Berlín - další falešná vlajka

Nemilosrdná spoluvina států

Peter Koenig

2.1.2017 Komentáře Témata: Terorismus, Německo 1828 slov

Náhodné zabití, za kterým stojí západní tajné služby - 12 mrtvých a asi 40 zraněných je výsledkem posledního útoku pod falešnou vlajkou v Berlíně, kdy 19. prosince vjel kamion do prostoru vánočního trhu na berlínském náměstí Bretscheideplatz, poblíž luxusního hotelu Kurfuerstendamm. Je to „déjà vu“ události, k níž došlo dokonce ani ne před půl rokem, když ve francouzském městě Nice kamion kosil 14. července hordy lidí, kteří slavili národní svátek - pád Bastily.

[...]

V Berlíně byl za prvního „viníka“ označen Pákistánec, který zřejmě „unikl.“ Když se později objevil a dokázal svou nevinu, museli ho nechat jít. V kabině kamionu byl nalezen mrtvý muž polského původu. Nemohl být obviněn, protože byl mrtvý. Potom bylo stíhání pozastaveno až do doby, kdy byly jako zázrakem o den později nalezeny v náklaďáku doklady totožnosti muže tuniské národnosti Anise Amriho (24 let). Jak je běžné u těchto teroristů, rádi po sobě zanechávají doklady totožnosti. Zdá se, že to je součást jejich strategie - být dopadeni a zabiti. Nyní zde byl opět „podezřelý“, kterého mohli pronásledovat po celé Evropě.

A opět jako zázrakem se 23. prosince, ve tři hodiny ráno, Anis Amri objevil na náměstí v Miláně, kde se údajně dostal do konfrontace se dvěma policisty, kteří tvrdili, že vytáhl zbraň, když v tom ho jeden z policistů zastřelil. Žádný svědek, žádný důkaz. Dva italští policisté zabili mladého muže, o kterém - jak tvrdí - neměli ani tušení, kdo to je. Ti policisté se stali doslova přes noc hrdiny. Nový Italský premiér Paolo Gentiloni jim poděkoval a pogratuloval; a stejně tak paní Merkelová a ministr vnitra Thomas de Maizière.

Stále dokola pořád stejný vzor. MRTVÝ MUŽ NEMŮŽE MLUVIT. Je to jako v Paříži (Charlie Hebdo a Bataclan), Nice, Bruselu, Mnichově, Orlandu na Floridě; San Bernardinu v Kalifornii… stále dokola, znovu a znovu - a znovu. Vypadá to, že „vítězem“ je nápad „vjet do oslavujícího davu“, přesná kopie masakru ze 14. července v Nice. A na konci je označený „muslimský“ terorista zabit. Žádný další svědek.

Lidé, probuďte se! Vaše vlastní západní vlády vás zabíjejí. Používají své vlastní tajné služby, jejichž jádrem je CIA, Mossad a MI6, a spolupracují se skupinami podobného typu a s elitními policejními složkami z jednotlivých zemí, kde má být spácháno něco pod falešnou vlajkou. Vy jste ti pěší vojáci, které oni potřebují k dosažení svých cílů; jste potrava pro děla, sloužící jejich chamtivosti a nenasytnosti. Ani na chvilku nevěřte tomu, že by vaše vlastní vlády v minulosti nevěděly anebo nyní neví, co se děje. Jsou důvěrnou součástí těchto masových vražd. Domnělí zabijáci - se silným důrazem na „domnělí“ - mohou být označení jako muslimové, avšak skuteční pachatelé NEJSOU MUSLIMOVÉ, ale vaše vlastní bezpáteřní loutkové vlády. To ony se řídí rozkazy démonizovat muslimskou víru a společnost.

To je to, co umí Západ nejlépe - znevažovat a diskriminovat, obviňovat nevinné, aby to posloužilo jejich účelu, sankcionizovat ty, kteří se nechtějí podrobit. Několika slovy: Západ je vysoce zločinecká civilizace, v jejímž čele stojí vrazi. Ve skutečnosti se za posledních asi 800 let nic nezměnilo - kolonizování, vykořisťování, znásilňování, vraždění lidí v Asii, Africe a Latinské Americe. Současní „vůdci“ jsou potomci oněch násilníků a vrahů minulosti, děti, které vyrostly v agresivní, židovsko-křesťanské kultuře chamtivosti. Oni tvoří jádro naší západní vražedné civilizace.

Tito západní „vůdci“ jsou pouhými loutkami, protože je k “moci“ dosadily neviditelné, avšak krvavé ruce nepostižitelných elit, nazývaných „stát ve státě“ (Deep State) - tento stát ve státě se zglobalizoval. Demokracie je mrtvá. Stal se z ní zbytečný a nefunkční slogan. Žádné tzv. volby zhruba v uplynulém desetiletí v západním světě nebyly demokratické. Všechno to byly podvody a ve všech případech šlo o manipulaci s lidskou myslí a vůlí. A pokud se to neshodovalo s tím, co si páni ve Washingtonu a jejich nadřízení přáli, přišel na řadu plánu B, týkající se „změny režimu“. Oni se stali experty na „polotajné změny režimu“ pomocí parlamentních státních převratů - například v Paraguayi, Ukrajině, Brazílii, Řecku, Portugalsku, Španělsku a v mnoha dalších zemích. Jestliže se tito nakonec „zvolení“ západní vedoucí představitelé (sic-sic), počínaje Obamou, Merkelovou, Hollandem, až po Theresu Mayovou a Gentiloniho a celý ten klan EU/OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pozn. překl.) nebudou chovat poslušně, dostanou se do „vážných potíží“ a budou tak riskovat své životy. Je to právě míra beztrestnosti, která žene tuto hegemonistickou zločinnou nadřazenou sílu směrem k Novému světovému řádu, neboli Jedinému světovému řádu, který je řízen Jediným anglo-sionistickým impériem, které je synonymem pro globální, finanční a válečný průmysl.

Finanční klan, páni peněz, Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Sorosové, et al, FED, BIS (Banka pro mezinárodní platby, uzavřená centrální banka všech centrálních bank) a Goldman Sachs musí jednat rychle; jinak by mohli ztratit klíčový nástroj své moci - podvodnou dolarovou pyramidovou ekonomiku, která se může rozpadnout ještě předtím, než skutečně dosáhnou svého cíle – svět v neustálém chaosu, nikdy nekončící konflikty a války. Svět, v němž tato malá elita zotročuje 99,99% „nás, prostých lidí“ - ve stále se zhoršujících životních podmínkách, nezaměstnanosti, bídě, nemocích, v rámci privatizovaných sociálních služeb, což vše přispívá k trvalému poklesu průměrné délky života.

Mezi jejich nástroje patří trvalý chaos, zesílený nárůstem nových i starých nemocí a epidemií. Ty testují a aplikují jistí nepočítaní členové CIA, Mossadu, MI6 a další tajné služby a vojenské laboratoře po celém světě (podle některých odhadů je jich 70, podle jiných možná přes 100). Epidemie Eboly, která se zničehonic objevila v západní Africe (2013 - 2016), byla jen jedním ze zkušebních případů. Další pohromy „implantovaného“ vraždění mohou zahrnovat hladomor, spekulace s potravinami, geneticky modifikované organismy, až po dlouhodobě oslabující genetické choroby, které jsou „naočkovány“ prostřednictvím (nucené) vakcinace proti chřipce a jiným, skutečným nebo vymyšleným nemocem, a také geneticky modifikované potraviny.

Hranice, které byly násilně otevřeny obchodními lobbistickými skupinami a WTO (Světová obchodní organizace), vyhladí drobné zemědělce a výrobce v rozvojových zemích, čímž bude nakonec monopol předán velkým, většinou americkým korporacím, a to na úkor již tak ožebračených národů, jejichž zranitelnost bude nadále zneužívána k dobývání jejich přírodních zdrojů za almužnu, aby vůbec mohli splácet uložený a účelový dluh Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF)/Světové bance.

Záplavy uprchlíků, směřujících z válečných zón do průmyslově vyspělých, bohatých zemí - což se v současné době děje, kdy uprchlíci směřují z válkou zničeného Středního východu do Evropy - naruší pracovní trh, přispějí ke snížení mzdy, způsobí masivní nezaměstnanost. To všechno jsou nástroje, směřující k zotročování obyvatelstva. Lidé, kteří se musí postarat sami o sebe a každý den bojovat o živobytí a často jen o pouhé přežití, nemají čas ani energii na to, aby vyšli do ulic a protestovali. A to je právě záměr, který se již odehrává. Stačí se podívat na Řecko.

Co to má co společného s masakrem v Berlíně? - Všechno. Berlín, stejně jako Paříž, Brusel, Mnichov, Orlando… je jen kolečkem v soukolí obludné mašinérie celosvětové hegemonie. Neočekávané, náhodné krveprolití a teroristické činy jen šíří utrpení, bídu a strach. Lidé, kteří se bojí, budou vyžadovat větší policejní a vojenskou ochranu. Budou se dobrovolně vzdávat svých lidských a občanských práv jen proto, že budou doufat ve větší „ochranu“, ale přitom budou absolutně neteční k faktu, že právě vlády, od kterých čekají větší ochranu, jsou ti činitelé, kteří páchají tyto trestné činy velezrady a teroru, kteří mají na svědomí toto zabíjení. Zaprodaná mainstreamová médie, řízená anglosaskými sionisty, jsou v permanentním režimu vymývání mozků. Pokud si nevyhledáváte zprávy a informace v alternativních médiích, tak od nich se nikdy nedozvíte pravdu, ale jen samé lži, jednu lež za druhou, až se z těch stejných lží vytvoří veřejná pravda.

Lidský strach a omezení občanských práv jsou snadné kroky, vedoucí k rostoucí militarizaci západu, což se nyní právě děje - podívejte se na Francii - prezident (sic) Hollande dokázal prodloužit výjimečný stav až do července 2017. Cílem je, aby to bylo zahrnuto do francouzské ústavy, což v podstatě znamená vystavit francouzský národ stálé, skutečné hrozbě stanného práva. Další státy by mohly následovat - Německo, Itálie - všechny státy, jejichž voliči se ještě více mají na pozoru před EU a jejími „monopolními peněžními prostředky“, eurem, a kteří mohou usilovat o EUREXIT. To by jim mohlo srazit vaz, jak se říká, nebo přinejmenším by jim to mohlo zabránit v tom, aby se úspěšně vymanily z nekonečných útoků hegemona.

Strach lidí může také vést k tomu, že se znovu posílí důležitost a opodstatnění NATO, které se v současnosti ztrácí. Pád aliance NATO by tak musel být zastaven. NATO je válečnická vlajková loď „státu ve státě“, vojenské riziko - a válečný štváč vis-à-vis (tj. tváří v tvář) Rusku a nakonec Číně - poslední pozůstatky, které mají být podmaněny samozvanou všemocnou říší, neviditelnou elitou, která předstírá, že vládne celému světu. Naštěstí se nemůžou postavit šachové dvojici Rusko-Čína, která postupně vítězí nad okázalými vražednými tahy západu.

Představte si, že vaše vlastní bezpáteřní vlády, poslouchající příkazy globalizovaného „státu ve státě“ - v Berlíně, Mnichově, Nice, Paříži, Bruselu, Orlandu a na téměř nekonečném seznamu akcí, spáchaných pod falešnou vlajkou – náhodně zabíjejí stovky lidí, a přispívají tak k nekonečné bolesti a utrpení lidí. Jak můžeme respektovat naše takzvané vůdce? My, kteří jim vyděláváme na chléb, pro ně nemáme žádnou hodnotu. Zabíjejí nás bez váhání, jak se jím zlíbí, a pokud to slouží jejich účelu - a jejich chamtivosti.

V případě Berlína má německá vláda vinu na narušení svátků na konci roku zabijáckým řáděním, obviňováním muslimů, nalezením předem identifikované oběti, pana Anise Amriho, který s největší pravděpodobností neměl ani ponětí, že je falešně obviněn. V Itálii ho policie chytí (nebo někoho jiného, komu dají jméno oběti předem identifikovaného Tunisana), okamžitě ho zabijí - a bingo - případ je uzavřen. Zrodil se další případ pod falešnou vlajkou, který byl uzavřen, který budí strach, a který posouvá postrach ze zkázy impéria o stupínek blíže k celkové vojenské převaze.

Mainstreamová média se postarají o zbytek - až do příštího falešného tahu. Buďte připraveni. Ale k tomu může dojít pouze v případě, když necháme naše vlády, aby unikly obvinění z vraždy; pokud budeme zavírat oči před realitou; budeme-li stále věřit médiím, která tvoří presstituti. A pokud se do všeho budeme pouštět ze strachu. Ano, je to strašné, co dělají; zapříčiňují se o lidské neštěstí, utrpení a úděsnou bolest svých občanů – to vše ve jménu absolutní moci, a to dokonce ani ne kvůli sobě, ale kvůli svým pánům, kteří jim velí. Tito vazalové očekávají, že budou nakonec odměněni. A přesto víme, že již tisíce let dávné říše pracovaly prostřednictvím zástupců, o něž se staraly a které si hýčkaly - a to jen z toho důvodu, aby je na konci zneškodnily, když dosáhly svého cíle, a kdy již byli vazalové na obtíž. 21. století se v ničem neliší. - Zní to jako konspirační teorie? - Věřte mi, není tomu tak. Přemýšlejte o tom.

Lidé, probuďte se! - Bojkotujte mainstreamová média. Udělejte si na to čas a začněte hledat pravdu jinde, například na RT, TeleSur, Global Research, ICH, New Eastern Outlook (NEO), CounterPunch, The Saker, Voltairenet - a jinde. „Stát ve státě“ nemůže vyhrát bez vašeho zapojení.

Berlin – Another False Flag, the Governments’ Complicity is Remorseless vyšel 27. prosince 2016 na thesaker.is. Překlad v ceně 662 Kč Zvědavec.

Známka 1.4 (hodnotilo 162)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

20

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 36 čtenářů částkou 6 924 korun, což je 20 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Evropská komise poslala Muskovi tajnou nabídku. Ten ji zveřejnil a těší se na soud14.07.24 12:42 Evropská unie 0

Fiala chystá státní rozpočet v utajení - to tu ještě nebylo14.07.24 12:29 Česká republika 0

Atentát na Trumpa: Žena křičí poměrně dlouho na vraha na střeše: Matthew, běž odtamtud!14.07.24 12:08 USA 0

Zacharovová: Ukrajinská rozvědka připravovala pokus o atentát na ruského prezidenta Putina - za americké peníze14.07.24 11:57 Rusko 0

USA umisťují do Německa SM-6, Tomahawk a další nadzvukové zbraně s dosahem 2500 km14.07.24 10:28 Německo 0

"Zachytili jsme rozhovory mezi Američany a ukrajinskými představiteli, kteří spikli proti Zelenskému," říká Moskva 14.07.24 10:06 Ukrajina 0

Atentátn na Trumpa - agenti nereagovali na upozornění14.07.24 09:56 USA 0

Masakr při pokusu ostřelovače proti Trumpovi: 2 mrtví, 1 zraněný – vrah střílel ze 125 metrů! 14.07.24 09:35 USA 2

Pokus o atentát na Donalda Trumpa14.07.24 04:19 USA 0

Katarské síly jsou v Paříži nasazeny k zajištění bezpečnosti olympijských her v roce 2024 (video)13.07.24 19:01 Francie 0

Izrael útočil v humanitární zóně Pásma Gazy. Zemřelo nejméně 71 lidíí!13.07.24 18:37 Palestina 1

Dvě procenta na obranu nestačí, tvrdí Řehka13.07.24 10:34 Česká republika 3

Poslanec v europarlamentu si může měsíčně přijít na €60,000 odhaluje M. Nawfa12.07.24 20:47 Evropská unie 1

„Jen mrtvé ryby plavou s proudem“. Osmdesát let od narození Karla Kryla12.07.24 18:13 Česká republika 4

Brusel zvažuje odvolání Orbána z předsednictví Rady EU12.07.24 18:07 Evropská unie 0

A je to tady: Green deal v České republice12.07.24 12:46 Česká republika 4

Orbán se setkal s Trumpem v jeho sídle na Floridě12.07.24 10:50 USA 0

Ministr zahraničí USA oznámil, že F-16 jsou již předávány na Ukrajinu + prohlášení Stoltenberga11.07.24 19:13 USA 3

Netanjahu se na cestě do Spojených států vyhne zastávce v Evropě, protože se obává zatykače Mezinárodního trestního soudu11.07.24 17:45 Izrael 0

Bývalý diplomat Pešek - „Jidášská vláda“11.07.24 05:11 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
23,22 Kč
Euro
25,36 Kč
Libra
30,13 Kč
Kanadský dolar
17,02 Kč
Australský dolar
15,71 Kč
Švýcarský frank
25,94 Kč
100 japonských jenů
14,71 Kč
Čínský juan
3,20 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
6,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,45 Kč
1 unce (31,1g) zlata
55 995,08 Kč
1 unce stříbra
714,97 Kč
Bitcoin
1 363 133,17 Kč

Poslední aktualizace: 13.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 15 991