Odpovídá Noam Chomský

1.9.2006 Komentáře Témata: Severní Amerika 3804 slov

Věříte, že za špinavou prací západu má prsty Izrael? A co si myslíte o hudbě Elvise?

Co si myslíte o rychlém zakročení jednotek Spojených národů v nedávné krizi v Libanonu? ROBIN INVERNESS

Nejprve bylo potřeba okamžitě zastavit izraelskou invazi. To však bylo zablokováno Washingtonem, který podle všeho podporoval svým jednáním maximální destrukci americko-izraelskou ofenzivou. Podle vnímání devadesáti procent Libanonců. Cizí vojska napadající Libanon by mela být stažena z jeho území a mělo by mu byt zaplaceno náležité odškodné. V resoluci Spojených národů to však bylo hrubě přehlédnuté jako nepodstatná záležitost.

Mohou Izraelci a Palestinci vůbec někdy žít v míru v jednom státě? MATTHEW PETERS, PHILADELPHIA

Snad ano, ale to by musel být rozdělen na jednotlivé celky. Od sedmdesátých let minulého století byla vytvořena mezinárodní dohoda pro první etapu rozdělení území Palestiny v rámci společného soužití: dohoda o dvou samosprávních územích dle mezinárodně vymezených hranic, s menšími a vzájemnými úpravami. To však bylo zablokováno díky neopodstatněnému kličkováni v této věci ze strany USA a Izraele. USA a Izrael nyní společně pracují na porušování hodnot jejich vývoje "soužití": zabíráni a oddělování území, uvězňování (při přivlastnění si Jordánského údolí), což bylo cynicky zdůvodněno jako "statečný ústup". Pokud by tyto výše zmíněné praktiky mohly být změněny a první změna v rozdělení na jednotlivé uzemní celky by byla dosažena, pak jsou další kroky pro společné soužití v míru možné.

[Noam Chomský při přednášce v Centre for the Study of Human Rights]
[Noam Chomský při přednášce v Centre for the Study of Human Rights]
[Noam Chomský při přednášce v Centre for the Study of Human Rights]
Noam Chomský při přednášce
v Centre for the Study
of Human Rights 10.12.2002

Myslíte si, že Izrael by měl existovat, proč a v jaké formě? NICK HARRIS

Jako mladý sionistický vůdce ve čtyřicátých letech minulého století, jsem stál po boku těch, co žádaly o dvounárodní stát pod mandátem Palestiny. Když byl deklarován židovský stát, měl jsem pocit, že by měl mít práva a možnosti jako jiné státy světa - ne víc, ne míň.

Proč by nemohly existovat Spojené státy, když zabírají polovinu Mexika, včetně Floridy, vybojovaných v násilné, rasistické válce, uskutečněné díky porušení ústavy?

A na toto téma se můžeme ptát na mnoho stejných událostí v ostatních státech. Ustanovení státního celku je velmi špatný nápad s mnoha příšernými následky. Ale státy už existují, a jejich zhoubné aspekty by měly být překonány.

Mohl by jste popsat dnešní USA jako fašistický stát? T SUMMERS, CORNWALL

Nikoliv. V mnoha ohledech jsou USA nejvíce svobodnou zemí světa.

V roce 2002 jste řekl, že antisemitismus v USA nebyl dlouhodobě velkým problémem, ale vzrostl, protože "privilegovaní lidé" se chtěli přesvědčit, že mají nad všemi úplnou moc, ne jen nad 98 procenty americké populace. Věříte, že Židé z 98 procent mají Ameriku ve svých rukou? ROHAN PLANCK, LONDON

Vy jste mi nerozuměl. To byla ironická poznámka k lidem, kteří nejsou spokojeni, i když mají ve svých rukou "jenom" 98 procent. Samozřejmě, že se nejedná - ani vzdáleně - o něco takového.

Co by mohlo zabránit předpokládaným ambicím Pentagonu "odstranit" íránskou vládu? MIKE BLOAXHAM

O Pentagon se ve skutečnosti nejedná. Zdá se být velmi proti případnému útoku na Írán. Co ve skutečnosti plánuje president, Cheney, Rumsfeld a další to nevíme. Ale víme co můžeme udělat. Užíváme si tady neporovnatelných výhod a svobody. Díky tomu můžeme jednat v mnoha směrech za účelem zabránění takovýchto záměrů. Není zde žádný problém s nedostatkem prostředků; spíše s nedostatkem vůle a zájmu.

Řekl jste, že jste viděl "špetku antisemitistických aspektů" v práci Roberta Faurissona, známého francouzského popírače holocaustu. Je zabývání se problematikou uštvávání Židů pouze Vaším koníčkem nebo to je přímo Vaše povolání? LAURENCE COLE, KENT

Fakta a podstata této věci byly vysvětleny mnohokrát od roku 1980 (takže už je to trochu nudné), ale ještě jednou, krátce.

Naposledy když jsem měl co do činění s touto záležitostí, Faurisson byl nařknut z provokováni otázkami ohledně plynových komor. O několik let později byl vyslýchán a souzen za "překrucování historie", ale tehdy nebyly žádné tresty za popírání holocaustu nebo za antisemitismus (podle Le Monde). Jediná sporná otázka vztahující se k mému spojení s touto podlou věcí je, zda bychom měli přijmout Goebbels-Zhdanovu doktrínu, že Stát má právo předepsat historickou pravdu a trestat odchýlení se od ní. Jak jsem potom napsal - a jsem rád, že to mohu znovu opakovat - je to obrovská urážka ve vzpomínce obětem holocaustu přijmout tuto doktrínu jejich vrahů. Zmínka, kterou jste nepřesně interpretoval, je (a to je celkem zajímavé) z osobního dopisu. V tom dopise byla probrána fakta a došlo se v něm k závěru, že dokonce ani popření tak obrovských zvěrstev (jakým byl holocaust) by samo o sobě nemělo být důkazem rasismu. Byl to jeden z mnoha závěrů jmenovaných v tom dopise. Čili jinak řečeno ani vy ani já nemohu označit Američany za rasisty jen proto, že oficiálně přiznávají jen asi 5 % všech zabitých Vietnamců. Nebo (jiný příklad) označit za rasisitické vědecké studie, které po celá století silně snižovaly počty vyhubených původních obyvatel Ameriky. To se samozřejmě týká i Anglie a dalších zemí. Lidé mohou mít mnoho důvodů pro popírání strašných zločinů a to i v případech, které jsou stavěny na nejvážnějších morálních základech: těch našich. Zvláštním případem těchto závěrů pak bylo - čistě hypoteticky - že popření holocaustu by nemuselo nutně znamenat antisemitismus. A to právě z těch výše jmenovaných důvodů.

Strávil jste velkou část svého života výzkumem lidské inteligence a komunikace, všiml jste si něčeho, co poukazuje na to, že my lidé se vyvíjíme z rozvážnosti z našich předchozích zkušeností? Jestliže ano, můžete to blíže popsat? ANNE GERAGHTY

V prostém slova smyslu, zde nemáme žádný vývoj od stěhování se z afrického kontinentu. Ale je tady možné sledovat podstatný pokrok směrem k propracovanějšímu právnímu řádu, spravedlnosti a svobody - spolu s mnoha příklady toho jak vzdálený je ještě cíl mravně a čestně fungující společnosti.

Jak je nynější administrativa USA ovlivněna neokonzervativci? EIRA TOVEY, AUSTRALIA

Neokonzervatismus představuje radikální okrajové politické spektrum, přičemž jeho zastoupení je nepatrné. Někteří z více extrémních členů tohoto spektra - Perle, Wolfowitz, Feith a další - se vzdálili díky menším politickým změnám v administrativě USA. Tato administrativa přijala principy neokonzervatismu, když se vyvážily s jejich strategickými a sociálně-ekonomickými plány a odmítla přijmout ještě horší principy. Vážnou otázkou je jakým způsobem si tato klika dokáže při jejím velmi nízkém obsazení udržet moc k prosazování jejích radikálních praktik jak doma tak v zahraničí, když většina obyvatel je proti. Napsal jsem o tom, jako v dalších publikacích, z různých perspektiv pohledu. Jacob Hacker a Paul Pierson napsali dost jasnou knihu na toto téma. S názvem: Off Center.

Může být omezování osobních svobod a zvyšující se obavy u mnoha obyvatel západu porovnáváno s okamžiky předcházejícími druhé světové válce; a je to přehánění představit si, že nynější události jsou předzvěstí dalšího globálního konfliktu? RAY LONG, DUBLIN

Na takováto srovnávání se dívám skepticky. Je zde vážné riziko globálního konfliktu, ale díky jiným záležitostem. Měli by jsme vzít na vědomí posudky významných strategických analytiků, že nynější metody, obzvláště Bushovi administrace agresivního militarismu, významně zvyšují hrozbu "opravdové zkázy".

Od doby americké zahraniční politiky na Středním východě se staly americké zásahy na tomto územi nejvlivnějšími. Myslíte si, že válka v Iráku byla nevyhnutelná? Dokonce i když by se Bushovi nepodařilo v roce 2000 podvodem vyhrát volby? DAVID KEELAGHA, MONAGHAN, IRELAND

Vůbec nebyla nutná. Byla tam nebývalá kritika těchto válečných plánů. I ze strany odborných, vysoce postavených útvarů, vyvíjejících tlak na Bushe a Blaira, aby přestali používat lži a klamy k manipulaci jejich zemí do války.

Mimo to, zásahy USA na Středním východě nejsou o nic větší než ze strany Británie či Francie - často menší než - v roce 1956.

Jsou určitě USA, Velká Británie a Izrael vinní z válečných zločinů? BALALL MAQBOOL

V bombardování Libanonu je tam malé podezření. Rozsáhlé podněty pro vyšetřování těchto zločinů byly dány organizacemi Amnesty International a Human Rights Watch, což je teprve špička ledovce. Vina z válečných zločinů se táhne mnohem dál. Bush-Blairova invaze do Iráku, například, je jasná ukázka toho, co Norimberský tribunál označuje za "nejvyšší válečný zločin", který obsahuje všechno to zlo, jenž následovalo. Měli by jsme se odvolat těmito dost výřečnými slovy k šéfovi Norimberského soudního dvora Robertu Jacksonovi: "Přivádíme obžalované z vytvoření 'vraždícího poháru', a jestli z něj budeme srkat také, musíme přijmout stejný soud". Závěr je zde dost jasný.

Myslíte si, že Izrael děla pro západ špinavou práci tím, že bojuje s Hezbullah, tj. Íránem a Sýrií? ROBERT LANNONE, PARIS

V lidech na západě způsobila US-Izraelská invaze do Libanonu velké pohoršení. Včetně pravděpodobného vytvoření nových generací džíhádistů. Mám podezření, že USA a Izrael usiluje o "změnu režimu" v Sýrii. Jakkoliv je to tam strašné (věc nepatrného zájmu pro západní koncerny), Assad (pozn.: prezident Sýrie) nedělá vůbec nic s izraelským přivlastněním si Golanských výšin, které předtím patřily Sýrii, porušením rezolucí Rady bezpečnosti. Všeobecně je to označováno za "stabilitu"; a následovat by mohly útoky na islámské radikály. Na Írán vyvíjejí USA a Izrael postupy, které by mohly zapříčinit velké škody pro západ (a celý svět). Zde není dost místa to celé rozepsat.

První obětí komunistického režimu na Kubě byli anarchisté, tak jak můžete, jak to přiznal Libertarian Socialist (anarchistický?) ospravedlnit z hlediska ideologie Vaši nekritickou návštěvu diktátora Fidela Castra v říjnu 2003? CLAUDE MOREIRA, WELLING, LONDON

Ta "nekritická návštěva" je výmysl britských vydavatelů. Jak dobře věděli, byl jsem pozvaný mluvčí (mezi významnými britskými a americkými vědci) na mezinárodní konferenci sdružení vědců Latinské Ameriky, která se konala v roce 2003 v Havaně a využil jsem docela ostře příležitost k vyjádření kritiky nad potlačováním práv v Národní kubánské televizi a na veřejných setkáních. Castro se běžně přicházel podívat. Já jsem se opravdu často setkal s vysoce postavenými činiteli zemi, ve kterých byly spáchány neporovnatelně vyšší zločiny než cokoliv, co je přisuzováno Castrovi, dokonce i když bych cestoval přímo za ním, ne jako v tomto případě: USA by se toho chytly jako do očí bijícího varování.

Bude anarchismus vůbec někdy brán vážně jako politická filozofie. IAN DUNT

To záleží na nás.

Litujete uštěpačných poznámek na téma o uprchlících utíkajících z Pol Poty v Kambodži? LIJIA FREEMAN, NEW YORK

Nejblíže ke skutečnosti je z těchto směšných obvinění to od Edwarda Hermana a já cituji z nejlépe informovaných zdrojů přístupných poté v Kambodži, ministerstvu informací (USA) a Françoise Ponchauda, které uvedly, že toto obecně známé svědectví uprchlíků je nutno posoudit s velkou obezřetností. Samozřejmě toho nelituji. Zdokumentování podvodu na toto téma je rozsáhlé. Všechno to bylo vyvráceno, krok za krokem, mnohokrát. Toto je jeden z názorných příkladů zajímavého rysu intelektuální kultury.

Pravidelně jsou tady zvěrstva, která můžeme svalovat na oficiální nepřátele - což Herman nazývá "ohavná zvěrstva", na rozdíl od těch, na kterých máme vlastní podíl odpovědnosti a můžeme se je proto snažit zmírnit nebo zcela zničit jejich důsledky.

To druhé je pravidelně zlehčováno a ututláváno. Tato ohavná zvěrstva obvykle vyvolají náboženskou horlivost, dramatické projevy, nepodložené zveličování toho všeho. Běsnění a zuřivost přichází, když se někdo odmítá slepě přidat k takto vytvořenému názoru, ale usiluje o hledání pravdy, cituje z nejvíce uznávaných autorit, a vystaví to vše na pospas mnohým výmyslům o té samé věci. Běžnou reakcí při zamlžování takovýchto podvodů je dojemný proud lží a zkreslování. To je dobře zdokumentované v mnoha případech z historie. Důvody proč se tomu tak stává není těžké vysvětlit. Tohle by se mělo důkladně vyšetřovat, ale to je málo pravděpodobné, obvykle.

Anti-globalistické hnutí, které jste podpořil, trvalo krátce. Je to prohraná bitva? DANNY CAMPBELL, CARDIFF

Pojem "globalizace" je tradičně používán k upozornění na zvláštní formu investorských práv vytvořených bohatstvím a mocí pro jejich vlastní zájmy. "Anti-globalistické hnutí" je nejvýznamnější zastánce globalizace - ale v zájmu lidí, ne v zájmu hromadění soukromé moci. Lidé po celém světe a všechny společenské vrstvy, kteří se ročně setkávají v Porto Alegre, Mumbai, atd. daleko více znázorňují globalizaci, než ti, kteří se shromažďují ve stejnou dobu v Davosu. Rozsah globálního práva se rozvíjí v mnoha významných směrech. Mezi spoustou příkladů objasňujících tuto problematiku jsou veřejné diskuze regionálního a místního charakteru, s podobnou formou, ale více zaměřené na specifické problémy. Další ukázkou je překvapující rozvoj odehrávající se v Jižní Americe. A jsou zde mnohé další příklady.

Bono Vás nazval "Elvisem z akademie"? Co si myslíte o jeho hudbě (od Elvise, ne od Bona)? A kde berete tolik času na čtení? HICH, NOTTINGHAM

Bohužel to, co o Elvisovi vím, je jen z vyprávění mých vnoučat. O tom čtení, to jste se dotkl bolavého místa, je strašné být schopný přečíst tak málo z toho všeho, co bych ještě mohl přečíst.

Sám se asi vysmíváte "elitám". Ale Vy sám jste významný člen intelektuální elity. Nepopírá tento postoj Váš anti-elitismus? SPYRIDON KAMVISSIS, IRAKLION, GREECE

Nenazýval bych to vysmívání se prominentním osobám v umění a vědě, nebo Martinu Lutherovi Kingovi a mnohým dalším, co patří do "elity". Samozřejmě "elitu" kritizuji a ostatní, o kterých si myslím, že si kritiku zaslouží a vlivné a autoritativní vrstvy, které udělují moc vybraným "elitám". Předpokládám, že to taky děláte.

Nezdá se Vám podivuhodné, že Velká Británie je stále monarchií? Mně ano. MARCUS DI STEFANO, LONDON

Před několika lety byla v Austrálii diskuze, zda by měla být osamostatněna od monarchie. Všeobecně vzato, z toho vyšel názor, že ano, ale diskutér, který potom odešel překvapil každého zápisem ve prospěch monarchie. Jeho argumentem bylo, že obřady a úcta inklinují k podkopávání respektu před mocí. Ale já nemůžu odpovědět na Vaši otázku. To je věc lidí ve Velké Británii.

Je vůbec v dnešním světě nějaká konstruktivní úloha pro náboženství? B N PATNAIK KARNATAKA,INDIA

Někdy, a to v důležitých směrech. Je tady proto dobrý důvod, například, proč americké školy, které vychovávají mnoho latinsko-amerických vrahů a násilníků, se honosí tím, že armáda Spojených států pomohla "přemoci zpřístupnění teologie". Odvolávají se na války ve Střední Americe, zanechávajíc za sebou stovky tisíc mrtvol a čtyři zpustošené země. Tyto války byly důkladně připravené proti Církvi, která spáchala vážný hřích: brala Slovo boží vážně a přijala "za přednostní být raději chudou, trpící". Proto musela být potrestána. Ono je to více než jen symbolické, že tato hrůzná dekáda osmdesátých let minulého století začala vraždou arcibiskupa, který byl "hlasem pro umlčované", a skončila zabitím šesti vůdčích latinsko-amerických intelektuálů. Jezuitští kněží v rukou elitního oddílu, který již zanechal krvavou stopu obvyklých obětí, oddíl který byl vyzbrojený a trénovaný lidmi, kteří jsou teď ve Washingtonu, nebo jejich přímými instruktory. Je možné se také dozvědět něco o nás, z této příšerné minulosti. Pár lidí může uvést jména na západě zavražděných intelektuálů. Domnívám se, že to se také stalo v Československu ve stejné době. Ti, co byli zavražděni, by byli slavní a uznávaní. Rozhořčení nad tímto by bylo nedostačující. Tato lekce není jedinečná, ani bezvýznamná.

Proč nikdo v Americe, po těch všech lžích o "válce proti teroru", neobviní George Bushe? MARICARMEN SANDOVAL DE PASMANS, SINT ODILIENBERG, THE NETHERLANDS

Jsou tady určitě snahy tuto věc dovést k cíli, ale je nepravděpodobný nějaký výsledek při nepřítomnosti opravdové opozice.

Jak dalece rodný jazyk Piraha (který nemá vedlejší věty, čísla nebo popisná slova) omezuje Vaši práci v rámci jazykovědy? KEVIN RODGERS

Psaní zpráv je zajímavé, ale to nesouvisí jen se mnou (mezi mnoha dalšími). Nikdo neurčil, že jazyky musí mít vedlejší věty, počet slov, atd. Mnoho částí našeho jazyka (a podle všeho z Pirahy) je zřídka, zda-li vůbec, používáno v běžném projevu, díky vnějším omezením.

Proč se nikdy neobjevíte na CNN nebo Fox News v USA. Čeho se na Vás tak bojí? CHRISTINE NIXON, CANADA

To se netýká jenom mě, ale kohokoliv, kdo se nenechá svazovat dogmatickými omezeními. Je to pro mě (a ostatní) jednodušší se objevit na CNN a Fox než na hlavních vysílacích kanálech.

Proč předpokládáte, že je tak obtížné pro nás Američany vytvořit občanské politické hnutí jako protiváhu vládní administrativy? HONORABLE ANNA TAYLOR, US DISTRICT COURT

Ta otázka je příliš závažná pro stručnou odpověď na ni. Aktivisté jsou v této věci velmi činorodí, snad více než tomu bylo v šedesátých letech minulého století. Ale je to rozptýlené a neorganizované. Ideální forma kontroly společnosti je rozložení jednotlivých skupin dle jejich úzké oblasti působení, bez složitých organizačních mechanismů, ve které mohou získat vědomosti, projevit se a ujasnit si jejich myšlenky a jednat konstruktivně k dosažení společných cílů. Při mnoha zaběhnutých mechanismech dnešní doby se tento ideál zdá riskantní, ale není nezrušitelný.

Je na čase se podrobit liberální demokracii? PAUL ROGERS, VIETNAM

To mi připomíná výrok přisuzovaný Gandhimu, když se ho zeptali co si myslí o západní civilizaci: "Může to být dobrý nápad".

Kde berete takovou kuráž? CAROLE CRAIG, IRELAND

Pro lidi, kteří se mají tak dobře jako my, není třeba žádná kuráž.

Článek Noam Chomsky: You Ask The Questions vyšel 28.8. v Independent. Překlad Paul Cudan.

Známka 1.3 (hodnotilo 3)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

58

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 90 čtenářů částkou 20 466 korun, což je 58 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vzkaz editora29.03.23 15:11 Neurčeno 11

Nemoci srdce začínají mnohem více zabíjet z "neznámého" důvodu27.03.23 22:16 Česká republika 0

Makrone vypadni! Předtucha občanské války27.03.23 07:15 Francie 0

Hororová zkušenost vyhozené učitelky Bednářové23.03.23 11:07 Česká republika 4

Chatyň - dnes 80 let od masakru22.03.23 20:19 Belorusko 2

OSN: Ruské zločiny na Ukrajině nelze označit za genocidu - všechny rozsudky českých soudů za popírání genocidy na Ukrajině by tedy měly být zrušeny22.03.23 11:17 Ukrajina 1

EK je připravena učinit ústupky ve sporu o zákaz spalovacích motorů22.03.23 09:58 Evropská unie 3

Putin prohlásil, že Rusko je připraveno přejít na jüan v obchodě s ostatními zeměmi22.03.23 09:56 Rusko 0

Evropské „holubice míru“ zamířily do Afriky22.03.23 09:52 Evropská unie 1

V europarlamentu se odhlasovalo zavedení digitální identity, většina našich europoslanců včetně ANO s tím souhlasí22.03.23 09:38 Evropská unie 0

Putin: Rusko bude nuceno reagovat na zbraně s ochuzeným uranem21.03.23 21:44 Rusko 7

OSN reagovala na plány Londýna dodat Kyjevu granáty s ochuzeným uranem21.03.23 21:34 Neurčeno 1

Mainstream nechce přiznat, že Ukrajinci masivně utíkají... do Ruska! 20.03.23 23:28 Ukrajina 0

Mezinárodní trestní soud eskaluje válku20.03.23 22:56 Neurčeno 0

Zmlácený Bulíř z Ukrajiny zpět v ČR. Trestní oznámení na Zdechovského20.03.23 22:15 Česká republika 1

Norma EURO 7 je v současné podobě nesplnitelná a znamená likvidaci automobilek20.03.23 18:37 Evropská unie 3

O umělé inteligenci20.03.23 10:45 Neurčeno 3

Jak to vidí slovenští přátelé20.03.23 10:36 Česká republika 0

Ne, své syny vám nedám!19.03.23 19:31 Česká republika 5

Zatykač na Putina, zatykač na Trumpa - globalistům jde o všechno19.03.23 11:54 Rusko 1

Měnové kurzy

USD
21,65 Kč
Euro
23,52 Kč
Libra
26,72 Kč
Kanadský dolar
16,00 Kč
Australský dolar
14,48 Kč
Švýcarský frank
23,66 Kč
100 japonských jenů
16,30 Kč
Čínský juan
3,15 Kč
Polský zloty
5,02 Kč
100 maď. forintů
6,18 Kč
Ukrajinská hřivna
0,59 Kč
100 rublů
27,92 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 630,23 Kč
1 unce stříbra
521,75 Kč
Bitcoin
614 473,97 Kč

Poslední aktualizace: 1.4.2023 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 25 903