Prirodzená ekonómia - svetový blahobyt v harmónii s prírodou

Deti jej rozumejú okamžite. Dospelí potrebujú trochu dlhšie.

Bernd Hückstädt

24.4.2005 Přišlo emailem Témata: Demokracie 3556 slov

Většinou vám v úvodu článku neříkám, co si máte myslet, a ani teď to neudělám. Ale řeknu vám, co si o tomto článku myslím sám: Je to blbost na kvadrát. Jestliže to přeci jen uveřejňuji, činím tak spíše z perverzního zadostiučinění. Těším se, jak ty myšlenky rozcupujete na cucky. Uvažoval jsem, nemám-li to zařadit do sekce Humor, ale nakonec jsem zvolil neutrálnější sekci Příspěvky čtenářů. Ono to totiž k smíchu až tak není.

Je neuvěřitelné, jak se myšlenky komunismu neustále vracejí zabalené to různých líbivých hávů a tvářicí se jako něco úplně nového. Editor.

My, ľudia, sme schopní zabezpečiť obživu pre celé ľudstvo. Na našej Zemi je dosť miesta, aby sme všetci spoločne mohli žiť v harmónii s prírodou.

Doteraz to zlyhávalo na peniazoch. Teraz sa to zmení. Náš vražedný hospodársky systém, ktorý po stáročia zapríčiňoval vojny a prírodné katastrofy, je teraz na ceste zničenia samého seba. My všetci to vidíme a cítime zo dňa na deň zreteľnejšie.

My, ľudia, máme teraz na výber: chceme sa zničiť so systémom alebo chceme vytvoriť nový model hospodárskej výmeny, ktorý bude v harmónii s prírodou, umožní trvalý blahobyt všetkým ľuďom a odstráni tak príčiny vojny, teroru a ničenia sveta?

Tento model prirodzenej ekonómie je TERAZ tu! Je absolútne mierumilovný. Počíta s nenásilným prechodom zo starého systému do nového, pri ktorom nikto neutrpí škodu a všetci môžu získať.

Každý laik ho môže pochopiť okamžite - srdcom i rozumom. Ekonómovia budú zrejme potrebovať trochu dlhšie, pretože sa musia najprv oslobodiť od dogiem starého systému.

Vzhľadom na to, že prirodzená ekonómia je nevyhnutným kľúčom k prežitiu ľudstva, je veľmi dôležité informovať o nej všetkých ľudí v čo najkratšom čase. Potom sa môžu v demokratických voľbách rozhodnúť, či sú za alebo proti.

Prirodzená ekonómia

Prirodzená ekonómia, nazvaná aj model Joytópia, si berie za vzor prírodu so svojím večným kolobehom vzniku a zániku. Tento samostatne sa regulujúci kolobeh funguje už miliardy rokov. Ak ho prenesieme na ekonomiku, dostaneme kľúč k trvalému blahobytu ľudí v harmónii s prírodou.

Prirodzená ekonómia nám prinesie:

 • stav konta stále v pluse (nijaké dlhy)
 • tvorbu peňazí pre každého občana na svete, rovnaké práva pre všetky štáty
 • občianske peniaze pre všetkých ľudí na svete
 • najjednoduchší daňový systém na svete
 • veľkorysý štátny rozpočet pre všetky krajiny
 • jednoduchý systém zdravotného a sociálneho zabezpečenia
 • vyriešenie nezamestnanosti a čiernej práce
 • nižšiu hladinu cien pri podstatne vyšších ziskoch
 • nové "rozumné" trhy pre priemysel, obchod a remeslá
 • zaopatrenie v starobe pre všetkých ľudí na svete
 • bezúročné kredity a investície, systém win-win (zisk) pre všetkých zúčastnených
 • finančnú slobodu pre všetkých. Peniaze už nie sú prostriedkom moci.
 • súlad ekonómie a ekológie
 • vyrovnanie medzi doteraz "chudobnými" a "bohatými" krajinami,
 • a tým celosvetový blahobyt v harmónii s prírodou

Šialené? Príliš pekné na to, aby to mohlo byť pravdivé? Velikášske? Rozoberieme si jednotlivé body - tak jednoducho, že tomu môže rozumieť každý, kto tomu rozumieť chce.

Začneme malým príbehom:

O roľníkovi, ktorý pestoval zemiaky

Kedysi, keď ešte neboli peniaze, zamestnával roľník František niekoľkých robotníkov pri zbere zemiakov. Ako odmenu si dohodli pol kila zemiakov za hodinu práce.

Roľník Karol, Františkov sused, nechal svoje zemiakové pole jeden rok ležať ladom.

Karol poprosil Františka, aby mu požičal 20 vriec zemiakov. Povedal, že mu ich nasledujúci rok vráti.

O pol roka potreboval František zasa robotníkov. Robotníci mu povedali:

Tvoje zemiaky už nie sú nové a nemajú už ani takú dobrú chuť. Ale naša práca má ešte stále takú istú hodnotu ako pred pol rokom. Chceme preto tri štvrte kila za hodinu práce. František s tým súhlasil.

Po ďalšom pol roku je zasa zber zemiakov. František má v pivnici ešte staré zemiaky. Dá robotníkom vybrať: "Ponúkam vám za hodinu práce buď pol kila nových zemiakov alebo kilo starých." Podľa potreby si robotníci vybrali jednoduché množstvo nových alebo dvojnásobné množstvo starých zemiakov. Niektorí si vybrali aj kombináciu oboch.

A teraz prišiel čas, aby aj Karol vrátil požičané zemiaky. Karol priniesol Františkovi 20 vriec NOVÝCH zemiakov.

Tri hlavné funkcie peňazí

V súčasnosti v sebe spájajú naše peniaze tri hlavné, zásadne odlišné funkcie:

1.jednotka hodnoty

2.platobný prostriedok

3.prostriedok uchovania hodnoty

Natoľko sme si zvykli na neprirodzené premiešanie týchto troch rozličných funkcií, že nijako nevzbudzuje našu pozornosť a pripadá nám to ako dané. Prirodzená ekonómia naproti tomu

vidí tieto tri funkcie oddelene.

Oddelenie týchto funkcií je pre pochopenie prirodzenej ekonómie, a tým aj cesty k trvalému blahobytu také významné, že ho chceme vysvetliť pomocou nášho príbehu o roľníkovi:

1. jednotka hodnoty

V našom príbehu to bola hodina práce. Či je jar, leto, jeseň alebo zima: jedna pracovná hodina je jedna pracovná hodina.

V prirodzenej ekonómii sme zaviedli ako jednotku hodnoty bod. Označuje dohodnutú hodnotu alebo cenu tovaru alebo služby. Hodnota bodu je celý rok konštantná. Ceny, účty, pôžičky atď. sa udávajú v bodoch. Kvôli jednoduchosti zodpovedá 1 bod približne súčasnej hodnote 1 EUR alebo 1 US dolára. Bod nie je platobným prostriedkom.

2. Platobný prostriedok FREE

FREE (FReie Energie-Einheit / FRee Energy Exchange) sa vytvára a zaniká tak ako plody prírody. Jeho hodnota teda nie je konštantná. Tak ako zemiaky v našom príbehu má aj FREE najvyššiu hodnotu (1 bod = 1 FREE) na začiatku roka. V priebehu roka stratí polovicu svojej hodnoty.

Prispôsobovanie kurzu je veľmi jednoduché a funguje takto:

Rok 2004

1. kvartál: 1 bod = 1 FREE 2004

2. kvartál: 1 bod = 1,25 FREE 2004

3. kvartál: 1 bod = 1,5 FREE 2004

4. kvartál: 1 bod = 1,75 FREE 2004

Rok 2005

1. kvartál: 1 bod = 1 FREE 2005 alebo 2 FREE 2004 atď. Kolobeh sa začína odznova.

Pokiaľ používame v obchodnom styku peniaze v hotovosti, vytlačí sa na ne každoročne aktuálny letopočet (FREE 2004, FREE 2005 atď.). Na začiatku roka existujú určitý čas paralelne staré aj nové FREE, pričom možno vymeniť 2 staré FREE za 1 nové. Staré bankovky putujú prostredníctvom obchodov a bánk zasa späť (tak ako pri zmene národných mien na euro).

Pri bezhotovostnom platobnom styku je to ešte jednoduchšie. Na prelome roka klesnú kontá na polovicu.

Kontá vo FREE sa budú viesť len v položke "Dal", nakoniec ani v prírode neexistuje záporné množstvo plodov.

Nestálosť FREE sa nám bude zdať zo začiatku veľmi nezvyčajná. Ale v skutočnosti sa v nej dá veľmi ľahko zorientovať. Presne vzaté, musíme si zapamätať len tri čísla, aby sme pochopili celý ekonomický model, totiž jeden a štvrť (1,25), jeden a pol (1,5) a jeden a tri štvrte (1,75). To sa dokáže naučiť každé školopovinné dieťa už v prvej triede. Všetko ostatné sa tým úplne zjednoduší, ako hneď uvidíme.

3. Ako prostriedok uchovania hodnoty slúžia bezúročné pôžičky alebo investície v bodoch.

Tak ako si mohol roľník František v našom príbehu uchovať hodnotu svojich zemiakov tým, že susedovi Karolovi požičal 20 vriec zemiakov a v nasledujúcom roku dostal za to 20 vriec NOVÝCH zemiakov, môžeme niekomu požičať FREE napríklad v hodnote 1000 bodov a v dohodnutom termíne dostaneme naspäť zasa FREE v hodnote 1000 bodov.

Tieto pôžičky nemajú nič spoločné s dlhom, pretože sú bezúročné a veľmi výhodné pre všetkých zúčastnených.

Vlastnosti prirodzenej ekonómie pod lupou

- stav konta stále v pluse (nijaké dlhy)

Tak, ako v prírode neexistuje záporné množstvo jabĺk, hrušiek alebo zemiakov, tak aj v prirodzenej ekonómii existujú len kontá v pluse. Keď si pomyslíme, aké psychické škody spôsobujú zadĺženým ľuďom ich dlhy, tak už len toto je dôležitým prínosom pre zdravie ľudu.

- tvorba peňazí na každého občana na svete, rovnaké práva pre všetky štáty

Tvorba peňazí, t.j. vytvorenie peňazí z ničoho, je niečo celkom normálne. Praktizuje sa to už aj v dnešnom hospodárskom systéme. Len pravidlá sú také komplikované, že im normálny občan nerozumie.

Prirodzená ekonómia má celkom jednoduché pravidlo: Každá krajina vytvorí na každú občianku a každého občana mesačne peniaze v hodnote 1000 bodov. Toto pravidlo platí pre všetky štáty globálneho hospodárskeho spoločenstva.

Tak vytvárame rovnaké predpoklady na občana pre všetky krajiny sveta, nezávisle od toho, aké sú veľké a akým množstvom prírodných alebo umelých zdrojov disponujú.

- občianske peniaze pre všetkých ľudí sveta

Z peňazí, ktoré sa mesačne vytvoria, sa polovica (peniaze v hodnote 500 bodov) vyplatí ako občianske peniaze. Druhú polovicu má k dispozícii štátny rozpočet.

To znamená:

Na základe občianskych peňazí je o každého človeka - od malého dieťaťa až po starého človeka - postarané a môže robiť to, na čo sa cíti byť povolaný, čo považuje za svoje poslanie.

Rodiny sú zrovnoprávnené so slobodnými. Neúplná rodina (otec alebo matka) s tromi deťmi má napríklad k dispozícii občianske peniaze v hodnote 4 x 500 = 2000 bodov.

- najjednoduchší daňový systém na svete

K vzniku (tvorba peňazí) patrí aj zánik. Aby sa množstvo peňazí nezvyšovalo neobmedzene, čo by, ako je známe, viedlo k inflácii, necháme peniaze starnúť, t. j. peniaze stratia v priebehu roka polovicu svojej hodnoty.

Prispôsobovaniu hodnoty sa nikto nemôže vyhnúť - je úplne jedno, či má svoje peniaze v pančuche alebo na konte. Kontrolné orgány na to nie sú potrebné. Účtovníctvo sa tiež zredukuje. Slúži už len vlastnej kontrole. Veľká časť správy odpadne.

V protiklade k nášmu dnešnému daňovému systému, ktorý zdaňuje transakcie, a tým trestá hospodársku výmenu, je v novom systéme každý motivovaný, aby svoje peniaze čo najrýchlejšie minul, pretože strácajú hodnotu.

- veľkorysý štátny rozpočet pre všetky krajiny

Druhá polovica vytvorených peňazí ide do štátneho rozpočtu. Z neho sa okrem doterajších výdavkov financuje aj celý systém zdravotného a sociálneho zabezpečenia, ochrana životného prostredia atď.

Doteraz neprivilegované krajiny si môžu kúpiť služby od priemyselne vyspelých krajín.

- jednoduchý systém zdravotného a sociálneho zabezpečenia

Sociálne odvody, ako zdravotné, dôchodkové a nemocenské poistenie, sú úplne zbytočné, pretože všetky tieto náklady sa financujú zo štátneho rozpočtu.

- riešenie nezamestnanosti a čiernej práce

Na vrcholnom stretnutí o svetovom hospodárstve, ktoré sa konalo pod vedením Gorbačova v 90-tych rokoch, sa jednomyseľne konštatovalo, že začiatkom 21. storočia bude na celom svete už len 20% práce, zvyšok budú robiť stroje.

Čo teda robiť s najmenej 80% nezamestnaných na celom svete? Priemysel súrne potrebuje ich kúpnu silu - veď kto ináč môže zaplatiť všetky výrobky a služby?

Občianske peniaze slúžia na to, aby bolo o každého postarané. Čo si kto zarobí naviac, je oslobodené od daní a odvodov.

Niektorí ľudia budú dobrovoľne pracovať menej a / alebo sa sústredia viac na svoje obľúbené činnosti.

Strašidlo nezamestnanosti sa zmení na požehnanie voľného času.

Vzhľadom na to, že práca sa nezdaňuje, nejestvuje, podľa definície, ani čierna práca.

- nižšia hladina cien pri podstatne vyšších ziskoch

Nezdaňované náklady a výnosy ako aj bezúročné pôžičky (pozri dole) redukujú celkové náklady na minimum.

Príklad:

Hodina práce remeselníka stojí teraz v Nemecku asi 40 EUR + daň z pridanej hodnoty. Čistá mzda činí asi 10 EUR. Ak si dnes súkromne objednáme prácu remeselníka, musíme na 1 hod. jeho práce pracovať 4 hodiny. 75% zostáva visieť v systéme. Nečudo, že ľudia si robia radšej všetko sami alebo pracujú na čierno.

V prirodzenej ekonómii by mohla byť cena napríklad 20 bodov za hodinu, teda polovica v porovnaní s doterajším systémom. Pretože nie sú odvody, dostane remeselník celých 20 bodov. Takže by mal za polovičnú cenu dvojnásobný zisk.

- nové "rozumné" trhy pre priemysel, obchod a remeslá

Občianske peniaze, nestálosť peňazí a viac voľného času vedú k enormnému rastu dopytu po vhodných výrobkoch a službách. Lebo...

* len ľudia, ktorí majú peniaze, môžu niečo kúpiť.

* kvôli nestálosti peňazí chce každý svoje peniaze rozumne a rýchlo minúť.

* minuté peniaze má potom niekto iný, ktorý ich chce tiež rýchlo a rozumne minúť.

* ceny sú asi polovičné, zisk dvojnásobný.

* voľný čas chcú ľudia rozumne využívať.

- zaopatrenie v starobe pre všetkých ľudí na svete

Priemerný vek ľudí sa zvyšuje. Ľudia, ktorý majú 60, 70 alebo aj 80 rokov sú ešte mladí a životaschopní. Pretože sa celkove pracuje oveľa menej a ľudia sa v stále väčšej miere venujú tomu, čo cítia ako svoje poslanie, bude sa hranica medzi (pracovne) aktívnym a dôchodkovým vekom stále viac stierať.

Dalo by sa uvažovať o tom, že ľuďom v pokročilom veku, napr. od 60 rokov, by sa zvýšila dávka občianskych peňazí. Chorí ľudia dostanú naviac pomoc od štátu.

- bezúročné kredity a investície, systém win-win (zisk) pre všetkých zúčastnených

Ako prostriedok uchovania hodnoty slúžia bezúročné kredity alebo investície v bodoch. Tieto kredity nemajú nič spoločné s dlhmi, pretože sú bezúročné a veľmi výhodné pre všetkých zúčastnených:

Veriteľ si môže zachovať hodnotu peňazí. Čiastka 1000 FREE by sa o 10 rokov - následkom každoročného poklesu jeho hodnoty o polovicu - scvrkla asi na 1 FREE. Pri úvere v bodoch zostane však hodnota uchovaná.

Príjemca úveru má bezúročnú pôžičku. V dnešnom úverovom systéme musí naproti tomu

vrátiť pri dlhodobom úvere 2 - 4 násobok požičanej sumy.

Účty sa vystavujú v bodoch. Dlhodobý platobný cieľ má ten istý efekt ako kredit.

Podiely na obchodoch, ako napr. akcie, sa budú hodnotiť v bodoch a môžu sa tiež používať ako prostriedok uchovania hodnoty. Avšak potreba úverov a investícií bude veľmi klesať, pretože o každého bude stále postarané.

- finančná sloboda pre všetkých. Peniaze už nie sú prostriedkom moci.

Vďaka tomu, že je o každého stále postarané, nemožno už prostredníctvom peňazí nikoho nútiť, aby konal proti svojmu svedomiu alebo presvedčeniu. Stále menej ľudí je ochotných vykonávať deštruktívne činnosti, ktoré škodia ľuďom, ekologickému systému alebo zdraviu.

- súlad ekonómie a ekológie

Štáty už nie sú zadĺžené. Môžu bez problémov subvencovať opatrenia, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Na deštruktívne činnosti nemožno získať pracovníkov. Hospodárstvo a technika sa vyvíjajú stále viac v harmónii s prírodou. Predávať sa dajú už len ekologicky nezávadné výrobky a služby.

- vyrovnanie medzi doteraz "chudobnými" a "bohatými" krajinami

Platí rovnaké právo pre všetky národy: Každá krajina vytvára na mesiac na občana rovnaké množstvo peňazí. Tým získajú aj doteraz "chudobné" krajiny dosť peňazí na to, aby si zakúpili vyspelé a ekologické technológie od iných krajín. A môže sa tak otvoriť nový trh pre klasické industrializované krajiny.

Postupne to povedie k vyrovnaniu medzi doteraz chudobnými a bohatými krajinami, a tým aj k celosvetovému trvalému blahobytu v harmónii s prírodou

Modelové regióny pre Prirodzenú ekonómiu

Už dávno nie je tajomstvom, že stále viac obcí, miest a štátov speje k finančnému bankrotu. Rovnakou mierou sa zvyšuje aj počet súkromných a obchodných insolventných subjektov.

Príčinou je v jestvujúci peňažný a úrokový systém

Naše súčasné peniaze sa vytvárajú cez kredit. Prvá zásada národného hospodárstva znie, že súčet všetkých dlhov sa rovná súčtu všetkých pohľadávok. Druhá zásada požaduje stály rast pohľadávok a dlhov.

Dlhy a pohľadávky rastú exponenciálne. Zväčšovanie priepasti medzi chudobnými a bohatými je podmienené systémom a bude narastať, či to chceme alebo nie. Táto dilema sa v súčasnom ekonomickom systéme ani pri najlepšej vôli všetkých zúčastnených nedá vyriešiť. Kolapsu starého systému sa nedá vyhnúť, dá sa len odsúvať, pričom toto odsúvanie spôsobuje len predlžovanie utrpenia.

Dve tretiny sveta žijú pod hranicou biedy. Denne umiera od hladu alebo smädu asi 50.000 ľudí. Kriminalita stúpa. Pri ďalšom vyostrení hospodárskej situácie môžeme skôr alebo neskôr počítať s vojnou a občianskou vojnou - ak budeme nečinne lipnúť na starom systéme.

Od húsenice k motýľu

V mnohých oblastiach výskumu a techniky sa rysuje pozitívny vývoj, vďaka ktorému by sa mohli riešiť problémy životného prostredia, výživy, zdravotníctva a energie. V starom systéme narážajú na nedostatočnú "hospodárnosť". Nemohla by nevyhnutná smrť tohto systému byť požehnaním pre človeka a prírodu? Nevykľul by sa z ľudstva -"nikdy nenasýtenej húsenice" nádherný motýľ?

Ak je to tak, môžeme sa pokojne prizerať, ako starý systém húseníc hynie a už teraz si utvárať ekonomický model, ktorý zodpovedá slobodne lietajúcim motýľom. Ak sa nám to podarí, môžeme prežiť nevyhnutný prechod k novému systému v mieri a radosti.

Požiadavky na nový trvalý hospodársky systém

- pokojný

- užitočný pre všetkých zúčastnených

- komplementárny, t.j. doplňujúci k platnému

- takmer bezplatné zavedenie, a tým bez rizika

- malé administratívne náklady, nebyrokratický

- nezadĺžený

- nenásilné vyrovnávanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými

- veľkorysý obecný a štátny rozpočet

- rovnosť záujmov ekonómie a ekológie

Tieto požiadavky a ešte oveľa viac spĺňa Prirodzená ekonómia (model Joytópia).

Pokojné zavádzanie sa už začalo

V rámci výskumného projektu je od novembra 2003 zavedená (v Nemecku) Prirodzená ekonómia ako doplnok k jestvujúcemu systému. FREE Akademie Joytopia definovala jednotku hodnoty "Dank" ("Vďaka") a ďakovný prostriedok "FREE" (Free Energy Exchange). Pomocou účtovného softvéru "Joypost" vytvárajú účastníci mesačne FREE v hodnote 1000 Dank (polovicu pre seba, polovicu pre spoločenstvo). Pripravujú sa bankovky na platenie v hotovosti. Medzi účastníkmi sa vyvíja postupne čulá výmena (jestvuje aj celosvetový Online Danking, kde fungujú tri meny: FREE, DYNO a FREE KIN).

Z kupovania a platenia sa stáva darovanie a ďakovanie

V protiklade k euro nie je FREE nedostatkovým tovarom. Tým, že sa kupovanie a platenie mení na darovanie a ďakovanie, stáva sa každá transakcia radostnou udalosťou pre všetkých zúčastnených. Preto neoznačujeme FREE ako platobný prostriedok, ale ako ďakovný prostriedok Nového veku. Kto to raz zažije, nedokáže pochopiť, prečo sa ľudia celé tisícročia trýznili a ešte teraz trýznia starým systémom.

Pridať sa môže každá žena, každý muž a každé dieťa

Naše ďakovné prostriedky si vytvárame sami, a teda nepotrebujeme nijakú zvláštnu inštitúciu. Každý sa môže okamžite pridať.

Obce a dobročinné spolky môžu vytvárať modelové regióny

Obce, dobročinné, študentské a iné spolky a siete sa môžu stať rozbuškou a vytvárať modelové regióny pre Prirodzenú ekonómiu. V rámci výskumného projektu preberú funkciu obce a môžu honorovať s FREE výkony, na ktoré by inak nemali peniaze alebo ktoré by

museli existovať len ako čestná funkcia.

Výhľady

Prirodzená ekonómia začína ako výskumný projekt. V prípade úspechu sa rozšíri a povedie všetkých zúčastnených - ľudí, obce, krajiny, štáty - k novému blahobytu v mieri a harmónii s prírodou. Ponúka veľa možností na nenásilné vyrovnanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými, ktoré by nikomu neuškodilo, ale zato by prinieslo všetkým úžitok.

Ak chceš dobro, konaj dobro

Otázka, či chceme starý alebo nový ekonomický systém, už dávno nie je aktuálna. Starý systém sa ukončí sám, a to už skoro.

Ide teda o iné rozhodnutie: Chceme sa všetci "potopiť" so starým systémom alebo chceme TERAZ vytvoriť Prirodzenú ekonómiu a TERAZ urobiť všetko pre jej pokojný a "nežný" prechod?

V prípade, že sa nechceme potopiť, je potrebné:

rozširovať Prirodzenú ekonómiu.

kreatívne a konštruktívne ďalej rozvíjať Prirodzenú ekonómiu, t.j. nadväzovať kontakty s inými ľuďmi, komunikovať s nimi osobne a v internete, súkromne a v inštitúciách. Na tomto svete jestvuje veľa múdrych ľudí so srdcom a rozumom. Spoločne tento model zdokonalíme.

nájsť a presadiť politickú väčšinu. Prirodzená ekonómia ponúka všetkým len výhody.

Zamyslenie

nad tým, ako prejsť nežne od starého systému k novému

Plán pokojného a nežného prechodu možno vypracovať len spoločne za účastí mnohých ľudí. Tu je niekoľko podnetov:

Mohlo by sa začať s celosvetovým odpustením všetkých štátnych dlhov. Všetky štáty sveta - aj a práve aj bohaté štáty - sú vysoko zadĺžené. Vďaka efektu platenia úrokov z úrokov nemôžu byť tieto dlhy a úroky z nich nikdy splatené. Diskusia o tom, "či" nemá teda nijaký význam. Môže ísť len o to, "ako".

Súkromné dlhy by sa mohli zmeniť na bezúročné bodové kredity. Tak bude možné splatiť dlhy v primeranom časovom úseku. Individuálne by sa mohlo tiež vyjednávať o odpustení dlhov.

Úspory na účtoch by mohli zostať zachované. Nestálosťou peňazí sa sumy časom zredukujú na rozumnú mieru.

Hmotné vlastníctvo (pôda, nehnuteľnosti, výrobné prostriedky, dopravné prostriedky atď.) môže zostať zachované. Bude zaťažené nákladmi na údržbu a ošetrovanie v prospech ekologického systému. Pri nadmernom nahromadení vlastníctva sa môžu tieto náklady stať záťažou a vlastníctvo stratí na atraktívnosti. V takom prípade možno vrátiť vlastníctvo späť obci, mestu ...

Aby život pri zmene systémov mohol normálne pokračovať a potom sa ďalej rozvíjať v harmónii s prírodou, ponechajú podniky predbežne čisté mzdy a platy v rovnakej hodnote. Ušetrené dane a sociálne odvody môžu použiť napríklad na ekologicky rozumné investície a na splatenie svojich úverov.

Paralelne k tomu sa vyplatia občianske peniaze, takže všetci ľudia budú okamžite v lepšom finančnom postavení. Je dosť možné, že niektorí hneď zanechajú svoju prácu. Väčšina bude však pravdepodobne už zo zvyku ponajprv pracovať ďalej.

Uvoľnené kapacity vo verejnej a súkromnej správe možno využiť na to, aby pomáhali občanom pri zmene. Dá sa očakávať vysoká potreba súkromných a štátnych školiacich miest.

Vďaka týmto a ďalším opatreniam, ktoré sa ešte musia vypracovať, nebude nikto škodovať a  môže sa uskutočniť "nežný" prechod k novému systému.

Vek celosvetového blahobytu

v harmónii s prírodou sa začína TERAZ.

So srdečným pozdravom

Bernd Hückstädt

www.joytopia.net

Preložila: Vlasta Dobrovodská

Známka 2.0 (hodnotilo 4)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

28

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 56 čtenářů částkou 9 767 korun, což je 28 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Evropská komise schválila přidělení nevojenské pomoci Ukrajině ve výši více než čtyř miliard eur!18.07.24 19:09 Evropská unie 0

Unijní aplikace, která o vás řekne všechno. Zásah Bartoše usnadnil špehování18.07.24 18:33 Česká republika 0

Evropský parlament potvrdil von der Leyenovou na postu předsedkyně Komise18.07.24 17:03 Evropská unie 4

Co si myslí zdravá část poslanců EU je přímo neslučitelné s EU "hodnotami"18.07.24 13:21 Evropská unie 1

Řádně 3x očkovaný Biden prý dostal COVID18.07.24 11:11 USA 0

Unikátní seznam pohlaví. Kam se hrabou ty Cibulkovy!18.07.24 08:43 Neurčeno 1

Za 14 dní budou Azováci v Praze. Za 500 Kč si s nimi můžete popovídat17.07.24 20:24 Ukrajina 3

Odvážný onkolog prolomil mlčení o podivných „turborakovinách“ a byznysu kolem léčby17.07.24 18:55 Slovensko 0

Tour de France 2024: Návrat povinné roušky!17.07.24 18:46 Francie 1

Většina českých poslanců Von der Lejnovou nepodpoří 17.07.24 15:15 Evropská unie 0

Panika v EU kvůli novému viceprezidentu17.07.24 14:39 USA 0

Český grýn dýl. To aby jste věděli do čeho konkrétně jdeme17.07.24 07:14 Česká republika 0

S Pavlem přišla vojenská junta. Foltýn - označí vás za dezinformátora, konec v práci17.07.24 07:04 Česká republika 0

„Odvolat.“ Politici zdrceni výrokem Pekarové o atentátu na Trumpa17.07.24 06:54 Česká republika 0

Dvacet let proměny....16.07.24 19:22 Francie 0

Holandsko v rámci green dealu zavádí daň z "kravských prdů" 100EUR na krávu na rok16.07.24 12:49 Nizozemsko 4

Jan Schneider: Většina politiků z Fialovy vlády by dala přednost úspěšnému atentátu na Trumpa15.07.24 19:16 Česká republika 1

Americká ministryně financí Janet Yellenová varovala, že po celém světě se země odklánějí od amerického dolaru15.07.24 19:09 USA 0

Musíte mobilizovat mladé, abychom uvažovali o poslání vojáků. Vzkaz Ukrajině z USA15.07.24 18:50 USA 2

Kradou hydranty aby přežili. V USA mizí kovy, měď je nyní zlato chudých 15.07.24 07:10 USA 0

Měnové kurzy

USD
23,19 Kč
Euro
25,27 Kč
Libra
30,03 Kč
Kanadský dolar
16,91 Kč
Australský dolar
15,55 Kč
Švýcarský frank
26,14 Kč
100 japonských jenů
14,74 Kč
Čínský juan
3,19 Kč
Polský zloty
5,89 Kč
100 maď. forintů
6,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,56 Kč
100 rublů
26,33 Kč
1 unce (31,1g) zlata
56 846,22 Kč
1 unce stříbra
693,80 Kč
Bitcoin
1 473 331,52 Kč

Poslední aktualizace: 18.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 26 113