Plán na zničení Ameriky

Mike Whitney

V Americe máme problém s oligarchy, který je mnohem větší než problém s oligarchy, kterému čelil Putin, když se v roce 2000 stal prezidentem. Celý Západ je nyní v područí miliardářských elit, které ovládají média, politický establishment a všechny naše důležité instituce. V posledních letech jsme svědky toho, jak tito oligarchové rozšiřují svůj vliv z trhů, financí a obchodu na politiku, sociální otázky a dokonce i na veřejné zdravotnictví. Vliv, který tato skupina měla na tyto další oblasti zájmu, není ničím jiným než dechberoucím. Establishmentové elity a jejich média nejenže stály čtyřikrát za Russiagate, Trumpovým impeachmentem, nepokoji BLM a fiaskem 6. ledna, ale měly také prsty v hysterii kolem Covidu a celé řadě represivních opatření, která byla zavedena ve jménu veřejného zdraví. Rádi bychom věděli, do jaké míry se tato skupina aktivně podílí na utváření dalších událostí, jejichž cílem je přeměna americké republiky v autoritářštější systém?

Jinými slovy, jsou to nařízené injekce, nucené výluky, agresivní cenzura prováděná vládou, pochybné prezidentské volby, zapalování potravinářských závodů, vykolejování vlaků, útoky na elektrickou síť, nepokoje BLM-Antify, vystoupení drag queen pro školáky, maniakální zaměření na genderovou problematiku a nablýskané veřejné show-trialy pouze náhodnými incidenty, k nimž dochází spontánně v období velkých společenských změn, nebo jsou ve skutečnosti důkazem skrytě organizované operace vedené státními agenty jednajícími jménem svých elitních chlebodárců? Již víme, že FBI, ministerstvo spravedlnosti a zpravodajské služby byly přímo zapojeny do Russiagate – což byl tajný útok na úřadujícího prezidenta Spojených států. Otázkou tedy není, „zda“ jsou tyto agentury aktivně zapojeny do dalších zrádných činů, ale spíše do jaké míry tyto činy ovlivňují životy nebo obyčejné Američany, naši politiku a zemi? Než si však na tuto otázku odpovíme, podívejte se na tento citát z nedávného rozhovoru plukovníka Douglase MacGregora:

Četl jsem dokument, který před více než deseti lety sepsal George Soros a v němž konkrétně hovoří o totální válce, která nakonec přijde proti Rusku, protože podle něj „je to poslední nacionalistický stát, který stojí na základech pravoslavné křesťanské kultury, jejímž jádrem je ruská identita“. To musí být odstraněno. Takže si myslím, že lidé, kteří jsou na Západě u moci, a lidé, kteří jsou ve Washingtonu u moci, si myslí, že úspěšně zničili identitu evropských a amerických národů, že nemáme smysl pro sebe, naše hranice jsou nechráněné, neklademe žádný odpor příchozím migrantům z rozvojového světa, kteří nás v podstatě válcují, jako bychom jim dlužili živobytí, a že naše zákony se nepočítají. Zatím bych řekl, že je to přesné hodnocení toho, co děláme. A myslím si, že je to velké vítězství George Sorose a globalistů, antinacionalistů; těch, kteří chtějí otevřené hranice, čemuž říkají „otevřená společnost“, protože nakonec nemáte nic, amorfní masu lidí, kteří bojují o přežití a kteří jsou redukováni na nejnižší úroveň obživy ... (Soros) jde dokonce tak daleko, že mluví o tom, jak by bylo užitečné, kdyby to byli Východoevropané, jejichž životy byly v tomto procesu vynaloženy, a ne Západoevropané, kteří prostě nechtějí nést oběti. Nejde přitom o nic zanedbatelného. To je druh myšlení, který je podle mého soudu tak destruktivní a tak zlý, že s tím máme skutečně co do činění v našich vlastních zemích, a myslím, že Putin si to uvědomuje.“ (Douglas Macgregor – Obrovská ofenzíva“, You Tube;, 11:20 minuta)
[...]

Důvod, proč jsem tento MacGregorův komentář přepsal, je ten, že vystihuje vnímání velkého množství lidí, kteří vidí věci stejně. Vyjadřuje nenávist, kterou globalističtí miliardáři chovají ke křesťanům a vlastencům, které považují za překážky svého cíle, jímž je celosvětová vláda bez hranic. MacGregor tento fenomén rozebírá v souvislosti s Ruskem, které Soros považuje za „poslední nacionalistický stát, který stojí na základech ortodoxní křesťanské kultury, jejímž jádrem je ruská identita“. Stejné pravidlo by se však dalo aplikovat i na protestující z 6. ledna, nebo ne? Není to skutečný důvod, proč byli protestující shromážděni a uvrženi do washingtonského gulagu. Všichni přece vědí, že nešlo o žádné „povstání“ ani o žádné „bílé nadlidi“. Protestující byli zavřeni proto, že jsou nacionalisté (vlastenci), kteří jsou přirozeným nepřítelem globalistů. Citát MacGregora to vystihuje černé na bílém. Elity nevěří, že nacionalisty lze přesvědčit propagandou,. Je třeba je vymýtit uvězněním nebo něčím horším. Není to základní poselství 6. ledna?

Dalším základním poselstvím 6. ledna je, že obyčejní lidé již nesmějí zpochybňovat autoritu lidí u moci. Opět platí, že politická legitimita v USA byla vždy určována volbami. Šestý leden naznačuje, že na legitimitě již nezáleží. Důležitá je moc a člověk, který vás může nechat zavřít za zpochybňování své autority, má veškerou moc, kterou potřebuje. Podívejte se na tento úryvek z příspěvku politického analytika Kurta Nimma na serveru Substack:

„Klaus Schwab, žák válečného zločince Henryho Kissingera, je mentorem narcistických sociopatů toužících po moci. „Velký reset“ WEF má proměnit svět v zbídačený sociální koncentrační tábor, kde zubožení nevolníci „nic nevlastní“, a to je v pravém orwellovském stylu osvobodí...

Vyzývám lidi, aby prozkoumali iniciativu WEF Global Redesign Initiative. Podle nizozemského Transnational Institute tato „iniciativa“ navrhuje:

...přechod od mezivládního rozhodování k systému vícestranného řízení. Jinými slovy, skrytě marginalizují uznávaný model, kdy volíme vlády, které pak vyjednávají smlouvy, jež jsou následně ratifikovány námi zvolenými zástupci, modelem, kdy za nás rozhoduje námi vybraná skupina „zúčastněných stran“. (Zvýraznění přidáno.)

Jinými slovy, velké nadnárodní korporace budou rozhodovat o tom, kde budete žít, co budete jíst (hmyz a plevel), jak se budete rozmnožovat (nebo nerozmnožovat; děti produkují emise uhlíku) a co si od nich budete moci „pronajmout“, nebo vám to nebude dovoleno, pokud si budete stěžovat na nevolený globalistický „ekonomický“ kartel, který žene lidstvo do nevolnictví, celosvětové chudoby a depopulace.“ (“WEF vyzývá ke zničení americké střední třídy“, Kurt Nimmo on Geopolitics)

Nimmo říká, že tyto miliardářské elity jsou nyní tak mocné, že mohou otevřeně říkat, že se chystají „přejít od mezivládního rozhodování“ (tj. od zastupitelské vlády) k systému „vícestranného vládnutí“. Pokud se nemýlím, je to celkem jednoznačná deklarace nové formy nadnárodní vlády, v níž mají pouze miliardářští stakeholdeři hlasovací právo na to, jaké politiky budou realizovány. Ale nefunguje to tak už teď? O jakémkoli množství témat od ESG, přes digitální měny, očkovací pasy, umělou inteligenci, výzkum zisku funkcí, patnáctiminutová města, transhumanismus až po válku s Ruskem; o všech rozhoduje hrstka lidí, o kterých víme jen málo a kteří nikdy nebyli zvoleni do funkce.

A to nás vrací k naší původní otázce: Kolik z těchto podivných událostí (v posledních letech) bylo vymyšleno a realizováno agenty hlubokého státu k prosazení elitářské agendy?

Zdá se to jako nemožná otázka, protože je těžké najít souvislost mezi těmito dramaticky se měnícími událostmi. Jaká je například souvislost mezi dětskou hodinou Drag Queen a, řekněme, bombovým útokem na továrnu na zpracování potravin v Oklahomě? Nebo neúnavné politické využívání genderové problematiky a veřejný soudní proces 6. ledna? Kdyby tu nějaká souvislost byla, viděli bychom ji, ne?

Ne nutně, protože souvislost nemusí mít nic společného se samotnou událostí, ale s jejím dopadem na lidi, kteří ji zažili. Jinými slovy, všechny tyto události mohou být zaměřeny na vyvolání strachu, nejistoty, úzkosti, odcizení a dokonce i teroru. Zahájily zpravodajské služby takové destabilizující operace již dříve?

Vskutku se tak stalo, a to mnohokrát. Zde je úryvek z článku, který vám pomůže pochopit, kam tím mířím. Je z článku na serveru The Saker s názvem Operace Gladio: „Tajná válka NATO za mezinárodní fašismus“. Podívejte se, jestli si všimnete nějaké podobnosti s tím, jak se věci v posledních letech vyvíjejí v Americe:

Yves Guerin-Serac: velmistr černých operací v pozadí operace Gladio.... napsal základní výcvikové a propagandistické příručky, které lze spravedlivě označit za bojový řád Gladia.“....

Guerin-Serac byl válečný hrdina, agent provokatér, atentátník, atentátník, zpravodajský agent, mesiánský katolík a intelektuální velmistr, který stál za „strategií napětí“ nezbytnou pro úspěch operace Gladio. Guerin-Serac vydal prostřednictvím nakladatelství Aginter Press příručku Gladio, jejíž součástí byla i Naše politická činnost, kterou lze výstižně označit za První přikázání Gladia:

Jsme přesvědčeni, že první fází politické činnosti by mělo být vytvoření podmínek pro nastolení chaosu ve všech strukturách režimu... Podle našeho názoru by prvním krokem, který bychom měli udělat, mělo být zničení struktury demokratického státu pod rouškou komunistických a prosovětských aktivit... Navíc máme lidi, kteří se do těchto skupin infiltrovali.“

Guerin-Serac pokračuje:

„Takovou situaci [rozpad státu] mohou vyvolat dvě formy terorismu: slepý terorismus (masakry bez rozdílu, které mají za následek velký počet obětí) a selektivní terorismus (likvidace vybraných osob)...

Tato destrukce státu musí být prováděna pod rouškou „komunistických aktivit“. Poté je třeba zasáhnout do nitra armády, soudní moci a církve, abychom ovlivnili lidové mínění, navrhli řešení a jasně ukázali slabost současného právního aparátu. Lidové mínění je třeba polarizovat tak, abychom byli prezentováni jako jediný nástroj schopný zachránit národ.“

Anarchické náhodné násilí mělo být řešením, jak takový stav nestability nastolit a umožnit tak vznik zcela nového systému, globálního autoritářského řádu. Yves Guerin-Serac, který byl otevřeným fašistou, by nebyl první, kdo by použil taktiku pod falešnou vlajkou, která byla svedena na komunisty a použita k ospravedlnění přísnější policejní a vojenské kontroly ze strany státu....“.

(“Operace Gladio: Tajná válka NATO za mezinárodní fašismus“, The Saker)

Opakuji: první fází politické činnosti by mělo být vytvoření příznivých podmínek pro nastolení chaosu ve všech strukturách režimu... Tato destrukce státu musí probíhat pod rouškou (komunistických) aktivit..... Lidové mínění musí být polarizováno tak, abychom byli prezentováni jako jediný nástroj, který je schopen zachránit národ“.

Jinými slovy, cílem operace je zcela narušit veškeré společenské vztahy a interakce, vypěstovat pocity nejistoty, polarizace a strachu, najít skupinu, kterou lze obvinit z rozsáhlého společenského kolapsu, a poté se prezentovat (elity) jako nejlepší volba pro obnovení pořádku.

Děje se to?

[...]

Je to velmi pravděpodobné. Mohlo by jít o součást velké strategie, jejímž cílem je „vymazat stopy“ a „přejít od mezivládního rozhodování“ k systému „správy více zúčastněných stran“.

To by mohlo vysvětlovat, proč dochází k tak krutým a trvalým útokům na naši historii, kulturu, tradice, náboženské přesvědčení, památky, hrdiny a zakladatele. Chtějí náš idealismus nahradit pocity hanby, ponížení a viny. Chtějí vymazat naši minulost, naše kolektivní hodnoty, naše dědictví, naši oddanost osobní svobodě a samotnou myšlenku Ameriky. Chtějí vše srovnat se zemí a začít znovu. To je jejich základní herní plán.

Destrukce státu probíhá pod rouškou zdánlivě náhodných událostí, které šíří chaos, prohlubují politické rozpory, zvyšují počet případů veřejného chaosu a připravují půdu pro násilnou restrukturalizaci vlády.

Nemohou vybudovat nový světový řád, dokud ten starý nebude zničen.

[...]

The Plan to Wreck America vyšel na unz.com 23.2.2023. Překlad v ceně 762 Kč Zvědavec.

Známka 1.3 (hodnotilo 93)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

19

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 37 čtenářů částkou 6 610 korun, což je 19 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Po pandemii covidu lidé více umírají 16.06.24 17:59 Evropská unie 0

Česká republika má nejvyšší daň z příjmu firem ze zemí V4, ukazuje studie16.06.24 16:36 Česká republika 0

Euro se stává nedůvěryhodným16.06.24 16:24 Evropská unie 0

AMERICAN girl in Russia?! 16.06.24 10:09 Rusko 0

Ženevský mezinárodní institut pro výzkum míru žádá ICC o zahájení vyšetřování Ursuly von der Leyenové a vedení EU za spoluúčast na válečných zločinech15.06.24 20:04 Evropská unie 0

Pellegrini slovenským prezidentem15.06.24 19:28 Slovensko 1

V Itálii se podle nových zákonů musí vypnout 90% (k)radarů15.06.24 10:32 Itálie 0

"Ukázat svou sílu": americké námořnictvo vyslalo na Kubu jadernou ponorku USS Helena (SSN-725)14.06.24 14:46 USA 3

Saudská arábie vypověděla smlouvu s USA na nákup ropy výhradně za dolary13.06.24 20:10 Saudská Arábie 1

Jak nás vnímají politici, jak přemýšlejí ovce, a co s tím13.06.24 19:01 Neurčeno 6

EU potraviny jako zbraně hromadného ničení13.06.24 18:41 Evropská unie 1

Moskevská burza oficiálně pozastavuje všechny transakce v amerických dolarech a eurech13.06.24 18:21 Rusko 0

Macron - „Nechci předat klíče od moci krajní pravici“ 13.06.24 17:19 Francie 1

EU vám vyžene z hlavy topení plynem a ježdění na naftu. 13.06.24 16:05 Evropská unie 1

Pokuta 200 mil. eur + penále Maďarsku za neplnění migrační politiky13.06.24 10:35 Maďarsko 2

Náš pisálek Tomáš Vlach dostal na 3 roky zákaz vstupu na Ukrajinu12.06.24 21:14 Ukrajina 0

Tajne pouzivani nuklearnich dronu proti Rusku12.06.24 20:20 Ukrajina 0

Čína spustila největší solární elektrárnu na světě, další projekt je ještě ambicióznější 12.06.24 20:00 Čína 3

Zaměřte se na 4 zabijácká odvětví, říká WHO vládám 12.06.24 19:50 Evropská unie 1

Švýcarský parlament odmítá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ECHR)12.06.24 19:36 Švýcarsko 0

Měnové kurzy

USD
23,10 Kč
Euro
24,76 Kč
Libra
29,24 Kč
Kanadský dolar
16,79 Kč
Australský dolar
15,27 Kč
Švýcarský frank
25,90 Kč
100 japonských jenů
14,67 Kč
Čínský juan
3,18 Kč
Polský zloty
5,65 Kč
100 maď. forintů
6,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,00 Kč
1 unce (31,1g) zlata
53 888,67 Kč
1 unce stříbra
683,21 Kč
Bitcoin
1 536 990,46 Kč

Poslední aktualizace: 16.6.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 464