Co se skrývá za lží Benjamina Netanjahua a vyhýbavými výroky Hamásu?

Thierry Meyssan

Oficiální verze války mezi Hamásem a Izraelem vyvolává více otázek než odpovědí. Autor upozorňuje na sedm hlavních rozporů. Když se nad tím zamyslíme, Hamás a Benjamin Netanjahu zdaleka nejsou nepřátelé, ale jednají ve shodě bez ohledu na životy Palestinců nebo Izraelců. Za jejich zády tahají za nitky Spojené státy a Velká Británie.

[Dne 22. zá...]
Dne 22. září 2023, 16 dní před útokem Palestinského odporu, vystoupil Benjamin Netanjahu v OSN v New Yorku. V ruce držel mapu „nového Blízkého východu“, na níž Izrael pohltil palestinská území.

Na útok na Izrael 7. října a masakr palestinských civilistů v Gaze reagujeme na základě nám dostupných informací. Jsme si však dobře vědomi toho, že oficiální verze izraelské vlády a Hamásu je lživá.

Sedm hlavních otázek zůstává nezodpovězeno:

① Jak je možné, že Hamás dokázal vykopat a vybudovat 500 kilometrů tunelů v hloubce 30 metrů, aniž by na sebe upozornil?

Má se za to, že zařízení na vrtání tunelů má dvojí civilní a vojenské využití. Nevyrábí se v Gaze a za žádných okolností se do Gazy nemůže dostat, pokud se na tom nepodílí izraelská správa.

Vykopaná zemina (1 milion m³) nebyla zjištěna leteckým sledováním. I za předpokladu, že by byla rozptýlena na mnoha různých místech a smíchána se zeminou z jiných stavenišť, není možné, aby izraelské zpravodajské služby dvacet let nic nezjistily.

Zařízení používané k odvětrávání tunelů se nepovažuje za zařízení pro vojenské účely. Je možné ho do Gazy dovézt, ale potřebné množství mělo vzbudit pozornost.

Železobeton potřebný ke zpevnění stěn se v Gaze nevyrábí. Ani ten není považován za vojenské vybavení, ale potřebné množství by mělo vzbudit pozornost.

② Jak mohl Hamás nashromáždit takový arzenál?

Hamás, palestinská odnož Muslimského bratrstva, má velké množství raket a ručních zbraní. Je sice pravda, že některé části raket si dokázal vyrobit sám, ale navzdory vysoce výkonným skenerům se mu podařilo do Gazy dovézt tisíce ručních zbraní, především z Ukrajiny. Zdá se, že to není možné bez spoluúčasti izraelské administrativy.

③ Proč Benjamin Netanjahu propustil všechny, kteří ho varovali?

Egyptský ministr zpravodajských služeb Kamel Abbás mu osobně telefonoval, aby ho varoval před velkým útokem Hamásu.

Jeho přítel, plukovník Jigal Carmon, ředitel Memri, ho osobně varoval před velkým útokem Hamásu.

CIA zaslala Izraeli dvě zpravodajské zprávy varující před velkým útokem Hamásu.

Ministr obrany Yoav Galland byl v červenci propuštěn, protože varoval vládu před „dokonalou bouří“ připravovanou Hamásem.

④ Proč Benjamin Netanjahu 6. října večer demobilizoval bezpečnostní síly?

Premiér povolil bezpečnostním složkám, aby se na svátky Sim'hat Tora a Šemini Atzeret stáhly. V době útoku proto nebyl k dispozici žádný personál, který by monitoroval bezpečnostní plot kolem Gazy.

⑤ Proč zůstali bezpečnostní pracovníci toho rána zavření v sídle Šin Bet?

Ředitel kontrašpionáže (Šin Bet) Ronen Bar svolal na 7. října na osmou hodinu ranní schůzku šéfů všech bezpečnostních služeb, aby prozkoumali druhou zprávu CIA varující před připravovanou velkou operací Hamásu.

Útok však začal ještě téhož dne v 6:30 ráno. Bezpečnostní představitelé reagovali až v 11 hodin. Co tito úředníci během tohoto nekonečného jednání dělali?

⑥ Kdo tímto způsobem spustil „Hannibalovu směrnici“ a proč?

Když bezpečnostní složky začaly reagovat, dostaly IDF rozkaz použít „Hannibalovu směrnici“. Tato směrnice stanoví, že nepřátelům nesmí být dovoleno brát izraelské vojáky jako rukojmí, i kdyby to mělo znamenat jejich zabití. Z vyšetřování izraelské policie vyplývá, že izraelské letectvo bombardovalo dav prchající z rave party Supernova. Velká část lidí zabitých 7. října tedy nebyla obětí Hamásu, ale izraelské strategie.

Teoreticky se „Hannibalova směrnice“ vztahuje pouze na vojáky. Kdo a proč se rozhodl bombardovat dav izraelských civilistů?

Dnes nelze s jistotou určit, které Izraelce zabili útočníci a které vlastní armáda.

⑦ Proč západní síly ohrožují Izrael?

Pentagon nasadil dvě námořní skupiny, kolem lodí USS Gerald Ford a USS Eisenhower, a ponorku nesoucí řízené střely USS Florida. Haaretz se dokonce zmiňuje o třetí letadlové lodi. Spojenci Spojených států (Saúdská Arábie, Kanada, Španělsko, Francie a Itálie) instalovali v regionu stíhací bombardéry.

Tyto síly nebyly instalovány proto, aby ohrožovaly Turecko, Katar nebo Írán, které západní tisk obviňuje z účasti na útoku Hamásu, ale u pobřeží Izraele, v Bejrútu a Hamatu. Obkličují právě Izrael. A Izrael sám.

CO TYTO ZÁHADY SKRÝVAJÍ?

Je zřejmé, že verze, kterou hájí Hamás i Izrael, je nepravdivá. Pokud se nechceme nechat zmanipulovat ani jednou ze stran, musíme zvážit i jiná možná vysvětlení.

Zformulujme si hypotézu. Nelze říci, zda je správná, ale je v souladu s fakty, což není případ verze, která je nyní všeobecně přijímána. Je tedy lepší než tato. Je samozřejmě nesmírně šokující, ale vyloučit ji může jen ten, kdo dokáže odpovědět na 7 výše uvedených otázek.

Tato interpretace vychází z analýzy složité struktury Hamásu, jehož řadoví bojovníci nevědí, co mají jejich vůdci za lubem. Tady je:

Celou operaci Hamásu a Izraele řídí Američané, možná pod vedením Strausse Eliotta Abramse [1] a jeho Vandenbergovy koalice (Think Tank, který vystřídal Projekt pro nové americké století). Muslimské bratrstvo a revizionističtí sionisté, kteří proti sobě zdánlivě vedou krutou válku, jsou ve skutečnosti komplici, a to na úkor řadových členů Hamásu, palestinského lidu a izraelských vojáků. Jejich plán je následující: Hamás je prezentován jako jediná účinná síla odporu proti útlaku Palestinců, ale nechá Izrael zlikvidovat naději na palestinský stát, zatímco Muslimské bratrstvo, korunované obětí Palestinců, se chopí moci v arabském světě.

Šéfové vojenské i politické složky Hamásu jsou podřízeni vůdci Muslimského bratrstva v Gaze Mahmúdu al-Zahárovi, nástupci šejka Ahmeda Jásina, o němž nikdo nemluví. Z jeho pohledu bude Bratrstvo v „potopě Al-Aksy“ velkým vítězem, i kdyby byla Gaza srovnána se zemí a Palestinci vyhnáni ze své země.

[Mahmúd al-...]
Mahmúd al-Zahár, vůdce palestinské odnože Muslimského bratrstva, tj. hnutí Hamás. Jeho autoritu uznává jak politická, tak bojová větev organizace. V prosinci 2022 prohlásil: „Židovský stát je pouze prvním cílem. Celá planeta bude brzy pod naší vládou“.

Hamás je v současnosti rozdělen na dvě frakce. První, pod vedením Ismáíla Haníji, zůstává v souladu s Bratrstvem. Neusiluje o osvobození Palestiny od izraelské okupace ani o založení palestinského státu, ale věnuje se budování chalífátu nad všemi zeměmi Blízkého východu. Druhá strana pod vedením Chalíla Hajji opustila ideologii Bratrstva a bojuje za ukončení útlaku palestinského lidu ze strany Izraelců.

Muslimské bratrstvo je tajná politická společnost organizovaná britskými zpravodajskými službami po vzoru Velké lóže Spojeného království anglického [2]. Postupně ji převzala CIA, a to až do té míry, že je zastoupena v Radě národní bezpečnosti USA. Po pádu islamistických režimů v období arabského jara se Bratrstvo rozdělilo na dvě tendence. Londýnská fronta, vedená vůdcem Ibrahimem Munirem (který před rokem zemřel), navrhuje východisko z krize odchodem z politické scény a dosažením propuštění vězňů v Egyptě. Istanbulská fronta, vedená prozatímním vůdcem Mahmúdem Husajnem, prosazuje nic neměnit a pokračovat v boji za vytvoření chalífátu. Třetí skupina se snaží zaujmout přechodnou pozici tím, že předkládá myšlenku opustit politiku na dobu potřebnou k dosažení propuštění vězňů s tím, že se k ní později vrátí.

[Zasedání R...]
Zasedání Rady národní bezpečnosti USA v Bílém domě 13. června 2013. Gayle Smith (druhý zprava) a bratr Rashad Hussain (čtvrtý zleva). Zasedání se zúčastnil také poradce pro národní bezpečnost Tom Donilon, který však není na snímku. Nahoře je vidět zástupce Muslimského bratrstva a zástupce Júsufa al-Karadávího, šejk Abdalláh bin Bajjá (druhý zleva s turbanem). Zdroj: Muslimské bratrstvo

Muslimské bratrstvo bojuje za převzetí moci ve všech arabských státech, stejně jako se mu to podařilo v Egyptě v letech 2012-2013.

Na rozdíl od všeobecného mínění na Západě nebyl Mohamed Mursí nikdy demokraticky zvolen prezidentem Egypta; tím byl generál Ahmed Šafík. Poté, co Bratrstvo pohrozilo členům volební komise a jejich rodinám smrtí, však komise po 13 dnech odporu prohlásila Mursího za zvoleného, a to navzdory výsledkům volebních uren. V roce 2013 pak proti němu pochodovalo 40 milionů Egypťanů, kteří vyzvali armádu, aby je osvobodila od Muslimského bratrstva. Generál Abdel Fatah Al-Sissi to udělal.

Dnes je Muslimské bratrstvo u moci pouze v Tripolitánii (západní Libye), kde ho k moci vyneslo NATO. Vítáni jsou pouze v Kataru a Turecku (které není arabským státem). Ve většině arabských států, včetně Saúdské Arábie (kde se v roce 2013 pokusili svrhnout monarchu) a Spojených arabských emirátů (zapojení do krize mezi Katarem a ostatními státy Perského zálivu), mají zákaz vstupu. A především v Sýrii (jejíž vládu se pokusili svrhnout v roce 1982 a proti níž vedli v letech 2011-2016 válku po boku NATO a Izraele). Totéž se chystají udělat v Tunisku (kterému vládli deset let).

Pokud skutečným cílem tohoto masakru není status Palestiny, ale správa arabských států, můžeme na Blízkém východě očekávat vlnu změn režimů, pokaždé ve prospěch Bratrstva, zkrátka jakési druhé „arabské jaro“ [3].

Stejně jako v případě arabského jara jsou za komunikaci Bratrstva zodpovědné britské služby. Vzpomínáme si na způsob, jakým propagovaly bratra Abdelhakima Belhaje v Libyi [4], nebo na velkolepá loga, která navrhly pro řadu džihádistických skupin v Sýrii. Úniky informací na ministerstvo zahraničí to vše potvrdily. Tentokrát vytvořili novou postavu, Abú Obejdu, mluvčího bojové organizace v Gaze. Tento donedávna neznámý muž se najednou stal hvězdou muslimského světa, všude se objevují jeho plakáty. Je dobře vyškolen ve veřejných projevech a se symboly zachází s lehkostí, která nemá mezi sunnitskými vůdci obdoby.

Arabské vlády proto jednají opatrně, podporují vznik palestinského státu a zároveň si udržují odstup od Hamásu. Na druhé straně Hamás dělá vše pro to, aby vznik palestinského státu znemožnil.

Odkazy

[ 1 ] „Státní převrat Straussovců v Izraeli“, Thierry Meyssan, Voltaire Network , 7. března 2023. [ 2 ] Přečtěte si „Arabské jaro“, které zažilo Muslimské bratrstvo v Under our eyes, Thierry Meyssan, Demi-Lune éditions. Tato pasáž z knihy je na našich stránkách dostupná v šesti částech. [ 3 ] „Jak se projekt „Arabské jaro“ překrývá s'Cebrowskiho doktrínou'“, od Thierry Meyssana, Voltaire Network , 24. prosince 2021. [ 4 ] „Jak se muži z Al-Káidy dostali k moci v Libyi“, Thierry Meyssan, Voltaire Network , 6. září 2011.

Ce qui se cache derrière les mensonges de Benjamin Netanyahu et les esquives du Hamas vyšel 28.11.2023 na voltairenet.org. Překlad v ceně 760 Kč Zvědavec.

Poznámka editora

A jak o izraelském konfliktu referuji česká média? Co dělají profesionální vystudování čeští novináři, jakou službu národu poskytují? Ubíjejí v lidech lidskost a soucit. Kreslí jednoduchý, černobílý obrázek absolutního dobra a absolutního zla, žádné otázky, žádné pochybnosti. Naposledy dnes na iDnes.cz jsem si přečetl článek Prostě je přejeď. Jak izraelské vojačky v tancích zneškodnily tucty teroristů. Až je z té přímočarosti člověku smutno. Vychovávají totiž jednoduché občany, kteří nebudou zvyklí klást otázky a pochybovat. A dají se snadno ovládat.

Známka 1.1 (hodnotilo 51)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

20

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 36 čtenářů částkou 6 924 korun, což je 20 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

USA umisťují do Německa SM-6, Tomahawk a další nadzvukové zbraně s dosahem 2500 km14.07.24 10:28 Německo 0

"Zachytili jsme rozhovory mezi Američany a ukrajinskými představiteli, kteří spikli proti Zelenskému," říká Moskva 14.07.24 10:06 Ukrajina 0

Atentátn na Trumpa - agenti nereagovali na upozornění14.07.24 09:56 USA 0

Masakr při pokusu ostřelovače proti Trumpovi: 2 mrtví, 1 zraněný – vrah střílel ze 125 metrů! 14.07.24 09:35 USA 0

Pokus o atentát na Donalda Trumpa14.07.24 04:19 USA 0

Katarské síly jsou v Paříži nasazeny k zajištění bezpečnosti olympijských her v roce 2024 (video)13.07.24 19:01 Francie 0

Izrael útočil v humanitární zóně Pásma Gazy. Zemřelo nejméně 71 lidíí!13.07.24 18:37 Palestina 0

Dvě procenta na obranu nestačí, tvrdí Řehka13.07.24 10:34 Česká republika 3

Poslanec v europarlamentu si může měsíčně přijít na €60,000 odhaluje M. Nawfa12.07.24 20:47 Evropská unie 1

„Jen mrtvé ryby plavou s proudem“. Osmdesát let od narození Karla Kryla12.07.24 18:13 Česká republika 4

Brusel zvažuje odvolání Orbána z předsednictví Rady EU12.07.24 18:07 Evropská unie 0

A je to tady: Green deal v České republice12.07.24 12:46 Česká republika 4

Orbán se setkal s Trumpem v jeho sídle na Floridě12.07.24 10:50 USA 0

Ministr zahraničí USA oznámil, že F-16 jsou již předávány na Ukrajinu + prohlášení Stoltenberga11.07.24 19:13 USA 3

Netanjahu se na cestě do Spojených států vyhne zastávce v Evropě, protože se obává zatykače Mezinárodního trestního soudu11.07.24 17:45 Izrael 0

Bývalý diplomat Pešek - „Jidášská vláda“11.07.24 05:11 Česká republika 1

Masová migrace migrantů do Ruska je plánem Západu zničit Rusko zevnitř - politolog Igor Skurlatov10.07.24 17:52 Rusko 1

Polsko bude možná sestřelovat ruské rakety nad Ukrajinou. Jako podmínku však stanoví souhlas NATO 10.07.24 13:42 Polsko 1

Francouzi jdou proti proudu. Spalovací vozy budou vyrábět i přes zákaz registrace10.07.24 13:32 Francie 1

Náš žoldnéř na Ukrajině Filip Siman souzen za rabování a uklizen do basy10.07.24 12:41 Ukrajina 0

Měnové kurzy

USD
23,22 Kč
Euro
25,36 Kč
Libra
30,13 Kč
Kanadský dolar
17,02 Kč
Australský dolar
15,71 Kč
Švýcarský frank
25,94 Kč
100 japonských jenů
14,71 Kč
Čínský juan
3,20 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
6,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,45 Kč
1 unce (31,1g) zlata
55 995,08 Kč
1 unce stříbra
714,97 Kč
Bitcoin
1 363 133,17 Kč

Poslední aktualizace: 13.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 651