Mozek je bitevním polem budoucnosti

Deklarovaným cílem WEF je "změnit člověka".

Peter Koenig

23.10.2023 Komentáře Témata: Civilizace, Fašismus, Hybridní války, Deep State 2107 slov

Neurolog DARPA a vedoucí programu neuroetických studií na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, DC, Dr. James Giordano, který je rovněž odborníkem na zbraně, zahájil svou prezentaci na vojenské akademii West Point NY slovy: „Mozek je a bude bojištěm 21. století. Konec příběhu.“

DARPA je zkratka pro Agenturu pro pokročilé obranné výzkumné projekty, což je thinktank Pentagonu.

Dr. Giordano hovoří o tom, jak může být a je řízená energie využívána jako zbraň. Mozek jednotlivce může být zaměřen mikrovlnami typu 5G a brzy přijde 6G, jejichž antény rostou jako houby po dešti.

Řeknou vám, že je to proto, aby váš internet a stále dokonalejší počítače a chytré telefony byly rychlejší, s větší kapacitou dosahu – a aby pomohly pokročit v digitalizaci.

To vše může být do jisté míry pravda, ale skutečným důvodem těchto mikrovlnných věží je cílit na VÁS, na jednotlivce.

Proč? Z jiných zdrojů víme, že čtvrtá průmyslová revoluce je v plném proudu.

[...]

Klaus Schwab, věčný generální ředitel Světového ekonomického fóra (WEF), vydal již v roce 2018 knihu „Formování čtvrté průmyslové revoluce“.

Píše v ní o takových významných tématech, jako je zakotvení hodnot v technologiích, internet věcí, etika dat, umělá inteligence a robotika a zvláštní kapitola „Změna člověka“.

V této kapitole se Schwab zabývá biotechnologiemi a neurotechnologiemi, transhumanismem – tedy přesně tou vědou, o které Dr. Giordano hovořil v roce 2018 na vojenské akademii ve West Pointu a která je v plné realizaci.

Pokud si spojíme jednotlivé body, uvědomíme si, že „mozek jako bitevní pole budoucnosti“ je TEĎ a že jsme byli varováni daleko dopředu. Podle doktora Giordana věda o neurotechnologiích začala zhruba před 40 lety a on, Giordano, je její součástí už nejméně 35 let. Proto se všude objevují varování, naposledy v knize Klause Schwaba „Čtvrtá průmyslová revoluce“ (k dostání na Amazonu).

Kult smrti opět lidi varoval, podle svých „pravidel“ – s velkým předstihem, takže, Mohou být úspěšní.

Čím to je, že taková varování nikdy nebereme na vědomí?

Protože nevěříme v tolik zabudovaného zla v lidstvu? Nebo proto, že nechceme opustit svou „komfortní zónu“, svůj dystopický pohled na „bezpečný svět“? Oni to vědí. A my MUSÍME tuto hranici mezi pohodlím a realitou prolomit. Pokud ne, jsme odsouzeni k zániku.

Pokud se stanete terčem útoku, nemůžete prakticky nic dělat,“ říká William Binney, bývalý technický ředitel NSA a whistleblower. NSA je americká Národní bezpečnostní agentura, jedna z 15 amerických zpravodajských agentur.

Pokud chcete, aby hlavní demonstrant přestal demonstrovat, zaměříte se na jeho mozek ultrakrátkými vlnami.

Ty už známe pod názvem 5G. Vyvoláte v nich depresi, takže už nebudou chtít demonstrovat; přivedete je k sebevraždě a problém je vyřešen. Uděláte to tolikrát, kolikrát chcete, a vytvoříte atmosféru deprese. To jsou parafrázovaná slova Barryho Trowera, bývalého vědce z mikrovlnné elektrárny MI5 a whistleblowera.

Pan Trower dodává, že nízkoúrovňové mikrovlny mohou způsobovat nejrůznější druhy rakoviny a leukémií, a dále rozvádí, že vláda Spojeného království, plus v podstatě všechny anglosaské vlády, posledních zhruba 40 let lhaly svým lidem, aby ochránily nejen vysokohorské zisky těchto „průmyslových odvětví smrti“, ale možná ještě důležitější je, že neprozradily ďábelský cíl totálního sledování a zotročení, který naplánovaly.

Dnes postupně vidíme, co tento „plán“ obnáší.

Prostřednictvím „elektronické telepatie“, dodává Trower, jsme schopni sledovat mozek. Jestliže technologie kdysi předvídala, že k tomu, aby bylo možné elektronicky přistupovat k myšlení jednotlivců, je nutné mít v mozku malé, sotva viditelné implantáty s čipy – proto vysoce magnetický oxid grafenu v mnoha kovidových vakcínách -, dnes už to možná nebude nutné.

Jinými slovy, všichni jsme zranitelní – vaxovaní nebo nevaxovaní – vůči rušení mysli prostřednictvím celosvětového pokrytí krátkými vlnami 5G. A nejhorší je, že si možná ani nevšimneme, když nás to „zasáhne“.

Manipulace mysli může mít mnoho podob. Jednou z nich je, že lidé fyzicky slyší hlasy – nejde o to, že by si lidé hlasy představovali, ale mohou fyzicky slyšet hlasy... může to být cokoli, cokoli, co chcete slyšet, nebo se bojíte slyšet, andělské hlasy nebo ďábelské hlasy; abychom zopakovali slova neurovědců.

Tato technologie mohla být použita na pracovníky amerického velvyslanectví v Havaně, o čemž poprvé informovali pracovníci amerického a kanadského velvyslanectví v Havaně na Kubě. Takzvaný havanský syndrom z roku 2016. Může se jednat o shluk idiopatických příznaků, které v zahraničí zažívají převážně američtí vládní úředníci a vojenský personál. Příznaky jsou různě závažné, od bolesti a zvonění v uších až po kognitivní dysfunkce.

Havanský syndrom byl nyní zřejmě hlášen také u zaměstnanců velvyslanectví USA v Číně.

DARPA nechala v letech 2011/2012 uzavřít několik kontraktů s Kalifornskou univerzitou na tzv. elektronickou telepatii, která má umožnit sledovat mozky lidí na dálku a zjišťovat, co si myslí.

V rámci samostatné zakázky měla univerzita zkoumat vysílání signálů do mozku člověka a doslova mu posílat zprávy, co si má myslet – a co má dělat. V tomto bodě se technologie nachází dnes.

Mohla by být využita v soukromém i profesním životě. To znamená, že už dnes by vás mohli přimět dělat a chovat se tak, jak by si přáli. Mohli by z vás udělat vraha, podvodníka nebo prostě jen poslušného rozkazů, které mohou následovat.

Zopakujme: „Musíte vědět, že mozek je a bude bitevním polem 21. století,“ říká Dr. James Giordano, neurolog DARPA, během své přednášky na Modern War Institute ve West Pointu v New Yorku.

Je důležité si to uvědomit, zejména proto, že bychom měli věnovat více pozornosti svému okolí, chování lidí, než na co jsme zvyklí. Můžeme si z toho odnést mnohá ponaučení. Abychom mohli pokračovat a rozšiřovat pole spojování bodů.

V prvním videu na stránce vidíte graf, z něhož vyplývá, že neurověda, neurotechnologie v Oddělení pro narkotika a speciální vyšetřování (NSID), které je součástí DARPA, je „Validní, cenná a již od roku 2014 používaná v NSID“.

Tato technologie by mohla být použita k tomu, aby vás navedla k masové vraždě. Jsou některé „náhlé a nečekané“ masové střelby ve školách a nákupních centrech vyvolány takovým mechanismem?

Je to docela dobře možné, protože ve většině případů není střelec zadržen a postaven před soud, ale okamžitě na místě činu zabit policií, aby si nevzpomněl, co se mu stalo, a neprozradil tajemství u soudu, NSID využívá mozek jako bojiště. Ve většině případů policie jednoduše řekne, že „pachatel“ byl policii znám a/nebo měl již policejní záznam. To má člověka zamaskovat před dalším přemýšlením.

Proč to dělají? Oni, protože jsou „zrůdy“, které nelze jednoduše nazvat lidmi.

Aby vyvolali hrůzu, neustálý strach, aby vás udrželi v napětí. Abyste si zvykli na teror a násilí, protože přijdou horší, mnohem horší věci, pokud bude po jejich. A my se jen podřizujeme, stáváme se depresivními a pasivními, místo abychom se vzbouřili v jednotě a Míru, ale důrazně odmítli nadvládu několika lidí nad námi, mnohými.

Zajímavé je, že Čtvrtá průmyslová revoluce neuvádí jediný pádný důvod, proč je veškerá digitalizace, transhumanismus, totální kontrola lidstva dobrá pro lidstvo a pro Matku Zemi; neuvádí to ani Velký reset, ani Agenda 2030 OSN.

Musíme zastavit toto zneužívání lidstva, zotročování lidí ve prospěch několika málo lidí. Můžeme tak učinit například tím, že kolektivně a solidárně vypneme antény 5G / 6G; že se budeme co nejvíce vyhýbat vaxům, lékům měnícím činnost vašeho mozku, jako je vyvolávání depresí, a extrémní veselosti. Držte se dál od mainstreamových léků a zejména od krátkovlnných antén.

Pamatujte, že vystrašení lidé jsou snadněji manipulovatelní. A to je jeden z konečných cílů, zmanipulovat vás podle své vůle.

Expert DARPA Giordano, který je zároveň významným vědcem na americkém ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí – to mluví samo za sebe -, hovoří také o neinvazivních technologiích, jako je takzvaný „Program N3“, neurochirurgický, neuromodulační a narkotický program.

„Jde o to, abyste si do mozku umístili elektrody minimální velikosti, abyste jen při minimálním zásahu mohli číst a zapisovat do mozkových funkcí. V reálném čase. Vzdáleně..... ovlivňovat kinetickým i nekinetickým způsobem postoje, přesvědčení, myšlenky, emoce, činnosti; podívejte se na sílu a nástroje, které vědy o mozku poskytují.“

Taková byla úroveň vědy v roce 2018, kdy Dr. Giordano přednesl svůj nechvalně známý projev ve West Pointu. Mezitím neurověda poskočila kupředu, takže implantáty již nejsou nutné.

Bývalý vědec z mikrovlnné laboratoře MI5 Barry Tower vysvětluje, jak ničí cíleného jedince. Říká,

Pokud byste chtěli vyvolat specifickou psychiatrickou chorobu, nechali byste mikrovlnný paprsek vždy zacílit na určitou žlázu nebo určitou část mozku, oko nebo srdce...“. A s tím se nedá nic dělat. „Když to nezabere, vždycky na vás můžou poslat FBI, vyfotit vás a pak vás sejmout jiným způsobem.“

Zpravodajské komunity, dokonce i ty vládní, se s pomocí svých algoritmizovaných sledovacích nástrojů stávají tak mocnými, že se vymykají hranicím státu, pro který pracují, stávají se nezávislými a kontrolují stát, který by měl kontrolovat je.

Pohybujeme se warpovou rychlostí směrem k nacisticko-stašistickému státu, který vidíme přicházet, ale nejsme schopni proti němu nic dělat, protože nejsme navzájem propojeni, jsme drženi odděleně jako jednotlivci, se svými malými individuálními výhodami a zvláštními lahůdkami – drží nás na individuálních vodítkách, cíleně mimo sjednocení s ostatními.

„Stasi“ – pro ty, kteří jsou příliš mladí, aby si to pamatovali, je hovorový výraz pro označení východoněmeckého ministerstva státní bezpečnosti.

To se netýká jen Spojených států, ale zemí po celém světě, zejména západního světa, který má stále v úmyslu zůstat ŘÍŠÍ, vznikající v rámci Jednoho světového řádu (OWO).

K tomu může dojít pouze (i) s masivně sníženým počtem obyvatel, aby se snížil odpor; (ii) s k smrti vyděšeným obyvatelstvem; a nakonec (iii) s přeživšími transformovanými ve snadno manipulovatelné translidi.

Jak to funguje, bylo velmi výmluvně demonstrováno ve výše uvedeném videu. Níže je uvedena zkrácená verze, ale stejně explicitní (23minutové video).

Je to budoucnost, která nás čeká?

Určitě to tak vypadá, zejména proto, že většina lidí, možná až 99,999 % lidí, o tom nemá ani ponětí a jsou naprosto zranitelní, ale jako takoví jsou dokonalými pokusnými králíky pro pokusy, aby se jejich „mozkové bojiště“ takříkajíc zdokonalilo.

Tohle není život, který by stál za to. Sebevražda však není řešením. Naopak, vystoupení z tohoto ďábelského systému, který otevřeně propaguje Světové ekonomické fórum (WEF) s „Velkým resetem“; WHO s mezinárodním zotročením vaxx na základě QR kódu a cestovních certifikátů; a Agenda 2030 OSN, kterou lze číst na stejné úrovni jako Velký reset.

OSN, čemuž možná nejméně věříte, OSN se svou Agendou 2030, jejíž cíle a úkoly jsou prakticky totožné s Resetem WEF, přestala být tím, čím podle nás všech je a k čemu byla údajně vytvořena – k podpoře a umožnění světového míru.

Toto přestávání „mírotvůrce“ systému OSN začalo postupně, již před desítkami let. Ve skutečnosti již od Římského klubu „Limity růstu“ (1972), kdy se OSN inspirovala bratry Rockefellerovými, měla postupně následovat agendu Limity růstu, která měla co do činění s masivní depopulací a – ano, se změnou klimatu.

Úhelným kamenem změn byla první Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED), známá také jako „Summit Země“, v brazilském Riu de Janeiru v červnu 1992. Od té doby následovaly téměř každoročně nechvalně proslulé konference smluvních stran sponzorované OSN (COP – Conference of the Parties).

Poslední z nich, COP27, se konala v listopadu 2022 v Egyptě. Každoroční opakování COP je dobře prozkoumaná metoda sociálního vymývání mozků, manipulace à la Tavistock – dokázala divy. Dnes je těžké najít někoho pod obyčejnými lidmi, kdo by nevěřil v klimatické změny způsobené člověkem a vypouštějícím CO2. Bez ohledu na to, jaké důkazy o opaku jsou předkládány.

Výprodej OSN zkorumpované elitě udělal viditelný a obrovský krok vpřed se začátkem Dekády 2020, tj. s Agendou OSN 2030. To vše musí nejprve většině lidí proniknout do mozku, abychom vůbec mohli začít klást odpor a přejít do jiné sféry vibrací.

Nicméně, stejně jako u všeho duchovního a dynamického, jakmile začne kritická masa s kritickým myšlením, může být přesun do Světla rychlý.

Přesun do Světla je to, co se předpovídá na rok 2023 / 2024. V žádném případě by tato předpověď neměla být brána jako povzbuzení typu „opřete se“ a sledujte, co se stane. Být SVOBODNÝ je právo pouze tehdy, pokud ho budeme bránit a bojovat za něj. Nenechávejme skulinky pro ďábelské svody.

Než budeme moci vystoupit, musíme tyto ďábelské „iluminátské“ metody rozpoznat a jednotně se proti nim postavit.

Tento spis je o šíření těchto informací o „mozku jako probíhajícím a dalším bojišti“. Mnohým to bude připadat natolik mimo jejich současnou myšlenkovou matrici, že budou jen nevěřícně kroutit hlavou, případně taková fakta a zprávy nazývat „dezinformacemi“. Mnozí z nás to zažili. Na tom ale nezáleží. Musíme pokračovat v útoku pravdou.

Pole těch, kteří začínají myslet na vlastní pěst, se rozrůstá; těch, kteří docházejí ke stejným závěrům, že jsme zotročováni malou, ale mocnou elitou, a důkazů, že je nejvyšší čas se z tohoto zotročení vymanit, je ohromující množství.

Proti éře, v níž je náš mozek dalším bojištěm, je skutečně třeba bojovat s veškerou energií.

Nechceme žádná bitevní pole. Chceme MÍR.

The Brain Is the Battlefield of the Future. The WEF’s Stated Objective is “Altering the Human Being” vyšel na Global Sereach 14.6.2023. Překlad v ceně 844 Kč Zvědavec.

Známka 1.2 (hodnotilo 57)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

23

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 46 čtenářů částkou 8 121 korun, což je 23 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Holandsko v rámci green dealu zavádí daň z "kravských prdů" 100EUR na krávu na rok16.07.24 12:49 Nizozemsko 0

Jan Schneider: Většina politiků z Fialovy vlády by dala přednost úspěšnému atentátu na Trumpa15.07.24 19:16 Česká republika 1

Americká ministryně financí Janet Yellenová varovala, že po celém světě se země odklánějí od amerického dolaru15.07.24 19:09 USA 0

Musíte mobilizovat mladé, abychom uvažovali o poslání vojáků. Vzkaz Ukrajině z USA15.07.24 18:50 USA 2

Kradou hydranty aby přežili. V USA mizí kovy, měď je nyní zlato chudých 15.07.24 07:10 USA 0

Ukrajinci zapálili ruský sklad ropy15.07.24 05:38 Rusko 0

Přemýšlejte, než si necháte tyto vakcíny aplikovat!15.07.24 05:30 Evropská unie 1

Evropská komise poslala Muskovi tajnou nabídku. Ten ji zveřejnil a těší se na soud14.07.24 12:42 Evropská unie 0

Fiala chystá státní rozpočet v utajení - to tu ještě nebylo14.07.24 12:29 Česká republika 1

Atentát na Trumpa: Žena křičí poměrně dlouho na vraha na střeše: Matthew, běž odtamtud!14.07.24 12:08 USA 1

Zacharovová: Ukrajinská rozvědka připravovala pokus o atentát na ruského prezidenta Putina - za americké peníze14.07.24 11:57 Rusko 0

USA umisťují do Německa SM-6, Tomahawk a další nadzvukové zbraně s dosahem 2500 km14.07.24 10:28 Německo 0

"Zachytili jsme rozhovory mezi Američany a ukrajinskými představiteli, kteří spikli proti Zelenskému," říká Moskva 14.07.24 10:06 Ukrajina 0

Atentátn na Trumpa - agenti nereagovali na upozornění14.07.24 09:56 USA 0

Masakr při pokusu ostřelovače proti Trumpovi: 2 mrtví, 1 zraněný – vrah střílel ze 125 metrů! 14.07.24 09:35 USA 2

Pokus o atentát na Donalda Trumpa14.07.24 04:19 USA 0

Katarské síly jsou v Paříži nasazeny k zajištění bezpečnosti olympijských her v roce 2024 (video)13.07.24 19:01 Francie 0

Izrael útočil v humanitární zóně Pásma Gazy. Zemřelo nejméně 71 lidíí!13.07.24 18:37 Palestina 1

Dvě procenta na obranu nestačí, tvrdí Řehka13.07.24 10:34 Česká republika 3

Poslanec v europarlamentu si může měsíčně přijít na €60,000 odhaluje M. Nawfa12.07.24 20:47 Evropská unie 1

Měnové kurzy

USD
23,28 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
30,20 Kč
Kanadský dolar
17,03 Kč
Australský dolar
15,75 Kč
Švýcarský frank
25,99 Kč
100 japonských jenů
14,75 Kč
Čínský juan
3,21 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
6,48 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,35 Kč
1 unce (31,1g) zlata
56 395,97 Kč
1 unce stříbra
714,82 Kč
Bitcoin
1 480 667,86 Kč

Poslední aktualizace: 15.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 243