Mobily a Velký bratr

D-fens

30.11.2002 Přišlo emailem Témata: Nezařazeno 2787 slov

Nedávno jsem poslouchal náhodou televizi a z toho, co jsem slyšel, jsem doslova zkoprněl. Polovina případů vražd, které byly spáchány v Ostravě v minulém roce, byla objasněna s pomocí mobilních telefonů. Píšu to tak, jak jsem slyšel, a nevím, jak moc se tomu dá věřit.

Jak se asi dá objasnit taková vražda s pomocí mobilu. Napadají mne tři způsoby.

Prvním je modifikovaná metoda patologa Slavíčka, která umožňovala mluvit s mrtvým ještě půl hodiny po smrti. Údajně prý fungovala, jen s jedinou chybou, že neodpovídal. Pokud by si mrtvý přivolal policii nebo poslal SMS s identifikací pachatele, bylo by vyhráno. Ale bohužel je tato verze nepravděpodobná a bude nutné hledat něco složitějšího.

Škoda že mé znalosti v oboru elektro a komunikací jsou tak mizivé. Kdyby nebyly, [ilustrační foto]nemusel bych tady publikovat tak hrozné dohady. Vím jen, že mobil GSM komunikuje s přijímačem - který je současně i vysílač - digitálně a navíc mezi nimi funguje i něco jako kryptovací algoritmus. Protože se v tom nevyznám, myslím si, že odposlouchávání mobilu GSM by se muselo místně odehrát někde mezi mobilem a vysílačem, a to navíc v reálném čase, tedy v právě v okamžiku, kdy pán X sděluje pánovi Y sladkou novinu, že se právě stal vdovcem. Kdyby to tak bylo, tak by policie nebyla určitě schopna objasnit tak velké procento trestných činů, protože by musela být současně všude a nikde. Kdyby mne chtěli odposlouchávat, musel by za mnou pořád běhat panáček se dvěma kufry - v jednom aparatura, v druhém baterie - a přijímat a dešifrovat signál z mého mobilu. Takže v tom musí být něco jiného. Například že policie používá pro odposlech inteligentní systémy na principu "masožrout". To znamená, že se policie napíchne na určité procento (jak vysoké, je otázka času a peněz, v limitním případě 100%) telefonních hovorů, ve kterých masožrout hledá namátkově pomocí analýzy hlasu určitá slova, tedy "maso". Třeba "bomba". Když najde slovo odpovídající kritériu, začne linku monitorovat 100% a přestane tehdy, když se zjistí, že mladá Vomáčková říkala mladý Blažkový, že orální sex je fakt bomba. Časem si velký bratr vybuduje databázi potížistů, kteří často používají podezřelá slova a kterým nadále dělá velkého bratra. Jenže mám pocit, že by to pořád ještě nefungovalo. Určitě by to bylo časově náročné, bylo by v tom zatažených moc lidí a pak by se to prokeclo. Nejspíš tedy mají něco jiného. Například že hovory - jsou to přece nuly a jedničky - jsou po nějaký čas archivovány na nějakém nosiči u vašeho poskytovatele mobilních služeb, který je současně taky poskytovatelem vašich hovorů policii, když o to projeví zájem.

Je tu jeden háček. Totiž najít přiřazení přístroj - uživatel. Přístroj je identifikován číslem, tuším, že mu říkají IMEI, a uživatel je identifikován jménem. Když přístroj začne telefonovat, pošle přijímači IMEI, ale nikde se nezjistí, kdo ho v tu chvíli drží v ruce. Z hlediska přiřazení majitele existují v podstatě tři skupiny mobilů - hrazené paušálem, na základě smlouvy, u kterých je to jasné, pak předplacené s registrací a předplacené bez ní. Operátoři se snaží donutit co největší počet uživatelů mobilů s kartou, aby jim laskavě poskytli své personálie. K tomu všemu asi tedy slouží ty marketingové programy, odpovědní kupónky za stováka, Twist o 15% levněji, Go Club a tak dál. Samozřejmě, že si část uživatelů bude cenit svoji anonymitu více než pofiderní výhody nebo šmejd baťůžek vyrobený v Číně, takže u nich jméno nezískají. Teda zatím. Je než otázkou času, kdy Evropská Unie zlegalizuje Velkého bratra a zavede registraci mobilů povinně.

Pak je tu ještě třetí cesta, díky které jinak polopotentní policie slaví nečekané úspěchy. Jak jsem psal o IMEI a vysílači, tak určitě kdekoho napadlo, že mobil lze lokalizovat. Už jen s využitím tohoto faktu lze vytvořit přiřazení telefon-vysílač, přičemž relace vysílač-místo je dána. Pokud je dána relace osoba-místo (například vás právě legitimují), je dána i relace přístroj-osoba, a to aniž byste o tom věděli. Smůla je, že jeden vysílač pokrývá desítky kilometrů čtverečních, takže je to použitelné pouze pro hrubou orientaci. Ale dá se to vylepšit. Jakmile spolu mobil a vysílač začnou komunikovat, dojde ke zpoždění signálu úměrnému tomu, jak je mobil daleko od vysílače. Nevím sice, jakým způsobem měření času probíhá - telefon posílá nuly a jedničky, ne sínusovky, u kterých je měřitelný fázový posun, ale určitě to nějak jde a musí to být sakra přesnější. Povídá se, že v městské zástavbě se lze dostat na řádově stovky metrů. Do budoucna by určitě nevadilo systém GSM spřátelit s pozičním systémem GPS, čímž by se přesnost dala ještě zvýšit. Výhoda je nesporně i v tom, že Velký bratr může kdykoli zjistit, kde právě jste, pokud máte mobil zapnutý. Například moje historka o tom, jak jsem vycvičil s dopravními policisty, by mohla být s použitím této technologie postavena úplně na hlavu.

Nevěříte? Máte Paegas - nebo po novu T-Mobile? Za pár švestek si můžete nechat aktivovat službu, která vám najde nejbližší třeba benzínku - a k tomu musí zaměřit vaši polohu a to poměrně přesně. No a nakonec ten samý T-mobile - nabízel a nejspíš i nabízí pro fízly amatéry službu, která umožňuje zaměřit vybraný mobilní telefon a zobrazit jeho polohu na počítačové mapě. Nevím, jak to funguje, ale chápu to jako varovný signál. Může se to hodit pro firmy, které potřebují fízlovat své zaměstnance a nebo také pro někoho jiného.

Nedávno například policie objasnila nechutný trestný čin, kdy majitel pseudobezpečnostní firmy nechal umístit pod okna ústavu pro postižené děti bombu zkonstruovanou ze dvou plynových lahví a vařiče, aby motivoval vedení ústavu k prodloužení smlouvy. Jeho hlídač bombu umístil na základě pokynu SMS zprávou a pak bombu "našel". Pan podnikatel si tím chtěl vynutit prodloužení smlouvy. Když jsme o tom poslouchali v televizi, ukazovali nám onu SMS - kde ji asi policie vzala????

Proč o tom vlastně píšu? Vezměte si smlouvu s vaším operátorem a čtěte. Vidíte tam něco o archivování hlasových nebo SMS záznamů na straně operátora? Kde tam stojí něco o jejich poskytování třetím osobám? Já to nenacházím. Je tam snad něco o tom, jak naloží operátor s údaji o vašem pohybu? Jak dlouho je hodlá uchovávat, kdy je hodlá zničit, komu je může poskytnout? Na druhé straně je tam sto padesát věcí, co vy musíte a co vy nesmíte. Podepisovali jste někomu souhlas k odposlouchávání, zaznamenávání nebo lokalizaci vašich hovorů? Já tedy ne. Přesto nemám jistotu, že se tak neděje.

Hovoří se o open society. Prý by bylo lepší, kdybychom všichni odtajnili své soukromí - protože na něj už stejně nezbývá nic tajného, při současném stavu výpočetní a zpravodajské techniky. Argumentuje se tím, že když se lidi nestydí chodit po ulici skoro nazí, proč by se měli stydět za obsah svých telefonátů. Osobně ale shledávám určitý věcný rozdíl mezi pohledem na spoře oděnou slečnu a odposloucháváním jejích hovorů. Pokud si nějaká dívčina vezme velký výstřih a krátkou sukni, dělá to už dopředu s tím, že bude trochu provokovat. Podvědomě tedy počítá s tím, že se na ní bude koukat více očí, než kdyby měla na sobě pláštěnku. Odposlech telefonu však nikdo nepředpokládá a tak také přistupuje k obsahu hovoru. Jinak řečeno, v prvním případě je již souhlas poskytovatele předem udělen, v druhém ne.

Zkrátka a dobře, já to takhle nechci. Chci zachovat starý dobrý pocit, že když s někým telefonuju, tak že se hovoru účastní pouze já a protistrana. Taky chci starý dobrý pocit, že ukončením hovoru se jeho obsah vytratí, a ne že bude uložen někde na optickém disku.

A tak zatímco se poslanci zabývají soužitím buzerantů s buzeranty, lesbiček s lesbičkami a lesbiček s buzeranty, je tady v právním systému díra, která mi osobně připadá dost velká a která by byla ideální skulinou pro působení orwellovského Vekého bratra. A bude hůř! Vzniklá Bin-Ládino-mánie uvedla v USA do chodu proces, který bude mít vliv na individuální svobody a to do takové míry, že by Orwell vejral. Je jen otázka času, kdy to dojde k nám a vzhledem k tomu, že fízlování má v Čechách bohatou tradici už od dob France Josefa, a také k tomu, že si čský lid nechá na zádech dříví štípat, bude americký model jistě obohacen o další doplňky.


Článek vyvolal dosti velkou odezvu. Citují z některých zajímavých příspěvků, které došly na adresu d-fens:

Dear D-FENS,

mobilní, internetová i jiná komunikace je v Ceskozmrdsku odposlouchávána of-line i on-line dle technických možností odposlouchávaného i poslouchajícího.

Kapitolou samo o sobě je Telecom, Eurotel a přidružené skupiny. Tyto subjekty mají snad že zákona (tím si nejsem zcela jist-zatím) za povinost uschovávat a archivovat některé údaje a data týkající se datových, analogových a jiných přenosů a služeb jimi poskytovaných. A to po dobu asi jednoho roku. Že to skutečně dělají lze doložit:

1.) Nepřímý důkaz: Sdělení tisku, že tzv. šiřitel poplašné správy pomoci SMS (ve škole je bomba, etc.) byl úspěšně dopaden a úspěšnost takových dopadení stoupá takovým tempem, že se z praktického využití šíření těchto zpráv již nedá vytřískat žádná sranda. Proč tomu tak je mi připadá tak zřejmě, že prostě nechápu jak to, že si to uvědomuje tak málo lidí. Off-line uložení těchto přenosu včetně pozice emitora a následná kontrola přenosu je zcela evidentní.

2.) Přímý důkaz: mně osobně, a dalším lidem jejichž důvěryhodnost je přímo úměrná zachování mé fyzické i duševní kontinuity :o), přišla na mobil hlasová zpráva se záznamem našeho předchozího hovoru.

Zcela evidentně omylem, ještě jim to nefungovalo, chybička se vloudila. Drátová komunikace je zcela "zadrátována" a Tvůj popis metodou masař je poměrně výstižný. Jak jde doba je poměr objem/cena záznamových médií čím dál tím lepší a tudíž se zvětšuje i objem zaznamenaných přenosu. Extrapolace této křivky je poměrně jednoduchá a v konečném důsledku i značně děsivá.

Internetová komunikace je ZCELA a ÚPLNĚ archivována za AKTIVNÍ pomoci některých providerů. Nejprofláknutější je seznam.cz, iol.cz, quick.cz a v poslední době zlobí i atlas.cz. Ostatní FREE provideři to dělají také ale zatím ne tak okatě. Placení provideři tak půl na půl. Zcela jistě TEL2, kabelové sítě "padly" jako první Opět důkazy.

V tomto případě, díky značně otevřenosti e-komunikace pouze nepřímé: Kontrola hlavičky příchozího e-mailu odhalí určité nesrovnalosti a v případě hlouposti "orgánů" i přímé stopy zcela evidentního přesměrování e-mailu a jeho dočasného uložení na cizí server kde nemá co dělat. Mnohdy jsou zanamenány i podpisy těchto serverů přímo v hlavičce příchozího e-mailu. Kontrola toho kam se díváte při brouzdání po internetu je zcela samozřejmá a za Vaší aktivní spolupráce: Cookies, různé SPY-WARE včetně samotných Windows.

Tyto skutečnosti jsou internetové komunitě poměrně známé a tudíž i relativně bezpečně při jejich prezentaci otevřenou řeči. Opět nechápu jak mohou procházet bez povšimnutí a jenom velmi hazardérsky jedinec používá e-mail pro důležité věci a bez základní kryptografie. (Firemní komunikace typu: Kouřila jsem Bilovi, L. JE důležitá :o)))

Dlužno dodat, že nejenom "evropský" ale i transatlantický Velký bratr má máslo na hlavě. Pro další studium jenom stručně odkazy na imigrační politiku Nového Zealandu, program Echelon a program na kontrolu elektronické komunikace v USA a Británii. (Blbý je, že si nemůžu vzpomenout na název. Souvislost, viz. CARNIVORE, nebo CARNOVIRE) V Británii mají provideri přímo povinnost natáhnout dráty do "smiřovacích" center.

Dále skupina "Working Party on Police Co-operation" připravuje texty návrhů zákonů pro parlament EU. Hlavní zdůvodnění návrhu zní: "Pro vyšetřovací orgány je nemožné vědět dopředu, jaká z přenášených dát se ukážou být užitečným důkazem pro vyšetřování kriminální činnosti. Jediným efektivním právním nástrojem by proto byl zákaz vymazávání dát a zákaz anonymní komunikace."(sic!)

Evropská komise bude návrh projednávat 28. května t. r. A bude mít o čem jednat. Návrh totiž požaduje, aby mocenské orgány měly přístup k "IP adresám uživatelů, jednoznačné identifikaci každého komunikačního zařízení, k uživatelským ID a heslům, portům (sic? sic!) e-mailovým adresám atd.". To vše má být doplněno "plnými jmény jednotlivých lidí (a firem), adresami jejich bydlišť (sídel) a detaily kreditních karet."

Etc, etc, etc
No...preju Ti klidný spaní.

A dašlí dopis, tentokrát ze Slovenska:

Dobry den,

precital som si clanok ´GSM a VB´, a chystam sa Vam este trosku vylepsit naladu. Od viacerych (navzajom nezavislych), podla mna doveryhodnych ludi som sa dozvedel, ze:

  • pre odpocuvanie mobil nemusi byt vobec zapnuty,
  • by sa tak malo diat cez druzice - toto posudit neviem, rozumiem tomu totiz este ovela menej ako Vy,
  • jedina mozna obrana proti tomuto je odpojenie baterky (jeden z nich - relativne dolezita osoba - tuto cinnost svedomito praktikuje).

Nestalo sa Vam niekedy, ze vypnuty mobil (sucasne bolo na 100% iste, ze iny mobil sa v blizkosti nenachadza) rusil nejaky spotrebic, napr. tv?

Prajem Vam dobru chut a krasny den.

Tenhle dopis k tématu přišel od Zdeňka

Vážený dfensi,

ve svém článku se snažíte uhodnout věci, které už byly zveřejněny (nedávno např. na www.mobil.cz) a píše se o nich dost. Tedy: hovory se masově nezaznamenávají (ale to pouze z kapacitních důvodů, pokrok nezastavíte), dostačující jsou čísla na která jste volal a kde jste zrovna v tu dobu byl.

Pokud má policie dostatečný důvod, může tyto záznamy dostat. (Pokud má ovšem policie dostatečný zájem, může si důvod vyrobit). Tady je i odpověď na otázku, jak identifikovat majitele telefonu. Když budu mít Vaše záznamy o voláních za několik měsíců, jistě se mezi nimi najde pár registrovaných telefonů a když Vás někdo z nich pětkrát volal, nemůže policii tvrdit, že mu Vaše číslo nic neříká.

Pokud má policie dostatečný důvod, může začít telefon odposlouchávat. Jistě i zde se najde dost údajů, které pomohou při identifikaci. (Mobilní telefon často slouží ke sjednávání schůzek, takže tam policista může být již před účastníky.)

Ve svém článku se na tyto možnosti díváte pouze negativně, ale zajímal by mne Váš názor na to, že se tyto "vymoženosti" mohou použít v případě závažných kriminálních případů ("Polovina případů vražd ... objasněna ..."). Je samozřejmě nepříjemné představit si, že zrovna Váš hovor někdo odposlouchává, ale otevřeně řečeno, pro mne je nepříjemnější představa, že když si vybírám peníze z bankomatu, tak někdo dává avízo mobilním telefonem ...

Takže asi nezbývá, než se smířit s tím, že v principu může někdo (i zvědavý soused) rozlepit Váš dopis, že na svém autě vozíte SPZ čistě z toho důvodu, aby si ji kdokoli mohl opsat (vidíte, ještě jsem neviděl žádné články brojící proti této povinnosti), že je možné odposlouchávat jak pevný, tak i mobilní telefon. A že všechny výše uvedené věci je možno použít i k trestným činům. Jde tedy spíše o nedůvěru k těm, kdo odposlouchávat mohou.

Hodně chuti do dalších článků přeje Váš čtenář
Zdeněk

Já se na ty věci skutečně dívám s krajní nedůvěrou, hlavně proto, že mne nikdo neinformoval - hlavně můj operátor mne neinformoval - o tom, že ta věc odposlouchávána může být a že se hovory a další relevantní údaje někam archivují. Dokonce ani ta média, se kterými přicházím do styku - obyčejné noviny a časopisy, rádio a televize, ne třeba časopis Mobil - na to nikdy nepoukážou. Žije to tak nějak stranou zájmu a rád bych věřil, že je to tak jen náhodou. Prostý uživatel mobilu, který si nedá dvě a dvě dohromady - tak, jak jsem to zkusil já, si tak bude myslet, že jeho hovory jsou diskrétní - je to digitální přenos, běží tam nějaké kryptování... jo jasně, policie může odposlech mobilů použít k páchání dobra a je to tak fajn. Otázka, kterou si kladu, má kořeny ve lži třetího stupně zvané statistika a je o tom, kolik linek musejí policisté "napíchnout", aby získali jednu informaci vedoucí k vypátrání trestného činu a jestli je mezi nimi ta moje.

Jinak je to všechno ve Vašem ohlasu velmi reálné včetně zmíněné nedůvěry k těm, kdo odposlouchávání provádějí. Jejich priority se můžou různě vyvíjet. Kdyby zůstali u toho, že se budou pídit jen po kriminálních činech, tak hurá do toho a je mi jedno, zda mám Velkého bratra nebo ne, protože po mobilu žádné nezákonné akce nedomlouvám. Pak ať si odposlouchávají ve dne v noci. Jakmile začnou čekat na věty typu "Císař pán je vůl!", pak bude zle.

Převzato ze stránek dfens9.

Další zdroje

Známka 1.0 (hodnotilo 10)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

20

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 36 čtenářů částkou 6 924 korun, což je 20 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poslanec v europarlamentu si může měsíčně přijít na €60,000 odhaluje M. Nawfa12.07.24 20:47 Evropská unie 0

„Jen mrtvé ryby plavou s proudem“. Osmdesát let od narození Karla Kryla12.07.24 18:13 Česká republika 0

Brusel zvažuje odvolání Orbána z předsednictví Rady EU12.07.24 18:07 Evropská unie 0

A je to tady: Green deal v České republice12.07.24 12:46 Česká republika 0

Orbán se setkal s Trumpem v jeho sídle na Floridě12.07.24 10:50 USA 0

Ministr zahraničí USA oznámil, že F-16 jsou již předávány na Ukrajinu + prohlášení Stoltenberga11.07.24 19:13 USA 3

Netanjahu se na cestě do Spojených států vyhne zastávce v Evropě, protože se obává zatykače Mezinárodního trestního soudu11.07.24 17:45 Izrael 0

Bývalý diplomat Pešek - „Jidášská vláda“11.07.24 05:11 Česká republika 1

Masová migrace migrantů do Ruska je plánem Západu zničit Rusko zevnitř - politolog Igor Skurlatov10.07.24 17:52 Rusko 1

Polsko bude možná sestřelovat ruské rakety nad Ukrajinou. Jako podmínku však stanoví souhlas NATO 10.07.24 13:42 Polsko 1

Francouzi jdou proti proudu. Spalovací vozy budou vyrábět i přes zákaz registrace10.07.24 13:32 Francie 1

Náš žoldnéř na Ukrajině Filip Siman souzen za rabování a uklizen do basy10.07.24 12:41 Ukrajina 0

"Brzda" na přepravu elektrických automobilů po moři 10.07.24 11:30 Řecko 1

Video z okamžiku, kdy Izraelci bombardovali kryt ve škole v Gaze – mládež bezstarostně hrála fotbal 10.07.24 11:24 Izrael 0

Brusel hledá způsob, jak předčasně ukončit maďarské předsednictví EU10.07.24 11:05 Česká republika 1

Na summitu NATO za nás vyjednává Tomáš Pojar - je jedním ze strůjců jestřábí politiky vůči Rusku10.07.24 10:59 Česká republika 0

Bartoš chce nařídit ČT a ČRo boj s dezinformacemi10.07.24 07:55 Česká republika 2

Čína posiluje špionážní základny na Kubě 09.07.24 16:47 Kuba 0

Volby v USA? Big podvod!09.07.24 16:19 USA 1

Realita války na Ukrajině: „Naším cílem jsou obrovská ložiska lithia,“ říká Berlín09.07.24 14:20 Ukrajina 3

Měnové kurzy

USD
23,23 Kč
Euro
25,33 Kč
Libra
30,17 Kč
Kanadský dolar
17,04 Kč
Australský dolar
15,77 Kč
Švýcarský frank
25,96 Kč
100 japonských jenů
14,71 Kč
Čínský juan
3,20 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
6,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,43 Kč
1 unce (31,1g) zlata
56 078,32 Kč
1 unce stříbra
716,98 Kč
Bitcoin
1 354 919,44 Kč

Poslední aktualizace: 12.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 27 943