"Decoupling": Plán Washingtonu na sražení čínské ekonomiky na kolena

Mike Whitney

29.7.2023 Komentáře Témata: USA, Ekonomika, Čína, Hybridní války 1703 slov

Spojené státy se rozhodly pro vícebodovou strategii, která má zmařit rozvoj Číny a zachovat přední postavení Ameriky ve světovém řádu. Ekonomická část plánu se nazývá „decoupling“, což znamená selektivní blokování přístupu Číny ke kritickým technologiím (zejména pokročilým polovodičům). Tato strategie získala téměř všeobecnou podporu mezi americkými zahraničněpolitickými elitami, které se domnívají, že je třeba okamžitě podniknout kroky k omezení prudkého technologického rozvoje Číny. Realizace plánu, který v podstatě staví „digitální železnou oponu“ mezi Čínou a zbytkem světa, však s sebou nese značná rizika. Pokud by Čína na agresi Washingtonu odpověděla odvetou, došlo by k vážnému narušení dodavatelských linek, což by zvýšilo pravděpodobnost další globální recese.

Stojí za zmínku, že termín „oddělení“ zastírá, jak má tato politika fungovat. Samotné slovo – podle Cambridgeského slovníku – znamená „situace, kdy jsou dvě nebo více činností odděleny...“. Bohužel strategie Washingtonu v oblasti oddělování není snahou o dosažení neškodného „rozdělení cest“, ale o identifikaci hlavních technologických slabin Číny s cílem způsobit čínské ekonomice co největší škody. Jinými slovy, decoupling – jak je prezentován v médiích a v analýzách think-tanků – je z velké části výmysl pro vztahy s veřejností, který má zakrýt hospodářskou válku Washingtonu proti Číně. Zde je trocha informací o decouplingu z článku Michaela Spence z Rady pro zahraniční vztahy:

V posledním roce se trajektorie čínsko-amerických vztahů stala nespornou: Spojené státy a Čína směřují k podstatnému, i když ne úplnému oddělení. Zdá se, že obě strany se tomuto výsledku zdaleka nebrání a že se nyní smířily s tím, že se bude odehrávat jako do značné míry nespolupracující hra, a to do té míry, že jej začleňují do svých politických rámců. Co přesně však bude oddělení od produkce znamenat a jaké bude mít důsledky?

Na americké straně vedly obavy o národní bezpečnost k vytvoření dlouhého – a stále se rozšiřujícího – seznamu omezení vývozu technologií do Číny a investic v Číně, jakož i dalších kanálů, jimiž se technologie pohybují po světě. Aby se zvýšil dopad této strategie, snaží se USA zajistit – včetně hrozby sankcí – aby se k jejich úsilí připojily další země...

Mnoho lidí na obou stranách toho, co by se dalo nazvat „rovnicí vzájemné nedůvěry“, ví, že oddělení je výrazně neoptimální a nebezpečný postup. Ale jak v USA, tak v Číně jsou nesouhlasné hlasy buď ignorovány, nebo potlačovány, ať už politickým nátlakem, nebo přímou represí.

Mnoho rozvíjejících se a rozvojových ekonomik si uvědomuje, že roztříštěná globální ekonomika... není v jejich zájmu. V současné době však nemají sílu změnit motivaci hlavních hráčů... To jim nedává žádné zřejmé možnosti, jak ze současné trajektorie vybočit. Budoucností je částečné oddělení a fragmentace. Destruktivní decoupling, Rada pro zahraniční vztahy.

[Základny U...]
Základny USA obklopující Čínu

I když s většinou toho, co autor říká, nesouhlasím, sdílím jeho fatalismus. To je totiž nejen směr, kterým se v současnosti ubíráme, ale který se v následujících měsících určitě ještě zhorší. Vedení obou politických stran v USA je zcela oddáno oddělování, stejně jako zahraničněpolitické elity působící v zákulisí. Jsme svědky všeobecného poznání, že naivní snahy o integraci Číny do západního „řádu založeného na pravidlech“ naprosto selhaly, což urychlilo dramatický obrat v politice, který neustále nabírá na síle a zuřivosti. Čína ukázala, že se nikdy nestane vazalským státem v rozrůstajícím se impériu strýčka Sama. Číňané zůstali po celou dobu tvrdošíjně nezávislí a iniciovali pouze ty reformy, které odpovídaly jejich politické orientaci, zatímco odmítali jakékoli změny, které by mohly zpochybnit stranické vedení. V Číně je to stále strana, kdo určuje agendu a kormidluje loď státu, nikoliv Washington nebo davoské elity. Toto zjištění vedlo k úplnému přehodnocení vztahů mezi USA a Čínou, které nevyhnutelně vede ke strategiím zaměřeným na izolaci, obklíčení a nakonec zadržování Číny. Zde je trocha informací od Matta Sheehana z Carnegie Endowment:

Na začátku října americká vláda zavedla nová rozsáhlá omezení přístupu Číny k vyspělým polovodičům a zařízením používaným k jejich výrobě. Omezení vyžadují těžko získatelnou licenci pro prodej pokročilých polovodičů subjektům v Číně, což zemi do značné míry připravuje o výpočetní výkon, který potřebuje k tréninku umělé inteligence (AI) ve velkém měřítku. Pravidla rovněž rozšiřují omezení týkající se nástrojů na výrobu čipů ještě více na odvětví, která podporují dodavatelský řetězec polovodičů, a odřezávají tak americké talenty i komponenty, z nichž se nástroje na výrobu čipů skládají. Dohromady tato omezení představují dosud nejvýznamnější krok americké vlády ve snaze oslabit čínské technologické schopnosti.

Nová omezení se rovněž snaží vyřešit dlouhotrvající debatu v rámci technologické politiky USA. Tato debata se soustředila na vnímaný kompromis mezi dvěma konkurenčními cíli: poškozením čínských schopností dnes versus udržením amerického vlivu v budoucnosti. Díky nejnovějším pravidlům americká vláda sází na to, že dokáže natolik oslabit čínské schopnosti výroby polovodičů, že nebude záležet na tom, jak motivované nebo dobře vybavené budou čínské snahy o vytvoření vlastního polovodičového průmyslu – prostě je nebudou schopny dohnat.

To, zda americká vláda tuto sázku vyhraje, bude mít velký vliv na budoucí rovnováhu globální ekonomické a technologické moci. Bidenova bezprecedentní sázka na polovodiče, The Carnegie Endowment for International Peace.

Toto je vynikající shrnutí „celkového obrazu“ toho, co nová politika zahrnuje. Sheehan objasňuje záměry USA a zároveň vysvětluje potenciální rizika. Poskytuje také užitečný rozpis nových omezení ministerstva obchodu, která spadají do tří hlavních okruhů:

  1. (Ministerstvo obchodu) se přestalo zaměřovat na jednotlivé čínské společnosti a začalo se zaměřovat na zemi jako celek. Nyní bude prodej jakýchkoli pokročilých čipů jakékoli společnosti v Číně vyžadovat licenci a Kongres prohlásil, že většinu těchto žádostí zamítne.
  2. Zabraňuje jakémukoli americkému občanovi, rezidentovi nebo společnosti spolupracovat s jakoukoli čínskou společností vyrábějící pokročilé čipy.
  3. Ještě hlouběji zasáhl do dodavatelského řetězce polovodičů tím, že omezil komponenty, které se do zařízení na výrobu polovodičů dodávají. Dříve se omezovaly pouze čipy a nástroje, které čipy vyrábějí. Nyní omezuje čipy, nástroje, které čipy vyrábějí, a komponenty, které se do nástrojů, jež čipy vyrábějí, dodávají. V krátkodobém horizontu je to pro čínský technologický průmysl naprosto zničující, takže jeho společnosti zabývající se umělou inteligencí a superpočítačová centra jsou na suchu a potřebují čipy.“ Matt Sheehan video 4:37 minuty
[...]

Washingtonská politika oddělování sazeb jde daleko za rámec Trumpových křečovitých cel nebo Bidenových jednostranných sankcí vůči čínským korporacím. Jde o zjevný pokus o sražení čínské ekonomiky na kolena zablokováním přístupu k životně důležitým technologiím. Je to zcela jasně válečný akt, což otevřeně přiznávají i spojenci administrativy v New York Times. Podívejte se na tento článek Nicka Beamse na World Socialist Web Site, který cituje článek z Timesů:

Palmera, který vyšel minulý víkend v New York Times, odhalil rozsah války v oblasti špičkových technologií, kterou USA vedou proti Číně... Tato válka se nyní chystá zesílit, protože se očekává, že USA brzy oznámí mechanismy prověřování investic, jejichž cílem je snížit objem amerických peněz investovaných do čínských oblastí špičkových technologií, a také aktualizovat vývozní kontroly, aby se odstranily mezery, které se objevily od říjnového oznámení.

(klíčový odstavec, který zní:)

„Kontrolou vývozu ze 7. října vláda Spojených států oznámila svůj záměr ochromit schopnost Číny vyrábět nebo dokonce nakupovat čipy nejvyšší třídy. Logika tohoto opatření byla přímočará: Pokročilé čipy a superpočítače a umělá inteligence, které pohánějí, umožňují výrobu nových zbraní a sledovacích přístrojů. Svým rozsahem a významem však mohla být opatření jen stěží rozsáhlejší a mířila na mnohem širší cíl, než je čínský bezpečnostní stát. Klíčové je pochopit, že USA chtěly ovlivnit čínský průmysl umělé inteligence,“ říká Gregory C. Allen, ředitel Wadhwaniho centra pro umělou inteligenci a pokročilé technologie při Centru pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu. 'Polovodičové věci jsou prostředkem k dosažení tohoto cíle.“....

Palmer napsal, že cílem říjnových kontrol „je v podstatě vymýtit, od kořenů, celý čínský ekosystém vyspělých technologií“....

Další náznak rozsahu amerických opatření vyjádřil ve svých poznámkách C. J. Muse, vedoucí analytik pro polovodiče ve společnosti Evercore ISO. „Kdybyste mi o těchto pravidlech řekli před pěti lety, řekl bych vám, že je to válečný akt – museli bychom být ve válce.“

New York Times zveřejňují názorné detaily války USA s Čínou v oblasti hi-tech, Nick Beams, World Socialist Web Site

[...]

Vidíte, co se děje? Bidenova administrativa znemožňuje Číně získat pokročilé polovodiče, které potřebuje k vývoji své umělé inteligence a superpočítačů. Tento typ blokády zjevně není podle současných předpisů WTO povolen, ale na druhou stranu nejsou povoleny ani jednostranné sankce, které USA svévolně uvalily na více než 1 300 čínských společností. Podstatné je, že USA se nenechají pravidly odradit od postupu, který nejlépe slouží jejich vlastním geopolitickým zájmům. Takto to shrnul autor Jon Bateman v článku na stránkách časopisu Foreign Policy:

„Úřad pro průmysl a bezpečnost (BIS) oznámil nové... limity na vývoz vyspělých polovodičů, zařízení pro výrobu čipů a komponentů superpočítačů do Číny. Kontroly... prozrazují cílevědomé zaměření na zmaření čínských schopností na široké a zásadní úrovni..... Hlavní škody pro Čínu budou ekonomické, a to v měřítku, které je značně neúměrné Washingtonem citovaným vojenským a zpravodajským obavám..... Tento posun předznamenává ještě tvrdší opatření, která USA v budoucnu přijmou, a to nejen v oblasti vyspělých počítačů, ale i v dalších odvětvích (jako jsou biotechnologie, výroba a finance) považovaných za strategické. Tempo a podrobnosti jsou nejisté, ale strategický cíl a politický závazek jsou nyní jasnější než kdy jindy. Technologický vzestup Číny bude zpomalen za každou cenu.“ (“Biden je nyní v boji proti Číně“, Jon Bateman, Foreign Policy Magazine)

Je důležité si uvědomit, že tato převážně „pod pokličkou“ vedená technologická válka probíhá ve stejné době, kdy USA nadále vysílají politické delegace na Tchaj-wan (aby zpochybnily politiku „jedné Číny“), nadále posilují protičínské koalice v asijsko-pacifickém regionu, nadále provokují Peking v Tchajwanské úžině a v Jihočínském moři, pokračuje v prodeji smrtících zbraní Tchaj-wanu, pokračuje v posilování své vojenské přítomnosti v regionu, pokračuje v prosazování „východní expanze“ NATO do Asie a Tichomoří a pokračuje v provádění dosud největších vojenských cvičení s „ostrou palbou“ (“Talisman Sabre“) v západní Austrálii.

[Čínská ini...]
Čínská iniciativa Pásmo a cesta: Globální ekonomická integrace suverénních států

Čínská iniciativa Pásmo a cesta: Globální hospodářská integrace suverénních států

To znamená, že oddělování je jen malou součástí větší války, která je proti Číně vedena s cílem oslabit její obranyschopnost, izolovat ji od spojenců, posílit její nepřátele a donutit ji podřídit se diktátu Washingtonu. spojené státy signalizují, že jsou nyní připraveny riskovat přímou konfrontaci s jadernou Čínou, aby zabránily rychle se rodícímu soupeři ovládnout středoasijské území. Vypuknutí válečného konfliktu bychom měli pravděpodobně očekávat ve velmi blízké budoucnosti.

"Decoupling": Washington's Plan to Kneecap China's Economy vyšel 26.7.2023 na unz.com. Překlad v ceně 733 Kč Zvědavec.

Známka 1.2 (hodnotilo 69)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

28

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 56 čtenářů částkou 9 767 korun, což je 28 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Krach přichází z Bruselu19.07.24 13:56 Česká republika 0

Fentanyl začíná zabíjet i v České republice 19.07.24 12:12 Česká republika 0

Svět postihl výpadek IT systemu19.07.24 11:01 Neurčeno 3

Další alarmující napojení Trumpova budoucího viceprezidenta JD Vance19.07.24 07:20 USA 1

Evropská komise schválila přidělení nevojenské pomoci Ukrajině ve výši více než čtyř miliard eur!18.07.24 19:09 Evropská unie 3

Unijní aplikace, která o vás řekne všechno. Zásah Bartoše usnadnil špehování18.07.24 18:33 Česká republika 1

Evropský parlament potvrdil von der Leyenovou na postu předsedkyně Komise18.07.24 17:03 Evropská unie 5

Co si myslí zdravá část poslanců EU je přímo neslučitelné s EU "hodnotami"18.07.24 13:21 Evropská unie 1

Řádně 3x očkovaný Biden prý dostal COVID18.07.24 11:11 USA 2

Unikátní seznam pohlaví. Kam se hrabou ty Cibulkovy!18.07.24 08:43 Neurčeno 1

Za 14 dní budou Azováci v Praze. Za 500 Kč si s nimi můžete popovídat17.07.24 20:24 Ukrajina 3

Odvážný onkolog prolomil mlčení o podivných „turborakovinách“ a byznysu kolem léčby17.07.24 18:55 Slovensko 0

Tour de France 2024: Návrat povinné roušky!17.07.24 18:46 Francie 1

Většina českých poslanců Von der Lejnovou nepodpoří 17.07.24 15:15 Evropská unie 0

Panika v EU kvůli novému viceprezidentu17.07.24 14:39 USA 0

Český grýn dýl. To aby jste věděli do čeho konkrétně jdeme17.07.24 07:14 Česká republika 0

S Pavlem přišla vojenská junta. Foltýn - označí vás za dezinformátora, konec v práci17.07.24 07:04 Česká republika 0

„Odvolat.“ Politici zdrceni výrokem Pekarové o atentátu na Trumpa17.07.24 06:54 Česká republika 0

Dvacet let proměny....16.07.24 19:22 Francie 0

Holandsko v rámci green dealu zavádí daň z "kravských prdů" 100EUR na krávu na rok16.07.24 12:49 Nizozemsko 4

Měnové kurzy

USD
23,19 Kč
Euro
25,23 Kč
Libra
29,94 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
15,50 Kč
Švýcarský frank
26,08 Kč
100 japonských jenů
14,73 Kč
Čínský juan
3,19 Kč
Polský zloty
5,89 Kč
100 maď. forintů
6,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,56 Kč
100 rublů
26,44 Kč
1 unce (31,1g) zlata
55 630,89 Kč
1 unce stříbra
677,02 Kč
Bitcoin
1 549 524,95 Kč

Poslední aktualizace: 19.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 563