Prý je nedostatek ropy a plynu kvůli sankcím – ale kdepak!

Jane Kaufman

23.5.2022 Komentáře Témata: Evropská unie, Energetika, Ekologie, Evropa 2166 slov

Zatím co platíme přemrštěné částky za benzin a za plyn, pár chytráků se někde v zákulisí směje, jak na nás vyzráli a počítají penízky, jak se jim po statisících hrnou na účet. Nám navykládali, že kvůli sankcím nemůžeme topit a jezdit auty a přitom ty sankce jsou jen další část propagandy. Tak obrovští lháři to jsou!

Evropské požadavky na ruský plyn naopak stouply ze 48,6 milionů m3 za den na 51,7 milionů m3, od 24. dubna, jak hlásí Gazprom. Ruský plyn proudí stále dál do Evropy skrze Ukrajinu tak, jak proudil rok předtím, dva roky předtím a kdykoliv jindy. A dokonce začátkem března jeho spotřeba vystoupila ještě výš, až na 109,6 milionů m3 za den.

Takže jestli vám najednou dojde plyn, tak to není záležitost dodávek z Ruska, ale to nějaký chytrák v Evropské unii, který chce podpořit teorii nedostatku, utáhl někde kohoutek.

Je to strategie nedostatku a strachu z nedostatku, kterou vůči nám uplatňují ti, kteří nás vedou a kteří se mají starat o naše dobro a prosperitu. A zatím dělají všecko tak, aby nás udržovali v neustálém napětí a strachu z toho, co bude zítra, co bude za týden. Ve své prostoduchosti nechápou, že i to se dlouhodobě opotřebuje a po 10-20 letech neustálého strašení, když zjistíte, že je pořád všecko při starém, tak to začnete ignorovat. Člověk si zvykne i na šibenici.

Mluvčí pro Gazprom Sergěj Kuprijanov říká, že plyn je stále dodáván přes Ukrajinu tak, jako byl dodáván vždycky. Pokud je ho někdy dodáno méně, pak je to kvůli tomu, že ho bylo méně objednáno. To proto, že v Evropě teď všichni zkoušejí plynem šetřit, v marné snaze odpoutat se od dodávek z Ruska. Ale plyn je dodáván stále dál a je ho dostatek.

Takže se snad dá říct, že my, lidé, omezujeme spotřebu plynu; my, lidé respektujeme sankce na Rusko, zatím co naši nadřízení vesele čepují dál, za vyšší ceny – kvůli nedostatku – a radují se, jak na nás vyzráli. Ten přebytek jde samozřejmě do jejich kapes, tak aby se neradovali.

Zkapalněný plyn z Ameriky

Ve snaze nahradit ruský plyn, uvažovala Evropská unie o nákupu zkapalněném plynu z Ameriky. Amerika se s nadšením pustila do budováni podniků, které by zemní plyn zkapalňovaly, jenže to není levný proces a samozřejmě se odrazí v kupní ceně. Také zde chybí potřebná kapacita na pokrytí evropských požadavků. Zatím je Amerika schopna vyvážet asi 120 miliard m3 plynu za rok, z čehož by muselo jít 70% do Evropy. EU měla v úmyslu odebírat 50 miliard m3 ročně, ovšem to je pořád ještě příliš málo proti průměrným 155 miliardám m3, které bere z Ruska.

Vybudování zařízení na zkapalňování zemního plynu také není zadarmo. Několik firem již k tomu obdrželo povolení, ale asi je nevyužijí, protože cena něčeho takového je příliš vysoká. Na příklad, cena oceli se v Americe za poslední 2 roky více než zdvojnásobila. Když si uvědomíme, že v zemi již nejsou ocelárny, tyto všecky byly zrušeny a ocel se musí dovážet, tak se nemůžeme divit, že je tento materiál někdy možná i nedostupný. Ke zrušení oceláren došlo před asi 20-25 lety, takže dnes již ani není personál, který by znal metalurgický proces. V Pittsburghu, kde dříve byly obrovské ocelárny, jsou dnes namísto nich parky. Jenže parků se člověk nenají.

I s tím bylo čítáno a stejně tak dopadlo i velké množství jiných amerických výroben.

Další nevýhoda zkapalněného plynu je vysoký obsah uhlíku. Provozovatelé slibují tento odstranit pomocí filtrů a elektrického zařízení, ale to je opět velice drahé a náročné. A pak – kam s ním? Jedna taková firma na zkapalňování plynu může vyprodukovat několik železničních vagonů uhlíku za měsíc. Na odstraňování dalších látek, pokud by nějaké při zkapalňování vznikaly, jsou často používány platinové filtry, opět velice drahé.

Kvůli vysoké ceně, která se promítne do konečného produktu není jisté, jak dlouho budou odběratelé ochotni platit tolik peněz. S největší pravděpodobností si postupem času seženou levnější zdroje a pak budou všecky výdaje viset jako ten mlýnský kámen na krku výrobce, který s ním může leda tak skočit do vody a utopit se, neboli zbankrotovat.

Nemluvě o tom, že snaha pomoct Evropě způsobí v Americe nedostatek plynu, následkem kterého vylétnou ceny nahoru, což se zpětně promítne i do evropských dodávek. Pro porovnání, ceny plynu a ropy v Americe, v Evropě a v UK (Británie):

[...]

Evropská unie, jako ti největší babralové, kteří ničemu nerozumí, ale do všeho se pletou, zkoušejí podlézat Americe a odtrhnout se od dodávek plynu z Ruska, které chtějí postupem času úplně zrušit. Čím pak ho asi budou chtít tito nebezpeční snílkové a manipulátoři nahradit?

Stejně tak se chtějí úplně odpoutat od „fosilních paliv,“ která vůbec nejsou z fosilií, což pořád ještě nechápou, ale vznikají stále dál nová a nová, i tam, kde už byla vyčerpána. Asi chtějí použít místo toho všeho elektřinu, ale jak ji budou vyrábět? Snad pomocí meditace? Anebo zaklínadly a mantrami? Sluneční energie v žádném případě nestačí a větrníky jsou v podstatě k ničemu. Všecko je to nesmírně limitované a hlavně: velice drahé!

Takže nakonec budou naše elektrická auta budoucnosti jezdit na uhlí!

Bez ruského plynu Evropská unie padne

Vedoucí německé elektrárny EON Leonhard Birnbaum řekl, že zastavit ruský plyn by bylo velice špatné pro celou Evropskou unii. Německo samo by to sice těžko neslo, ale jiné země, jako je Slovensko, Česká Republika a Rakousko, by to docela zničilo. Dodal, že jestliže se budeme starat o to, aby Německo mělo dostatek plynu a ostatní země budeme ignorovat, tak dojde k rozpadu celé Unie. („Už aby,“ moje poznámka)

Německo si ve své bláhovosti opravdu myslí, že se jim v brzké budoucnosti podaří odtrhnout se od ruského plynu a ropy. Možná ano, ale ta cena za takovou ekonomickou trucovitost bude velice vysoká. V současné době plánují dovážet zkapalněný plyn z Ameriky a z Qataru.

Plánovat něco takového je vrcholně nerozumné. Zřejmě si nevšimli, že globalisté zkoušejí Ameriku naprosto zničit, vyhubit populaci skrze hladomor. To samotné, spolu s tím, že převážná většina průmyslu, pokud ne všechen, byla již dávno ze země vyvezena, předurčuje tuto kdysi bohatou a prosperující zemi k naprostému krachu. Dnes jsou v Americe sedláci placeni vládou 1,5 krát cenu úrody za to, že ji zničí a potraviny vyrábějící firmy jsou zapalovány, vybuchovány a jinak ničeny jedna za druhou. Již asi 20 takových firem obrovských rozměrů podlehlo těmto útokům. Jak již řečeno, plánovaný hladomor je tam už na cestě.

Qatar představuje jiný problém. Nebude EU, která zkouší být papežštější než papež sám, jak se říká, vadit, že je v zemi naprostá nerovnoprávnost mezi mužským a ženským pohlavím? Ženy nesmí nic, zato muži mohou všecko. Zákon sice říká, že muž by neměl ženě ubližovat, ale dál to není nijak upřesněno a nejspíš to ani není respektováno. Žena, dostává občanství pouze přes manžela a když potřebuje cestovní pas, musí k tomu mít jeho souhlas. Při vyřizování dědictví, ženy v rodině dostanou pouhou polovinu toho, co mužští členové. Qatarské ženy, které si vezmou cizince mohou teprve v dnešní době, následkem zcela nového zákona požádat o povolení k pobytu, což je teprve potom opravňuje k používání zdravotnických služeb a školského systému.

Qatar může rovněž zbavit některé občany státu státní příslušnosti, jako to udělali v případě klanu Gufranů, kteří již od r. 1996 nemají státní příslušnost. Následkem toho nejsou oprávněni v zemi pracovat, ani založit rodinu, nesmí vlastnit žádný majetek a mají zakázáno kamkoliv cestovat. Nemají přístup k základním službám a ani si nesmí otevřít bankovní účet, nebo získat řidičský průkaz a denně jsou vystaveni nebezpečí uvěznění.

Takže něco takového nebude EU vadit, že ne? Na takový stát sankce nebudou?

Jak je to s ropou z Ruska

Navzdory všem sankcím, ropa z Ruska je stále dovážena a je jí dováženo ještě víc, než kdy předtím. My o tom ovšem nevíme, je to před námi tajeno, protože jinak by nebylo možno zdražit benzin na tak neúnosnou výši. Pár chytráků ve vládách si chtěli řádně nahrabat peněz a tak rychle využili situace a zdražili prudce benzin.

Ale uvědomte si, když má sedlák krávy, musí o ně denně pečovat, dojit je, čistit jim chlévy, dodávat žrádlo a vodu. Musí to dělat denodenně, nepřipadá v úvahu, že by pár dnů vynechal a zajel si na dovolenou. Je to obrovská spousta práce na celý rok. A kolik že stojí litr mléka? A tady ropa teče sama ze země a my ji pouze čerpáme a upravujeme. A kolik že stojí litr benzinu?

Vývoz ropy z Ruska vystoupil v dubnu na 1,6 milionů barelů denně oproti březnu, kdy to bylo 1,3 milionů barelů denně. Rusko navíc prodává ropu v současné době za super levné ceny. V Bruselu sice někteří zkoušejí propagovat sankce, čemuž jiní tamtéž odporují, ovšem jestli tento spor bude příliš dlouho trvat, President Putin řekl, že ruský prodej ropy bude bez potíží přesměrován na trhy v Asii.

Ze světových vlád se kvůli sankcím stali pašeráci

Když jsem před časem psala o tom, že jednotlivé země přestaly kupovat ruskou ropu, napsal mi jeden internetový vydavatel, že nemám pravdu. Tehdy jsem opravdu neměla tušení, že jednotlivé světové vlády se změnily na podloudníky. Až článek na ruských stránkách mně to upřesnil.

Všem v EU a jinde bylo sice řečeno, že nesmí kupovat ruskou ropu, protože na Rusko byly uvaleny sankce, a tak dále. A přitom všichni kupují dál a kupují ještě víc než předtím. Spojené státy nutí Evropu do dalších sankcí proti Rusku, naléhají, aby se vzdala jak ropy, tak plynu a přitom sami zvýšili nákup ropy z Ruska 1,4krát a také v tichosti zrušili sankce na nákup hnojiv.

Zástupce tajemníka Ruské bezpečnostní rady Michail Popov toto potvrdil a řekl, že za poslední týden zvýšili Američané požadavek na dovoz ropy o 43%. Také dovolili americkým podnikatelům dovážet hnojiva z Ruska, protože takové zboží je naprosto nutné. Ale Evropanům to stejné dovolit nechtějí.

Ovšem co udělali v Americe? Ceny benzinu u pump neklesly ani o jeden cent!

Evropa se ale o sebe dokázala postarat sama

Evropská unie si kupodivu přestala hrát na hodné a poslušné chlapce a děvčata a zařídili si dodávky ropy z Ruska po svém. V ruských přístavech se začaly vyskytovat tankové lodi, které udávaly cíl své platby jako „neznámý.“ Jakmile vyplují na moře, vypnou sledovací systém, i když je to proti mezinárodním zákonům, takže není možno vidět kam plují. Tyto lodě pak plují do Evropy, kde dovážejí ropu na holandskou burzu.

A stejně jako v Americe, objednávky ropy se více než zdvojnásobily.

Evropa si nemůže dovolit být bez ruské ropy. Jednak je evropská olejářská infrastruktura nastavena na přísun zboží směrem z východu na západ a pak, rafinerie jsou navrženy na ruskou ropu a nemohou ji nahradit ropou odjinud, protože by ztratily efektivnost celého procesu.

Ruský olej byl rovněž pro Evropu přejmenován, aby nebyl nápadný a dnes si říká na příklad „Litevská směs,“ nebo „Turkmenistánská směs.“

A tak jako v Americe, ceny benzinu zůstaly stejně vysoké a lidem se stále dál lže, že ropy je nedostatek. Stále dál jsou všichni strašeni obludou, zvanou Nedostatek a přitom pravý opak je pravda.

Nesmyslné podmínky EU

Jaký asi může mít důvod Evropská unie, když svým členským státům zakazuje nakupovat energii z Ruska na dlouhodobé smlouvy? Samozřejmě, že dlouhodobé smlouvy podléhají zcela jiné cenové strategii, než smlouvy krátkodobé, neboli – jsou cenově mnohem výhodnější. Takže EU chce po svých členech aby platili víc než musí? To nedává smysl.

Určitě je v tom nějaká záludnost, protože něco takového je naprosto nelogické.

Ale proč se tak nesmyslnému a vrcholně neekonomickému požadavku členské státy podřídily, to je ještě větší záhada. EU přece nemůže být nadřazeno vládám svých členských států! Jestli to je ten případ, pak se velice divím, že EU vůbec nějaké členské státy má. Že už dávno tak nesmyslnou a diktátorskou organizaci všechny její členské státy neopustily.

A to se někteří ještě dnes vší mocí domáhají členství, jako na příklad Ukrajina. To nemohou být moudří a rozumní lidé, když chtějí za každou cenu patřit pod autokratickou tvrdou pěst necitelného diktátu. Takoví lidé nemají co dělat ve vedení celé země.

Maďarsko si to vyřešilo po svém a s Ruskem uzavřeli dlouhodobé smlouvy, takže mají energii za zlomek toho, co platí zbytek Evropy. Jak to, že to nikdo jiný neudělal? To jsou všichni ostatní takové ovce?

Česká republika, to je ještě trochu jiný případ. Snad aby si předcházeli Západ (třeba je za to pochválejí), anebo aby ukázali jak moc správní jsou, tak prodávají energii do Německa a pak ji musí mnohem dráž kupovat na evropské burze. Dobrodinci na nesprávném místě.

Něco takového jim určitě poradili Kocourkovští.

POZNÁMKA: Na některé odkazy v tomto článku se s českou IP adresou nedostanete. To proto, že jsou blokovány Evropskou Unií. Musíte změnit svoji IP adresu na americkou, pak to funguje.

Známka 1.1 (hodnotilo 106)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

17

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 31 čtenářů částkou 6 116 korun, což je 17 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Saudská arábie vypověděla smlouvu s USA na nákup ropy výhradně za dolary13.06.24 20:10 Saudská Arábie 0

Jak nás vnímají politici, jak přemýšlejí ovce, a co s tím13.06.24 19:01 Neurčeno 1

EU potraviny jako zbraně hromadného ničení13.06.24 18:41 Evropská unie 0

Moskevská burza oficiálně pozastavuje všechny transakce v amerických dolarech a eurech13.06.24 18:21 Rusko 0

Macron - „Nechci předat klíče od moci krajní pravici“ 13.06.24 17:19 Francie 1

EU vám vyžene z hlavy topení plynem a ježdění na naftu. 13.06.24 16:05 Evropská unie 1

Pokuta 200 mil. eur + penále Maďarsku za neplnění migrační politiky13.06.24 10:35 Maďarsko 2

Náš pisálek Tomáš Vlach dostal na 3 roky zákaz vstupu na Ukrajinu12.06.24 21:14 Ukrajina 0

Tajne pouzivani nuklearnich dronu proti Rusku12.06.24 20:20 Ukrajina 0

Čína spustila největší solární elektrárnu na světě, další projekt je ještě ambicióznější 12.06.24 20:00 Čína 3

Zaměřte se na 4 zabijácká odvětví, říká WHO vládám 12.06.24 19:50 Evropská unie 1

Švýcarský parlament odmítá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ECHR)12.06.24 19:36 Švýcarsko 0

„Ne alianci s Le Penovou“ . Ciotti vyhnaný gaullisty: mezi republikány je chaos 12.06.24 19:16 Francie 0

Maďarsko nebude blokovať vojenskú pomoc Ukrajine výmenou za to, že jeho krajina nebude posielať na Ukrajinu svojich vojakov, ani zbrane, ani peniaze12.06.24 18:51 Maďarsko 0

Pravicová strana Charlese de Gaulla půjde do voleb společně s Národním shromážděním Marine Le Penové12.06.24 18:42 Francie 0

Morální dno ODS12.06.24 17:33 Česká republika 0

Rusko: Pokud budou letiště NATO využívána pro přímé vojenské mise proti Rusku, zaútočíme na ně12.06.24 14:34 Evropská unie 0

Ukrajinské stíhaky F-16, které budou útočit na Rusko, mají být umístěny na základnách NATO.12.06.24 14:31 Evropská unie 0

Co se stalo poté, co několik škol zakázalo mobilní telefony12.06.24 04:47 Norsko 0

Nebude kuřecí ani vepřové, letí obavy Českem. Co se děje? 12.06.24 04:34 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
23,03 Kč
Euro
24,73 Kč
Libra
29,39 Kč
Kanadský dolar
16,76 Kč
Australský dolar
15,28 Kč
Švýcarský frank
25,76 Kč
100 japonských jenů
14,68 Kč
Čínský juan
3,17 Kč
Polský zloty
5,69 Kč
100 maď. forintů
6,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,05 Kč
1 unce (31,1g) zlata
53 033,54 Kč
1 unce stříbra
667,06 Kč
Bitcoin
1 539 349,79 Kč

Poslední aktualizace: 13.6.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 416