Stínová vláda v Británii, centrum světovlády

Adnan Oktar

21.3.2017 Komentáře Témata: Analýza, Rusko, Globální ekonomika, Turecko 2531 slov

Turecký učenec Adnan Oktar odhaluje mozkové centrum světového zla a ověřitelnými fakty dokládá zločinnou činnost „globalistické chobotnice“. Ve spojenectví Turecka a Ruska vidí příležitost, jak ji zastavit.

Veškeré zlo světa bylo vždy řízeno z jednoho centra. Iniciátoři válek vykonávají jen to, co jim předkládá jejich vedení, které přijímá rozkazy z jednoho centra. Zlo se podobá osmi chapadlům chobotnice. Zdá se, že veškerá moc vychází z extrémně pohyblivých a silných chapadel pohybujících se na první pohled chaoticky. Nicméně tato chapadla jsou řízena z jediného centra s vysoce rozvinutým mozkem. Mozek odešle příkaz a chapadla, v dokonalé souhře, i přes zdánlivou nahodilost pohybů jasně směřují k zadanému cíli. Zlo má pevnou hierarchickou strukturu jako pyramida, kde všechny úrovně jsou podřízeny vševidoucímu oku toho, kdo je na vrcholu.

Porazit zlo, bojovat s chapadly chobotnice nebo s vrstvami pyramidy je nemožné. Jedinou metodou v tomto nelehkém zápase je ideový a ideologický boj s centrálním mozkem, který kontroluje, řídí, dává rozkazy a má poslední slovo. Toto zlo velmi obratně hasí ohniska odporu, zatímco skrývá svou pravou tvář, rafinovaně s využitím všech výhod pobytu ve stínu. Není vidět, kdo stojí na vrcholu pyramidy, kdo je mozkem tohoto zla, bojovat s ním je proto bez užitku. Pokusíme se poodhalit tvář toho, kdo stojí na vrcholu pyramidy zla ...

O středu světového zla se dnes mluví všude a často, na jeho obsazení je uváděno mnoho kandidátů. Jde o stínovou vláda USA a Izraele, NATO, EU a OSN, CIA, Mossad, Gladio, různé tajné společnosti, ilumináty, svobodné zednáře, "Skull and Bones" (Lebka a kosti), rosenkruciány, templáře, finanční magnáty Wall Street, ropné trusty, nadnárodní korporace ovládající světovou ekonomiku. Ale to jsou jen odnože systému, chapadla chobotnice, nižší úrovně pyramidy.

Ideologické a intrikánské praktiky středu světového zla

V čele hierarchické pyramidy se celé věky nachází stínová vláda v Británii. I letmý pohled na britskou historii stačí, abychom pochopili stupeň morálního úpadku, misantropickou a pokryteckou podstatu vládnoucí elity v této zemi představovanou světovými médii pod aureolou rytířství, galantnosti, šlechetnosti a slušnosti. Stínová vláda v Británii byla hlavním kolonizátorem, agresorem, distributorem drog a otroků v celé historii světa. Východoindická společnost téměř tři století vedla masivní obchod s opiem na území Číny, Indie, Indonésie, Malajsie, království jihovýchodní Asie, opiem fyzicky ničila celá pokolení výměnou za pohádkové bohatství získané faktickým vykořisťováním všech těchto zemí. Jen málo lidí si pamatuje, jak před 150 lety byla britská koloniální politika příčinou hladomoru v Indii, 330 milionů Indů žilo na hranici bídy a hladomor zabil více než 1 milion lidí.

Bezbožné a falešné učení Darwina, které se stalo ideologickým základem sociálního darwinismu, jenž ponížil stovky milionů životů v 20. století, bylo exportováno do celého světa z Anglie. Británie byla světovým centrem pro šíření budoucích kazatelů komunismu. „Komunistický manifest“ Marxe a Engelse, který se stal základem politického komunismu, „Kapitál“ a všechna hlavní díla ideologů komunismu byla poprvé publikována v Británii a odtud zahájila svůj „triumfální pochod“ po světě. Zakladatelé ekonomického liberalismu Adam Smith a David Ricardo byli Britové.

Příjemcem všech výhod z rusko-tureckých válek, bez ohledu na to, kdo byl v těchto válkách vítězem, byly britské politické elity. Cestou diplomatických a politických intrik provokovaly a hnaly obě země do války, podněcovaly vnitřní etnické a náboženské konflikty. Stínová vláda v Británii šestkrát v průběhu 18. a 19. století uvrhla tyto země do těžké krvavé války. Po válečných výsledcích vystupovala Británie vždy jako „mírotvorce“ při podepisování očividně zotročujících mírových smluv. Jako skutečný vítěz nevyšel z turecko-ruských válek nikdy nikdo, poražené byly vždy obě země, pouze Británie získala pohádkové zisky z krve jejich národů.

Blízký východ rozdupaný botami vojáků globalizace

Osmanská říše byla rozvrácena britskými zpravodajskými silami a armádou, která okupovala téměř celou Anatolii. Tragická historie blízkého východu ve 20. a 21. století je rovněž dílem stínové vlády z Británie. Hranice států současného blízkého východu se rýsovaly v Británii během března roku 1921, kdy státní tajemník pro kolonie Winston Churchill svolal v Káhiře konferenci britských vysokých komisařů pro blízký východ. Příslušníci britské koloniální správy, guvernéři a komisaři na blízkém východě, Lawrence z Arábie, Gertruda Bellová, generál Allenby, vysoký komisař Egypta a Súdánu Orde Wingate, Hubert Young – první ministr v Bagdádu a koloniální sekretář v Gibraltaru, Percy Cox – vysoký komisař království Iráku. Podle Coxem podepsané smlouvy zůstal Irák v otázkách obrany, zahraniční a domácí politiky po celá desetiletí plně pod britskou kontrolou, Cox sám byl jednou z hlavních postav při tvorbě současné situace na blízkém východě. Herbert Samuel, první vysoký komisař v britské mandátní Palestině. Tito lidé vychovávali a vybírali jim loajálních kádry pro nově vzniklé státy do role národních vůdců a přivedli je k moci.

Velká část vlády a velitelského sboru nově vzniklých států na blízkém východě ve 20. století a dnes jsou absolventi Královské vojenské akademie Sandhurst, SOAS, University of Exeter, Cambridge nebo Oxfordu. Britská stínová vláda zde připravuje národní kádry, kteří po té, co se vrátí do svých domovských zemí, budou jmenováni do vedoucích funkcí a budou provádět její politiku. Mezi absolventy těchto univerzit je samozřejmě hodně poctivých lidí, kteří skutečně slouží zájmům svých zemí. Je však také jasné, že britská stínová vláda využívá tato vzdělávací centra pro přípravu svých vlastních budoucích vazalů.

Mnozí z vůdců radikálních teroristických skupin na blízkém východě byli připravováni na universitě Al-Azhar v Káhiře. Al-Azhar se stala semeništěm terorismu pod vedením britského generálního konzula Egypta, horlivého darwinisty a nositele „břemena bílého muže“ hraběte Cromera. Británie v osobě Cromera byla hlavním finančním sponzorem Muhammada Abdo, který převrátil Al-Azhar v islámské centrum sociálního darwinismu. (Muhammad Abdo je oficiálně zakladatelem egyptského islámského modernismu – pozn. překl.). Systém vytvořený Cromerem položil základy islámskému radikalismu a po dobu 30 let se prostřednictvím absolventů Al-Azhar šíří po celém islámském světě. Kořeny mnoha tragických událostí na blízkém východě spadají do tohoto období.

Británie je mozek a USA svaly nového světového řádu

První mezinárodní organizace s názvem „Společnost národů“, jejímž prohlašovaným účelem bylo zabezpečení kolektivní bezpečnosti, byla založena v průběhu pařížské mírové konference, která se konala pod dohledem a vedením Velké Británie. („League of Nations“ byla založena Woodrow Wilsonem 28. června roku 1919 – pozn. překl.) Výsledek pařížské mírové konference také ve značné míře zahrnoval poválečné plány Velké Británie na nový světový řád a její ekonomickou, vojenskou a mezinárodní prestiž. Také zaměření a strukturu OSN rozpracovávaly během druhé světové války země protihitlerovské koalice pod vedením Velké Británie. Vedoucí role Velké Británie při vytváření těchto organizací ovšem neznamená jejich politickou angažovanost. Není pochyb o tom, že OSN plní důležité úkoly pro celé lidstvo, avšak skutečnost, že při vytváření struktury a poslání OSN sehrála vedoucí roli Velká Británie, vyvolává otázky o síle vlivu stínové vlády v Británii na postoje této mezinárodní organizace. Britský premiér Winston Churchill byl autorem myšlenky „studené války“ a zřízení NATO. Stál u zrodu militaristického projektu Gladio, veliteli Gladio byli rovněž britští občané. (Gladio byla italská větev celoevropské militantní sítě, která v době studené války měla vést partyzánský boj proti sovětské armádě na okupovaném území. Ve skutečnosti organizovala teroristické útoky proti levicovým exponentům v Itálii a jinde. Celosvětová síť odporu proti komunismu, jejíž součástí bylo i Gladio, byla charakterizována jako paralelní struktura NATO, o níž nevěděli ani vlády a parlamenty západních států – pozn. překl.)

Svržení Muhammada Mosaddeka v Iránu bylo organizováno britskými tajnými službami, stínová vláda v Británii rovněž řídila vojenské převraty v Egyptě, Sýrii, Iráku, dále vojenské převraty v Turecku v letech 1960, 1971, 1980, 1998 a pokus o převrat v roce 2016.

CIA a Mossad, tajné služby, o nichž se říká, že vládnou světu, vytvořila britská MI6 a připravovala pro ně národní kádry.

FED plnící roli centrální banky USA zřídila Bank of England. Dynastie Rothschildů, ovládající a řídící globální ekonomiku, jsou poddaní Jejího Veličenstva. Britský filozof a představitel moderního liberalismu Karl Popper byl ideologem konceptu otevřené společnosti vytvořeného jako ničivá zbraň proti uzavřené (tradiční) společnosti. Jeho žák a obdivovatel George Soros, také občan Velké Británie, „inspirovaný“ prací Poppera „Otevřená společnost a její nepřátelé“ založil ve více než 30 zemích po celém světě institut „Open Society“, jehož cílem je, jak se veřejně předkládá, vývoj myšlenek a mechanismů otevřené společnosti. Posel globálního militantního ateismu 21. století darwinista Richard Dawkins je viceprezidentem Britské humanistické asociace.

Snowdenem zveřejněný program „Five Eyes“ ukazuje na systém sledování lidí ve světovém měřítku a byl založen v Austrálii. V dohodě o sběru dat ze sledovacího systému „Five Eyes“ figurují kromě Británie také USA, Kanada, Nový Zéland a Austrálie, všechny hlavní státy britského Společenství národů (Commonwealth of Nations).

Otrocké společenství národů

Británie ve své historii okupovala téměř celý svět, v dnešním světě existuje pouze 22 zemí, které této okupaci unikly. Přehled zemí pod „nadvládou“ Británie je ohromující:

Austrálie, ostrovy Antigua a Barbuda, Bahamy, Bangladéš, Barbados, Belize, Botswana, Brunej, Britské indicko-oceánské území, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Vánoční ostrov, Gibraltar, Kokosové ostrovy, Cookovy ostrovy, Dominika, Falklandy, Gambie, Ghana, Grenada, Jižní Afrika, Wales, Guyana, Indie, Skotsko, Jamaica, Kamerun, Kanada, Keňa, Kypr, Kiribati, Irsko, Lesotho, Malawi, Maledivy, Malajsie, Malta, Mauricius, Ostrovy Korálového moře, Montserrat, Mosambik, Namibie, Nauru, Nigérie, Norfolk Island, Pákistán, Papua Nová Guinea, Pitcairn Island, území Rossau, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincent a Grenadiny, Samoa, ostrov Svaté Heleny, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Šalamounovy ostrovy, Srí Lanka, Svazijsko, Tanzánie, Tonga, Trinidad a Tobago, ostrovy Turks a Caicos, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Nový Zéland, Zambie ...

Všechna tato území a země jsou členové britského Společenství národů, které zahrnuje 52 států. Hlavou společenství (Commonwealth) je královna Alžběta II, sídlo společenství se samozřejmě nachází v Londýně. V 17 zemích z tohoto seznamu je hlavou státu královna Velké Británie zastoupená generálním guvernérem. Ale co znamená členství v britském Společenství národů? To znamená, že ve většině těchto zemí probíhají volby, jmenování předsedy vlády, vládní rozhodnutí a tvorba zákonů pod dohledem a schválením britského guvernéra, nebo vedoucího sekretariátu Commonwealthu v Londýně, kteří se ptají na názor Jejího Veličenstva a ta odpovídá „ano“ nebo „ne“.

USA jsou bývalá britská kolonie a dnes jsou pod přísnou kontrolou vládnoucí elity Velké Británie. V roce 1812 britská vojska zachvátila a spálila Bílý dům. Je tomu právě 150 let, kdy více než milion Američanů zemřelo kulkami „bratrských“ vojsk Velké Británie v občanské válce vyvolané samotnou Británií. Ekonomika země byla zničena do základů. Podepsání mírových smluv po I. a II. světové válce se konalo pod kontrolou Velké Británie. Ti nemnozí američtí prezidenti, kteří se snažili vzdorovat vlivu stínové vlády v Británii na osud USA, buď odešli do důchodu, nebo byli fyzicky odstraněni. V této souvislosti je třeba poznamenat, že kompromitující materiály na prezidenta Trumpa rovněž sesbírala britská zpravodajská služba.

Británií porozená centra mezinárodního terorismu

Profesor Bernard Lewis, inspirátor nového rozdělení na blízkém východě, autor teze o střetu civilizací a počátku století muslimských válek, osnovatel okupace Afghánistánu a Iráku, íránsko-irácké války, íránské revoluce a projektu Červeného půlměsíce byl důstojníkem britské vojenské rozvědky a 30 let vyučoval na SOAS. V roce 1974 se přestěhoval do Spojených států a téměř všemi prezidenty USA byl jmenován vrchním poradcem pro blízký východ, byl a zůstává ideologickým poradcem Kissingera, Brzezinského, Huntingtona a neokonzervativců. Je to člověk, který psal skutečnou americkou zahraniční politiku na blízkém východě posledních třicet let.

Pákistán, Afghánistán, Irák, Nigérie, Sýrie a Jemen – země, kde jsou dnes centra mezinárodního terorismu, mnoho let strádaly pod okupací Británie. Lídři alžírské ozbrojené islámské skupiny (GIA), kteří téměř třicet let terorizují tamní obyvatelstvo, shromáždili své bojovníky v Británii. Nejnebezpečnější bojovníci Daeš, jak se později ukázalo, svého času prodělali výcvik v Británii.

Daeš, Al-Kajda, Boko Haram, al-Šabáb, FETO, Hizballáh, PKK, Sjednocená demokratická strana (PYD), ASALA (Arménská tajná armáda pro osvobození Arménie), turecká Revoluční lidově osvobozenecká strana-fronta (DHKP-C), „Rudé brigády“ – to vše jsou zrozenci stínové vlády v Británii. Všude, kde tato struktura zanechala svůj otisk, tekly potoky lidské krve a slz.

Výčet by mohl pokračovat ještě dlouho. Bezbožná politika stínové vlády v Británii za posledních 300 let utopila lidstvo v krvi. Miliony lidských životů byly obětovány kořistnické koloniální a bezohledné rasové politice stínových elit Británie. Oni rozpoutali nejmasovější genocidu v historii, i proti vlastnímu národu.

Pozadí pokusu o vojenský převrat v Turecku

Ještě jeden pozoruhodný fakt. V předvečer 15. července, kdy turecký lid hrdinně odrazili pokus o vojenský převrat, na vojenské základně Royal Air Force na Kypru, což je 100 mil od Turecka, přibylo tisíce britských vojáků, příslušníků královské letky. Přistáli tam, jak později napsaly britské noviny, za účelem evakuace 50 tisíc britských státních příslušníků, kteří byli na dovolené v Turecku. Britská média uvedla, že armáda měla rozkaz střílet na místní turecké obyvatelstvo, pokud bude bránit operacím britských vojáků. Přípravy Británie v předvečer pokusu o převrat spíše připomínaly plán okupace Turecka, než plán evakuace britských občanů, kteří nebyli v Turecku nikterak ohroženi.

Dnes, jak vidno, je stínová vláda v Británii znepokojena rychlým obnovením vztahů mezi Tureckem a Ruskem, což je jediná země, která vyjádřila otevřenou a tvrdou pozici ve dnech převratu, stínová vláda v Británii je znepokojena i formujícím se trojspolkem (Rusko, Turecko, Irán), který vyvíjí velké úsilí na obnovení míru v Sýrii a v celém regionu.

Británie stála v době převratu u břehů Turecka připravená k okupaci země pod záminkou obnovení pořádku a přitom v posledních měsících začala najednou demonstrovat velmi „přátelský“ a „soucitný“ postoj k Turecku. Návštěva Teresy May v Turecku bezprostředně po setkání s prezidentem Trumpem a bezprostředně následovaná návštěvou náčelníka štábu obrany Velké Británie Stuarta Peache současně s návštěvou nového ředitele CIA Michaela Pompeo nutně evokuje spekulace o tom, jaký plán tentokrát připravuje stínová vláda v Británii pro svoji globalistickou chobotnici ve vztahu k Turecku a k Rusku. Turecké vztahy s Británií jsou samozřejmě potřebné a důležité, ale musíme si také uvědomit, že plány stínové vlády v Británii nikdy nepřinesly prospěch ani Turecku, ani lidem samotné Británie.

Proti globálnímu zlu lze postavit pouze sjednocené síly dobra

Žádná země, žádný vůdce, žádný národ se nemůže samostatně postavit proti podlosti a vybroušenosti tak dobře organizované síly pronikající do nejhlubších státních úrovní. Stínová vláda v Británii vytvořila kolosální státně politické, informačně vojenské a finančně ekonomické mechanismy boje proti zemím a národům, boje s lidstvem za světovou nadvládu.

Chceme-li zabránit dalšímu šíření tohoto zla, lze tak učinit jen pomocí sjednocení sil dobra. Představitelé zemí Turecka a Ruska dokázali v uplynulém roce položit základy pro silné a trvalé spojenectví. Věřím, že mnohaletá historická zkušenost ze vztahů mezi oběma zeměmi posílí moudrost a prozíravost politických představitelů na obou stranách i všech sil dobra, které chtějí zachovat tradiční morální a duchovní základy svých národů a národů euroasijského kontinentu. Dědici velkých říší, jako byla osmanská a ruská, zocelení mnoha tragickými lekcemi z historie, mají lepší předpoklad než kdokoliv jiný uvědomit si, že jejich síla je pouze v jednotě. Stínová vláda v Británii nyní ztrojnásobí síly a udělá vše pro narušení spojenectví Ruska a Turecka a bude se snažit oba státy vmanipulovat do nové konfrontace.

Proto by národy obou zemí v tomto obtížném a zlomovém období, kdy Turecko i Rusko čelí dosud nevídaným útokům a hrozbám z globalistického centra a ze světových médií, měly najít vůli se sjednotit a podpořit politické vůdce na obou stranách. Je čas spojit se. Uvědomit si skutečnou roli stínové vlády ve světové politice a mluvit o této roli vážně a stále častěji, informovat společnost o technikách a taktikách globalistů Velké Británie, vyvracet ustálené mýty a vynášet na světlo zločinné stránky historie této ostrovní země.

Теневое правительство Британии, правящее миром vyšel 2. března 2017 na katehon.com. Překlad Radim Lhoták - děkuji.

Známka 1.4 (hodnotilo 157)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

23

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 46 čtenářů částkou 8 121 korun, což je 23 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Jan Schneider: Většina politiků z Fialovy vlády by dala přednost úspěšnému atentátu na Trumpa15.07.24 19:16 Česká republika 0

Americká ministryně financí Janet Yellenová varovala, že po celém světě se země odklánějí od amerického dolaru15.07.24 19:09 USA 0

Musíte mobilizovat mladé, abychom uvažovali o poslání vojáků. Vzkaz Ukrajině z USA15.07.24 18:50 USA 2

Kradou hydranty aby přežili. V USA mizí kovy, měď je nyní zlato chudých 15.07.24 07:10 USA 0

Ukrajinci zapálili ruský sklad ropy15.07.24 05:38 Rusko 0

Přemýšlejte, než si necháte tyto vakcíny aplikovat!15.07.24 05:30 Evropská unie 1

Evropská komise poslala Muskovi tajnou nabídku. Ten ji zveřejnil a těší se na soud14.07.24 12:42 Evropská unie 0

Fiala chystá státní rozpočet v utajení - to tu ještě nebylo14.07.24 12:29 Česká republika 1

Atentát na Trumpa: Žena křičí poměrně dlouho na vraha na střeše: Matthew, běž odtamtud!14.07.24 12:08 USA 1

Zacharovová: Ukrajinská rozvědka připravovala pokus o atentát na ruského prezidenta Putina - za americké peníze14.07.24 11:57 Rusko 0

USA umisťují do Německa SM-6, Tomahawk a další nadzvukové zbraně s dosahem 2500 km14.07.24 10:28 Německo 0

"Zachytili jsme rozhovory mezi Američany a ukrajinskými představiteli, kteří spikli proti Zelenskému," říká Moskva 14.07.24 10:06 Ukrajina 0

Atentátn na Trumpa - agenti nereagovali na upozornění14.07.24 09:56 USA 0

Masakr při pokusu ostřelovače proti Trumpovi: 2 mrtví, 1 zraněný – vrah střílel ze 125 metrů! 14.07.24 09:35 USA 2

Pokus o atentát na Donalda Trumpa14.07.24 04:19 USA 0

Katarské síly jsou v Paříži nasazeny k zajištění bezpečnosti olympijských her v roce 2024 (video)13.07.24 19:01 Francie 0

Izrael útočil v humanitární zóně Pásma Gazy. Zemřelo nejméně 71 lidíí!13.07.24 18:37 Palestina 1

Dvě procenta na obranu nestačí, tvrdí Řehka13.07.24 10:34 Česká republika 3

Poslanec v europarlamentu si může měsíčně přijít na €60,000 odhaluje M. Nawfa12.07.24 20:47 Evropská unie 1

„Jen mrtvé ryby plavou s proudem“. Osmdesát let od narození Karla Kryla12.07.24 18:13 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
23,28 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
30,20 Kč
Kanadský dolar
17,03 Kč
Australský dolar
15,75 Kč
Švýcarský frank
25,99 Kč
100 japonských jenů
14,75 Kč
Čínský juan
3,21 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
6,48 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,35 Kč
1 unce (31,1g) zlata
56 395,97 Kč
1 unce stříbra
714,82 Kč
Bitcoin
1 480 667,86 Kč

Poslední aktualizace: 15.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 20 648