Podvodná operace NSA? Autentičnost uniklých dokumentů PRISM obklopena otázkami

Byl Edward Snowden vybrán předtím, než se rozhodl nechat uniknout dokumenty, a využit NSA?

Steve Kinney

17.6.2013 Komentáře Témata: USA 1663 slov

Nemohu s klidným svědomím umožnit americké vládě likvidovat soukromí, internetovou svobodu a základní svobody lidí na celém světě, za použití této obrovské šmírovací mašinérie, kterou nyní buduje.“ – Edward Snowden

Tajné služby krmily falešnými informacemi známé informátory nepřátel ve svých řadách dlouhou dobu, a jsou v tom velmi dobré.

Dnes je potenciální alarmista jedním z nejnebezpečnějších informátorů, se kterými se tajné služby mohou setkat.

Byl Edward Snowden vybrán předtím, než se rozhodl nechat uniknout dokumenty, a využit NSA?

Významné důkazy podporují možnost, že byl. Řada otázek vnáší pochyby ohledně autentičnosti powerpointové prezentace popisující PRISM, ale britský Guardian nepovažoval za vhodné to zveřejnit. Možná, že Glenn Greenwald by měl nechat tento soubor anonymně uniknout: Slovy samotného Snowdena – „Rozhodnout musí veřejnost“.

Byl Edward Snowden pod dozorem kontraktora tajné služby Booze Allena předtím, než vypustil dokument o PRISM?

Bezprostředně po skandálech s Wikileaks odpověděla na otázku „kdo bude dohlížet na dohlížitele“ americká komunita tajných služeb tím, že zavedla aktivní šmírovací a podrobné profilování vlastních analytiků a kontraktorů, kdy hledala potencionální alarmisty (1). Podle vlastního svědectví Snowden často probíral zločiny Agentury se svými spolupracovníky, což naznačuje, že byl profilován a v rámci vnitřního šmírovacího procesu NSA označen za potencionálního únikáře.

V rozhovoru s Glennem Greenwaldem Snowden popisoval chování na svém pracovišti v době, kdy zrálo jeho rozhodnutí nechat uniknout dokumenty:

„Když vidíte všechno, vídáte je častěji a poznáte, že některé z těchto věcí jsou zneužitím, a když o nich mluvíte na takovémto místě, tak pokud by šlo o normální práci, mají lidé tendenci je nebrat velmi vážně a nehodlají o nich mluvit. Ale časem tato povědomost o zločinech zesílí a začnete cítit nutkání o nich mluvit, a čím víc o tom mluvíte, tím víc jste ignorován, tím více je vám říkáno, že to není problém, dokud nakonec nepochopíte, že tyto věci musí být posouzeny veřejností, ne někým, kdo je prostě najat vládou“ (2).

Zpochybňování dokumentu

Tajné záznamy ministerstva obrany jsou vytvářeny tak, aby odpovídaly specifikacím formálního stylu, a jsou předmětem přísných vnitřních přezkumů. Po uveřejnění stránek prezentace PRISM si nezávislí analytici rychle povšimli výrazných nedostatků v dokumentu a informovali o nich (3). Další vyjádřili vážné pochybnosti ohledně původu prezentace PRISM, včetně bývalého hlavního právníka NSA:

„Stewart Baker, hlavní právní zástupce NSA v 90. letech, nyní právník u Steptoe and Johnson, řekl, že s PRISM nebo podobnou aktivitou vlády nebyl obeznámen, ale že uniklá powerpointová prezentace vypadá „potrhle“, stejně jako počáteční zprávy.
„Powerpoint je samý propagandistický trik, což z něj činí spíše marketingové balamucení, než informační nástroj – nevíme jaký je jeho původ a neznámé úplný kontext,“ řekl Baker. Dodal, s odkazem na informace v Post: „Vypadá to, že to bylo spíchnuto narychlo, a vypadá to špatně.“ – Declan McCullagh, Wired, 7. června 2013 (4).

Loga velkých amerických IT firem a poskytovatelů komunikačních služeb jsou rozeseta v horních částech powerpointové prezentace PRISM, jako upoutávky na sponzory na vestě jezdců NASCAR. Loga prodejců se často objevují vedle produktu v informačních dokumentech ministerstva obrany jako další a jsou někdy používána jako indikátor pozice prodejce v procesu nebo u zprostředkování. Ale formát „reklamního okénka“ v prezentaci PRISM je velmi neobvyklý a evidentně ojedinělý a přítomný pouze v dokumentu PRISM. Všichni uvedení prodejci vehementně popřeli, že by o programu PRISM popsanému v prezentaci věděli (5). Některá z těchto popření, jako od Twitter nebo Google, pochází od společností, které dříve vedly soudní spory proti nucenému sdělování údajů o svých uživatelích federálním agenturám (6).

Druhý PRISM?

Odtajněný dokument dostupný na internetu odhaluje zcela jiný program PRISM, výkonný nástroj integrované komunikační sítě pro protiteroristické krizové řízení ministerstva bezpečnosti otčiny. Tento PRISM integruje informování o incidentech, GPS sledování nouzových služeb a vozidel složek vynucování práva, veřejné výstražné sítě „odchozí 911“, CBN a další údaje od technických senzorů atd. Podrobný odtajněný popis „DHS PRISM“ z r. 2004 je dostupný na Cryptome (7). Zpráva RAND Corporation z r. 2007 definuje PRISM jako „nástroj plánování integrace, synchronizace a řízení zdrojů“ (8). Jeví se nepravděpodobným, že by dva na síť orientované programy, tak velké a odlišné jako PRISM DHS a NSA, oba fungující na území Spojených států, měly stejné pojmenování. Pouze Monty Python říká každému Bruce, „aby se vyhnul zmatku“.

Lhala by nám NSA?

Správa národní bezpečnosti (NSA) je oficiálně jednou z nejtajnějších agentur. Mezi pracovníky tisku ve Washingtonu patří k jejím oblíbeným přezdívkám „Žádná taková agentura“ a agentura „Nikdy nic neříkej“ (Never Say Anything).

Je proti dlouhodobé politice Agentury komentovat přímo jakékoliv tajné záležitosti, a její ředitelé neustále odmítali potvrdit či popřít jakoukoliv aktivitu, když byli dotazováni tiskem. Ale když britský Guardian přišel s únikem PRISM, ředitel Národní rozvědky rychle potvrdil, že dokument je autentický, a označil únik za „trestuhodný“.

„Neoprávněné uveřejnění informací o tomto důležitém a zcela legálním programu je trestuhodné a ohrožuje důležitou ochranu bezpečnosti Američanů.“ James R. Clapper, ředitel Národní rozvědky (9).

Toto velmi neobvyklé potvrzení vyvolává ohledně dokumentu PRISM více otázek, než poskytuje odpovědí.

Je možné, že by únik PRISM byl zorganizován NSA jako podvodná operace na podporu probíhající války Obamovy vlády proti alarmistům a 4. dodatku? Dokumenty kontraktora Federální rozvědky, HBGary, zveřejněné v r. 2011 anonymními hackery, obsahují i powerpointovou prezentaci s metodami útoků na Wikileaks, a tento dokument uvádí Glenna Greenwalda, který přišel s historkou PRISM, jako specifický cíl:

„Prezentace, kterou viděl Independent, doporučuje útok na Wikileaks na mnoha frontách, včetně vědomého poskytování falešných dokumentů této internetové stránce, aby se podkopala její důvěryhodnost, a kybernetických útoků, aby se odhalilo, kdo jsou lidé nechávající Wikileaks uniknout dokumenty, a pronásledování sympatizujících novinářů.“
„Jedním ze zmíněných byl Glenn Greenwald, Wikileaks podporující reportér v USA. Na Salon.com Greenwald uvedl, že jeho první reakcí bylo „nechat to jako absurdnost“. – Jerome Taylor, Independent (10).

Britský Guardian uveřejnil historku o PRISM v den zahájení vojenského soudu s Bradley Manningem. Uniklý dokument PRISM zcela určitě ovlivní debatu, jak ohledně ochrany alarmistů, tak šmírování ze strany státu, a ovlivňování je součástí denního chleba naší výzvědné komunity. Někteří komentátoři začali velmi rychle žvanit ve prospěch volného a neomezeného šmírování ze strany státu (11), a narůstá konsensus, že zprávy líčící PRISM jako masovou domácí šmírovací zatahovací síť byly podvodné a plané. Washington Post, který to uveřejnil ve stejné době, jako britský Guardian, zmírnil svůj postoj k dopadům materiálů PRISM na občanská práva (12). A mezitím se zdá, že všichni zapomněli na Romas/COIN.

Univerzální šmírování: Romas/COIN, Odyssea a další

Stejné porušení bezpečnosti v HBGary, které odhalilo návrhy na vypouštění falešných úniků a cílení na osobu reportéra Glenna Greenwalda, rovněž odhalilo existenci skutečného šmírovacího programu, s dramaticky mnohem nebezpečnějšími dopady na občanské svobody, než jaké má PRISM: Romas/COIN, a jeho plánovaný nástupce Odyssea. Barrett Brown shrnul to, co je známo o tomto programu, v článku na internetové stránce Project PM:

„Aby bylo ucházení se o zakázku úspěšné, vyžadovalo si to zkombinování schopností zřejmě až desítky firem, a zajistila se tak možnost monitorování milionů konverzací a jejich automatická analýza, kdy lze širokou škálu osobních údajů získávat a uchovávat tajně, a kde lze určitý neznámý objem informací zveřejňovat dané populaci prostřednictvím různých prostředků, aniž by šlo rozpoznat, že skutečným zdrojem je americká vojenská rozvědka. Toto vše je pouhým přídavkem k dalším možnostem, které nejsou z omezeného popisu patrné, kdy program jako celek je pravděpodobně provozován společně s dalšími šmírovacími a propagandistickými aktivy řízenými USA a jejich partnery.“ (13)

Podle interních e-mailů z r. 2010 a 2011 byla HBGary hlavním kontraktorem koordinujícím nabídky od Google, Apple, AT&T a dalších, s cílem vytvořit rozšířenou a zmodernizovanou verzi systému informační války Roman/COIN. Malá publicita věnovaná uvedení těchto vysoce postavených prodejců v dokumentech HBGary mohla inspirovat loga ve stylu NASCAR zdobící pochybnou prezentaci PRISM.

Když byly zveřejněny e-maily HBGary, nacházela se nabídka na Odysseu u HBGary a její partneři čekali na změny u požadavků na program od ministerstva obrany. Od doby, kdy HBGary připravovala nabídku konkurující Northrop Grumman ve snaze získat si pozici hlavního kontraktora programu Odyssea, uběhly dva roky. Odyssea by měl být nyní již dokončen, nebo se dokončení blížit.

Je možné, že by únik PRISM měl za cíl přimět Američany, aby dramaticky podcenili skutečné domácí šmírovací schopnosti naší NSA? Můžete si to myslet, ale já to komentovat nemohu.

Poznámky:

 1. Eric Schmitt, White House Orders New Computer Security Rules, New York Times, October 6, 2011
 2. Glenn Greenwald interviews Edward Snowden, Guardian US, Sunday 9 June 2013
 3. Are the NSA’s PRISM slides photoshopped?, Top Level Telecommunications, June 7, 2013
 4. Declan McCullagh, “No evidence of NSA´s ´direct access´ to tech companies”, Wired, June 7, 2013 at
 5. Joanna Stern, NSA PRISM: Dissecting the Tech Companies’ Adamant Denials of Involvement in Government Spying Program, ABC News, June 7, 2013
 6. Declan McCullagh, Justice Department tries to force Google to hand over user data, CNET News, May 31, 2013
 7. Declan McCullagh, DOJ sends order to Twitter for WikiLeaks-related account info, CNET News, January 7, 2011
 8. MAJ Gregg Powell and COL Charles Dunn III, Homeland Security: Requirements for Installation Security Decision Support Systems, Battle Command Battle Lab (Gordon), March 21, 2004
 9. Carl Rhodes, Jeff Hagen, Mark Westergren, A Strategies-to-Tasks Framework for Planning and Executing Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) Operations, RAND Corporation, 2007
 10. James R. Clapper, Director of National Intelligence, DNI Statement on Activities Authorized Under Section 702 of FISA, June 06, 2013
 11. Jerome Taylor, The US bank and the secret plan to destroy WikiLeaks, The Independent February 13, 2011
 12. Tim Worstall, NSA’s PRISM Sounds Like A Darn Good Idea To Me: This Is What Governments Are For, Forbes, June 7, 2011
 13. Peter Weber, Is the NSA PRISM leak much less than it seems?, Yahoo! News, Jun 10, 2013
 14. Barrett Brown, Romas/COIN, Project PM,
  See also Barrett Brown, A sinister cyber-surveillance scheme exposed, UK Guardian, June 22, 2011

NSA Deception Operation? Questions Surround Leaked PRISM Document´s Authenticity vyšel 12. června na Global Research. Překlad Zvědavec.

Známka 1.3 (hodnotilo 23)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

28

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 56 čtenářů částkou 9 767 korun, což je 28 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Krach přichází z Bruselu19.07.24 13:56 Česká republika 0

Fentanyl začíná zabíjet i v České republice 19.07.24 12:12 Česká republika 0

Svět postihl výpadek IT systemu19.07.24 11:01 Neurčeno 1

Další alarmující napojení Trumpova budoucího viceprezidenta JD Vance19.07.24 07:20 USA 0

Evropská komise schválila přidělení nevojenské pomoci Ukrajině ve výši více než čtyř miliard eur!18.07.24 19:09 Evropská unie 3

Unijní aplikace, která o vás řekne všechno. Zásah Bartoše usnadnil špehování18.07.24 18:33 Česká republika 1

Evropský parlament potvrdil von der Leyenovou na postu předsedkyně Komise18.07.24 17:03 Evropská unie 5

Co si myslí zdravá část poslanců EU je přímo neslučitelné s EU "hodnotami"18.07.24 13:21 Evropská unie 1

Řádně 3x očkovaný Biden prý dostal COVID18.07.24 11:11 USA 2

Unikátní seznam pohlaví. Kam se hrabou ty Cibulkovy!18.07.24 08:43 Neurčeno 1

Za 14 dní budou Azováci v Praze. Za 500 Kč si s nimi můžete popovídat17.07.24 20:24 Ukrajina 3

Odvážný onkolog prolomil mlčení o podivných „turborakovinách“ a byznysu kolem léčby17.07.24 18:55 Slovensko 0

Tour de France 2024: Návrat povinné roušky!17.07.24 18:46 Francie 1

Většina českých poslanců Von der Lejnovou nepodpoří 17.07.24 15:15 Evropská unie 0

Panika v EU kvůli novému viceprezidentu17.07.24 14:39 USA 0

Český grýn dýl. To aby jste věděli do čeho konkrétně jdeme17.07.24 07:14 Česká republika 0

S Pavlem přišla vojenská junta. Foltýn - označí vás za dezinformátora, konec v práci17.07.24 07:04 Česká republika 0

„Odvolat.“ Politici zdrceni výrokem Pekarové o atentátu na Trumpa17.07.24 06:54 Česká republika 0

Dvacet let proměny....16.07.24 19:22 Francie 0

Holandsko v rámci green dealu zavádí daň z "kravských prdů" 100EUR na krávu na rok16.07.24 12:49 Nizozemsko 4

Měnové kurzy

USD
23,19 Kč
Euro
25,27 Kč
Libra
30,03 Kč
Kanadský dolar
16,91 Kč
Australský dolar
15,55 Kč
Švýcarský frank
26,14 Kč
100 japonských jenů
14,74 Kč
Čínský juan
3,19 Kč
Polský zloty
5,89 Kč
100 maď. forintů
6,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,56 Kč
100 rublů
26,33 Kč
1 unce (31,1g) zlata
56 846,22 Kč
1 unce stříbra
693,80 Kč
Bitcoin
1 473 331,52 Kč

Poslední aktualizace: 18.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 12 116