Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

Sergej Šaškov

28.2.2011 Komentáře Témata: Revoluce na Středním východě 2445 slov

Konflikt pouličního trhovce s komunálními úřady provinciálního tuniského městečka loňského prosince označila média za symbolický. Masové protesty zachvátily Tunis a brzy se přelily do Egypta, střety demonstrantů s policií, a občas i s armádou, proběhly v Jemenu, Iránu, Alžíru, Iráku, Bahrajnu, Jordánsku, Kuvajtu, Libyi, Džibuti, Maroku…

Jedním z nejrozšířenějších zdůvodnění těchto událostí je odkazování na katastrofický stav autoritativního vládnutí, diktátorský styl hlav států, klanové vztahy a korupci. Kvůli narušené schopnosti vládců zajistit svým poddaným přijatelnou životní úroveň přešli protestující k politickým požadavkům – výměna vlády a demokratizace společnosti. Dále zde zafungovala solidarita Arabů, kteří podpořili své bratry a sestry v ostatních zemích. Zdálo by se, že tyto argumenty jsou přesvědčivé, ale po bližším prozkoumání se rozpadají…

Teze, že základem událostí jsou sociálně-ekonomické příčiny, vyvolává pochybnosti z toho prostého důvodu, že nepokoje zasáhly i země, které nelze v žádném případě označit za chudé. Kuvajt, Bahrajn, Libye, Tunis, a také Irán, ročním GDP na hlavu značně předstihují blahobytné Bulharsko, členskou zemi Evropské unie, a mnoho dalších evropských zemí. Dokonce i „nuzný“ Jemen v tomto ukazateli předstihuje mnoho zemí světa, včetně bývalých republik SSSR Moldávie a Tádžikistán (podle dat r. 2010).

Požadavky na zvýšení životní úrovně byly pouze záminkou pro otevřenou, naplánovanou, změnu vládnoucích režimů. Nespokojenost s vládou existuje v jakékoliv zemi na světě. Základ protestů je v mnohých případech skrytý a vektor jejich působení není tak složité změnit. Téměř všichni, kdo se dnes účastní pogromů a zuřivě se dožadují odchodu svých vůdců, je ještě včera divoce vítali a propukali v jásot při zmínce jejich jmen. Výjimku tvoří zločinci, kteří se úžasně snadno dostali na svobodu a tvořili páteř úderných protivládních jednotek.

Odvolávání se na arabskou jednotu a solidaritu je z definice neodůvodnitelné, Sjednocená arabská republika se rozpadla brzy po vyhlášení, Svaz arabských republik trval ještě kratší dobu a pouze na papíře. Libye bojovala s Egyptem a Súdánem, socialistický severní Jemen s jižním Jemenem, v Jordánsku zařídili Palestincům „černé září“. Egypt, Saudská Arábie, Sýrie a řada dalších arabských zemí se v r. 1991 zúčastnily války proti Iráku, za což mnozí arabští vojenští představitelé dostali americké medaile – a v seznamu by bylo možné pokračovat ještě dlouho.

Arabové se země od země liší mentalitou, tradicemi, historií, kulturou a dokonce i genotypem, kdy je mnohem snazší najít to málo společného, co je skutečně spojuje. Dokonce i arabský literární jazyk – to, co by mělo být pro všechny Araby společné – se používá omezeně a v každodenním životě mluví lidé dialekty, kterých jsou stovky a liší se od sebe až do té míry, že si vzájemně nerozumí.

Mezitím na sebe poutá pozornost ten fakt, že současné nepokoje zachvátily pouze některé arabské země (protesty v Iránu s tím souvisí pouze nepřímo), ale ne všechny, pouze „vybrané“, ve stanovené posloupnosti a podle do podrobností stejného scénáře. Dohady, že současné události na arabském východě jsou řinčením jednoho řetězu a že samotný proces byl naplánován a koordinován zvenčí, se mění v jistotu, pokud se podíváme na fakta, zanalyzujeme použité technologie, dosáhnuté výsledky a odpovíme si na základní otázku: Komu to prospěje?

Teoretický základ. Vše, co se děje, zcela zapadá do v USA vytvořené teorie „řízeného chaosu“ (známé také jako teorie „řízené nestability“), mezi jejíž autory patří hlásná trouba „americké celosvětové hegemonie“ Zbigniew Brzezinski, Gene Sharp (autor knihy „Od diktatury k demokracii“), Steven Mann (který již v r. 1992 vydal v časopise National War College ve Washingtonu práci „Teorie chaosu a strategické uvažování“, a později byl přímo svázán s „barevnými revolucemi“ v některých zemích bývalého SSSR) a další.

Na základě této teorie byla vytvořena doktrína „řízeného chaosu“, základní podmínky, které vedou k následujícímu:

- sjednocení roztříštěných politických sil, vystupujících proti existující zákonné vládě, v potřebný okamžik a na potřebnou dobu;

- podkopání důvěryhodnosti vůdců země a loajálnosti silových struktur;

- přímé destabilizaci situace v zemi, podnícení nálad a protestů se zapojením kriminálních prvků, s cílem vytvořit paniku a nedůvěru k vládě

- organizaci změny vlády prostřednictvím vojenského puče, „demokratických“ voleb nebo jiným způsobem.

Morálně-právní aspekt. V oblasti geopolitiky je morálka podřízena národním zájmům. Co se týká válek nového typu – informačních a v kybernetickém prostoru – tak naprosto vůbec nespadají pod mezinárodními normami přijatou definici agrese. V podmínkách, kdy neexistuje jednotná a mezinárodně uznaná oficiální definice „mezinárodního terorismu“, nic z právního hlediska nebrání, aby se s ním bojovalo samostatně a v různých regionech světa, přičemž tyto oblasti určuje často Washington jednostranně z pozice „práva silnějšího“. Technologie „řízeného chaosu“ jsou k tomuto velmi vhodné.

Síly a prostředky. V r. 1996 byla v USA vytvořena prezidentská komise pro vypracovávání útočných plánů informační války a v CIA vznikla skupina pro klíčové technologie a divize pro nadnárodní problémy. Zároveň se aktivně pracovalo na vytvoření systému, který umožní automaticky sledovat veškeré informace na internetu, včetně provádění konkrétních přepisů a výběru podezřelých komunikací podle klíčových slov. Jedním ze základních cílů programu se stalo hledání klíčových algoritmů pro odhalování požadovaných dat a vytváření sdělení v arabštině.

Pentagon začal s pracemi v této oblasti již dříve, kdy v r. 1990 byla v amerických ozbrojených silách vytvořena polní jednotka FM-100-20 a v r. 1994 FM-100-23. V dubnu 2010 bylo dokončeno vytvoření zvláštního velitelství pro kybernetický prostor, v rámci sjednoceného strategického velitelství amerických ozbrojených sil. Nové struktuře šéfoval generál Keith Alexander, bývalý šéf NSA. V říjnu 2010 generál řekl, že jeho velitelství je plně bojeschopné.

V souladu s koncepcí „informační převahy“, kterou odráží dokument o strategii rozvoje amerických ozbrojených složek „Jednotná perspektiva – 2020“, je převaha v informační sféře jedním z klíčových faktorů. Hlavním úkolem nového velitelství se stalo provádění kompletního spektra informačních a síťových operací v kybernetickém prostoru všemi dostupnými způsoby, za využití vyspělých informačních technologií.

Do prací začaly být zapojovány i nestátní společnosti. V červnu 2009 uzavřelo americké velitelství zvláštních operací kontrakt se společností Gallup Polls na zpracování údajů z průzkumů veřejného mínění v různých regionech světa, které budou následně využity při plánování a zavádění opatření pro ovlivňování cílového publika během „psychologických operací“. Korporace SAIC pracovala na vytvoření metodik a programových produktů, a rovněž na technických prostředcích pro vedení kybernetické války.

Koncem ledna 2011 Bílý dům sdělil, že prezident B. Obama věděl o nazrávajících krizích v Tunisu, Egyptě, Bahrajnu a Jemenu již v srpnu 2010 a nařídil připravit tajnou zprávu o situaci v arabských zemích.

Realizace příprav. Prakticky ve všech do chaosu zatažených zemích byl operativně-strategický „bleskový dav“ organizován prostřednictvím rozesílání zpráv o plánovaných shromážděních a dalších akcích pomocí sociálních sítí a elektronické pošty, a rovněž pomocí mobilních telefonů. Servery Facebook, Twitter, jakož i Hotmail, Yahoo a Gmail, se nacházejí v USA. O tom, že všechny spadají pod kontrolu odpovídajících služeb, které mají přístup ke všem nezbytným informacím, mohou pochybovat pouze zarytí romantici.

Protože mají k dispozici všechna základní data, není příliš složité organizovat rozesílání zpráv předem vybrané „klientele“, která je pak začne šířit pomocí velmi účinné a v arabských zemích oblíbené „šuškandy“, takže se na potřebném místě snadno sejde potřebné množství lidí, kteří o Twitter nikdy neslyšeli, ale kteří jsou vždy ochotni rozbíjet výlohy a házet kameny. To, že se o rozesílání takových zpráv zcela jistě dozví místní bezpečnostní složky, na věci nic nemění – zaprvé, zdroj rozesílky lze technicky snadno udělat nevystopovatelným, a zadruhé, a to je hlavní – úřady nejsou fyzicky schopné operativně a adekvátně reagovat na shromáždění desítek, ba i stovek tisíc lidí, kdy začínají platit zcela jiné zákony. K zablokování přístupu k síti a mobilní komunikaci došlo se zpožděním 3 až 12 dní, což se v řadě případů ukázalo být pro vládu boháčů fatálním.

Cíle a úkoly. Jak se zdá, tato rozsáhlá operace je prováděna v rámci globálního přerozdělování světa a za cíl má výměnu vedení těch zemí, na kterých mají USA strategický zájem v dlouhodobé perspektivě. Výměna vůdců za novou mladší generaci pro-západních technokratů musí kardinálně posílit vedoucí postavení USA ve světě a zároveň oslabit Čínu, EU a Rusko.

Zvláštní pozornost je věnována převzetí kontroly nad různorodými islámskými hnutími. Fundamentalisté se již dávno rozdělili „národnostně“, nicméně „Muslimské bratrstvo“ je do této chvíle základním vůdcem protestů v muslimském světě. Přičemž dochází k procesu jeho legalizace. Výměnou za to, že se zřekne radikalismu. V důsledku toho v Egyptě, kde je tato organizace fakticky zakázaná, měla výrazné zastoupení (téměř 20%) v parlamentu (do jeho rozpuštění v únoru 2011). Není pochyb o tom, že po nových parlamentních volbách své pozice posílí.

Pozice fundamentalistů se upevňuje i v ostatních zemích, které byly cílem vojensko-politického kybernetického útoku, nicméně zde půjde o fundamentalisty nového typu – kontrolované a řízené, po vzoru Turecka, kde je „Muslimské bratrstvo“ u moci. Používají islámská hesla jako zástěrku, ale fakticky se zabývají otázkami mezinárodní integrace.

Ti, kteří nepřijmou nová pravidla hry, budou postaveni před volbu – buď být vystaven tvrdým represím, nebo odejít na místa, kde lze pokračovat v činnosti.

Průběh operací byl narušen libyjským vůdcem, který opět zamíchal Američanům kartami. Zbavit se Kaddáfího je dávným snem mnohých vlád v Bílém domě, ale vždy zde vznikají problémy. Protože je skutečně nezávislý a charizmatický, je stále pro západ „tvrdým oříškem“. Právě v Libyi se řetěz roztrhl – Kaddáfí de facto zachránil vůdce některých arabských zemí, kteří byli na „čekací listině“, avšak jejichž čas zatím nenadešel.

Nicméně dosažené výsledky jsou zřejmé, a celkově jsou pro USA pozitivní. Mimo nastolení politické nadvlády a bezpečné kontroly nad velkými ložisky ropy a plynu a jejich přepravními trasami ovládnou Spojené státy i odbytiště, především pro svoje zbraně. A v neposlední řadě je významný i ten fakt, že tento region zůstane v dolarové zóně.

Mimo Washingtonu panuje spokojenost i v Izraeli – v arabských vládnoucích kruzích zmizely i choutky na konfrontaci s židovským státem – jsou plně zaměstnány vlastním přežitím. „Jednotě Ummah“ byla uštědřena taková rána, ze které se bude arabský svět ještě dlouho vzpamatovávat. Jakkoliv je to paradoxní, jako vítěz z toho vyšla Saudská Arábie, která v tuto chvíli již nemá konkurenci v boji o vedoucí postavení mezi Araby, a která bude nyní muset soupeřit s Izraelem o to, kdo z nich je největším přítelem USA v regionu.

Lze souhlasit s tím, že v geopolitickém přerozdělování světa se doktrína „řízeného chaosu“ ukázala být v praxi výhodným a účinným nástrojem pro dosažení cílů za přijatelné finanční náklady. Výjimky jen potvrzují pravidlo – M. Kaddáfí může v Libyi zůstat u moci, ale již to nebude ta džamahírie, kterou vytvořil. Dříve zmíněný Steven Mann v r. 2008 řekl, že jedinou zemí, ve které se nepodařilo dosáhnout stanovených cílů, je Bělorusko. Ale ve Washingtonu naději neztrácejí.

Známka 1.0 (hodnotilo 66)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kdopak platil volební vlaky na Slovensko?03.10.23 07:24 Slovensko 0

Gangy vykrádají v Americe obchody, bránit jim se trestá03.10.23 07:05 USA 1

Tím, že se arménský premiér otočil zády k Rusům ve prospěch Zelenského, NATO a von der Leyen, byl nakonec Západem podveden02.10.23 19:33 Neurčeno 4

Vášáryová: Fica volili fašisti, neofašisti a neonacisti02.10.23 19:07 Slovensko 5

Výsměch obětem genových injekcí: Nobelova cena za medicínu pro výzkumníky mRNA z BioNTechu02.10.23 18:56 Švédsko 0

Německo a EU se nyní aktivně snaží islamizovat Českou republiku (videa)02.10.23 18:45 Evropská unie 0

Uděláme vše pro to, aby Fico vládu nesestavil01.10.23 18:35 Slovensko 4

Že by přece jen Fico?01.10.23 04:57 Slovensko 5

Doug Brignole zemřel na infarkt a svojí smrtí potvrdil, že tzv. antivaxeři měli pravdu30.09.23 12:55 USA 3

Výhrůžky ze strany Trumpa: Americký generál prohlásil, že "přijme nezbytná opatření".29.09.23 19:24 USA 0

Mladí Slováci vyrazili zadarmo vlakem domů volit. Není nám to jedno, vzkazují.29.09.23 18:43 Slovensko 0

Mnichovská dohoda aneb jak jsme si zase hráli na oběť29.09.23 18:22 Česká republika 5

Zahraniční zpravodajská služba Ruské federace obvinila Spojené státy z nátlaku na Slovensko před parlamentními volbami29.09.23 12:22 Slovensko 3

Tesle hoří bateriové úložiště za skoro miliardu korun.29.09.23 05:46 Austrálie 2

Přečtěte si příbalový leták "vakcíny".28.09.23 17:38 Evropská unie 2

„Oslavování příslušníků jednotek SS je nepřijatelné.“ Koalice (pětidemolice) nesouhlasila27.09.23 19:52 Česká republika 2

Koupě F-35 potvrzena27.09.23 16:47 Česká republika 3

Je třeba zrušit rodinu27.09.23 14:05 Česká republika 0

Ovlivňování voleb na Slovensku27.09.23 04:26 Česká republika 0

Záchodový problém na školách 26.09.23 14:28 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
23,39 Kč
Euro
24,50 Kč
Libra
28,27 Kč
Kanadský dolar
17,06 Kč
Australský dolar
14,75 Kč
Švýcarský frank
25,40 Kč
100 japonských jenů
15,71 Kč
Čínský juan
3,25 Kč
Polský zloty
5,29 Kč
100 maď. forintů
6,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,64 Kč
100 rublů
23,59 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 666,15 Kč
1 unce stříbra
495,08 Kč
Bitcoin
638 813,32 Kč

Poslední aktualizace: 3.10.2023 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 16 378