Amerika ve válce - důsledky na sebe nedají dlouho čekat

Christopher Black

16.6.2023 Komentáře Témata: USA, Rusko, Ukrajina, Třetí světová válka 2021 slov

Spojené státy americké jsou ve válce s Ruskem. Nemá smysl používat k popisu situace termíny jako „zástupná válka“. Pokud válčící strana ve válce jedná jako zástupce jiné mocnosti a tato mocnost není do války přímo zapojena, může být tento termín užitečný. Pokud se však mocnost, pro kterou se „zprostředkovatel“ zapojuje do války, přímo účastní války samotné, pak se jedná o spoluválčící stranu, která se války účastní přímo, nikoli pouze zprostředkovaně.

Jde o to, zda každý stát sleduje své vlastní zájmy a má k tomu své vlastní nezávislé prostředky, nebo zda jsou zájmy a síly spojeneckých mocností podřízeny zájmům a silám vůdce. V takovém případě může napadený nepřítel považovat všechny své protivníky za jeden celek.

V této souvislosti Clausewitz řekl, že „pokud můžete porazit všechny své nepřátele tím, že porazíte jednoho z nich, musí být tato porážka hlavním cílem války. V tomto jediném nepříteli zasáhneme těžiště celého konfliktu.“

Pokud analyzujeme válku na ukrajinském válčišti z těchto hledisek, je jasné, že ukrajinské vojenské síly jsou ve skutečnosti silami Spojených států amerických. Byly vytvořeny, vyzbrojeny, vycvičeny, zásobovány, financovány a jsou řízeny a veleny Američany, pro americké zájmy. Vláda, za kterou nominálně bojují, je loutkovým státem, který Spojené státy a jejich spojenci z NATO dosadily k moci státním převratem v roce 2014. Nemá žádné nezávislé zájmy mimo ty americké a nemá žádnou kontrolu nad válkou ani nad silami, kterým nominálně velí.

Spojené státy americké stojí v čele nepřátelské vojenské aliance, jejímž cílem je od počátku izolovat, ohrozit, napadnout a zničit Rusko, po léta se spolčuje se svou aliancí, aby tohoto cíle dosáhla, vynakládá obrovské prostředky na přípravu útoku a se zlou vůlí a odhodláním sabotuje jakékoli návrhy na mír. Trvá na válce. Je těžištěm celého konfliktu.

Americká vláda tvrdí, že se neúčastní ani zástupné války s Ruskem, že pouze pomáhá nezávislému národu, který trpí agresí jiného národa, a že se tím nedostává do války s Ruskem, které se prý navzdory svým činům a každodenní propagandě snaží vyhnout.

Stejně jako Britové a další země jsou však Spojené státy americké podle všech kritérií mezinárodního práva přímo účastníkem války. Dodávají peníze na vedení války, tanky, obrněná vozidla, letadla, zbraně, munici, vojenské zásoby a další válečný materiál, zapojují vlastní vojenské síly – vojenské poradce a bojovníky, poskytují vojenské zpravodajství, které získávají v reálném čase ze svých špionážních sítí, satelitních pozorování a elektronického sběru dat, vedou intenzivní propagandistickou válku proti Rusku, pokusily se prostřednictvím „sankcí“,“ uvalit blokádu na Rusko a jeho ekonomiku a obyvatele, vyhodila do povětří plynovod Nord Stream, pravidelně vysílá vysoké vládní a vojenské představitele, včetně amerického prezidenta, hlavounů Kongresu a vedoucích představitelů dalších členů vojenské aliance, aby se setkali s jejich poručíkem Zelenským a řídili jeho činnost, a provádí neustálá vojenská cvičení dále hrozící útoky proti Rusku. V den, kdy píši tyto řádky, tedy 12. června, začínají v Evropě vojenská cvičení NATO Air Defender, kterých se účastní stovky letadel NATO.

Nenechte se mýlit. Spojené státy americké jsou ve válce s Ruskem. Žádná rétorika nemůže zakrýt tuto skutečnost a důsledky, které to bude mít pro Spojené státy. Opět citujme Clausewitze,

„Nebezpečí je součástí válečného tření. Bez přesné představy o nebezpečí nemůžeme válku pochopit.“

Problémem je, že ani Američané, ani ostatní členové jejich nesvaté aliance si zřejmě neuvědomují, v jakém nebezpečí se nacházejí, a to ani jejich vůdci, ani jejich občané. Stejně jako Britové trpí iluzí, že jsou izolováni od důsledků své války, že jsou nezranitelní, že se Rusko neodváží odpovědět na útoky na své území a lidi útokem na jejich území. Tento sdílený klam je činí stále nebezpečnějšími, neboť se domnívají, že mohou své akce ve válce neomezeně stupňovat. Nemohou – ne bez následků.

8. června Tass v návaznosti na prohlášení bývalého šéfa NATO Fogha Rasmussena, že země NATO mohou vyslat své síly přímo do konfliktu, uvedl, že Dmitrij Medveděv prohlásil,

„Fogh Rasmussen nebyl předtím příliš chytrý muž. A nyní upadl do doktrinářské demence. V rozhovoru pro deník The Guardian prohlásil, že i když banderovská Ukrajina nedostane ve Vilniusu pozvánku ke vstupu do NATO, země aliance tam budou moci vyslat své vojáky. Tak nějak na vlastní pěst.“

„A ptali se obyvatel těchto zemí? Kdo z nich chce válku s Ruskem? Opravdu chtějí hypersonické údery na Evropu? A co si o tom myslí strýček Sam? To by se přece týkalo i jeho, ne?“

1. června zase TASS informoval, že Dmitrij Medveděv v souvislosti s útokem ukrajinských sil NATO na Rusy v Belgorodské oblasti prohlásil,

„Cíl byl jednoduchý – nějakým způsobem poškodit, ublížit civilnímu obyvatelstvu. A to, že se náš nepřítel už chová jako terorista, velmi specifickým způsobem charakterizuje jak ukrajinský režim, tak ty, kteří za ním stojí – především Američany a Evropany, kteří se s námi vlastně dostali na válečnou stezku. Teroristické činy musí mít za následek co nejtvrdší odvetu.“

Medveděvův názor vyjádřili i další členové vlády, poslanci Dumy a prezident Putin, když hovořil o ruských úderech na velitelská a rozhodovací centra, ať už se nacházejí kdekoli.

Američané mohou pískat do tmy, lhát svým lidem, snažit se oblbnout svět, ale důležité je, co si myslí a ví ruská vláda, a ta si myslí, protože ví, že Spojené státy americké jsou ve válce s Ruskem a usilují o jeho úplnou porážku a podrobení. Kampaň na Ukrajině je jen fází této války, je současným geografickým prostorem pro tuto válku, takže to, že se Spojené státy a jejich spojenci domnívají, že mohou provádět útoky na Rusko a neutrpí, že s nimi bude naloženo věcně, nebo ještě hůře, že na jejich území nelze vést válku, je vážný omyl.

Dmitrij Medveděv 31. května na adresu Británie prohlásil,

„Londýn ve skutečnosti vede nevyhlášenou válku proti Moskvě, což znamená, že každý britský úředník může být považován za legitimní vojenský cíl.

„Velká Británie dnes vystupuje jako spojenec Ukrajiny a poskytuje jí vojenskou pomoc v podobě vybavení a personálu, čímž de facto vede nevyhlášenou válku proti Rusku. Proto lze na všechny její představitele, vojenské i civilní, kteří přispívají k válečnému úsilí, pohlížet jako na legitimní vojenský cíl,“

Medveděv komentoval poznámku britského ministra zahraničí Jamese Cleverlyho, který ospravedlnil útoky dronů na Moskvu tím, že Ukrajina má právo zaútočit na cíle na ruském území v rámci sebeobrany.

Dodal,

„Hloupí úředníci ve Spojeném království, našem odvěkém nepříteli, by si měli uvědomit, že podle všeobecně uznávaného mezinárodního práva, které upravuje vedení války v moderních podmínkách, včetně Haagské a Ženevské úmluvy a jejich dodatkových protokolů, lze jejich situaci rovněž kvalifikovat jako válku.“

Stejná analýza platí v plné míře i pro Spojené státy americké.

Zajímavý komentář v této souvislosti pronesl 3. června mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, když podle agentury Tass v rozhovoru pro televizní kanál Rossija-1 prohlásil, že,

„Ukrajina se jednoduše stala nástrojem „hybridní války“ Západu proti Rusku, a proto je zbytečné se jí zabývat při řešení konfliktu. Ukrajina je nyní ve skutečnosti nástrojem konfliktu. Konflikt se skutečně rozšířil, protože kolektivní Západ vede hybridní válku proti naší zemi. Zabývat se tímto nástrojem v rámci řešení konfliktu je marné, a to je třeba také pochopit.“

Veškerá rétorika NATO o tom, zda se Ukrajina může či nemůže stát členem NATO, je jen kouřovou clonou, která má před jejími občany zakrýt skutečnost, že Ukrajina již de facto součástí NATO je. Je jedno, zda se dodrží formality spojené s podpisem papírů a získáním souhlasu států NATO, nebo ne.

Připomeňme, že 26. března 2022 ve Varšavě prezident Biden prohlásil,

„Podle článku 5 máme svatou povinnost bránit každou píď území NATO plnou silou naší kolektivní moci.“

Měl na mysli nejen Polsko, ale i Ukrajinu. To, čeho se Rusko obávalo, je nyní skutečností. Ukrajina je de facto státem NATO. A veškerá rétorika Západu a komentátorů o tom, zda NATO uplatní článek 5, je jen další kouřovou clonou, která má zakrýt to, co se skutečně děje, neboť NATO již článek 5 Smlouvy o NATO aktivovalo.

Řeči o tom, že se na něj bude v budoucnu odvolávat, jsou pokusem zakrýt slabost NATO, jeho porážky na vojenské, ekonomické a politické frontě, i když na Rusko vrhá jeden zbraňový systém za druhým a do bojů nasazuje síly NATO jen proto, aby jejich vybavení a síly byly zničeny.

Už nemají nic, čím by Rusko mohli porazit. A tak předstírají, že se NATO zatím skutečně neangažuje. Tyto skutečnosti však činí USA ještě nebezpečnějšími, neboť je jasné, že spojený Západ nemůže Rusko, jadernou mocnost, porazit konvenčními prostředky.

Nezapomínejte také, že Spojené státy uplatňují politiku jaderného vyzbrojování prvního úderu a že v Rumunsku a Polsku již umístily pozemní verze systému protivzdušné obrany Aegis, který lze použít k odpálení raket s jadernými zbraněmi na Rusko. Tyto systémy byly testovány. Systém v Polsku je údajně plně funkční od 30. června. Nebezpečí pro Rusko je bezprostřední a existenční. Tyto systémy jsou jedním z důvodů, proč Rusko aktivovalo své vojenské operace. Rusko dále reagovalo na tuto skutečnost a na útoky na Rusko, které zjevně naplánovaly a nařídily USA a Spojené království, umístěním taktických jaderných zbraní v Bělorusku, které mají být zprovozněny po 7. červenci, kdy budou dokončena zařízení pro jejich skladování a použití.

Tyto taktické jaderné zbraně jsou určeny pro použití na bojišti. Doufáme, že k tomu nikdy nedojde, ale Rusko čelí přímé hrozbě ze strany lidí, kteří usilují o jeho zničení a myslí si, že jsou nedotknutelní. Rusko tedy stojí před velmi obtížnou volbou, co dělat a jak zabránit eskalaci války všech našich jaderných zbraní a zároveň zajistit svou vlastní bezpečnost.

23. května během své návštěvy Laosu vydal zástupce šéfa ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv varování v den, kdy ruské bezpečnostní síly zničily ukrajinskou přepadovou jednotku, která zaútočila na civilisty v Belgorodské oblasti.

„Severoatlantická aliance nebere hrozbu jaderné války dostatečně vážně, čímž se dopouští velké chyby. NATO tento scénář nebere vážně. Jinak by NATO nedodávalo ukrajinskému režimu tak nebezpečné zbraně. Zřejmě si myslí, že jaderný konflikt nebo jaderná apokalypsa nejsou nikdy možné. NATO se mýlí a v určitém okamžiku mohou události nabrat zcela nepředvídatelný směr. Odpovědnost bude ležet přímo na Severoatlantické alianci,“

Medveděv poukázal na to, že nikdo neví, zda byl překročen bod, z něhož není návratu,

„Tohle nikdo neví. To je hlavní nebezpečí. Protože jakmile něco dodají, řeknou: dodáme i tohle. Rakety dlouhého doletu nebo letadla. Všechno bude v pořádku. Ale nic nebude v pořádku. My si s tím budeme umět poradit. Ale budou se používat jen stále závažnější typy zbraní. Takový je současný trend.“

Vracíme se tedy ke Clausewitzovi. Americká vláda a lid nemohou pochopit válku, do které jsou zapojeni, pokud nepochopí, v jakém nebezpečí se nacházejí. Musí pochopit, že jejich země je těžištěm této války, jejíž porážka bude znamenat porážku všech jejích přisluhovačů v NATO. Ruský lid ví, v jakém nebezpečí se nachází. Američané prostřednictvím NATO, prostřednictvím svých loutek NATO na Ukrajině, zaútočili na Rusy v Rusku. Je logické očekávat, že se Rusko rozhodne Američanům přiblížit, co znamená válka, jaké nebezpečí jim hrozí, a nemusí k tomu použít jaderné zbraně.

Rusko může udeřit i konvenčními hypersonickými zbraněmi, proti nimž USA nemají žádnou obranu, jak se ukázalo po zničení komplexů protivzdušné obrany Patriot na Ukrajině, které nemohly ruské rakety zastavit. Na území Spojených států ani na jejich námořních silách nemají v provozu žádné další systémy protivzdušné obrany, které by je mohly zastavit. Rusko se k tomuto kroku zatím neodhodlalo. Ale může a Američané s tím nemohou nic dělat, kromě blufování o použití jaderných zbraní proti Rusku, Rusko však s touto možností počítalo, když speciální vojenskou operaci zahájilo.

Američané již dlouho nezažili válku přímo na svém území. Nemají představu, co to je. Netuší, jaké nebezpečí jim hrozí, dokud bude jejich vláda pokračovat v agresivní politice nejen vůči Rusku, ale i Číně. Američané, kteří jsou klamáni a dezinformováni, nemají o nebezpečí této války představu stejně jako Britové a obyvatelé ostatních zemí NATO. Americký lid musí být varován. Spojené státy americké jsou ve válce a žádné blafování a lhaní je nemůže ochránit před následky, které jejich vláda vyvolává. Zopakuji to, co jsem řekl ve svém varování britskému lidu: důsledky jsou předvídatelné a budou katastrofální.

Christopher Black je mezinárodní právník v oblasti trestního práva působící v Torontu. Je známý řadou významných případů válečných zločinů a nedávno vydal román Pod mraky. Píše eseje o mezinárodním právu, politice a světových událostech, zejména pro internetový časopis „New Eastern Outlook“.

15.06.2023 Author: Christopher Black

America At War-Provoking The Consequences vyšel 15.6.2023 na New Eastern Outlook. Překlat v ceně 858 Kč Zvědavec.

Známka 1.2 (hodnotilo 138)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

23

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 46 čtenářů částkou 8 121 korun, což je 23 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Jan Schneider: Většina politiků z Fialovy vlády by dala přednost úspěšnému atentátu na Trumpa15.07.24 19:16 Česká republika 0

Americká ministryně financí Janet Yellenová varovala, že po celém světě se země odklánějí od amerického dolaru15.07.24 19:09 USA 0

Musíte mobilizovat mladé, abychom uvažovali o poslání vojáků. Vzkaz Ukrajině z USA15.07.24 18:50 USA 1

Kradou hydranty aby přežili. V USA mizí kovy, měď je nyní zlato chudých 15.07.24 07:10 USA 0

Ukrajinci zapálili ruský sklad ropy15.07.24 05:38 Rusko 0

Přemýšlejte, než si necháte tyto vakcíny aplikovat!15.07.24 05:30 Evropská unie 1

Evropská komise poslala Muskovi tajnou nabídku. Ten ji zveřejnil a těší se na soud14.07.24 12:42 Evropská unie 0

Fiala chystá státní rozpočet v utajení - to tu ještě nebylo14.07.24 12:29 Česká republika 1

Atentát na Trumpa: Žena křičí poměrně dlouho na vraha na střeše: Matthew, běž odtamtud!14.07.24 12:08 USA 1

Zacharovová: Ukrajinská rozvědka připravovala pokus o atentát na ruského prezidenta Putina - za americké peníze14.07.24 11:57 Rusko 0

USA umisťují do Německa SM-6, Tomahawk a další nadzvukové zbraně s dosahem 2500 km14.07.24 10:28 Německo 0

"Zachytili jsme rozhovory mezi Američany a ukrajinskými představiteli, kteří spikli proti Zelenskému," říká Moskva 14.07.24 10:06 Ukrajina 0

Atentátn na Trumpa - agenti nereagovali na upozornění14.07.24 09:56 USA 0

Masakr při pokusu ostřelovače proti Trumpovi: 2 mrtví, 1 zraněný – vrah střílel ze 125 metrů! 14.07.24 09:35 USA 2

Pokus o atentát na Donalda Trumpa14.07.24 04:19 USA 0

Katarské síly jsou v Paříži nasazeny k zajištění bezpečnosti olympijských her v roce 2024 (video)13.07.24 19:01 Francie 0

Izrael útočil v humanitární zóně Pásma Gazy. Zemřelo nejméně 71 lidíí!13.07.24 18:37 Palestina 1

Dvě procenta na obranu nestačí, tvrdí Řehka13.07.24 10:34 Česká republika 3

Poslanec v europarlamentu si může měsíčně přijít na €60,000 odhaluje M. Nawfa12.07.24 20:47 Evropská unie 1

„Jen mrtvé ryby plavou s proudem“. Osmdesát let od narození Karla Kryla12.07.24 18:13 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
23,28 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
30,20 Kč
Kanadský dolar
17,03 Kč
Australský dolar
15,75 Kč
Švýcarský frank
25,99 Kč
100 japonských jenů
14,75 Kč
Čínský juan
3,21 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
6,48 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,35 Kč
1 unce (31,1g) zlata
56 395,97 Kč
1 unce stříbra
714,82 Kč
Bitcoin
1 480 667,86 Kč

Poslední aktualizace: 15.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 325