Transparency International se zprůhledňovala tak dlouho, až se stala zcela neprůhlednou

Marek Cigánek

2.6.2011 Komentáře Témata: Současné události 1435 slov

Transparency International, resp. Transparency International - Česká republika o.p.s. (TI/TIC), samozvaná mediální věrozvěstkyně lepších a transparentnějších zítřků bez korupce, je nám, skoro pateticky, podsouvána jako poslední hráz všemu zlu. Mnozí si myslí, že TI/TIC je ten nejpovolanější arbitr třímající prapor boje proti korupci. Je tomu tak ale skutečně?

Stále je nám vtloukáno do hlav, jak jsme my Češi zkorumpovaní. Jak nám prospívá dozor , či spíše kuratela všelijakých mezinárodních nevládních a neziskových, organizací. Hodilo by se spíš: tzv. nevládních a neziskových. Jak bude patrno z dalšího čtení a z přiložených dokumentů, TI/TIC rozhodně není nevládní, ani nezisková a už vůbec ne transparentní. Není pochyb o tom, že jde o mezinárodní organizaci. To je dnes ostatně jaksi v módě. Rozhodně ale není nevládní, tedy: nenapojená na jakoukoliv státní instituci, organizaci, podnik a podobně, a to jak organizačně, finančně či přes konkrétní osoby. Není ani nezisková. Za své služby si nezřídka účtuje honoráře (viz monitoring tendru Lesů ČR), což mnohé překvapí. Obecně se totiž má za to, že je TI/TIC financována pouze ze sponzorských darů. TI/TIC lze proto považovat za neziskovou asi tak stejně jako 90% firmem a OSVČ, jejichž primárním cílem není generovat zisk, ale pomocí daňové optimalizace vykazovat nulové daňové přiznání či ztrátu.

Kam se poděl etický kodex?

Z článku zveřejněném na blitských listech vyplývá, že je TIC spolufinancována z veřejných prostředků ČR i jiných států, viz také stránky TIC zde. To ale vzbuzuje vážné pochyby o skutečné nestrannosti této organizace. Asi proto TIC potichu stáhla ze svých stránek etický kodex, který zněl:

„Přijmeme jen takové finanční příspěvky, které neohrozí naši schopnost vyjadřovat se k tématům (problémům) svobodně, svědomitě a objektivně . O své    činnosti budeme podávat přesné a včasné zprávy všem zainteresovaným stranám.“

To co TIC vyžaduje od jiných sama nedodržuje

Jak je možné, že TIC mluví o transparentnosti, ale zatím se sama metamorfovala již do třetí právnické podoby? Navíc to povětšinou bylo spojeno s nejasnostmi ohledně vyúčtování financování této organizace naším státem.

Metamorfóza TIC dle ARES a obchodního rejtříku (Zdroj: blisty.cz a www.justice.cz)

1. TIC-Transparency International o.s. IČ 68380232 (požadovala v roce 2005 po státu 936.640,-Kč a vyčerpala ze státního rozpočtu 698.788,-Kč), ARES kopie-zde

2. Transparency International - společnost proti korupci s IČ 65269691

3. Transparency International - Česká republika o.p.s. IČ 272 15 814 (požadovala po státu 1.136.400,-Kč a vyčerpala ze státního rozpočtu 890.984,-Kč) OR odkaz zde

TIC navíc nezveřejňuje kolik od koho obdržela. To, že zveřejní loga několika institucí a ve výroční zprávě na desítkách stran uvede studie a příklady, jak zatočila s korupcí a své financování odbude oskenovanou dvojstránkovou rozvahou a daňovým přiznáním (vše vyplněno ručně) není transparentní doložení příjmů a dárců!

Bohužel, korupce je u nás značně rozšířená. O tom není sporu. Lze si ale klást legitimní otázku, jak lze věřit zprávám TI/TIC o vnímání korupce u nás? Jak lze vůbec tak vágní a těžko měřitelnou veličinu jako je „index vnímání korupce“ definovat? Jakou metodiku k tomu TI/TIC používá? A kde ji dokládá?

Zloděj křičí: chyťte zloděje

A protože si naše média poslední dobou libují v konspiračních teoriích (údajné dopadení a zabití Osama Bin Ladina US námořníky, možné spiknutí proti Dominique Strauss-Kahnovi, plán VV na ovládnutí Česka a světa pomocí infiltrace do politiky a cvičených internetových guerill) tak si také zakonspirujme. Vtírá se totiž „kacířská“ myšlenka, zda není činnost TI/TIC pouhým humbukem a dýmovou clonou vypouštěnou těmi, co v pozatí tahají za nitky a sami tak v poklidu korumpují. No, není to geniální nápad?

Pokud je navíc tato organizace v ČR financovaná Sorosovým Open Society Fund, je velmi pravděpodobné, že je taková praxe běžná nejen u nás, ale všude, kde TI působí. TI navenek čeří vodu a zaklíná se bojem proti korupci. Přitom umetá cestičku svým chráněncům. Koho by napadlo, že ten kdo nejhlasitěji řve o korupci kolem nás, sám v tichosti korumpuje. O konkrétní příklady, že: ten kdo první křičí, od toho to fičí, není v současnosti rozhodně nouze.

Je Transparency International sama součástí korupční mašinérie?

Tento článek není primárně o ministerstvu zemědělství (MZE), ani o státním podniku Lesy České republiky (LČR). Je o organizaci Transparency International, resp. Transparency International - Česká republika o.p.s. (TI/TIC). Pokud TI/ TIC prohlásí, že něco v této zemi je zkorumpované, nejede přes to vlak. Platí to i opačně. Co posvětí jako nezávadné, je považováno za průzračnější než křišťál. A s tím asi počítali i na MZE a ve státním podniku LČR.

Na webu Neviditelný pes se objevil zajímavý článek. Jeho autor, upozornil na skutečnost, že TIC bude radit MZE s lesnickými tendry a popsal svou komunikaci s MZE na které se obrátil s dotazem na způsob výběru tohoto občanského sdružení k poskytování poradenských služeb. MZE mu mimo jiné odpovědělo:

„Z důvodu nejvyšší míry transparentnosti byla oslovena přímo Transparency International – Česká republika, o.p.s.“

Po přečtení této duchaplné odpovědi, je opravdu, třeba sednout si na zadek, jak píše autor. Ale zajímavější jsou jiné skutečnosti. Podle smlouvy mezi TIC a MZE, neposkytuje TIC své služby MZE z čirého (odborně protikorupčnicky řečeno: transparentního) altruismu. TIC si za 1 hodinu účtuje 600 Kč/hod + DPH s maximálním plněním do 1,5 mil Kč + DPH. TIC byl tedy vybrán bez výběrového řízení a účtuje si za to peníze. Není to úplně košer a nekoresponduje to ani s rétorikou TIC, ale budiž.. I pan Vondráčka (ředitel kanceláře TIC) si musí vydělat na chléb svůj vezdejší. Zde, bohužel rozhořčení pana Jirky skončilo. Nevšiml si ale jiné, mnohem závažnější skutečnosti. TIC, MZE a LČR nám totiž za naše peníze zahráli náramný divadelní kus zvaný: Monitoring lesnického tendru. Je důležité mít na paměti, že TIC nestojí na straně obyčejných lidí, ale je pouze součástí celého divadla kolem nás. Protagonisty tohoto divadla je prostoupena a financována o čemž svědčí i následující příklad.

Majstrštyk na prknech, které znamenají...

TIC se v tomto případě ukázala, jako efektivní a hlavně efektní partner při krytí možné korupce. Z korupce nelze nikoho dopředu a bez důkazů obviňovat, proto ten důraz ve slově možné. Otázkou ale zůstává, zda v tomto případě (monitoring tendru Lesů ČR organizací TIC o.p.s.) nedošlo k protiprávnímu jednání. Proč se MZE obrátilo zrovna na TIC? Je snad TIC jediným renomovaným arbitrem v ČR? A k čemu pak slouží NKÚ? Proč úřad k tomu pověřený nahrazuje nebo jeho práci a náklady na ni zdvojuje jakási soukromá mezinárodní organizace? TIC káže vodu a pije víno, ba dokonce sama porušuje svůj etický kodex, ne-li přímo zákony ČR o střetu zájmu a to tím, že přijala zakázku MZE a „monitoruje“ dřevařský tendr. Proč? Zde je první část důkazu:

Podle webu silvarium.cz:

předseda dozorčí rady Lesů ČR Miroslav Zámečník vyzdvihl, že se nevyskytla situace, kdy by Lesy ČR neposkytly TIC informace, či potřebná zdůvodnění. Vedlejším pozitivním produktem spolupráce s TIC je dle jeho názoru prezentace informací Lesy ČR.

Na novinky.cz zase stojí:

Předseda dozorčí rady (Lesy ČR ) a člen NERV Miroslav Zámečník ujistil novináře, že byl přítomen všech jednání s TIC a potvrdil, že nenastala situace, kdy by kdokoli z LČR nechtěl podat TIC informace nebo zdůvodnění. Obě strany se podle něj snaží vyjít si vzájemně vstříc. „TIC bude mít na starosti nejen monitoring, ale i nastavení procesu. Nebude vše dokonalé, ale snažíme se nastavit systém, který funguje robustně,“ řekl Zámečník.

To vše zní hezky. Ale jen do té doby, než se podíváte do obchodního rejstříku a zjistíte, že ing. Miroslav Zámečník je nejen předseda dozorčí rady Lesů ČR (IČ:421 96 451), ale zároveň i člen dozorčí rady TIC samotné (IČ:272 15 814)! Ve smlouvě mezi TIC a MZE je uveden jako kontaktní osoba a aktivně se účastní schůzek se zástupci TIC. Viz zápis z jednání zde a zde. Na nich samozřejmě vystupuje jen jako předseda dozorčí rady za Lesy ČR. Není to zcela evidentní porušení zákona o střetu zájmů? Kontrolovaný je i kontrolorem!

Transparentní alibi made in TIC

Celá monstrózní akce, kdy se MZE chlubilo, že poprvé od listopadu 1989 nechá státní zakázku monitorovat nezávislým arbitrem se po tomto zjištění stává fraškou. Je vyvolán dojem a média vč. ČT tomu sedla na špek, že celý tendr, jehož samotné nastavení bylo v minulosti z hlediska korupčnosti kritizováno, je nyní transparentní, protože je „posvěcen“ těmi nejpovolanějšími: Transparency International! Ve skutečnosti: kamarádíčky pana ing. Zámečníka. Co si pak lze myslet o samotném „novém“ tendru a o úmyslech jeho protagonistů, kterým TIC takto dopředu dělá alibi? Co si myslet o TIC samotné? TIC tak potvrdila, že je ve skutečnosti součástí elitářské komedie o transparentnosti a pouze prostituuje na oprávněném přání většiny občanů, vymýtit korupci.

Pane Vondráčko, dle rad zveřejněných na vašich stránkách a z důvodu nejvyšší míry transparentnosti oslovuji přímo vás. Dovoluji si vám touto otevřenou formou nahlásit podezření z porušení zákona o střetu zájmů. K tomu využívám vaši novou službu NapisteJim.cz a proto píši přímo vám.

Původně šlo o dva články, které se v těchto dnech objevily na Politicko-společenském blogu.
Známka 1.0 (hodnotilo 84)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

39

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 80 čtenářů částkou 13 586 korun, což je 39 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Gaze byl objeven masový hrob s těly bez hlavy a kůže a odstraněných orgánů.21.04.24 19:56 Palestina 0

Špatné zprávy přináší Ladislav Vrábel (neověřeno)21.04.24 19:20 Česká republika 5

Evropa začala nakupovat více ruského plynu21.04.24 18:44 Evropská unie 0

Fentanyl se začíná rozmáhat i u nás. Drogu horší než heroin lze sehnat na inzerát.20.04.24 06:03 Česká republika 1

Účast Ruska na ceremoniálu osvobození koncentračních táborů považována za "nežádoucí".19.04.24 19:08 Německo 1

ICC zvažuje vydání zatykačů pro válečné zločiny na Netanjahua19.04.24 19:00 Neurčeno 0

Írán odhalil polohu všech izraelských jaderných zařízení a je připraven na ně udeřit19.04.24 18:54 Írán 1

Dluh České republiky rekordně narůstá 19.04.24 18:05 Česká republika 0

Apollo 11 – Přistáli Američané na Měsíci?18.04.24 19:58 USA 10

Nové informace o kauze „Ostatkový kříž“18.04.24 18:48 Česká republika 0

Třetina Ukrajinců živoří 18.04.24 10:57 Česká republika 6

Rakušan neříkal pravdu17.04.24 16:43 Česká republika 3

Lidé nebděli, lidé mlčeli, aneb “jak pr.s..t naši vlast“16.04.24 19:44 Česká republika 1

Už i Německu kolabuje rozvodná síť16.04.24 17:39 Německo 2

Kávička s Bidenem nás vyjde pěkně draho16.04.24 15:24 Česká republika 4

Takže je to PRAVDA! FBI konečně vyšetřuje útok na Baltimore Bridge jako kybernetický16.04.24 12:31 USA 3

Euro 7: Rada EU přijala nová pravidla pro emisní limity osobních a nákladních automobilů a dodávek15.04.24 19:02 Evropská unie 3

"Nikdy jsem neslyšela žádné odsouzení ukrajinských úderů proti Rusku": Marie Zacharová se vyjádřila k výzvě Izraele, aby odsoudil íránské údery.15.04.24 18:51 Rusko 1

Neuroložka, která nemlčí. Končí u ní lidé s následky. Stát je ignoruje.15.04.24 06:59 Česká republika 0

Rozpočet USA - 2024: kolaps a následky15.04.24 06:48 USA 0

Měnové kurzy

USD
23,70 Kč
Euro
25,26 Kč
Libra
29,29 Kč
Kanadský dolar
17,31 Kč
Australský dolar
15,29 Kč
Švýcarský frank
26,02 Kč
100 japonských jenů
15,31 Kč
Čínský juan
3,27 Kč
Polský zloty
5,85 Kč
100 maď. forintů
6,41 Kč
Ukrajinská hřivna
0,60 Kč
100 rublů
25,34 Kč
1 unce (31,1g) zlata
55 162,58 Kč
1 unce stříbra
645,22 Kč
Bitcoin
1 572 952,62 Kč

Poslední aktualizace: 22.4.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 16 025