Provozují WEF a WHO kult smrti?

Celosvětový tyranský "zdravotní systém" řízený WHO / BigPharma

Peter Koenig

Padající strom dělá větší hluk než rostoucí les. – Tibetské přísloví

Doufejme, že tiše rostoucí les představuje masové probuzení.

Podle vzhledu a důkazů – stále viditelnějších i pro neznalé – žijeme v kultu smrti – v kultu smrti řízeném kabalou, jehož hlavním cílem je zlikvidovat velkou část, ne-li většinu světové populace.

Kdo vykonává tento kult smrti? A ve jménu koho?

Napadají mě tři subjekty.

1. Světové ekonomické fórum (WEF)

- nevládní organizace registrovaná v Kolíně nad Rýnem (bujné předměstí Ženevy ve Švýcarsku); nikdy nevolená „vlivová“ organizace, která nashromáždila moc a peníze v řádech stovek milionů dolarů jako žádná jiná nevládní organizace na světě. Její zakladatel a věčný předseda Klaus Schwab (84) je inženýr a ekonom, jehož původ je spojen s bývalým nacistickým vedením Třetí říše.

Mimochodem, WEF pořádá každoroční konferenci v Davosu od 16. do 20. ledna 2023. Patologie tohoto spolku a těch elitářských miliardářů a korporátní honorace, která se jí účastní, se odráží v letošním ještě dystopičtějším programu. Podívejte se na oficiální program.

To je pouze viditelná agenda. Nikdo z nás, obyčejných lidí, neví, co se děje za zavřenými dveřmi na zvláštních tajných zasedáních. Domýšlíme se z úniků informací, a jak globalismus slábne, jsou stále hojnější.

2. Světová zdravotnická organizace (WHO)

- je považována za specializovanou agenturu OSN – což ve skutečnosti není. Byla založena v roce 1948 Rockefellerem, eugenistou a posedlým globalistou, který usiloval (a stále usiluje) o kontrolu světové populace prostřednictvím zdraví (a smrti) a který je pekelně odhodlán učinit matičku Zemi lepším místem prostřednictvím Jednoho světového řádu. WHO byla poté „koupena“ do systému OSN.

V té době měl Rockefeller se společností Standard Oil také monopol na benzín. Rozhodl se, že léčiva, až do 50. let 20. století většinou založená na rostlinách a rostlinné chemii, lze vyrábět z petrochemikálií. WHO, podle svých stanov zdravotnická organizace zaměřená na prevenci nemocí, se tak stala z velké části organizací založenou na léčbě a prosazující farmacii.

Zatímco většina rozpočtu ostatních agentur OSN pochází z příspěvků členských zemí, WHO je nejméně ze dvou třetin nebo více financována soukromým sektorem, většinou farmaceutickým průmyslem, a také Nadací Billa Gatese.

Střet zájmů je více než zřejmý. WHO by neměla být agenturou OSN. WHO – navzdory lepšímu vědomí svých vědeckých pracovníků – vyhlásila Covid za smrtelnou pandemii, šíří strach, zavádí výluky, obličejové masky, sociální distanci a další lidi ponižující opatření.

Nakonec WHO pod silným tlakem WEF (a mocností stojících za WEF) nutila vlády, aby „očkovaly“ své obyvatelstvo dosud netestovanými injekcemi s geneticky modifikovanou mRNA, jejíž složení nezná nikdo jiný než produkující farmaceutický průmysl – obsah se ukázal být smrtelně nebezpečný pro desítky milionů lidí a to se opakovaně potvrzuje.

Do konce roku 2022 se nadměrná úmrtnost v západních zemích pohybovala mezi 15 a 25 %, v některých zemích je ještě vyšší.

Všechny na Západě používané tzv. vakcíny jsou ve skutečnosti biologické zbraně.

Tento strašlivý podvod s vakcínami je také mnohamiliardovým, ne-li bilionovým ziskem pro farmaceutické firmy.

Injekce Covid zřejmě obsahují také sterilizační látky pro muže i ženy, což již nyní vede k drastickému poklesu porodnosti v západních zemích. Pod pojmem „západní země“ se rozumí celá Evropa a celosvětová Anglosasie.

Zatím vše dobře zapadá do eugenistické agendy Rockefellerů, Gatesů, Sorose a dalších.

WHO cenzuruje pravdu prostřednictvím sociálních platforem – NewsGuard, organizace „True Journalism“, která sleduje důvěryhodnost zpravodajských a informačních webů a online dezinformací, pravidelně poskytuje WHO seznamy nejdůležitějších „influencerů“ „dezinformací“ v oblasti zdraví, alias konspiračních teoretiků; lidí, kteří nepíší v souladu s oficiálním narativem.

WHO předává tento seznam různým platformám sociálních médií a žádá je, aby zablokovaly účty „pachatelů“ nebo aby tajně skryly či omezily jejich vstupy do sociálních médií. Tomuto postupu se říká shadow banning „stínový zákaz“. (Píše o tom Nikola Bornová zde, zde.

WHO úzce spolupracuje s Mezinárodní sítí pro kontrolu faktů (IFCN) při Poynterově institutu pro mediální studia, neziskové žurnalistické škole a výzkumné organizaci v Petrohradě na Floridě. IFCN má databanku s více než 10 000 „fakty ověřenými nepravdivými informacemi“, z nichž většina se týká diktátů WHO.

IFCN je financována především Ministerstvem zahraničí USA, National Endowment for Democracy (NED), Nadací Billa a Melindy Gatesových, Sorosovou nadací Open Society Foundation, společností Google a Facebook. Shodou okolností jsou Gatesova nadace a vláda USA také největšími dárci WHO.

Tyto informace WHO o cenzuře si můžete přečíst v plném znění v němčině v bodě 5 zde.

K tomu všemu WHO v současné době připravuje takzvanou pandemickou smlouvu. Podle této smlouvy, pokud bude schválena, bude mít generální ředitel WHO pravomoc vyhlašovat celosvětové pandemie, jak uzná za vhodné, aby mohl ovládat masy. Povinné očkování by mohlo být vynucováno vojensky. Jednalo by se o pravomoc nadřazenou národní ústavě každé členské země. Zkušební hlasování zatím neuspělo, protože několik bloků zemí, například v Africe, nesouhlasí.

Ale nátlak a případné uplácení delegátů z jednotlivých zemí pokračuje. Konečné hlasování by mělo proběhnout v průběhu roku 2023. Pokud bude schváleno, měla by nezákonná pravidla Smlouvy o pandemii vstoupit v platnost na začátku roku 2024.

Pokud ano, je to výzva pro každého člena WHO, aby z WHO odešel.

3. Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)

- již dávno není obrannou aliancí severoatlantických zemí (Nikdy nebyla, poznámka editora). Stala se celosvětovou válečnou mašinérií s možností využití přibližně 850 amerických vojenských základen po celém světě.

[...]
[...]

NATO je nejen zdrojem mnohamiliardových příjmů převážně pro americký vojensko-průmyslový komplex (MIC), ale je také důležitým motorem amerického HDP, neboť se na něm podílí odhadem 30 %, a to včetně všech průmyslových odvětví a služeb souvisejících s NATO a na něm závislých.

NATO je provokatérem, sponzorem a hlavním vykonavatelem války mezi Ukrajinou a Ruskem – zástupné války mezi USA a Ruskem. Jeho expanzionismus se stal monstrózní chobotnicí, která svá chapadla všeovládajícím způsobem roztahuje kolem matičky Země.

Kromě neustálého provokování Ruska plní NATO také roli v eugenistické agendě Velkého resetu / Agendy OSN 2030, protože zabíjení je jedním z jeho hlavních cílů.

NATO vstupuje na všechna území, kde „konvenční“ mediální stroj na lži a sociální inženýrství selhávají nebo nedokončují své lidem určené cíle dostatečně rychle. Rusko, zdaleka největší a na zdroje nejbohatší země naší planety, bylo v hledáčku amerického hegemona více než sto let. Majdanský převrat z roku 2014, zinscenovaný EU/NATO, byl plánovanou předehrou k válce s Ruskem.

Válečná mašinérie NATO by se bez skrupulí nevyhnula třetí světové válce, která by se snadno mohla stát jadernou, ničivou a vražednou.

Zahrává si s ruskou etikou, protože ví, že prezident Putin nemá v úmyslu zničit zemi, která byla donedávna a v minulosti více než 300 let nedílnou součástí ruského impéria, tehdejšího Sovětského svazu. Ukrajina je neodmyslitelně a historicky součástí Ruska, a to i jako spojenec poté, co se v roce 1991 osamostatnila. Ukrajina byla násilně a krutě odtržena od Ruska západní agresí z důvodu chamtivosti a patologického velikášství.

Nyní se západní agresivita může obrátit proti prezidentu Putinovi, který možná brzy nebude mít jinou možnost než zničit zbytky Ukrajiny, aby konečně zastavil válku – a nesmyslné zabíjení a utrpení nešťastného a trpícího obyvatelstva.

Uvědomte si, že NATO je připraveno zasáhnout zbraněmi všude tam, kde „lidský konflikt“ nelze vyřešit tyranskými prostředky WEF/WHO.

* * *

My, lidé na světě, máme většinou jen malé nebo žádné slovo v tom, jak je náš svět, naše země, dokonce i naše komunity řízeny. A to již několik desetiletí.

V posledních třech letech dosáhlo vyloučení obyčejných lidí z procesu, který se stále prodává jako demokratický, vrcholu. S nástupem falešné plandemie na počátku roku 2020 – počátku dávno plánované agendy OSN Agenda 2030 – počátku větší Agendy 21 (celého 21. století), o níž bylo oficiálně rozhodnuto na konferenci OSN o životním prostředí v Riu v červnu 1992 – takzvané United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), známé také jako „Summit Země“.

Dlouholetým předchůdcem této myšlenky byla kniha Rockefellerem založeného Římského klubu Limits to Growth (LTG) „Meze růstu“ z roku 1972. Koncepty a principy této knihy jsou předlohou pro to, co se v současnosti – a pravděpodobně přinejmenším v příštích 10 až 50 letech – realizuje.

LTG je základem pro Velký reset, 4. průmyslovou revoluci – a Agendu OSN 2030, nazývanou také Dekáda očkování WHO. Níže jsou uvedeny hlavní hrozby, kterým dnes čelíme a které nás ohrožují na životě, přičemž jejich pořadí nemusí být nutně prioritní. Pamatujte, že všechny jsou vzájemně propojené a vzájemně působí.

 • Redukce populace, masivní genocida, prostřednictvím falešných „vakcín“ Covid, které jsou pečlivě navrženy jako vražedné mRNA injekce modifikující geny.
 • Válka mezi Ruskem a Ukrajinou, kterou vyprovokovaly USA, EU a NATO; zástupná válka USA a Ruska, do níž byly za necelý rok napumpovány západní zbraně a peníze na „podporu rozpočtu“ v hodnotě asi 155 miliard dolarů – více než celý ukrajinský HDP na rok 2020 (151 miliard dolarů); z toho asi 112 miliard dolarů od USA, zbytek od Evropy a dalších západních zemí.
  Většina peněz plyne zpět do západního, převážně amerického vojensko-průmyslového komplexu (MIC) a do kapes zkorumpovaných politiků (viz rozhovor s plukovníkem Dougem Macgregorem nebo sledujte video níže).
 • Jde o falešnou „změnu klimatu“, falešnou ztrátu biologické rozmanitosti. Podívejte se zde.
 • Uměle vytvořený nedostatek energie, prokázaná kombinovaná manipulace se „sankcemi“ vůči Rusku a nejhorší teroristický sabotážní čin v novodobé historii, sponzorovaný západními vládami, zničení plynovodů Nord Stream 1 a 2 pod Baltským mořem z Ruska do Německa. Ruské uhlovodíky, převážně plyn, zajišťovaly nejméně 40 % veškeré evropské spotřeby energie.
 • Za „nedostatek potravin“ může uměle vytvořený nedostatek potravin, který vede k hladomoru – a nový umělý toxický způsob výroby potravin; geoinženýrsky vytvořené katastrofy počasí, které ničí úrodu; spekulace se základními potravinami; úmyslné poškozování dodavatelského řetězce a další. Svět dokáže vyprodukovat dostatek potravin pro nejméně deset miliard lidí, podívejte se na to; jde jen o to zakázat spekulace a zavést spravedlivý systém distribuce potravin;
 • Zkompromitovaní bankéři vyvolávají hyperinflaci, která vede k chudobě; krize za krizí způsobuje rozvrat západní ekonomiky, bankroty, nezaměstnanost, chudobu, nedostupnost potravin a/nebo bydlení, nemoci a smrt – genocidní smrt.
 • Celosvětová síť mikrovln 5G – a věřili byste, že brzy přijde i vše ovládající, potenciálně smrtící šestá generace (6G), jejímž cílovým datem je pokrytí celé planety do roku 2030.
 • Absolutní kontrola – prostřednictvím silně invazivního QR kódu. Podívejte se zde.
 • Digitalizace všeho, cíl čtvrté průmyslové revoluce navržené Klausem Schwabem – viz tento článek
  • Digitalizace peněz – může mít za následek zapnutí, vypnutí peněz, vypršení platnosti peněz, zablokování nebo zrušení peněz za špatné chování, což může mít pro jedince nedozírné následky včetně nemožnosti opatřiti si jídlo, teplo, bydlení. Až po nemoc a smrt.
  • Digitalizace vašeho mozku – transhumanizace, robotizace, sociální inženýrství mas i jednotlivců (viz Daniel Estulin: „Tavistock Institute – Social Engineering of the Masses“).
 • Všeobecný základní příjem (UBI) – lze jej vyplácet selektivně a povede k realizaci hesla „Nic nevlastníte, ale jste šťastní“ – slavné završení Velkého resetu Klause Schwaba
 • Celosvětový tyranský „zdravotní systém“ (sic) kontrolovaný WHO / farmaceutickými společnostmi prostřednictvím takzvané pandemické smlouvy, která by v případě schválení Světovým zdravotnickým shromážděním byla nad ústavami každé členské země OSN / WHO a generálnímu řediteli WHO by legalizovala pravomoci rozhodovat o otázkách zdraví (a smrti) po celém světě, v každé zemi.

Mohlo by se jednat o povinné očkování proti čemukoli vynucované armádou, pokud WHO rozhodne, že je nebo může být celosvětovou zdravotní hrozbou. Dokonce i obyčejné chřipce.

Pokud bude smlouva o pandemii schválena v roce 2023, vstoupí v platnost na začátku roku 2024.

Jednalo by se o naprosto bezprávnou vládu proti vůli VŠECH LIDÍ SVĚTA.

Bude-li smlouva o pandemii schválena – a i kdyby schválena nebyla – je to příležitost pro všechny národy světa, aby vystoupily z WHO, která se stala předpojatou eugenistickou teroristickou organizací financovanou farmaceutickými firmami.

* * *

Svět čelí scénáři multi-katastrof způsobených ultra-bohatými neonacistickými multimiliardářskými elitami v komplotu s datovými / IT odborníky a finančním systémem, který ovládá přibližně 25 až 30 bilionů dolarů světového majetku, možná i více – a může přinutit / využít kteroukoliv zemi této planety, aby plnila jejich příkazy. (Tady se zřejmě autor spletl. Bude to víc. Jen samotná BlackRock disponovala před léty majetkem 9-10 bilionů dolarů. Pozn. editora)

Jsou to temní páni vražedného kultu, kteří působí ve stínu vládních gigantů, jako jsou USA a Evropská unie, především prostřednictvím svých dobře financovaných výkonných a prováděcích nástrojů – WEF, WHO, NATO.

Začalo to podvodem s covidem v roce 2020. Rockefellerova zpráva z roku 2010 nazývá tuto první fázi – The Lockstep Scenario (scénář uzamčení) – viz toto.

Všech 193 členských zemí OSN (194 členů WHO), jejich zkorumpovaní představitelé a média svorně vysílali stejné poselství, které vyvolávalo strach – uzavření, izolace, povinné masky na obličejích, segregace a ponižování lidi, společenský odstup, práce z domova, následkem čehož ztratíte osobní kontakt se svými přáteli a kolegy.

Všechna výše uvedená opatření na omezení růstu jsou dnes zabalena do neustálé a permanentní kampaně strachu, která má lidi demoralizovat a podřídit si je. Kampaň strachu, kterou vedou mainstreamová média, všechna vlastněná 13 mediálními konglomeráty, které vlastní 90 % médií na celém světě. V souladu s tím 24 hodin denně 7 dní v týdnu vnucují obyvatelům světa tato poselství strachu. Viz zde.

Tito zkorumpovaní mediální magnáti jsou placeni miliardami dolarů, aby plnili požadavky mocenských psychopatů a šířili po světě lži – smrtelné lži. Jsou stranou masových vrahů, protože vědí, co dělají. Jejich vedení musí čelit zákonům spravedlnosti.

Jen poznámka v závorce: podívejme se na to, co tyto dolary vygenerované americkým ministerstvem financí skutečně představují: Jsou to bezcenné, ničím nekryté peníze – dolary, které jsou prostým dluhem americké státní pokladny; dluhem, který nikdy nebude splacen. Nebo jak řekl bývalý předseda FEDu Alan Greenspan v roce 2011: „Spojené státy mohou splatit jakýkoli dluh, který mají, protože k tomu můžeme vždy vytisknout peníze“. Viz zde.

Proto jsou peníze, kterými USA zasypává zkorumpované organizace, pro „plátce“ – tvůrce peněz – bezcenné, ale pro příjemce nejsou bezcenné, ti si za ně kupují svět.

Žijeme uprostřed kultu smrti řízeného Kabalou.

Většina lidí si toho ještě nevšimla. Ale probuzení už začalo.

Vzpomeňte na tibetské přísloví o tiše rostoucím lese v záhlaví článku. A jak stromy rostou, spojují se mezi sebou stejně jako se lidé spojují svou duchovností – ne translidé, ale lidé, kterými stále jsme.

A nikdy nedopusťme, aby lidstvo ovládl takový odporný zločinec toužící po moci, jako je Klaus Schwab, který má kořeny ve Třetí říši, a jeho nevládní organizace Světové ekonomické fórum.

Nechť se les rozroste do kritické masy, která by svou solidaritou, jednotou myšlení a silou vůle dokázala překonat patologické cíle psychopatů toužících po moci a peněžní nadvládě.

Známka 1.1 (hodnotilo 106)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

35

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 73 čtenářů částkou 12 349 korun, což je 35 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sociální služby jsou bez peněz23.09.23 17:34 Česká republika 0

Francouzský politik poukázal na manipulace předsedkyně Evropské komise kolem tragédie v Hirošimě.23.09.23 16:52 Evropská unie 0

Patří snad děti státu? 23.09.23 15:28 USA 0

Američtí senátoři jednají o vojenské pomoci Arménii22.09.23 20:11 Neurčeno 3

Slovenské volby rozhodne korespondenční volič. Jsou jich plné cintoríny!21.09.23 19:33 Slovensko 2

Kurzy sexuální výchovy jsou "vznětlivé".21.09.23 19:15 Belgie 0

Je tomu 44 let, co zemřel generál Ludvík Svoboda: a ticho!21.09.23 12:23 Česká republika 16

Petice proti zákazu aut na benzín a naftu21.09.23 09:25 Česká republika 2

Nespokojení Američané 21.09.23 09:16 USA 0

Francouzský novinář odhalil, jak na něj pracovnice Evropské unie tlačila, aby netočil migranty!20.09.23 18:26 Evropská unie 1

Unikátní záběry z přistání Američanů na Měsíci 19.09.23 21:12 USA 3

Milionový pochod za ochranu dětí před LGBT propagandou.19.09.23 19:05 Kanada 0

Volební právo pro uprchlíky 19.09.23 18:07 Německo 0

V Karabachu vypukly tvrdé boje19.09.23 16:16 Neurčeno 2

Digitální technologie jsou toxické19.09.23 07:15 Neurčeno 2

Prapor Azov vrací úder, píše iDnes. Že jde o neonacisty cudně zamlčel18.09.23 23:49 Ukrajina 5

Rusko kontroluje světový trh s pšenicí 17.09.23 14:18 Rusko 0

80 % Němců není spokojeno s vládou Scholze17.09.23 14:08 Německo 0

Údaje o katastrofálních ztrátách oznámil vysoký komisař Ukrajiny17.09.23 09:24 Ukrajina 0

„Pryč s poskoky USA, pryč z NATO.“17.09.23 09:12 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
22,92 Kč
Euro
24,44 Kč
Libra
28,06 Kč
Kanadský dolar
16,99 Kč
Australský dolar
14,77 Kč
Švýcarský frank
25,28 Kč
100 japonských jenů
15,46 Kč
Čínský juan
3,14 Kč
Polský zloty
5,30 Kč
100 maď. forintů
6,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,62 Kč
100 rublů
23,80 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 135,97 Kč
1 unce stříbra
539,93 Kč
Bitcoin
609 707,54 Kč

Poslední aktualizace: 23.9.2023 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 556