Mít v dnešní Americe děti? - děkuji nechci

Vladimír Stwora

13.9.2002 Komentáře Témata: Americká a kanadská kultura 2753 slov

Zpracováno podle článku Why America Is Finished od Jane Varta a doplněno o vlastní úvahu.
14.9.: Doplněno o český překlad songu Kill You.

Nejprve otázku: máte děti? -náctileté? Jestliže ano, je pravděpodobné, že mají rády současnou americkou hudbu. Nazývám to hudbou, ačkoliv je tento pojem v daném případě poněkud eufemistický.

Bráno z jakéhokoliv pohledu - americká kultura, pop, rock, rap - "hudba", filmy a televize je nyní běsnící, ohavné zvíře zla. Speciálně americká pop kultura je pevnou baštou násilí, smrtí, vraždění, rozšířeného používání drog jak ilegálních, tak těch vyrobených farmaceutickým průmyslem, propagací "celebrit" v mediích (což je samo o sobě největším anihilatorem dobroty), sebemrzačením a - nejgroteskněji celkovou morální deprivací, největší od doby pádu říše Římské ... a možná ještě větší.

Snad existují výjimky. Snad ještě existují dobří rodiče a dobré děti, ale jejich procento je nízké, velmi nízké.

Protože většina se vyhřívá a těší se v odpudivostech nejčernější nenávisti, záchvatu zuřivosti a násilí ve sděleném poselství a vizuálně v obrazech (images) prostupujících jejích denní život. Smrtelná nenávist na sklonku času...

Hlídejte si své děti dobře, vy rodiče, kteří ještě máte bezúhonnost a odvahu to udělat.

Každý rodič, který dovolí svým dětem, aby se angažovaly, libovaly si a staly se závislými na populární kultuře masmedií, je přinejmenším spoluviníkem duševního a morálního úpadku dítěte, ne-li přímo jeho vrahem. Dovolíte-li svým dětem jen JEDNOU sledovat komerční televizi, je vám dítě uneseno a začalo jeho přeškolování, aby stálo proti vám a všemu, v co vy věříte. Děti jsou trénovány v nenávisti k přirozeným autoritám, speciálně k té vaší, kterou vůči dítěti máte.

Přečtěte si text následující písničky a snažte se mu porozumět. Tento druh vyjadřování [Eminem]je dnes v pop kultuře běžný, je běžný v muzice, kterou VAŠE dítě poslouchá. Je to vryto v jeho podvědomí. NESMAZATELNĚ. Tahle nenávist a zlo je do značné míry to, čím jsou.

Přečtěte si slova této hostující mega-star, která může dobře promlouvat přímo a hlouběji k vašim dětem ... těm, které máte, které byste mohli mít. Ta okouzlující kadence obklopena elektronickou hypnózou a ta obklopující podprahová slova mají na vnímavost vašeho potomka větší vliv, než byste případně věřili.

Víte, co vaše děti poslouchají?

Před deseti měsíci jsem natrvalo opustil USA. Nikdy jsem se svými dětmi nesledoval televizi TAM, takže jsem nebyl vystaven hororu MTV. Nedávno jsem večer náhodou sledoval videoklip rapového zpěváka Eminem, ve kterém zpěvák pohřbívá svou matku a říká jí přitom, ať táhne do pekla.

Bylo to pro mne překvapení. Udělal jsem si na Internetu takovou malou reserš, přečetl jsem si slova některých písniček tohoto ceny vyhrávajícího "umělce". Zde uvádím jednu, která je zvlášť poučná, ačkoliv ty ostatní nezůstávají příliš pozadu. Všimněte si explicitního jazyka:


(V levém sloupečku máte text v originále, v pravém jsem se pokusil o neumělý překlad. Bylo to pro mne těžké, protože je to slangová angličtina nejhrubšího zrna, skutečně řeč ulice. Ponechal jsem v textu úmyslně chyby, protože i v anglickém textu je jich plno. Má to zřejmě svůj důvod. Vy, kteří umíte lépe anglicky, prosím dejte mi vědět, přijdete-li na chybu v překladu. )

Kill You

By Eminem

When I just a little baby boy,
my momma used to tell me these crazy things
She used to tell me my daddy was an evil man,
she used to tell me he hated me
But then I got a little bit older
and I realized, she was the crazy one
But there was nothing I could do or say to try to change it
cause that's just the way she was
They said I can't rap about being broke no more
They ain't say I can't rap about coke no more
(AHHH!) Slut, you think I won't choke no whore
til the vocal cords don't work in her throat no more?!
(AHHH!) These motherfuckers are thinking I'm playin
Thinkin I'm saying the shit cause I'm thinking it just to be saying it
(AHHH!) Put your hands down bitch, I ain't gon' shoot you
I'ma pull +YOU+ to this bullet, and put it through you
(AHHH!) Shut up slut, you're causing too much chaos
Just bend over and take it like a slut, okay Ma?

(Now he's raping his own mother, abusing a whore,
snorting coke, and we gave him the Rolling Stone cover?)

You god damn right BITCH, and now it's too late
I'm triple Platinum and tragedies happen in two states
I invented violence, you vile venomous volatile bitches
vain Vicadin, vrinnn Vrinnn, VRINNN! (a chainsaw revs up here)
Texas Chainsaw, left his brains all
danglin from his neck, while his head barely hangs on
Blood, guts, guns, cuts
Knives, lives, wives, nuns, sluts
Bitch I'ma kill you! You don't wanna fuck with me
Girls neither - you ain't nuttin but a slut to me
Bitch I'ma kill you! You ain't got the balls to beef
We ain't gon' never stop beefin I don't squash the beef
You better kill me! I'ma be another rapper dead
for poppin off at the mouth with shit I shouldn'ta said
But when they kill me - I'm bringin the world with me
Bitches too! You ain't nuttin but a girl to me
.. I said you don't, wanna fuck with Shady (cause why?)
Cause Shady, will fuckin kill you (ah-haha)
I said you don't, wanna fuck with Shady (why?)
Cause Shady, will fucking kill you..
Bitch I'ma kill you! Like a murder weapon, I'ma conceal you
in a closet with mildew, sheets, pillows and film you
Buck with me, I been through hell, shut the hell up!
I'm trying to develop these pictures of the Devil to sell 'em
I ain't "acid rap," but I rap on acid
Got a new blow-up doll and just had a strap-on added
WHOOPS! Is that a subliminal hint? NO!
Just criminal intent to sodomize women again
Eminem offend? NO! Eminem insult
And if you ever give in to him, you give him an impulse
to do it again, THEN, if he does it again
you'll probably end up jumping out of something up on the 10th
(Ahhhhhhhh!) Bitch I'ma kill you, I ain't done this ain't the chorus
I ain't even drug you in the woods yet to paint the forest
A bloodstain is orange after you wash it three or four times
in a tub but that's normal ain't it Norman?
Serial killer hiding murder material
in a cereal box on top of your stereo
Here we go again, we're out of our medicine
out of our minds, and we want in yours, let us in

Chorus (first line starts "Or I'ma kill you!")

Eh-heh, know why I say these things?
Cause lady's screams keep creeping in Shady's dreams
And the way things seem, I shouldn't have to pay these shrinks
this eighty G's a week to say the same things TWEECE!
TWICE? Whatever, I hate these things
Fuck shots! I hope the weed'll outweigh these drinks
Motherfuckers want me to come on their radio shows
just to argue with 'em cause their ratings stink?
FUCK THAT! I'll choke radio announcer to bouncer
from fat bitch to off seventy-thousand pounds of her
from principal to the student body and counselor
from in-school to before school to out of school
I don't even believe in breathing I'm leaving air in your lungs
just to hear you keep screaming for me to seep it
OKAY, I'M READY TO GO PLAY
I GOT THE MACHETE FROM O.J.
I'M READY TO MAKE EVERYONE'S THROATS ACHE
You faggots keep egging me on
til I have you at knifepoint, then you beg me to stop?
SHUT UP! Give me your hands and feet
I said SHUT UP when I'm talking to you
YOU HEAR ME? ANSWER ME!

Chorus (first line starts "Or I'ma kill you!"
ninth line starts: "Bitch I'ma kill you!")

Když jsem byl malým chlapcem
máma mi často říkala takový bláznivý věci
říkala, že můj fotr je zlý,
říkala, že mě fotr nenávidí.
Ale když jsem byl starší,
uvědomil jsem si, že to byla ona, kdo je bláznivá
Ale nic jsem nemohl říct nebo změnit,
protože taková prostě byla.
Říkají, nemůžu si stěžovat, že jsem na dně,
říkají nemohu si stěžovat kvůli kokajnu
(AAAAH) Děvko, myslíš si, že kurvu nemohu škrtit
dokud ji hlasivky v hrdle fungují?!
(AAAAH) Ti čurácí si myslí, že jen hraju
myslí si, že o tom uvažuju jen abych to řekl
(AAAAH) Dej pracky dolu, kurvo, odprásknu tě

přitáhnu si tě a tuhle kulku proženu tebou
(AAAAH) Drž hubu, kurvo, způsobuješ příliš mnoho chaosu
jenom se předkloň a přijmi to jako kurva, ok, matko?

Teď znásiňuje vlastní matku, zneužívá kurvu
šňupe koks a my jsme ho dali na titulní stránku časopisu Rolling Stone?


Krucinál, máš pravdu, SVINĚ a teď je příliš pozdě
jsem trojnasobný držitel platinové desky a ve dvou státech se staly tragédie
vymyslel jsem násilí, ty odporná, hnusná, jedovatá, těkavá kurvo
marně ??? vrrrr, vrrrr, VRRRRR (zesilující se svuk motorové pily)
Texasská motorová pila nechala za sebou celý jeho mozek
volně vlát z krku, zatímco jeho hlava jen tak tak visí
krev, odvaha, pistole, řezné rány,
nože, životy, manželky, jeptišky, kurvy
potvoro, zabiju tě! Nebudeš se mnou vyjebávat
Ani holky - nejsi nic pro mě jsi jenom kurva
kurvo, zabiju tě, nemáš koule, tak si nestěžuj.
Nikdy nepřestaneš brblat dokud to brblání nerozmačkám
Radši mě zabij, další rapová smrt,
natáhnu brka, hovna, která jsem neměl říkat.
Ale jestliže mě zabijou, vezmu svět s sebou
kurvy též, nejsi praštěná, pro mě jsi holka,
řekl jsem, nechceš si zahrávat se Shadym (proč?)
protože Shady by tě zabil (ah hahaha)
Mrcho, zabiju tě, jako vraždenou zbraň
zavřu tě ve skříni s plísní, prostěradly a polštáři
a natočím si to.
janči se mnou, já jsem si prošel peklem
tak držte, do prdele, huby
Snažím se vyvolat tyhle obrázky ďábla, abych je prodal,
nejsem 'acid rap', ale zfetovaný rap
Dostal jsem nafukovací pannu ????? [Syn mi odmítl
přeložit Got a new blow-up doll and just had
a strap-on added. Rozuměl tomu, ale styděl se.
Může mi někdo pomoci?
]
oops, je to podprahová nápověda? Ne?
Pouze snaha znovu sodomizovat ženskou
Eminem uražen? Ne! Eminem uražen.
A když se mi někdy vzdáš, dáváš mi impuls
abych to udělal znovu, PAK, když to udělám znova,
skončíš vyskakováním z něčeho na desítku
(Ahhhhhhhh!) Svině, zabiju tě, nejsem hotov, tohle ještě není chorus,
ještě jsem tě nezdrogoval v lese, abych pomaloval les
Stopy krve jsou oranžové, když je tři, čtyři krát smyješ
ve vaně, ale to je normální není to Norman?
Hromadný vrah skrývá vražedný materiál
v krabici s obilninami na tvém stereu,
A je to tu znova, medicína nám došla,
šílení, a chceme do tvého myšlení, pusť nás dovnitř.
Chorus: "Nebo tě zabiju"

Eh, víš, proč říkám tyhle věci?
Protože vřeštění ženských se Shadymu vrací do snů
A jak se zdá, neměl bych platit tyhle psychiatry
těchhle osmedsát táců týdně abych řekl tyhle věci dvakrát
Dvakrát? Jak chceš. Nenávidím tyhle věci
Zkurvené střílení! Doufám, že tahle tráva převáží chlast
Hajzlové chtějí, abych přišel do rádio show
a hádal se tam s nimi jen proto, že jejich sledovanost je nízká?
Seru na to! Uškrtím od hlasatele až po vyhazovače
od tlusté kurvy po sedmdesát tisíc liber
od ředitele přes studenty po poradce,
od ve škole až po před školou až po škole
Nevěřím v dýchání, nechám tu jen tolik vzduchu v plicich
abych tě slyšel křičet přestaň,
OK, JSEM PŘIPRAVEN SI POHRÁT
MÁM MAČETU OD O.J.
JSEM PŘIPRAVEN UDĚLAT BOLEST V KRKU KAŽDÉMU
Vy buzeranti, vy mě nutíte pokračovat,
dokud vás nemám na špičce nože, a pak žebráte, abych přestal?
Držte hubu! Dejte mi ruce a nohy
Řekl jsem, držte hubu, když na vás mluvím
SLYŠÍTE MĚ? ODPOVĚZTE MI!

Chorus: první řádek začína "Nebo tě zabiju!"
devátý řádek začíná: "Kurvo, zabiju tě!"

Po dočtení tohoto textu se mi udělalo fyzicky špatně. Napadlo někoho, že exituje spojení mezi tímhle druhem hudby a zabíjením, které naše děti dělají? Který rodič by svým dětem dovolil poslouchat takový příšerný škvár?

Doufám, že při veřejné produkci těchto songů ve Státech jsou ta nejhorší slova nahrazena pípnutím, takže děti, když s hlasitostí vytočenou na maximum poslouchají se sluchátky na uších, slyší jen čistou lyriku. Což mne přivádí k myšlence, kolik rodičů vůbec kdy slyšelo songy, které jejich děti denně a znovu poslouchají.

Dovedete si představit, kolik nenávisti a agrese to vyvolá v mysli citlivých, vnímavých dětí? Jak je možné, že takový brak je chráněn pod "svobodou slova", ale když nahlas řeknete, že prezident Bush je hlupák, půjdete do vězení? A co uděláme s ostatními zeměmi světa, které odmítají tento druh nechutného, mozek vymývajícího "umění" ovlivňovat jejich děti a nedovolí americkou kulturu v rámci svých hranic? Zbombardujeme je - to uděláme.

Den po dni jsem více přesvědčen, že jsem se rozhodl správně, když jsem sbalil svou rodinu a vypadl z Ameriky. Věřte mi, ještě existují příznivější místa k výchově dětí - zatím.

Ex-patriot


Potud tedy článek. Autor je Maďar a země, do které se vrátil, je Maďarsko.

Ptal jsem se na zpěváka Eminem svého sedmnáctiletého syna. V podstatě mi potvrdil to, co je zde uvedeno. Dodal, že některé jeho songy jsou docela legrační. Oblíben je prý tento zpěvák hlavně mezi velmi mladými - tak kolem dvanácti let.

Jak na sebe Eminem sám v textu prozradil, je držitelem tří platinových desek. Tzn., že prodal 3 miliony CD s těmito výkaly...

Několik drobných postřehů, zdánlivě o něčem jiném

Nad naším whirpoolem ve fitness klubu vždy visela cedule, co se smí a co ne. Nesmí se toho hodně: holit se, umývat ve whirpoolu, lidé se srdečními potížemi a kožními nemocemi se mu mají vyhnout, ve whirpoolu nesmí být více než pět lidí najednou atd.

Při poslední návštěvě jsem pozoroval údržbáře, jak tuto ceduli sundává ze zdí a místo ní dává novou.

Proč ta výměna?, napadlo mne. Zdálo se mi, že obě cedule jsou stejné. Protože obě, ta stará i ta nová, ležely vedle sebe, mohl jsem si je lehce porovnat. A už jsem tu změnu viděl. Na té původní bylo napsáno, že do whirpoolu a do sauny nesmějí dětí mladší dvanácti let. Na té nové zvedli hranici na osmnáct.

Ve státní prodejně piva (jinde tady pivo nekoupíte) mají také ceduli: "Je-li vám 25 a méně, buďte připraveni, že můžete být požádání o prokázání svého věku." "Nač to upozornění?", ptal jsem se prodavače. "Pivo si přeci můžou koupit «už i» devatenáctiletí." "A copak se chci nechat zavřít?", na to prodavač. "Takový teenengar dnes vypadá na dvacet a je mu přitom sedmnáct." Jistě měl pravdu. Za poskytnutí alkoholu (včetně třetinky toho vodnatého místního piva) nezletilému jsou tady pálky jako za vraždu. To nepřeháním. Několik roků kriminálu by takového narušitele téměř jistě neminulo. Zhruba stejný trest tady dostanete za vraždu - jste-li ženou. Muži "bručí" pochopitelně mnohem déle.

Denně vídávám, jak na frekventovaných křižovatkách hlídá občanská "stráž" (dělají to dobrovolníci za drobný peníz), která převádí "děti" napříč vozovkou. To slovo "děti" jsem dal do uvozovek, protože často jde o dvacetileté habany. Taková stráž je vybavena plácačkou k zastavování dopravy a nerozpakuje se ji použít, aby zabezpečila bezpečný průchod. V rámci objektivity doplňuji, že pomáhají také starším lidem. Na křižovatkách ovšem hlídkují pouze v době, kdy děti jdou ze škol a do škol.

Tak tady máme to pokrytectví v celé nádheře. Chráníme naše -náctileté děti před takovými zly, jakými jsou je sauna, whirpool, pivo, křižovatky, ale dovolujeme jim, aby poslouchali tuto "hudbu"!

Na úpadek doby se poukazovalo od začátku existence lidského rodu. Podobné nářky byste našli i v textech starých několik tisíc let. Vždy byly projevem stáří, které se nedokázalo smířit s moderností nadcházející doby. Takže nic nového pod sluncem.

A přeci si myslím, že tentokrát je to jiné.

Známka 1.0 (hodnotilo 16)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

58

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 90 čtenářů částkou 20 466 korun, což je 58 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Hororová zkušenost vyhozené učitelky Bednářové23.03.23 11:07 Česká republika 3

Chatyň - dnes 80 let od masakru22.03.23 20:19 Belorusko 2

OSN: Ruské zločiny na Ukrajině nelze označit za genocidu - všechny rozsudky českých soudů za popírání genocidy na Ukrajině by tedy měly být zrušeny22.03.23 11:17 Ukrajina 1

EK je připravena učinit ústupky ve sporu o zákaz spalovacích motorů22.03.23 09:58 Evropská unie 3

Putin prohlásil, že Rusko je připraveno přejít na jüan v obchodě s ostatními zeměmi22.03.23 09:56 Rusko 0

Evropské „holubice míru“ zamířily do Afriky22.03.23 09:52 Evropská unie 1

V europarlamentu se odhlasovalo zavedení digitální identity, většina našich europoslanců včetně ANO s tím souhlasí22.03.23 09:38 Evropská unie 0

Putin: Rusko bude nuceno reagovat na zbraně s ochuzeným uranem21.03.23 21:44 Rusko 7

OSN reagovala na plány Londýna dodat Kyjevu granáty s ochuzeným uranem21.03.23 21:34 Neurčeno 1

Mainstream nechce přiznat, že Ukrajinci masivně utíkají... do Ruska! 20.03.23 23:28 Ukrajina 0

Mezinárodní trestní soud eskaluje válku20.03.23 22:56 Neurčeno 0

Zmlácený Bulíř z Ukrajiny zpět v ČR. Trestní oznámení na Zdechovského20.03.23 22:15 Česká republika 1

Norma EURO 7 je v současné podobě nesplnitelná a znamená likvidaci automobilek20.03.23 18:37 Evropská unie 3

O umělé inteligenci20.03.23 10:45 Neurčeno 3

Jak to vidí slovenští přátelé20.03.23 10:36 Česká republika 0

Ne, své syny vám nedám!19.03.23 19:31 Česká republika 5

Zatykač na Putina, zatykač na Trumpa - globalistům jde o všechno19.03.23 11:54 Rusko 1

Jde o pomstu Zdechovského a Cempera? Je fašismus v ČR opravdu tak daleko?19.03.23 11:19 Česká republika 0

Česko proti bídě - požadavky na vládu18.03.23 20:09 Česká republika 1

Petice za podporu Ševčíka18.03.23 20:03 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
22,00 Kč
Euro
23,72 Kč
Libra
26,90 Kč
Kanadský dolar
15,94 Kč
Australský dolar
14,64 Kč
Švýcarský frank
23,91 Kč
100 japonských jenů
16,83 Kč
Čínský juan
3,20 Kč
Polský zloty
5,05 Kč
100 maď. forintů
6,16 Kč
Ukrajinská hřivna
0,60 Kč
100 rublů
28,47 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 539,06 Kč
1 unce stříbra
511,19 Kč
Bitcoin
613 073,22 Kč

Poslední aktualizace: 26.3.2023 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 30 559