„Jsme pokusná morčata“: Alarmující počet obětí mRNA vakcín si žádá naléhavá opatření

Znepokojivá zpráva EMA

William Engdahl

12.4.2022 Komentáře Témata: Očkování, Covid teror 1904 slov

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), která je agenturou Evropské unie (EU) odpovědnou za hodnocení a dohled nad léčivými přípravky, zveřejnila 8. května na základě databáze EudraVigilance, která shromažďuje hlášení o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků včetně vakcín, zprávu, která sotva vzbudila zmínku v hlavních médiích.

Do 8. května 2021 zaznamenali 10 570 úmrtí a 405 259 zranění po injekcích čtyř experimentálních injekcí COVID-19: COVID-19 mRNA VACCINE MODERNA (CX-024414); COVID-19 mRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH; COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19); a COVID-19 VACCINE společnosti Janssen Johnson & Johnson (AD26.COV2.S).

Podrobná analýza jednotlivých vakcín poskytuje následující informace:

Vakcína s genovou úpravou mRNA společnosti Pfizer-BioNTech měla za následek největší počet úmrtí - 5 368 úmrtí a 170 528 zranění, což je téměř 50 % všech čtyř případů.

Na druhém místě se umístila vakcína Moderna mRNA s 2 865 úmrtími a 22 985 zraněními. To znamená, že jediné dvě experimentální vakcíny s genovou manipulací mRNA, Pfizer-BioNTech a Moderna, měly na svědomí 8 233 úmrtí z celkového počtu 10 570 registrovaných úmrtí. To je 78 % všech úmrtí způsobených čtyřmi vakcínami, které se v současné době v EU používají.

A mezi závažnými nežádoucími účinky nebo poškozeními, které EMA zaznamenala u obou mRNA vakcín, na které se v tomto článku zaměřujeme, u „experimentální“ vakcíny společnosti Pfizer, bylo nejvíce hlášených poškození včetně úmrtí, poruch krevního a lymfatického systému, srdečních poruch včetně úmrtí, poruch pohybového aparátu a pojivové tkáně, poruch dýchání, hrudníku a mediastina a cévních poruch.</p>

V případě vakcíny Moderna mRNA patřily mezi nejzávažnější poškození nebo příčiny úmrtí poruchy krevního a lymfatického systému, srdeční poruchy, poruchy pohybového aparátu a pojivové tkáně a poruchy centrálního nervového systému.Všimněte si, že se jedná pouze o nejzávažnější poškození související s těmito dvěma geneticky manipulovanými vakcínami mRNA. EMA také uvádí, že se předpokládá, že z různých důvodů je hlášeno pouze malé procento skutečných úmrtí nebo závažných nežádoucích účinků vakcín, možná jen 1 % až 10 %. Oficiálně od ledna 2021 zemřelo v EU po podání vakcín proti koronavirům více než 10 000 osob. To je děsivý počet úmrtí souvisejících s očkováním, i když skutečná čísla jsou mnohem vyšší.

CDC také

Dokonce i americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC), notoricky známá politická a zkorumpovaná agentura se ziskovými vazbami na výrobce vakcín, ve svém oficiálním systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) uvádí celkem 193 000 „nežádoucích účinků“ včetně 4 057 úmrtí, 2 475 trvalých postižení, 25 603 návštěv pohotovosti a 11 572 hospitalizací po injekcích COVID-19 v období od 14. prosince 2020 do 14. května 2021. To zahrnovalo dvě mRNA vakcíny společností Pfizer a Moderna a mnohem méně rozšířenou vakcínu společnosti J&J Janssen. Z hlášených úmrtí se 38 % vyskytlo u osob, které onemocněly do 48 hodin po očkování. Oficiální počet úmrtí souvisejících s očkováním v USA je za pouhých 5 měsíců vyšší než počet všech úmrtí souvisejících s očkováním za posledních 20 let dohromady. Hlavní světová média a vláda USA však tato alarmující fakta prakticky zamlčují.

Přibližně 96 % smrtelných výsledků pocházelo z vakcín Pfizer a Moderna, dvou variant financovaných a propagovaných Gatesovou nadací a NIAID Tonyho Fauciho s experimentální genetickou technologií mRNA.

Kromě toho Dr. Tony Fauci, vakcinační car Bidenovy administrativy, a jeho Centrum pro výzkum vakcín NIAID spoluvytvořili mRNA vakcínu Moderna a dali společnostem Moderna a Pfizer po 6 miliardách dolarů na její výrobu. To je také zjevný střet zájmů, protože Fauci a jeho NIAID mohou podle kuriózního amerického zákona finančně těžit ze svých příjmů z patentů na vakcínu. NIAID vyvinul spíkové proteiny koronaviru pro vývoj mRNA vakcíny proti SARS-CoV-2 za peníze daňových poplatníků. Licenci na ně poskytla společnostem Moderna a Pfizer.

V přírodě nikdy neviděno...

Zkušenosti s reakcemi na dvě bezprecedentní experimentální vakcíny s mRNA, které byly od svého uvedení na trh zavedeny bezprecedentní rychlostí „warp speed“, jak to nazvala vláda USA, se v tragickém smyslu začínají projevovat až nyní, při skutečných testech na lidských pokusných králících. Málokdo si uvědomuje, že obě mRNA vakcíny používají genetické manipulace, které nikdy předtím nebyly použity u lidí. A pod rouškou naléhavosti upustily zdravotní úřady USA a EU od běžných zkoušek na zvířatech a nepotvrdily ani bezpečnost, ale vydaly „povolení k mimořádnému použití“. Výrobci vakcín byli navíc stoprocentně osvobozeni od soudních sporů o náhradu škody.

Veřejnost byla ujištěna o bezpečnosti vakcín, když společnosti Pfizer a Moderna zveřejnily zprávy o 94% a 95% „účinnosti“ těchto vakcín. Fauci z NIAID je v listopadu 2020 rychle označil za „mimořádné“ a Warp Speed se rozjel stejně jako cena akcií společností Pfizer a Moderna.

Peter Doshi, zástupce šéfredaktora časopisu British Medical Journal, poukázal na obrovskou chybu ve více než 90 % zpráv o účinnosti vakcín Moderna a Pfizer. Upozornil, že procenta jsou relativní, ve vztahu k vybrané malé zdravé mladé testovací skupině, a nikoli absolutní jako v reálném životě. Ve skutečném životě chceme vědět, jak je vakcína účinná u obecné populace.

Doshi poukazuje na skutečnost, že společnost Pfizer vyloučila více než 3400 „podezřelých případů COVID-19“, které nebyly zahrnuty do průběžné analýzy. Kromě toho byli jedinci „ve studiích společnosti Moderna i Pfizer považováni za SARS-CoV-1- (asijský virus SARS z roku 2003) pozitivní na počátku studie, přestože předchozí infekce byla důvodem k vyloučení,“ uvádí Doshi. Obě společnosti odmítly zveřejnit své nezpracované údaje.

Testy prováděli interní vědci společnosti Pfizer. Zkrátka 95 % je to, co tvrdí Pfizer nebo Moderna. Říkají nám: „Věřte nám.“ Realističtější odhad skutečné účinnosti obou vakcín pro širokou veřejnost na základě údajů poskytnutých výrobci vakcín FDA ukazuje, že vakcína Moderna v době průběžné analýzy vykazovala absolutní snížení rizika o 1,1 %, zatímco absolutní snížení rizika vakcíny Pfizer bylo 0,7 %. To je velmi slabé.

Peter Hotez, děkan Národní školy tropické medicíny na Baylor College of Medicine v Houstonu, říká: „V ideálním případě by antivirová vakcína měla splnit dvě věci... zaprvé snížit pravděpodobnost, že vážně onemocníte a půjdete do nemocnice, a zadruhé zabránit infekci, a tím přerušit přenos nemoci.“ Jak Doshi poznamenává, žádná ze studií „nebyla navržena tak, aby zjišťovala snížení závažných následků, jako jsou hospitalizace, využití intenzivní péče nebo úmrtí. Vakcíny nebyly zkoumány ani za účelem zjištění, zda mohou přerušit přenos viru“. Hlavní lékař společnosti Moderna dokonce připustil, že „naše studie neprokáže prevenci přenosu“.

Možné účinky mRNA vakcín

V nové rozsáhlé studii, která byla právě publikována v časopise International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, Dr. Stephanie Seneffová, vedoucí vědecká pracovnice laboratoře počítačové vědy a umělé inteligence MIT, a Dr. Greg Nigh, odborník na onkologii, podrobně analyzují možné cesty, kterými by experimentální mRNA vakcíny společností Pfizer a Moderna mohly způsobovat takové nežádoucí účinky u očkovaných osob. Nejprve poukazují na to, že vakcíny společnosti Pfizer i Moderna s upravenými geny jsou vysoce nestabilní: „Obě vakcíny jsou podávány injekcí do svalu a obě vyžadují hluboké zmrazení, aby se RNA nerozpadla. Je tomu tak proto, že na rozdíl od dvouřetězcové DNA, která je velmi stabilní, jednořetězcové produkty RNA jsou při vysokých teplotách náchylné k poškození nebo ztrátě účinnosti a musí být uchovávány v extrémním chladu, aby si zachovaly svou potenciální účinnost.“ Společnost Pfizer doporučuje teplotu minus 70′ Celsia.

Autoři poukazují na to, že aby se mRNA nerozpadla dříve, než by mohla produkovat bílkoviny, oba výrobci vakcín ji nahrazují metyl-pseudouridinem, který stabilizuje RNA proti degradaci a umožňuje jí přežít dostatečně dlouho, aby mohla produkovat dostatečné množství bílkovinného antigenu. Problém, na který upozorňují, spočívá v tom, že „tato forma mRNA dodávaná ve vakcíně se v přírodě nikdy nevyskytuje, a proto má potenciál neznámých důsledků... manipulace s kódem života by mohla vést ke zcela neočekávaným negativním účinkům, potenciálně dlouhodobým nebo dokonce trvalým.“.

Adjuvans PEG a anafylaktický šok

Z různých důvodů, aby se zabránilo použití hliníkových adjuvans ke zvýšení protilátkové odpovědi, používají obě mRNA vakcíny jako adjuvans polyetylenglykol neboli PEG. To má své důsledky. Autoři poukazují na to, že „...obě mRNA vakcíny, které jsou v současnosti nasazeny proti COVID-19, využívají jako nosiče nanočástice na bázi lipidů. Náklad mRNA je umístěn uvnitř obalu složeného ze syntetických lipidů a cholesterolu spolu s PEG, který stabilizuje molekulu mRNA proti degradaci.“

Bylo prokázáno, že PEG může vyvolat anafylaktický šok nebo závažné alergické reakce. Ve studiích předchozích vakcín, které neobsahovaly RNK, se reakce anafylaktického šoku vyskytly ve 2 případech na milion očkování. U mRNA vakcín počáteční sledování ukázalo, že „anafylaxe se vyskytla v počtu 247 případů na milion očkování. To je více než 21krát více, než bylo původně hlášeno CDC. Druhá injekční expozice pravděpodobně způsobí ještě větší počet anafylaktických reakcí“. Jedna studie uvedla: „PEG je vysoce rizikový 'skrytý' alergen, který obvykle není podezřelý a může způsobit časté alergické reakce v důsledku neúmyslné opakované expozice.“ Mezi takové reakce patří i život ohrožující kardiovaskulární kolaps.

To zdaleka nejsou všechna nedeklarovaná rizika experimentálních mRNA vakcín proti koronavirům.

Zesílení infekce, které je závislé na protilátkách

Zesílení infekce, které je závislé na protilátkách (Antibody-Dependent Enhancement, ADE) je imunologický jev. Seneff a Nigh uvádějí, že „ADE je zvláštním případem toho, co se může stát, když jsou v době infekce přítomny nízké, neutralizující hladiny... protilátek proti viru. Tyto protilátky mohou být přítomny v důsledku... předchozího očkování proti viru...“. Autoři naznačují, že v případě obou mRNA vakcín Pfizer a Moderna „neutralizující protilátky vytvářejí imunitní komplexy s virovými antigeny, které vyvolávají nadměrnou sekreci prozánětlivých cytokinů a v extrémním případě cytokinovou bouři způsobující rozsáhlé lokální poškození tkání“.

Aby bylo jasno, cytokiny jsou obvykle součástí imunitní odpovědi organismu na infekci. Jejich náhlé uvolnění ve velkém množství, tzv. cytokinová bouře, však může způsobit selhání mnoha orgánů a smrt. V našem vrozeném imunitním systému dochází k nekontrolovanému a nadměrnému uvolňování prozánětlivých signálních molekul zvaných cytokiny.

Autoři dodávají, že k závažnému poškození plic virem SARS-CoV u makaků přispívají již existující „protilátky vyvolané předchozí vakcinací...“. Další citovaná studie ukazuje, že mnohem rozmanitější spektrum předchozích expozic koronavirům, jako je sezónní chřipka, které starší lidé zažili, je může předurčovat k ADE při expozici SARS-CoV-2.“ To je možné vysvětlení vysokého výskytu úmrtí po očkování proti MRNA u starších osob.

Výrobci vakcín chytře popírají toxicitu svých mRNA vakcín. Jak uvádějí Seneff a Nigh, „není možné odlišit projev onemocnění ADE od skutečné, ne-ADE virové infekce“. Uvádějí však výmluvnou poznámku: „V tomto světle je důležité si uvědomit, že pokud dojde k onemocnění a úmrtí krátce po očkování mRNA vakcínou, nelze nikdy definitivně určit, a to ani při úplném vyšetřování, že reakce na vakcínu nebyla bezprostřední příčinou."

Autoři uvádějí řadu dalších alarmujících bodů, včetně vzniku autoimunitních onemocnění, jako je celiakie, onemocnění trávicího systému, které poškozuje tenké střevo a narušuje vstřebávání živin z potravy. Také Guillainův-Barrého syndrom (GBS), který způsobuje postupnou svalovou slabost a ochrnutí. Kromě toho může po očkování dojít k imunitní trombocytopenii (ITP), při níž má člověk neobvykle nízkou hladinu krevních destiček - buněk, které pomáhají srážení krve - „migrací imunitních buněk nesoucích náklad nanočástic mRNA lymfatickým systémem do sleziny... ITP se zpočátku projevuje petechiemi nebo purpurou na kůži a/nebo krvácením ze slizničních povrchů. Má vysoké riziko úmrtí v důsledku krvácení a mozkové mrtvice.“

Tyto příklady svědčí o tom, že prostřednictvím neověřených experimentálních vakcín s upravenou genovou mRNA doslova vystavujeme lidstvo nevyčíslitelnému nebezpečí, které nakonec může daleko přesáhnout potenciální riziko poškození něčím, co bylo nazváno SARS-Cov-2. Vakcíny Pfizer, Moderna a další možné mRNA vakcíny mají daleko k tolik vychvalované zázračné látce, kterou hlásají WHO, Gates, Fauci a další, a proto je zřejmé, že mohou mít potenciálně tragické a dokonce katastrofální nepředvídatelné následky. Není divu, že se někteří kritici domnívají, že jde o skrytý prostředek lidské eugeniky.

“We are Human Guinea Pigs”: Alarming Casualty Rates for mRNA Vaccines Warrant Urgent Action vyšel 4.4.2022 na Global Research. překlad v ceně 788 Kč Zvědavec.

Známka 1.2 (hodnotilo 56)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

48

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 87 čtenářů částkou 16 665 korun, což je 48 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Fico: „Jediným plánom EÚ je podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov“ 25.02.24 16:23 Slovensko 2

Toxická realita elektromobility: Ve Francii hořel sklad s 900t baterií25.02.24 12:26 Francie 2

„Vytvoř krásný bílý pár. Ne!“ Průšvih s umělou inteligencí. Vše odhaleno a přiznáno24.02.24 21:52 USA 5

V Brně vznikla gynekologická ambulance pro transgender lidi24.02.24 20:13 Česká republika 0

Emmanuel Macron zahajuje Salon de l'Agriculture za bučení a pískotu demonstrantů (videa)24.02.24 17:26 Francie 0

USA a NATO daly Ukrajině povolení použít stíhačky F-16 k útokům uvnitř Ruska24.02.24 15:31 Ukrajina 0

Kovidová Tečka se vrací 24.02.24 13:12 Česká republika 0

"Zelená budoucnost" - elektřina na příděl, veřejné dobíječky bateriových aut vypnuty23.02.24 14:20 Nizozemsko 0

Český důchodový systém skončil v rekordním schodku23.02.24 07:29 Česká republika 1

Propusťte Assange!23.02.24 07:23 Česká republika 0

Dekarbonizace je nevratná, v příštích šesti letech bude Česko stát 3,5 bilionu korun!22.02.24 21:39 Česká republika 17

Západní země by měly dát Ukrajině všechny zbraně a vybavení, říká šéf SNBO (VIDEO)22.02.24 18:02 Ukrajina 1

Plán, když vyhraje Trump22.02.24 17:08 USA 0

CNN - Rusko má ohromné zisky z prodeje ropy do Indie 20.02.24 18:24 Rusko 0

WHO hodlá nastolit globální diktaturu!20.02.24 16:26 Neurčeno 5

Pravda o muži jménem Alexej Navalnyj, údajném „Putinově nepříteli”19.02.24 17:51 Rusko 4

Aktuálně Praha19.02.24 16:27 Česká republika 4

Brazilský prezident přirovnal dění v Gaze k Hitlerovým zvěrstvům18.02.24 18:50 Brazilie 1

Aspen Institute a jeho členové18.02.24 18:13 Česká republika 0

Jiný názor na inflaci, než ten vládní 18.02.24 15:20 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
23,41 Kč
Euro
25,34 Kč
Libra
29,66 Kč
Kanadský dolar
17,34 Kč
Australský dolar
15,37 Kč
Švýcarský frank
26,58 Kč
100 japonských jenů
15,56 Kč
Čínský juan
3,25 Kč
Polský zloty
5,87 Kč
100 maď. forintů
6,52 Kč
Ukrajinská hřivna
0,61 Kč
100 rublů
24,70 Kč
1 unce (31,1g) zlata
47 642,32 Kč
1 unce stříbra
537,23 Kč
Bitcoin
1 207 371,20 Kč

Poslední aktualizace: 25.2.2024 22:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 671