Být blackrockován = být zrušen globálním partnerstvím veřejného a soukromého sektoru

Kathleen Marquardt

Tento článek zde vyšel 23.8.2022 pod titulkem BlackRock – nejnebezpečnější firma. Dnes jej uveřejňuji omylem, ale domnívám se že je nadčasový a nebude na škodu si jej připomenout. Editor

Ačkoli si většina z nás myslela, že máme vládu lidu, z lidu a pro lid, nemáme ji a neměli jsme ji po mnoho desetiletí. Na transformaci se pracovalo více než 100 let, ale poslední zbraní, která nás měla dovést k vládě jednoho světa, byla dvoudílná Rada prezidenta pro udržitelný rozvoj/Národní partnerství pro obnovu vlády. První část zakotvila Agendu 21 i do těch nejmenších oblastí státní správy – od federální až po Podunkville. Druhá část, ačkoli jsme o ní slyšeli ještě méně, je nebezpečným „zaměřením na vedení zásadní změny kultury ve vládě“, které přenáší(lo) moc z Kongresu na byrokracii; ze zástupců lidu na nevolené orgány (a tudíž nemáme možnost je sesadit), které „v konečném důsledku kontrolují mezinárodní finance, veškerou činnost podniků a firem, vládní politiku a mezinárodní vztahy“. A tak „vybudovali systém, který jim umožní zmocnit se “globálního společenství (pozn. red.: kontroly nad celým světem).“[1]

[...]

Toto předání moci „zničilo kontrolu a rovnováhu v ústavě na místní úrovni, a proto zničilo(lo) zastupitelskou vládu. Tento přesun moci je filozofickým přechodem ke zcela nové formě vlády. Jedná se o spojení vlády, korporací a nevládních organizací[2], čímž se novým jádrem vlády stalo partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). V preambuli Summitu Země/Agendy 21 se přímo uvádí, že partnerství veřejného a soukromého sektoru je budoucností. A Summit Země/Agenda 21 nám na str. 15 říká, že „vláda, podniky a průmysl, včetně nadnárodních korporací, posílí partnerství za účelem realizace zásad a kritérií udržitelného rozvoje“.

Nyní, když uplynulo již 30 let od doby, kdy globalisté začali toto zavádět do praxe, vidíme výsledky – a ty jsou ohavné a zdrcující. Partnerství veřejného a soukromého sektoru se proměnila v jedno globální partnerství veřejného a soukromého sektoru (GPPP), které je příliš velké na to, aby selhalo – doufají. Termín „příliš velký na to, aby zkrachoval“ se používá k označení společnosti, která je „tak zapletená do globální ekonomiky, že její selhání by bylo katastrofální“ Pokud nezkrachuje, bude to znamenat konec civilizace na této zemi. Ale ona selže. Věci řídí příliš mnoho maniaků toužících po moci; budou se vést boje o to, kdo je „králem hory“, kdo dnes vládne. Až se to nepodaří, bude to stále ošklivý a nebezpečný svět, ale ne svět, ve kterém budou tyrani ovládat všechny oblasti našeho života. Podívejme se však na to, co je GPPP nyní.

Globální partnerství veřejného a soukromého sektoru je síť světových zainteresovaných kapitalistů. Co je to kapitalismus zainteresovaných stran? Je to představa, že „firma se zaměřuje na uspokojování potřeb všech svých zainteresovaných stran: zákazníků, zaměstnanců, partnerů, komunity a společnosti jako celku“. Sněte dál. Vy ani já, ani zákazníci, zaměstnanci, komunita a společnost jako celek (pokud je to vůbec možné) nejsme a nikdy nebudeme zainteresovanými stranami. Zainteresovanými stranami jsou ti bohatí muži a ženy, ti, kteří řídí centrální banky, a několik vládních představitelů. Obyčejným lidem není nic dovoleno! Zamyslete se nad tím; není možné uspokojit potřeby všech svých zainteresovaných stran, které vyjmenovávají – ledaže by těmto zainteresovaným stranám bylo řečeno, co chtějí, tj. že „nebudete nic vlastnit a budete šťastní“. To je jediný způsob, jak to může fungovat; existuje příliš mnoho konkurenčních zájmů s tak velkou sférou kategorií, které je třeba uspokojit.

Zainteresovanými stranami GPPP jsou globální korporace, centrální banky, vlády, miliardářské nadace, think-tanky, významné akademické a vědecké instituce, nevládní organizace, a dokonce i odbory. Který subjekt vynechali? Ehm, nás občany. My do toho nebudeme mít co mluvit (ne že bychom toho teď měli moc). Vlády, které jsou považovány za jejich zainteresované partnery, také nemají žádné slovo. Když se podíváte na USA, zjistíte, že vládní byrokraté drží veškerou moc Kongresu; zatímco výkonná moc tyto subjekty ovládá, globalisté (s Deep State) ovládají výkonnou moc.

Od rozpadu feudalismu převládá v západním světě kapitalismus volného trhu, v němž je většina výrobních prostředků v soukromém vlastnictví, výroba je řízena a příjmy jsou rozdělovány převážně prostřednictvím fungování trhů. A historie ukazuje, že kapitalismus volného trhu je nejlepším ekonomickým systémem, jaký byl kdy vynalezen. Již desítky let nežijeme v systému volného trhu; ten se postupně proměnil v to, co máme dnes, ve zkorumpovaný, zmanipulovaný a řízený nepořádek bez centrální struktury a s měnovým systémem, který nemá žádnou oporu. A většina nebo všechny světové hospodářské systémy jsou na pokraji zhroucení. Plánovaný kolaps, aby GPPP mohla nastoupit a převzít vládu. „Od vzniku amerického Federálního rezervního systému před více než sto lety byl každý větší kolaps finančního trhu záměrně vyvolán centrální bankou z politických důvodů. . dnes americký FED působí svou úrokovou zbraní (dalším nástrojem asymetrické války) to, co je největší spekulativní finanční bublinou v dějinách lidstva, bublinou, kterou sám vytvořil) [3]. To vše za účelem vytvoření globalismu.

Právě teď se potýkáme s přísnými regulacemi v oblasti využívání půdy a bydlení, které nutí lidi stěhovat se do měst (nyní nazývaných lidskými biotopy – na rozdíl od venkovských oblastí, které se mají stát součástí biotopu zvířat). Domy pro jednu rodinu jsou považovány za škodlivé pro životní prostředí (viz Udržitelné od Toma DeWeese), takže je třeba lidi z nich vybízet (vyhánět) do sídlišť typu Stack-n-Pack (viz Ideální komunistické město). [4] Nazývání předměstí „rozlehlými“, aby se očernily velké vnitrobloky a čtvrti s dvorky, grily a spoustou pobíhajících dětí, je dalším nástrojem asymetrické války. Ale mnoho, ne-li většina těch, kteří žijí na předměstích ve svých rodinných domech, jsou příslušníci střední třídy; páteř Ameriky budující americký sen. Ti, kteří touží vlastnit dům, nacházejí méně dostupných, takže ztrácejí šanci vybudovat si vlastní kapitál. V sázce je ekonomická svoboda a s ní i kapitalismus volného trhu – základní kámen americké svobody.

Nyní se podívejme na pravděpodobně nejnebezpečnějšího globálního partnera veřejného a soukromého sektoru, společnost BlackRock. Jedná se o jedinou nejmocnější finanční instituci na světě, jejíž aktiva nyní dosahují 9,6 bilionu dolarů. Jak řekl Tucker Carlson: „... tato skutečnost dává generálnímu řediteli Larrymu Finkovi bezkonkurenční kontrolu nad americkou ekonomikou“. Není příjemné pomyšlení, že jeden člověk má takovou moc. Společnost BlackRock radí centrálním bankám a má kontakty na představitele států celého světa. Apple a Microsoft jsou jen dvě z jejich investic. Společnost BlackRock založila v Číně nový investiční fond; první, který zcela vlastní zahraniční firma. Čínští investoři do něj vložili miliardu dolarů. Přilákal již více než 111 000 investorů.

Chci se však zaměřit na investice společnosti BlackRock zde v USA – penze a nemovitosti. K důchodům: Společnost BlackRock vybírá penzijní fondy, které jsou investovány prostřednictvím společnosti BlackRock, a vkládá tyto peníze do investic v Číně. Jak uvádí Consumers' Research: „Viděli jsme, že zatímco BlackRock signalizuje ctnost[5] v USA, pomáhá našim protivníkům s americkými penzijními dolary.“ Uvádějí také seznam deseti států, jejichž „veřejné penzijní fondy jsou nejhlouběji zainvestovány ve společnosti Blackrock: Washington, Florida, New York, Nevada, Jižní Karolína, Oklahoma, Pensylvánie, Montana a Západní Virginie“.

A co majetek? My v American Policy Center už léta píšeme a mluvíme o tom, jak světoví byrokraté vytvářejí zákony, nařízení, pravidla a znovuobjevují vlády, aby prostřednictvím OSN, Světového ekonomického fóra (WEF) a GPPP zavedli Agendu 21. Všichni jsme si vědomi toho, že byrokraté, kteří se zabývají touto problematikou, se snaží o to, aby se jim podařilo dosáhnout toho, co se jim podařilo. Jedním z mnoha výsledků dokončené Agendy21/2030 ve světě by bylo „žádné soukromé vlastnictví“.

Federální vláda (tj. Deep State a globalisté řídící D.C.) motivovala Wall Street, aby se dostala na trh s bydlením. „Na začátku roku 2012 spustila pilotní program, který umožnil soukromým investorům snadno nakupovat zabavené domy po stovkách od vládní agentury Fannie Mae. Tito noví majitelé by pak domy pronajímali, čímž by vzniklo více bytů v oblastech silně zasažených exekucemi.“ [6]

Zní to skvěle; vláda má odpověď. Počkejte. Nájemníci těchto rodinných domů zjistili, že velká společnost s velkou kapsou v roli pronajímatele není všechno, co se na ní chystá. A společnosti zjišťují, že ačkoli se mohou domnívat, že tyto domy jsou v podstatě domy jako ze šablony a nájemníci jsou nájemníci jako ze šablony, život tak možná funguje v technokracii, ale ne v reálném životě. Ale na závady doplácejí nájemníci. (Viz článek v časopise Atlantic o pronajímatelích na Wall Street. [7] To bylo loni; tehdy byla společnost BlackRock v oblasti nemovitostí bezvýznamnou postavou.

Nyní BlackRock usiluje o to, aby se stal jedním z největších pronajímatelů v USA; již nyní zde vlastní nemovitosti v hodnotě 34 miliard dolarů. A více než polovina nemovitostí v naší zemi je ve vlastnictví institucionálních investorů (BlackRock a další subjekty GPPP). Podle deníku New York Times kupuje společnost BlackRock každý rodinný dům, který najde, platí 20-50 % nad požadovanou cenu a převyšuje běžné kupce domů.“ (A než se zeptáte, BlackRock je spojen s Black Stone, ale to je jiný příběh.)

BlackRock a jeden z dalších GPPP také „... přebírají centralizované technologie výroby potravin a budou mít téměř úplnou kontrolu nad budoucím zásobováním potravinami v Americe“. [8] Z velké části také vlastní deset největších světových potravinářských společností. A majitel Larry Fink říká, že je čas donutit lidi ke změně chování. O jaké chování se jedná? Kde žijeme, co jíme, jestli se rozmnožujeme? To jsou obecné body Agendy21/GPPP/Velkého resetu. „Vybudovat zpět lepší“ v marxismu znamená zničit vše, co má morální hodnotu a individuální svobodu, a zanechat za sebou prohnilý, zpustlý svět. Marxismus nemůže nic vybudovat zpět; je postaven na hegelovské dialektice, která boří krok za krokem – bez rekonstrukce. Podle GPPP tedy budování zpět k lepšímu znamená převzít plnou kontrolu nad globálními společnými statky. Globálními společnými statky se dříve rozuměly „ty části planety, které nespadají pod národní jurisdikci a k nimž mají přístup všechny národy“. Nyní znamenají „a také všechny ostatní části planety“.

Podaří se jim to? Podle mého názoru ne. Svůj plán uspěchali ve snaze dokončit jej – jde o Agendu 21 a vládu jednoho světa – do roku 2030, nikoli do původního data 2050. Existují i další faktory, které je zvrátí, včetně toho, že bez ohledu na to, jak velký je váš počítač, nemůžete zohlednit všechny proměnné potřebné k vybudování této tyranské vlády. Ve skutečnosti mezi hráči právě teď dochází k rozkolu. A to hlavní – my Američané, kteří ještě máme funkční mozek a morální kompas, nejsme připraveni stát se nevolníky nebo se nechat kompostovat na hnojivo.

Zvítězíme, ale protože mnozí čekali tak dlouho, než se probudili, bude to ošklivý, dystopický svět, protože „budování zpět lepšího“ vytváří v nejlepším případě jen brownfieldy.

Být blackrockován je snem GPPP a „noční můrou všech nočních můr“ pro rozumné, racionální a morální lidi.

Lev může být zbitý a potlučený, ale stále bude řvát.

Odkazy

  1. Iain Davis, “Seizing Everything: the Theft of the Global Commons, Pt. I https://off-guardian.org/2021/11/08/seizing-everything-the-theft-of-the-global-commons-part-2/
  2. Joan Veon, The United Nations’ Global Straitjacket, p. 88
  3. https://qoshe.com/new-eastern-outlook-en/f-william-engdahl/global-planned-financial-tsunami-has-just-begun/140959347
  4. http://americanpolicy.org/2019/04/02/form-based-codes-replacing-the-everyday-american-city-with-the-ideal-communist-city/
  5. Real Clear energy: Virtue signaling is defined as the act of publicly expressing opinions in order to demonstrate that you are a good person. However, this has become muddied with placing more importance on the appearance of moral correctness, than the correctness itself.
  6. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2019/02/single-family-landlords-wall-street/582394/
  7. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2019/02/single-family-landlords-wall-street/582394/
  8. https://www.naturalnews.com/2022-05-01-blackrock-vanguard-controlling-america-centralized-food-production.html

BEING BLACKROCKED = BEING CANCELLED BY A GLOBAL PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP vyšel 7.7.2022 na americanpolicy.org. Překlad v ceně 686 Kč Zvědavec.

Známka 1.3 (hodnotilo 26)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

25

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 50 čtenářů částkou 8 903 korun, což je 25 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Proč Pentagon a CIA nasadily do čela totálního dementa Bidena?17.06.24 12:27 USA 0

V Německu roste počet útoků nožem - 14 tisíc pachatelů použilo nůž minulý rok17.06.24 12:26 Německo 0

Bilderberg neboli Kabal - Stínová Vláda/MASAKR světa17.06.24 11:53 Neurčeno 0

Stoltenberg: Musíme ukázat sílu, jaderné zbraně NATO půjdou do pohotovosti17.06.24 11:48 Neurčeno 0

Cvrčci součástí uzenin17.06.24 05:02 Česká republika 0

Kyjevem prošel pochod hrdosti LGBT17.06.24 04:33 Ukrajina 2

Po pandemii covidu lidé více umírají 16.06.24 17:59 Evropská unie 2

Česká republika má nejvyšší daň z příjmu firem ze zemí V4, ukazuje studie16.06.24 16:36 Česká republika 0

Euro se stává nedůvěryhodným16.06.24 16:24 Evropská unie 0

AMERICAN girl in Russia?! 16.06.24 10:09 Rusko 0

Ženevský mezinárodní institut pro výzkum míru žádá ICC o zahájení vyšetřování Ursuly von der Leyenové a vedení EU za spoluúčast na válečných zločinech15.06.24 20:04 Evropská unie 0

Pellegrini slovenským prezidentem15.06.24 19:28 Slovensko 1

V Itálii se podle nových zákonů musí vypnout 90% (k)radarů15.06.24 10:32 Itálie 0

"Ukázat svou sílu": americké námořnictvo vyslalo na Kubu jadernou ponorku USS Helena (SSN-725)14.06.24 14:46 USA 3

Saudská arábie vypověděla smlouvu s USA na nákup ropy výhradně za dolary13.06.24 20:10 Saudská Arábie 1

Jak nás vnímají politici, jak přemýšlejí ovce, a co s tím13.06.24 19:01 Neurčeno 6

EU potraviny jako zbraně hromadného ničení13.06.24 18:41 Evropská unie 1

Moskevská burza oficiálně pozastavuje všechny transakce v amerických dolarech a eurech13.06.24 18:21 Rusko 0

Macron - „Nechci předat klíče od moci krajní pravici“ 13.06.24 17:19 Francie 1

EU vám vyžene z hlavy topení plynem a ježdění na naftu. 13.06.24 16:05 Evropská unie 1

Měnové kurzy

USD
23,10 Kč
Euro
24,76 Kč
Libra
29,24 Kč
Kanadský dolar
16,79 Kč
Australský dolar
15,27 Kč
Švýcarský frank
25,90 Kč
100 japonských jenů
14,67 Kč
Čínský juan
3,18 Kč
Polský zloty
5,65 Kč
100 maď. forintů
6,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,00 Kč
1 unce (31,1g) zlata
53 888,67 Kč
1 unce stříbra
683,21 Kč
Bitcoin
1 536 990,46 Kč

Poslední aktualizace: 16.6.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 2 208