Prejav Sergeja Lavrova na mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN

26.2.2015 Přišlo emailem Témata: Současné události 1600 slov

Prejav ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova na mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN o otázke "Zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti: poučenie z histórie, potvrdenie vernosti zásadám a cieľom Charty Organizácie Spojených národov", New York, 23 februára 2015

Ďakujem vám, pán predseda,

V prvom rade by som chcel vyjadriť svoju vďaku ministrovi zahraničných vecí Číny Wang Yi za organizovanie dnešnej debaty. Navrhovaná diskusná téma je mimoriadne aktuálna: v predvečer 70. výročia OSN umožňuje kriticky zhodnotiť stav medzinárodných vzťahov a diskutovať o postupoch na prekonanie nakopených systémových problémov.

Charta Organizácie Spojených národov ktorá vzišla z veľkého Víťazstva nad nacizmom, zostáva základným kameňom medzinárodného systému. Súhrn obsiahnutých v nej cieľov, zásad a pravidiel je hlavným zdrojom medzinárodného práva, základom kódexu vzťahov štátov na svetovej aréne, fundamentom pre neustále sa rozvíjajúci rozsiahly systém medzinárodných zmlúv a dohôd. Samozrejme, že OSN nie je dokonalá. Ale, ako poznamenal Dag Hammarskjöld, nebola vytvorená pre to, aby sa ľudstvo dostalo do neba, ale aby sa neocitlo v pekle.

V Charte Svetovej organizácie boli prvýkrát v histórii deklarované zásady budovania produktívneho mechanizmu globálnej správy cez zlaďovanie postojov vedúcich štátov. Inými slovami, v tomto dokumente boli sformulované kľúčové prvky polycentrického svetového usporiadania. Počas prvých štyroch desaťročí OSN fungovala v tvrdej atmosfére bipolárnej konfrontácie. Avšak, po skončení "studenej vojny" nepretrvávajú objektívne dôvody, ktoré by bránili Bezpečnostnej Rade stať sa účinnou platformou pre rozvoj kolektívnej vôle medzinárodného spoločenstva.

Bohužiaľ, cesta k dosiahnutiu tohto cieľa sa ukazuje byť oveľa zložitejšia a kľukatejšia, než sa zdalo pred štvrť storočím. Pozorujeme rozsiahle porušovanie základných princípov Charty OSN, ako sú nezávislosť a zvrchovaná rovnosť štátov, nezasahovanie do ich vnútorných záležitostí, mierového urovnania sporov. Stačí si pripomenúť bombardovanie Srbska, okupáciu Iraku pod zjavne falošnou zámienkou dôsledky ktorej doteraz ťažkým bremenom doliehajú na ľudí tejto krajiny, hrubé manipulovanie s mandátom Bezpečnostnej rady čo spôsobilo skazu a pokračujúci chaos v Líbyi.

Toto všetko je dôsledkom pokusov ovládnuť globálne záležitosti, vládnuť všetkým a všade, . jednostranne používajúc vojenský nátlak na presadzovanie svojich vlastných záujmov. Takéto postupy sú nesúladne so zakladajúcimi zásadami OSN, sú v rozpore s objektívnou tendenciou decentralizácie globálnej ekonomickej a politickej moci.

V honbe o ilúziu globálnej nadvlády sa používa široká škála nechutných metód, ako sú masívne nátlaky na suverénne štáty, pokusy nanútenia im svojich rozhodnutí a noriem v politickej, ekonomickej a ideologickej sférach. Pre tých, ktorí si neželajú hrať podľa vnucovaných pravidiel sú pripravené rôzne metódy podnecovania vnútorných nepokojov a operácií na zmenu spoločenského zriadenia. Do tejto sérii patrí aj otvorená podpora protiústavného štátneho prevratu na Ukrajine, ku ktorému došlo pred rokom. Vyvíjajú sa neústupčivé snahy premeniť Bezpečnostnú radu na orgán, ktorý opečiatkuje rozhodnutia „lídra“, a keďže sa to nedarí – pokúšajú sa odsunúť Bezpečnostnú radu OSN od vypracovávania politiky v hlavnej sfére jej kompetencií - zachovaní medzinárodného mieru a bezpečnosti. Popritom sa ignorujú ponaučenia z jednostranných vojenských akcii v nedávnej minulosti, ktoré uvrhli Blízky Východ a Severnú Afriku do nestability a chaosu a v mnohých ohľadoch vytvorili živnú pôdu pre besnenie extrémizmu.

Využitie mechanizmov sankcií podľa Charty OSN patrí do výlučnej právomoci Bezpečnostnej rady. Jednostranné reštriktívne opatrenia, pokusy o exteritoriálne uplatňovanie národnej legislatívy nie sú ničím iným ako prejavom archaického blokového zmýšľania a vedú k hromadeniu náboja konfrontácie v medzinárodných záležitostiach, komplikujú súčinnosť pri riešení vznikajúcich problémov.

Vážne otravuje medzinárodnú atmosféru spustenie informačnej vojny s použitím globálnych médií, internetu, sociálnych sieti. Som presvedčený, že sloboda slova a seba vyjadrovania by nemala byť ospravedlnením pre manipulácie s informáciami, vymývanie mozgov a podvratnú činnosť proti štátom, ich inštitúciám a politike, používať sa na podnecovanie náboženskej neznášanlivosti.

Je čas odpovedať na otázku: chceme skutočne vnímať Bezpečnostnú Radu OSN ako efektívny a výkonný nástroj pre zachovanie mieru a bezpečnosti, alebo uznáme za prípustné jej transformáciu na arénu propagačnej konfrontácie, čím bude Rada vylúčená z procesu hľadania kľúčových medzinárodných rozhodovaní. V poslednom prípade to bezpochybne negatívne ovplyvní dianie na ďalších medzinárodných a regionálnych priestoroch a zoslabí šance na rozuzlenie naliehavých situácií.

Považujeme za potrebné okamžite prijať rozhodné opatrenia zamerané na odstránenie dvojitých štandardov v medzinárodnej politike, k návratu Bezpečnostnej rade postavenia hlavného orgánu koordinácie kolektívneho postupu, založeného na rešpektovaní kultúrnej a civilizačnej rozmanitosti moderného sveta, na demokratizáciu medzinárodných vzťahov.

Každý by si mal uvedomiť, že ľudia majú právo zvoliť si svoju vlastnú budúcnosť bez vonkajšieho zasahovania do ich vnútorných záležitostí. V tejto súvislosti odporúčam zamyslieť sa nad opakovaným potvrdením a posilnením príslušných ustanovení Deklarácie 1970 o zásadách medzinárodného práva verejného v problematike priateľských vzťahov a spolupráce štátov v súlade s Chartou OSN. Zvláštny dôraz si vyžaduje neprípustnosť podporovania neústavnej zmeny štátnej moci. Potrebujeme dosiahnuť zhodu o postupe, akým sa na základe Charty OSN bude uskutočňovať spoločné riadenie rizík v kontexte komplikujúcich sa medzinárodných vzťahov. Začiatkom 1990-rokov sekretariát OSN vypracoval príručku o mierovom urovnávaní sporov medzi štátmi. Možno už dozrel čas na aktualizáciu tejto publikácie, aby sa vzali do úvahy ponaučenia, ktoré sme získali za uplynulé obdobie.

Pozitívne výsledky sa podarí dosiahnuť len keď členovia Rady zjednotia svoje úsilie v prospech konsolidačných procesov. Práve v tejto rovine boli schopní vyriešiť hlavné úlohy s likvidáciou chemických zbraní v Sýrii, vypracovať opatrenia na odpor voči zahraničným teroristom. Pred niekoľkými dňami na podnet Ruska bola prijatá rezolúcia č. 2199 BR OSN určená na pozastavenie financovania teroristických zoskupení z výnosov, získaných z nezákonného obchodu s ropou. Nedávnym príkladom je umiestnenie nových mierových síl v Mali a Stredoafrickej republike. Teraz sa blížime k riešeniu ďalšieho boľavého bodu v Afrike - potlačeniu teroristickej hrozby zo strany Boko Haram. Dúfame, že užitočné odporúčania, ako urobiť mierové UN efektívnejšími, poskytne zriadená Generálnym tajomníkom OSN špeciálna skupina na vysokej úrovni.

Všeobecne platí, že by bolo vhodné inventarizovať globálne výzvy a hrozby, ktorým sa dá odporovať len zjednotenými silami. Medzi hlavné priority v tomto zozname bude patriť hrozba terorizmu a extrémizmu ktoré nadobúdajú bezprecedentný rozsah najmä na Blízkom východe a v Severnej Afrike,  šíria sa smerom do Južnej Afriky, Ázie a Európy. Jednostranné akcie sú márne, už sa o tom presviedčame, tento problém je nutné riešiť v rámci OSN. Sme proti pokusov "odštátňovania" protiteroristického úsilia, vnucovania medzinárodnému spoločenstvu akčných plánov, ktoré sú vypracované v uzavretých skrytých formátoch.

Dúfam, že dnešná rozprava sa bude niesť v duchu vážneho rozhovoru o budúcnosti Svetovej organizácie, vnímanej ako dôležitý mechanizmus regulácie súčasných medzinárodných vzťahov.

23. februára 2015

Odpoveď oficiálneho predstaviteľa MZV Ruska A.K.Lukaševiča na otázky médií ohľadne vyhlásenia ukrajinských oficiálnych predstaviteľov o takzvanej "ruskej stope" v dianí na "majdane“ v roku 2014

Otázka: Ako by ste komentoval výroky vysokých oficiálnych osôb Ukrajiny, ktoré priamo obviňujú ruskú stranu, najmä pomocníka ruského prezidenta Vladislava Surkova z účasti na násilných aktoch počas „majdanu“ v Kyjeve v roku 2014?

Odpoveď: Považujeme tieto vyhlásenia Kyjeva za úplný nezmysel. Avšak, ukrajinské bezpečnostné služby už viackrát dostali ukrajinské vedenie do trápnej (žiadalo by sa mi použiť menej diplomatický výraz) situácie. Dnešné bláznovstvo – je tomu ďalší dôkaz.

Svetové spoločenstvo stále čaká a vyžaduje si všestranné vyšetrenie zabíjania ľudí na "majdane", čaká odpovede na otázky - kam sa vytratili stopy a dôkazy, kto sú tí ľudia s puškami na "majdane" zachytení do objektívov kamier, kto a za akým účelom priniesol zbrane na „majdan“, atď. Čakáme na vyšetrenie trestného činu v Odese, kde boli ľudia spálení zaživa a kde sa bezprostredne pred tragédiou konala tajná porada za prítomnosti významných predstaviteľov súčasného vedenia Ukrajiny.

Čakáme na vyšetrenie vraždy ľudí v kancelárii Strany regiónov, prípady strieľania a zabíjania neozbrojených ľudí v Mariupole a mnohých ďalších zločinov.

Vyšetrovacie a špeciálne služby na Ukrajine majú, teda, čo riešiť. Doteraz, však, namiesto vyšetrovania, bežne špekulujúc na smrti ľudí, vznášajú akési nezmysly hodné psychiatrickej liečebne.

20.februára 2015

Komentár informačného a tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska k vyhláseniu oficiálneho predstaviteľa Vysokého komisára OSN pre ľudské práva o Ukrajine

Všimli sme si určité pasáže ktoré zazneli na nedávnom brífingu v Ženeve usporiadaného oficiálnym predstaviteľom vysokého komisára OSN pre ľudské práva pánom Rupert Colville.

V nadväznosti na neobjektívny a predpojatý prístup Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) k ukrajinskému dianiu pán R.Colvill sa pokúsil presunúť zodpovednosť za porušenia prímeria výhradne na domobranu Juhovýchodnej Ukrajiny. Súčasne hovoril o ostreľovaní obytných štvrtí Donecka a ďalších miest v takej tónine, akoby sa stali samy od seba, a ukrajinskí ozbrojenci nemajú s tým nič spoločné. Takéto jednostranné prístupy sotva prispievajú k vykonávaniu minských dohôd, čo je, údajné, snahou OHCHR.

Okrem toho, úradník OSN si dovolil požiadať "ruské mocenské úrady" o „okamžité prepustenie“ ukrajinskej pilotky N.Savčenko "z humanitárnych dôvodov. "

V tejto súvislosti pripomíname, že proti N.Savčenko je vznesené obvinenie z trestného činu - spoluúčasti na vražde ruských novinárov. Európsky súd pre ľudské práva odmietol aplikovať v tomto prípade článok 39 Súdneho reglementu, čím sa potvrdzuje zákonnosť a platnosť zadržiavania ukrajinskej občianky vo väzbe.

Hodnotíme toto vyhlásenie ako bezohľadný a zjavný pokus nátlaku na súdnictvo. Považujem za absolútne neprijateľnú skutočnosť, kedy výkonná štruktúra OSN verejne vyzýva členské štáty OSN na porušenie zásady zvrchovanosti práva a snaží sa ovplyvniť súdne konanie. Oficiálny zástupca OHCHR v skutočnosti vyzýva prepustiť obvinenú na slobodu bez súdu a vyšetrovania, hoci, podľa názoru toho istého Úradu "vyšetrenie všetkých útokov na novinárov a potrestanie vinníkov v rámci účinného a platného vnútroštátneho systému trestného súdnictva je kategorický imperatív."

Nerád by som si myslel, že zamestnanci OHCHR zámerne skresľujú fakty a s podania cudzích osôb ozrejmujú hodnotenia, ďaleké od skutočnosti. Dôrazne vyzývame vedenie OHCHR aby dôsledne dodržiavali ustanovenia článkov 100 a 101 Charty OSN, vrátane požadovanej úrovne spôsobilosti a dôveryhodnosti personálu a jeho nestrannosti pri plnení povinností.

Známka 1.1 (hodnotilo 199)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

6

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 15 čtenářů částkou 2 027 korun, což je 6 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kyjev se dohodl se Sorosovým synem na ukládání chemického odpadu na Ukrajině05.12.23 17:46 Ukrajina 0

Fiala slíbil 90 miliónů korun pro rozvojové země na boj proti klimatu05.12.23 17:11 Česká republika 3

Elektromobily se vybily v chladném počasí05.12.23 16:55 Německo 2

Potraviny od ledna zdraží o 5 až 10%, přestože klesne DPH05.12.23 16:28 Česká republika 0

Peníze pro Ukrajinu došly, prohlásil Bílý dům04.12.23 19:18 USA 3

Nevládnímu sektoru na Slovensku hrozí výpadek příjmů 04.12.23 17:31 Slovensko 1

Předseda strany, která zvítězila v nizozemských volbách, potvrdil, že je proti dodávkám zbraní na Ukrajinu.04.12.23 17:19 Nizozemsko 0

Putin podepsal dekret, který nařizuje navýšení počtu vojáků ruské armády o 15 %03.12.23 17:45 Rusko 1

Britský ministr zahraničí bude přesvědčovat USA v pokračování pomoci Ukrajině03.12.23 17:36 Británie 0

Kyjevský starosta Kličko považuje Zelenského za tyrana, který rdousí Ukrajinu03.12.23 17:25 Ukrajina 0

USA požadují, aby Ukrajina vrátila tanky Abrams01.12.23 18:13 USA 1

Čtvrť miliónu důchodců může přijít o úspory 01.12.23 17:18 Česká republika 0

Ruská elektronická válka způsobuje vážné rušení západních satelitů nad Krymem30.11.23 19:15 Ukrajina 0

Podle umělé inteligence Google jsou fotky Američanů na Měsíci falešné30.11.23 19:12 USA 2

Pavla na Hradě navštíví mladý Soros30.11.23 10:42 Česká republika 2

Británie míří zpět do EU, mladí musejí brexit napravit, řekla von der Leyenová 29.11.23 16:42 Británie 1

Kathleen Stocková byla odejita z univerzity protože prohlásila „Transženy nejsou ženy“29.11.23 01:18 Británie 0

Izrael přiznal, že na hudebním festivalu Nova zabíjel vlastní lidi28.11.23 16:22 Izrael 0

Druhá a třetí izraelská nákladní loď byla zadržena Jemenem v Rudém moři28.11.23 16:13 Jemen 0

Nový argentinský prezident konvertuje k judaismu28.11.23 12:34 Argentina 0

Měnové kurzy

USD
22,58 Kč
Euro
24,35 Kč
Libra
28,42 Kč
Kanadský dolar
16,62 Kč
Australský dolar
14,79 Kč
Švýcarský frank
25,80 Kč
100 japonských jenů
15,34 Kč
Čínský juan
3,16 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
6,41 Kč
Ukrajinská hřivna
0,62 Kč
100 rublů
25,03 Kč
1 unce (31,1g) zlata
45 616,76 Kč
1 unce stříbra
546,34 Kč
Bitcoin
989 213,89 Kč

Poslední aktualizace: 5.12.2023 22:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 15 198