BR OSN svojim alibizmom ohrozuje svetový mier

Zločiny biolaboratórií USA sú potvrdené...

Ivan Štubňa

14.11.2022 Komentáře Témata: Zdraví, OSN, Světová banka, Ukrajina 1563 slov

Rusko podalo oficiálnu sťažnosť Bezpečnostnej rade OSN v súvislosti s neplnením záväzkov Washingtonom a Kyjevom s ich vojensko-biologickými aktivitami na Ukrajine, vyplýva z listu stáleho predstaviteľa Ruska pri OSN Vasilija Nebenziu.

Bezpečnostná rada (BR) OSN dňa 2. novembra zamietla návrh Ruska na vyšetrenie sťažnosti týkajúcej sa nedodržiavania Dohovoru o biologických zbraniach zo strany Ukrajiny a Spojených štátov amerických.

Rusko a Čína hlasovali za dokument, zatiaľ čo Veľká Británia, Spojené štáty a Francúzsko hlasovali proti. Zostávajúci členovia Bezpečnostnej rady – Albánsko, Brazília, Gabon, Ghana, India, Írsko, Keňa, Mexiko, Nórsko a Spojené arabské emiráty – sa zdržali hlasovania.

Delegáti, ktorí sa zdržali hlasovania tvrdia, že obvineniam zo strany Ruskej federácie chýbajú dôkazy. Plnohodnotné usvedčujúce dôkazy zo strany Ruska boli pritom predložené. Delegáti štátov, ktorí sa zdržali hlasovania boli teda ovplyvnení politikmi vlastných štátov v područí USA, alebo sa snažia vytĺcť z problému politický kapitál formou bežne používanou vo vysokej politike. Medzi ne patrí napríklad prísľub USA, že poskytnú štátu politické alebo ekonomické výhody za hlasovania v prospech USA. Sem sa počíta aj zdržanie sa hlasovania.

Pritom Rusko nežiadalo veľa. Návrhom uznesenia by 15-členná rada rozhodla o zriadení komisie na prešetrenie sťažnosti Ruskej federácie v súvislosti s činnosťou biologických laboratórií na území Ukrajiny, ako aj o predložení správy vyšetrovania do 30. novembra 2022 obsahujúcu odporúčania s následným informovaním štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, na svojej deviatej konferencii, ktorá sa bude konať v Ženeve 28. novembra – 16. decembra 2022.

Je príznačné že delegát Spojených štátov označil ruské tvrdenia za klamstvá. Dnes už celý svet vie, že USA mali minimálne 30 vojenských laboratórií na Ukrajine, vo svete 336, z toho okolo 50 v susedských štátoch Ruska. Rusi chceli iba dosiahnuť, aby nezávislá komisia BR OSN preverila skutočný stav a povedala svetu ako to v skutočnosti je. Dosiahla by tak svetové zlegalizovanie možnej pravdivosti svojich tvrdení, čo je pre USA neprijateľné. V tom okamihu by ich odsúdila celá svetová verejnosť.

Postoj zástupcov Francúzska a Veľkej Británie neprekvapuje. Tieto štáty sa vyprofilovali ako hlavní sluhovia Západu v Európe slúžiace militaristickej politike USA. Transparentnosť vyšetrovania o amerických vojenských laboratóriách bola zamietnutá hlavne z toho dôvodu, že vyšetrovanie ich činnosti by preukázalo americké zločiny!!!

Hlasovanie a rozhodovanie členov BR OSN malo byť nezávislé od situácie na Ukrajine. Keby aj neboli predložené relevantné dôkazy ruskou stranou, bolo psou povinnosťou BR OSN voči ľudstvu preveriť podozrenia na činnosť nebezpečných vojenských laboratórií USA. Činnosť členov BR OSN je morálnym zlyhaním predstaviteľov, ktorí majú dbať nad bezpečnosťou sveta.

Ministerstvo obrany Ruska už skôr oznámilo, že Pentagon presúva programy biologických zbraní, ktoré neboli ukončené na území Ukrajiny, do iných krajín postsovietskeho priestoru a východnej Európy. Budú aj na Slovensku nebezpečné americké laboratóriá vyvíjajúce patogénne látky ako zbrane hromadného ničenia? Vazalská rektálna politika vlády SR k tomu vytvára všetky predpoklady...

Pozrime sa ako došlo k odhaleniu nezákonných aktivít USA:

Ukrajinskí poslanci „Opozičnej platformy pre život“ Renat Kuzmin a Viktor Medvedčuk poslali Volodymyrovi Zelenskému žiadosť o vyjadrenie sa k 15 americkým biologickým laboratóriám na Ukrajine, ktoré sú pod dohľadom Pentagonu. Kuzmin 14. apríla 2020 zverejnil text tejto žiadosti na svojej FB stránke. Hovorí sa v nej, že počas práce týchto laboratórií na Ukrajine sa vyskytli ohniská rôznych vírusov, ktoré boli sprevádzané úmrtiami. V laboratóriách pracujú výlučne americkí zamestnanci a ich činnosť je platená z rozpočtu ministerstva obrany USA. Laboratóriá sa nachádzajú v Ľvove, Užhorode, Ternopole, Vynnicii, Charkove, Odese, Chersone, Kyjeve a v blízkosti Krymu a Luhanska...Dokument poukazuje na to, že na Ukrajine už bolo zaznamenaných mnoho úmrtí vojakov a civilov. Poslanci vyslovili podozrenie, že dochádza k porušeniu Ženevských dohôd.

V materiáli sa hovorí, že na celom svete pracuje viac ako 400 nebezpečných biologických laboratórií pod kontrolou Pentagonu.

Ľudoví poslanci tiež pripomínajú, že práca laboratórií sa začala za Juščenka a Tymošenkovej, potom sa zastavila za Janukovyča a obnovila sa za Porošenka. Naplno bola činnosť obnovená po tzv. Majdane. 

Kuzmin a Medvedčuk v tejto súvislosti položili Zelenskému otázku – ako sú tieto laboratóriá financované a ako ich kontrolujú ukrajinské úrady.

Veľvyslanectvo USA na Ukrajine zverejnilo dňa 22. apríla 2020 odpoveď:

„Program boja s biologickou hrozbou Ministerstva obrany USA spolupracuje na Ukrajine s ukrajinskou vládou na zabezpečení konsolidovaného a bezpečného skladovania patogénov a hroziacich toxínov vo vhodných vládnych zariadeniach tak, aby sa mohol uskutočniť mierový výskum a vývoj vakcín.“

Veľvyslanectvo USA na Ukrajine sa zjavne nenamáhalo podať k tomuto škandálu viac vyčerpávajúcich informácií, čo zvyšuje podozrenie na nebezpečnú činnosť vojenských biologických laboratórií na Ukrajine, ale i inde vo svete.

Ďalšie výbušné informácie prináša známa bulharská novinárka Dilyana Gaytandzhieva:

Hovorí: „Zatiaľ čo USA plánujú zvýšiť svoju vojenskú prítomnosť vo východnej Európe, aby údajne „chránili svojich spojencov pred Ruskom“, interné dokumenty ukazujú, čo v praxi znamená ‚ochrana‘ USA.“ Jej materiál naznačuje, že Pentagon vykonal biologické experimenty na 4 400 vojakoch na Ukrajine a 1 000 vojakoch v Gruzínsku. Mnoho z nich zomrelo.

Americká agentúra na znižovanie obranných hrozieb (DTRA) financovala projekt zahŕňajúci vojakov na Ukrajine s kódovým označením UP-8: „Šírenie vírusu krymsko-konžskej hemoragickej horúčky (CCHF) a hantavírusov na Ukrajine a potenciálna potreba diferenciálnej diagnostiky na Ukrajine pacientov s podozrením na leptospirózu.

Podľa popisu odoberú vzorky krvi 4400 zdravým vojenským príslušníkom v Ľvove, Charkove, Odese a Kyjeve. 4000 z týchto vzoriek bude testovaných na protilátky proti hantavírusu a 400 z nich na protilátky proti vírusu krymsko-konžskej hemoragickej horúčky (CCHF). Ďalším dodávateľom DTRA pôsobiacim na Ukrajine je CH2M Hill.

Podľa novinárky získala zmluvu na 22,8 milióna dolárov (2020-2023) na rekonštrukciu troch biologických laboratórií: Štátny výskumný ústav laboratórnej diagnostiky a veterinárnej a sanitárnej expertízy (Kyjev) a Štátna služba Ukrajiny pre bezpečnosť potravín. , ako aj „Regionálne diagnostické laboratórium na ochranu práv spotrebiteľov“ (Odesa).

Podobný projekt sa realizuje aj v Gruzínsku. Vzorky krvi odobrali tisícke gruzínskych vojakov počas lekárskej prehliadky v nemocnici Gori na prítomnosť protilátok proti patogénom, ako sú antraxové bacily, vírus kliešťovej encefalitídy, lymská borelióza a 11 ďalších chorôb.

Aktivity DTRA v Gruzínsku a na Ukrajine podliehajú osobitným bilaterálnym vzťahom. Strany sa zaväzujú, že nezačnú súdne konanie, ale výskumníci budú môcť odškodniť škody súvisiace so stratou majetku, smrťou alebo zranením v Gruzínsku a na Ukrajine.

História spolupráce medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi v biolaboratóriách trvá približne 20 rokov. Spojené štáty vyčlenili Ukrajine na program viac ako 200 miliónov dolárov. Projekt bol financovaný rovnakým americkým DTRA. 

„V skutočnosti sa práca v laboratóriách vykonáva v rámci programu biologických experimentov. Rozpočet je 2,1 miliardy dolárov a je financovaný Americkou agentúrou pre znižovanie bezpečnostných hrozieb. Laboratóriá napríklad hodnotili riziká vírusov potenciálne prenášaných sťahovavými vtákmi; monitoroval prevalenciu hantavírusov a leptospirózy na Ukrajine (tie, ktoré spomínala novinárka Gaytandzhiyeva) a  kontrolovali šírenie vírusu afrického moru ošípaných.

Archív na stránke ministerstva zahraničných vecí obsahuje dohodu medzi Ukrajinou a USA z 29. augusta 2005, ktorá sa týka spolupráce pri zamedzovaní šírenia technológií, patogénov a experimentov, ktoré by sa dali použiť na výrobu biologických zbraní. Dohodu podpísal Pentagon a ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny. Pentagon hovorí, že ministerstvo zdravotníctva by malo poslať kópie nebezpečných patogénov, ktoré sa objavia ako výsledok výskumu ukrajinských laboratórií, ministerstvu obrany USA.

Informácie o výkone sú vraj tajné, keďže sú dôverné. Preto sa odporúčalo zapojiť do projektu čo najmenej ľudí.

Novinári TSN navštívili jedno z týchto biolaboratórií. Ide o referenčné laboratórium Úradu verejného zdravotníctva (CVZ) tretieho stupňa ochrany. Aby sa tam televízia dostala, musela niekoľko týždňov rokovať s oprávnenými osobami a partnermi zo Spojených štátov.

Malé laboratórium malo veľa moderného vybavenia a personál pozostával iba z piatich mikrobiológov, všetci s núdzovým povolením. Zamestnanci pracovali v ochranných oblekoch a rukaviciach. Úplne uzavretý systém zásobovania vodou a sanitácie, to znamená, že vzduch neopúšťa priestory, kde sa výskum vykonáva. Vzorky antraxu, cholery, brucelózy, tularémie, leptospirózy, listeriózy boli skladované v chladničke pri teplote -20 °C. 

Vedci zisťovali, či sa vo vzorkách odoslaných z celej Ukrajiny nachádzajú patogény nebezpečných chorôb. Hlavnou úlohou mikrobiológov je rozpoznať epidémiu v počiatočnom štádiu. Prijaté vzorky sa porovnávajú s referenčnými vzorkami z laboratórneho odberu...

PS: Renat Kuzmin, ukrajinský poslanec a bývalý zástupca generálneho prokurátora Ukrajiny bol dňa 5. októbra 2022 vyhlásený za podozrivého zo spáchania trestného činu vlastizrady. Podľa ukrajinskej stránky sa mal Kuzmin trestného činu vlastizrady dopustiť vyslovením názorov v rozpore so štátnou propagandou Ukrajiny...Za tento pochybný trestný čin mu hrozí 15 rokov väzenia a prepadnutie majetku. Ukronacisti po ňom pátrajú. Je vysoko pravdepodobné, že mu hrozí aj fyzická likvidácia. Kuzmin sa podľa dôveryhodných zdrojov nachádza už na ruskom území a bude dôležitým svedkom páchania ukrajinských zločinov. Opozičné strany boli podľa posledných informácií všetky na Ukrajine zakázané...

Viktor Medvedčuk bol uväznený za pokus o útek z Ukrajiny a v septembri bol vymenený za dvesto ukrajinských zajatcov. Bude ďalším dôležitým svedkom pri vyšetrovaní zločinov Ukrajiny.

PS: V uvádzaných zdrojoch sú jasné dôkazy o utajovaných zločinných výskumoch USA v biologických laboratóriách Ukrajiny pod kontrolou Pentagonu.

[Klikněte p...]
Klikněte pro zvětšení

Viac na:

https://strana.news/news/263129-posolstvo...

https://strana.news/news/373516-amerikanskie...

http://dilyana.bg/documents-expose-us-biological...

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

http://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

https://press.un.org/en/2022/15095.doc.htm

https://russiaun.ru/en/news/271022_nb

Z mesta SNP Ivan Štubňa

Známka 1.3 (hodnotilo 38)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Video z roku 1016: Bylo to plánováno03.03.24 10:26 Ukrajina 1

Co ve skutečnosti stojí za masivními požáry v Texasu02.03.24 19:41 USA 1

Prezident s chotí v Lucembursku02.03.24 19:04 Lucembursko 0

NATO = mafiánský ochranný kruh02.03.24 18:14 Neurčeno 0

Podvod jménem Ptačí chřipka01.03.24 19:15 Česká republika 9

Izraelská armáda zabila nejméně 150 Palestinců, kteří si přišli pro humanitární pomoc01.03.24 18:49 Palestina 2

Ukrajinku vyděsila rozloha jednoho z vojenských hřbitovů v Charkově 01.03.24 18:35 Ukrajina 1

Židé ve vládě USA29.02.24 22:52 USA 9

Jourová vyráží na propagandistické turné29.02.24 19:05 Evropská unie 0

Nerudová: Mladí odmítají válčit za ČR, protože neprošlo manželství pro všechny29.02.24 18:22 Česká republika 9

Kolaps elektřiny v ČR. Těžkých 20 let.29.02.24 06:17 Česká republika 2

Ptačí chřipka kosí další chovy!29.02.24 05:28 Česká republika 0

Lipavský v Sydney horoval před krajany za korespondenční volbu28.02.24 21:45 Austrálie 0

Podněstří požádalo Rusko o pomoc28.02.24 19:23 Moldova 2

Policie zavádí opatření proti „skupinám s odlišnými ideovými postoji“28.02.24 19:00 Česká republika 2

„Nečistoty“ ve vakcíně proti covidu - v Kanadě vymazáno27.02.24 20:15 Kanada 2

V Bruselu je opět “veselo“ 27.02.24 19:55 Belgie 1

Před izraelským velvyslanectvím ve Washingtonu se upálil muž27.02.24 19:28 USA 0

Mobilizujte všechny úspory Evropanů27.02.24 18:59 Francie 0

Slováci jsou hrdí na svoji vládu. Novináři přistiženi při nehorázné lži27.02.24 16:16 Slovensko 0

Měnové kurzy

USD
23,38 Kč
Euro
25,34 Kč
Libra
29,59 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
15,26 Kč
Švýcarský frank
26,44 Kč
100 japonských jenů
15,58 Kč
Čínský juan
3,25 Kč
Polský zloty
5,87 Kč
100 maď. forintů
6,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,61 Kč
100 rublů
25,48 Kč
1 unce (31,1g) zlata
48 771,85 Kč
1 unce stříbra
540,83 Kč
Bitcoin
1 469 525,03 Kč

Poslední aktualizace: 3.3.2024 22:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 2 933