy dieťaťa. Učiteľ však musí dennodenne znášať urážky, nadávky, vyhrážky, vulgarizmy od výmyslu sveta, ponižujúce poznámky, posmešky či sexuálne narážky a osočovanie od žiakov bez slova. Žiaci si nás beztrestne potajomky natáčajú mobilnými telefónmi a vešajú kade-tade po internete. Napriek tomu nikto nepovažuje súčasnú situáciu za alarmujúcu, či aspoň hodnú pozornosti a riešenia.

...

A najhoršie, čo týchto žiakov postihne, je znížená známka zo správania, ktorá ich absolútne netrápi. Vysvedčenie vôbec nepotrebujú. Po ceste domov ho spokojne potrhajú a rozhádžu po zemi.

...

Keď sa nájdu peniaze na zlaté, diamantové, či platinové „padáky" vysoko postavených, nájdite láskavo financie aj pre školstvo.

...

Máme obavy, kam až táto (niekde už teraz neúnosná) situácia dospeje pri pokračovaní tohto dlhodobo neriešeného a odsúvaného problému a dysfunkčného sociálneho systému. Škola ako taká vyčerpala všetky možné a dostupné formy intervencie- bezvýsledne. Situácia v školstve, a napokon aj v celej spoločnosti, sa neúnosne vyhrocuje a radikalizuje. Čoraz častejšie berú „spravodlivosť" do rúk samotní občania.

...

A jaká je situace v Čechách? Původním vzděláním jsem rovněž učitel, takže pokud srovnávám kvalitu základního školství v ČR před r. 89 a nyní, mohu fundovaně konstatovat, že jeho stav je rok od roku hroší. Podotýkám, že se neživím učitelováním. Vyrůstal jsem ale v cikánské čtvrti, kde od dětství existovalo určité napětí mezi bílými a Cikány, nicméně to nebylo až takovou katastrofou. Již z těchto let jsem si k Cikánům vytvořil určitý odstup. Tento se do současnosti vyhranil, ale spíše z pohledu neřešeného problému a jeho přerůstání přes hlavu současné společnosti. Plně si uvědomuji rozvírání se společenských nůžek a skluzavku, kterou nám současné politického vedení připravilo k cílovému bodu - "totálnímu porušení sociálního smíru".

Teoreticky toto přesně popisuje Český sociolog Jan Keller - Arogance financí:

Plně pozoruji jak se neřešená situace okolo Cikánů rok co rok přiostřuje (opačnou stranou nůžek - extrémně bohatnoucí elitou a chudnoucí střední třídou se zde nyní nechci zabývat - přesto si však neodpustím poznámku k budoucím voličům nadcházejících voleb, že volbou stran, které prohlašují, že nebudou zvedat daně vysoko příjmovým skupinám potažmo, že nebudou řešit každoroční vyvádění miliard mimo ČR, tedy budou-li volit strany které zvýhodňují výhradně velmi bohaté osoby, rozevřou tak i opačný břit sociálních nůžek o krůček blíže k již neřešitelnému stavu - viz níže).

To co popisují Slovenské učitelky ve svém dopisu plně koresponduje s mou osobní zkušeností, kdy mne zaskočily absolutně rasistické názory dvou mých bývalých spolužákyň z pedagogické fakulty na nedávném setkání kruhu po cca 22 letech. Jako student si je pamatuji jako tiché studijní typy. Většina z nás bývalých studentů nakonec dráhu pedagogů nenastoupila. Do školství nastoupili právě spíše (pouze) takové ty slušné navenek se neprojevující poctivky. Maximálně mne proto překvapilo, že já který se o Cikánech vyjadřuje vcelku otevřeně, jsem najednou koukal jak z jara, že jsem vlastně tolerující pacifista - když jsem vyslechl názory mých tichých až zakřiknutých kolegyň-studentek po 23 letech strávených ve školství. Z nyní mamek od dětí se za tu dobu staly ultra extremistické rasistky, které by Cikány nejraději vystřílely. (Obě učí na ZŠ v nikterak problematické oblasti.)

Situaci okolo cikánské komunity na Slovensku jsem v hrubých rysech znal již před r. 89. Musím konstatovat, že tam kde se nacházelo tehdy Slovensko se nyní nachází ČR. To co se ale děje nyní na Slovensku, tak to je již katastrofa, která nemá absolutně žádný nárok na zatažení ruční brzdy. V Čechách by se to snad ještě zastavit dalo v přijatelných mezích. Slovensko se řítí přímo do stavu mega-ghet, kde platí pouze pravidla gangu.

Před cca 5 lety jsem shlédl Brazilsko-Argentinský film Elitní jednotka (Boj speciálních jednotek s gangy Brazilských ghet, kde se normální policie prakticky vůbec nevyskytuje, kdy pokud ano, tak pouze jako výběrčí výpalného a dodavatelka nelegálních zbraní drogovým dealerům).

Film se mi tehdy zdál trochu přitažený za vlasy. Letos v létě jsem se ale setkal přáteli, kteří do takovéhoto gheta v Rio de Janeiro omylem zabloudili. Stalo se jim to letos v červnu. Autem vjely tak maximálně jeden kilometr do jeho hloubky - rychle otočili a jako o závod upalovali pryč (patnáctiletí výrostci s automatickými puškami jim jasně ukázali kdo je tam pánem). Odkazovaný film nelže. Ve skutečnosti to tam vypadá přesně tak jak ukazuje, ne-li hůře. A přesně tam má nakročeno současné Slovensko. Jenom malá poznámka Brazilské gheto o kterém je řeč má populaci okolo 1.500.000 obyvatel. Představte si Prahu jako jeden velký cikánský slum. Co tomu říkáte???

A co nám z toho všeho plyne? Zde si dovolím nastínit takovou malou prognózu. Jeden z možných následujících budoucích scénářů. Představme si, že se Slovensko stane cca za 40 let svobodnou nezávislou krajinou, nacionalisticky sjednocenou nějakým autoritativnějším režimem (To po rozpadu současné říše, v situaci, kdy se začnou znovu rozdávat karty o světové nadvládě, kdy ale problematika cikánských ghet na Slovensku nebude nadále vyřešena.). Nyní si představme, že nějaká nová mocnost pojme záměr Slovenské území dobýt. V tu chvíli po vzoru tehdy již historických metod USA a spol. versus Libyje a versus Syrie z let 2011-2013, taková nová nástupnická dobyvačná budoucí říše, jako krok první, začne vyzbrojovat budoucí cikánské gangy budoucích slovenských mega-ghet, aby tito budoucí nevzdělaní a zaostalí primitivové (viz dopis učitelek a maďarské Syřanky) začali terorizovat "zlý" budoucí režim budoucího samostatného a nezávislého Slovenska, takto jej destabilizovat s následným cílem, humanitárně je osvobodit a připojit pod svou budoucí hegemonii.

Ale nepředbíhejme položme si otázku jak budou vypadat skuteční slovenští teroristé řekněme za 10 let???

Následující odkaz na článek by mohl být tečkou výše uvedené smutné prognózy: Kto dnes v skutočnosti ohrozuje Slovákov?

Co na to ale Český občan? ... nebo stále ještě ovčan?? ... ale co na to čeští politici???

A ještě poznámka závěrem. Proč nepoužívám slovo Rom. Cikánsky se necikán, v přeneseném významu Čech řekne Gadžo. Cikán se cikánsky řekne Rom nebo také i Cikán. Tedy cikánsky je to - Gadžo a Rom. Česky - Čech a Cikán. Proč mě mainstream nutí mluvit cikánsky. Představme si, že by nás například Němci nutili používat v češtině pro označení jejich národa Deutsch, tedy že nejsou Němci ale Deutschové!

Známka 1.1 (hodnotilo 213)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

50

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 94 čtenářů částkou 17 408 korun, což je 50 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Děti migrantů v Německu se vděčně integrují27.11.22 22:36 Německo 0

Praha, 26.12. u Orloje27.11.22 22:26 Česká republika 0

Porovnání: Švýcarsko versus Česko26.11.22 23:59 Neurčeno 1

Video s vraždou ruských vojáků je s vysokou mírou pravděpodobnosti autentické, uvedlo OSN26.11.22 23:42 Neurčeno 0

Jarek Nohavica opět v opozici s vládnoucí chátrou a jejich podržtaškami24.11.22 18:16 Česká republika 1

VIDEO: 17. listopadu lidský odpad před Českou televizí24.11.22 16:41 Česká republika 1

Sahra Wagenknecht vyzvala k nákupům ruského plynu24.11.22 16:20 Německo 3

Pokrytecká "ekologie" nutí firmy používat záložní diesel agregáty24.11.22 09:47 Česká republika 0

Projev Donalda J. Trumpa v Mar-a-Lago 18/11/22 (české titulky)23.11.22 17:57 USA 0

Dvě minuty pravdy22.11.22 18:31 Evropská unie 1

Uniklé dokumenty RAND22.11.22 18:27 USA 0

Erdogan varuje před "nekonečnou cenou" izolace Ruska20.11.22 20:56 Turecko 5

Mírumilovné chování příznivců České televize19.11.22 15:31 Česká republika 1

Svědectví zdravotní sestry. Neověřeno19.11.22 14:53 Česká republika 5

Smutný vtip19.11.22 13:40 Česká republika 1

Jak si brněnská radnice představuje "vánoční" výzdobu19.11.22 10:42 Česká republika 1

Vedoucí představitelé G20 souhlasí s globálním systémem očkovacích pasů: 'Kde to skončí?'19.11.22 10:12 Neurčeno 0

Pošpinit, poplivat. Už máme nově dezinformátory, agresory a extrémisty. Chybí jen zaprodanci a ztroskotanci18.11.22 15:35 Česká republika 1

Výroky Černochové o zabité Duginové nebyly trestné, rozhodl státní zástupce16.11.22 21:49 Česká republika 3

Odporný pokus Ukrajinců, operace pod falešnou vlajkou. Korunu nasadila Černochová16.11.22 18:15 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
23,42 Kč
Euro
24,35 Kč
Libra
28,28 Kč
Kanadský dolar
17,48 Kč
Australský dolar
15,74 Kč
Švýcarský frank
24,77 Kč
100 japonských jenů
16,83 Kč
Čínský juan
3,26 Kč
Polský zloty
5,19 Kč
100 maď. forintů
5,93 Kč
Ukrajinská hřivna
0,63 Kč
100 rublů
38,71 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 179,08 Kč
1 unce stříbra
502,53 Kč
Bitcoin
387 681,78 Kč

Poslední aktualizace: 27.11.2022 22:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 20 475