Nový světový řád, anebo spíše Nové světové neřádstvo

Jane Kaufman

30.4.2022 Komentáře Témata: Nový světový pořádek 1955 slov

Jak píše Egon von Greyerz, švýcarský bankéř, velmi málo politiků dnešní doby dovede předvídat následky svých činů. A tak nás v těchto těžkých dobách vedou k ještě těžším časům a ke konečnému Armageddonu. Podle všech příznaků se opravdu blížíme k té poslední bitvě a vedoucí všech států se snaží pouze o to, abychom všichni prohráli.

Zdá se, že to, co nás vbrzku čeká je inflace, později hyperinflace, finanční kolaps, ekonomický kolaps, což může vyústit pouze v jedno: v depresi, neboli krizi. Mezitím samozřejmě budou války a útoky všeho druhu, kybernetickými počínaje, osobním ohrožením konče.

Lidstvo nemůže zůstat bez válek. Války jsou totiž ten nejlepší způsob, jak neschopní vedoucí států mohou zakrýt své chyby a omyly, tisknout nesmyslné množství peněz a svádět na válku všecky své přehmaty.

Co můžeme od takových lidí očekávat, kdyby se jim opravdu podařilo scelit svět v jeden celek, pod jednou světovou vládu? Odpověď je víc než zjevná: to nejhorší.

Dnešní vládci jsou dokonce tak neprozíraví (nechci používat vulgarismy), že si znepřátelí zemi, která je zásobuje naprostými nutnostmi pro přežití, čímž myslím Rusko. „My odmítáme používat ruský plyn,“ volají do světa a čekají, že je za to banda parazitů, kterým se zjednodušeně říká globalisté, pochválí. „Radši zmrzneme a zemřeme hladem, než podporovat Rusko.“

Tito lidé se už nestřílejí do nohy, ale přímo do hlavy! Nikdy nepochopili význam lidového rčení, které říká: „nikdy nekoušeme ruku, která nás krmí.“

Vlády plné psychopatů, sociopatů a narcisistů

Málokdo si uvědomuje, jak moc časté jsou mezi lidmi psychologické odchylky. To nejsou nemoci; tito postižení mají zcela jiný způsob chápání, jsou to prostě – psychologické odchylky, nebo výchylky, nám nepochopitelné. To nebezpečí je v tom, že lidé tohoto druhu dovedou zesabotovat i základ korporace, základ národa, nebo i celé lidské civilizace.

Málokdo také věří tomu, že jich není málo a že nejsou všichni ve vězení. Ba právě naopak! Psychopati obzvlášť, ti často okupují ty nejvyšší pozice v korporacích, ve státních službách a ve vládách a sociopati a narcisisté nejsou nikdy daleko za nimi. Jakmile se někde vyskytne nějaká volná vyšší pozice, psychopati budou první stát u dveří v obleku, s taštičkou v ruce a s krásným úsměvem na tváři. Někdy je jim těžké odolat, tito lidé se opravdu dokážou skvěle přetvařovat.

Když Andrzej Lobaczewski poprvé napsal knihu o psychopatech, s názvem „Politická ponerologie“ (Political Ponerology), tehdy to byl úplně nový námět a většina světa vůbec o existenci psychopatů nevěděla. Nějak se informace o nové knize vynesly ven, v té době měl několik pomocníků a rukopis musel hodit do kamen přesně v ten moment, když mu polská tajná policie tloukla na dveře. Postupem času se mu tento spis podařilo zrekonstruovat a svěřil ho dvěma poslům, kteří ho měli doručit do Vatikánu k úschově. Tím pádem manuskript zmizel ze světa a už se nikdy znovu neobjevil. Chudák Lobaczewski nechápal, že vsadil na špatného koně. Třetí vydání toho stejného se podařilo propašovat do Ameriky, kde byla skutečně kniha vydána tiskem, v Angličtině.

V naší lidské společnosti je asi 1% psychopatů, 1% sociopatů a 5% narcisistů. Narcisisté jsou okouzleni sami sebou, věří, že jsou daleko lepší a schopnější než všichni ostatní a že právem zasluhují všecku úctu a obdiv ostatních, spolu s možností vládnout. Sociopati zase postrádají cit pro druhého člověka, neuznávají zákony, jsou prudcí, často dřív jednají, než přemýšlejí. Někdy zkoušejí ovládat druhé pomoci agrese, jindy zkouší okouzlit svým chováním, znalostmi, vystupováním.

Oproti nim psychopati jsou daleko víc chladnokrevní a vypočítaví. Rovněž necítí s druhými a ani neznají výčitky svědomí, sounáležitost, nebo soucit a jiné lidské city. Naopak, mají radost z utrpení druhých a těší je způsobovat bolest ať už psychickou, nebo fyzickou. Proto za sebou zanechávají zničené rodiny, zdeptané příbuzenstvo a zkázu všude kolem. Pokud se ocitnou ve vedení velké korporace, nebo státu, pak způsobují pouze škody, které mohou dostoupit takové šíře, že celou organizační strukturu zničí. Psychopat má pouze jeden strach: že bude odhalen, co je. Jinak nemá zábrany v ničem, ani zákon mu nestojí v cestě, dovede ho neuvěřitelně chladnokrevně ignorovat, nebo obcházet.

Ani zkušený psychiatr nemusí být schopen rozpoznat psychopata, toho nejnebezpečnějšího ze všech tří. Dovedou se tak výborně přetvařovat. Mají odpozorované naše chování a reakce a tyto znalosti využívají k hladkému postupu lidskou společností, pokud možno směrem nahoru. Jedna z mála možností jak poznat psychopata je na příklad podle jeho lží, když tento lže naprosto nestydatě a nejeví nejmenší známky studu. Anebo krutost: žena-psychopat jde po ulici, chytí tam sedící kočku, hodí ji do popelnice, pevně přitlačí víko a jde pryč, aniž by se ohlédla.

Sociopati jsou jaksi využitelní tam, kde je nedostatek soucítění požadován. Mohou být pomocní jako vojáci, chirurgové, záchranáři, kteří se nenechají odradit hrůzou situace natolik, aby nebyli schopni pomoci. Je pravděpodobné, že jim to není příjemné, ale dovedou se přemoci. Tito lidé by ale neměli být v pozicích moci a vlivu.

Psychopati byli v malých lidských společnostech většinou rozpoznáni a odstraněni bokem, do vedlejších pozic. Ale s dnešním korporačním světem, propojenými národnostními celky, mají psychopati anonymitu málem zaručenou. Je možno je přirovnat k upírům, kteří se vetřou do lidské společnosti a z ní začnou vysávat životní mízu, až ji úplně zničí.

Společenské internetové stránky jsou skvělou příležitostí pro psychopaty, kdy tito se mohou spolčovat s ostatními, vytvářet agresivní skupiny, které pak vedou ty méně agresivní sociopaty a narcisisty do boje proti stávajícímu řádu. Mohou pomáhat jeden druhému vyšplhat na ta nejvyšší místa ve státě a postupně takto převzít celý vládní aparát a vládní systém.

To je to hlavní nebezpečí, proti kterému stojíme. Kdyby nebyli psychopati a jim podobní u moci, kdyby globalisté sami nebyli psychopati, nebyly by žádné války, žádné rozbroje, žádné podivné a neprospěšné zákony, inflace, povinné karantény, očkování, roušky – nic z toho.

Zabránit psychopatům v přístupu k moci není lehké. Předně je žádoucí vytvořit takový systém ohodnocení lidské povahy, který by tyto tvory dokázal rozpoznat. Jako další, je nutné sledovat osoby u moci a posuzovat jejich chování stran logičnosti a prospěchu pro organizaci, nebo pro národ, který vedou. Jestliže se chovají nesmyslně, anebo dělají zjevně neprospěšná rozhodnutí, pak je zde možnost, že to jsou psychopati.

Podle vlastního pozorování mohu dodat, že psychopati se často chovají protismyslně. Například, najmou na funkci vedoucího naprostého negramota a jeho schopného předchůdce bez milosti vyhodí. Perfektně ovládají klíčové výrazy průmyslu, ve kterém se pohybují, ale často nemají ponětí o jejich skutečném významu a do hloubky je ani nezajímá. Velice rádi se chovají velikášsky, dovedou rozdávat z cizího a obzvlášť odporná je jejich schopnost neustále ponižovat některého vybraného podřízeného až k slzám, nebo v krajním případě k sebevraždě. Naprosto běžně ukradnou něčí práci a hrdě ji vydávají za svoji i v přítomnosti okradeného, který je většinou tak ohromen, že se ani nezvládne bránit!

Pořádek z chaosu

Všechny ty nepokoje po celém světě jsou záměrné. Napřed to byli BLM, Antifa a jiné agresivní rasistické skupiny v Americe, později protestní akce po celém světě, což přešlo v protesty řidičů nákladních aut, k nimž se přidali i BLM. Nevhodná a protilidská nařízení byla najednou uzákoněna málem zaráz po celém světě, jakoby podle jednoho, stejného scénáře.

Chaos je vytvářen i mezi lidmi. Podle současného názoru, jestliže v Americe rodiče zavrhnou přání svého dítěte o změnu pohlaví, tak je to považováno za krutost. Kongres dokonce uzákonil „Globální akt úcty,“ který zakazuje vydat americké vizum těm, kteří jsou proti homosexuálům a lesbám a nesouhlasí s transvestity (muži, vydávají se za ženy a naopak). To už je hrabání se v bahně, naprosto nehodné státní organizace jako je Kongres.

Davy migrantů neustále přicházejí a pouze zvyšují celkový chaos. Tito lidé, ať už jsou kdokoliv a odkudkoliv, a ať už mají jakékoliv dobré a kladné úmysly, v tom množství představují korozivní vliv, který postupně zničí všecky národy, které je mezi sebe přijaly.

Bývalý ředitel francouzské zpravodajské služby DGSE, Pierre Brochand nedávno varoval, že pokud Evropa a Francie podstatně nezmění jejich podmínky pro hromadnou emigraci, že je civilní válka neodvratitelná. Podle něho, všecky multi-kulturní lidské společnosti jsou určeny k zániku. Neustálé rozbroje jsou v takových zemích samozřejmostí, kdy menšiny se stanou násilnickými vítězi a většina ostatních v tichosti prohraje.

Noví přistěhovalci, většinou Muslimové, si vyvinuli jakousi potřebu trvalé pomsty proti původním obyvatelům našich zemí. Dělají si nároky tam, kde žádné nemají a jejich práva se zdají být daleko širšího rozsahu než naše vlastní. To nejhorší na tom je, že tito lidé se množí daleko rychleji než původní obyvatelé, čemuž se nemůžeme divit, protože nemají nic jiného na práci a peněz dost. Jenže jejich děti jsou většinou ještě víc nenávistné vůči původním obyvatelům, než byli rodiče.

Takže vytvářejí ostrůvky sobě rovných, stávají se jakýmsi zvláštním státem ve státě a odtud pořádají výpady proti původnímu obyvatelstvu. Ve Francii už došlo k mnoha střetům těchto elementů, kteří vedou partyzánskou válku jak proti Francouzům samotným, tak i proti policii. Přestřelky, ohně, násilnické činy, protesty, přepadání policie jsou tam velmi časté.

Dokud tito lidé budou za nicnedělání finančně podporováni státem, tak nemůžeme čekat nápravu. I u nás máme problém, četla jsem, jak se kdosi ptal malého cikánského chlapce co chce být až vyroste a tento odpověděl: „Já chci být na sociálce, jako táta.“

V Německu, které celé nadšené přijímalo statisíce migrantů jich mají dnes tolik, že tito tvoří 12% populace (jiné zdroje uvádějí 17%), což je tragické. Tito lidé jsou pachatelé 37,7% všech násilných zločinů, 37,6% všech krádeží a 42,44% všech znásilnění a sexuálních zločinů. Celková zúčastněnost cizinců na veškeré zločinnosti v Německu je 33,8%

To všecko je záměrné, je to onen již zmiňovaný chaos, který někteří lidé považují za kladný, protože si naivně myslí, že pouze z chaosu může vzniknout pořádek. Tito lidé, což jsou zednáři, používají toto rčení jako heslo. A protože skoro všichni vedoucí států jsou většinou zednáři, nebo se aspoň podle jejich zásad řídí, snad aby nenarazili, proto i oni uznávají tyto zjevné nesmysly a zkoušejí navodit v národě co největší chaos.

Je to přesně podle názorů německého filosofa Georga Hegela, který to předkládal svým čtenářům jako: „Téze – antitéze – syntéza,“ což známý konspirační realista David Icke vysvětluje jako: „Problém – reakce – řešení.“ Napřed je uměle vytvořen problém a na něj je vybičována v lidech reakce. Až reakce dosáhne určitého vrcholu, pak se všem předloží řešení, které už dávno bylo připraveno v zákulisí a které slouží přesně té agendě, kterou politikové potřebovali docílit a kvůli níž původní problém vytvořili.

Okamžitý cíl na globalistickém obzoru

Ten první a okamžitý cíl globalistů je vyhubit některé národní skupiny. Napřed si to vyzkoušeli na amerických Indiánech, z nichž zbylo pouhých 8% a ani ti si nevedou dobře. Většina je odkázána do rezervací, kde v podstatě strádají a živoří, nemají žádná práva a nesmí volit v národních volbách. I to málo výhod, co doposud měli, což bylo provozování kasína a prodávání alkoholu, cigaret a benzinu bez daní, jim je teď snaha odebrat.

Černoši jsou další skupina, kterou globalisté zkoušejí vyhubit. Pod falešnou rétorikou rasové rovnoprávnosti na ně útočí ze všech stran. V Africe je dostávají očkováním a jinými jedy, v Americe je zničili společensky, jejich rodiny byly vesměs rozloženy, děti vyrůstají na ulicích, mnohé vůbec neví, kdo je jejich otec. Když si koupíte pivo v černošské části, tak může obsahovat přídavné škodlivé látky.

Další v pořadí jsme my, bílí lidé. My jsme jim trnem v oku, protože jsme příliš tvrdá konkurence. Globalisté, sami zdegenerovaní a ne příliš bystří, potřebují hloupé davy, které všemu uvěří a na nic se neptají. Jak se kterýsi z nich vyjádřil, prý „nepotřebují inteligenty, těch už mají dost.“

Samozřejmě, pýcha vždycky předchází pád.

Známka 1.5 (hodnotilo 72)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

17

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 31 čtenářů částkou 6 116 korun, což je 17 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Saudská arábie vypověděla smlouvu s USA na nákup ropy výhradně za dolary13.06.24 20:10 Saudská Arábie 0

Jak nás vnímají politici, jak přemýšlejí ovce, a co s tím13.06.24 19:01 Neurčeno 1

EU potraviny jako zbraně hromadného ničení13.06.24 18:41 Evropská unie 0

Moskevská burza oficiálně pozastavuje všechny transakce v amerických dolarech a eurech13.06.24 18:21 Rusko 0

Macron - „Nechci předat klíče od moci krajní pravici“ 13.06.24 17:19 Francie 1

EU vám vyžene z hlavy topení plynem a ježdění na naftu. 13.06.24 16:05 Evropská unie 1

Pokuta 200 mil. eur + penále Maďarsku za neplnění migrační politiky13.06.24 10:35 Maďarsko 2

Náš pisálek Tomáš Vlach dostal na 3 roky zákaz vstupu na Ukrajinu12.06.24 21:14 Ukrajina 0

Tajne pouzivani nuklearnich dronu proti Rusku12.06.24 20:20 Ukrajina 0

Čína spustila největší solární elektrárnu na světě, další projekt je ještě ambicióznější 12.06.24 20:00 Čína 3

Zaměřte se na 4 zabijácká odvětví, říká WHO vládám 12.06.24 19:50 Evropská unie 1

Švýcarský parlament odmítá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ECHR)12.06.24 19:36 Švýcarsko 0

„Ne alianci s Le Penovou“ . Ciotti vyhnaný gaullisty: mezi republikány je chaos 12.06.24 19:16 Francie 0

Maďarsko nebude blokovať vojenskú pomoc Ukrajine výmenou za to, že jeho krajina nebude posielať na Ukrajinu svojich vojakov, ani zbrane, ani peniaze12.06.24 18:51 Maďarsko 0

Pravicová strana Charlese de Gaulla půjde do voleb společně s Národním shromážděním Marine Le Penové12.06.24 18:42 Francie 0

Morální dno ODS12.06.24 17:33 Česká republika 0

Rusko: Pokud budou letiště NATO využívána pro přímé vojenské mise proti Rusku, zaútočíme na ně12.06.24 14:34 Evropská unie 0

Ukrajinské stíhaky F-16, které budou útočit na Rusko, mají být umístěny na základnách NATO.12.06.24 14:31 Evropská unie 0

Co se stalo poté, co několik škol zakázalo mobilní telefony12.06.24 04:47 Norsko 0

Nebude kuřecí ani vepřové, letí obavy Českem. Co se děje? 12.06.24 04:34 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
23,03 Kč
Euro
24,73 Kč
Libra
29,39 Kč
Kanadský dolar
16,76 Kč
Australský dolar
15,28 Kč
Švýcarský frank
25,76 Kč
100 japonských jenů
14,68 Kč
Čínský juan
3,17 Kč
Polský zloty
5,69 Kč
100 maď. forintů
6,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,05 Kč
1 unce (31,1g) zlata
53 033,54 Kč
1 unce stříbra
667,06 Kč
Bitcoin
1 539 349,79 Kč

Poslední aktualizace: 13.6.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 789