Vánoční dárek pro zloděje aut a podvodníky

Vládní novela zákona umožňuje beztrestně legalizovat kradená vozidla

27.12.2022 Přišlo emailem Témata: Právo, Česká republika 1625 slov

Ke konci roku schválila poslanecká sněmovna vládní novelu zákona č. 56/2001 Sb., která nenápadně, bez povšimnutí zákonodárců, odstranila poslední překážku znepříjemňující život organizovanému zločinu, zabývajícímu se pojišťovacími podvody s vozidly, legalizací kradených aut a omlazováním vozidel pomocí stáčení kilometrů. Došlo tak k završení procesu, kterým konkrétní úředníci na ministerstvu dopravy již delší dobu usnadňují práci podvodníkům při legalizaci „cinknutých“ vozidel. Proces začal již v roce 2013, kdy MD zcela náhle rozhodlo, že při technické prohlídce v STK nemusí souhlasit s technickým průkazem všechny údaje, uvedené na výrobním štítku vozidla. Údaje na výrobním štítku přitom stanovuje výrobce vozidla, a nesouhlasí-li s technickým průkazem, platí vždy údaje výrobce. Výrobní štítek je podle vyhlášky považován za jeden z hlavních identifikátorů vozidla a nesouhlasí-li údaje na výrobním štítku s technickým průkazem, je to pro kriminalisty informace, že s prodávaným vozidlem nemusí být vše v pořádku.

Dalším krokem, nahrávajícím podvodníkům s auty, bylo rozhodnutí konkrétních úředníků MD, že barva vozidla se již nebude považovat za identifikátor vozidla. Od roku 2018 se proto u vozidel přestala na STK hodnotit neshoda barvy jako závada. Každý, kdo se pohybuje v tomto oboru ví, že pokud zcela zásadním způsobem nesouhlasí u vozidla barva s technickým průkazem, která prokazatelně na vozidle nikdy nebyla, je více než pravděpodobné, že se jedná o legalizaci kradeného auta na cizí technický průkaz vozidla.

Barva vozidla a kontrolní štítek jsou důležitými identifikátory vozidla, které stát kontroloval při změně majitele vozidla již před rokem 1989. Jejich neshoda se na STK považovala vždy za závadu, a proto je zcela nepochopitelné, proč MD bez odůvodnění ustoupilo od tohoto hodnocení a v nastaveném systému vytvořilo „trhlinu“, která usnadňuje podvodníkům legalizovat kradená vozidla.

Částečnou odpověď na tuto otázku nalézáme v dalším husarském kousku konkrétních úředníků MD, kterým se, v rozporu s požadavky směrnice 2014/45/EU, podařilo prosadit zrušení střetu zájmu pro autobazary a autoservisy. Podle zákona autoservisy a autobazary do 30.9.2018 nesměly provozovat STK, protože by byly ve střetu zájmu. U STK vlastněných autoservisy je za střet zájmu považována skutečnost, že při technické prohlídce není zajištěna objektivní nestrannost, pokud bylo vozidlo před technickou prohlídkou opraveno ve vlastním autoservisu. Reálným nebezpečím je i možnost vytváření zakázek pro autoservis, „nalézáním“ co nejvíce závad při technické prohlídce. U STK vlastněných autobazary hrozí naopak nebezpečí, že v jejich STK „projde“ při technické prohlídce každé prodávané auto. Důvod je prostý. Pro zlepšení prodeje potřebují autobazary prodávat auta s platnou technickou prohlídkou. O skutečný technický stav jim přitom vůbec nejde, protože případná oprava prodávaného vozidla jen zvyšuje náklady a snižuje autobazarům zisky.

Aby poslanci a senátoři zvedli ruku pro novelu zákona a zbytečně v ní nešťourali, MD jim řeklo, že novela zavádí v STK kontrolu stáčených kilometrů. Na to poslanci a senátoři slyšeli a zákon schválili, aniž naprostá většina z nich tušila, že zvedli ruku pro umožnění provozovat STK autobazary a autoservisy. Vznikl však kocourkovský paradox. Majitelé autoservisů mohou od 1.10.2018 legálně provozovat STK a nejsou ve střetu zájmu, ale jejich zaměstnanci nesmí vlastnit živnostenský list na opravu vozidel, protože podle novely zákona by byli ve střetu zájmu a nemohli by vykonávat činnost kontrolního technika!! Nejvíce tuto změnu odnesli chudáci majitelé stanic měření emisí v rolích kontrolních techniků, kteří najednou nesměli měřit emise. Důvodem byl požadavek zákona, který ke zřízení stanice měření emisí vyžadoval u provozovatelů SME vlastnit živnost na opravu vozidel!!! Jenomže podle novely stejného zákona se díky této živnosti ocitli ve střetu zájmu, a nemohli měřit emise! To není vystřižené z románu Hlava 22, to byla realita. Neskutečný amatérismus ze strany MD, vedl nakonec k narychlo vytvořené volné živnosti na měření emisí, pro kterou se nevyžaduje žádné vzdělání!!! Úředníci MD, kteří tento „kocourkovský střet zájmu“ vymysleli a prosadili, nechtějí o jeho změně nic slyšet a nadále zuřivě brání současný stav. Přitom se jedná o učebnicový příklad střetu zájmů v praxi, který je v přímém rozporu s požadavky směrnice EU upravující činnost STK, za který ČR hrozí sankce ze strany Soudního dvora Evropské unie.

Že se černé obavy odborníků na zrušení střetu zájmů u autobazarů naplnily, lze snadno dohledat na stránkách ministerstva dopravy. V každoročně zveřejňovaných statistikách činnosti STK zjistíte, že firma STK CZ s.r.o. která provozuje více jak dvacet STK a má úzké vazby na největší autobazar v ČR, drží rekord v nejmenší vyhazovosti na STK s 1,13 %, přičemž většina jejich STK je na tom s vyhazovostí obdobně. Uvážíme-li, že v sousedním SRN se pohybuje „vyhazovost“ v STK okolo 20 %, je tento výsledek skandální. Firma STK CZ s.r.o. má u konkrétních úředníků odboru 150 MD nadstandartní postavení, které ji umožňuje provádět i další činnosti, spojené s STK. Popis těchto činností a vzájemná provázanost na konkrétní úředníky MD je na další samostatný článek. Za těchto okolností je proto dost nepravděpodobné, že by v nejbližší době státní odborný dozor MD řešil skandálně nízkou vyhazovost u některých STK firmy STK CZ s.r.o.

Zrušení kontroly barvy nebo všech údajů na výrobním štítku je však slabým odvarem proti tomu, co se konkrétním úředníkům MD podařilo ke konci tohoto roku. Zástupci organizovanému zločinu, zabývající se pojišťovacími podvody s vozidly, legalizací kradených aut a omlazováním vozidel stáčením kilometrů dostali k Vánocům dárek, o kterým se jim ani nesnilo. MD zrušilo provádění evidenční kontroly při změně majitele a namísto toho zavedlo její roční platnost. Jaký je mezi tím rozdíl? Zcela zásadní!! Aby se daly odhalit nekalé praktiky podvodníků s auty, musí být evidenční kontrola vázaná pouze na změnu majitele, a nikoliv na časové období. Evidenční kontrola prováděná po 1 roce ztrácí jakýkoliv smysl a je naprosto zbytečná.

Evidenční kontrola plní svůj účel pouze v případě, pokud je prováděna při změně majitele. Při ní se v STK kontrolovalo, zda původní majitel u prodávaného vozidla neprovedl zásahy do identifikátorů, zda vozidlo skutečně odpovídá údajům uvedených v dokladech od vozidla nebo zda původní majitel nestočil kilometry. Tento zaběhnutý systém, vázaný na změnu majitele vozidla, se uplatňoval v našem státě již před rokem 1989.

Protože se při změně majitele vozidla nebude již vyžadovat evidenční kontrola, zříká se stát kontroly nad vozidly, která jsou zapisována do registru silničních vozidel a zcela z nepochopitelných důvodů sám dobrovolně vyklízí prostor organizovanému zločinu s minimálním rizikem dopadení. V období jednoho roku může dojít k několikanásobné změně majitelů vozidla, při které mohou podvodníci bez rizika odhalení nerušeně legalizovat kradená auta, stáčet kilometry a provádět pojišťovací podvody. Pro kriminalisty bude zcela nemožné zjistit, který z předchozích majitelů zlegalizoval kradené auto nebo stočil u něho kilometry.

Proto se ani nechce věřit tomu, že tento návrh vzešel z pera úředníků MD, kteří mají hájit zájmy státu a jejich občanů. Pikantní na celé věci je skutečnost, že tito konkrétní úředníci MD použili při rušení střetu zájmů u autobazarů a autoservisů jako „křoví“ boj se stáčenými km, který je založen právě na evidenční kontrole, vázané na změnu majitele. Při ní se v STK u prodávaného vozidla porovnával stav ujetých km se stavem z předchozí evidenční kontroly. Zrušením evidenční kontroly vázané na změnu majitele se boj proti stáčeným km prakticky ruší již při první novele zákona z pera úředníků MD, kteří jej do zákona v roce 2018, jak se dnes potvrdilo, zapracovali zcela účelově.

Aby toho nebylo málo, zrušení evidenční kontroly vázané na změnu majitele se dostalo do zákona nestandartním způsobem v rozporu s Legislativními pravidly vlády. Prvotní návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., který byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení, problematiku evidenčních kontrol vůbec neotvíral. Při vypořádávání připomínek byla i jedna připomínka, která byla nad rámec připravované novely zákona. Ta požadovala v platném zákoně zrušit nesmyslnou 30-ti denní platnost protokolu o evidenční kontrole. MD místo toho, aby zrušilo tuto platnost, zrušilo evidenční kontrolu vázanou na změnu majitele. Protože se jednalo o zásadní systémovou změnu zákona, mělo MD podle Legislativních pravidel vlády, rozeslat takto zapracovanou změnu zákona opět do meziresortního připomínkového řízení. To se však nestalo, takže do parlamentu zamířil pozměněný text zákona, který účastníci připomínkového řízení vůbec neviděli a ke kterému se nevyjadřovali!!

Zrušení evidenční kontroly vázané na změnu majitele vozidla bude mít na společnost katastrofální dopad, protože otřese důvěrou občanů – motoristů ve spravedlivý stát. Občan si v dobré víře koupí starší vozidlo, a teprve až při první technické prohlídce s hrůzou zjistí, že je u jeho vozidla proveden zásah do identifikátorů (pokuta až 5 mil) nebo má stočené km, (pokuta až 10 000 Kč). Důvodem bude skutečnost, že v mezidobí jednoho roku změnilo vozidlo několikrát majitele, aniž by vozidlo někdo kontroloval. Černý Petr „cinknutého vozidla“ zůstane nakonec tomu, kdo jako poslední vlastník přijede s vozidlem na technickou prohlídku.

Že by konkrétní úředníci MD nevěděli, co dělají, je dost nepravděpodobné, přičemž zvolený postup svědčí o promyšleném záměru prosadit tuto změnu za každou cenu. Vzhledem k následkům, které zrušení evidenční kontroly vázané na změnu majitele státu způsobí, ale i k podivným okolnostem, za kterých k tomu došlo, měly by se podivnými praktikami konkrétních úředníků na MD zabývat příslušné instituce.

Na závěr několik otázek k zamyšlení:

Může si vláda v dnešní vypjaté době dovolit zklamat důvěru občanů ve spravedlivý stát? Je stát připraven na tyto případy a jak je hodlá vláda řešit? Vědělo MV ČR o dopadu tohoto zákona na beztrestnou legalizaci kradených aut? Má Policie ČR připravený postup, jakým způsobem bude zpětně zjišťovat, který z majitelů zlegalizoval kradené vozidlo nebo stočil kilometry? Jakým způsobem má MD nastavený systém tvorby zákona, který by eliminoval snahy lobbistů, směřující proti zájmům státu a jeho občanů?

Autor je redakci znám, ale nepřeje si uvádět zde jméno.

Známka 1.3 (hodnotilo 79)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 23 čtenářů částkou 3 859 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

EKOLOGOVÉ, nebo NEOMARXISTÉ? Co doopravdy stojí za některými zelenými protesty a blokádami09.12.23 17:23 Česká republika 0

WHO má stejné cíle jako NATO, jen jiné metody jejich dosažení. 08.12.23 21:20 Rusko 2

O čem se mlčí - Stanislav Novotný08.12.23 18:21 Česká republika 0

Americká armáda bude mít přístup na vojenské základny ve Švédsku ještě před jeho vstupem do NATO08.12.23 17:36 Švédsko 0

Zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR ve Sněmovně obhajovali pandemickou úmluvu08.12.23 16:59 Česká republika 1

Izraelské síly svlékly a unesly desítky palestinských mužů08.12.23 10:50 Palestina 1

Stihl by linkový let. Premiér Fiala však odletěl na klimatickou konferenci do Dubaje vládním speciálem 07.12.23 17:34 Česká republika 2

Republikáni v Senátu zablokovali Bidenův balík pomoci Ukrajině a Izraeli07.12.23 17:22 USA 0

Češi budou moci volit korespondenčně už v roce 202507.12.23 16:19 Česká republika 0

Slováci končí s vývozem paliv z ruské ropy06.12.23 17:24 Slovensko 0

Učitelka Bednářová popírala genocidu i válku, škola ji vyhodila právem, rozhodl Kangaroo soud06.12.23 16:56 Česká republika 4

Agentura Bloomberg označila Putinovu návštěvu Saúdské Arábie za "selhání USA".06.12.23 16:31 Rusko 0

„Na 1 z 1000 dávek covid vakcíny předčasná smrt.“ Zdroj zatčen!06.12.23 16:23 Nový Zéland 1

Kyjev se dohodl se Sorosovým synem na ukládání chemického odpadu na Ukrajině05.12.23 17:46 Ukrajina 0

Fiala slíbil 90 miliónů korun pro rozvojové země na boj proti klimatu05.12.23 17:11 Česká republika 3

Elektromobily se vybily v chladném počasí05.12.23 16:55 Německo 2

Potraviny od ledna zdraží o 5 až 10%, přestože klesne DPH05.12.23 16:28 Česká republika 0

Peníze pro Ukrajinu došly, prohlásil Bílý dům04.12.23 19:18 USA 3

Nevládnímu sektoru na Slovensku hrozí výpadek příjmů 04.12.23 17:31 Slovensko 1

Předseda strany, která zvítězila v nizozemských volbách, potvrdil, že je proti dodávkám zbraní na Ukrajinu.04.12.23 17:19 Nizozemsko 0

Měnové kurzy

USD
22,64 Kč
Euro
24,40 Kč
Libra
28,41 Kč
Kanadský dolar
16,66 Kč
Australský dolar
14,91 Kč
Švýcarský frank
25,73 Kč
100 japonských jenů
15,63 Kč
Čínský juan
3,16 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
6,39 Kč
Ukrajinská hřivna
0,62 Kč
100 rublů
24,57 Kč
1 unce (31,1g) zlata
45 389,78 Kč
1 unce stříbra
521,05 Kč
Bitcoin
995 862,11 Kč

Poslední aktualizace: 9.12.2023 22:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 637