Šílený zákaz ruské ropy v Evropě

Jorge Vilches

11.5.2022 Komentáře Témata: Evropská unie, Energetika, Evropa, Ekonomika, Rusko 3570 slov

Kognitivní vědci by se shodli na tom, že současný výkon evropského vedení lze diagnostikovat buď jako krátkozrakou nevědomost, nebo - s největší pravděpodobností - jako úplnou intelektuální slepotu. V případě dosud šťastně se chovající Ursuly von der Leyenové by to bezpochyby bylo to druhé... ale jen tehdy, pokud si nejprve odmyslíme její vřelou podporu koloniální politiky Bundeswehru a vojenské angažovanosti... a navíc její chválu slavného generála Třetí říše polního maršála Erwina Rommela, velitele Vůdcova hlavního stanu. Když však pomineme tento možný nacistický závan, je úplná ´intelektuální blokáda´ jediným laskavým způsobem, jak se odvážit vysvětlit nanejvýš strategický projekt, tak pošetilý a odsouzený k nezdaru, jako je zákaz prodeje ruské ropy do celého světa. Možná se ptáte proč?
Ref #1 https://www.wsws.org/en/articles/...

Asymetrická odveta

Krátkou odpovědí je - „ruská“ masivní - neomezená „asymetrická nevojenská odveta“ prostřednictvím chirurgického a diverzního volitelného prodeje zemního plynu - a dalších klíčových komodit – plus ponechání ruské ropy, na kterou byly uvaleny sankce EU, k prodeji a zprostředkovanému prodeji třetím stranám. A ano, zbrojení se neomezuje na žádné konkrétní prostředky, jak by si již měly osvojit různé evropské válečné školy. Válka znamená válku a v podstatě cokoli je fair game. Ale zřejmě jako by se za ta staletí povýšení evropští vůdci - především němečtí, francouzští, švédští, britští a polští - nepoučili ani v nejmenším, navzdory über-vysokým nákladům, které už jejich národy zaplatily válečnými zkušenostmi velkého kalibru především s Ruskem. Mimochodem, Velká Británie má také další (neřešitelnou?) zátěž v podobě současného balastu brexitu...
Ref # 2 https://www.zerohedge.com/energy/eu-proposes...

Ursula´s softball

[Ursula von...]
Ursula von der Leyenová

Mohu vám říkat Uršulo? Děkuji. „Zajistíme, abychom postupně ukončili dodávky ruské ropy spořádaným způsobem [... svým způsobem fenomenálně špatný vtip... ] tak, abychom si my a naši partneři mohli zajistit alternativní cesty dodávek a minimalizovali dopad na světové trhy,“ řekla jste. Otázka: Budou Rusové jen nečinně přihlížet, jak se snažíte takovou obludnost provést v rychlosti a politickém a geopolitickém sledu, který preferuje EU? A Rusové by se nikdy neodvážili vrátit úder zemním plynem nebo jinými omezeními, ne? Pro začátek, co třeba nikl, uran a lithium? Nemít je by bylo jako snažit se připravit chutné jídlo bez soli, pepře nebo hořčice. Bez uranu není možná žádná jaderná energie, víte to? [ o tom později ]. Uršulo, tvoje růžové jednorožčí zbožné přání je nepochopitelné, děvče.

Chaluhy EU

Tento šíleně hloupý zákaz musí schválit EU s podmíněnou podporou Maďarska, Řecka a dalších zemí. Takže někteří zvláštní členové EU budou osvobozeni, zatímco běžní členové EU nikoli. Nemohlo by to vést k vážným třenicím? Kolik let bude celé Evropě trvat, než znovu přizpůsobí svůj průmysl a dodavatelské řetězce? „...proto do 6 měsíců postupně ukončíme dodávky ruské ropy a do konce roku i dodávky rafinovaných produktů“. Dobře, takže tetičko Ursie, vy věříte, že Rusové jsou natolik hloupí, že vás nechají tuto myšlenku postupně realizovat pěkně svým tempem a kdykoli se rozhodnete jednat podle svého vlastního speciálního harmonogramu EU. Žádná tržní dynamika se nekoná, protože Evropa hraje kostkami každého evropského státu, jako by to dělali dědečkové s tříletými vnoučaty.
Ref # 3 https://www.rt.com/business/555065-russia...

Ruská DNA

Tahle blbost ti, Uršulo, v ždáném případě neprojde. Rusové hrají profesionální šachy na světové úrovni, zatímco ty hraješ dámu na základní škole, a ani v ní nejsi dobrá. V okamžiku, kdy Rusko zjistí, že se začíná realizovat tvůj herní plán ohledně zákazu ruské ropy, odpoví svými tahy, ne tvými. A ty ruské tahy nebudou ani pěkné ani hřejivé. Za prvé, Evropa nebude mít do konce roku 2022 ani zdaleka připravené vlastní kapacity na zpracování nafty, zatímco trh se středními ropnými destiláty je všude stále mnohem těsnější, protože poptávka se zotavuje z pandemie covid. Takže „plánem“ EU je horečně hledat těžko dostupné nebo prostě neexistující náhražky a přitom investovat spoustu času, peněz, úsilí a rizika. Rusové to budou vědět ještě předtím, než začnete. Nafty je v EU již nyní kritický nedostatek.

Kromě toho bude Evropa po zavedení případného embarga nadále nakupovat ruskou ropu a ropné destiláty prostřednictvím třetích zemí, jenže za mnohem vyšší ceny než dnes. Takovému starému, rychlému a špinavému obchodu se říká „triangulace“, Uršulo.

Ruský hardball

Existenční hrozba, kterou na Rusko uvalila EU svým strašlivým „plánem Ukrajina“ a sankcemi, nedává Rusku jinou možnost, než hrát tvrdou hru o udržení. Kromě toho je oblast ruských nevojenských odvetných opatření ve skutečnosti neomezená díky plné a časově neomezené závislosti, kterou si Evropa vytvořila na ruském dovozu různého druhu, včetně zboží všeho možného druhu. Bez toho Evropa přestane existovat v podobě, v jaké ji známe, během několika málo měsíců, ne-li týdnů. Jak by měl tvrdit Francis Fukuyama, závislost Evropy na ruských komoditách je koncem jejích vlastních dějin. Unipolární svět umírá, přiznej si to, Franku. Nápověda: napište novou knihu, chlape.
Ref # 4 https://www.zerohedge.com/energy/trump-was-right...
Ref # 5 https://www.rt.com/business/554968-mosc...

Ne, váš pes to nebude žrát

Zdá se, že Ursula von der Leydenová přesvědčila EU, že krmit rafinerii nebo chemickou továrnu je stejné jako krmit psa. Nic však nemůže být dále od pravdy. Chemické závody a rafinerie jsou velmi úzce sladěny a jemně kalibrovány na velmi specifické dodávky krmiv, které je velmi obtížné nahradit. Změny mohou být a byly provedeny, ale vyžaduje to spoustu času, úsilí, peněz, vyhrazených zařízení, experimentů, specifických odborných znalostí, rizika a hlavně pevných, neměnných krmiv vždy odpovídajících specifikacím. To znamená, že Rusko dnes dodává do Evropy exkluzivní nenahraditelné druhy ropy a plynu s velmi specifickým chemickým obsahem (dokonce i druhy uhlí), které by nebylo možné získat od třetích stran dostatečně rychle a levně. Jde tedy o velmi jemné a těsné sladění, kterého již bylo dosaženo mezi evropskými zařízeními a ruskými palivy a dalšími vstupy, které nelze tak snadno změnit nebo nahradit, natož všechny najednou! Jsou si toho země EU vědomy?
Ref #6 https://www.ifo.de/en/node/69417

Nákladný rozvod

Takže možná po letech investování, peněz, zkušeností, pokusů a omylů, rizika a spousty tvrdé práce bude Evropa nakonec schopna částečně přejít od současných možností k špinavějším (méně zeleným) nebo mnohem neúčinnějším možnostem. To by však bylo (a) v rozporu s dodržováním Zelené dohody EU a (b) velmi krátkodobé neudržitelné „řešení“ (c) v rozporu s celým světem.

Jak tedy může Evropa přejít na 0% podíl ruských dodávek tak rychle a bezpečně jako čínské rotačky?
Ref # 7 https://www.rt.com/business/555087-energy...

Žádný minimálně informovaný člověk s rozumem by nepřemýšlel o hloupém nápadu koordinovat celý evropský kontinent v této sebedestruktivní misi. Dovedeme-li věci do extrému, předpokládejme, že se Evropa zítra ráno zcela odpojí - nebo bude odříznuta - od dovozu ruské ropy a plynu a všeho ostatního, co pochází z Ruska. V tomto hypotetickém případě může Moskva pocítit dočasné finanční problémy tak půl roku... nebo možná nikdy. Pokud by však k takové události došlo, načasování by bylo zcela jiné, protože EU by nutně začala implodovat do 6 dnů a úplné imploze by dosáhla do 6 týdnů. Při šíleném zákazu ropy by Evropa nutně potřebovala najít náhradu za ruský dovoz. Problémem je, že takovou potřebu nelze nikdy uspokojit dostatečně rychle a správně, ať už se krájí na kostičky nebo plátky. Triangulace znamená, že Evropa bude nakupovat kvalitní ruský dovoz prostřednictvím třetích zemí, jenže za mnohem vyšší ceny.

Plug & play se nekoná

Ne, ani zdaleka se nejedná o „plug & play“. Několik vnitrozemských zemí EU může dovážet zemní plyn pouze přes stávající ruský plynovod, pokud se nevytvoří vysoce riskantní zásobovací linky po moři a pevnině, které by někdy vedly přes komplikovaná pohoří, což je noční můra, je to projekt, který nikdo nechce. Nahrazení ruských přívodů a zásobovacích potrubí je neúměrně náročný úkol, se kterým Rusko také nepomůže. Jakmile Rusko ustojí myšlenku „zákazu ruské ropy“, Evropa se ocitne v horším z obou světů a nebude moci couvnout zpět.

Vzájemná úhrada?

Také dopad ruské reakce může být pravděpodobně neúměrný škodám, které by EU způsobila celoevropským zákazem ruské ropy. Je „asymetrický“ jednoduše proto, že přesný výsledek „reakce na reakci“ nelze vypočítat ani odhadnout. Pokud by plán odstřižení byl realizován, nezamýšlené důsledky takového nahodilého rozhodnutí by pro EU nutně znamenaly, že buď (1) by se okamžitě vrátila na začátek, nebo (2) by nakonec sebevražedná Evropa svůj záměr dotáhla do konce a dosáhla svého cíle. Nedělám si legraci. Další komodity by mohly být zahrnuty.

Potraviny pro lidi

Je to k zamyšlení, protože Evropa by čelila hladomoru, pokud by obilí z Ukrajiny, Běloruska, Ruska a dalších zemí bylo vázáno nebo chybělo kvůli ruským odvetným opatřením nebo nemožnosti dodávek. A nedostatek levné nafty a zemního plynu z Ruska znamená, že zemědělci všude čelí prudce zvýšeným nákladům, přičemž hnojiva buď nebudou k dispozici vůbec, nebo budou příliš drahá na to, aby se dala použít, a tak výnosy plodin celosvětově klesnou a zvýší se cena potravinářských výrobků. Výrobci skleníků v mnoha částech Evropy již ukončili činnost kvůli vysokým nákladům na energie v současné cenové hladině, a to ani neuvažují o možnosti, že by ruská ropa byla celosvětově zakázána. Zákaz dovozu ruské ropy do Evropy může mít jen opačný účinek.
Ref # 8 https://www.zerohedge.com/commodities/...

Ruská páka

Není možné přiblížit všechny aspekty najednou, proto se krátce zastavme u části vyjednávací síly Ruska.

 1. Rusko nechce ani nepotřebuje porazit celou Evropu. Už jen to, že by vyvolalo chaos v Německu, nebo třeba v Polsku, by bylo víc než dost na to, aby se celá EU soustředila a rozumně si vyjasnila základní věci.
 2. Absence uranu z Ruska znamená, že tři zbývající německé jaderné elektrárny nebude možno znovu uvést do provozu. Neexistence již naplánované náhradní dodávky jemně upraveného ruského uranu znamená adaptační modernizaci s nově dodaným uranem, což je technicky riskantní a misijně téměř nemožné. Trvalo by to roky.
 3. Čína + Indie + Brazílie mají v Rusku plány na investice do „bezplatného patentu-IP“, které odstartují zcela novou hru.
 4. 60 % německé spotřeby plynu je ruské. Německý průmysl by dnes bez ruského plynu nepřežil.
 5. Částečné nebo úplné omezení dodávek ruského zemního plynu a uhlí v odvetě za zákaz ruské ropy by mělo v mnoha ohledech negativní a okamžitý dopad na Evropu a zbytek světa s nepravidelnou dynamikou trhu.
 6. Pokud se ruský zemní plyn nebude dodávat do EU, může se vypouštět nebo spalovat v hlavicích vrtů, protože je ho tam ještě dost.
 7. Ruskou ropu lze poměrně rychle a snadno prodat jinam a/nebo uskladnit, případně těžbu zpomalit, aniž by došlo k poškození ložisek nebo vrtů. Rusko ve skutečnosti zvýší svou politiku „drill baby drill“.
 8. Parafráze bývalého amerického ministra financí Johna Connallyho: „Promiňte, ruské zboží - váš problém“.
 9. Ruský trh tvoří 85 % světové populace, která je z velké části pod hranicí růstu a stejně tak je otrávena systémem rezervní měny v podobě amerického dolaru. Obchodní embargo EU vůči Rusku nefunguje na paralelní dovoz od třetích stran.
 10. Vzdorující ruské ekonomice se daří dobře, rubl je silný jako nikdy předtím. Americký prezident Biden přislíbil, že „zajistí, aby bolest našich sankcí zasáhla ruskou ekonomiku, nikoliv naši“, jako by si dělal obrázek...
 11. Čína a další země rozhodně podporují Rusko, zatímco zbytek světa de-dolarizuje a nesankcionuje Rusko.
 12. V Rusku se nacházejí hmotná aktiva Západu v hodnotě 500 miliard dolarů, která mohou být kdykoli zabavena.

Ref # 9 https://www.rt.com/business/...
Ref # 10 https://www.rt.com/business/...
Ref # 11 https://www.newyorker.com/news/daily-comment/...
Ref # 12 https://www.lexology.com/...
Ref # 13 https://www.rt.com/business/555097...
Ref # 14 https://www.rt.com/business/555119-rus...

Oči dokořán

Souhlasím, je to prostředí s mnoha proměnnými v kontextu neustálých změn se spoustou pohyblivých částí, které na sebe vzájemně působí. Ale pro začátek, žádný (nebo méně) ruský zemní plyn a žádná ruská ropa znamená pro EU dnes mnoho neřešitelných věcí. K tomu je třeba připočítat i dopady toho, že ropu, uhlí nebo plyn nelze dostatečně rychle a v dostatečně velkém množství nahradit. To vše dohromady znamená žádné (nebo méně) rafinované produkty, žádné meziprodukty destilace, žádné těžké stroje (myslíme těžbu), žádný nikl ani hliník, kobalt nebo olovo nebo hořčík, žádný neon, žádné obilí nebo jedlé potraviny ve velkém, pšenice, kukuřice, ječmen, žito, sója, dřevo, papír, titan, raketové motory, dusíkatá hnojiva, živiny pro plodiny, potaš, méně petrochemie, železné rudy, minerálů a vzácných zemin, uranu pro jaderné elektrárny, lithia pro baterie, žádné vstupy pro výrobu kovů, plastů, látek, léčiv, hnojiv, chemikálií atd., žádný mangan, chrom, platina, nezbytné palladium pro katalyzátory, měď, cín, slída, wolfram, vizmut, kaolin, mastek, wolfram, diamanty, fosfáty, síra... a dokonce ani zlato. Mimochodem, jak bychom všichni měli vědět, nic z toho nelze vytisknout.

Ruská dovolená

Mimochodem, méně destilátů, jako je nafta a topný olej, znamená, že soukromá i veřejná doprava a nákladní doprava se hodně zpomalí, což se dotkne i těžkých nákladních vozidel, průmyslových strojů a letecké dopravy. Také daleko nižší cestovní ruch. Takže by se rovnou mohla zavřít EU a odjet na dovolenou do krásného Ruska, že? Asi tam nenajdete mnoho jídla, topení nebo klimatizace, jen novou masivní neslýchanou migraci všude kolem. Při menším dovozu z Ruska hrozí německým průmyslovým gigantům vážné riziko zastavení jinak nepřetržitých celoročních procesů, které nelze snadno znovu spustit a znamenalo by to nenapravitelné škody & negativní dopady na německou ekonomiku a zbytek světa. A nešlo by jen o ruské výrobky, které by chyběly. Také z Běloruska a samotné Ukrajiny + ze Stanu.

Mission impossible

[...]

Pouze průměrní evropští vůdci s omezenou mozkovou kapacitou mohou navrhnout takový sebevražedný krok, který se jim stoprocentně vrátí mnohem silněji a rychleji než jejich původní úder. Bylo by to jako šťouchat do medvěda (zní vám to povědomě?) naostřeným klackem a předstírat, že šelma bude dál chroupat ryby, aniž by jí vadila jak samotná agrese, tak přítomnost agresora. Ani mladé nezkušené -náctileté městské Kanaďany by nenapadlo udělat něco tak hloupého. Samozřejmě by věděli, že medvěd nutně nejprve zbystří pozornost (už se to stalo...), pak by se zvedl na zadní nohy a máchl by svou ostrou smrtící tlapou zeširoka a rychleji, než by EU stačila zareagovat na to, co se právě stalo.

Není to ani souboj evropského Davida s ruským Goliášem. Je to dobře živený a odpočatý ruský Goliáš s hypersonickými zbraněmi v podpaží proti opotřebovanému evropskému Davidovi s opotřebovaným prakem a spoustou velmi malých kamínků...

„Schwedt“ ano nebo „Schwedt“ ne

Schwedt je klíčovou rafinerií, pro kterou by německá vláda měla rychle najít kvalitní a spolehlivé zdroje náhradní ruské ropy. Pokud Schwedt nebude dodávat jako obvykle, pocítí problémy celé Německo, Polsko i další země.

Problémem však je, že většinovým vlastníkem společnosti Schwedt je ruská státní ropná společnost Rosněfť, která má nad ní kontrolu.

Nyní prý Schwedt již výrazně snížil svou závislost na ruské ropě. Má to však háček.

Datová prádelna

Problém je v tom, že členské země EU jsou od počátku řízení o přijetí do EU velmi dobré v praktikách praní špinavých peněz. Nevěřte mi, zeptejte se Goldman Sachs, ti by to měli vědět. Takže například pokud dovezená ruská ropa zůstane stát v některém ze skladů EU několik měsíců, je „znárodněna“ a už se nepovažuje za ´ruskou´. Také oficiální údaje o dovážce ropy podvádějí, protože u částečných směsí ruské ropy 45 % + 55 % ´ropy odjinud´ se považuje za neruskou, vite? Takže náhrada dovozu ruské ropy je téma, které zatím není zdaleka vyřešeno. A pokud bude ruská ropa zakázána právě tady, no tak Rusové mohou odmítnout dodávky buď ruské ropy nebo ruského plynu - nebo čehokoliv jiného - tam. Hájí své zájmy, ne zájmy EU.
Ref # 15 https://www.rt.com/business/555059-euro...
Ref # 16 https://www.rt.com/business/555022-ger...

Dva na tango

To nás přivádí k tomu, že EU nemůže snít o tom, že bude pohybovat svými figurkami ve vzduchoprázdnu, jako by tam ruský nepřítel nehrál ve stejné hře a náhodile by jen pohyboval svými figurkami tam a sem. V okamžiku, kdy EU učiní jakýkoli krok vpřed, pokud jde o možný zákaz ruské ropy, Rusko odpoví stejným způsobem nebo možná i dříve, aby provedlo preventivní odstrašení, něco jako ochutnávku věcí příštích, jako například v Polsku a Bulharsku.

“Máme plné právo přijmout odpovídající rozhodnutí a uvalit embargo na čerpání plynu přes [stávající] plynovod Nord Stream 1. Takže za prvé, Rusko může snížit nebo přerušit vývoz plynu, pokud Západ bude pokračovat v zákazu ruské ropy“. Rozumíte? EU zaútočí na ruskou ropu a Rusko kontruje snížením nebo odříznutím ruského zemního plynu atd. Jinými slovy, asymetrická nevojenská odveta.
Ref # 17 https://www.bbc.com/news/58888451

Ceny

Pokud se pokus o zákaz těžby ropy v Rusku uskuteční, souhlasíme s tím, že první, co Rusko může udělat, je snížit nebo přerušit dodávky zemního plynu - nebo jiných klíčových komodit - stiskem klávesnice. A také by nebylo možné dostatečně rychle najít náhradu za ruskou ropu. Trvalo by to roky přizpůsobování a přelaďování a pro evropské spotřebitele to bude stále mnohem dražší. Ruský vicepremiér Alexandr Novak nechal na záznamu, že „odmítnutí ruské ropy by vedlo ke katastrofálním důsledkům pro světový trh, což by způsobilo více než dvojnásobné zvýšení cen ropy na 300 dolarů za barel“... možná až na 500 dolarů tvrdí asertivně vědátoři v odborných blozích. Ať už to bude 300 nebo 500 dolarů, chce to EU skutečně? A Rusko by nakonec vydělalo mnohem více, kdyby vyváželo mnohem méně. Věřte americké ministryni financí Janet Yellenové, řekla to ona, ne já. A čím vyšší cena, tím vyšší inflační tlak a tím vyšší ceny v supermarketech již nyní cca 35 % p.a.. Nevěřím, že to všechno musím vysvětlovat, opravdu...
Ref # 18 https://www.bbc.com/...

Podle Centra pro výzkum energie a čistého ovzduší (Centre for Research on Energy and Clean Air) Rusko navzdory sankcím téměř zdvojnásobilo své měsíční příjmy z prodeje fosilních paliv do EU. Od března 2022, kdy ceny ropy a plynu prudce vzrostly, dováží EU z Ruska fosilní paliva v hodnotě přibližně 23 miliard dolarů měsíčně, zatímco v roce 2021 to bylo v průměru asi 12 miliard dolarů. Mezitím prudce vzrostly přesuny ropy mezi tankery, protože kupující využívají zlevněné ruské ropy. Různé směsi ropy přepravované z Ruska mohou obsahovat i ropu odjinud, což by se rovněž projevilo.

Logistika a nákladní doprava

Zákaz ruské ropy také znamená zásadní logistický obrat od východu na západ k jihu na sever. Taková zásadní změna je nákladná a riskantní. Nové nákladní lodě nejsou připraveny na neznámé harmonogramy dodávek a specifikace výrobků. Přístavy a oceány jsou jiné, přepravní trasy jsou jiné, klima je jiné, sezónní dostupnost produktu a velikost a typ lodi jsou také jiné. To s sebou nese také spoustu času na vyjednávání, koordinaci, peněz, odborných znalostí, rizik, stálých nákladů a nových závislostí s dosud neznámými obchodními a obchodními partnery, novým modem operandi, makléři, pojišťovnami atd. To je důvod, proč každá vláda EU nedokázala vytvořit realistickou energetickou strategii, která by nebyla závislá na Rusku. Kontinuita, stísněný a omezený prostor v terminálech LNG a LPG a jejich zpracování, dostupnost, náklady, žádná omezení vyplývající z počasí v případě potřeby. Dodávky potrubím jsou bezpečné, spolehlivé a levné, námořní doprava je riskantní a nákladově neúnosná.

Jaderné blues

Německo mělo v provozu 15 jaderných elektráren. Poslední tři provozované jaderné elektrárny v Německu měly být definitivně vyřazeny z provozu v roce 2022. Součástí „zelené agendy“ v EU je likvidace jaderných elektráren. Francie to neschvaluje, ale má se svými jadernými elektrárnami technické problémy. Francie uvedla, že v letošním roce odstaví 50 % svých jaderných elektráren kvůli kritické údržbě v nejhorším možném termínu, jaký si lze představit.
Ref # 19 https://www.bbc.com/...

Vojenský dopad

Žádná snadno dostupná paliva správného typu (opatrně) znamenají žádné nasazení, žádná letadla nebo jiné letouny, což znamená, že jste do značné míry uvízli. Špatná logistika, méně potravin, žádné (nebo menší) zásoby, žádné topení, o kterém by se dalo mluvit. Závislost evropské konvenční armády na ruských palivech je více než zdrcující, blíží se šachovému matu. Dovoz paliv není ani zdaleka vojenským řešením, jen způsobem, jak přežít pro civilisty, pokud jsou k dispozici, a to za strašně vysokou cenu.

„EU by tedy měla být připravena i nadále platit Rusku (mnoho) miliard eur týdně, podporovat rubl a dotovat jeho armádu. Nejde ani o krátkodobý problém. Pokud se Německu podaří v průběhu času (mnoha let?) najít adekvátní náhradu za ruský zemní plyn, ropu a uhlí, bude to za (enormně) vysoké ceny. Éra levného ruského zemního plynu pohánějícího německou ekonomiku skončila. Německé energeticky náročné podniky, jako například jeho chemičtí giganti, nebudou moci konkurovat na světovém trhu. Německo bude čelit bolestivé volbě ohledně budoucnosti své průmyslové ekonomiky“. Takže bez velmi specifických a nenahraditelných exkluzivních ruských druhů zemního plynu a ropy a uhlí jsou evropské armády v podstatě game-over.
Ref # 20 https://www.zerohedge.com/energy/trump-...

Nezvládnuté světové finance

Velbloud je na 990 % přetížený a toto jedno hloupé rozhodnutí mu může zlomit hřbet. Svět už se veze na divokém tygrovi derivátů v hodnotě více než 600 bilionů dolarů, který může přežít jen za předpokladu, že příslušné protistrany nezkrachují.

„Je zřejmé, že centrální banky ve spojení se svými vládami nebudou mít jinou možnost než zachraňovat celé své finanční systémy, což zahrnuje ještě větší poskytování úvěrů centrálními bankami v ještě větším rozsahu, než jaký byl zaznamenán v průběhu covidu, chaos v dodavatelském řetězci a poskytování úvěrů na úhradu vyšších cen potravin a energií. To musí být neomezené.“
Ref # 21 https://www.goldmoney.com/research/goldmoney...

Pokud se tedy v brzké době nestane něco dramaticky příznivého, budou mít ekonomicko-finanční úvahy velmi negativní sociálně-politický dopad, který povede k vyvrcholení krize, kdy se po evropských ulicích budou prohánět vidle. Podle Rabobank: Když se zhroutí „potravinový systém“, zhroutí se s ním všechno.

Podle deníku The Guardian „...přijde říjen a bude to strašné, opravdu strašné... v takovém měřítku, že se s tím nedokážeme vypořádat“.

Šílený evropský zákaz ruské ropy je jen dalším dokonalým příkladem čistého anglosaského evropského loutkovodičství.
Ref # 22 https://www.theguardian.com/business/2022/...
Ref # 23 https://www.zerohedge.com/markets/rabobank...

Europe´s mad ban on Russian oil vyšel 8.5.2022 na The Saker. Překlad v ceně 1475 Kč Zvědavec.

Známka 1.2 (hodnotilo 78)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

39

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 80 čtenářů částkou 13 586 korun, což je 39 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Gaze byl objeven masový hrob s těly bez hlavy a kůže a odstraněných orgánů.21.04.24 19:56 Palestina 0

Špatné zprávy přináší Ladislav Vrábel (neověřeno)21.04.24 19:20 Česká republika 5

Evropa začala nakupovat více ruského plynu21.04.24 18:44 Evropská unie 0

Fentanyl se začíná rozmáhat i u nás. Drogu horší než heroin lze sehnat na inzerát.20.04.24 06:03 Česká republika 1

Účast Ruska na ceremoniálu osvobození koncentračních táborů považována za "nežádoucí".19.04.24 19:08 Německo 1

ICC zvažuje vydání zatykačů pro válečné zločiny na Netanjahua19.04.24 19:00 Neurčeno 0

Írán odhalil polohu všech izraelských jaderných zařízení a je připraven na ně udeřit19.04.24 18:54 Írán 1

Dluh České republiky rekordně narůstá 19.04.24 18:05 Česká republika 0

Apollo 11 – Přistáli Američané na Měsíci?18.04.24 19:58 USA 10

Nové informace o kauze „Ostatkový kříž“18.04.24 18:48 Česká republika 0

Třetina Ukrajinců živoří 18.04.24 10:57 Česká republika 6

Rakušan neříkal pravdu17.04.24 16:43 Česká republika 3

Lidé nebděli, lidé mlčeli, aneb “jak pr.s..t naši vlast“16.04.24 19:44 Česká republika 1

Už i Německu kolabuje rozvodná síť16.04.24 17:39 Německo 2

Kávička s Bidenem nás vyjde pěkně draho16.04.24 15:24 Česká republika 4

Takže je to PRAVDA! FBI konečně vyšetřuje útok na Baltimore Bridge jako kybernetický16.04.24 12:31 USA 3

Euro 7: Rada EU přijala nová pravidla pro emisní limity osobních a nákladních automobilů a dodávek15.04.24 19:02 Evropská unie 3

"Nikdy jsem neslyšela žádné odsouzení ukrajinských úderů proti Rusku": Marie Zacharová se vyjádřila k výzvě Izraele, aby odsoudil íránské údery.15.04.24 18:51 Rusko 1

Neuroložka, která nemlčí. Končí u ní lidé s následky. Stát je ignoruje.15.04.24 06:59 Česká republika 0

Rozpočet USA - 2024: kolaps a následky15.04.24 06:48 USA 0

Měnové kurzy

USD
23,70 Kč
Euro
25,26 Kč
Libra
29,29 Kč
Kanadský dolar
17,31 Kč
Australský dolar
15,29 Kč
Švýcarský frank
26,02 Kč
100 japonských jenů
15,31 Kč
Čínský juan
3,27 Kč
Polský zloty
5,85 Kč
100 maď. forintů
6,41 Kč
Ukrajinská hřivna
0,60 Kč
100 rublů
25,34 Kč
1 unce (31,1g) zlata
55 162,58 Kč
1 unce stříbra
645,22 Kč
Bitcoin
1 572 952,62 Kč

Poslední aktualizace: 22.4.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 099