Euro: Bude se nás někdo vůbec ptát?

1.9.2017 Přišlo emailem Témata: Česká republika 1800 slov

Přijmeme jej, až bude pro nás výhodné (ČSSD)… Přijmeme jej (Zelení, TOP09, STAN)…. Nikdo nám ho nebude nutit (ODS) aneb remake vládní hry o migrantech. Nikoliv náhodou ožilo téma přijetí euro-politické měny. Projekt „Evropské integrace“, posilující spolupráce, prohlubování integrace, být v jádru EU a další názvy téhož pro to samé. Je tím, co stojí na pozadí tématu přijetí eura.

Politici mnoha stran začali skoro jednotně hovořit o přijetí eura. Náhoda? Kdo chce, nechť tomu klidně věří. Ovšem má to spíše příznaky společného nadnárodního rukopisu. Nicméně to ponechávám stranou, pro meritum článku to není tolik zásadní. Některé strany se vyjádřili pro přijetí eura přímo (TOP09, Zelení), některé „podmínečně“ – až to bude pro nás výhodné (ČSSD), někteří šalamounky, inspirováni vládou ČR (ODS).

Velice krátce vyberu z programu stran:

TOP09

V kapitole 4.1 Fiskální politika najdete: Stanovíme pevný termín vstupu ČR do eurozóny.

https://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-program-2017/4-hospodarska-politika-22529.html

STAN

Směřování k euru• Stanovíme podmínky, za kterých ČR vydá definitivní politické rozhodnutí o konkrétním termínu vstupu do ERM II a následně do eurozóny. (Strana 28 Programu) Strana 28 Programu

https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/volby17/STAN_program_17.pdf

Nikoliv náhodná podoba s TOP09, s kterou kandidovali Společně do voleb 2013…

Zelení

Podporujeme další rozšiřování společné měny… strana 43 Programu

https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf

ČSSD

Podporujeme, aby Česká republika směřovala k přijetí eura v situaci, kdy to pro nás bude hospodářsky i sociálně výhodné. Strana 28 Programu

https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf

ODS

Se nechala inspirovat vládním scénářem o migraci a udělala remake této hry. Dovolím si svými slovy vyprávět scénář této hry. 8.července 2015 vláda hlasovala pro dobrovolné přijetí 1500migrantů, a to v souladu se závěry Evropské Rady ze dne 25.června 2015 (usnesení 556). Jak plyne ze zápisu jednání, bylo přítomno všech 16členů vlády a hlasování bylo jednomyslnné – všichni hlasovali PRO přijetí migrantů.

Tedy nejen ČSSD nebo Lidovci, ale také „dobře známý, VELKÝ mediálně představovaný“ odpůrce migrace Andrej Babiš z ANO.

Ovšem pak se vláda postavila do role, že je proti migraci a že unijní kvóty nebudeme plnit. Přijali jsme pouze 12 migrantů.

Nebudu rozepisovat anabázi souvislostí této hry, kdy občané Havířova podepsali petice proti migrantům o jejich umisťování do svého města. Při trochu zdravém úsudku, člověka napadne, že kdyby šlo o 12 osob, asi by stěží následovala takováto reakce. Celá anabáze souvislostí by bylo samotné téma. Možná jste si všimli, jak vládní činitelé pravidelně dodávají „dle unijních kvót“… ale o přijatých migrantech dobrovolně už řeč není. A to je právě celé meritum hry, jejíž remake ODS hraje nyní s občany kolem eura.

Objasnění:

ODS vydala Vyšehradskou deklaraci, kde v bodě 11 uvádí:

„Vláda připraví sebevědomou pozici v EU a strategii prosazování reforem EU založenou na národních zájmech a národním konsenzu. Součástí programu vlády bude odmítnutí povinných uprchlických kvót a povinného přijetí eura.“

Zní to hezky, že – člověk by až uvěřil, že ODS jde o naší zemi, národní zájmy, národní konsenz, odmítnutí povinných kvót, povinného přijetí eura.

Takže si to rozebereme:

Reformovat EU: je nad rámec článku i mimo základní téma.

Většina poslanců ODS hlasovala pro přijetí Lisabonské smlouvy, díky ní se změnil rozhodovací mechanismus a tak bylo možné i proti naší vůli odhlasovat unijní kvóty. Lisabonská smlouva znamenala umožnění přesně tohoto stavu a ODS je za něj spoluodpovědná. Přesto má drzost hovořit a ohánět se národním zájmem… Ale pojďme dál.

Národní konsenz:

Zní také dobře. Jen netuším, jak jej reálně zjistí, když ODS je proti konání referenda, což dokazuje svým hlasování ve sněmovně.

Např. Hlasování č. 148, Hlasování 97, Hlasování č.5 (podívejte se i na ostatní strany)

Zřejmě národní konsenz, o kterém píše v deklaraci, zjistí podobně, jako zjistila, že konsenzem české společnosti je přijetí Lisabonské smlouvy – tedy vlastním úsudkem nebo diskusí v parlamentním vestibulu. Nebo možná na základě veřejného průzkumu. Netuším. Možná to někomu dává smysl… Pojďme dál.

Odmítnutí unijních kvót viz. Lisabonská smlouva, ODS má sama máslo na hlavě. Netřeba komentovat.

Odmítnutí povinného přijetí eura

Aby byla pochopena další faleš celé ODS, v čele s Fialou, kamarádem Posselta ze sudetolandsmanšaftu, tak nejprve připomenu znění programu pro volby 2013, strana 29, kde měla uvedeno, cituji:

„Budeme proto trvat na referendu o případném přijetí společné evropské měny.“

http://www.ods.cz/docs/programy/volebni-program-2013.pdf

Podívejte se do programu pro volby 2017 a nic takového tam nenajdete.

(http://www.ods.cz/docs/volby2017/Program-ODS-2017-web.pdf)

O referendu jako takovém tam - není - ani - slovo. Kam a proč zmizela tato formulace – je ta správná otázka.

A co říká Vyšehradská deklarace? Jen tolik, že ODS odmítne povinné přijetí eura, což však nevylučuje, že jej přijme DOBROVOLNĚ. Zřejmě díky národnímu konsenzu o výhodnosti takového kroku. A to zjistí jak? Inu sama, dle svého uvážení - jako v případě Lisabonské smlouvy. Už je pochopeno, proč musela zmizet formulace: Budeme proto trvat na referendu o případném přijetí společné evropské měny?

Na doplnění a dokreslení jednoho kousky mozaiky, kdo je ODS ještě ze stenozáznamu slova dlouholetého poslance ODS, kterého můžeme tedy právem považovat za znalce politiky ODS – Marka Bendy:

„Jsem přesvědčen, že Ústava České republiky nestanoví povinnost přijmout obecný zákon o referendu a stanoví pouze povinnost ústavním zákonem upravit podmínky případného výkonu moci všemi občany a že mají být přijímány, tak jak jsme to říkali mnohokrát v minulosti, jenom speciální ústavní zákony k provedení referenda, tak jak se to stalo při přistoupení k Evropské unii a jak by třeba bylo rozumné postupovat dále v případě, že bychom chtěli přijmout například euro.“ http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/007schuz/s007213.htm

Shrnutí: TOP09, STAN, ZELENÍ jsou jednoznačně a přímo PRO. ČSSD vlastně také (je nad rámec článku se pokoušet dokazovat její falešnou politiku). KDU-ČSL není proti přijetí a jak známo, tuto stranu charakterizuje rčení: „Kam vítr, tam plášť“, proto si dovoluji přidat k uvedeným stranám i KDU-ČSL. Hnutí ANO v tuto chvíli nemá oficielní program. Babiš se údajně nechal slyšet, že je proti Euru, ale je to zcela nepostatné, neboť jeho názory se mění o 180st a navíc, tato strana je schopná hlasovat přímo v rozporu se svým programem (např. kapitola Školství vs. inkluzivní vzdělávání, hlasování: 254 a následné přehlasování prezidentského veta, hlasování č. 25, přitom v bodu 9: školství najdete:

Prosadíme školství, které nabízí vhodné vzdělávací příležitosti odpovídající vlohám a schopnostem žáků…“). ANO si nyní může napsat do programu co chce, podvedla jednou, proč ne podruhé. A co z toho vychází – slušná porce pravděpodobnosti, že Systém vysvětlí občanům ČR, že „nastala vhodná doba přijmout euro“.

Jako třešničku na dort si můžeme přidat zamyšlení nad tím, jak může někdo vést rétoriku o výhodnosti eura (např. ČSSD). ESM (evr.stabilizační mechanismus) bude těžko zrušen… Nebo dojde k vyřešení řecké dluhové černé díry s nekonečným dnem? Nebo se zlepší zadluženost eurozemí? Když tak mi někdo může fundovaně vysvětlit, jak může být přijetí eura výhodné při současné existenci zmíněných faktů nadnesených formou otázek.

A pokud chcete ještě pocukrovat třešničku na dortu, tak vedení EU shledává, že článek 125 SFEU (zákaz bailoutu) se údajně neosvědčil (Zpráva EP A8-0390/2016). Co obsahuje článek 125 SFEU?

1. Unie neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky ústředních vlád, regionálních nebo místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů nebo veřejných podniků kteréhokoli členského státu, pokud se nejedná o vzájemné finanční záruky pro společné uskutečňování určitého záměru. Členský stát neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky ústředních vlád, regionálních nebo místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů nebo veřejných podniků jiného členského státu, aniž jsou dotčeny vzájemné finanční záruky pro společné uskutečňování určitého záměru.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS

Překládat důsledky a o co tu jde nemusím snad…

A pokud máte cukru málo, tak ještě trochu přidám, že ve hře v rámci EU je také výhledové začlenění mechanismu ESM přímo do práva EU.

Cituji z materiálu EP: „vyzývá k začlenění Rozpočtového paktu do právního řádu EU a k začlenění ESM a jednotného fondu pro řešení krizí do práva EU“.

Snad se to spojuje. K tomu si přidejte ideologii EU o jejích tzv. „evropských hodnotách“, zejména o SOLIDARITĚ, kterou se nám snaží vysvětlovat skrze povinné unijní kvóty, protože MY, ČR, ji špatně chápeme (někteří tedy, třeba Schwarzenberg ji chápe správně. Možná proto, že byl na školení Bilderbergu a Trilaterární komisi.) Je tedy celkem dost pravděpodobné, že budeme i v budoucnu vyzváni (samozřejmě až po vstupu do eurozóny), abychom projevili a dokázali, že jako člen EU vyznáváme evropské hodnoty a solidárně pomohli zachránit Řecko, Itálii, Portugalsko… stručně řečeno jsme se podělili, v našem případě přijali - Západem vytvořené fiskální dluhy. Komu se nespojilo hned napoprvé, proč vadí článek 125 SFEU, má teď druhou možnost (pozn. berte s humorem, nikoliv jízlivě).

[...]

Jak je asi většině jasné, tlak na přijetí eura bude sílit/sílí, strany se vybavují mandátem do voleb, aby euro přijali. Bohužel, zákona o referendu jsme se nedočkali ani v tomto volebním období. Proč? To jsem se snažil vysvětlit v tomto videu, aby byla pochopena faleš, kterou hraje Systém s občany České republiky. Pokud budete hledat referendum v programech, už jej tam nenajdete vůbec (ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN, pro volby 2017 jej odstranila oproti programu 2013 již i ČSSD, Zelení (pouze místní referenda), Realisté – pouze k určitému zákonu…)

Co z toho vyplývá? Jedinou možností, jak nebýt zase pro Západ za užitečného blbce, je jít ve volbách 2017 volit a alespoň se pokusit udělat maximum pro získání silného mandátu těch stran, které toto právo ukotvené v článku 21 odst. 1) Listiny základních práv a svobod občanovi neodpírají s vědomím toho, že hlas nesmí propadnout! Pak nějaká šance přeci jenom je a bude růst exponenciálně, pokud sami lidé – občané České republiky – začnou něco dělat. Politici Systému v tom samozřejmě nepomohou, systému oddaně sloužící veřejnoprávní média také ne a alternativa na webu toto nemůže ve zbývajícím čase dokázat. Je to na lidech, je to na každém.

Volby nejsou vědomostní soutěž, kde vítězí ten, kdo ví nejvíc, ale rozhoduje to, co ví většina.

Pěkný den všem Vize/ObcaneCR.cz

Poznámka editora

Sice chvályhodná snaha rozkličkovat, co kdo řekl/napsal, ale podle mého názoru zbytečná. Je úplně jedno, komu dáte hlas, nemůžete nic změnit. Démonkraturu si rozvracet nedají! To mají obšlápnuté. Podívejte se, co udělali s AfD v Německu, s Le Penovou ve Francii a nakonec i s Trumpem v USA. S kriminálně-politickou chátrou se nelze bavit po dobrém nikde na světě. Jediné řešené je násilné řešení a k tomu už dnes nikdo nemá koule.

Známka 1.3 (hodnotilo 78)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

58

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 90 čtenářů částkou 20 466 korun, což je 58 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vzkaz editora29.03.23 15:11 Neurčeno 8

Hororová zkušenost vyhozené učitelky Bednářové23.03.23 11:07 Česká republika 4

Chatyň - dnes 80 let od masakru22.03.23 20:19 Belorusko 2

OSN: Ruské zločiny na Ukrajině nelze označit za genocidu - všechny rozsudky českých soudů za popírání genocidy na Ukrajině by tedy měly být zrušeny22.03.23 11:17 Ukrajina 1

EK je připravena učinit ústupky ve sporu o zákaz spalovacích motorů22.03.23 09:58 Evropská unie 3

Putin prohlásil, že Rusko je připraveno přejít na jüan v obchodě s ostatními zeměmi22.03.23 09:56 Rusko 0

Evropské „holubice míru“ zamířily do Afriky22.03.23 09:52 Evropská unie 1

V europarlamentu se odhlasovalo zavedení digitální identity, většina našich europoslanců včetně ANO s tím souhlasí22.03.23 09:38 Evropská unie 0

Putin: Rusko bude nuceno reagovat na zbraně s ochuzeným uranem21.03.23 21:44 Rusko 7

OSN reagovala na plány Londýna dodat Kyjevu granáty s ochuzeným uranem21.03.23 21:34 Neurčeno 1

Mainstream nechce přiznat, že Ukrajinci masivně utíkají... do Ruska! 20.03.23 23:28 Ukrajina 0

Mezinárodní trestní soud eskaluje válku20.03.23 22:56 Neurčeno 0

Zmlácený Bulíř z Ukrajiny zpět v ČR. Trestní oznámení na Zdechovského20.03.23 22:15 Česká republika 1

Norma EURO 7 je v současné podobě nesplnitelná a znamená likvidaci automobilek20.03.23 18:37 Evropská unie 3

O umělé inteligenci20.03.23 10:45 Neurčeno 3

Jak to vidí slovenští přátelé20.03.23 10:36 Česká republika 0

Ne, své syny vám nedám!19.03.23 19:31 Česká republika 5

Zatykač na Putina, zatykač na Trumpa - globalistům jde o všechno19.03.23 11:54 Rusko 1

Jde o pomstu Zdechovského a Cempera? Je fašismus v ČR opravdu tak daleko?19.03.23 11:19 Česká republika 0

Česko proti bídě - požadavky na vládu18.03.23 20:09 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,57 Kč
Euro
23,52 Kč
Libra
26,72 Kč
Kanadský dolar
15,95 Kč
Australský dolar
14,47 Kč
Švýcarský frank
23,60 Kč
100 japonských jenů
16,28 Kč
Čínský juan
3,14 Kč
Polský zloty
5,03 Kč
100 maď. forintů
6,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,58 Kč
100 rublů
27,91 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 732,64 Kč
1 unce stříbra
513,29 Kč
Bitcoin
601 594,43 Kč

Poslední aktualizace: 30.3.2023 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 12 755