Superkonspirační teorie o lidské oběti

Radek Prokop

24.1.2012 Komentáře Témata: Společnost 2153 slov

V důchodovém věku mám dostatek času vyhledávat informace a ověřovat je. Systém, ve kterém jsme nuceni žít (nejde o svobodný výběr) se obdivuhodně po staletí chová stále stejně. Pravdu chápu jako absolutní hodnotu, tedy ověřitelný fakt ať už historicky nebo současný.

Můj pocit ze současné světové moci je prostý. Bez ohledu na ideologie a pravdu (fakta) velmi krutá mašinérie zjevně reprezentována "státní" mocí, generačními bankéřskými kruhy, perfektní propagandou staletí vede lidstvo k ideálu světové vlády. Jeden právní systém, jedna armáda, jeden šťastný lid pod vedením "osvícené" politiky.

Přitažlivá myšlenka, která po tisíciletí přitahuje vůdce světového náboženství a politiky napříč politickými a náboženskými směry. Stále přichází noví "velitelé" světa, nové náboženské doktríny, ale i internetoví "věrozvěsti" . Spojuje je neodolatelná touha přikazovat nám, lidem jak máme žít, abychom byli šťastní a spokojení. Výsledek je ale zcela obrácený!

Místo do vysněného "ráje" se dostáváme do takového stavu společnosti, kdy i Kocourkov zůstává pozadu za zcela iracionálním, krutým politicko – náboženským systémem, který je "globalizací" vnucován již prakticky po celé planetě. Revoluce střídá revoluci, placenou stejnými rodinnými bankéřskými klany.

A po každé revoluci přichází zklamání, neboť přináší prostor pro "novou" vládu, která nás nechá vykřičet, zasnít, mít naději, aby se ukázala s výsledkem často perverznějším než ty předchozí.

Navzdory tomuto šílenému koloběhu se ale lidé stali přemýšlivějšími a kreativnějšími. Často hnáni dobrou myšlenkou se věnovali výzkumu, přerozdělování, humanistickým ideálům, aby jejich myšlenky byly překrouceny, zbytek začleněn do propagandy a tak sochy velkých myslitelů jsou dnes záštitou pro systém, který je zničil a dnes ničí nás.

Jeden příklad naší historie. Jan Amos Komenský, (dnes by byl označen za konspiračního teoretika beze sporu) zaštiťuje "svým jménem" budovy vysokých škol, které nejen zcela popírají jeho názor o objektivním zkoumání jevů a škole jako místu pro probuzení talentu, radosti a chuti žít nejen pro sebe, ale naopak učí službě "novému světu".

Pokud bych směl přirovnat dnešní etapu dění ve světě k obdobím historie, hovořil bych o Feudalismu, tedy degenerativním zákonům vládcích „šlechtických“ rodů a jejich pohůnků. Feudalismus proslul kontrolou nad nevolníky a úchylnými praktikami ponižování a likvidace lidí.

Žádali jste o pracovní povolení, povolení k svatbě, sčítali Vás a pomocí důmyslných odměňování udavačů a špehů jste měli malé vymezení. Buď dřít pro často superúchylné požitky perverzních vládců, nereptat! A za to Vám "oni" dovolili mít třeba ženu a díte (dnes už tomu tak není a to zdaleka nejen v Čínské lidové republice). Nebo Vás ambice přivedli do střední a vyšší společnosti skrze přijetí doktrín a speciálnější službu (zaprodáním talentů a inteligence) šlechtě.

Tlak státu, reprezentovaný (jako i dnes) rodinnými "šlechtickými" a "královskými" klany a přerozdělovacím systémem, který umožňuje živit parazitující šedou zónu byrokracie za požitky a výsady (dnes se tomu říká klientismus) je staletí podepírán stejnou silou, zvráceným chováním církve (Dříve vedla války otevřeně, dnes skrytě a o to hrůznější, zmíním povinné podepisování souhlasu s válkami, například v Jugoslávii během obřadů všech mě známých církví.)

Církve, která vypracovala pro pozdější (dnešní) použití zřejmě nejšílenější metody fyzického a psychického týrání, válek. Po pečlivém studiu papežského trůnu mohu zmínit pro příklad výslechy mrtvého, takzvaný posmrtný synod. Papež Štěpán sedmý nechal vykopat mnoho měsíců mrtvého papeže Formosu, aby jej osobně vyslechl a nakonec i potrestal a znovu zakopal…. (více informací zde: http://zakazany.denicek.eu/politika-a-nabozenstvi/jak-to-pekli-papezove.html )

To všechno víme, ale s kým máme tu čest dnes?

Když se lidé hádají mezi sebou, zatíženi břemeny hypoték, ideologií, vírou v ekonomii, náboženství či „vědu“, (která v mnoha případech doslovně zešílela a přestala plnit svou funkci službě pokroku, ale naopak se stala krytím pro velmi vyšinutá díla). Nemají čas na studium, navíc denně otravováni, indoktrinováni smrští mediálního braku.

Mezi stovkami shlédnutých videí na internetu, desítkami let studií jsem v posledním týdnu si poskládal (fakta) obrázek, který mne přinutil napsat tyto řádky.

Napříč staletími se lidstvem táhne okultní rituál obětování krve dítěte. Ustálené rčení "moloch" popisuje skutečné praktiky (starověku), kdy se do rozžhavené kovové sochy házely novorozenci jako oběť božstvům.

V podobném čase "povstalo" učení skupiny lidí, kteří si mysleli, že jsou povoláni k tomu podmanit si svět, neboť jsou lepší (vyvolenou) rasou než my, pro ně otroci (dnes moderněji v termínech vědy, ale i státu lidské zdroje).

Jejich zbraní jsou existující okultistická učení (často vydávané za „vyšší vědění a znalost kosmických principů či „božího tajemství“) nikoliv však o tom, jak způsobit svět lepším, ale jak pomoci důmyslných systému destruovat rodinu, zdraví, rozpoutat války, umlčet fakta a naplněním plánu je nahrazení rozmanitosti světa universální doktrínou "Jeden svět", nebo též "New world order".

Tato postupná infiltrace skutečně svědčí o plánu, který je stále přítomen v našem dění a není tolik důležité, jak je návod na destrukci života na zemi nazýván, ale že probíhá.

Je úspěšný zejména naší neobranou faktů, pravdy, kdy jsme vychovávaní stále důsledněji k přijetí víry v "New world order", tedy víry ve státní systém budoucího spojeného světa. Nebo také víry v „boží“ vedení církví, která ale (viz dokument č.2) ruku v ruce se státním, politickým systémem „New Word order“ přijala za vlastní doktrínu.

Pochybovat se nesmí, musíme slepě věřit ideologickým, náboženským, vědeckým a státním vůdcům, že nás tam dovedou. Do pozemského „ráje“.

Tento přenos zodpovědnosti za vlastní činění na službu politickému, náboženskému systému nás důmyslně přivedl do dnešních neutěšených dní. Kdy je matkou stejná idea, kterou prosazují politici, ale také náboženství celá staletí. Sjednocený svět plný lásky, dostatku, pohody. Nejen Byzant, ale také Hitler a obecně politici tuto říši specifikují jako tisíciletou říši, někteří odvážnější potom věčnou.

Systém má problém

Problémem šílené vize o jedné politické moci nad světem jsme my, lidé.

Navzdory péči střídajících se ideologií, vlád žijeme a rozrůstáme se. I stát přiznává, že je to problém.

Ano, lidé se navzdory předpokladům tohoto plánu dožívají přes veškerou péči šílených vládců vyššího věku. Levopravé politické strany, jako ale i náboženské doktríny jsou překvapeny. Místo radosti nad vyšším věkem dožití občanů v některých (!) státech slyšíme, že je nás moc a žijeme moc dlouho. Vůdcové jsou doslova zděšeni z toho, kdo nás uživí, když je nás tak moc (?), kdyby to nebylo tragické, bylo by to úsměvné.

Je zde problém "Lidské zdroje" (oficiální název dneška pro lidi…) se neredukují podle vize základní knihy (Eugenika, dnes genové inženýrství, rodičovské poradny atd.), ale žijí v "rozvinutém" světě dokonce déle.

To, co by každý rozumný vládce, zejména při dnešních technologiích považoval za radostný výsledek své vlády (?), tedy dlouhověkost občanů je dnes naopak zděšující věcí pro libovolnou vládu.

"Máme problém, lidé umírají později, než by pod naší péčí měli".

Systém tedy zavelí: „dobře, posuneme věk odchodu do důchodu, uděláme jej pružným, abychom lidské zdroje uživili......

A tak se už dnes můžeme dozvědět, že za padesát let se bude chodit do důchodu mnohem později. „Oni“ vědí, jaká bude demografická „křivka“ nebo to předstírají? Nevědí nic, ale jistě mají starost o to, kdo uživí armády život ztrpčujících úředníků a samotné vládce systému… Budiž

Rituální dětské oběti 21 století...

Myslím, že mnoho čtenářů si oprávněně řekne. „Tohle všechno víme, přemýšlíme o tom, čteme o tom na posledních, zbývajících svobodných stránkách internetu.“ Napíšu tedy i pro mne novinku, která předčila veškeré má dosavadní studia systému a dovolím si jí dát do kontextu, který se nabízí a nabídnout východisko.

Co lze shrnout jako fakt, který je neoddiskutovatelný.

Těžko zpochybníme, že svět je veden k jednomu správnímu celku pomocí důmyslně tvořených nadnárodních politických a průmyslových organizací, které korunuje OSN (Dvě války museli bankéři vyprovokovat a zaplatit, než se podařilo ji ustanovit velmi jednoduše řečeno). Vidíme, že iracionální právní systém ve prospěch zločinu, zbavení lidských práv, legalizace vraždění, mučení podvazuje národní systémy práv a spojuje celky (národy, etnika) pod jednu světovládu.

Vidíme centralizaci nejen hospodářskou, reprezentovanou nelidskými nadnárodními koncerny, které vytlačují podnikání, mrzačí a likvidují lidi, jejich soběstačnost, patentují si potraviny a pod záminkou "energetických plodin" vedou systém k nedostatku potravin a díky patentování osiv, které legislativy přejímají i k možnosti přežití. V mnoha civilizovaných státech, které jsou "napřed" už dnes je přechovávání osiv zločin s těžkým žalářem. Více informací zde:

http://www.youtube.com/watch?v=nfX1wCopEZw

Po tisíciletí zemědělci ta nejlepší semena přirozeně šlechtila tím, že právě ta vybraná po pečlivém čištění (dnes trestný čin (!), podobně jako připravování dalších potravin doma) nechala pro osev a také jako zásobu pro možná léta sucha. Unikátní video snímek potraviny a.s. zde:

http://www.youtube.com/watch?v=s01ubofkG8s

Dnes jsou patentovány nejen buňky, (pod záminkou jejich genetické úpravy ať už skutečné či fiktivní, ale také zvířata, plodiny a technologické postupy zdravotní. Mamutí „zemědělské“ koncerny mají dokonce vlastní armádu, která udává a vede k soudům či likvidaci lidi, kterým dokonce vítr jenom zanese (infikuje) do jejich pole kupříkladu geneticky modifikovanou kukuřici, která je základem dnešních průmyslové výroby potravin. (viz odkazovaná přednáška)

S tím vším se nemohu smířit, ale umím s tím žít. S čím se mi ale žije velmi těžko je to, že dnes kromě plánů na sjednocený svět, redukci lidí a dalších zdánlivě nemožných praktik dále probíhá rituál obětování dítěte.

Poprosím Vás, abyste věnovali pozornost třem dokumentárním filmům (v češtině nebo slovenštině), které nemusí již dlouho být na internetu ke ztažení a zejména tomu o čem vypovídají.

První je přednáška Anity Petek, která desetiletí studovala informace o vakcinaci, statečně o nich přednášela publikovala, autority farmaceutického průmyslu přez veškerou snahu nevyvrátili její doklady.

To video je zde: http://www.mustwatch.cz/film/anita-petek-dimmer-ockovani-impflugen/

V tom videu zazní mimo další fakta, která dokladují démonicky důmyslný postup při ubližování lidem od nadnárodních farmaceutických firem pod příkazem státní mašinerie. Zazní tam, že děti jsou očkovány tak brzy (2-3 měsíce) po porodu, protože je to ideální čas, aby se až z odstupem u nich vyvinuly choroby mozku (další profit pro farmaceutický průmysl), poruchy alergické, imunologické a další nemoci často psychické takto uměle vytvářené pro profit z „léčiv“.

Klíčovým faktem pro tento článek ale je, že farmaceutické firmy používají pro infikování dětí vakcínu, která se vyrábí mimo jiné nestvůrnosti ze zemřelých dětí, mrtvých plodů. Není pro to jakýkoliv vědecký důvod, Anita Petek kontaktovala v této věci i farmaceutické firmy. Není autority, která by je mohla kontrolovat než jejich vlastní "akreditované laboratoře", stát jim "prostě věří" (detailně odkazovaná přednáška). Dětští lékaři nejsou vzděláváni v této věci, jen za profit distribuují, sami zneužití místo ochrany nemoc pro další profit tohoto šíleného koloběhu.

Tedy farmaceutické firmy, stejně jako za nacistického německa, zabíjí pomocí vakcín bezbranné děti, dělají dále na nich své pokusy a abychom byli poníženi opravdu do důsledků, tak zárodky nemocí (očkování je nevědecká disciplína), které iracionálně vpravují do dětí pěstují na dětech zemřelých, které tyto vakcíny už zabily, například syndromem náhlého úmrtí.

Prosím, abyste posoudili toto video:

http://www.youtube.com/watch?v=RaA3_QuvjeY&feature=related

Jako druhé video si dovoluji doporučit přednášku Profesora Dr. J. Waltera, který z mého pohledu zatím nejlépe, bez hodnocení a fanatismu odkrývá pozadí okultistických sekt, tajných společností, sekt náboženských a jejich přesah do dnešních dní. Není to jen Vatikán se svou tajnou policií, založenou také k tomu, aby se "krysí" cestou nacističtí tyrani, „vědci“ mohli dostat do služeb vítězů války, kde nacisté ve svých výzkumech pokračovali, často ve výsadních postaveních.

A jako poslední je zde několik minut vyjádření Bila Gatese, který na vnitřní kongresu se přeci jen neudržel a hovoří o svém vztahu k očkování a k použití vakcinace a zdravotnického systému pro redukci obyvatel, rozumějme lidských zdrojů.: http://dotsub.com/view/b0283182-4c24-4b1b-bef8-202996e68afe

Závěr:

Fakta, důmyslně organizované skupiny zvrácených, ale mocných lidí od starověku k dnešku cizopasí na lidské společnosti, po staletí vyučují stejné psychologické nauky o rozložení rodiny, morálky, budování válek, stále obětovávají děti. Vědomě bez kontroly veřejnosti, odborné kontroly (tu zřizují sami) vpichují do dětí stále více toxinů, extraktů z mrtvol osob postižených rakovinou a nejraději z mrtvých plodů dítěte.

Tato zrůdnost by šla pochopit ve středověku, dnes mne natolik děsí, že píši článek, abyste si mohli sami tyto věci posoudit, ověřit.

Tím jsme došli na konec cesty, k permanentní válce, kdy obchodníci, kteří "uzdravují" působí záměrně a vědomě i nemoci a smrt dětem, v tom spatřuji tu hrůznost. Jedna organizace působí nemoci, utrpení i „léčbu“ a to zaštítěna zákonem. Již dnes je trestné například v USA léčit dietami a tak si mnozí američtí lékaři otevírají ordinace například v Mexiku. Do času, než systém „ošetří“ i tento únik k rozumnosti.

Pokud žiji ve společnosti, která nic nedělá proti tomu, aby její děti byly mrzačeny a zabíjeny ve prospěch nikoliv peněz (Ty si tisknou sami), ale sadistických ideologií pod záštitou státu. Pokud stejná společnost dovolí, aby se bez jediného odborného důvodu tyto vakcíny propagovaly, byly uzákoněny jako povinné a vyráběly se z mrtvých plodů (kterých prý - viz film) je všude dost, jak učí farmaceuti "ochránci zdraví", pak v ní nejde žít.

Naděje

Více lidí si pod tlakem mediální masáže, lží, doktrín politiky i náboženství toto uvědomí a vznikne zde žaloba, ale hlavně poptávka po řešení tohoto sporu.

Dnes farmaceutické firmy vyrábí nemoci a statistiky, který stát bude potřebovat jejich ochranu před kterou nemocí, nemoci si vymýšlí spolu s léky a reklamními kampaněmi. Prakticky každé chování lidí, dětí už dnes má svou diagnosu (více zde: http://www.celostnimedicina.cz/video-psychofarmaka-penize-s-cejchem-smrti.htm , )

To vše je hodně šílené, ale přijal bych to. Ty firmy ale způsobují utrpení nemluvňatům pod rouškou "jejich ochrany", časují přesně, aby se projevy nemocí staly dalším profitem pro jejich službu čemu?

Velmi Vás prosím, abyste si našli čas na ty dokumenty, jsou pečlivě vybrány jako nejvíce vypovídající, dokladující z těch co jsem měl možnost vidět.

Prosím, abyste si udělali názor, zda a jak lze pomoci.

Známka 1.5 (hodnotilo 222)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

67

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 103 čtenářů částkou 23 396 korun, což je 67 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

300 milionů imigrantů získalo právo se přesídlit do Evropy!29.05.23 04:36 Evropská unie 0

Nová daň z mobilů a počítačů 27.05.23 16:50 Česká republika 1

MUSÍME SI POMÁHAT25.05.23 23:21 Česká republika 0

Petice občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy25.05.23 14:18 Česká republika 1

Ve Zvolenu se poprali 3 američtí vojáci - tohle nás tu možná čeká také24.05.23 18:34 Slovensko 0

60 miliard za obrněnce! 24.05.23 17:43 Česká republika 1

USA mohou na poslední chvíli uvažovat o invazi na Ukrajinu23.05.23 21:27 Ukrajina 2

Smlouva s USA podepsána 23.05.23 19:39 Česká republika 3

Pan děkan Miroslav Ševčík neporušil etický kodex VŠE23.05.23 13:18 Česká republika 1

Chorvatský europoslanec Mislav Kolakusic veřejně prohlašuje WHO za TERORISTICKOU organizaci23.05.23 12:10 Chorvatsko 1

USA plánují dodat zbraně za 500miliónů USD na Taiwan21.05.23 17:51 Tchaj-wan 2

Kudy z krize21.05.23 09:57 Česká republika 0

Když se český prezident paktuje s baderovci20.05.23 19:19 Česká republika 1

Vlastimil Tlustý vytáhl čísla 20.05.23 16:51 Česká republika 0

Není voják jako voják. 18.05.23 21:56 Neurčeno 1

Armáda cvičila odvody18.05.23 13:31 Česká republika 2

Díky, státe!18.05.23 11:54 Česká republika 1

Ministryně obrany Jana Černochová poletí o víkendu do USA17.05.23 18:56 Česká republika 1

Klaus Schwab ve 20ti minutách. TV dokument „Co je Great Reset?“ jako pomůcka pro nevěřící17.05.23 18:47 Neurčeno 5

Jediná reklama s transgenderem způsobila propad prodejů o 20%16.05.23 07:39 USA 1

Měnové kurzy

USD
22,11 Kč
Euro
23,69 Kč
Libra
27,33 Kč
Kanadský dolar
16,27 Kč
Australský dolar
14,46 Kč
Švýcarský frank
24,46 Kč
100 japonských jenů
15,75 Kč
Čínský juan
3,13 Kč
Polský zloty
5,24 Kč
100 maď. forintů
6,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,60 Kč
100 rublů
27,44 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 972,99 Kč
1 unce stříbra
512,22 Kč
Bitcoin
611 248,88 Kč

Poslední aktualizace: 29.5.2023 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 23 659