Jak chytrá města zavřou lidstvo do koncentračních táborů pod širým nebem

24.8.2023 Komentáře Témata: Společnost, Současné události, Soukromí 1831 slov

Patricia Harrity

Organizace Stop World Control varuje lidstvo před programem ovládnutí světa. „My přestavujeme 99 %, tyranů je jen 1 %. Problém je však v tom, že většina z nás nedělá nic“. Tvrdí, že „většina odmítá vůbec vidět, co má přímo před nosem“.

[...]

Níže naleznete publikaci organizace Stop World Control, která upozorňuje na skutečné a bezprostřední nebezpečí chytrých měst a varuje, že pokud s nimi nic neuděláme a „zůstaneme v tomto do očí bijícím stavu hlouposti, budeme se řítit do nejstrašnější noční můry, jakou kdy tento svět poznal“.

Chytré město je městské prostředí, kde jsou všudypřítomné technologie sledování a sběru dat a kde jsou sledovány a zaznamenávány nejintimnější a nejosobnější údaje každého člověka.

Cílem je vědět o každém všechno: co jíte a pijete, kam chodíte, co kupujete, s kým se setkáváte, co si myslíte, co cítíte, jaké máte názory, jaké máte zvyky, jaký je váš zdravotní stav a očkování atd. Všechno.

Všechno. Každý detail. Tento plošný dohled je zdůvodňován tím, že je údajně nezbytný pro „záchranu planety“ před změnou klimatu. Zaručují také, že díky tomu bude váš život propojenější, bezpečnější a zdravější.

Každý aspekt života v chytrém městě bude sledován pomocí široké škály technologií pro sběr dat: SMART světla, SMART sloupy, SMART auta, SMART čtvrti, SMART domy, SMART spotřebiče, SMART energie, SMART doprava a mnoho dalších SMART technologií. Společně budou tvořit všudypřítomnou dohledovou síť, která bude neustále shromažďovat informace o nejmenších detailech života lidí.

Chytrá města vytvářejí internet těl

[...]

Tato externí SMART zařízení jsou synchronizována se zařízeními přímo připojenými k lidskému tělu, jako jsou SMART hodinky na našem zápěstí nebo SMART telefony v našich rukou.

Tato zařízení jsou schopna shromažďovat informace o tom, co se děje uvnitř našeho těla, a dokonce upravovat funkce lidského těla. V blízké budoucnosti budou implantována do lidského těla, aby shromažďovala ještě více údajů a měla větší vliv na to, co se v nás děje.

Osobní informace shromážděné těmito miliardami zařízení po celém světě tvoří síť zvanou Internet těl, zkráceně IoB.

Všichni už známe internet věcí (IoT), který nám poskytuje přístup k neomezenému množství informací o všem. Internet těl bude v podstatě stejný, jen bude shromažďovat všechny osobní a nejintimnější informace o každém člověku. Tyto údaje budou v rukou globálních korporací, vlád, bankovních impérií atd.

Chytré město omezuje váš pohyb

[...]

Aby bylo zajištěno, že každý zůstane v perimetru sběru dat, bude cestování v chytrých městech omezeno na 15-20 minut od domova. Tento koncept dal vzniknout výrazu „15minutová města“ a je prezentován jako vůbec nejlepší nápad, jak zachránit planetu před změnou klimatu.

Vše, co potřebujete, bude dostupné v krátké vzdálenosti, takže nikdo nebude muset tento perimetr nikdy překročit. Na delší vzdálenosti bude potřeba povolení. Kromě toho bude uzavřeno 30 % oblastí divoké přírody, aby lidé hledali své štěstí v chytrých městech, místo aby se vydávali do majestátní přírody. Vznikají virtuální reality, které mají nahradit čas strávený v přírodě.

MetaVerse a všechny jeho alternativy jsou toho příkladem. Opět „úžasný nápad na záchranu planety“: zavřít světovou populaci do chytrých měst, kde si „užívá života“ ve virtuální říši.

V chytrém městě neexistuje žádné soukromí

[...]

Světové ekonomické fórum napsalo na Forbes.com článek popisující zážitky občana uvnitř chytrého města a nazvalo ho rájem na zemi: „Jak to, že nás to nikdy předtím nenapadlo? Jednou z charakteristik bude, že nikdo nebude nic vlastnit. Všechno bude sdílené: domy, auta, nástroje a dokonce i oblečení.“ V závěru svého příspěvku občan vyjadřuje obavy ze života v chytrém městě:

Čas od času mi vadí, že nemám žádné skutečné soukromí. Nemohu nikam jít, aniž by mě někdo nahrával. Vím, že všechno, co dělám, na co myslím a o čem sním, je někde zaznamenáno. Jen doufám, že to nikdo nezneužije proti mně. Celkově vzato je to dobrý život.

Centrálním nervovým systémem chytrých měst bude 5G. Podle bývalého chilského prezidenta Sebastiána Piñery dokáže 5G nejen číst naše myšlenky, ale také vkládat myšlenky a emoce do každého z nás. Podle něj se stane centrálním nervovým systémem společnosti a zaručuje, že se dostane do každé domácnosti v zemi. Zajímavé je, že všechny sloupy veřejného osvětlení v chytrých městech jsou také vybaveny anténami 5G.

Chytrá města sbírají data všech lidí

[...]

Proč chtějí, aby všichni žili v chytrých městech, a jaká je jejich motivace k zaznamenávání každého detailu o každém z nás? Odpověď přináší izraelský profesor Yuval Noah Harari, poradce Světového ekonomického fóra. Vysvětluje:

„Novými pány světa se stanou ti, kteří vlastní data“.

Dnešní bohatství už není zlato nebo ropa. Jsou to data. Čím více dat o obyvatelstvu společnost, vláda nebo bankovní impérium má, tím větší má moc. Chytrá města budou bezprecedentním způsobem, jak využít lidstvo jako obrovské stádo datových krav.

Osobní údaje se budou dolovat po celý den, dokonce i když budeme spát. Kromě shromažďování obrovského množství dat tyto technologie také umožní úroveň kontroly, která byla v předchozích civilizacích nevídaná. Bývalý inženýr ze Silicon Valley Aman Jabbi bije na poplach, že chytrá města budou v podstatě koncentračními tábory pod širým nebem:

„Tím, že jim poskytnete svá data, jim dáváte možnost sledovat a vyhodnocovat vaše chování, které lze nyní převést na sociální kreditní skóre. Toto skóre pak slouží k určení privilegií, na která máte v nové otrokářské společnosti nárok, a těch, na která nárok nemáte.“

Tento systém sociálního kreditu se již zavádí v Číně a v průběhu pandemie 2020 zavedlo první fáze tohoto kontrolního systému mnoho zemí. Základem tohoto systému budou identifikátory a digitální měny. Když lidé nebudou poslouchat nebo kritizovat systém, budou jim sníženy výdaje a bude jim zablokován přístup k základním aspektům společnosti. To se opět již děje v Číně, která je testovacím polem pro zbytek světa.

Změní chytrá města lidský genom?

[...]

Jedním ze znepokojujících faktů týkajících se chytrých měst je, že všechna pouliční osvětlení jsou LED lampy, které mají schopnost manipulovat s lidským genomem. Pomocí LED světel lze zapínat a vypínat genovou expresi, což může aktivovat i mRNA uvnitř lidského těla. Vědeckých studií dokumentujících tyto skutečnosti je na internetu mnoho. Což vyvolává otázku: Je to důvod, proč úřady trvají na tom, aby celému lidstvu byly vštěpovány technologie mRNA, které lze aktivovat světlem LED?

  • Vstřikování mRNA celému lidstvu
  • mRNA může být aktivována světelnými diodami (LED).
  • Všichni jsou obklopeni světly LED

O co tu jde?

Klaus Schwab, zakladatel Světového ekonomického fóra, prosazuje program editace lidských genů. Otevřeně tvrdí, že změní to, co znamená být člověkem. Yuval Harari, poradce WEF, jde dokonce tak daleko, že tvrdí, že finanční elity se oddělí od lidstva, protože budou geneticky upraveny tak, aby byly mnohem lepší než normální lidé. Ekonomická nerovnost se stane nerovností biologickou. Harari tvrdí, že elity se stanou „Homo Deus“: božskými bytostmi neboli bohy.

Kdyby všechny tyto myšlenky nepropagovali po celém světě lidé a skupiny, jako jsou Bill Gates, Barak Obama, CNN, Facebook, OSN, Světové ekonomické fórum a nespočet dalších elitních orgánů, určitě bychom si mysleli, že jde o scénář ke sci-fi filmu! Ale je to děsivá realita prosazovaná v obrovském měřítku. Na nedávném summitu světových vlád v Dubaji Klaus Schwab prohlásil, že tento vývoj již nepřichází, ale že se připravuje nyní. Jeho přesná slova zněla: „Přijdou jako tsunami“.

„Přijdou jako tsunami“.

A skutečně, zavádějí se plnou rychlostí. Například v Riu de Janeiru se vyměňuje 450 000 pouličních lamp za LED světla vybavená 5G. Následující graf ukazuje, jak se velká města Latinské Ameriky mění v chytrá města.

[...]

Totéž platí pro Londýn, Paříž a všechna další velká města na světě. Miliony a miliony pouličních LED světel 5G jsou umístěny každých pár metrů na každé ulici v každém městě. Bill Gates dokonce investoval do výstavby nového chytrého města v Arizoně, které pojme 80 000 lidí a které je soustředěno kolem obrovských datových center.

Zničení 3 000 farem kvůli chytrému megaměstu

[...]

V Nizozemsku vláda nedávno oznámila zničení 3 000 farem, aby uvolnila místo pro monstrózní chytré město nazvané TriState City Network, které pojme 40 milionů lidí z Belgie, Německa a Nizozemska. Jejich „logika“ pro zábor půdy a likvidaci zvířat na 3 000 farmách je, že „vypouštějí příliš mnoho CO2“, který „ničí planetu“. A přitom nahrazení zelených pastvin monstrózním inteligentním městem je pro životní prostředí dobré! Dnes je většina Nizozemska krásná krajina se zelenými pastvinami, větrnými mlýny, potoky a historickými statky. Je to region, který je ve světě jedinečný, skutečně krásný a opředený historií.

Vláda chce celou tuto krásnou, malebnou krajinu přeměnit v obří chytré město s názvem Holland City.

[...]

V Austrálii vláda schválila zákon, který umožňuje násilné přestěhování venkovských obyvatel do chytrých měst, pokud je jejich oblast zamořena nebezpečnými toxiny. Vykolejení vlaku v Ohiu nám ukázalo, jak snadné je kontaminovat rozsáhlé území. Je to precedens? Díky organizaci několika vlakových nehod by mohly být miliony lidí vystěhovány z venkovských oblastí a nuceny usadit se v chytrých městech.

Lidstvo se musí probudit

[...]

Naprosté zlo této agendy je nepopsatelné. Ještě horší je však vytrvalé odmítání veřejnosti uznat něco, co ohrožuje její samotnou existenci. Vytrvale zavírá oči a zajímá se jen o povrchní zábavu. Za každou cenu zůstávají němí a slepí, protože „nevědomost je blaženost“.

Pokud zůstaneme v tomto do očí bijícím stavu hlouposti, propadneme se do nejstrašnější noční můry, jakou kdy tento svět poznal.

Jestli někdy v dějinách světa nastala doba, kdy je třeba otevřít oči, pak je to právě teď. Už si nemůžeme dovolit luxus strkat hlavu do písku. Tohle není konspirační teorie, protože se to po celém světě odehrává nezměrnou rychlostí. Pod rouškou pandemie byly ve všech zemích světa postaveny miliony věží 5G. Všude se instalují LED světla.

Všechny vakcíny jsou nyní připraveny stát se mRNA, přestože generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg byl na schůzce se svými zaměstnanci v zoomu zaznamenán, jak říká, že mRNA vakcíny skutečně mění lidskou DNA a RNA a že příznivci netuší, jaké další mutace nebo rizika mohou v dlouhodobém horizontu existovat.

Cílem elit je zajistit pravidelné injekce technologie mRNA celé světové populaci až do konce našich dnů. Proto bude stav vakcín spojen s našimi digitálními měnami a digitální identitou. Chybějící injekce by mohla zablokovat přístup ke společenským a bankovním službám.

Co můžeme udělat, abychom toto šílenství zastavili?

Existuje způsob, jak toto šílenství zastavit? Ano. V první řadě musíme vzdělávat členy našich komunit. Jediným důvodem, proč jsou tyrani schopni to dělat, je nevědomost mas. Lidé nemají ponětí o tom, co je čeká. Bez mrknutí oka přijímají vše, co je k této dystopické noční můře směřuje. Naší povinností je informovat je všemi možnými způsoby.

Prosím, rozšiřte tento článek. Pošlete ho e-mailem svým kontaktům, zveřejněte ho na sociálních sítích a pošlete ho místním úřadům ve vaší obci. Široce jej sdílejte.

My představujeme 99 % populace, tyranů je jen 1 % (Ještě míň. Je to v podstatě několik rodin. Těch, kteří skutečně rozhoduji, bude nejvýše několik desítek. Poznámka editora). Problémem však je, že většina z nás nedělá nic. Většina odmítá vůbec vidět, co má přímo před nosem. V pažích napíchané očkování, v rukou chytré telefony, na ulicích LED světla, v domácnostech chytré měřiče, v autech chytré technologie... a stále tvrdí, že „to všechno je jen konspirační teorie“. Šílenství tohoto odmítání vidět realitu není nic jiného než skutečná psychóza.

Comment les villes intelligentes vont enfermer l’humanité dans des camps de concentration à ciel ouvert vyšel 14.8-2023 na reseauinternational.net. Překlad v ceně 887 Kč Zvědavec.

Známka 1.3 (hodnotilo 86)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

25

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 50 čtenářů částkou 8 903 korun, což je 25 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Proč Pentagon a CIA nasadily do čela totálního dementa Bidena?17.06.24 12:27 USA 0

V Německu roste počet útoků nožem - 14 tisíc pachatelů použilo nůž minulý rok17.06.24 12:26 Německo 0

Bilderberg neboli Kabal - Stínová Vláda/MASAKR světa17.06.24 11:53 Neurčeno 0

Stoltenberg: Musíme ukázat sílu, jaderné zbraně NATO půjdou do pohotovosti17.06.24 11:48 Neurčeno 0

Cvrčci součástí uzenin17.06.24 05:02 Česká republika 0

Kyjevem prošel pochod hrdosti LGBT17.06.24 04:33 Ukrajina 3

Po pandemii covidu lidé více umírají 16.06.24 17:59 Evropská unie 2

Česká republika má nejvyšší daň z příjmu firem ze zemí V4, ukazuje studie16.06.24 16:36 Česká republika 0

Euro se stává nedůvěryhodným16.06.24 16:24 Evropská unie 0

AMERICAN girl in Russia?! 16.06.24 10:09 Rusko 0

Ženevský mezinárodní institut pro výzkum míru žádá ICC o zahájení vyšetřování Ursuly von der Leyenové a vedení EU za spoluúčast na válečných zločinech15.06.24 20:04 Evropská unie 0

Pellegrini slovenským prezidentem15.06.24 19:28 Slovensko 1

V Itálii se podle nových zákonů musí vypnout 90% (k)radarů15.06.24 10:32 Itálie 0

"Ukázat svou sílu": americké námořnictvo vyslalo na Kubu jadernou ponorku USS Helena (SSN-725)14.06.24 14:46 USA 3

Saudská arábie vypověděla smlouvu s USA na nákup ropy výhradně za dolary13.06.24 20:10 Saudská Arábie 1

Jak nás vnímají politici, jak přemýšlejí ovce, a co s tím13.06.24 19:01 Neurčeno 6

EU potraviny jako zbraně hromadného ničení13.06.24 18:41 Evropská unie 1

Moskevská burza oficiálně pozastavuje všechny transakce v amerických dolarech a eurech13.06.24 18:21 Rusko 0

Macron - „Nechci předat klíče od moci krajní pravici“ 13.06.24 17:19 Francie 1

EU vám vyžene z hlavy topení plynem a ježdění na naftu. 13.06.24 16:05 Evropská unie 1

Měnové kurzy

USD
23,01 Kč
Euro
24,71 Kč
Libra
29,24 Kč
Kanadský dolar
16,77 Kč
Australský dolar
15,22 Kč
Švýcarský frank
25,86 Kč
100 japonských jenů
14,59 Kč
Čínský juan
3,17 Kč
Polský zloty
5,68 Kč
100 maď. forintů
6,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,01 Kč
1 unce (31,1g) zlata
53 344,23 Kč
1 unce stříbra
677,15 Kč
Bitcoin
1 543 240,47 Kč

Poslední aktualizace: 17.6.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 125