Americké laboratoře na výrobu biologických zbraní na Ukrajině

Jane Kaufman

5.4.2022 Komentáře Témata: USA, Ukrajina, Biologické zbraně 1940 slov

Jak dobře víme, byly celkem tři důvody, které přiměly ruského presidenta Putina, aby vtáhl s vojskem na Ukrajinu. Ten první důvod byl přímé ohrožení tamnějšího, rusky mluvícího obyvatelstva, které Ukrajinci terorizovali a vyvražďovali celých 8 let a v současné době je chtěli dokonale vyhubit. Druhý důvod byly jaderné zbraně, které byly nastaveny a namířeny na hlavní ruská centra a dokázaly by celou zemi zaráz, během několika málo minut obrátit v ruiny. NATO odborníci na zacházení s těmito zbraněmi byli již na cestě.

Ten třetí důvod k tažení na Ukrajinu byly americké biologické laboratoře, které se na tomto území nacházely.

Hned poté, co Rusové tyto biolaboratoře zabrali, Americká ambasáda na Ukrajině byla přistižena, jak odstraňovala důkazy jejich existence ze své internetové stránky. Nepodařilo se jim je ale zničit, jsou stále ještě ke stažení ZDE. Rusové pak přišli s důkazy toho, že ukrajinský Ministr zdravotnictví přikázal všem zaměstnancům těchto laboratoří zničit patogeny, tam se nacházející.

Podle Rusů, Spojené Státy měly na Ukrajině 30 laboratoří. Podle Číny mají celkem 336 laboratoří ve 30 zemích světa.

Důkazy moc nepomohly

Když Rusko předložilo 11. března 2022 výboru OSN dokumentaci, potvrzující existenci těchto laboratoří na Ukrajině, Washington popřel, že se jedná o americké laboratoře, zatím co Kyjev prohlašoval, že laboratoře byly používány pouze na civilní výzkum.

Rusové obvinili Pentagon, že financuje a provádí vojenský biologický výzkum na ukrajinském území, neboť ve třech z těchto laboratoří zjistili pokusy, jejichž cílem bylo přenášet velice nebezpečné infekce s pomocí stěhovavého ptactva.

Washington popřel i to a oplátkou obvinil Rusko, aniž by předložil jediný důkaz, že se samo zabývá výrobou biologických zbraní. Prohlásili, že se jedná o ruské spiknutí proti Americe a že můžeme brzy očekávat chemický útok pod falešným praporem.

S největší pravděpodobností ho připravují sami.

Americký Senátor Marco Rubio se ptal Podsekretářky Státního oddělení Victorie Nuland, jestli je to pravda, že na Ukrajině byly americké laboratoře a tato potvrdila, že tam skutečně byly a že obsahovaly nebezpečné biologické látky. Vyjádřila obavy, že by se tyto materiály mohly dostat do rukou Rusům a ti by pak mohli spáchat biologický útok na Ukrajinu „pod falešným praporem“ a tak začít 3. světovou válku. Na otázku zdali si je jista, že Rusové by se něčeho takového dopustili, řekla: „Nemám o tom nejmenší pochybnosti a byla by to klasická ruská technika, obvinit druhé z toho, co chtějí sami provést.“

Bylo by opravdu zajímavé vědět, kdy kde Rusové provedli nějaký útok, který sváděli na někoho jiného. Zdá se, že se Rusové naopak ze všech sil snaží, aby neudělali nic, co není v souladu se zákony, nebo co by muselo být utajováno, zastíráno, nebo zkreslováno. Kdyby se jen nepatrně něčím podobným provinili, nebo něco zkoušeli utajit, media by o tom křičela do světa ještě dalších 50 let, ne-li déle.

Zatím to vypadá spíš tak, že Američané, kteří jsou doslova specialisté nejen na útoky pod falešným praporem, ale na zastírání pravdy a na lži, plánují chemický útok na Ukrajinu, ze kterého chtějí obvinit Rusko.

Američané jsou tím dobře známi

Popírání Washingtonu nepomůže. Američané jsou dobře známi tím, že běžně vyrábějí nebezpečné látky, jedy, viry a bakterie, v přímém rozporu s příkazy OSN. Tyto jedy pak zkoušejí na lidech, ať už v cizině, nebo na svých vlastních. Statisíce byly takto vystaveny nebezpečným patogenům, nevyléčitelným nemocem a jiným jedům, bez jejich vědomí a souhlasu.

Americké laboratoře na Ukrajině byly podporovány ze 2,1 miliardového programu „Obranné agentury na zmenšení ohrožení“ (Defense Threat Reduction Agency, neboli DTRA) jejíž zúčtování, jako u všech amerických vojenských programů, je tajné, nebo dokonce nulové. Prostě si dělají co chtějí.

Jejich laboratoře se nacházejí jednak ve státech, které dříve patřily pod Sovětský svaz a také na Středním Východě, v Jihovýchodní Asii a v Africe.

Protože tento druh výzkumu byl za Presidenta Trumpa v Americe zakázán, Pentagon pověřil jeho pokračováním soukromé firmy, které se nemusí zpovídat Kongresu. Takže mohou směle prohlašovat, že žádné vojenské laboratoře nemají, protože to všecko za ně dělá někdo jiný.

Dokumenty dosvědčují, o co šlo

Ruské Ministerstvo obrany oznámilo, že podle nalezených dokumentů byly v laboratořích na Ukrajině vyráběny zbraně, jejichž použití mělo cílené zaměření na různé etnické skupiny. Byla rovněž nalezena dokumentace o vyvezení biologických vzorků ze země.

Igor Kirilov, vedoucí Nukleární, biologické a chemické ochranné skupiny ruské armády potvrdil, že bylo 350 cryo-nádob (cryo=hluboce zmražené), které obsahovaly krevní serum převezeno z ukrajinského Ministerstva zdravotnictví do laboratoře Dohertyho institutu v Austrálii, která zkoumá infekční nemoci. Bylo to provezeno pod záminkou zjišťování protilátek.

Člověk, který si říká Ben, dal na Twitter tři krátká videa, ve kterých ukazuje průvodní dokumenty pro tuto zásilku. Rovněž ukazuje dokumentaci, která dosvědčuje zaměření Dohertyho laboratoře na výrobu biologických zbraní.

Biologický výzkum v Kyjevě, Charkově a Oděse se podle Kirilova zabýval patogeny antraxu a výzkumem na jeho rozšiřování. Dále byla zkoumána Africká prasečí chřipka, mor, infekce z netopýrů, kombinace koronaviru s pravými neštovicemi, která je z 80% smrtelná a sama o sobě by dokázala vyhubit většinu Evropy, jak říká Pplk. Martin Koller. Podle něho chtěli Američané tuto směs použít proti Rusku.

Byl rovněž zkoumán způsob rozšiřování nebezpečných nemocí hmyzem. Ptačí a plazí patogeny byly upravovány, aby byly přenosné na člověka. Více než 140 nádob, naplněných ektoparasity netopýrů, což jsou blechy a klíšťata bylo vyvezeno z Charkova do zahraničí.

Bohužel, velká část důkazů byla již Američany, nebo Ukrajinci odvezena, nejspíš do Polska. To zahrnovala počítačové záznamy, biomateriály a také laboratorní vybavení. Pochopitelně se Američané nechtějí s takovým výzkumem prozradit, který je v přímém rozporu s příkazy OSN, kdy se těžce proviňují proti Paragrafu 1, „Zákazu biologických zbraní,“ viz dokument.

Pokusy na lidech byly rovněž prováděny

Pokusy s biologickými látkami, které mohly mít smrtelné následky byly prováděny na ukrajinském vojsku. 4400 ukrajinských vojáků a 1000 vojáků z Gruzie bylo podrobeno pokusům se 14 různými patogeny. I místní obyvatelstvo bylo těmto pokusům vystaveno, ovšem jako obvykle, bez jejich vědomí, což v případě potřeby obhajovali "únikem z laboratoře."

U vojáků byly napřed zjišťovány protilátky proti jedu, kterému měli být vystaveni. Případná úmrtí měla být hlášena do 24 hodin na Ukrajině a do 48 hodin v Gruzii. Jenže 249 úmrtí při pokusech s hepatidou C bylo utajeno tím, že důvod úmrtí byl uveden jako „neznámý.“

V Gruzii byly tyto pokusy prováděny převážně v Lugarově centru. Je to laboratoř, která je dobře známá pochybnou činností, častými nehodami a skandály. Její zaměstnanci, tak jako zaměstnanci laboratoří na Ukrajině, jsou kryti diplomatickou imunitou, i když diplomati nejsou. To proto, aby nemohli být souzeni za případná ublížení, nebo úmrtí. I když je nutno dodat, že diplomatická auta je možno na parkovišti laboratoře vidět. Zřejmě převážejí biologický materiál, dokumentaci, vzorky a jiné předměty. Dokumenty, toto potvrzující, jsou na stránce.

Nemohli dále zapírat

Poté, co to Nulandová řekla naplno a před Kongresem, nemohli Američané dále zapírat. Také Rusko vyšlo ven s dalšími dokumenty, které dokazovaly, že laboratoře na Ukrajině byly opravdu americkou záležitostí. Rovněž dokázali, že na Ukrajině byly vyráběny součásti biologických zbraní a že Spojené Státy to financovaly.

Zdá se, že ukrajinští specialisté, kteří v laboratořích pracovali, nevěděli všecko a nebyli si plně vědomi nebezpečí, které tyto biomateriály představují. Rovněž neměli ponětí k čemu byl celý výzkum zaměřen.

Je také podezření, že úmrtí 70 občanů vesnice Peski v Doněcké republice, kteří zemřeli na tuberkulózu, odolnou všem léčebným prostředkům, mohlo být zaviněno právě tímto tajným výzkumem. Jejich nemoc mohla byla způsobena záměrně, protože jak přiznal president Obama v r. 2010, Spojené Státy již v r. 1940 záměrně infikovaly občany Guatemaly syfilidou a gonorheou.

Jeden z nalezených dokumentů je Smlouva mezi Spojenými Státy a Ukrajinou, podepsaná v Kyjevě v srpnu 2005, která se týká zabránění úniku nebezpečných látek, technologie a dokumentů z ukrajinských laboratoří. Bod 1 tohoto dokumentu říká:

„Za účelem pomoci Ukrajině v zabránění úniku technologie, patogenů a odborných znalostí, které se nacházejí ve Vědeckém výzkumném institutu epidemiologie a hygieny (Lvov), v Ukrajinském vědeckém výzkumném proti-morovém institutu (Oděsa), v Centrální hygienické epidemiologické stanici (Kyjev) a na jiných místech na Ukrajině ...“ Zde přiznávají existenci patogenů na Ukrajině.

V dalším textu píšou:

„Celkové výdaje U.S. Ministerstva obrany za všechen materiál, zaškolení personálu a služby, potřebné v souvislosti s touto Smlouvou a všechny přídavné výdaje budou 15 milionů dolarů … Pomoc, která bude U.S. Ministerstvem obrany ukrajinskému Ministerstvu zdravotnictví poskytnuta, podle Bodu 1, může zahrnovat, ale není tím limitována, společný biologický výzkum, zjišťování biologického ohrožení a reakce na ně a pomoc s vylepšováním ochrany biologického materiálu, jeho kontroly a zodpovědnosti, za účelem zmenšení možnosti krádeže, nebo neoprávněného používání nebezpečných patogenů, které se nacházejí na Ukrajině v institucích, popsaných v Bodě 1.“

Jako další, spojení přes diplomatické cesty je vyjeveno:

„Materiál, který nebude v souladu s předepsanými požadavky, může být vrácen Ministerstvu obrany … skrze ambasádu Spojených Států v Kyjevě ...“

Na závěr je stanoveno, že všecky tyto informace musí být považovány za „citlivé informace“ a jako takové musí být chráněny před veřejností jak nejvíc to americký zákon dovoluje. Stejně tak vláda Ukrajiny se musí postarat, aby v rámci všech svých možností zabránila tomu, aby tyto informace byly vyjeveny veřejnosti. Podpisy jsou nečitelné a jména podpisujících nejsou uvedena, což může dělat tento dokument z právního hlediska neplatný.

Kdo financoval a vedl laboratoře na Ukrajině

Americká DTRA byla hlavním podporovatelem všech těchto aktivit. Jak již napsáno, Američané mají vládou zakázáno dělat výzkum biologických zbraní a proto se skrývají za soukromé firmy, které platí, vedou a kontrolují.

Jedna z firem kterou k tomuto účelu používají je CH2M Hill Engineering a druhá je Black & Veatch, která pracuje na vyvíjení biologických zbraní pro Pentagon již od r. 2003. V Kyjevě má Black & Veatch kanceláře dohromady s firmou Metabiota, se kterou podepsali $18,4 milionovou smlouvu v r. 2014. Do té doby nebyla Metabiota vůbec známa, ale v r. 2015 obdržela $13 milionů od firmy Rosemont Seneca na projekt, zabývající se „ochranou světa před epidemiemi.“

Rosemont Senecu vlastní Hunter Biden, syn současného presidenta. Je to ta stejná firma, které převedla manželka bývalého starosty Moskvy $3,5 milionů. Za co? Těžko říct, nikdo nepátral.

Jen tak na okraj, Hunter Biden se v r. 2011 zúčastnil schůzky s bohatým mexickým podnikatelem Eloy Vallinou, který je tchánem Lucindo Carrillo Ruize, vedoucího Juarezova drogového kartelu a je také blízkým příbuzným bývalého vedoucího tohoto kartelu. Zpráva o tomto spojení byla nalezena na Hunterově notebooku, kde byl objeven email agenta tajné americké služby (asi CIA nepotvrzeno), který Huntera uvědomoval o tom, že Ruiz byl postřelen během přestřelky.

Metabiota je partnerem firmy Eco Health Alliance, kterou vede Petr Daszak. Tento se proslavil tím, že pro Anthony Fauciho propagoval historku o netopýrech z Wu-chanu, na zakrytí amerického původu koronaviru. Vyznamenal se dále tím, že již v r. 2016 poslal Faucimu e-mail, kde psal, že „ ...pokud není infekční nemoc dostatečně strašlivá, lidé ji budou vesměs ignorovat. Takže ten hlavní činitel musí být media, která vytvoří paniku a investoři budou následovat, když v tom budou vidět zisk.“ Dr. Fauci rovněž posílal skrze Daszaka peníze do Wu-chanu, na výzkum.

Metabiota rovněž spolupracuje se známou CIA organizací, „In-Q-Tel,“ která byla založena americkým Ministerstvem obrany, Národním institutem pro zdraví, Gatesovou nadací, Googlem a Národnḯ geografickou společností (National Geographic Society).

Hlavní člověk Metabioty je Nathan Wolfe, který je rovněž ve správní radě Daszakovy Eco Health Alliance a je členem Obranného vědeckého výzkumu vojenské organizace DARPA, což je jedno z odvětví Pentagonu. Wolfe je rovněž jedním z „mladých globálních vedoucích“ Klause Schwaba a proto propaguje jeho Great Reset. V r. 2014 napsal Wolfe knihu, s názvem „Virální bouře: svítání nového pandemického věku.“ V knize děkuje svým přátelům, jedním z nichž je i známý pedofil, Jeffrey Epstein.

POZNÁMKA: Na některé odkazy v tomto článku se s českou IP adresou nedostanete. To proto, že to jsou stránky, blokované Evropskou Unií. Musíte změnit IP adresu na americkou, pak to funguje.

Známka 1.1 (hodnotilo 38)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

25

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 50 čtenářů částkou 8 903 korun, což je 25 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Proč Pentagon a CIA nasadily do čela totálního dementa Bidena?17.06.24 12:27 USA 0

V Německu roste počet útoků nožem - 14 tisíc pachatelů použilo nůž minulý rok17.06.24 12:26 Německo 0

Bilderberg neboli Kabal - Stínová Vláda/MASAKR světa17.06.24 11:53 Neurčeno 0

Stoltenberg: Musíme ukázat sílu, jaderné zbraně NATO půjdou do pohotovosti17.06.24 11:48 Neurčeno 0

Cvrčci součástí uzenin17.06.24 05:02 Česká republika 0

Kyjevem prošel pochod hrdosti LGBT17.06.24 04:33 Ukrajina 3

Po pandemii covidu lidé více umírají 16.06.24 17:59 Evropská unie 2

Česká republika má nejvyšší daň z příjmu firem ze zemí V4, ukazuje studie16.06.24 16:36 Česká republika 0

Euro se stává nedůvěryhodným16.06.24 16:24 Evropská unie 0

AMERICAN girl in Russia?! 16.06.24 10:09 Rusko 0

Ženevský mezinárodní institut pro výzkum míru žádá ICC o zahájení vyšetřování Ursuly von der Leyenové a vedení EU za spoluúčast na válečných zločinech15.06.24 20:04 Evropská unie 0

Pellegrini slovenským prezidentem15.06.24 19:28 Slovensko 1

V Itálii se podle nových zákonů musí vypnout 90% (k)radarů15.06.24 10:32 Itálie 0

"Ukázat svou sílu": americké námořnictvo vyslalo na Kubu jadernou ponorku USS Helena (SSN-725)14.06.24 14:46 USA 3

Saudská arábie vypověděla smlouvu s USA na nákup ropy výhradně za dolary13.06.24 20:10 Saudská Arábie 1

Jak nás vnímají politici, jak přemýšlejí ovce, a co s tím13.06.24 19:01 Neurčeno 6

EU potraviny jako zbraně hromadného ničení13.06.24 18:41 Evropská unie 1

Moskevská burza oficiálně pozastavuje všechny transakce v amerických dolarech a eurech13.06.24 18:21 Rusko 0

Macron - „Nechci předat klíče od moci krajní pravici“ 13.06.24 17:19 Francie 1

EU vám vyžene z hlavy topení plynem a ježdění na naftu. 13.06.24 16:05 Evropská unie 1

Měnové kurzy

USD
23,01 Kč
Euro
24,71 Kč
Libra
29,24 Kč
Kanadský dolar
16,77 Kč
Australský dolar
15,22 Kč
Švýcarský frank
25,86 Kč
100 japonských jenů
14,59 Kč
Čínský juan
3,17 Kč
Polský zloty
5,68 Kč
100 maď. forintů
6,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,01 Kč
1 unce (31,1g) zlata
53 344,23 Kč
1 unce stříbra
677,15 Kč
Bitcoin
1 543 240,47 Kč

Poslední aktualizace: 17.6.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 520