Finanční supernova společnosti Pfizer a umění opravdu velkých lží

Dr. Joseph Mercola

23.11.2022 Komentáře Témata: Zdraví, Očkování, Věda, Covid teror 2679 slov

Očekává se, že roční tržby společnosti Pfizer dosáhnou v roce 2022 101,3 miliardy dolarů, a to díky vakcíně COVID, která nezabraňuje infekci ani šíření, a Paxlovidu, neúčinnému a nebezpečnému antivirotiku COVID, které způsobuje jeho opětovné šíření.

Společnost Pfizer získala bezplatnou pomoc od federální vlády, která šikanovala a obtěžovala lidi, aby se nechali očkovat, a zavedla pravidla, která zajišťují, že nemocnice a lékárny budou předepisovat pouze určité léky proti COVIDu, mezi něž patří i Paxlovid.

Klíčem k tomu, aby vám prošla opravdu velká lež, je vytvořit ji tak odtrženou od reality, že posluchač bude předpokládat, že jeho vlastní vnímání je chybné, a pak ji opakovat stále dokola. Tato strategie byla v posledních třech letech použita se skvělým výsledkem, což vedlo k masivnímu posunu od ortodoxie veřejného zdraví založené na faktech k iracionálnímu dogmatu založenému na fantazii.

Centralizovaná zdravotní péče řízená shora dolů je pro investory Big Pharma mnohem atraktivnější než péče zaměřená na pacienta. Hlavní překážkou korporatizace a zpeněžení veřejného zdravotnictví byla pravda a tato překážka byla nakonec překonána během pandemie COVID.

Velké lži, které se během pandemie objevily, fungují, protože se velmi odchylují od pravdy. Právě tento odklon od faktické reality způsobuje, že je tak obtížné je zpochybňovat, protože pokud tak učiníte, zpochybňujete tím celou hierarchii veřejného zdravotnictví.

Vyrobená pandemie COVID byla pro společnost Pfizer příslovečnou husou, která snášela zlatá vejce. Očekává se, že její roční příjmy v roce 2022 dosáhnou 101,3 miliardy dolarů, [1] díky vakcíně COVID, která nezabraňuje infekci ani šíření, a Paxlovidu, neúčinnému a nebezpečnému antivirotiku COVID, které způsobuje jeho opětovné šíření. Bylo by to komické, kdyby to nebylo tak hrozné.

A pokladna společnosti Pfizer se víceméně zaručeně bude plnit až po okraj, protože Poradní výbor pro očkovací postupy (ACIP) amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí nyní zařadil očkování COVID-19 do očkovacího plánu pro děti, dospívající a dospělé v USA. [2]

Tímto krokem CDC zajistila společnosti Pfizer (a Moderna) trvalou ochranou před žalobami, takže je nikdo nemůže žalovat o náhradu škody za zranění a úmrtí, k nimž došlo v důsledku očkování. Otevírá to také možnost, aby státy nařídily očkování školákům, což zaručuje trvalý zdroj příjmů.

Tento zdroj příjmů může dokonce převýšit předchozí zisky, protože společnost Pfizer zvýšila cenu své injekce COVID přibližně o 400 %, [3] z 30 [4] dolarů za injekci na 110 až 130 dolarů, a to ve stejný den, kdy ACIP odsouhlasil zařazení této injekce do očkovacího plánu. Toto zvýšení ceny vstoupí v platnost, jakmile vyprší současný nákupní program v USA.

Společnost Pfizer hledá příští trhák

Jak uvádí server Kaiser Health News (KHN), [5] „jmění nashromážděné v pandemii COVID nyní dláždí cestu k farmaceutické nirváně: pilulce na hubnutí, která má pravděpodobně hodnotu stovek miliard.“ Pfizer pohlcuje menší farmaceutické společnosti se slibným portfoliem produktů a doufá, že se jim podaří vyvinout lékové trháky na cukrovku, migrénu, ulcerózní kolitidu, rakovinu prostaty a srpkovitou anémii.

Lékový trhák může vydělat miliardy, ale to neznamená, že je trhákem v tom smyslu, že je účinný, jak jsme viděli u Paxlovidu a mRNA vakcíny COVID. Společnost Pfizer to z velké části obchází tím, že je „pozoruhodným marketingovým strojem“, abychom citovali Timothyho Calkinse, profesora marketingu na Kellogg School of Management na Northwestern University. [6]

Společnost Pfizer nejenže utrácí velké peníze za velkolepou reklamu, ale také spolupracuje se smluvními výzkumnými firmami, jako je ICON, které provádějí lékařské výzkumné studie jak pro farmaceutické společnosti, tak pro federální úřady, čímž dávají farmaceutickým společnostem výhodu při schvalování léků. [7], [8]

Společnost Pfizer také dostává spoustu bezplatné pomoci od federální vlády, která v případě COVIDu donutila miliony lidí, aby pod hrozbou ztráty zaměstnání se nechali očkovat, a zavedla pravidla, která zajišťují, že nemocnice a lékárny budou předepisovat pouze určité léky COVID, mezi něž patří i Paxlovid.

Umění opravdu velkých lží

V článku z 4. listopadu 2022 [9] se lékař klinické a veřejné zdravotní péče Dr. David Bell zabývá uměním (a cenou) lhaní a poznamenává, že čím více se lež liší od reality, tím je pravděpodobnější, že bude úspěšná, a to díky zvláštnostem lidské povahy a běžné psychologie:

„V jedné ze svých bývalých funkcí jsem měl šéfa, který hodně lhal. Jeho lhaní bylo čistě fantazijní, ale masivní a upřímné. Byl ve svých lžích velmi úspěšný.

Tento úspěch byl založen na neochotě většiny lidí považovat za možné, že by někdo na vedoucí pozici v humanitární organizaci zcela ignoroval veškeré zdání reality. Lidé předpokládali, že tato tvrzení musí být pravdivá, protože vyfabulovat informace v takovém rozsahu za těchto okolností se zdálo být v rozporu s logikou.

Princip opravdu velkých lží je založen na tom, že lži jsou natolik odtržené od reality, že posluchač spíše předpokládá, že jeho vlastní vnímání je chybné, než aby pochyboval o tvrzeních osoby, která lže. Jen šílený nebo směšný člověk by mohl tvrdit takové nesmyslné věci a důvěryhodná instituce by takového člověka nezaměstnala.

Proto vzhledem k tomu, že instituce je zjevně důvěryhodná, musí být důvěryhodné i výroky, a posluchačovo předchozí vnímání reality bylo proto chybné. Méně závažné lži jsou naopak pravděpodobně vnímány jako dostatečně blízké známé realitě, aby byly prokazatelně nesprávné. Vymýšlení pravdy může být účinnější než její ohýbání.“

Domnívám se, že právě takovou strategii v posledních třech letech používá Big Pharma, zdravotnické agentury, vládní úředníci a propagandistické složky hlubokého státu. Jejich tvrzení byla natolik vzdálená jakémukoli zdání reality, že každý, kdo si je vědom faktů, si připadal více než pomateně.

Bohužel, i když má většina lidí morální a etický kompas, jen málo z nich se jím nakonec řídí, když čelí psychopatům v autoritách a tlaku vrstevníků, aby se přizpůsobili. Jak poznamenal Bell, dobří týmoví hráči téměř vždy nakonec podporují falešná vyprávění a těch, kteří odmítají souhlasit s tím, co jsou zjevné lži, bývá jen nepatrná menšina.

Zisk díky podvodu

Po celá desetiletí byla normou zdravotní péče zaměřená na pacienta a pacienti měli nejen právo, ale i povinnost podílet se na plánování a realizaci své péče. To bylo zakotveno v deklaraci z Alma Aty z roku 1978 [10] – deklaraci, kterou Světová zdravotnická organizace přijala „jako klíč k dosažení přijatelné úrovně zdraví na celém světě“.

Jak však poznamenal Bell, centralizovaná zdravotnická péče řízená shora je pro investory z Big Pharma mnohem atraktivnější. Hlavní překážkou korporatizace a zpeněžení veřejného zdravotnictví byla pravda a tato překážka byla nakonec (a hrozivě) překonána během pandemie COVID. Bell vysvětluje: [11]

„COVID-19 prokázal, že i tuto překážku pokroku lze odstranit důsledným lhaním a očerňováním pravdomluvných, podpořeným dobře vedenou behaviorálně psychologickou kampaní.

Tato reakce na pandemii poskytla šablonu nejen pro značně zvýšené příjmy podniků, ale i pro jistotu pracovních míst a rozšíření příležitostí pro armádu převážně západních úředníků a zdravotníků, kteří zaplnili kanceláře, zasedací místnosti a místa v obchodní třídě prováděcích organizací. COVID-19 učinil korporátní kolonialismus opět úctyhodným.

Na první pohled se zdá, že COVID-19 je špatnou volbou pro usnadnění zásadního společenského resetu.

Úmrtí se silně koncentruje ve stáří... Těžké případy se většinou omezují na ty, kteří mají již zkrácenou délku života v důsledku metabolických onemocnění... Země, které nezavedly opatření k omezení a zbídačení svých obyvatel..., měly výsledky onemocnění a smrti následkem COVID-19 podobné těm, které se rozhodly pro uzavírání a další atributy lékařského fašismu.

Průměrný počet hospitalizací ve Velké Británii a USA během pandemie klesl, což není to, co veřejnost očekává, když patogen způsobí spoušť. Uzavírky devastovaly ekonomiky ... Nepomohly ani vakcíny proti COVID, protože vysoká míra očkování nedokázala znatelně ovlivnit infekci a přenos ...

COVID-19 tak poskytl tvrdý balíček faktů, s nimiž se museli zastánci covidové hysterie vypořádat, ale to je právě situace, v níž mohou fungovat opravdu velké lži. Ty byly zapotřebí jak k oklamání veřejnosti, tak k poskytnutí struktury, v jejímž rámci mohli zdravotníci politiku realizovat.

Z velké části hrou na strach, vytrháváním údajů z kontextu a rozsáhlým a neustálým šířením nepravdivých informací byl ve veřejném zdravotnictví vytvořen zcela nový systém víry, který nahradil ortodoxii založenou na důkazech z minulých let.

Realita byla nahrazena dogmatem, které je natolik odtržené od skutečnosti, že je snazší řídit se propagandou, než se vyrovnat s nesouladem, který by jinak nastal.“

Nová dogmata založená na fantazii

Mezi nové, na fantazii založené názory, které jsou nyní nuceni přijímat zdravotničtí pracovníci, pacienti, výzkumní pracovníci, akademici a zaměstnanci veřejného zdravotnictví, patří následující citace z Bellova článku: [12]

 • Zátěž způsobená nemocí by se měla měřit jako hrubá úmrtnost a neměla by zahrnovat ukazatele, jako jsou ztracené roky života. Proto je 85letý člověk umírající na respirační virus z hlediska zátěže a naléhavosti rovnocenný pětiletému dítěti umírajícímu na malárii;
 • Střednědobé a dlouhodobé škody způsobené chudobou a omezeným přístupem ke zdravotní péči by neměly být při posuzování hodnoty intervence brány v úvahu. Jediným relevantním měřítkem je modelovaný účinek na cílový patogen;
 • Je vhodné dezinformovat veřejnost o riziku souvisejícím s věkem a relativní zátěži nemocí a raději vyvolávat strach, aby se dosáhlo dodržování směrnic v oblasti veřejného zdraví;
 • Růst virového přenosu v komunitě se řídí exponenciální křivkou, nikoliv rovnoměrným zpomalováním (např. Gompertzova křivka) s tím, jak se zvyšuje podíl uzdravených (imunních) osob;
 • Zákaz školní docházky na jeden rok chrání starší lidi a zároveň nezavádí generační chudobu;
 • Látkové a chirurgické masky zabraňují přenosu viru aerosolem a všechny meta-analýzy randomizovaných kontrolních studií (které ukazují minimální nebo žádný účinek) by měly být ignorovány;
 • Očekává se, že postinfekční imunita proti respiračním virům bude slabá a krátkodobá, zatímco vakcíny proti jednomu virovému proteinu budou nějakým způsobem vytvářet mnohem silnější imunitu;
 • Imunitu proti virům lze nejlépe měřit pomocí koncentrace protilátek, nikoliv pomocí odpovědi T-buněk nebo klinických výsledků;
 • Informovaný souhlas s očkováním by neměl obsahovat informace o prokázaných rizicích, protože by to mohlo podpořit „váhání s očkováním“;
 • Je vhodné podávat v těhotenství novou třídu léčivých přípravků na bázi genů, které procházejí placentou, aniž by byly k dispozici jakékoli údaje o těhotenských studiích, toxikologických studiích nebo dlouhodobých výsledcích (u kohokoli);
 • Bez ohledu na Úmluvu o právech dítěte (“Při jakékoli činnosti týkající se dětí ... musí být předním hlediskem nejlepší zájem dítěte“) je vhodné podávat dětem injekčně léky, o nichž nejsou k dispozici údaje o dlouhodobé bezpečnosti, a zdůvodňovat to ochranou starších lidí;
 • Pandemie jsou stále častější a smrtelnější, přestože historické záznamy a pokrok moderní medicíny naznačují pravý opak.

Odmítnutí falešných vyprávění má skutečné důsledky

Jak Bell správně podotýká, tyto nové postoje v oblasti veřejného zdraví nejsou jen mírně nesprávné. Všechna jsou „buď neetické, nebo zjevně nesmyslné, v rozporu s předchozí ortodoxií veřejného zdraví“. Ve skutečnosti je většina z nich klasickým orwellovským doublespeakem a je o 180 stupňů vzdálena od pravdy.

Ale právě ostrý odklon od faktické reality znemožňuje jejich zpochybnění, protože pokud tak učiníte, zpochybníte tím „celou současnou hierarchii veřejného zdraví“, říká Bell.

Pokud citujete Dr. Anthonyho Fauciho a zpochybňujete jeho iracionální úlety, neútočíte na něj, ale zpochybňujete vědu jako takovou. Pokud zpochybňujete jakékoli z těchto na fantazii založených přesvědčení, jste nyní popíračem vědy a ohrožujete své zaměstnání a pověst. Tato rizika bohužel nejsou imaginární.

Trest za odmítnutí těchto falešných příběhů je velmi reálný a přísný. Mnozí lékaři a vědci, jejichž pověst a přínos pro veřejné zdraví byly po desetiletí bezúhonné, byli zbaveni lékařských licencí a přišli o práci za to, že se vyslovili proti covidovým bludům.

Jak z toho ven? Jak ukončit toto šílenství a vrátit se k veřejnému zdraví založenému na realitě?

„Odborníci na veřejné zdraví sice svým podlým přístupem napomáhají zvýšení finančních prostředků svého odvětví, na druhé straně ponižují sami sebe a zrazují společnost,“ píše Bell. [13] „Tato zrada, založená na neustálém lhaní, je něco, za co budou nevyhnutelně čelit následkům ...“.

Nakonec i ti nejoddanější stoupenci začnou pochybovat o smyslu nasazování roušky u dveří restaurace, aby si ji po deseti krocích sundali, nebo očkování obrovských skupin obyvatelstva proti nemoci, vůči níž jsou již imunní, zatímco umírají na jiné nemoci, kterým lze snadno předcházet.

Cestou z toho je prostě odmítnout lhát nebo krýt lži druhých... [Pravda] jednoho dne dožene ty, kteří lžou... Je mnohem lepší odejít včas a žít důstojně.“

Zlý génius: Vytvoření trhu

Pokud jste pozorní, nepochybně jste si všimli, že mnoho farmaceutických společností, zejména Pfizer, se zabývá vytvářením vlastních trhů. Společnost Pfizer vydala očkovací látku COVID, která nechrání před infekcí ani nezabraňuje jejímu šíření, a proto je nutné ji opakovaně posilovat. Její antivirový lék COVID Paxlovid způsobuje opětovný nárůst nemoci, což vyžaduje opakované dávky.

Nyní zjistíme, že očkování COVID je spojeno také se zvýšeným výskytem infekce respiračním syncytiálním virem (RSV) u dětí, a společnosti Pfizer a Moderna začnou pracovat na očkování proti RSV. CDC také pomáhá tím, že doporučuje, aby děti dostaly další očkování proti COVID. To je nějaká hra, nebo co?!?

Organizace Informed Consent Action Network (ICAN) nyní požaduje od CDC odpovědi na otázky týkající se mimosezónního nárůstu výskytu RSV, [14] který záhadně vznikl v souvislosti s očkováním dětí proti COVIDu.

Studie společnosti Moderna týkající se dětské vakcíny COVID ukázala, že u dětí, které dostaly vakcínu, se RSV vyskytoval častěji než ve skupině, která dostávala placebo. RSV byl také jedním z hlavních závažných nežádoucích účinků v pediatrické studii společnosti Pfizer. Nyní najednou pozorujeme u dětí nárůst RSV mimo sezónu. Náhoda? Ať to dokáží. V aktuálním právním dokumentu ICAN uvádí:

„Problém je natolik závažný, že dokonce i výbor pro vakcíny FDA, VRBPAC, který obvykle fandí i těm nejnebezpečnějším vakcínám, zaznamenal tuto souvislost a „zdůraznil důležitost pokračujícího poregistračního bezpečnostního dohledu, zejména u ... některých respiračních infekcí (RSV a pneumonie) v nejmladší věkové skupině...“ [15]

Přestože se upozorňuje na důležitost sledování RSV po autorizaci léku, zdá se, že nikdo z CDC ani FDA nehledá souvislost mezi nárůstem RSV a vakcínami COVID-19, které se podávají dětem.

Je neuvěřitelné, že CDC právě vydalo „oficiální zdravotní doporučení“ [16] o nárůstu případů RSV a respiračních virů a v něm CDC doporučuje všem dětem od 6 měsíců věku očkování proti chřipce a COVID-19!

Není divu, že se tisk také netrefil. Přestože se objevilo mnoho článků popisujících znepokojivý nárůst nemocných dětí, žádný se nezmiňuje o spojitosti s očkováním vakcínou COVID-19, přestože existují údaje ze studií výrobce.

Aby tomu přišli na kloub, zaslali 26. října 2022 právníci společnosti ICAN společnosti CDC dopis [17], v němž si všímají údajů z klinických studií, které ukazují na souvislost mezi zvýšeným počtem případů RSV a podáním vakcíny COVID-19. V dopise ICAN žádala o informaci tom, kolik procent dětí pozitivně testováných na RSV bylo očkováno proti covidu.“

Studie vyzývá k přehodnocení očkovacích kampaní

S tím souvisí i studie z listopadu 2022 [18] v časopise Nature Communications, která zpochybňuje smysluplnost současných kampaní na podporu léčby. Podle autorů

„Důležitým aspektem účinnosti vakcín je jejich vliv na přenosnost patogenů, což má zásadní důsledky pro politiku veřejného zdraví. Vzhledem k tomu, že virová nálož je významným faktorem ovlivňujícím infekčnost, lze její laboratorní náhražku, qRT-PCR cycle threshold (Ct), použít ke zkoumání složky účinnosti vakcíny související s infekčností ...

Analýzou výsledků více než 460 000 jedinců jsme prokázali, že nedávné očkování sice snižuje virovou zátěž Omicronu, ale jeho účinek rychle slábne. Naproti tomu u pacientů, kteří nemocí COVID-19 prošli, je prokázáno výrazně pomalejší slábnutí imunity.

Ačkoli je tedy vakcína účinná při snižování nemocnosti a úmrtnosti, její relativně malý účinek na přenosnost viru Omicron (měřeno podle Ct) a její rychlé slábnutí vyžadují přehodnocení budoucích posilovacích kampaní.“

Vzhledem k tomu, že teoretická ochrana těchto očkování trvá jen 70 dní (podle této studie), stojí rizika spojená s očkováním za to? Několik analýz rizik a přínosů zatím dospělo k závěru, že rizika výrazně převažují nad potenciálním přínosem.

Bohužel se zdá, že se v tomto směru musíme spoléhat na vědce mimo USA, protože z amerických výzkumných institucí přicházejí pouze analýzy, jak přimět „odpůrce vakcín“, aby uvěřili falešnému příběhu a vyhrnuli si rukávy.

Odkazy

Pfizer’s Financial Supernova and the Art of Really Big Lies vyšel 22.11.2022 na Global Research. Překlad v ceně 1060 Kč Zvědavec.

Známka 1.1 (hodnotilo 60)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

48

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 87 čtenářů částkou 16 665 korun, což je 48 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Fico: „Jediným plánom EÚ je podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov“ 25.02.24 16:23 Slovensko 2

Toxická realita elektromobility: Ve Francii hořel sklad s 900t baterií25.02.24 12:26 Francie 2

„Vytvoř krásný bílý pár. Ne!“ Průšvih s umělou inteligencí. Vše odhaleno a přiznáno24.02.24 21:52 USA 5

V Brně vznikla gynekologická ambulance pro transgender lidi24.02.24 20:13 Česká republika 0

Emmanuel Macron zahajuje Salon de l'Agriculture za bučení a pískotu demonstrantů (videa)24.02.24 17:26 Francie 0

USA a NATO daly Ukrajině povolení použít stíhačky F-16 k útokům uvnitř Ruska24.02.24 15:31 Ukrajina 0

Kovidová Tečka se vrací 24.02.24 13:12 Česká republika 0

"Zelená budoucnost" - elektřina na příděl, veřejné dobíječky bateriových aut vypnuty23.02.24 14:20 Nizozemsko 0

Český důchodový systém skončil v rekordním schodku23.02.24 07:29 Česká republika 1

Propusťte Assange!23.02.24 07:23 Česká republika 0

Dekarbonizace je nevratná, v příštích šesti letech bude Česko stát 3,5 bilionu korun!22.02.24 21:39 Česká republika 17

Západní země by měly dát Ukrajině všechny zbraně a vybavení, říká šéf SNBO (VIDEO)22.02.24 18:02 Ukrajina 1

Plán, když vyhraje Trump22.02.24 17:08 USA 0

CNN - Rusko má ohromné zisky z prodeje ropy do Indie 20.02.24 18:24 Rusko 0

WHO hodlá nastolit globální diktaturu!20.02.24 16:26 Neurčeno 5

Pravda o muži jménem Alexej Navalnyj, údajném „Putinově nepříteli”19.02.24 17:51 Rusko 4

Aktuálně Praha19.02.24 16:27 Česká republika 4

Brazilský prezident přirovnal dění v Gaze k Hitlerovým zvěrstvům18.02.24 18:50 Brazilie 1

Aspen Institute a jeho členové18.02.24 18:13 Česká republika 0

Jiný názor na inflaci, než ten vládní 18.02.24 15:20 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
23,41 Kč
Euro
25,34 Kč
Libra
29,66 Kč
Kanadský dolar
17,34 Kč
Australský dolar
15,37 Kč
Švýcarský frank
26,58 Kč
100 japonských jenů
15,56 Kč
Čínský juan
3,25 Kč
Polský zloty
5,87 Kč
100 maď. forintů
6,52 Kč
Ukrajinská hřivna
0,61 Kč
100 rublů
24,70 Kč
1 unce (31,1g) zlata
47 642,32 Kč
1 unce stříbra
537,23 Kč
Bitcoin
1 207 371,20 Kč

Poslední aktualizace: 25.2.2024 22:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 741