Zločin související se změnou klimatu - vylidňování ve jménu lidských práv

Peter Koenig

Asi před týdnem vydal car OSN pro lidská práva v Ženevě přísné varování: „Pokud nebudou splněny klimatické cíle, bude až 80 milionů lidí uvrženo do hladu.

To jsou slova Volkera Turka, předsedy Rady OSN pro lidská práva ve švýcarské Ženevě. Promluvil na akci věnované lidským právům a jako hlavní příčinu nadcházející katastrofy zdůraznil – jak jinak – „změnu klimatu“. Řekl:

„Extrémní výkyvy počasí měly značný negativní dopad na úrodu, stáda a ekosystémy, což vyvolalo další obavy o celosvětovou dostupnost potravin.“

To okamžitě dokazují historicky nevídané extrémní povodně ve Vermontu v USA, extrémní sucha v Evropě a středozápadní části USA a obrovské, dosud nevídané lesní požáry v Kanadě. Další jsou již ohlášeny – extrémní monzunové deště v Indii a možná i v Bangladéši. Jaká náhoda. Až na to, že žádné náhody neexistují. Sucha a gigantické bleskové povodně se vypočítatelně střídají. Žádné náhody.

Většina lidí na této zeměkouli prostě nemůže uvěřit, jak jsou někteří ne-lidé zlí. Zločin Covid a očkovací genocida jim nestačily k tomu, aby jim otevřely oči, že jejich vládám nelze věřit, že jsou zaprodáni, ať už penězi nebo výhrůžkami, extrémně zlé moci, depopulačnímu, eugenickému kultu, který za tím vším stojí.

Pan Turek dále tvrdil,

„V roce 2021 se s hladem potýkalo více než 828 milionů lidí a předpokládá se, že do poloviny tohoto století bude hladem ohroženo až o 80 milionů lidí více.“

K dramatu ještě dodal: „Naše životní prostředí hoří. Taví se. Vyčerpává se. Vysychá. Umírá“; a že tyto faktory společně povedou lidstvo k „dystopické budoucnosti“, pokud tvůrci environmentální politiky nepřijmou naléhavá a okamžitá opatření.

A pak přišel MUST odkaz na Pařížskou dohodu z roku 2015 (COP), často označovanou jako Pařížské klimatické dohody, které tehdy přijalo 196 stran. COP znamená „konference smluvních stran“. A aby toho zmatku v žargonu OSN nebylo málo, odkazuje na Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC), jejíž signatáři se dohodli na omezení globálního oteplování pod 2 stupně Celsia oproti úrovni z let 1850-1900 – nebo pokud možno na 1,5 stupně Celsia. Rozumí někdo jazyku, kterým lze tento snadný úkol provést?

Takové arogantní tvrzení – lidé svým životním stylem vytvářejí počasí – by mělo v jasně uvažující mysli normálních lidí silně zazvonit, ale nezazní, protože naše šišinka mozková pro logické myšlení a vnímání emocí byla postupně otupena, redukována, u některých lidí dokonce zabita chemikáliemi, které pravidelně nepozorovaně konzumujeme v naší každodenní stravě, chemikáliemi rozprašovanými ze vzduchu prostřednictvím chemtrails, „dezinfekčními“ chemikáliemi ve vodě, nesčetnými PCR testy, s naprosto vědecky prokázanými zbytečnými tyčinkami v nose, až po tenké oddělení nosu a mozku – a epifýzy – a dalšími.

Otupit naše pocity a vnímání je dlouhodobý cíl, na kterém „naši mistři“ pracují už nejméně sto let – nebo ještě déle.

Otupělé mysli jsou snáze manipulovatelné. Když k tomu připočteme program DARPA MK-Ultra a program manipulace mysli Monarch, víme, proč jsme tam, kde jsme.

Naše mentální znecitlivění je výsledkem dlouhodobého plánu, konkrétně přesně toho plánu, který je v současnosti realizován v rámci Velkého resetu WEF a Agendy 2030 OSN. To jen ukazuje, že OSN je zcela zkompromitována systémem „hlubokého státu“ neboli Ďábelského kultu, který je mnohem silnější než všechny naše mezinárodní agentury dohromady.

Mimochodem, Bill Gates jednou v rozhovoru řekl, že i kdyby „zmizel“, systém bude fungovat dál; byl připraven na sto nebo více let. Tuto zmínku už nikde na internetu nenajdete. Ale právě této úrovni dobře naplánovaného zla čelíme TEĎ – Velkému resetu, Agendě OSN 2030 a vše digitalizující 4. průmyslové revoluci. To vše v provedení Světového ekonomického fóra (WEF), OSN a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Jsou ochotnými předáky nesmírně mocného finančního gigantu, který chce zůstat v nevědomosti, a to doslova i obrazně. Těm, kteří pracují na knoflíky pro Monstrum, byl slíben „ráj“ neboli příslušnost k elitě. Dost na to, aby si koupili duši.

Tento systém finanční elity ovládá všechna odvětví výroby, zásobování potravinami, dostupnost energie, a dokonce i „změnu klimatu“. Ano, změna klimatu způsobená člověkem, ale ne ta, která je údajně založena na uhlíku a závisí na uhlíkové stopě člověka.

Mluvíme o vysoce sofistikovaných technikách modifikace životního prostředí (ENMOD), které loni způsobily a způsobují extrémní monzuny v Pákistánu, letos již byly ohlášeny v Indii a možná i v Bangladéši a všude tam, kde je třeba zkrotit neukázněné obyvatelstvo a zničit základní infrastrukturu, obydlí i potravinové plodiny, aby se vytvořilo lidské utrpení, hlad a smrt – a jako vedlejší produkt lidská poslušnost.

Chce snad někdo předstírat, že pan Turek, když mluví v Radě pro lidská práva v Ženevě, nezná fakta? Zrazuje právě ty, které má mandát hájit a chránit.

Masivní depopulace, tedy celosvětová genocida, jakou lidstvo v dějinách ještě nezažilo – v současné době probíhá – je to číslo jedna ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG), tj. Agendy OSN 2030. To, co 17 cílů udržitelného rozvoje říká na povrchu, je jen kouřová clona. Skutečný význam se odráží v tomto vyobrazení – ve španělštině – z webu Thereal2030.org – viz toto.

To, co říká pan Turek, obhájce lidských práv, jde přesně opačným směrem než lidská práva. Pan Turek jako nejvyšší světový ochránce lidských práv v OSN místo toho, aby lidi chránil, posílá je na smrt s příběhem o „změně klimatu“, s falešnou záminkou, že změna klimatu způsobí a zvýší masový hladomor a smrt, pokud lidstvo a jeho vůdci nebudou dodržovat Pařížské klimatické dohody z roku 2015.

Toto tvrzení je správné, pokud se použije na od 40. let 20. století vědecky vyvinuté, dnes vysoce sofistikované technologie ENMOD. Lidé to však nevědí, jsou záměrně indoktrinováni, že „změna klimatu“, kterou žijí, je důsledkem nadměrné uhlíkové stopy lidstva. To je naprostá lež.

Pan Turek, stejně jako všichni ti, kteří mu nařizují, aby pomáhal snižovat lidstvo, místo aby lidstvo chránil, dobře ví, že lidé nemohou změnit klima snižováním uhlíkové stopy, protože lidská uhlíková stopa má naprosto minimální vliv na to, čemu se říká „globální oteplování“ nebo „změna klimatu“.

I kdyby lidstvo dosáhlo „nulových čistých emisí uhlíku“, klima by se měnilo stejně jako po celé 4 miliardy let existence matky Země. Země, stejně jako všechny planety ve vesmíru, jsou dynamické bytosti, chcete-li životy.

Klima neovlivňuje člověk, ale z více než 97 % Slunce, jeho pohyby. To potvrzuje každý seriózní vědec – a stále více jich přichází do popředí, aby čelili stále rostoucímu klimatickému zločinu. A tyto Sluncem ovlivňované dynamické změny jsou pomalé procesy, trvající tisíce let, nepostřehnutelné v extrémně krátkém časovém úseku lidského života.

V současné době je celková spotřeba energie na světě stále ještě z 85 % založena na uhlovodících, a pokud se světová ekonomika zcela nezhroutí díky nechvalně známému heslu „čistá nulová spotřeba uhlíku“, nebo pokud nedojde k náhlému průlomu v přeměně nekonečné sluneční energie pomocí fotosyntézy na energii, což dělají rostliny, závisí přežití lidstva na uhlovodících ještě mnoho let.

Vážený pane Turku, obhájce lidských práv – to přece musíte vědět, když máte tu čest zastávat tak vysokou funkci, ne?

Kde je vaše svědomí, pane Turku, když bijete na poplach kvůli nevinným, již tak strádajícím lidem s hladomorem, s rychlým nárůstem hladomoru a následně s rychlým nárůstem úmrtí v důsledku hladomoru, když VY víte, že jediná změna klimatu způsobená člověkem je ta, o které nikdo nemluví, ta, která pochází z technologií ENMOD vytvořených člověkem.

Věda ENMOD, včetně HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), se stává zbraní, postupně se stává zbraní již několik let. Tato věda je známa již od 40. let 20. století a od té doby byla zdokonalena do dokonalosti. Může dokonce vyvolat zemětřesení – již několikrát tak učinila – a zabila tisíce lidí, přičemž masy lidí nabyly dojmu, že se staly oběťmi „přírodní události“.

ENMOD je zbraň na klima

Technologie modifikace životního prostředí mohou být a jsou používány tajně, většina lidí nemá ani tušení, co se děje, když jsou například západní léta horká a suchá jako nikdy předtím, když hoří lesy – zapálené placenými žháři – a znečišťují ovzduší po celé týdny a na tisíce kilometrů čtverečních, když náhlé, mohutné bouřky přinášejí bleskové záplavy do přehřáté a vysušené půdy, aby zasadily poslední ránu zničení úrody potravin.

Média jim to říkají: Nejezte maso, nejezděte auty, nelétejte, zůstaňte doma, přizpůsobte se modernímu uzavření. Nová patnáctiminutová města jsou pro vás, obyčejné lidi, ideální.

Všimli jste si, jak se komerční létání postupně stává pro obyčejné lidi nedostupným, zatímco bohatým a slavným, všehoschopné elitě, je to samozřejmě jedno a o to více využívají svých soukromých letadel k cestování po světě. Jejich uhlíková stopa je nepodstatná.

Smějí se lidem, jejichž mozky, a zejména šišinky, byly otupeny ultra-mikrovlnami 5G, chemtrail-chemikáliemi, dezinfekčními prostředky na vodu – a dalšími látkami – takže většina stále věří lžím svých vlád, že je lepší dodržovat pravidla, „řád založený na pravidlech“, který nahradil ústavní zákony, jinak.

Všiml si toho někdo? Ústavní zákony národů jsou ignorovány. Žádný soudce na světě by je proti řádu vedenému elitami nepodržel.

Pane Turku, ve svém nedávném projevu na obranu lidských práv v Ženevě jste se nezabýval nejnovější šíleností a největším zločinem na lidstvu, nápadem Washingtonu a EU blokovat sluneční světlo, aby se ochladila Země. V zájmu záchrany lidstva před „změnou klimatu“.

Viz tento a tento článek.

Vědci varovali před ničivými účinky „geoinženýrství“ v oblasti klimatu. Rada pro lidská práva se však touto otázkou nezabývala. Jedná se o nevýslovný zločin na lidských právech – protože taková manipulace s počasím a klimatem by omezila všechna lidská práva.

Dokážete si představit, co by to znamenalo? Samozřejmě, že místo toho, aby to mělo ochlazující účinek na zachování teploty Země v rámci Pařížské dohody z roku 2015, což je v první řadě absurdní, mělo by to katastrofální vražedný účinek. Každá forma života potřebuje Slunce a bez něj umírá.

Blokování slunečního světla by bylo dokonalým strojem na zabíjení, který by umožnil dosáhnout cíle číslo jedna, kterým je drastické snížení světové populace. To jste přehlédl, pane lidská práva.

Jak můžete v noci spát, pane Turku, když strašíte už tak zoufale chudé a podvyživené lidi dalším hladomorem, protože oni a jejich vlády nedodržují pařížská klimatická pravidla z roku 2015, takže jim hrozí smrt?

Možná, že i vaše šišinka mozková, pane Turku, byla zabita a vy už nemáte žádný cit pro lidská práva, což je dostatečný důvod pro to, abyste byl dosazen do funkce cara pro lidská práva.

53. zasedání Rady OSN pro lidská práva končí 14. července. Zbývá tedy ještě několik dní na to, abyste, pane Turku a vaši kolegové z Rady pro lidská práva, napravili své chyby.

Pokud ne, my, lidé, uděláme vše, co je v našich mírových a duchovních myslích, abychom tento klimatický zločin zastavili, včetně odhalení skutečné agendy, která stojí za 17 cíli udržitelného rozvoje a za nelegální Agendou OSN 2030, Velkým resetem WEF. Budeme tvořit kritickou masu, abychom vrátili slušnost a harmonii do lidského života.

Climate Change Crime – Depopulation In the Name of Human Rights vyšel 13.7.2023 na Globak Sesearch. Přelkad v ceně 721 Kč Zvědavec.

Známka 1.3 (hodnotilo 56)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

20

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 36 čtenářů částkou 6 924 korun, což je 20 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

USA umisťují do Německa SM-6, Tomahawk a další nadzvukové zbraně s dosahem 2500 km14.07.24 10:28 Německo 0

"Zachytili jsme rozhovory mezi Američany a ukrajinskými představiteli, kteří spikli proti Zelenskému," říká Moskva 14.07.24 10:06 Ukrajina 0

Atentátn na Trumpa - agenti nereagovali na upozornění14.07.24 09:56 USA 0

Masakr při pokusu ostřelovače proti Trumpovi: 2 mrtví, 1 zraněný – vrah střílel ze 125 metrů! 14.07.24 09:35 USA 0

Pokus o atentát na Donalda Trumpa14.07.24 04:19 USA 0

Katarské síly jsou v Paříži nasazeny k zajištění bezpečnosti olympijských her v roce 2024 (video)13.07.24 19:01 Francie 0

Izrael útočil v humanitární zóně Pásma Gazy. Zemřelo nejméně 71 lidíí!13.07.24 18:37 Palestina 0

Dvě procenta na obranu nestačí, tvrdí Řehka13.07.24 10:34 Česká republika 3

Poslanec v europarlamentu si může měsíčně přijít na €60,000 odhaluje M. Nawfa12.07.24 20:47 Evropská unie 1

„Jen mrtvé ryby plavou s proudem“. Osmdesát let od narození Karla Kryla12.07.24 18:13 Česká republika 4

Brusel zvažuje odvolání Orbána z předsednictví Rady EU12.07.24 18:07 Evropská unie 0

A je to tady: Green deal v České republice12.07.24 12:46 Česká republika 4

Orbán se setkal s Trumpem v jeho sídle na Floridě12.07.24 10:50 USA 0

Ministr zahraničí USA oznámil, že F-16 jsou již předávány na Ukrajinu + prohlášení Stoltenberga11.07.24 19:13 USA 3

Netanjahu se na cestě do Spojených států vyhne zastávce v Evropě, protože se obává zatykače Mezinárodního trestního soudu11.07.24 17:45 Izrael 0

Bývalý diplomat Pešek - „Jidášská vláda“11.07.24 05:11 Česká republika 1

Masová migrace migrantů do Ruska je plánem Západu zničit Rusko zevnitř - politolog Igor Skurlatov10.07.24 17:52 Rusko 1

Polsko bude možná sestřelovat ruské rakety nad Ukrajinou. Jako podmínku však stanoví souhlas NATO 10.07.24 13:42 Polsko 1

Francouzi jdou proti proudu. Spalovací vozy budou vyrábět i přes zákaz registrace10.07.24 13:32 Francie 1

Náš žoldnéř na Ukrajině Filip Siman souzen za rabování a uklizen do basy10.07.24 12:41 Ukrajina 0

Měnové kurzy

USD
23,22 Kč
Euro
25,36 Kč
Libra
30,13 Kč
Kanadský dolar
17,02 Kč
Australský dolar
15,71 Kč
Švýcarský frank
25,94 Kč
100 japonských jenů
14,71 Kč
Čínský juan
3,20 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
6,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,45 Kč
1 unce (31,1g) zlata
55 995,08 Kč
1 unce stříbra
714,97 Kč
Bitcoin
1 363 133,17 Kč

Poslední aktualizace: 13.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 329