Život po 20 letech kapitalismu

Bilance

16.11.2009 Přišlo emailem Témata: Česká republika 1714 slov

Co stihly vládní garnitury za 20 let v ČSSR pak ČSFR a nakonec ČR

20 let je jedna generace člověka. I pro naši novodobou historii je toto období rozhodující. Protože letos uplyne 20 let od státního převratu uskutečněného v r.1989 pod názvem „sametová revoluce“, stojí se za to ohlédnout, co naši neschopní a všehoschopní stihli:

Rozprodat většinu strategických podniků jako jsou vodárny, rozvodny elektrické energie atd..

Rozprodat většinu největších výrobních kapacit (pivovary, sklárny, textilky, hutě, strojírny, automobilky, cukrovary atd.) do rukou převážně zahraničních „investorů“, kteří zpravidla po uplynutí daňových prázdnin výrobu zastavili jako nežádoucí konkurenci jejich zahraničních firem.

Část národního majetku pomohli rozkrást.

Nenávratně zlikvidovat textilní a elektronický průmysl zaplevelením trhu asijským zbožím bez celních bariér.

Zlikvidovat světoznámý sklářský průmysl, zlaté ruce českých sklářů poslat na pracovní úřady.

Zlikvidovat tradiční výrobu obuvi, motocyklů, sirek, cukru (nebo i znojemských okurek) a řadu dalších pro ČR tradičních oborů.

Zbourat nebo nechat zchátrat továrny.

Nekoncepční, nesmyslnou zemědělskou politikou nechat zdecimovat, stáda skotu, pěstování ovoce, zeleniny a tradičních lukrativních plodin, jako chmel a cukrovka a nahradit je řepkou pro výrobu bionafty.

Domácí produkty nahradit dovozem ze států, kde je výroba dotována. Tím zlikvidovat soběstačnost státu v zásobování obyvatel potravinami.

Rozkrást státní majetek, který byl staletí budován a shromažďován našimi předky.

Zanikly a zanikají různé firmy a banky, které měly ve světě staletou historii ( ČKD/ Kolben-Daněk, Poldi Kladno, Živnostenská banka, cukrovary, Vítkovice a další).

Neuvěřitelným způsobem se rozkradl náš zlatý poklad, který byl uložen ve státní bance.

Umělé vytvoření platební neschopnosti a prostředí pro tunelování (např. zrušen hospodářský zákoník a hlavně paragrafy, kterými byla stanovena povinnost zaplatit fakturu do čtrnáctí dní a to bezhotovostně!)

Záměrné zpožďování, nebo nevyplácení mezd zaměstnancům (Zrušeny paragrafy, kterými byla stanovena povinnost zaměstnavatele vyplatit zálohu na mzdu do čtrnáctí dní až tří týdnů v daném pracovním měsíci a do 14. následujícího měsíce vyplatit doplatek za odpracovaný měsíc. Na západ od nás se vyplácí mzda na konci každého odpracovaného týdne! Tak si banky a zaměstnavatelé mastí kapsy na úkor zaměstnanců.

Kvalitní ornou půdu likvidovat a na ní stavět sklady, montážní haly, nákupní centra.

Likvidovat lesy a dřevo vyvážet do zahraničí.

Důsledkem této vedoucí politiky (zčásti hloupé a zčásti promyšlené k vlastnímu prospěchu) byla vzata lidem práce a vytvořili více než půlmilionovou armádu nezaměstnaných, závislých jen na prázdné státní pokladně.

Dopustit i ztráty na životech bezvýchodně nezaměstnaných, zadlužených včetně vražd ze zoufalství.

Lidé, kteří nepracují a nevydělávají, nenakupují výrobky a vedou ke krachu další výrobce.

Umožnit aby se naše země stala smetištěm „rozvinutých krajin“ - dovoz odpadů, podřadných a znehodnocených potravin, zkaženého masa, zeleniny a ovoce.

Zamořit náš stát igelitem a různými plasty, místo bývalého skla a papírových pytlíků.

Vytunelovat velké množství bank, kampeliček a investičních fondů. Tyto ztráty v bankách sanovat ze státního rozpočtu ve výši okolo 600 miliard Kč.

Zadlužit stát na několik generací částkou 1,24 bilionů Kč, gigantickými daňovými úniky a nesmyslnými výdaji.

Dluh roste každou vteřinu o více než 6 000.- Kč.

Dopustit téměř bilionové zadlužení jednotlivých občanů lživými reklamami a nabídkami půjček.

Dojit státní pokladnu předraženými státními zakázkami firem, v jejichž vedení a dozorčích radách sedí bývalí i současní politici nebo jejich rodinní příslušníci.

Připravit tento stát k ekonomickému bankrotu.

Dopustit finanční oligarchii s diktátem bank, které odírají klienty formou lichvářských úroků zejména hypotéčních úvěrů, nízkými úroky vkladů a naopak zpoplatněním faktu, že jim klient svěřil své peníze pro jejich hospodaření.

Dále omezit státní suverenitu.

Vyměnit diktát RVHP za dokonalejší diktát EU, jejíž úředníci rozhodují o našich syrečcích, guláši, rumu, vinohradech, počtech skotu i tvaru okurek atd..

Z Ústavy státu udělat účelový pamflet.

Neskutečným množstvím záměrně zpackaných a neprůhledných zákonů, vyhlášek a jejich novel docílit legislativní džungle.

Dopustit nevymahatelnost práva. Soudy jsou zkorumpované, vedou desetitisíce sporů do ztracena, nebo podléhají politickým a jiným tlakům. Dosažení práva a rychlého soudu v této zemi je sci-fi (např. kauzy katarský princ, Kožený, Pitr, Krejčíř atd.)

Došlo k propojení soudců, advokátů, státních zástupců a exekutorů s politiky a kriminálním podsvětím včetně mafií. Politikové, soudci, policisté, proti kterým se objeví důvodné podezření ze spáchání trestných činů nebo ze střetu zájmů, nerezignují a nelze je odvolat; kauzy ustojí a brzy se na ně zapomene, neboť jsou překryté novými průšvihy. V poslední době viz kauza VŠ v Plzni, fakulta právní & VŠ pro mafii.

Nedořešit a zamést všechny velké kauzy např. Lehké topné oleje, Rumová aféra, konto ODS ve Švýcarsku, padáky a výškoměry v resortu ministerstva obrany, atd.

Z poslední doby špiclování a vydírání v ODS – případ Morava a další

V této státní džungli trvale rozšiřovat přebujelou administrativu, větší než má např. daleko větší Francie. Tato administrativa se stala soběstačnou a samobobtnající, nezávislá na potřebách obyvatel.

Permanentně hrát hru „Škatulata hejbejte se“, při které stále stejní lidé mění posty na různých ministerstvech, aniž by měli šanci alespoň pochopit problematiku resortu, který mají řídit.

Jediným cílem občany zvolených vyvolených je udržet se co nejdéle ve funkcích a rychle zbohatnout.

Zcela zvrátit morální hodnotovou stupnici člověka. Násilí, korupce, surovost, aroganci legalizovat jako normální stav demokracie (viz.Direktiva Allana Dullese.).

Osobním příkladem velké části politiků vytvořit obecné mínění, že práce je tou poslední možností, jak poctivě vydělat peníze.

Vytvořit vrstvu zbohatlíků, kteří bez práce žijí lépe, než tvrdě pracující špičkoví odborníci a specialisté. !!!

Dopustit vyhazování milionů korun a spolufinancovat přihlouplé a lživé volební kampaně, a nepřehledné-ho množství politických stran.

Dopustit, aby politické pidistrany rozhodovaly o důležitých resortech ve státě cestou svých ministrů, tlupou poradců a „lobistů“.

Vymýtit pocit odpovědnosti a oddanosti občana ke své zemi.

Omezovat, překrucovat a zlikvidovat znalosti o historii vlastního národa, o činnosti významných osobností našich dějin.

Za hrdiny prohlásit pochybné mediální hvězdy, vlastizrádce, kriminálníky, defraudanty a záškodníky.

Zlikvidovat armádu pro obranu země a zrušením záchranných praporů rezignovat na úlohu armády, která účinně pomáhala za krizových situací a hrála významnou roli v systému ochrany obyvatel.

Ze společenství Varšavské smlouvy se rychle schovat pod křídla NATO, „bránit“ naši vlast v Afghánistánu a jiných pro ČR „důležitých“ zemích.

Zlikvidovat výkonné profesionální policejní složky a nahradit je z části zkorumpovanými lidmi, u kterých lze koupit téměř cokoliv, včetně svobody.

Dopravní policii zdegradovat na výběrčí pokut, pořádkovou policii na asistenci při rvačkách Cikánů, fotbalových fanoušků a jiných nátlakových skupin.

Dosáhnout situace, kdy slušní lidé bydlí za zamřížovanými okny, balkony a trezorovými dveřmi svých bytů a domů, zatímco gauneři a zloději se okolo prohánějí v luxusních autech a za bílého dne a beztrestně páchají trestnou činnost. V  lepším případě si užívají na vzdálených ostrovech.

Protěžovat nepřizpůsobivou menšinu – Cikány – na úkor celé populace. Státní orgány tolerují jejich kriminalitu a jejich jejich rasistické útoky vůči většině přehlížejí. Každou reakci většiny okamžitě stíhají jako rasově motivované trestné činy.

V jejich prospěch probíhá tunelování státního rozpočtu různými dotacemi, sociálními dávkami a zvýhodňováním. Zapomíná se na to, že v této zemi žijí i jiné a početnější národnosti, se kterým nejsou žádné problémy a jejich příslušníci se plně integrovali do naší společnosti.

Snaha, aby se občan doma cítil jako cizinec.

Některé oblasti našeho státu jsou vykoupeny a zabydleny příslušníky jiných států a jinými národnostmi nebo problémovými etniky viz. Karlové Vary, některé vesnice v Krkonoších, části měst, obcí atd..

V mnoha podnicích a institucích je potlačována komunikace v českém jazyce. Na mnoha místech v nápisech i textech, ba i ve sdělovacích prostředcích je používána angličtina či jiný nečeský jazyk.

Spisovná čeština je potlačována, zesměšňována a hnána do ilegality. O tom, že by veřejné sdělovací prostředky a veřejně vystupující čeští občané, knihy, časopisy atd. měli používat spisovnou češtinu, si můžeme jenom zdát.

Zdraví lidí zdegradovat na byznys vysoce prosperujících farmaceutických firem s osobním podílem některých politiků.

Dopustit zneužívání lékařů pro růst zisku těchto firem.

Zlikvidovat preventivní dětskou lékařskou péči, zejména zubní.

Zlikvidovat povinnost zaměstnavatele zabezpečit preventivní péči pro zaměstnance.

Zavřít řadu nemocnic a poliklinik. Z domovů důchodců, dětských ozdravoven, jeslí a podnikových rekreačních zařízení nechat vybudovat paláce vládních činitelů, ministerstev, bývalé šlechty a cizinců nebo je nechat zchátrat či spadnout.

Zdecimovat osobní železniční dopravu, zlikvidovat levnou a ekologickou vodní dopravu.

Silniční síť přeplnit drahou a přírodu devastující kamionovou dopravou.

Zásadně snížit dopravní obslužnost venkova.

Nesmyslným zdražováním jízdného bez ohledu na tržní mechanizmy nabídky a poptávky odradit cestující používat železnici a následně zrušit spoje i tratě.

V důchodovém systému ponechat „socialistický“ systém výběru daní - zejména zaměstnanců, kteří pak při výpočtu starobních důchodů jako střední třída doplácejí na nejchudší a nejbohatší spoluobčany.

Nezavedením důchodové reformy a nejasnými garancemi za stávající penzijní připojištění, znemožnit zavedení spolehlivého systému ukládání svých úspor na stáří.

A jedny z nejhorších věcí, které se staly:

- rozbití Československa, které tak pracně zakladatelé naší státnosti dávali dohromady,

- velké zadlužení státu přesto, že Československo před převratem r. 1998 byl stát bez dluhů a s majetkem,

- rozbití právního systému a zákonů, které napomohly k

- rozkradení státního majetku a ožebračení lidí,

- omluva tzv. Sudetským Němcům tj. bývalým fašistům a kolaborantům, jejichž cílem bylo náš národ zotročit a zlikvidovat ! (Viz. nástupní projev Reinharda Heidricha pro vedoucí žup).

Podle mého názoru je úplně nejhorší vstup ČR do EU a podpis Lisabonské smlouvy, kterou se vzdáváme samostatnosti. Dále vstup do NATO a řitní alpinismus prováděný našimi politiky fašistickým Spojeným státům. (editor)

Direktiva Allana Dullese, ředitele CIA a šéfa poltické rozvědky USA, takzvaná „Doktrína boje proti Rusku a jeho satelitům“, vypracovaná už po roce 1945.

„Vše se nějak uspořádá, ale my použijeme všechno co máme, veškeré zlato, celou materiální moc na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek, lidské vědomí jsou přizpůsobené změnám.

Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto hodnotám věřit. Jak?

Najdeme stejně smýšlející lidi, spojence a pomocníky v samotném Rusku a jeho satelitům. Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragédii záhuby nejvzpurnějšího národa na zemi. Definitivně a nezvratně uhasíme jeho sebevědomí.

V literatuře, divadle a ve filmu budeme zobrazovat a velebit ty nejnižší lidské pudy. Budeme všemocně podporovat všechny, kteří budou do lidského vědomí vštěpovat kult sexu, násilí, sadizmu a zrady, zkrátka veškerou mravní zpustlost.

Ve státní správě vyvoláme chaos a zmatek. Nenápadně, ale aktivně a ustavičně budeme podporovat panovačnost a aroganci úředníků, korupci a bezzásadovost.. Poctivost a smysl pro pořádek budou zesměšňovány a jakoby nikomu nepotřebné, prohlásí se za přežitek minulosti. Hrubost a drzost, lež a podvod, alkoholismus narkomanie, zrada, nacionalismus a vyvražďování národů – to všechno budeme pěstovat v lidském vědomí.

Jen málo, velmi málo lidí bude tušit, co se děje. Ale my je zesměšníme, najdeme způsob, jak je obelhat a prohlásit je za vyvrhele společnosti.

Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit zásady národní morálky. Takovým způsobem podlomíme jejich pokolení za pokolením. Zaměříme se na děti a mládež, kterou začneme demoralizovat, rozvracet a rozkládat. Takto budeme postupovat.

Závěrem

Víte co to je? Je to černé a stojí to už delší dobu za dveřmi.

Naše růžová budoucnost.

Text přišel emailem jako prezentace PowerPoint. Převedl jsem jej do formátu pro článek a mírně upravil a doplnil.

Známka 1.5 (hodnotilo 386)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

20

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 36 čtenářů částkou 6 924 korun, což je 20 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Evropská komise poslala Muskovi tajnou nabídku. Ten ji zveřejnil a těší se na soud14.07.24 12:42 Evropská unie 0

Fiala chystá státní rozpočet v utajení - to tu ještě nebylo14.07.24 12:29 Česká republika 0

Atentát na Trumpa: Žena křičí poměrně dlouho na vraha na střeše: Matthew, běž odtamtud!14.07.24 12:08 USA 0

Zacharovová: Ukrajinská rozvědka připravovala pokus o atentát na ruského prezidenta Putina - za americké peníze14.07.24 11:57 Rusko 0

USA umisťují do Německa SM-6, Tomahawk a další nadzvukové zbraně s dosahem 2500 km14.07.24 10:28 Německo 0

"Zachytili jsme rozhovory mezi Američany a ukrajinskými představiteli, kteří spikli proti Zelenskému," říká Moskva 14.07.24 10:06 Ukrajina 0

Atentátn na Trumpa - agenti nereagovali na upozornění14.07.24 09:56 USA 0

Masakr při pokusu ostřelovače proti Trumpovi: 2 mrtví, 1 zraněný – vrah střílel ze 125 metrů! 14.07.24 09:35 USA 2

Pokus o atentát na Donalda Trumpa14.07.24 04:19 USA 0

Katarské síly jsou v Paříži nasazeny k zajištění bezpečnosti olympijských her v roce 2024 (video)13.07.24 19:01 Francie 0

Izrael útočil v humanitární zóně Pásma Gazy. Zemřelo nejméně 71 lidíí!13.07.24 18:37 Palestina 1

Dvě procenta na obranu nestačí, tvrdí Řehka13.07.24 10:34 Česká republika 3

Poslanec v europarlamentu si může měsíčně přijít na €60,000 odhaluje M. Nawfa12.07.24 20:47 Evropská unie 1

„Jen mrtvé ryby plavou s proudem“. Osmdesát let od narození Karla Kryla12.07.24 18:13 Česká republika 4

Brusel zvažuje odvolání Orbána z předsednictví Rady EU12.07.24 18:07 Evropská unie 0

A je to tady: Green deal v České republice12.07.24 12:46 Česká republika 4

Orbán se setkal s Trumpem v jeho sídle na Floridě12.07.24 10:50 USA 0

Ministr zahraničí USA oznámil, že F-16 jsou již předávány na Ukrajinu + prohlášení Stoltenberga11.07.24 19:13 USA 3

Netanjahu se na cestě do Spojených států vyhne zastávce v Evropě, protože se obává zatykače Mezinárodního trestního soudu11.07.24 17:45 Izrael 0

Bývalý diplomat Pešek - „Jidášská vláda“11.07.24 05:11 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
23,22 Kč
Euro
25,36 Kč
Libra
30,13 Kč
Kanadský dolar
17,02 Kč
Australský dolar
15,71 Kč
Švýcarský frank
25,94 Kč
100 japonských jenů
14,71 Kč
Čínský juan
3,20 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
6,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,45 Kč
1 unce (31,1g) zlata
55 995,08 Kč
1 unce stříbra
714,97 Kč
Bitcoin
1 363 133,17 Kč

Poslední aktualizace: 13.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 24 337