Chalkidiki: místo, kde se nedaří číslům, ani lidem

Leonidas Oikonomakis

18.3.2013 Komentáře Témata: Řecko 2271 slov

"Přijďte a investujte v Řecku! Nebojte se těch vzpurných místních komunit; budeme chránit vaše investice - to vše ve jménu rozvoje!"

Protest proti soukromé podnikatelské společnosti na poloostrově Chalkidiki následoval po střetech obyvatel s pořádkovou policií v blízkosti areálu zamýšleného dolu. Na transparentu stojí: "Ne zlatu a katastrofě. Policisté pryč z Chalkidiki."

V knize Francesca Gucciniho a Loriana Macchiavelliho sestupuje "duch" z Apeninského pohoří, aby sabotoval železnici Bologna-Florencie. Nikdo nevěděl, kdo to byl, a stalo se to legendou mezi dělníky, protože sabotáž byla pomstou za explozi v tunelu, která stála jejich spolupracovníky mnoho životů.

Další podobný příběh, který Ivo Andrić vypráví ve svém "Mostu na Drině": Bosenští rolníci musí pro osmanské ústřední orgány vykonávat nucené práce na stavbě mostu přes řeku. V určitém bodě se rolničtí rebelové pod vedením jistého Radislava z Uniste rozhodnou sabotovat výstavbu. Během noci ničí to, co bylo postaveno přes den nebo zařízení „mizí“ - v řece, samozřejmě. Šíří pověsti, že vodní víly stavbu mostu nechtějí.

Tyto příběhy mi připomínají události minulého měsíce v Chalkidiki v severním Řecku ...

V noci na 16. února, skupina cca 40 lidí, kteří nesouhlasí s výstavbou zlatého dolu společnosti Eldorado Gold ve své oblasti, zaútočila (ano, myslím si, že v Řecku dnešních dnů bychom měli začít používat takováto vyjádření) na pracoviště společnosti v lese Skouries.

Vyzbrojeni brokovnicemi a s tvářemi zahalenými pasamontañas zapálili auta a zařízení společnosti, zatímco údajně drželi jako rukojmí dva hlídače, které polili benzínem a hrozili, že je zapálí, pokud jim budou bránit v akci. Poté maskovaní sabotéři zmizeli tak rychle, jak se objevili.

Toto je alespoň příběh reprodukovaný mainstreamovými řeckými médii, protože místní média držení rukojmí nepotvrdila – a rovněž to nebylo zmíněno v oznámení společnosti nebo ve zprávě ministra veřejného pořádku.

Řecká vláda však spustila bezprecedentní „hon na čarodějnice“, aby našla "sabotéry" ("teroristy" dle vlády), včetně zadržení skupiny 15 letých dětí ve střední škole, aby byli tito „podezřelí“ vyslechnuti na policejní stanici a donuceni k odebrání vzorků DNA.

Terorizující kampaň vyvrcholila před několika dny invazí pořádkové policie do města Ierissos. Policie prohledávala domy a hledala "důkazy", zatímco obyvatelé Ierissos reagovali vytvořením barikád a snažili se přinutit policii k ústupu. Pořádková policie neváhala použít kouřové bomby a chemikálie uvnitř města včetně budovy střední školy, kde byl jeden student zraněn a několik dalších mělo potíže s dýcháním.

Samozřejmě, tato vládní "křížová výprava" na poloostrově Chalkidiki není jen o zatčení "teroristů" nebo dokonce snahou o dosažení spravedlnosti. Jde dál. Má ukázat, že centrální úřady nebudou tolerovat jakýkoli odpor proti tomu, co vláda považuje za "rozvoj". Dokonce i v případě, že tento typ "rozvoje" jde zcela proti vůli místních komunit, u kterých se naopak předpokládá, že by z něj měly mít prospěch.

Koneckonců, premiér Řecka, Antonis Samaras, a jeho ministr financí, Yannis Stournaras, ve svých veřejných vystoupeních neustále opakují, že "rozvoj" dostane Řecko ze ekonomické slepé uličky ("Jako ekonom jsem přesvědčen, že toto (rozvoj) je lékem pro Řecko ", řekl Samaras na setkání s Angelou Merkelovou).

Co však znamená „rozvoj“ podle Samarase?

Z rozvojových studií je dobře známo, že ekonomistická, centrálně plánovaná a na zisku založená rozvojová koncepce, která nebere v úvahu místní potřeby a komunity, vede k situaci, kdy "se číslům daří, ale lidé trpí". Ovšem, Samarasův rozvoj neprospívá ani číslům ani lidem. Trpí oboje, jak je nyní - po 6 letech recese zhoršované opatřeními vnucovanými Trojkou a vládou - jasné dokonce i MMF.

Avšak případ Chalkidiki je ještě zajímavější a charakterizuje roli státu v éře neoliberalismu: Stát prodává svá aktiva i pod tržní cenou, s policií, která jedná jako "soukromá armáda", chránící zájmy kupujících, bez jakékoli výhody pro národní hospodářství, jen jako úlitbu věrnosti - neviditelné? - ruce trhu.

* * *

Dovolte mi stručně představit případ zlatého dolu v Chalkidiki, abyste si mohli udělat svůj vlastní názor.

Již od středověku bylo známo, že se v Chalkidiki, a to zejména v oblasti dolů Kassandra, nalézají ložiska zlata a mědi. V roce 1996 předložila kanadská společnost TVXS plán na vytěžení zlata a mědi, avšak občané této oblasti dali případ k soudu na základě toho, že by těžba v tak obrovském rozsahu těžce poškodila lesy a okolní oblasti s velkými přírodními krásami, a soudní řízení vyhráli.

Soud tehdy rozhodl, že ochrana životního prostředí má přednost před kapitálovými zisky. Firma zkrachovala a nevyplatila mzdy svým pracovníkům, kteří dlouhými protestními hladovkami tlačili na vládu, aby pro ně něco udělala. V této oblasti je těžařství největším zdrojem pracovních příležitostí.

V roce 2003 přišla vláda s řešením: Prodá právo na těžbu v lese Skouries, v jejích dvou bývalých dolech a dalších přilehlých oblastech (o celkové rozloze 317.000 m2 ) společnosti Hellas Gold, která byla vytvořena jen tři dny před dohodou - a udělá to za pouhých 11 milionů eur (přitom se odhaduje, že v této oblasti je množství zlata v hodnotě 6 miliard eur a množství mědi ve stejné hodnotě – celkem mají doly hodnotu 12 miliard eur).

Společnost Hellas Gold byla vytvořena s počátečním kapitálem 60.000 eur (!), z nichž 35% investovala společnost Aktor Bobolas a dalších 30% investovala kanadská společnost Eldorado Gold.

Přesto, o tři dny později, řecký stát kupuje doly od TVXS za 11 milionů eur a ve stejný den je, a to bez jakékoli otevřené soutěže, prodává Hellas Gold za tutéž cenu.

Penězi, které řecký stát obdržel, vyplatil dlužné mzdy dělníkům TVXS - řecký stát tedy přijal odpovědnost za vyplacení mezd, které dlužila svým dělníkům zahraniční společnost.

Dnes patří 95% investic Eldorado Gold a 5% Aktor (Bobolas, který Aktor vlastní, je rovněž majitelem několika médií v Řecku, včetně televizního kanálu, novin apod.).

V roce 2008 zpochybnila tento obchod Evropská komise (nikoli řecký soudní systém) a udělila pokutu řeckému státu za to, že prodal doly pod jejich legitimní tržní cenou a také za to, že dotoval Hellas Gold - ve výši odhadnuté na 15.300.000 eur - obejitím daní z převodu nemovitostí a úhradou výdajů za právníky během transakce a za pracovníky TVXS. Evropská komise požadovala, aby byla tato částka řeckému státu vrácena.

Tehdejší ministr životního prostředí, Giorgos Papakonstantinou (muž zapojený do skandálu se seznamem od Lagarde ), se odvolal proti rozhodnutí, které požadovalo, aby soukromá společnost zaplatila peníze zpět řeckému státu (!).

Prosím, povšimněte si:

Řecký ministr životního prostředí se odvolává proti rozhodnutí Evropské komise, které nutí soukromou společnost, aby zaplatila 15.300.000 eur řeckému státu. Současně, pouhých 25 dnů po nástupu do funkce schvaluje „Hodnocení vlivu na životní prostředí“, které tato společnost potřebuje k zahájení stavebních prací.

"Země se neobejde bez přílivu zahraničních investic", řekl Papakonstantinou, když byl požádán o vyjádření ve vynikajícím dokumentu od Exandase.

Ovšem, tato investice nejen nezvratně poškodí přírodní prostředí v oblasti (podle vědeckého výzkumu skupiny devíti profesorů z Aristoteleion University v Soluni budou voda a půda silně otráveny, zatímco flóra, fauna a zemědělství utrpí nevratné škody a oblast se stane těžkou průmyslovou zónou), ale dostane se i do konfliktu s dalšími formami obživy v této oblasti (zemědělstvím, rybolove, chovem včel atd.), které budou muset být z důvodu těžby ukončeny.

A především, kvůli řeckému hornímu zákonu, který byl přijat v době vojenské diktatury a zůstal nezměněn, neobdrží řecký stát za vytěžení zlata a mědi od korporace vůbec žádné honoráře. Všechny zisky jdou rovnou soukromé společnosti a jsou nezdanitelné.

Jako jedinou "výhodu" řecký stát "získá" kolem 5.000 pracovních míst (podle informací společnosti a řeckého státu), které budou vytvořeny v této krizové době (krize jen pro některé, příležitost pro ostatní). Samozřejmě, těchto 5.000 pracovních míst bude existovat jen tak dlouho, dokud se bude provádět těžba. Očekává se, že po dobu 27 let.

Řecká vláda tvrdohlavě chrání investice kanadské firmy - dokonce natolik, že napadne město Ierissos a terorizuje jeho obyvatele, rozhodnuta obětovat hory, řeky, a pobřeží na poloostrově Chalkidiki, oplátkou za 5.000 pracovních míst po dobu 27 let.

Možná se ptáte – a co pak?

No ... podle Samarasova ekonomistického názoru na rozvoj se tato otázka nezdá důležitá. On už v té době s největší pravděpodobností v politickém byznysu nebude.

Pro postoj řecké vlády v případě dolů na Chalkidiki, stejně jako v případě devítiměsíční stávky ocelářů, jíž rozbila, je charakteristická role, kterou si pod záminkou finanční krize zvolila: Role ochránce investorů, a to i proti zájmům místních komunit nebo vůli dělníků.

A odesílaná zpráva zní: "Přijďte a investujte v Řecku. Nezáleží na názoru místních komunit - budeme chránit a prosazovat vaše investice ve jménu "rozvoje"."

„Opravdu,“ naléhá řecký stát, "v případě potřeby vám i zapůjčíme naši policii."

Zatím jsme tento scénář mohli vidět v Chalkidiki a Aspropyrgos, a možná jej velmi dobře uvidíme na příklad v blízké budoucnosti na Krétě, kde obyvatelé odporují masivní instalaci projektů obnovitelných energetických zdrojů (IRES) v průmyslovém měřítku. Nebo v Itálii, Portugalsku, Španělsku, Irsku - kdo ví? Tento typ neoliberálního rozvoje může přijít brzy na pořad i u vás.

P.S. Ve stejný den, kdy vláda poslala policii zaútočit na městečko Ierissos, byl mluvčí fašistické strany Golden Dawn, Ilias Kasidiaris, postaven před soud pro neonacistický útok na vysokoškolského studenta před několika lety, po kterém útočníci odjeli v jeho (Kasidiarisově) autě, jak dosvědčil očitý svědek, který si poznamenal poznávací značku.

Ilias Kasidiaris (možná si vzpomínáte - před rokem napadl a udeřil ženu poslance komunistické strany na přímém televizním přenosu) byl - i když nepředložil žádné důkazy o tom, že by se on a jeho auto nacházeli ve stejné době na různých místech a tvrdil, že byl v té době v nemocnici - v soudní síni plné členů Golden Dawn, zproštěn obvinění.

"Vzhledem k pochybnostem," řekl státní zástupce.

Halkidiki: where neither numbers nor people thrive vyšel 13. března na roarmag.org.

Poznámka překladatele

Poslední volby v Řecku vyhrála konzervativní pravicová strana Nea Dimocratia, která vytvořila koalici se zprofanovanou sociálně demokratickou stranou Pasok a novou malou levicovou stranou Democratic Left. Premiér Antonio Samaras je členem Nea Dimocratia.

Soluň: Na úřady tři politiků byl spáchán útok plynovou bombou

Keeptalkinggreece, dne 13. března 2013

V úterý večer, krátce po 20:30, došlo v Soluni v severním Řecku k útokům plynovými bombami na úřady tří politiků. S časovým rozdílem pouhých několika minut explodovaly plynové bomby na vaření v kanceláři dvou bývalých ministrů a jednoho aktivního náměstka ministra. Všichni tři politici jsou členy strany premiéra Samarase Nea Dimocratia.

Exploze v kancelářích uvěznila několik zaměstnanců. Byli zachráněni příslušníky hasičských sborů.

Byly způsobeny materiální škody, ale nikdo nebyl zraněn.

Mluvčí vlády Simos Kedikoglou útoky odsoudil a zdůraznil, že "teroristické činy vládu nezastraší. Naopak, ukazují, že vláda je na správné cestě. "

Thessaloniki: Gas canisters attack at three politicians’ offices vyšel 13. března na keeptalkinggreece.com.

Po zrušení řeckého zlatého dolu by se soukromá společnost mohla dovolávat rozhodčí doložky CETA mezi investorem a státem

Council of Canadians, dne 12. 3. 2013

Na 15.000 lidí se tento víkend pokusilo pochodovat před kanadské velvyslanectví v Soluni v Řecku, aby protestovalo proti dolům na poloostrově Chalkidiki společnosti Gold Eldorado, založené v kanadském Vancouveru. Pořádková policie je však přesměrovala pryč od konzulátu.

Kanadský tisk uvedl, že "viceprezidentka společnosti Eldorado, Nancy Woo, říká, že obavy aktivistů, že bude důl znečišťovat životní prostředí, jsou mylné. Dále říká, že důl, který má brzy začít s těžbou, bude dodržovat nezbytná řecká i evropská pravidla na ochranu životního prostředí.

Ale server Kathimerini.com napsal, že Yiannis Michelakis, poslanec strany, která vede koaliční vládu v Řecku, naznačuje, že koncese Eldorado Gold na zlatý důl ve Skouries by měla být přezkoumána. Tisková agentura rovněž poznamenává, že Panos Skourletis, mluvčí oficiální opoziční strany SYRIZA, "řekl, že pokud se strana dostane k moci, kontrakt na zlatý důl zruší.“

Kanadsko-evropská unie volného obchodu CETA

Je třeba zdůraznit, že pokud se řecká vláda rozhodne zrušit společnosti smlouvu o kontroverzních a ekologicky škodlivých dolech, mohla by Eldorado Gold v případě, že bude ratifikována dohoda CETA (Canada-EU trade Agreement), napadnout Řecko na základě rozhodčí doložky mezi investorem a státem zakotvené v této dohodě.

Kriton Arsenis, řecký poslanec Evropského parlamentu ze Soluně, hovořil otevřeně o rizicích, která přinášejí rozhodčí doložky mezi investorem a státem a zejména CETA evropských komunitám, bojujícím proti nežádoucím projektům na využití zdrojů. Napsal, že "je již zřejmý nepříznivý účinek rozhodčích doložek mezi investorem a státem na zákony o životním prostředí a veřejném zdraví. V posledních letech se arbitráž mezi investorem a státem stala mocným nástrojem, pokytujícím soukromým podnikatelským subjektům možnost podat žalobu proti státům s cílem obejít jakákoli zákonná omezení. Tato doložka, bude-li na konec zahrnuta do CETA, skončí jako jednoduchý způsob, jak obejít demokracii."

Arsenis poznamenává, že "problematický charakter rozhodčí doložky je zdůrazněn v posouzení dopadů CETA, které bylo objednáno a financováno Evropskou komisí. Posouzení dopadů vedlo k závěru, že tato doložka nebude ani ekologickým, ani sociálním a dokonce ani ekonomickým přínosem. Navíc vyvolává pochybnosti, zda užití doložky u rozvinutých zemí posílí jejich stávající institucionální prostředí. A navrch toho všeho podtrhuje velkou hrozbu, kterou doložka představuje pro svobodu zákonodárců ovlivňovat právními předpisy ekologickou a sociální oblast. Na druhou stranu navrhuje jako nejlepší řešení rozhodčí doložku mezi státy."

Úsporná opatření a lidská práva na vodu

Associated Press uvádí: "Proti plánům na zlatý důl a výstavbu zpracovatelského závodu ve Skouries na poloostrově Chalkidiki existuje již dlouho prudký odpor, kdy obyvatelé protestují proti tomu, co označují jako zničení nedotčených lesů v okolí, vedoucí ke ztrátě cestovního ruchu, rybolovu a zemědělství." Bloomberg dodává, že "těžba zlata nabírá spád poté, co Řecko začalo s tím, co nazývá "zrychleným"schvalovacím procesem (jako úsporným opatřením)."

Chcete-li si přečíst zprávu vypracovanou Blue Planet Project ve spolupráci se skupinami v Řecku, Španělsku, Portugalsku, Itálii a Bulharsku o dopadu úsporných opatření a privatizace na lidské právo na vodu, přejděte, prosím, na http://www.blueplanetproject. net/documents/RTW/RTW-Europe-1.pdf

CETA investor-state provision could be invoked if Greek gold mine cancelled vyšel 12. března na rabble.ca. Všechny tři články přeložil Maru.

Známka 1.1 (hodnotilo 51)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

7

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 16 čtenářů částkou 2 293 korun, což je 7 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Další destruktivní zelená legislativa potichu přichází02.12.22 17:17 Česká republika 0

Paní Jourová o vztahu mezi svobodou slova a očkováním02.12.22 15:20 Neurčeno 2

Čerstvé zprávy z Libavé02.12.22 11:06 Česká republika 1

Bidenův "teplý" zástupce ukradl na letišti kufr02.12.22 10:14 USA 1

Emigrace, chudoba a kuličky01.12.22 22:59 Neurčeno 1

Senátorce Zwyrtek Hamplové se udělalo nevolno. Nejspíš z toho, co zažívá v senátu01.12.22 18:04 Česká republika 2

V Německu probíhají nezákonné razie a rabování v bytech soudců01.12.22 16:30 Německo 0

Zpráva OSN: Česká republika je druhá nejhorší země na světě01.12.22 15:58 Česká republika 1

Robert Fico: Z. Čaputová je v p*deli01.12.22 15:50 Slovensko 0

Kanada si kvůli „nenávistným“ anti-LGBTQ tweetům předvolá ruského velvyslance30.11.22 21:28 Kanada 0

Taková normální statistika k prezidentským volbám29.11.22 15:24 Česká republika 5

Děti migrantů v Německu se vděčně integrují27.11.22 22:36 Německo 0

Praha, 26.11. u Orloje27.11.22 22:26 Česká republika 3

Porovnání: Švýcarsko versus Česko26.11.22 23:59 Neurčeno 1

Video s vraždou ruských vojáků je s vysokou mírou pravděpodobnosti autentické, uvedlo OSN26.11.22 23:42 Neurčeno 0

Jarek Nohavica opět v opozici s vládnoucí chátrou a jejich podržtaškami24.11.22 18:16 Česká republika 1

VIDEO: 17. listopadu lidský odpad před Českou televizí24.11.22 16:41 Česká republika 1

Sahra Wagenknecht vyzvala k nákupům ruského plynu24.11.22 16:20 Německo 3

Pokrytecká "ekologie" nutí firmy používat záložní diesel agregáty24.11.22 09:47 Česká republika 0

Projev Donalda J. Trumpa v Mar-a-Lago 18/11/22 (české titulky)23.11.22 17:57 USA 0

Měnové kurzy

USD
23,15 Kč
Euro
24,37 Kč
Libra
28,41 Kč
Kanadský dolar
17,19 Kč
Australský dolar
15,68 Kč
Švýcarský frank
24,67 Kč
100 japonských jenů
17,22 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
5,21 Kč
100 maď. forintů
5,95 Kč
Ukrajinská hřivna
0,63 Kč
100 rublů
37,03 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 623,35 Kč
1 unce stříbra
535,90 Kč
Bitcoin
395 574,98 Kč

Poslední aktualizace: 4.12.2022 22:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 10 103