Analýza speciální vojenské operace, 12.9.2022

Big Serge

14.9.2022 Komentáře Témata: Civilizace, USA, Analýza, Ukrajina, Boj o zdroje, Fašismus 2822 slov

9. až 11. září se do historie rusko-ukrajinské války zapíše jako velmi významné období. Obě válčící strany překročily velmi důležité hranice, které ve svém souhrnu naznačují, že válka vstupuje do nové fáze. Ve dnech 9. a 10. Ukrajina dosáhla prvního konkrétního válečného úspěchu, když znovu dobyla celé Ruskem ovládané území v Charkovské oblasti západně od řeky Oskil, včetně západního břehu Kupjanska a tranzitního uzlu Izjum.

Mezitím Vladimir Putin svolal mimořádné zasedání své národní bezpečnostní rady, což urychlilo eskalaci ruské situace 11. září, kdy byla konečně napadena ukrajinská infrastruktura a velká část země se ponořila do tmy.

Zdá se být jasné, že válka vstupuje do nové fáze, a je velmi pravděpodobné, že se obě strany pokusí v blízké budoucnosti podniknout rozhodné kroky. Prozatím se pokusme rozebrat vývoj uplynulého týdne a ujasnit si, kam válka směřuje.

​Charkovská protiofenzíva

Riskujeme, že to bude znít velmi pedantsky, ale ukrajinská protiofenzíva ve východní Charkovské oblasti je skvělou ukázkou obtížnosti hodnocení vojenských operací. Všichni se shodují na základních geografických údajích o tom, co se stalo: Ukrajina vyčistila vše západně od řeky Oskil od ruských sil. Nikdo se však neshodne na tom, co to znamená. Viděl jsem všechny následující interpretace – všimněte si, že lidé ke všem těmto závěrům dospěli na základě stejného souboru údajů:

 • Rusko vtáhlo Ukrajinu do pasti a brzy zaútočí protiútokem
 • Rusko se dobrovolně stáhlo z Charkova, aby upřednostnilo jiné fronty
 • Rusko vylákalo Ukrajince, aby je zasáhlo dělostřelectvem
 • Rusko utrpělo rozsáhlé selhání zpravodajských služeb, nepostřehlo ukrajinskou ofenzívu a nereagovalo na ni.
 • Rusko utrpělo porážku v bitvě a bylo nuceno ustoupit.

Proveďme metodickou pitvu a podívejme se, k čemu dospějeme.

Nejprve bychom chtěli poznamenat, že nepoměr sil na této frontě byl naprosto směšný. Ukrajina sestavila úderné uskupení o síle nejméně pěti plných brigád a zamířila na linii dotyku, na které se nenacházely vůbec žádné ruské pravidelné jednotky. Ruskou obranu na frontové linii v regionu obsluhovala spojenecká donbaská domobrana a národní gardisté. Zdá se, že v Izyumu byla osamocená praporní taktická skupina (BTG), ale jen máloco jiného.

I pro Ukrajince oslavující postup je nepopiratelné, že Charkovská oblast byla téměř úplně zbavena ruských vojsk a zůstalo z ní jen málo víc než stínící jednotka. Z toho vyplývají dvě důležité věci. Za prvé, že ukrajinská úderná skupina na většině míst postupovala proti prakticky neexistujícímu odporu. Za druhé, což je pro Ukrajinu zlověstnější, nekvalitní jednotky ponechané pro účely krytí dokázaly klást Ukrajincům dobrý odpor – muži z Rosgvarděje v Balakliji se houževnatě drželi několik dní, než se evakuovali koridorem.

Ve své předchozí analýze, kterou jsem provedl v době, kdy se ukrajinská protiofenzíva teprve začínala rozvíjet, jsem si všiml dvou důležitých věcí týkajících se podoby bojiště.

 1. Tvrdil jsem, že Ukrajina nebude schopna se přes Oskil protlačit a řádně využít své ofenzívy.
 2. Všiml jsem si, že Ukrajina rychle postupuje proti slabě obsazeným, vyprázdněným částem fronty a že Rusko se do bitvy zapojilo jen velmi málo.

Obě tato tvrzení byla správná. Přiznávám však, že jsem z nich vyvodil nesprávný závěr. Domnívám se, že ukrajinský postup by vyvrcholil u řeky Oskil, čímž by zůstal zranitelný vůči ruskému protiútoku přijíždějících záloh. Nyní se zdá být poměrně jasné, že je to nesprávné a že ruské zálohy, které byly na cestě, měly za úkol stabilizovat obranu u Oskilu, nikoli zahájit protiútok.

Nešlo o operační past Ruska, ale ani o vítězství v bitvě pro Ukrajinu – z toho prostého důvodu, že se o žádnou bitvu nejednalo. Rusko již tyto pozice vyklidilo a velmi rychle stáhlo zbývající clonící síly. Ukrajina pokryla spoustu území, ale nebyla schopna zničit žádné ruské jednotky, protože tam ve skutečnosti žádné nebyly.

Bylo by hloupé snažit se nyní ukrajinské straně rozmlouvat její nadšení. Budiž jim přičteno k dobru, že se jim podařilo sestavit dobře velkou údernou skupinu, namířit ji na slabou část fronty a získat zpět slušný kus půdy pod nohama. Vzhledem k tomu, jak žalostně málo úspěchů Ukrajina v této válce zaznamenala, se oprávněně snaží vytěžit z toho každý kousek morálky a propagandy.

Nedomnívám se však, že by územní ztráty v Charkově jakkoli změnily konečnou bilanci války. Rusko tuto frontu vydlabalo a vzdalo se území, ale dokázalo ukrajinské síly při jejich postupu zmrzačit neúnavným dělostřelectvem a leteckými údery. Ukrajinské kanály hojně informují o přeplněných nemocnicích. Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že během jejich postupu bylo pro Ukrajinu 4 000 mrtvých a 8 000 zraněných – domnívám se, že je to vysoké číslo, ale i když tato čísla snížíme o 50 % (takže nám zůstane 6 000 celkových obětí, což je rozumné vzhledem k tomu, kolik munice Rusko vyřadilo), je zcela jasné, že poměr ztrát v této operaci byl postaven špatně proti Ukrajině, jako vždy.

​Momentum

Jak jsem předpověděl v minulém článku, Ukrajina zatím nedokázala využít své ofenzívy k dosažení operační hloubky. Nebyla vůbec schopna vyslat své síly přes řeku Oskil. Vzhledem k tomu, že jejich postup na východ pevně kulminoval, snaží se udržet svou dynamiku, nebo alespoň její zdání.

Úspěšný postup Ukrajiny v Charkovské oblasti byl doplněn bleskovým falšováním a propagandou, které měly simulovat celkovou změnu strategické dynamiky. Patří mezi ně podvrhy související s ruskou vnitřní politikou, jako jsou vymyšlené výzvy k Putinovu sesazení, a dezinformace na bojišti, například tvrzení, že ukrajinská armáda prolomila hranice LNR nebo vtrhla do Doněcku. Rozšiřují také z kontextu vytržená videa (nejpopulárnější z nich ukazuje skladiště ruských vozidel na Krymu), která údajně ukazují, že Rusové opustili stovky vozidel v Izjumě.

Na falšování nezáleží. Ukrajina se však bude snažit udržet dynamiku na bojišti i tím, že na charkovskou operaci naváže dalšími protiútoky. Nadále se pokoušejí překročit řeku Doněc v silách, aby neúspěšně zaútočili na Lyman. Pokračují také v útocích směrem na Cherson, přičemž dosahují jen malého pokroku a mají vysoké ztráty.

Nejdůležitějším vývojem je však tvrzení, že v Záporoží byla sestavena druhá ukrajinská úderná skupina. Jedná se o oblast, kde by geografické podmínky skutečně umožnily Ukrajině dosáhnout operačního využití. Úspěšný postup směrem k Melitopolu nebo Mariupolu by ohrozil pozemní most na Krym a hrozil by rozpadem celé pozice Ruska na jihu.

Na rozdíl od Charkova se však nejedná o vyhloubenou část fronty. Nově zformovaný ruský 3. sbor je soustředěn na jihu a nedávno byly zpozorovány ruské konvoje, které se pohybují přes Mariupol. Ukrajina se dost možná pokusí o další útočnou operaci tímto směrem, ale vzhledem k síle zdejšího ruského uskupení budou výsledky spíše podobné Chersonu než Charkovu.

Suverenita

V prvních měsících války jsem na Twitteru tvrdil, že masivní ofenzívy jsou obtížné a že Ukrajina zatím neprokázala organizační schopnost zorganizovat operaci na vyšší než brigádní úrovni. Všechny útočné akce, které jsme z Ukrajiny viděli na počátku, měly podobu iniciativy jednotlivých velitelů brigád – nebo častěji jednotlivých praporů.

No a ejhle, Ukrajině se podařilo nasadit nejméně dvě (Cherson, Charkov) a možná tři (Záporoží) úderné skupiny o několika brigádách a zahájit koordinované operace. To bylo možné, protože Ukrajina je pseudostát, který je zásobován, financován a stále více řízen NATO. Západní agentury se nemohou ubránit chvástání – Británie se označila za stranu odpovědnou za plánování a organizaci operace v Chersonu, zatímco USA si připisují zásluhy za úspěšnější útok v Charkově.

Je těžké přeceňovat, do jaké míry je Ukrajina podporována pouze Západem. Ukrajinští vojáci jsou cvičeni důstojníky NATO, vyzbrojeni zbraněmi NATO, v poli je doprovázejí vojáci NATO – zahraniční dobrovolníci a ukrajinský pseudostát je udržován v chodu díky peněžním injekcím ze Západu. Videa z charkovské fronty oplývají anglicky mluvícími vojáky a zahraničními zbraněmi.

Nejde jen o to, znovu poukázat na to, že Ukrajina je zkrachovalý stát – mrtvola, které vnější aktéři pohybem končetin dodávají iluzi života. Jde o to, že Rusko si to uvědomuje a správně chápe, že se nachází v civilizační kolizi se Západem. Za tímto účelem musíme pochopit, že ruská eskalace probíhá, a zamyslet se nad tím, co to znamená.

Eskalace a mobilizace

Myšlenka, že Rusko potřebuje mobilizovat, se v tuto chvíli stala starým otřepaným mementem, které má na svědomí pomatený Igor Strelkov. Je jistě pravda, že Rusko musí eskalovat, ale přejít přímo k mobilizaci (uvést ekonomiku do válečného stavu a povolat brance) by bylo velkou chybou. Rusko má jiné, lepší způsoby eskalace. Nedávný ukrajinský postup v Charkově je zřejmým signálem ke zvýšení rozmístění sil a ukrajinské výstřely na cíle za ruskou hranicí jen zvyšují tlak na stažení rukavic.

Nejprve bych se rád vyjádřil k tomu, proč jsem proti mobilizaci. Jedním z nejdůležitějších rozměrů této války je hospodářská fronta. Evropu žene na pokraj energetická krize. Deník Wall Street Journal se zaměřil na to, co považuji za nejvýstižnější popis této krize, a varoval před „novou érou deindustrializace v Evropě“.

Plná mobilizace by byla pro ruskou ekonomiku velmi nákladná a znamenala by riziko, že Rusko ztratí výhodu, kterou v současné době drží v ekonomické konfrontaci s Evropou. To je podle mého názoru hlavní důvod, proč ruská vláda dnes rychle potlačila zvěsti o mobilizaci. Na žebříčku eskalace existují další stupně, než se přejde k totální válce.

Již nyní se objevují zvěsti, že Rusko plánuje změnit formální označení války, a to ze „speciální vojenské operace“. To by sice mohlo znamenat formální vyhlášení války, ale myslím, že je to nepravděpodobné. Spíše je pravděpodobné, že Rusko dá operaci na Ukrajině stejné označení jako svým operacím v Sýrii, uvolní pravidla nasazení a začne se vážně zaměřovat na ukrajinská aktiva.

Předzvěst toho jsme viděli včera večer, kdy Rusko několika raketami zlikvidovalo více než polovinu ukrajinské energetiky. Cílů, po kterých mohou jít, je mnohem více – další uzly elektrické sítě, zařízení na čerpání a filtraci vody a vyšší velitelská stanoviště. Existuje přinejmenším určitá pravděpodobnost, že Rusko začne útočit na velitelská zařízení, v nichž se nachází personál NATO. Věrohodné popírání funguje oběma směry; protože NATO na Ukrajině oficiálně nepůsobí – pouze „dobrovolníci“ -, není cílení na jejich personál otevřeným agresivním činem.

Rusko má také mnoho způsobů, jak zvýšit nasazení svých sil na Ukrajině, které nedosahují úrovně plné mobilizace. Má k dispozici zásobu demobilizovaných smluvních vojáků, které může povolat, a také zásobu záložníků, které může zvýšit částečnou mobilizací.

Ruská linie přitvrzuje. Jen v uplynulých 24 hodinách mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že s Ukrajinou „nejsou žádné vyhlídky na jednání“, a Putin řekl: „Nepřátelské síly se na nás zaměřují a my musíme převzít iniciativu, abychom jim dokázali čelit.“ Medveděv šel před chvílí ještě dál: „Jistý Zelenskyj řekl, že nebude vést dialog s těmi, kdo kladou ultimáta. Současná 'ultimáta' jsou rozcvičkou pro děti, předzvěstí požadavků, které budou vzneseny v budoucnu. Zná je: úplná kapitulace kyjevského režimu za podmínek Ruska“.

Pokud se domníváte, že ruská vláda je naprosto nekompetentní a obojetná, považujte podobná prohlášení za chvástání. Ale vzhledem k včerejšímu varovnému výstřelu na ukrajinskou energetiku mám pocit, že se Rusko připravuje na eskalaci na vyšší úroveň intenzity, které se Ukrajina svými vlastními zdroji nemůže vyrovnat. Jediným dalším hráčem na žebříčku eskalace jsou Spojené státy.

Ukrajinu – a možná i Američany na druhé straně války – čekají temné časy.

​Druhá jižní fronta

Sýrie a Ukrajina jsou dvě fronty jedné války. To je velmi důležité pochopit. V Sýrii se Spojené státy pokusily zničit nejdůležitějšího spojence Ruska na Blízkém východě a vytvořit popelnicový chaos, který by vysál ruské zdroje; na Ukrajině NATO vyzbrojilo stát kamikadze, který se vrhl na západní hranici Ruska. V ruské mysli jsou tyto války neoddělitelně propojeny.

Mám silné podezření, že po protiofenzívě v Charkově bude Rusko hledat způsob, jak vrátit úder Spojeným státům, aniž by překročilo červené linie, které by mohly vést k přímé konfrontaci. Sýrie je místem, kde by k tomu mohlo dojít. Spojené státy udržují na syrském území několik nelegálních základen, na které by Rusko mohlo udeřit s využitím svých syrských spojenců podobně, jako Spojené státy využívají Ukrajinu. Rusko je ve fázi dokončování výcviku nové syrské výsadkové divize. S ruským leteckým krytím by byl možný útok na některou z amerických základen v Sýrii – USA by si musely vybrat mezi sestřelením ruských letadel a flirtováním s jadernou válkou, nebo pokorným přijetím ztráty nelegální základny, kterou se před vlastními občany snaží usilovně skrývat. Vzhledem k naprostému nedostatku nadšení americké veřejnosti pro další válku na Blízkém východě se zdá, že USA by ztrátu prostě musely překousnout.

​Velká očekávání Serge:

 1. Ruská eskalace útoků na ukrajinskou infrastrukturu a velitelská centra.
 2. Nasazení ruských sil zvýšeno bez plné mobilizace.
 3. Zintenzivnění ruského úsilí o obnovu území DNR.
 4. Možná eskalace v Sýrii, pravděpodobně v podobě útoků syrské armády na americké základny.

Special Military Operation, Season 2 vyšel 12.9.2022 na bigserge.substack.com. Překlad v ceně 869 Kč Zvědavec.

Poznámka editora

Chápu snahu autora vysvětlit poslední válečné události nějak mírně vůči Rusku. Rozumím, že se teď nesmí demoralizovat ruská fronta. Ale nemá cenu si lhát. Mám raději ošklivou pravdu než milosrdnou lež. Podle mě se karta obrací ve prospěch Ukrajiny. Důvodů je několik:

 1. Příslovečný ruský šlendrián, špatné/neschopné/zaprodané ruské vojenské velení, špatná komunikace
 2. Snaha šetřit civilní infrastrukturu a civilisty i za cenu vlastních ztrát. Z pohledu etiky je to jistě krásné gesto, ale obávám se, že v této situaci kontraproduktivní. Američané zahajují své operace na napadených územích kobercovými nálety a vybombardováním do doby kamenné. Rusové div, že jim tam nenosí kytičky.
 3. Pátá kolona kolem Putina, která mu neskutečně mydlí schody, podráží ho, neplní jeho příkazy nebo je plní napůl
 4. Rusku docházejí high-tech zbraně; jednak z důvodu embarga na specializované čipy, jednak je nestačí vyrábět rychleji, než je Ukrajinci stačí ničit
 5. Neskutečné množství high-tech zbraní, které proudí ze Západu na Ukrajinu. Dokud Ukrajinci bojovali zastaralými zbraněmi z dob SSSR, prohrávali. Ale teď dostávají nej- nej- nejmodernější kusy. Zbrojovky na celém světě jsou šťastné, protože si mohou ve skutečném konfliktu ověřit slabosti a přednosti svých zbraní a tak je ochotně a zdarma posílají na frontu. Žádný testovací polygon nikdy nenahradí skutečnou válečnou řež.
 6. Je dobré si připomenout náklady, které jednotlivé země dávají na zbrojení. USA 800 miliard, Rusko 70 miliard. Ty peníze se nějak musí projevit v kvalitě zbraní. I když jsou Rusové velmi schopni, přeci jen jejich rozpočet je omezen. A zbraně na Ukrajinu tečou zdarma z desítek dalších zemí.
 7. Podivná neschopnost ruského velení přerušit přístupové a zásobovací cesty hlavně z Polska ale i dalších zemích. Nejsem voják, ale tolik vím, že když odříznu nepříteli zásobování, je s ním konec. Jak je možné, že ruská armáda nenapadla ani jeden most, železnici, silnici, po které se západní technika dopravuje na frontu???
 8. Logistická a další odborná pomoc Ukrajině z NATO. Na území pracuje velmi mnoho západních vojenských "poradců", ukrajinští vojáci jsou po deseti tisících trénování v britských a jiných vojenských táborech. Satelitní mapy pořízené západními špionažními družicemi jsou online přenosem dodávany do ukrajinských vojenských štábů. Každé rozhodnutí ukrajinského velení je konzultováno a schváleno NATO.
 9. Rusko bojuje naprosto osamoceno proti všem. Ani země, které se nepřipojily k sankcím, nijak Rusku nepomáhají. Čína by mohla, ale ta sleduje vlastní politiku a zůstává stranou. Slavné seskupení BRICS je jenom na papíře. Ty spolupracující státy by mohly pomoci Rusku obejít embargo na potřebné komponenty, ale nedělají to. A Rusko je tak zblblé, že stále dodává nepříteli suroviny. Mimochodem slyšeli jste jistě o tom, že po zahájení SVO ukradl Západ Rusku 300 miliard dolarů, které měli Rusové v zahraničních západních bankách. Tak, jako to ukradli Kadáfímu, Husseinovi a dalším státům prohlášeným za nepřítele. A kde myslíte, že mají v současnosti Rusové své peníze vydělané po zahájení SVO z prodeje ropy a plynu? Ano, přesně tam. Oni jsou nepoučitelní.
 10. Morálka a válečné odhodlání. Platí pravidlo, že ti, kteří brání vlastní zemi, bojují s větším osobním nasazením, než agresor. Navíc ukrajinští vojáci v první linii dostávají pohádkové platy. Slyšel jsem o 100 tisíci hřivnách za měsíc. V zemi, kde je průměrný plat 15 tisíc hřiven, to je silná motivace.
 11. Neskutečná iracionální až fanatická nenávist a pohrdání Ukrajinců k Rusům. Ta nenávist byla dávno před majdanem a před Putinem. Vím to, protože už čtyři roky chodím s Ukrajinkou a znám i její rozvětvenou rodinu. Možná to je z dob Banderovců, nevím. Když se podíváte na mapu Evropy a Asie, tak platí pravidlo, že obyvatelstvo v dané oblasti pohrdá těmi více na východ a vzhlíží obdivně k těm více na západ. My obdivujeme Německo a s despektem hledíme na Ukrajince. Ukrajinci rádi k nám (a dále na západ) a plivají na Rusy. Rusové rádi západní kulturu a zboží. Pohrdat už nemají kým, protože jsou poslední v řadě.
 12. Američanům se skvěle podařil další zmrdí kousek. Oni VĚDÍ, že jejich vojáci stojí za houby. Se všemi těmi homo- a woke- a obezitou a pohodlností jednotlivých vojáků nemají na bitevním poli proti Rusku a Slovanům šanci. Rambo byl jen ve filmu. Pamatují si, že je přeprali i pastevci koz v Afghánistánu. Vědí, že když jim vezmete baterky z těch jejich high-tech hraček, jsou naprosto odvaření. Takže bojují proxy válku. Rozeštvali dva bratrské národy a postavili proti sobě stejně tvrdé bojovníky. A tu svou stranu doslova zaplavují moderními, vražednými zbraněmi. Postavte proti sobě změkčilého zbabělého bojovníka s výbornými zbraněmi a tvrdého chlapa zvyklého nebát se rány, ale s horší výbavou a šance budou do jisté míry vyrovnány. Ale postavte proti sobě dva tvrdé chlapy a dejte tomu jednomu lepší zbraň a rázem to bude vypadat jinak.

Přál bych si, abych se mýlil. Pokud Rusko prohraje, nastane konec mnoha věcí, které považujeme za samozřejmé a přijde doba, kdy živí budou závidět mrtvým, jak praví temné svědectví.

Známka 1.5 (hodnotilo 125)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

6

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 15 čtenářů částkou 2 027 korun, což je 6 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kyjev se dohodl se Sorosovým synem na ukládání chemického odpadu na Ukrajině05.12.23 17:46 Ukrajina 0

Fiala slíbil 90 miliónů korun pro rozvojové země na boj proti klimatu05.12.23 17:11 Česká republika 3

Elektromobily se vybily v chladném počasí05.12.23 16:55 Německo 2

Potraviny od ledna zdraží o 5 až 10%, přestože klesne DPH05.12.23 16:28 Česká republika 0

Peníze pro Ukrajinu došly, prohlásil Bílý dům04.12.23 19:18 USA 3

Nevládnímu sektoru na Slovensku hrozí výpadek příjmů 04.12.23 17:31 Slovensko 1

Předseda strany, která zvítězila v nizozemských volbách, potvrdil, že je proti dodávkám zbraní na Ukrajinu.04.12.23 17:19 Nizozemsko 0

Putin podepsal dekret, který nařizuje navýšení počtu vojáků ruské armády o 15 %03.12.23 17:45 Rusko 1

Britský ministr zahraničí bude přesvědčovat USA v pokračování pomoci Ukrajině03.12.23 17:36 Británie 0

Kyjevský starosta Kličko považuje Zelenského za tyrana, který rdousí Ukrajinu03.12.23 17:25 Ukrajina 0

USA požadují, aby Ukrajina vrátila tanky Abrams01.12.23 18:13 USA 1

Čtvrť miliónu důchodců může přijít o úspory 01.12.23 17:18 Česká republika 0

Ruská elektronická válka způsobuje vážné rušení západních satelitů nad Krymem30.11.23 19:15 Ukrajina 0

Podle umělé inteligence Google jsou fotky Američanů na Měsíci falešné30.11.23 19:12 USA 2

Pavla na Hradě navštíví mladý Soros30.11.23 10:42 Česká republika 2

Británie míří zpět do EU, mladí musejí brexit napravit, řekla von der Leyenová 29.11.23 16:42 Británie 1

Kathleen Stocková byla odejita z univerzity protože prohlásila „Transženy nejsou ženy“29.11.23 01:18 Británie 0

Izrael přiznal, že na hudebním festivalu Nova zabíjel vlastní lidi28.11.23 16:22 Izrael 0

Druhá a třetí izraelská nákladní loď byla zadržena Jemenem v Rudém moři28.11.23 16:13 Jemen 0

Nový argentinský prezident konvertuje k judaismu28.11.23 12:34 Argentina 0

Měnové kurzy

USD
22,58 Kč
Euro
24,35 Kč
Libra
28,42 Kč
Kanadský dolar
16,62 Kč
Australský dolar
14,79 Kč
Švýcarský frank
25,80 Kč
100 japonských jenů
15,34 Kč
Čínský juan
3,16 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
6,41 Kč
Ukrajinská hřivna
0,62 Kč
100 rublů
25,03 Kč
1 unce (31,1g) zlata
45 616,76 Kč
1 unce stříbra
546,34 Kč
Bitcoin
989 213,89 Kč

Poslední aktualizace: 5.12.2023 22:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 10 195