Válka proti globálnímu zemědělství:

Neudržitelná "udržitelná" agenda OSN 2030

William Engdahl

V uplynulých týdnech začal koordinovaný útok na naše zemědělství – schopnost produkovat potraviny pro lidskou existenci. Nedávné zasedání vlád G20 na Bali, zasedání OSN Agenda 2030 Cop27 v Egyptě, Světové ekonomické fórum v Davosu a Bill Gates se na tom podílejí. Obvykle používají dystopické jazykové rámce, aby vytvořili iluzi, že mají dobré úmysly, zatímco ve skutečnosti prosazují agendu, která povede k hladomoru a smrti stovek milionů, nikoli miliard lidí, pokud bude pokračovat. Řídí ji koalice peněz.

Od G20 přes konferenci Cop27 až po WEF

13. listopadu se zástupci 20 nejvlivnějších zemí G20, mezi nimiž jsou USA, Velká Británie, Evropská unie (ačkoli to není žádný stát), Německo, Itálie, Francie, Japonsko, Jižní Korea a několik rozvojových zemí včetně Číny, Indie, Indonésie a Brazílie, dohodli na závěrečném prohlášení.

Prvním významným bodem je „výzva k urychlené transformaci směrem k udržitelnému a odolnému zemědělství a potravinovým systémům a dodavatelským řetězcům“.

Dále „spolupracovat na udržitelné produkci a distribuci potravin, zajistit, aby potravinové systémy lépe přispívaly k adaptaci na změnu klimatu a jejímu zmírňování, zastavit a zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti, diverzifikovat zdroje potravin...“.

Kromě toho vyzvali k „inkluzivnímu, předvídatelnému a nediskriminačnímu zemědělskému obchodu založenému na pravidlech WTO“.

A také: „Jsme odhodláni podporovat zavádění inovativních postupů a technologií, včetně digitálních inovací v zemědělství a potravinářských systémech, s cílem zvýšit produktivitu a udržitelnost v souladu s přírodou...“.

Pak přichází odhalující prohlášení: „Opakujeme náš závazek dosáhnout globálně nulových čistých emisí skleníkových plynů/uhlíkové neutrality do poloviny století nebo přibližně v polovině století.“ [i](zvýraznění autorem)

„Udržitelné zemědělství“ s „nulovými čistými emisemi skleníkových plynů“ je orwellovský doublespeak. Pro člověka, který se nezabývá lingvistikou OSN, znějí tato slova příliš dobře. To, co se ve skutečnosti prosazuje, je nejradikálnější destrukce zemědělství a zemědělství na celém světě pod názvem „udržitelné zemědělství“.

Po konferenci G20 na Bali následovalo jen o několik dní výroční zasedání klimatického summitu OSN COP27, které se konalo v Egyptě. Tam účastníci z většiny zemí OSN spolu s nevládními organizacemi, jako je Greenpeace a stovky dalších zelených nevládních organizací, vypracovali druhou výzvu. COP27 zahájila něco, čemu říkají objevně FAST – novou iniciativu OSN Potraviny a zemědělství pro udržitelnou transformaci (FAST). Fast, jako „zdržet se jídla...“.

Podle časopisu Forbes bude FAST podporovat „přechod na udržitelnou, klimaticky odolnou a zdravou stravu, pomůže snížit náklady na zdraví a změnu klimatu až o 1,3 bilionu USD a zároveň podpoří potravinovou bezpečnost tváří v tvář změně klimatu.“ Mluvíme o velkých číslech. USD díky přechodu na „udržitelnou, vůči klimatu odolnou a zdravou stravu“, který by snížil náklady na změnu klimatu o 1,3 bilionu USD. [ii] Co se za všemi těmito slovy skutečně skrývá?

Velké peníze za

Podle vyjádření zástupce Organizace OSN pro výživu a zemědělství pro agenturu Reuters během 27. konference smluvních stran FAO do roka představí „zlatý standard“ pro snižování tzv. skleníkových plynů ze zemědělství.

Impuls k této válce proti zemědělství přichází nepřekvapivě od velkých peněz, iniciativy FAIRR, britské koalice mezinárodních investičních manažerů, která se zaměřuje na „významná ESG rizika a příležitosti způsobené intenzivní živočišnou výrobou“.

Jejich členy jsou nejvlivnější hráči v globálním finančnictví, včetně společností BlackRock, JP Morgan Asset Management, německé Allianz AG, Swiss Re, HSBC Bank, Fidelity Investments, Edmond de Rothschild Asset Management, Credit Suisse, Rockefeller Asset Management, UBS Bank a mnoha dalších bank a penzijních fondů s celkovým spravovaným majetkem ve výši 25 bilionů dolarů.[iii] Nyní zahajují válku proti zemědělství podobně jako proti energetice. Zástupce ředitele FAO OSN pro politiku v oblasti změny klimatu Zitouni Ould-Dada během COP27 řekl: „Nikdy předtím nebyla potravinám a zemědělství věnována taková pozornost. Tato konference COP je rozhodně tou pravou.“ [iv]

FAIRR bez důkazů tvrdí, že

„Produkce potravin se podílí na celosvětových emisích skleníkových plynů zhruba jednou třetinou a je hlavní hrozbou pro 86 % světových druhů ohrožených vyhynutím, zatímco chov dobytka je zodpovědný za tři čtvrtiny úbytku amazonských deštných pralesů.“ [v]

FAO plánuje navrhnout drastické snížení celosvětové živočišné produkce, zejména skotu, který je podle FAIRR zodpovědný za

„téměř třetinu celosvětových emisí metanu spojených s lidskou činností, který se uvolňuje v podobě výkalů dobytka, hnoje a pěstování krmných plodin.“

Podle nich je nejlepším způsobem, jak zastavit kravské říhání a kravský hnůj, odstranit dobytek. [vi]

Neudržitelné udržitelné zemědělství

Skutečnost, že FAO OSN se chystá vydat plán na drastické snížení takzvaných skleníkových plynů z globálního zemědělství pod falešným označením „udržitelné zemědělství“, za kterým stojí největší světoví správci majetku včetně společností BlackRock, JP Morgan, AXA a dalších, vypovídá o skutečném plánu. Jedná se o jedny z nejzkorumpovanějších finančních institucí na planetě. Nikdy nevloží ani cent tam, kde nemají zaručen obrovský zisk. Jejich dalším cílem je válka proti zemědělství.

Termín „udržitelný“ vytvořil David Rockefeller v Římském malthusiánském klubu. Ve své zprávě z roku 1974 Lidstvo v bodě zlomu Římský klub tvrdil:

Národy nemohou být vzájemně závislé, aniž by se každý z nich vzdal části své nezávislosti nebo alespoň uznal její omezení. Nyní je čas vypracovat hlavní plán organického udržitelného růstu a světového rozvoje, který bude založen na globálním rozdělení všech omezených zdrojů a novém globálním ekonomickém systému. [vii] (zvýraznění autorem)

Takto byly formulovány počátky Agendy 21 OSN, Agendy2030 a Velkého resetu v Davosu 2020. V roce 2015 přijaly členské státy OSN takzvané Cíle udržitelného rozvoje neboli SDGs: 17 cílů, které mají změnit náš svět. Cíl 2 zní: „Skoncovat s hladem, dosáhnout potravinové bezpečnosti a lepší výživy a podporovat udržitelné zemědělství“.

Pokud se však podrobně začteme do návrhů COP27, G20 a davoského WEF Klause Schwaba, zjistíme, co se pod těmito hezky znějícími slovy skrývá. Nyní jsme zaplavováni neověřenými tvrzeními mnoha vládních a soukromě financovaných think tanků, že naše zemědělské systémy jsou hlavní příčinou, ano, globálního oteplování. Nejen CO2, ale i metan a dusík. Přitom celý argument o globálních skleníkových plynech, že naše planeta je na pokraji nezvratné katastrofy, pokud do roku 2030 radikálně nezměníme své emise, je neověřitelný nesmysl z neprůhledných počítačových modelů. Na základě těchto modelů IPCC OSN trvá na tom, že pokud nezastavíme růst globální teploty o 1,5 C nad úroveň roku 1850, do roku 2050 svět v podstatě skončí.

Válka právě začíná

OSN a WEF v Davosu se v roce 2019 spojily, aby společně prosazovaly cíle udržitelného rozvoje Agendy OSN 2030. Na webových stránkách WEF se otevřeně přiznává, že to znamená zbavit se zdrojů masných bílkovin, zavést propagaci nevyzkoušeného falešného masa, obhajovat alternativní bílkoviny, jako jsou solení mravenci nebo mletí cvrčci či červi, kteří mají nahradit kuřecí, hovězí nebo jehněčí maso. Na konferenci COP27 se diskutovalo o „stravování, které může zůstat v mezích planety, včetně snížení spotřeby masa, vývoje alternativ a podněcování přechodu k většímu množství původních rostlin, plodin a obilovin (čímž se sníží současná závislost na pšenici, kukuřici, rýži, bramborách)“. [viii]

WEF propaguje přechod od stravy založené na masových bílkovinách k veganské stravě s tím, že by to bylo „udržitelnější“. [ix] Propagují také laboratorně pěstované nebo rostlinné alternativy laboratorního masa, jako je například Bill Gatesem financovaný produkt Impossible Burgers, jehož vlastní testy FDA ukazují, že je pravděpodobně karcinogenní, protože se vyrábí z GMO sóji a dalších produktů nasycených glyfosátem. Generální ředitelka Air Protein, další společnosti vyrábějící falešné maso, Lisa Lyonsová, je zvláštní poradkyní WEF. WEF rovněž propaguje hmyzí bílkoviny jako alternativu masa. Všimněte si také, že Al Gore je správcem WEF. [x]

Válka proti chovu zvířat na maso začíná být smrtelně vážná. Nizozemská vláda, jejíž premiér Mark Rutte, bývalý zaměstnanec společnosti Unilever, je přispěvatelem WEF Agenda, vytvořila zvláštní funkci ministryně pro životní prostředí a dusík, Christianne van der Wal. S využitím nikdy nevyhlášených a zastaralých směrnic EU o ochraně přírody Natura 2000, které byly údajně vytvořeny na „ochranu mechu a jetele“, a na základě podvodných údajů z testů vláda právě oznámila, že násilně uzavře 2 500 farem s chovem skotu v celém Nizozemsku. Jejím cílem je donutit k uzavření 30 % farem s chovem skotu, jinak jim bude hrozit vyvlastnění.

Německý svaz masného průmyslu (VDF) tvrdí, že v příštích čtyřech až šesti měsících bude Německo čelit nedostatku masa a ceny prudce vzrostou. Hubert Kelliger, člen představenstva VDF, řekl: „Za čtyři, pět, šest měsíců budeme mít na pultech nedostatek.“ Největší nedostatek se očekává u vepřového masa. Problémy v zásobování masem jsou způsobeny tím, že Berlín trvá na snížení počtu hospodářských zvířat o 50 %, aby se snížily emise způsobující globální oteplování. [xi] V Kanadě Trudeauova vláda, další produkt WEF v Davosu, podle Financial Post z 27. července plánuje snížit emise z hnojiv o 30 % do roku 2030 v rámci plánu, jak se v příštích třech desetiletích dostat na čistou nulu. Pěstitelé však tvrdí, že aby toho dosáhli, budou možná muset výrazně snížit produkci obilí.

Když autokratický prezident Srí Lanky v dubnu 2021 zakázal veškerý dovoz dusíkatých hnojiv v brutální snaze vrátit se k minulosti „udržitelného“ zemědělství, úroda se během sedmi měsíců zhroutila a hladomor, zruinování zemědělců a masové protesty ho donutily k útěku ze země. Nařídil, aby celá země okamžitě přešla na ekologické zemědělství, ale zemědělcům žádné takové školení neposkytl.

Když to vše zkombinujeme s katastrofálním politickým rozhodnutím EU zakázat ruský zemní plyn používaný k výrobě dusíkatých hnojiv, což si vynutí uzavření továren na výrobu hnojiv v celé EU a způsobí celosvětové snížení výnosů plodin, a také s falešnou vlnou ptačí chřipky, která falešně nařizuje farmářům v Severní Americe a EU vyvraždit desítky milionů kuřat a krůt, abychom uvedli jen několik dalších případů, je jasné, že náš svět čelí potravinové krizi, která nemá obdoby. To vše kvůli změně klimatu?

Odkazy

[i]https://www.consilium.europa.eu/...

[ii]https://www.theburningplatform.com/...

[iii]https://www.fairr.org/...

[iv] Sarah El Safty, Simon Jessop, COP27: UN food agency plan on farming emissions to launch by next year after investor push, November 10, 2022, https://www.reuters.com/...

[v] FAIRR Initiative, Where’s The Beef, https://www.fairr.org/...

[vi] Simon Jessop, Gloria Dickie, Global investors write to U N to urge global plan on farming emissions, June 9, 2022, https://www.reuters.com/...

[vii] Club of Rome, Mankind at the Turning Point, 1974, https://web.archive.org/...

[viii] THE SHARM EL SHEIKH CLIMATE IMPLEMENTATION SUMMIT, cop27.eg 1, Round table on “Food Security” 7th November 2022, https://cop27.eg/...

[ix] Vegan, vegetarian or flexitarian? 3 ways to eat more sustainably, October 28, 2022, https://www.weforum.org/...

[x] WEF, Have we reached the end of meat?, https://www.weforum.org/podcasts/...

[xi] J. Shaw, Germany cutting back meat production to fight global warming, November 21, 2022, https://hotair.com/jazz-shaw/...

War on Global Agriculture: The Unsustainable ‘Sustainable’ UN Agenda 2030 vyšel 28.12.2022 na Global Research. Překlad v ceně 630 Kč Zvědavec.

Známka 1.4 (hodnotilo 46)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

39

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 80 čtenářů částkou 13 586 korun, což je 39 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Gaze byl objeven masový hrob s těly bez hlavy a kůže a odstraněných orgánů.21.04.24 19:56 Palestina 0

Špatné zprávy přináší Ladislav Vrábel (neověřeno)21.04.24 19:20 Česká republika 5

Evropa začala nakupovat více ruského plynu21.04.24 18:44 Evropská unie 0

Fentanyl se začíná rozmáhat i u nás. Drogu horší než heroin lze sehnat na inzerát.20.04.24 06:03 Česká republika 1

Účast Ruska na ceremoniálu osvobození koncentračních táborů považována za "nežádoucí".19.04.24 19:08 Německo 1

ICC zvažuje vydání zatykačů pro válečné zločiny na Netanjahua19.04.24 19:00 Neurčeno 0

Írán odhalil polohu všech izraelských jaderných zařízení a je připraven na ně udeřit19.04.24 18:54 Írán 1

Dluh České republiky rekordně narůstá 19.04.24 18:05 Česká republika 0

Apollo 11 – Přistáli Američané na Měsíci?18.04.24 19:58 USA 10

Nové informace o kauze „Ostatkový kříž“18.04.24 18:48 Česká republika 0

Třetina Ukrajinců živoří 18.04.24 10:57 Česká republika 6

Rakušan neříkal pravdu17.04.24 16:43 Česká republika 3

Lidé nebděli, lidé mlčeli, aneb “jak pr.s..t naši vlast“16.04.24 19:44 Česká republika 1

Už i Německu kolabuje rozvodná síť16.04.24 17:39 Německo 2

Kávička s Bidenem nás vyjde pěkně draho16.04.24 15:24 Česká republika 4

Takže je to PRAVDA! FBI konečně vyšetřuje útok na Baltimore Bridge jako kybernetický16.04.24 12:31 USA 3

Euro 7: Rada EU přijala nová pravidla pro emisní limity osobních a nákladních automobilů a dodávek15.04.24 19:02 Evropská unie 3

"Nikdy jsem neslyšela žádné odsouzení ukrajinských úderů proti Rusku": Marie Zacharová se vyjádřila k výzvě Izraele, aby odsoudil íránské údery.15.04.24 18:51 Rusko 1

Neuroložka, která nemlčí. Končí u ní lidé s následky. Stát je ignoruje.15.04.24 06:59 Česká republika 0

Rozpočet USA - 2024: kolaps a následky15.04.24 06:48 USA 0

Měnové kurzy

USD
23,70 Kč
Euro
25,26 Kč
Libra
29,29 Kč
Kanadský dolar
17,31 Kč
Australský dolar
15,29 Kč
Švýcarský frank
26,02 Kč
100 japonských jenů
15,31 Kč
Čínský juan
3,27 Kč
Polský zloty
5,85 Kč
100 maď. forintů
6,41 Kč
Ukrajinská hřivna
0,60 Kč
100 rublů
25,34 Kč
1 unce (31,1g) zlata
55 162,58 Kč
1 unce stříbra
645,22 Kč
Bitcoin
1 572 952,62 Kč

Poslední aktualizace: 22.4.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 626