Proč je globální vláda konečným cílem miliardářů

"Cílem je, abyste nic nevlastnili"

Dr. Joseph Mercola

Směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budov – legislativní nástroj, který nařizuje normy energetické náročnosti budov v EU – bude využita k realizaci rozsáhlého systému přesunu bohatství.

Do roku 2030 musí EU dosáhnout minimálně 55% snížení emisí skleníkových plynů. Do roku 2050 chtějí, aby každá budova – komerční, veřejná i obytná – v EU splňovala standardy s nulovými emisemi. Aby toho dosáhli, uloží majitelům domů řadu nových požadavků na obnovitelnou energii.

Například do roku 2035 mají být zcela vyřazeny z provozu topné systémy využívající fosilní paliva. Majitelé domů budou muset instalovat nové „zelené“, pravděpodobně elektrické, topné systémy – a zaplatit za ně ze své kapsy. Náklady na tyto nové energetické požadavky se odhadují na přibližně 100 000 eur na obytný dům.

Cílem je vyhnat lidi z jejich domovů. Pokud si požadovanou modernizaci nebudete moci dovolit, budete nuceni svůj dům prodat. Společnosti spravující majetek je pak odkoupí a přemění na pronájmy

20. září 2023 schválil předseda Valného shromáždění OSN (VS OSN) deklaraci o prevenci pandemií, která bez hlasování celého shromáždění a přes námitky 11 členských států svěřuje pandemické pravomoci WHO. Námitky měly zabránit konsensuálnímu přijetí deklarace, ale OSN obchází pravidla tím, že deklaraci schvaluje předseda Valného shromáždění OSN, a nikoli Valné shromáždění.

Ve výše uvedeném videu Bjorn Andreas Bull-Hansen, norský spisovatel, který se stal bestsellerem, vysvětluje, jak bude „směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budov“ – legislativní nástroj, který nařizuje normy energetické náročnosti budov v EU – využita k realizaci rozsáhlého systému transferu bohatství.

V březnu 2023 odhlasoval Evropský parlament revizi této směrnice v rámci balíčku „Fit for 55“, jehož cílem je dosáhnout do roku 2030 minimálně 55% snížení emisí skleníkových plynů.

Do roku 2050 chce EU dosáhnout „nulových emisí a plně dekarbonizovaného fondu budov“.[1] Stručně řečeno, do roku 2050 chce, aby každá budova – komerční, veřejná i obytná – v EU splňovala standardy nulových emisí. Aby toho dosáhli, uloží majitelům domů řadu nových požadavků.

Například topné systémy využívající fosilní paliva mají být do roku 2035 zcela vyřazeny z provozu[2] , pokud Evropský parlament dosáhne svého, a to znamená, že majitelé domů budou muset instalovat nové „zelené“, pravděpodobně elektrické topné systémy – a zaplatit za ně ze své kapsy. Podle Bull-Hansena se náklady na tyto nové energetické požadavky odhadují na zhruba 100 000 eur na obytný dům.

Cílem je, abyste skutečně nic nevlastnili

Bull-Hansen vysvětluje, že cílem je donutit lidi opustit své domy. Pokud si nebudete moci dovolit požadovanou modernizaci, budete nuceni svůj dům prodat a společnosti spravující aktiva, jako jsou BlackRock a Vanguard, budou stát v pohotovosti, aby tyto nemovitosti ukořistily.

A to v případě, že vám bude dovoleno prodat dům, který neodpovídá normám; vláda jej může prostě považovat za neprodejný a zabavit jej, nebo budete muset zaplatit nějakou pokutu.

Ve Spojených státech začaly společnosti BlackRock a Vanguard počátkem roku 2021 ve velkém skupovat obytné domy, které pak spíše pronajímají, než aby je dále prodávaly, čímž erodují vlastnictví domů střední třídy. Rovněž uměle zvyšovaly ceny domů tím, že platily vyšší než poptávkové ceny, čímž vlastnictví domů ještě více vytlačily z dosahu.

Cena nájemného samozřejmě také prudce vzrostla a nájemníci budou muset po těchto energetických modernizacích platit ještě více. Takže nejenže mnoho mladých lidí již nemůže dosáhnout na vlastnictví domu, mnozí si nemohou dovolit ani nájem a jsou nuceni bydlet u rodičů nebo u více spolubydlících. Nakonec můžeme očekávat, že prudce vzroste i počet bezdomovců.

Jak poznamenává Bull-Hansen, odstranění osobního vlastnictví je součástí agendy Velkého resetu Světového ekonomického fóra (WEF), Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje OSN. To jsou jen různé názvy pro stejný zastřešující plán.

Ve videu „8 předpovědí pro svět v roce 2030“,[3] v němž WEF vesele prohlašuje, že do roku 2030 „nebudete vlastnit nic“, je rozepsáno mnoho aspektů tohoto globálního plánu, včetně cíle odstranit právo osobního vlastnictví. „Všechny produkty se stanou službami,“ vysvětluje WEF na svých webových stránkách.[4] Právě to se týká slova „nebudete nic vlastnit“.

Pryč budou doby, kdy jste si něco jednou koupili a mohli jste to používat neomezeně dlouho, protože jste to vlastnili. Místo toho bude nový systém, do kterého nás tlačí, vyžadovat, abyste si všechno pronajímali – domov, dopravu, nábytek, hrnce a pánve a všechno ostatní. Tohoto plíživého vývoje jste si už pravděpodobně všimli.

Dříve jste si například mohli koupit software, který byl na disku. Tento program jste mohli nainstalovat a přeinstalovat na libovolný počítač, protože jste měli disk.

Dnes je většina softwarových programů založena na cloudovém předplatném a musíte platit měsíční nebo roční poplatek po celou dobu, kdy je používáte. A přestože poplatek může být nízký, po sečtení za celý život používání nakonec zaplatíte mnohonásobně více, než když jste si jej mohli koupit rovnou.

Vlastnictví domu bylo vždy strategií pro budování bohatství

Jak uvádí Bull-Hansen, vlastnictví domu definuje střední třídu. A co je ještě důležitější, je to způsob, jak budovat a zajišťovat generační bohatství po celé věky. Pokud lidem zrušíte možnost koupit si vlastní dům, fakticky zrušíte střední třídu a zůstanou jen velmi bohatí a velmi chudí.

„Nezáleží na tom, jestli věříte, že to bude dobré pro životní prostředí, nebo ne,“ říká Bull-Hansen. „Jde o to vás ovládat. Jde o to vás vlastnit... Jde o přesun bohatství, na který se díváme, a to nemůžeme přijmout. Vlastnictví je důležité. Je to velmi, velmi podstatný koncept ...

Pokud vlastnictví odstraníte, zůstane vám feudalismus. Někdo bude vlastnit věci, které potřebujete, a budou to takzvané 'elity' ... Takže musíme přitlačit na pilu a odmítnout to přijmout.“

Neposlušnost je naše jediná cesta ven

Dobře, tak co s tím uděláme? Připojuji se k Bull-Hansenově výzvě k pokojné neposlušnosti. „Nyní MUSÍME být neposlušní,“ říká. Alternativou je přijmout nevolnictví.

A znovu opakuji, že nadcházející otrokářský systém není jen o odstranění lidských práv a likvidaci svobod, kterým jsme se těšili celý život – dokonce i jednoduchých věcí, jako je svoboda cestovat, kam se vám zachce a kdy se vám zachce -, je také o tom, že nás připraví o naše bohatství a eliminuje možnost budovat bohatství v budoucnosti.

Nejde jim jen o to, aby vás připravili o možnost vlastnit dům a budovat tak bohatství pro celou generaci. S digitální měnou centrální banky (CBDC) nebudete mít ze svých peněz žádný úrok a automaticky vás připraví o daně. Budou vám také moci diktovat, kde a za co smíte své peníze utratit, a na vaše prostředky umístí data expirace, takže si nikdy nebudete moci našetřit na horší časy.

Globalistická kabala, která stojí za celou touto agendou, má v úmyslu vytvořit stálou třídu otroků, která nebude mít žádná práva, žádné svobody a žádné východisko.

Pokud budete souhlasit s těmito „zelenými“ návrhy – což je to, co používají k ospravedlnění tohoto konkrétního schématu přesunu bohatství – pak si aktivně volíte chudobu a otroctví pro sebe, své děti a všechny následné potomky, protože demontáž tohoto globálního systému kontroly bude nepředstavitelně obtížná, jakmile bude jednou zaveden.

Jak se chcete vzbouřit, když vám vláda může podle libosti zabavit bankovní účty, zablokovat vám přístup do obchodů s potravinami, poslat vás do internačního tábora pro kontrolu infekcí v rámci „ochrany veřejného zdraví“, i když nejste nemocní, naprogramovat váš elektromobil tak, aby jezdil jen v určité vymezené oblasti, a stejným způsobem trestat všechny, které znáte, jen proto, že vás znají?

To vše a mnohem více bude možné, jakmile bude plně implementována digitální síť dohledu a kontroly řízená umělou inteligencí a propojená s vaší digitální identitou, programovatelným CBDC a systémem jednotné účetní knihy.

Jak poznamenal Bull-Hansen, neposlušnost a odmítnutí souhlasit s globalistickou „zelenou“ agendou bude mít své důsledky, ale pokud nyní přistoupíme na to, že zaplatíme cenu, a hromadně odmítneme, tento globalistický mocenský útok naprosto selže. Bez masové poslušnosti to nedokážou.

Kdo chce vládnout světu?

Pokud je pro vás toto téma nové, možná vás zajímá, kdo jsou tito „globalisté“, kteří se snaží uskutečnit tento globální převrat. Nebudu zde uvádět jména, i když je den ode dne snazší identifikovat jednotlivce, kteří jsou součástí tohoto klubu, zkoumáním jejich veřejných prohlášení a postojů, jejich podnikatelských aktivit a vazeb.

Důvodem je to, že většina z nich se už ani nesnaží skrývat svou účast a organizace postavené za účelem prosazování této agendy jsou stále otevřenější, pokud jde o jejich cíle.

Například 5. června 2023 zveřejnila Organizace spojených národů dokument, v němž upřesňuje svůj závazek učinit Světovou zdravotnickou organizaci ústředním orgánem globálního řízení.

Následující úryvek je ze strany 9 nultého návrhu dokumentu „Politická deklarace zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie“, který byl vypracován před zasedáním Valného shromáždění 20. září 2023.5

[...]

Konečné znění[6] tohoto dokumentu bylo zveřejněno 1. září 2023 a v této verzi byly odstraněny všechny nadpisy, ale celkový záměr učinit ze Světové zdravotnické organizace de facto řídící orgán pro celý svět zůstal nezměněn.

Ačkoli se dokument zaměřuje na pravomoc WHO diktovat prevenci pandemií a reakci na ně po celém světě, jak jsem podrobně popsal v několika předchozích článcích, WHO nebude mít na starosti pouze pandemie. To je jen zdůvodnění, které používá, aby se dostala do hry.

Dále se WHO přesune do obecné zdravotní péče tím, že bude prosazovat přijetí všeobecného systému zdravotní péče.

To se bude prosazovat pod heslem posílení prevence pandemií, připravenosti a reakce na ně, jak je podrobně uvedeno na straně 11 pod PO33 v nulovém návrhu[7] a pod článkem 22 v konečném znění[8].

Poté prostřednictvím globálního programu One Healthpic 560, který rozšiřuje „veřejné zdraví“ na vše od zemědělství a znečištění po cestování a změnu klimatu, převezme WHO – nebo nějaká její odnož – všechny vládní funkce.

Konečný text „politické deklarace“ OSN dokonce prohlašuje, že zdraví je ukazatelem „udržitelného rozvoje“, čímž přímo propojuje pandemickou pravomoc WHO s cíli udržitelného rozvoje OSN a Agendou 2030.

[...]

Vládne bezpráví

Situaci pro lidi na světě ještě zhoršuje skutečnost, že vlády a globální organizace zapojené do tohoto uchopení moci stále více ignorují pravidla, směrnice, zákony a smlouvy, které dříve zajišťovaly alespoň zdání demokracie a právního státu.

Jedním z posledních příkladů je schválení deklarace o prevenci pandemie (výše zmíněný dokument) předsedou Valného shromáždění OSN bez hlasování celého shromáždění a přes námitky 11 členských států (Běloruska, Bolívie, Kuby, Korejské lidově demokratické republiky, Eritreje, Íránské islámské republiky, Nikaraguy, Ruské federace, Syrské arabské republiky, Venezuely a Zimbabwe).

Podle Francise Boylea, doktora práv, odborníka na biologické zbraně a profesora mezinárodního práva na Illinoiské univerzitě, který vypracoval zákon proti biologickým zbraním z roku 1989, by námitky jedenácti států měly „zabránit tomu, aby byla tato deklarace přijata konsensem a stala se tak pravděpodobně součástí mezinárodního obyčejového práva, což je záměrem těch, kteří za deklarací stojí“.

„Nemohli ji prosadit jako konsensuální rezoluci Valného shromáždění OSN kvůli jedenácti státům, které vznesly námitky,“ řekl Boyle serveru The Defender.[9] „Snaží se ji překroutit a zkreslit tím, že deklaraci schválil předseda Valného shromáždění OSN – nikoli Valné shromáždění OSN.“

Deklarace OSN vyzývá k všeobecnému očkování a dalším opatřením

Skutečnost, že předseda Valného shromáždění OSN vytváří mezery tam, kde žádné nejsou, je obzvláště znepokojivá ve světle toho, že deklarace činí z mocenských záborů COVID-19 trvalý nástroj a vyzývá k všeobecnému očkování, zvýšenému dohledu, očkovacím pasům, cenzuře sociálních médií a „integrovanému přístupu One Health“, což jsem právě vysvětlil jako hlavní způsob, kterým WHO nakonec bude řídit všechny aspekty lidského života.

Vidíme tedy, že i když země nesouhlasí a kladou odpor, vedení OSN jednoduše obchází pravidla a stejně se řídí plánem hlubokého státu, a to je přesně ten druh chování, který můžeme od „jedné světové vlády“ očekávat. Budou mít pravidla pro sebe, která budou pohodlně ignorovat, když se jim to bude hodit, a pevná pravidla s tvrdými tresty pro zbytek plebsu. Jak uvádí The Defender, 20. září 2023:[10]

„Kritici označili deklaraci, která se snaží vytvořit globální pandemický úřad s pravomocí prosazovat výluky, všeobecné očkování a cenzuru „dezinformací“, za „pokrytectví“ a „neomalenost“. Schválení proběhlo v rámci zasedání na vysoké úrovni o PPPR [prevenci, připravenosti a reakci na pandemie] ...

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve svém prohlášení uvedl: „Pokud nás COVID-19 nenaučil nic jiného, pak to, že když je ohroženo zdraví, je ohroženo všechno. Spojil PPPR s cíli udržitelného rozvoje (SDGs) OSN a uvedl, že světoví lídři by měli „ukázat, že se z pandemie bolestivě poučili“ ...

Dr. David Bell, lékař v oblasti veřejného zdraví, konzultant v oblasti biotechnologií a bývalý ředitel pro globální zdravotnické technologie ve společnosti Intellectual Ventures Global Good Fund, napsal pro Brownstone Institute, že „hlavním cílem“ prohlášení „je podpořit“ „pandemickou smlouvu“ a změny IHR, o nichž v současné době jednají členské státy WHO.

Bell uvedl, že je zaveden „postup mlčení“, „což znamená, že státy, které neodpoví, budou považovány za podporovatele textu“. Uvedl, že text je „zjevně rozporuplný, někdy chybný a často zcela nesmyslný“ a jeho cílem je centralizovat moc WHO.

Bell pro The Defender uvedl: „Deklarace nebyla napsána s vážným úmyslem, ale je v podstatě prázdnou rétorikou podporující pokračující centralizaci kontroly, o kterou OSN a WHO otevřeně usilují, a to na úkor demokracie, lidských práv a rovnosti.

Francis Boyle ... souhlasil ... „Jedná se o plný tlak na to, aby celá Organizace spojených národů, její specializované agentury a přidružené organizace podpořily a podpořily jejich navrhovaný globalistický celosvětový totalitní lékařský a vědecký policejní stát WHO,“ uvedl.“

Proč Deep State odhaluje své plány?

V posledních letech, zejména v posledních třech, globální mafie Deep State stále otevřeněji hovoří o svých plánech. Přitom už před desetiletími byl plán „nového světového řádu“, „jedné světové vlády“, každému na očích. Diskutovali o něm v publikovaných bílých knihách a zprávách, naznačovali ho ve filmech a zábavních pořadech, prozrazovali ho při stolních cvičeních.

Proč svůj plán vždy odhalují? Nebylo by rozumnější udržet ho v tajnosti, aby lidé nevěděli, co se chystá, a proto se nebudou bránit?

Jak se ukázalo, zdánlivé šílenství má svou metodu a výše uvedené video „Odhalení metody: Esoterická symbolika jako kontrola mysli“ ji vysvětluje. Stručně řečeno, program globálního systému vládnutí využívá masovou kontrolu mysli k tomu, aby podmínil lidi ztrátou osobní moci tím, že propaguje a zvyká nás na tři druhy ztrát:

  • Ztráta paměti (amnézie)
  • Ztráta vůle nebo iniciativy (abulie)
  • Ztráta zájmu o to, co je pro zdraví a blaho člověka životně důležité (apatie).

Tyto tři psychologické stavy jsou nezbytné k tomu, aby globální kabala mohla úspěšně zavést globální vládu. Metody ovládání mysli, které kabala používá k podpoře těchto stavů, zahrnují podvracení posvátné symboliky a archetypů.

Pomocí okultních a esoterických symbolů apelují na nižší instinkty lidstva, animální choutky, nutkavé pudy a „neharmonické pudy, které jsou v rozporu s vyšší vědomou přirozeností jedince“. Cílem je zastavit duchovní vývoj jednotlivců a potlačit vývoj ducha ve společnosti.

Vkládání jejich „značky“ do všeho, co dělají, může být také egoistickým aspektem megalomanie kabaly. Hlásají tím svou nadvládu sobě navzájem a podvědomě i masám a zároveň se vysmívají těm, které považují za méněcenné.

Obzvláště zajímavým aspektem používání symboliky kabalou je to, že symbol obvykle znamená přesný opak toho, co je podle většinového konsenzu jeho významem. Například symbol srpu a kladiva, který se nachází na vlajce bývalého Sovětského svazu, je běžně považován za symbol nástrojů dělnické třídy – průmyslu a zemědělství. Jedná se o představu „utopie dělnické třídy“.

Okultní význam, který předcházel Sovětskému svazu, však představuje Saturna, poloboha, který srpem přerušil jednotu země a nebe. Poté, co Saturn oddělil zemi od božského, stal se architektem materiálního světa. Napodobením Saturna se kabala rovněž zabývá záležitostmi hmotného světa: vlastní ho, utváří ho, ovládá ho.

Kladivo mezitím představuje vyhlazení hmoty – „poslední akt chaotické destrukce, který má nastolit jejich nový řád“. Je to nástroj, který rozbíjí poslední zbytky božské vůle v lidstvu „v procesu, v němž člověk upadá a dále sestupuje do postlidského světa“.

Srp a kladivo tedy, viděno z okultní perspektivy, označuje tyranskou vládu elitní třídy, která má v úmyslu oddělit lidstvo od božského a nakonec ho zničit. Jeho okultní význam je významem rozdělené dystopie – opakem sjednocené utopie.

Doporučuji shlédnout video, které jde do mnohem větších podrobností než toto krátké shrnutí. Když už nic jiného, je to podnět k zamyšlení.

Odkazy

1, 2 Směrnice EU o energetické náročnosti budov, březen 2023

3 Společenský 23. srpna 2022

4 Weforum 12. listopadu 2016 (archivováno)

5 Politická deklarace zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni o prevenci pandemie, […], Zero Draft, 5. června 2023, Strana 9

6 Politická deklarace zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni o prevenci pandemie, připravenosti […], konečný text, 1. září 2023

7 Politická deklarace zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni o prevenci pandemie, […], Zero Draft, 5. června 2023, Strana 11

8 Politická deklarace zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů na vysoké úrovni o prevenci pandemie […], konečné znění, 1. září 2023, článek 22

9, 10 The Defender 20. září 2023

Why a Global Government Is the Ultimate Goal of Billionaires. “The Goal Is for You to Own Nothing” vyšel na Global Research 11.10.2023. Překlad v ceně 1155 Kč Zvědavec.

Známka 1.2 (hodnotilo 76)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 23 čtenářů částkou 3 859 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Stihl by linkový let. Premiér Fiala však odletěl na klimatickou konferenci do Dubaje vládním speciálem 07.12.23 17:34 Česká republika 1

Republikáni v Senátu zablokovali Bidenův balík pomoci Ukrajině a Izraeli07.12.23 17:22 USA 0

Češi budou moci volit korespondenčně už v roce 202507.12.23 16:19 Česká republika 0

Slováci končí s vývozem paliv z ruské ropy06.12.23 17:24 Slovensko 0

Učitelka Bednářová popírala genocidu i válku, škola ji vyhodila právem, rozhodl Kangaroo soud06.12.23 16:56 Česká republika 3

Agentura Bloomberg označila Putinovu návštěvu Saúdské Arábie za "selhání USA".06.12.23 16:31 Rusko 0

„Na 1 z 1000 dávek covid vakcíny předčasná smrt.“ Zdroj zatčen!06.12.23 16:23 Nový Zéland 1

Kyjev se dohodl se Sorosovým synem na ukládání chemického odpadu na Ukrajině05.12.23 17:46 Ukrajina 0

Fiala slíbil 90 miliónů korun pro rozvojové země na boj proti klimatu05.12.23 17:11 Česká republika 3

Elektromobily se vybily v chladném počasí05.12.23 16:55 Německo 2

Potraviny od ledna zdraží o 5 až 10%, přestože klesne DPH05.12.23 16:28 Česká republika 0

Peníze pro Ukrajinu došly, prohlásil Bílý dům04.12.23 19:18 USA 3

Nevládnímu sektoru na Slovensku hrozí výpadek příjmů 04.12.23 17:31 Slovensko 1

Předseda strany, která zvítězila v nizozemských volbách, potvrdil, že je proti dodávkám zbraní na Ukrajinu.04.12.23 17:19 Nizozemsko 0

Putin podepsal dekret, který nařizuje navýšení počtu vojáků ruské armády o 15 %03.12.23 17:45 Rusko 1

Britský ministr zahraničí bude přesvědčovat USA v pokračování pomoci Ukrajině03.12.23 17:36 Británie 0

Kyjevský starosta Kličko považuje Zelenského za tyrana, který rdousí Ukrajinu03.12.23 17:25 Ukrajina 0

USA požadují, aby Ukrajina vrátila tanky Abrams01.12.23 18:13 USA 1

Čtvrť miliónu důchodců může přijít o úspory 01.12.23 17:18 Česká republika 0

Ruská elektronická válka způsobuje vážné rušení západních satelitů nad Krymem30.11.23 19:15 Ukrajina 0

Měnové kurzy

USD
22,53 Kč
Euro
24,33 Kč
Libra
28,37 Kč
Kanadský dolar
16,57 Kč
Australský dolar
14,88 Kč
Švýcarský frank
25,76 Kč
100 japonských jenů
15,70 Kč
Čínský juan
3,15 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
6,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,61 Kč
100 rublů
24,37 Kč
1 unce (31,1g) zlata
45 729,85 Kč
1 unce stříbra
535,74 Kč
Bitcoin
973 299,38 Kč

Poslední aktualizace: 7.12.2023 22:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 006