Zuckerberg, Rockefeller, Google a privatizace integrity voleb

William Engdahl

21.6.2022 Komentáře Témata: USA 1889 slov

Prostřednictvím podvodů a využívání mezer v americkém právu pro neziskové subjekty soukromé korporace a nadace vynakládaly a vynakládají obrovské částky na korupci volebního procesu v USA v zájmu dystopické zelené agendy a ještě horších věcí. Tvoří ji složitá síť zájmů včetně zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga, společnosti Google, Rockefellerových fondů a dalších. Existují důkazy, že to vše je tajně organizováno americkými zpravodajskými službami s cílem vnutit USA destruktivní ekonomickou a sociální agendu spojenou s Velkým resetem v Davosu a Agendou 2030 OSN.

[Tiana Epps...]
Tiana Epps-Johnsonová

Na světlo se dostává stále více důkazů o únosu jádra amerického volebního systému, které vrhají světlo nejen na volby v USA v roce 2020, ale také na soukromé financování samotné infrastruktury místních volebních úředníků a volebních procedur, včetně korespondenčního hlasování do schránek a výdajů městských a okresních volebních úřadů. Prostor pro zneužití je ohromující, protože proces není transparentní. V centru dění stojí málo známá „nezisková organizace“ s podivným názvem Center for Tech and Civic Life neboli CTCL. Údajnou tvůrkyní a současnou šéfkou CTCL je bývalá stipendistka Obamovy nadace Tiana Epps-Johnsonová. Podrobné zkoumání jejích sponzorů a činnosti CTCL naznačuje, že byla jednoduše vybrána jako vhodný prostředek velmi mocnými nadacemi a velkými technologickými společnostmi k přeměně samotné struktury a kontroly amerického volebního procesu.

Centrum pro techniku a občanský život

Epps-Johnsonová založila CTCL v roce 2012, když jí bylo 20 let. V roce 2019 už byla v první lize, když Mark Zuckerberg ze společnosti Facebook a jeho manželka Priscilla Chanová poskytli CTCL několik darů v celkové výši přes 419 milionů dolarů na ovlivnění amerických voleb v roce 2020. Způsob, jakým to bylo provedeno, je studií sofistikované a zjevně nezákonné volební manipulace.

Stalin kdysi řekl: „Ti, kdo hlasují, o ničem nerozhodují. Ti, kdo sčítají hlasy, rozhodují o všem.“ Dnes by mohl dodat: „Kdo ovládá volební urny, ovládá i hlasování.“ Na to se zaměřují Zuckerberg a CTLC.

V politickém systému USA je každý stát zodpovědný za dodržování volebních zákonů. V období před volbami v roce 2020, po nesrovnalostech ve volbách do Kongresu v polovině volebního období v roce 2018, kdy demokraté získali většinu v obou komorách, začali republikáni poukazovat na snahu radikálních demokratických států, jako je Kalifornie, New York, Illinois nebo Michigan, otevřít stavidla možným podvodům tím, že nebudou vyžadovat průkaz voliče s fotografií nebo dokonce standardní omezení pro korespondenční hlasování, jako je razítko nebo podpis. V současné době není k odevzdání hlasu vyžadován žádný doklad totožnosti s fotografií v 15 státech včetně nejlidnatějších států Kalifornie, Illinois, New York, Pensylvánie, Arizona a Minnesota.

Sledujte tok peněz

V klíčových amerických volbách v listopadu 2020 sehrála CTLC bezprecedentní, vysoce sofistikovanou a zjevně vysoce zkorumpovanou roli, aby ovlivnila výsledek ve prospěch demokratických kandidátů, zejména Joea Bidena jako prezidenta. Stalo se tak díky darům v celkové výši 419 milionů dolarů, tedy téměř půl miliardy dolarů, od zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga a jeho manželky prostřednictvím jejich nadace osvobozené od daní ve výši 86 miliard dolarů. Rozhodující bylo, jak a kam byly peníze rozděleny.

Podle webových stránek CTLC vyhovělo žádostem všech místních volebních komisí, které žádají o finanční prostředky, údajně na nestranickém základě. Peníze šly přímo kkomisím a státní legislativa ani vláda nad nimi neměly žádnou kontrolu, což je v rozporu s tím, co je napsáno v Ústavě USA. Granty nebo volné finanční prostředky byly oficiálně „NA PODPORU BEZPEČNÉHO PROVOZU VEŘEJNÝCH VOLEB V OBDOBÍ PANDEMIE COVID-19“. A tady to začíná být zajímavé.

Státy, v nichž byly výluky z hlasování a sociální opatření nejpřísnější, byly právě ty klíčové demokraty řízené státy, které nepožadovaly žádné voličské průkazy a zaváděly masivní korespondenční hlasování „kvůli omezením z hlasování“, jak je uvedeno výše, jako Kalifornie, Illinois, Pensylvánie nebo New York. CTCL vyhlásila granty na podporu bezprecedentního korespondenčního hlasování, včetně speciálních schránek na klíčových místech, které měly usnadnit korespondenční hlasování, a také volební podvody. Z grantových prostředků bylo možné financovat rozsáhlé sítě vhazovacích schránek v klíčových demokratických čtvrtích, například ve Filadelfii, kde vládly zkorumpované stroje Demokratické strany. Peníze by mohly být také vynaloženy v místních volebních okrscích na „vzdělávání“ volebních pozorovatelů nebo „školení“ volebních úředníků. Ach, jak by se to mohlo pokazit?

Podle zákona jsou organizace osvobozené od daně povinny podávat daňovému oddělení IRS podrobné výkazy výdajů. Daňový formulář CTLC za rozhodující volební rok 2020 byl podán 22. ledna 2022. Poprvé od voleb v listopadu 2020 poskytuje podrobný obraz o tom, co si Zuckerberg za své obrovské dary CTCL koupil. Na první pohled se zdá, že dotace byly skutečně poskytnuty volebním komisím, které žádaly o dotace bez ohledu na to, zda šlo o známý demokratický, nebo republikánský obvod. Podrobný rozpis podle měst nebo okresů však ukazuje něco jiného. V mnoha státech byly rozděleny minimální granty ve výši 5000 dolarů. Mnohé z nich šly do známých republikánských oblastí. Nebylo to dost na to, aby to něco významného ovlivnilo. Ale umožnilo to CTLC tvrdit, že není stranická.

Ale v nejznámějších zkorumpovaných demokratických městech nebo okresech to bylo úplně jinak. Například ve velmi lidnatém texaském okrese Dallas, kde 65 % voličů volilo demokraty, dostala okresní volební komise od Tiany Epps-Johnsonové do očí bijících 15 130 433 dolarů, které mohla utratit, jak uznala za vhodné. Žádné podrobnosti nejsou potřeba. Sousední okres Tarrant, kde je Fort Worth a 49 % demokratů, dostal 1 678 523 dolarů a okres Harris, kde je Houston a 56 % demokratů, dostal štědrých 9 663 446 dolarů. Laredo Texas, malé město na mexické hranici, dostalo šťavnatých 2 435 169 dolarů.

V demokraty ovládané Pensylvánii, kde došlo k významným právním sporům o významné podvody s hlasy demokratů ve Filadelfii a Pittsburgu, věnovala nezisková organizace CTLC Tiany Epps-Johnsonové 2 052 251 dolarů okresu Allegheny (Pittsburg) a štědrých 10 016 070 dolarů Filadelfii, „městu bratrské lásky“. Těchto 10 milionů dolarů bylo poskytnuto i v době, kdy byl bývalý filadelfský volební soudce odsouzen za svou roli při přijímání úplatků za odevzdání falešných hlasovacích lístků a potvrzení falešných výsledků hlasování během primárních voleb ve Filadelfii v letech 2014, 2015 a 2016. Mějte na paměti, že ani CTLC, ani Zuckerberg, ani žádná vláda, nevyžadovali za svou štědrost žádnou odpovědnost.

Newyorský volební úřad, vedený tehdy notoricky zkorumpovaným demokratickým starostou Billem DeBlasiem (rodným jménem Warren Wilhelm Jr.), získal od CTLC příspěvek ve výši 19 294 627 dolarů. V demokraty řízeném Michiganu dostali notoricky zkorumpovaní demokratičtí volební úředníci v Detroitu 7 436 450 dolarů, aby mohli organizovat hlasování podle svého uvážení. Celkově ve státě Michigan, kde se tvrdilo, že došlo k významným podvodům při hlasování v roce 2020, a dokonce byly zdokumentovány, než zkorumpovaní soudci zahodili důkazy, poskytla CTLC odhadem 24 milionů dolarů přibližně 420 městům a okresním volebním komisím. V demokratickém státě Illinois, notoricky zkorumpovaném Chicagu, kde CTLC sídlí, dostala volební komise na hraní 2 269 663 dolarů.

V ostře sledovaném státě Georgia, kde byli republikáni i demokraté obviněni z podvodů a odmítli je legálně stíhat, proudily z CTLC desítky milionů dolarů do klíčových demokratických oblastí, jako je Dekalb County (83 % demokratů), který získal 9 625 041 dolarů. Fulton County (Atlanta), který získal přibližně 10,7 milionu dolarů. Gwinnett County Georgia u Atlanty dostal 6,4 milionu dolarů z celkové částky pro Georgii v roce 2020 ve výši 40 milionů dolarů! Biden „zvítězil“ v klíčovém státě o pouhých 0,2 % procenta. Zkorumpovaný republikánský státní tajemník odmítl výsledek zpochybnit, přestože existovalo mnoho důkazů o podvodech. Další ostře sledovaný „swingový stát“ v roce 2020, Arizona, také dostal miliony pro klíčové okresy od CTLC, včetně podvodem zdokumentovaného okresu Maricopa, který dostal 1 840 345 dolarů. A demokraty řízená Kalifornie dostala zhruba 18 milionů dolarů ve státě, který nepožaduje žádnou identifikaci voličů.

„Nestranická“ Tiana a CTLC

Co přesně je Centrum pro techniku a občanský život, které na svých webových stránkách tvrdí, že „pracuje na podpoře informovanější a angažovanější demokracie a pomáhá modernizovat volby v USA“? Tiana Epps-Johnsonová na svých vlastních webových stránkách skromně tvrdí, že dělá „průkopnickou práci v tom, aby byly americké volby inkluzivnější a bezpečnější“. Bizarní je, že sama sebe označuje za „občanskou technoložku“, ať už je to cokoli. Ponechme stranou skutečnost, že nejbezpečnější volby jsou dnes klasické osobní hlasování s papírovými hlasovacími lístky s ověřeným občanským průkazem, a nikoliv hacknutelné počítačové hlasovací stroje přístupné přes internet nebo korespondenční či absenční hlasování, které je ve většině vyspělých zemí zakázáno. Venkovní volební schránky usnadňují podvody s hlasy. To byl klíč k Zuckerbergově strategii CTLC.

Tiana se označuje za zakladatelku a výkonnou ředitelku CTCL. Její životopis na Wikipedii vypadá jako životopis typického strašidla, bez osobních údajů, jako je rodina, narození. Její uváděná historie začíná tím, že studovala na Stanfordu, kde údajně získala bakalářský titul. Cituji dále z jejích webových stránek, kde o sobě mluví ve třetí osobě: „Před CTCL byla v letech 2012-2015 ředitelkou volební administrativy New Organizing Institute. Předtím pracovala na projektu volebních práv ve Výboru právníků pro občanská práva. Tiana... byla vybrána do inauguračních kohort Obama Foundation Fellows (2018) a Harvard Ash Center Technology and Democracy Fellows (2015). Tiana získala magisterský titul v oboru politiky a komunikace na London School of Economics a bakalářský titul v oboru politických věd na Stanfordově univerzitě.“ To je vše, to je vše, co svět ví o její minulosti. Přesto je jí svěřeno rozdávání téměř půl miliardy dolarů na ovlivnění amerických voleb v roce 2020? Její vazby na Obamu jsou tak úzké, že demokratického exprezidenta v dubnu 2022 představila studentskému publiku na Stanfordu při projevu o „dezinformacích“, na které je Obama zjevně světovým odborníkem.

Vše se vyjasní, když se podíváme na sponzory této dříve neznámé neziskové organizace. Kromě Zuckerbergova Facebooku (meta) je na webových stránkách CTLC uveden Google, The Rockefeller Brothers Fund, Democracy Fund zakladatele eBay miliardáře Pierra Omidyara a především Knight Foundation. Tiana, tajemná mladá „občanská technoložka“, se zjevně pohybuje ve velmi vlivných kruzích.

Cenzura Google-YouTube

V květnu 2022 zveřejnil novinář Dinesh D'Souza dokumentární film, v němž podrobně popisuje skutečné kamerové videozáznamy podvodů s volebními urnami v klíčových státech ve volbách 2020. Má název „2000 mules“, což je odkaz na přibližně 2 000 placených podvodníků s hlasy zdokumentovaných na sledovacích kamerách CCTV. Jsou na nich zachyceni, jak nelegálně doručují více hlasů do speciálních volebních schránek v klíčových městech rozhodujících států, jako je Filadelfie, schránek placených z volebního štědrého fondu Zuckerbergovy společnosti CTLC. Bez speciálních volebních dočasných schránek, které údajně mají pojmout obrovský nárůst korespondenčního hlasování v roce 2020 kvůli „covidu“, by falšování hlasovacích lístků v klíčových státech nebylo možné. „Muly“ údajně dostávaly zaplaceno 10 dolarů za každý vhozený hlas a identifikované muly byly natočeny, jak jezdí k několika schránkám uprostřed noci v rukavicích, aby se vyhnuly stopám otisků prstů. D'Souzovo video bylo zakázáno na YouTube (možná ani ne tak YouTube, jako samotný D'Souza blokuje video. Na youtube jsem našel trailer a snad dokonce i celý film vložený nedávno zřejmě znovu, na rumble jen trailer, oficiální stránka chce za dívání zaplatit. Kromě toho existují i názory zpochybňující závěry filmu. Měli byste znát obojí. Poznámka editora), společnosti vlastněné Googlem, stejným Googlem, který také přispěl CTLC. Google má úzké vazby na CIA, stejně jako většina klíčových gigantů ze Silicon Valley, allegedly také Zuckerberg. Je to pavučina demokratických nevládních organizací a nadací osvobozených od daní, jako je ta Zuckerbergova, které de facto zprivatizovaly americké volby skrytým způsobem, o jakém se Stalinovi mohlo jen zdát.

Od roku 2020 přijalo přibližně 14 států zákony zakazující soukromé financování voleb. Podobné zákony prošly legislativou v dalších pěti státech, včetně Pensylvánie, ale byly zablokovány demokratickými guvernéry.

Zuckerberg, Rockefeller, Google and the Privatization of Election Integrity vyšel 8.6.2022 na New Eastern Outlok. Překlad v ceně 712 Kč Zvědavec.

Známka 1.1 (hodnotilo 45)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

37

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 73 čtenářů částkou 13 028 korun, což je 37 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Evropská lidová strana (EPP) chce zachovat spalovací motory i po roce 203523.06.24 19:51 Evropská unie 0

Francouzští žoldáci v Oděse: NATO přesouvá vojáky na Ukrajinu přes Černé moře23.06.24 19:18 Francie 2

Britský poslanec Bridgen varuje před útokem pod falešnou vlajkou na evropské město 23.06.24 19:14 Evropská unie 0

Moskva přímo pohrozila Washingtonu za úder na Krymu pomocí ATACMS: „Útok nezůstane bez odpovědi“ 23.06.24 18:58 Rusko 2

Ukrajinci zahájili útok pěti raketami ATACMS na Sevastopol - zasáhli rodiny na pláži23.06.24 18:45 Rusko 0

Evropská komise šturmuje zavedení CO2 povolenek u nákupů zboží a služeb jednotlivými občany23.06.24 17:52 Evropská unie 1

Švédsko, Finsko a Norsko schválily vytvoření koridoru pro přesun vojsk NATO k hranicím s Ruskou federací22.06.24 20:22 Švédsko 1

Nový pakt OSN pro budoucnost je prvním krokem k zavedení světové vlády22.06.24 19:28 Neurčeno 0

Pád Zetoru22.06.24 12:50 Česká republika 1

Po Putinově návštěvě Pchjongjangu Soul "přehodnotí" své dodávky zbraní Kyjevu21.06.24 19:30 Jižní Korea 1

Politico - USA sdělují, že Ukrajina může zasáhnout ruské území "kdekoli" 21.06.24 19:17 Ukrajina 0

Poslanci schválili korespondenční volbu navzdory protestům opozice21.06.24 18:34 Česká republika 5

Vyšetřovatel: 80 až 90 procent úmrtí na covid jsou podvody21.06.24 04:36 USA 3

Slovenský parlament zrušil veřejnoprávní média a nahradil je novými20.06.24 21:35 Slovensko 0

O blížící se finanční krizi20.06.24 17:10 Neurčeno 1

Spojení mééédií a křiváků, to je budoucnost. Nezapomeňte Vítka znovu volit20.06.24 17:00 Česká republika 0

Nástupce Le Penové, kandidát na premiéra: Munici na Ukrajinu ano. Vojáky a „dlouhé“ rakety NE20.06.24 15:07 Francie 0

Kansas v žalobě obviňuje společnost Pfizer z klamání veřejnosti ohledně vakcíny COVID19.06.24 21:31 USA 3

V Pentagonu si rvou vlasy. Kde ta zatracená ruská ponorka je?19.06.24 21:24 USA 0

Nové dopravní značky v Minnesotě19.06.24 21:17 USA 1

Měnové kurzy

USD
23,17 Kč
Euro
24,88 Kč
Libra
29,41 Kč
Kanadský dolar
16,97 Kč
Australský dolar
15,44 Kč
Švýcarský frank
25,95 Kč
100 japonských jenů
14,52 Kč
Čínský juan
3,19 Kč
Polský zloty
5,80 Kč
100 maď. forintů
6,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,56 Kč
1 unce (31,1g) zlata
54 079,68 Kč
1 unce stříbra
686,01 Kč
Bitcoin
1 399 335,17 Kč

Poslední aktualizace: 24.6.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 3 629