Válka přijde ve středu

Vlastimil Podracký

21.2.2022 Komentáře Témata: USA, NATO, Rusko, Ukrajina 1586 slov

Válka je něčí zbožné přání, a to se musí nějak konkretizovat. Zpoza oceánu se snadno prorokuje. Někdo si válku přeje, někdo se jí hrozí. Proč došlo až k takovému termínu? Jak vznikla válečná situace?

Sám nevím, z jakých důvodů se už alespoň tři roky vede informační válka proti Rusku. Vzniklo to opravdu blížícím se termínem dostavby plynovodu North Stream z Ruska do Německa po dně Baltského moře, který nevyhovuje mnoha stranám? Ukrajině a Polsku proto, že ztratí příjmy z tranzitu přes svoje území, konkurenčním dodavatelům vadí levný ruský plyn, zatímco jiné zdroje jsou dražší, protože se musí zkapalňovat a vozit přes oceán. Nevěřím, že podstatou věci je, aby Evropa nebyla závislá na Rusku, které je nepřátelské, a proto musí kupovat mnohem dražší americký nebo arabský plyn. To poslední je propagandistická nepravda snadno vyvratitelná několik desetiletí trvajícím ničím nenarušeným obchodním vztahem s Ruskem.

Nepřátelství, které se projevuje poslední dobou je iracionální, nemá základ v realitě, je to přání některých kruhů z Ruska nepřátele udělat. Rusko to nebylo, které začalo bourat pomníky a provokovat přejmenováváním náměstí, na kterém stojí ruská ambasáda. S komunistickým Sovětským Svazem to souvislost nemá, pouze se vytahují minulé křivdy, které jinak už dávno neměly žádnou relevanci a spěly k zapomnění. Prostě v rámci informační války se vytahuje a deformuje historická pravda.

Aby se informační válka mohla vést, nesmí být oponent, který by mohl argumentovat pravdou. Toho se ve svobodné společnosti dosahuje nesnadno. Je zapotřebí ovládnout nebo alespoň ovlivnit hlavní sdělovací prostředky, nedovolit v nich diskuse, které by protiruskou propagandu vyvracely. Pravda kolující na internetu zároveň s mnoha dezinformacemi a antipropagandou byla ostouzena jako agenturní služba Rusku a bylo nutno vyhledat špiony, kteří za to mohou a musí být ze země vyhnáni. Zároveň začala kampaň proti ruským trollům. Tím se stal každý, kdo nesdílel nepravdy a propagační štvaní proti Rusku.

Tato situace velmi podobná situaci před komunistickým převratem v r. 1948 nedovoluje nikomu Rusko obhajovat, byť pravdivými argumenty. Společnost se štěpí, bubliny se uzavírají do sebe a určití lidé, které bych nazval nejspíše Marťany, se diví a chtějí národ sjednocovat. Agresivní válečnická bublina se nafukuje oportunisty, kteří zavětřili výhodu v připojení k válečníkům a přizvukují. Jiní poznali, že by mohli velice ztratit, kdyby se nepřipojili, a proto se stali kolaboranty, možná čekající na svoji chvíli k obratu zpět. Rusko naplno obhajují jen komunisté, a mnozí jiní, kteří dělají totéž, jsou v nevýhodné situaci vysvětlovat, že komunisty nejsou.

Bublina agresivních primitivů

Samozřejmě, že bublina protiruských štváčů je spojena s primitivní nenávistí, to není nějaká rozvaha o situaci, to není rozumové rozhodnutí, jsou to stejné typy lidí, kteří chodili kdysi na komunistická shromáždění a volali: „Smrt západním imperialistům“. Kdyby ti lidé ještě žili, stáli by tam zcela přesvědčivě. Nakonec vítězí primitivní emotivní hesla. Někdo vykřikne: „Proruští separatisté zasáhli granátem dětskou školku“. Dav začne šílet. Zatím jen na internetu. Ve skutečnosti potom probleskne zpráva, že školka byla prázdná a na obrázku vypadá díra po šrapnelu jako namalovaná, hned vedle je okno, aniž by mělo vysypané sklo.

Ti, kdo rozpoutali primitivní štvaní proti Rusku nejsou samozřejmě první v dějinách. Podobně postupoval Hitler ve vytváření obrazu nepřítele Žida. Komunisté těmito metodami velice účinně mnoho let získávali na svoji stranu davy lidí vytvářením obrazu buržoasie a jejich imperiálních pomahačů za hranicemi. Myslící lidé budou vždy pochybovat o takové propagandě, budou hledat pravdu a postaví se na stranu reality. Agresivní primitivové se přidají, prostě kdokoliv, kterému se stala stokrát opakovaná lež pravdou, lépe řečeno, komu je jedno, zda má pravdu. Nakonec jsou jen dva póly: my a oni. Ukrajina se přikrašluje, Banderovští nacionalisté a jejich zločiny nevadí (zatímco jinde tytéž činy vadí), Rusko se démonizuje a když není argument, tak se vytáhne něco z minulosti nebo se primitivně Putin srovná se Stalinem. Nakonec se mohou konat pochody proti Rusku a na tribunách hřímat noví Gottwaldové, že se právě vrátili z Hradu. I když momentálně ještě to chce několik let masáže a dnes ještě není doba zralá až k takovým koncům.

Čím se nabaluje tato bublina? Jenom stokrát opakovanou lží? Ne, je to zlo, skutečná výlevka niterných pocitů, které se musí nějak ventilovat. Zde jsou pocity zla velice dobře usměrněny na démona Putina. Konečně všechna bída a neštěstí se musí nějak materializovat, my budeme platit za plyn trojnásobek, bude to výsledkem nespuštění North Streamu, ale bude za to obviňován Putin a věřím, že velké množství zaslepenců tomu bude věřit. To, že se vyhřívali třicet let na levném ruském plynu je ani nenapadne.

Taková bublina se už řídí sama, nepotřebuje dotovat. Dostala instrukce, jinak velmi primitivní, vědí, jak mají posuzovat svět. Kreativita se spustila samospádem, členové se předhání, kdo vymyslí proti Rusku lepší štvavý výrok, heslo, slogan nebo propagandou a lžemi prorostlý článek. Obviňování normálních neblbnoucích lidí je výraz akcelerující fanatické ideologie. Ruský troll je každý, kdo koupí dětem matrjošky nebo ruskou zmrzlinu, když řekne ruské slovo nebo má obrázek Moskvy, agentem je potom když byl někdy v Rusku nebo tam má přátele (jak podobné bolševikům!). Naopak oranžově-modrá stužka Ukrajiny je posvátná a nosí se na klopách. Naivní primitivismus vítězí a řídí politiku. Někteří politici jsou přímo symboly této dialektiky, Putin chce obnovovat SSSR, a proto bude válčit, nějakou vinu Ukrajiny na této situaci ani nepřipustí, dokonce nemá odpověď a vzteká se, když někdo o tom předloží důkazy.

Uvnitř bubliny se předhání ve vymýšlení obžaloby na Putina. Jakýkoliv text vyjadřuje odtrženost od reality, naprosté nepochopení podstaty situace, sérii nekončících pohádek o zlém Putinovi. Píšou mu dopisy, aby okamžitě odešel od ukrajinských hranic, představují si Putina jako slintajícího démona, který pro svoji slávu chce dobývat další země a obnovovat SSSR a vykořisťovat je. Rusové budou žít na úkor jiných národů, protože sami jsou prý líní a nic neumí. Když někdo jen naznačí, že vojska NATO jsou také na ruských hranicích, což nelze zpochybnit, štváči spustí pokřik a sprosťárny a jsou schopni toho člověka inzultovat. Argumenty je nezajímají. Takový druh lidí určuje celé ideové vyjadřovaní, je rozhodující ve vývoji vztahů, v chování politiků a redaktorů. Tímto je řízena politika a celé myšlení. Nikdo z myslících politiků si netroufne proti tomu vystoupit, protože je to nebezpečné (vyjma těch, kteří se bát nemusí jako je Zeman a Klaus). Pokud chce ovšem někdo dělat kariéru, musí tak myslet.

Nebezpečná válečná situace

Možná už i tvůrci bubliny se zhrozí kam až to došlo. Když potom promluví, divíme se, jak jsou mírní, jak jsou blízko reality, jak vlastně jen velmi mírně, téměř už nepřijatelně slušně lžou. A tak vládní činitelé, kteří z nějakých důvodů se mezinárodně připojili k informační válce najednou mají problém zmírnit. Mají problém se s Ruskem domluvit. Akcelerovaná nenávist předstihující okolní státy, když už i Německo je velmi mírné, je situace, která je samozřejmě nevýhodná. Jiní využívají naší hlouposti k přebírání našich styků s Ruskem a naše garnitura stojí v ostudě jako stádo hlupáků, kteří se stali „užitečnými blbci“.

Případem akcelerované kauzy je případ Vrbětice, který je tak iracionální, že i Merkelová řekla, že ji nepřesvědčuje. Štváči křičeli, že je to dílo Zemana, který si dovolil říct asi jednu větu jinak než vláda. Ale Zeman mluvil jenom jako Merkelová. Prostě důkazy o činnosti ruských agentů ve Vrběticích nejsou, tak se přece není o co opírat a je to nepřesvědčivé. Nicméně náš velký vůdce diplomatů vyslovil požadavek na odškodnění z Ruské strany. To samozřejmě musí být směšné každému. Dnes, když bychom rádi s Ruskem opět navázali nějaké vztahy, je problém, jak začít. Vlastně ten problém v realitě není, stačí říci, že požadavek odškodnění byl předčasný. Ale může si to Lipavský dovolit? Zašlo se už tak daleko, že si to dovolit nemůže. Pokud by to udělal, vyjede armáda štváčů z bubliny a zničí ho. Tak vzniká nebezpečná válečná situace. Série lží se stala nepřekročitelným dogmatem. Kdo nejde s námi, jde proti nám.

Lež se vrší na lež. Válka je východiskem, Rusko napadne vojensky Ukrajinu a všichni si oddechnou. Ano, konečně se naplnil sen štváčů, konečně se stalo to, co sebenaplňující proroctví velkých figur za oceánem řeklo jako písmo svaté. Celý svět vyštvaný proti Rusku bude jen pokračovat ve štvaní. Konečně se dobře vycvičili. Dobře to umí.

Zeleňského pýcha podpořená celým Západem dovoluje cokoliv. Je dobře, když ruské obyvatele ukrajinského východu diskriminuje, je dobře, když mají zakázáno v obchodech mluvit rusky a na veřejnosti nesmí být ruský nápis. Je dobře, když prohlašuje, že Rusové nejsou národ. Jinde by to bylo považováno za diskriminaci nebo dokonce genocidu. Ale Ukrajina je výjimečná země, co je zakázáno jinde, na Ukrajině být může, protože je to proti Rusku a v takovém případě je dovoleno cokoliv.

Zeleňskij zřejmě na Ukrajině podléhá podobné, ještě ostřejší bublině nacionalistů a nemůže si tam dovolit nic, žádný ústupek, žádné kompromisní ujednání. Minské dohody plnit nechce a také kvůli nacionalistické bublině nemůže. Jak bude jednat? Co řekne na jednání, když mu předloží diskriminaci ruského obyvatelstva a některé slušnější státy jako Francie a Německo budou chtít řešení. Bublina fanatických štváčů řešení nedovolí. Možná je jen válka. Hitler také nemohl couvnout, když davy pod jeho balkónem freneticky řvaly.

Aby se Zeleňskij zavděčil nezbude mu jiné řešení než napadnout povstalecké republiky v Donbasu, aby se prezentoval před bublinou jako vlastenec. Rusové je půjdou hájit. Válka konečně vypukla! Můžeme si oddechnout, démon Putin potvrdil svoji roli zloducha. Vítězíme, Venceremos. North Stream nebude. Sláva velikému Bidenovi. Konečně jsme se dočkali, budeme mít třikrát dražší plyn, ale my to vydržíme i bez plynu, budeme se zahřívat nenávistí.

Známka 1.5 (hodnotilo 136)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 83 čtenářů částkou 13 336 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Zvědavec bude následující dny částečně zpomalen25.09.22 15:26 Česká republika 1

Ukrajinské vedení odmítá vpustit do Izumu mezinárodní novináře, kteří chtějí vidět "masový hrob"25.09.22 15:19 Ukrajina 0

Proč je důležité přijít k 2. kolu senátních voleb25.09.22 11:09 Česká republika 0

Trailer na novou hororovou komedii “Protiruské sankce”21.09.22 22:54 Evropská unie 0

Už i vědci na Harwardu vybádali, že mRNA "vakcíny" více škodí než pomáhají21.09.22 16:24 USA 2

Tvrdá slova v Poslanecké sněmovně21.09.22 10:43 Česká republika 0

Dokument RAND - vše bylo plánováno21.09.22 10:38 USA 1

Reakce předsedy PRO JUDr. Jindřicha Rajchla na projev předsedy vlády Petra Fialy19.09.22 10:20 Česká republika 0

Důvěra Rusů v Putina v posledním průzkumu přesáhla 80 %18.09.22 22:47 Rusko 4

Evropská komise navrhuje snížit maďarský rozpočet o 7,5 miliardy eur kvůli "porušování zásad právního státu"18.09.22 12:08 Evropská unie 0

Co řeší Evropský parlament18.09.22 12:03 Evropská unie 1

Kam směřují ukrajinští uprchlíci? Nejvíce do Ruska18.09.22 11:57 Ukrajina 0

Britská královská rodina18.09.22 11:51 Británie 2

EU deklaruje osvobození od ruského plynu15.09.22 23:04 Evropská unie 0

Tak už je to oficiální: Čína prodává Evropě ruský plyn :-)15.09.22 17:29 Evropská unie 0

Ze školní nástěnky asi v Oděse15.09.22 17:15 Ukrajina 1

Až zase budete chtít posílat pomoc na Ukrajinu...15.09.22 11:39 Ukrajina 0

Lékaře, kteří popírají covid-19, přirovnal Válek k popíračům holokaustu14.09.22 20:33 Česká republika 0

Americký generál Hodges připustil rozmístění ukrajinských raket okolo Krymu14.09.22 08:02 Ukrajina 0

Medveděv se vyjádřil k projektu ukrajinských bezpečnostních záruk14.09.22 07:40 Rusko 2

Měnové kurzy

USD
25,40 Kč
Euro
24,61 Kč
Libra
27,58 Kč
Kanadský dolar
18,69 Kč
Australský dolar
16,63 Kč
Švýcarský frank
25,89 Kč
100 japonských jenů
17,72 Kč
Čínský juan
3,56 Kč
Polský zloty
5,19 Kč
100 maď. forintů
6,06 Kč
Ukrajinská hřivna
0,68 Kč
100 rublů
43,89 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 758,31 Kč
1 unce stříbra
479,54 Kč
Bitcoin
485 467,79 Kč

Poslední aktualizace: 24.9.2022 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 024