Plán na zničení Ameriky

Mike Whitney

V Americe máme problém s oligarchy, který je mnohem větší než problém s oligarchy, kterému čelil Putin, když se v roce 2000 stal prezidentem. Celý Západ je nyní v područí miliardářských elit, které ovládají média, politický establishment a všechny naše důležité instituce. V posledních letech jsme svědky toho, jak tito oligarchové rozšiřují svůj vliv z trhů, financí a obchodu na politiku, sociální otázky a dokonce i na veřejné zdravotnictví. Vliv, který tato skupina měla na tyto další oblasti zájmu, není ničím jiným než dechberoucím. Establishmentové elity a jejich média nejenže stály čtyřikrát za Russiagate, Trumpovým impeachmentem, nepokoji BLM a fiaskem 6. ledna, ale měly také prsty v hysterii kolem Covidu a celé řadě represivních opatření, která byla zavedena ve jménu veřejného zdraví. Rádi bychom věděli, do jaké míry se tato skupina aktivně podílí na utváření dalších událostí, jejichž cílem je přeměna americké republiky v autoritářštější systém?

Jinými slovy, jsou to nařízené injekce, nucené výluky, agresivní cenzura prováděná vládou, pochybné prezidentské volby, zapalování potravinářských závodů, vykolejování vlaků, útoky na elektrickou síť, nepokoje BLM-Antify, vystoupení drag queen pro školáky, maniakální zaměření na genderovou problematiku a nablýskané veřejné show-trialy pouze náhodnými incidenty, k nimž dochází spontánně v období velkých společenských změn, nebo jsou ve skutečnosti důkazem skrytě organizované operace vedené státními agenty jednajícími jménem svých elitních chlebodárců? Již víme, že FBI, ministerstvo spravedlnosti a zpravodajské služby byly přímo zapojeny do Russiagate – což byl tajný útok na úřadujícího prezidenta Spojených států. Otázkou tedy není, „zda“ jsou tyto agentury aktivně zapojeny do dalších zrádných činů, ale spíše do jaké míry tyto činy ovlivňují životy nebo obyčejné Američany, naši politiku a zemi? Než si však na tuto otázku odpovíme, podívejte se na tento citát z nedávného rozhovoru plukovníka Douglase MacGregora:

Četl jsem dokument, který před více než deseti lety sepsal George Soros a v němž konkrétně hovoří o totální válce, která nakonec přijde proti Rusku, protože podle něj „je to poslední nacionalistický stát, který stojí na základech pravoslavné křesťanské kultury, jejímž jádrem je ruská identita“. To musí být odstraněno. Takže si myslím, že lidé, kteří jsou na Západě u moci, a lidé, kteří jsou ve Washingtonu u moci, si myslí, že úspěšně zničili identitu evropských a amerických národů, že nemáme smysl pro sebe, naše hranice jsou nechráněné, neklademe žádný odpor příchozím migrantům z rozvojového světa, kteří nás v podstatě válcují, jako bychom jim dlužili živobytí, a že naše zákony se nepočítají. Zatím bych řekl, že je to přesné hodnocení toho, co děláme. A myslím si, že je to velké vítězství George Sorose a globalistů, antinacionalistů; těch, kteří chtějí otevřené hranice, čemuž říkají „otevřená společnost“, protože nakonec nemáte nic, amorfní masu lidí, kteří bojují o přežití a kteří jsou redukováni na nejnižší úroveň obživy ... (Soros) jde dokonce tak daleko, že mluví o tom, jak by bylo užitečné, kdyby to byli Východoevropané, jejichž životy byly v tomto procesu vynaloženy, a ne Západoevropané, kteří prostě nechtějí nést oběti. Nejde přitom o nic zanedbatelného. To je druh myšlení, který je podle mého soudu tak destruktivní a tak zlý, že s tím máme skutečně co do činění v našich vlastních zemích, a myslím, že Putin si to uvědomuje.“ (Douglas Macgregor – Obrovská ofenzíva“, You Tube;, 11:20 minuta)
[...]

Důvod, proč jsem tento MacGregorův komentář přepsal, je ten, že vystihuje vnímání velkého množství lidí, kteří vidí věci stejně. Vyjadřuje nenávist, kterou globalističtí miliardáři chovají ke křesťanům a vlastencům, které považují za překážky svého cíle, jímž je celosvětová vláda bez hranic. MacGregor tento fenomén rozebírá v souvislosti s Ruskem, které Soros považuje za „poslední nacionalistický stát, který stojí na základech ortodoxní křesťanské kultury, jejímž jádrem je ruská identita“. Stejné pravidlo by se však dalo aplikovat i na protestující z 6. ledna, nebo ne? Není to skutečný důvod, proč byli protestující shromážděni a uvrženi do washingtonského gulagu. Všichni přece vědí, že nešlo o žádné „povstání“ ani o žádné „bílé nadlidi“. Protestující byli zavřeni proto, že jsou nacionalisté (vlastenci), kteří jsou přirozeným nepřítelem globalistů. Citát MacGregora to vystihuje černé na bílém. Elity nevěří, že nacionalisty lze přesvědčit propagandou,. Je třeba je vymýtit uvězněním nebo něčím horším. Není to základní poselství 6. ledna?

Dalším základním poselstvím 6. ledna je, že obyčejní lidé již nesmějí zpochybňovat autoritu lidí u moci. Opět platí, že politická legitimita v USA byla vždy určována volbami. Šestý leden naznačuje, že na legitimitě již nezáleží. Důležitá je moc a člověk, který vás může nechat zavřít za zpochybňování své autority, má veškerou moc, kterou potřebuje. Podívejte se na tento úryvek z příspěvku politického analytika Kurta Nimma na serveru Substack:

„Klaus Schwab, žák válečného zločince Henryho Kissingera, je mentorem narcistických sociopatů toužících po moci. „Velký reset“ WEF má proměnit svět v zbídačený sociální koncentrační tábor, kde zubožení nevolníci „nic nevlastní“, a to je v pravém orwellovském stylu osvobodí...

Vyzývám lidi, aby prozkoumali iniciativu WEF Global Redesign Initiative. Podle nizozemského Transnational Institute tato „iniciativa“ navrhuje:

...přechod od mezivládního rozhodování k systému vícestranného řízení. Jinými slovy, skrytě marginalizují uznávaný model, kdy volíme vlády, které pak vyjednávají smlouvy, jež jsou následně ratifikovány námi zvolenými zástupci, modelem, kdy za nás rozhoduje námi vybraná skupina „zúčastněných stran“. (Zvýraznění přidáno.)

Jinými slovy, velké nadnárodní korporace budou rozhodovat o tom, kde budete žít, co budete jíst (hmyz a plevel), jak se budete rozmnožovat (nebo nerozmnožovat; děti produkují emise uhlíku) a co si od nich budete moci „pronajmout“, nebo vám to nebude dovoleno, pokud si budete stěžovat na nevolený globalistický „ekonomický“ kartel, který žene lidstvo do nevolnictví, celosvětové chudoby a depopulace.“ (“WEF vyzývá ke zničení americké střední třídy“, Kurt Nimmo on Geopolitics)

Nimmo říká, že tyto miliardářské elity jsou nyní tak mocné, že mohou otevřeně říkat, že se chystají „přejít od mezivládního rozhodování“ (tj. od zastupitelské vlády) k systému „vícestranného vládnutí“. Pokud se nemýlím, je to celkem jednoznačná deklarace nové formy nadnárodní vlády, v níž mají pouze miliardářští stakeholdeři hlasovací právo na to, jaké politiky budou realizovány. Ale nefunguje to tak už teď? O jakémkoli množství témat od ESG, přes digitální měny, očkovací pasy, umělou inteligenci, výzkum zisku funkcí, patnáctiminutová města, transhumanismus až po válku s Ruskem; o všech rozhoduje hrstka lidí, o kterých víme jen málo a kteří nikdy nebyli zvoleni do funkce.

A to nás vrací k naší původní otázce: Kolik z těchto podivných událostí (v posledních letech) bylo vymyšleno a realizováno agenty hlubokého státu k prosazení elitářské agendy?

Zdá se to jako nemožná otázka, protože je těžké najít souvislost mezi těmito dramaticky se měnícími událostmi. Jaká je například souvislost mezi dětskou hodinou Drag Queen a, řekněme, bombovým útokem na továrnu na zpracování potravin v Oklahomě? Nebo neúnavné politické využívání genderové problematiky a veřejný soudní proces 6. ledna? Kdyby tu nějaká souvislost byla, viděli bychom ji, ne?

Ne nutně, protože souvislost nemusí mít nic společného se samotnou událostí, ale s jejím dopadem na lidi, kteří ji zažili. Jinými slovy, všechny tyto události mohou být zaměřeny na vyvolání strachu, nejistoty, úzkosti, odcizení a dokonce i teroru. Zahájily zpravodajské služby takové destabilizující operace již dříve?

Vskutku se tak stalo, a to mnohokrát. Zde je úryvek z článku, který vám pomůže pochopit, kam tím mířím. Je z článku na serveru The Saker s názvem Operace Gladio: „Tajná válka NATO za mezinárodní fašismus“. Podívejte se, jestli si všimnete nějaké podobnosti s tím, jak se věci v posledních letech vyvíjejí v Americe:

Yves Guerin-Serac: velmistr černých operací v pozadí operace Gladio.... napsal základní výcvikové a propagandistické příručky, které lze spravedlivě označit za bojový řád Gladia.“....

Guerin-Serac byl válečný hrdina, agent provokatér, atentátník, atentátník, zpravodajský agent, mesiánský katolík a intelektuální velmistr, který stál za „strategií napětí“ nezbytnou pro úspěch operace Gladio. Guerin-Serac vydal prostřednictvím nakladatelství Aginter Press příručku Gladio, jejíž součástí byla i Naše politická činnost, kterou lze výstižně označit za První přikázání Gladia:

Jsme přesvědčeni, že první fází politické činnosti by mělo být vytvoření podmínek pro nastolení chaosu ve všech strukturách režimu... Podle našeho názoru by prvním krokem, který bychom měli udělat, mělo být zničení struktury demokratického státu pod rouškou komunistických a prosovětských aktivit... Navíc máme lidi, kteří se do těchto skupin infiltrovali.“

Guerin-Serac pokračuje:

„Takovou situaci [rozpad státu] mohou vyvolat dvě formy terorismu: slepý terorismus (masakry bez rozdílu, které mají za následek velký počet obětí) a selektivní terorismus (likvidace vybraných osob)...

Tato destrukce státu musí být prováděna pod rouškou „komunistických aktivit“. Poté je třeba zasáhnout do nitra armády, soudní moci a církve, abychom ovlivnili lidové mínění, navrhli řešení a jasně ukázali slabost současného právního aparátu. Lidové mínění je třeba polarizovat tak, abychom byli prezentováni jako jediný nástroj schopný zachránit národ.“

Anarchické náhodné násilí mělo být řešením, jak takový stav nestability nastolit a umožnit tak vznik zcela nového systému, globálního autoritářského řádu. Yves Guerin-Serac, který byl otevřeným fašistou, by nebyl první, kdo by použil taktiku pod falešnou vlajkou, která byla svedena na komunisty a použita k ospravedlnění přísnější policejní a vojenské kontroly ze strany státu....“.

(“Operace Gladio: Tajná válka NATO za mezinárodní fašismus“, The Saker)

Opakuji: první fází politické činnosti by mělo být vytvoření příznivých podmínek pro nastolení chaosu ve všech strukturách režimu... Tato destrukce státu musí probíhat pod rouškou (komunistických) aktivit..... Lidové mínění musí být polarizováno tak, abychom byli prezentováni jako jediný nástroj, který je schopen zachránit národ“.

Jinými slovy, cílem operace je zcela narušit veškeré společenské vztahy a interakce, vypěstovat pocity nejistoty, polarizace a strachu, najít skupinu, kterou lze obvinit z rozsáhlého společenského kolapsu, a poté se prezentovat (elity) jako nejlepší volba pro obnovení pořádku.

Děje se to?

[...]

Je to velmi pravděpodobné. Mohlo by jít o součást velké strategie, jejímž cílem je „vymazat stopy“ a „přejít od mezivládního rozhodování“ k systému „správy více zúčastněných stran“.

To by mohlo vysvětlovat, proč dochází k tak krutým a trvalým útokům na naši historii, kulturu, tradice, náboženské přesvědčení, památky, hrdiny a zakladatele. Chtějí náš idealismus nahradit pocity hanby, ponížení a viny. Chtějí vymazat naši minulost, naše kolektivní hodnoty, naše dědictví, naši oddanost osobní svobodě a samotnou myšlenku Ameriky. Chtějí vše srovnat se zemí a začít znovu. To je jejich základní herní plán.

Destrukce státu probíhá pod rouškou zdánlivě náhodných událostí, které šíří chaos, prohlubují politické rozpory, zvyšují počet případů veřejného chaosu a připravují půdu pro násilnou restrukturalizaci vlády.

Nemohou vybudovat nový světový řád, dokud ten starý nebude zničen.

[...]

The Plan to Wreck America vyšel na unz.com 23.2.2023. Překlad v ceně 762 Kč Zvědavec.

Známka 1.3 (hodnotilo 93)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

USA požadují, aby Ukrajina vrátila tanky Abrams01.12.23 18:13 USA 0

Čtvrť miliónu důchodců může přijít o úspory 01.12.23 17:18 Česká republika 0

Ruská elektronická válka způsobuje vážné rušení západních satelitů nad Krymem30.11.23 19:15 Ukrajina 0

Podle umělé inteligence Google jsou fotky Američanů na Měsíci falešné30.11.23 19:12 USA 2

Pavla na Hradě navštíví mladý Soros30.11.23 10:42 Česká republika 1

Británie míří zpět do EU, mladí musejí brexit napravit, řekla von der Leyenová 29.11.23 16:42 Británie 0

Kathleen Stocková byla odejita z univerzity protože prohlásila „Transženy nejsou ženy“29.11.23 01:18 Británie 0

Izrael přiznal, že na hudebním festivalu Nova zabíjel vlastní lidi28.11.23 16:22 Izrael 0

Druhá a třetí izraelská nákladní loď byla zadržena Jemenem v Rudém moři28.11.23 16:13 Jemen 0

Nový argentinský prezident konvertuje k judaismu28.11.23 12:34 Argentina 0

V Německu roste počet krachujících velkých podniků28.11.23 07:39 Německo 1

Jsou arogantní a trapní. Vláda lidi podvedla28.11.23 06:28 Česká republika 0

Adolfa Hitlera financoval Wall Street, Federální rezervní systém USA a Bank of England27.11.23 07:41 Neurčeno 0

1,1 milionu mrtvých a nezvěstných vojáků UA: Náhlý průlom pravdy v ukrajinské televizi!26.11.23 16:42 Ukrajina 2

Bývalý ukrajinský vyjednavač potvrdil, že Rusko výměnou za neutralitu navrhovalo mír26.11.23 16:20 Ukrajina 0

Česko žádá o další výjimku z ruských sankcí26.11.23 16:13 Česká republika 2

Darované tanky Leopard se hodí jen pro výcvik 26.11.23 07:38 Česká republika 0

Irsko: Masové protesty, hoří auta25.11.23 16:54 Irsko 2

Evropský parlament odhlasoval návrh na transformaci EU do Evropské federace25.11.23 16:34 Evropská unie 0

Německá europoslankyně - „Přestaňte mlčet, přestaňte se podřizovat“24.11.23 00:06 Evropská unie 0

Měnové kurzy

USD
22,30 Kč
Euro
24,28 Kč
Libra
28,32 Kč
Kanadský dolar
16,52 Kč
Australský dolar
14,87 Kč
Švýcarský frank
25,63 Kč
100 japonských jenů
15,19 Kč
Čínský juan
3,15 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
6,41 Kč
Ukrajinská hřivna
0,61 Kč
100 rublů
24,45 Kč
1 unce (31,1g) zlata
46 215,91 Kč
1 unce stříbra
568,12 Kč
Bitcoin
867 452,20 Kč

Poslední aktualizace: 2.12.2023 22:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 211