Ještě jednou masový vrah Breivik

Vladimír Stwora

26.7.2011 Komentáře Témata: Terorismus, Lidská práva 1699 slov

Uf. vy mi tedy dáváte zabrat. Tolik pětek za jeden článek jsem snad ještě nedostal. Vytýkáte mi nedomyšlenost, naivní víru v to, co tvrdí masmédia, vyjadřujete zklamání, že jsem pro trest smrti, když přeci vy jste si mě dávno zařadili do škatulky levicových humanistů, kteří jsou proti trestu smrti tak nějak od přirození.

Prosím čtenáře, aby se mě nepokoušeli zaškatulkovat. Nejsem ani levicový, ani pravicový, nemám rád ta označení, protože podle mě se přežila a neplatí. Nesleduji žádnou oficiální ideologii ani žádný směr žádného hnutí. Řídím se výhradně svým vnitřním kompasem a intuicí. Proto mám tolik nepřátel. :-) Pravičákům vadí, že jejich lpění "křesťanských hodnotách", ať už se pod tím skrývá cokoliv, považuji za pokrytectví, levičákům, že stejně tak považuji za pokrytectví jejich vyzdvihování práv teplých, feministek a multi-kulturalismus.

Mohu se mýlit, nemám žádný patent na rozum. A také nejsem příznivec velkých konspirací, i když mnoho čtenářů, hlavně těch, co sem občas zabloudí z mainstreamu, považuje Zvědavce za čistě konspirativní web. Není tomu tak. Pokud existuje možnost vysvětlit věc normálně, přijmu ji spíše.

Udělejte si tedy u mého jména čárku, že Stwora je v určitých případech pro trest smrti a vždy byl. Argumenty odpůrců trestu smrti znám, četl jsem je mnohokrát, nejméně jeden (nebezpečí justiční vraždy) je dostatečně vážný na to, aby byl trest smrti omezen na mimořádné případy, kdy jde o zvlášť hnusný čin a pachatel je znám nade vší pochybnost. Společnost by měla mít možnost odstranit nebezpečné šílence. Těch důvodu pro trest smrti je ovšem více, snad se mi podaří se k tomu vrátit ve zvláštním článku. Zatím jen napíši, že to souvisí s mým názorem, že zbavit člověka dlouhodobě svobody je někdy krutější, než ho rychle pověsit.

Ovšem, že se musí s vynášením rozsudku smrti opatrně a měla by být stanovena přísná kritéria, kdy jej lze vynést. Týkaly by se zřejmě případů masových vražd spáchaných vědomě a plánovitě. Dovolte, abych zopakoval často používané přirovnání společnosti k lidskému organismu. I v něm někdy dojde k situaci, kdy je pro zbytek organismu lepší, bude-li jedna jeho část amputována raději než dlouhodobě léčena.

Ještě k tomu škatulkování. Minulý týden mi jedna paní poslala nevelký elaborát – návrh na řešení finanční krize. Navrhovala, aby vlády začaly tisknout nezadlužené peníze, jen za cenu papíru a barvy, a tyto peníze rozdávaly lidem jen tak – za nic. :) Když jsem tu její práci odmítl uveřejnit s tím, že by to čtenáři, kteří přece jen malinko tomu rozumějí, roztrhali, a že by to snížilo vážnost Zvědavce, napsala mi, že čím víc hluchnu, tím jsem nevrlejší. Tak to je ovšem podpásovka. Nevešel jsem se jí do krabičky, kam si mě zařadila poté, co jsme zde na Zvědavci opakovaně odhalovali banksterské grázly a vyjadřovali sympatie s lidmi, kteří se stali jejich obětmi.

Pojďme ještě jednou probrat vaše argumenty a námitky vůči mému článku. Mimo rozčarování z mé podpory trestu smrti mi vytýkáte, že jsem přehlédl některá fakta ukazující na složitější pozadí. Konkrétně:

Bezpečnostní dril na stejném místě a ve stejnou dobu. Několik dnů před akcí prováděly zvláštní jednotky policie cvičení v centru města jen několik set metrů od místa, kde došlo k výbuchu. Cvičení bylo zaměřeno na výbuch bomby, tedy přesně to, co se stalo, a policie se při něm slaňovala z budovy. Cvičení zapomněli oznámit předem, takže řada lidí byla dost vyděšená. Správně připomínáte, že v případě minulých, tzv. teroristických útoků v Británii, Španělsku a Americe byla také ve stejnou dobu prováděna podobná cvičení.

To je sice pravda, ale tentokrát nebyla ve stejnou dobu a na stejném místě. Byla blízko, ale nekryla se.

Účelem cvičení konaných ve stejné chvíli a na stejném místě, kdy dojde ke skutečnému útoku, je zmást nezasvěcené členy bezpečnostních složek (o skutečném útoku ví jen několik zasvěcených) natolik, aby nechaly skutečný útok proběhnout do konce. Jakmile dělí cvičení a skutečný útok několik dnů, ztrácí tento argument na důležitosti.

V Oslu se jednalo o sérii výbuchů, vypověděli to svědci, uveřejnila i naše média, píše Lin. Také jsem to četl, ale může jít o nepřesné svědectví. Po výbuchu nastal zmatek, který si těžko dovedeme představit, pokud jsme to nezažili. Je docela možné, že někde ještě něco bouchalo, sypala se drť a sklo, padaly předměty, jejichž stabilita byla výbuchem porušena. Nevylučuji to, ale zatím to neberu jako důkaz hlubší konspirace.

Bomby byly i na ostrově. Jak se tam dostaly? pokračuje Lin. Jaké bomby to byly? Viděl je někdo? Ptám se. Ukazovaly je v nějakém televizním šotu? Já vím, psala o tom média. :) Nu, je otázka, čemu v médiích chceme věřit a čemu ne.

Pozor, já to tvrzení nevyvracím. Pouze si dovolím malinko pochybovat. Je docela možné, že tam opravdu byly. Jak se tam dostaly? Nevím. Nejspíše je tam dovezl několik dnů předem a někde ukryl. Bylo by to proveditelné? Snad. Vyloučit to úplně zatím nelze. Do stejné kategorie spadá i dost zásadní otázka, odkud měl ten chlap tolik střeliva? Musel mít u sebe mnohem víc než těch zhruba sto nábojů. Laicky bych to odhadoval na nějakých 500 až 1000 nábojů. Ty náboje něco váží a mají určitý objem, jen těžko je mohl mít celou dobu u sebe. Nešlo o náboje do pistole, ale do rychlopalné zbraně, tedy větší ráže a váhy. Odkud je vzal? Nevíme. Snad by se k tomu zde mohl vyjádřit nějaký odborník na zbraně. Otázka: Kolik váží a jaký objem zaujímá řekněme tisícovka nábojů do samopalu?

Opět Lin: Kdy si tam tedy Anders ty bomby nachystal, když v pátek měl plné ruce práce v Oslu? Nebo je "líčil" dopředu? Tak proč o tom není zmínka v jeho přesném "deníčku"? Třeba už to nestačil doplnit. Poslední dny před akci měl asi dost málo času na sepisování paměti. Ale opět jen spekuluji.

Někteří svědci tvrdí, že na ostrově střílelo více lidí. Ano. Někteří to prý tvrdí. Jiní nikoliv. Teorie více střelců zatím nebyla ani potvrzena ani vyvracena. Počkejme si.

Když dojde k takovým jatkám, lidé, kteří jsou oběti, jen málokdy vnímají realitu přesně. Jejich svědectví nutno brát s rezervou. Bylo by dobré, kdyby se časem vynořil nějaký záznam nebo foto, třeba z mobilního telefonu. To by hodně pomohlo. Zatím máme nějaká nepříliš jasná svědectví, která nelze s určitostí brát jako důkaz hlubší konspirace.

Norsko bylo potrestáno za to, že se od srpna nechce účastnit bombardování Libye, píše Tarpley na Prison Planet. Uvádím tady tento argument, aniž bych ho komentoval. Nemám na to sílu. Jestli chcete, tak tomu věřte. Za sebe říkám „blbost.“

Ještě Lin: Nic vás nenapadá? Ani ohledně toho "eposu" (je stěží k uvěření, že to psal sám), ani "zvláštností", že to dopředu uveřejnil? Ani ohledně fotek a "nenápadného" vyzdvihování křesťanského fundamentalisty, zednáře, pravicového extrémisty, vysokého blonďáka nordických rysů? Možná vás napadne podle toho, co se bude dít dál. Naznačím jen to, že Anders vlastně zastával názory, se kterými by dneska souhlasila většina (nejen) evropské populace … Andersovi budou všichni s myšlenkami Rona Paula nebo Nigela Farage pokládáni za nebezpečné teroristy. Také všichni zastánci tradičních hodnot, národních kultur, nádnárodní identity. S odsudkem křesťana to nebude tak horké, proto byl Anders vyobrazený jako zednář. V článku jste se ptal "kolik Andersů je mezi námi". Říkám vám, že všichni jsme potencionální Andersové. A v tom je celý "vtip" akce Norsko. I země nebyla vybraná náhodně.

Zcela souhlasím. Ale o tom, že ten případ bude zneužit určitými skupinami k prosazování svých zájmů, jsem psal v tom článku, který se tolika lidem tak moc nelíbil. :) Teď je jen otázka, zda to jisté skupiny nastražily, nebo pouze využily této tragedie. Osobně se přikláním k druhé verzi. Dokud nebude více důkazů.

Zběžně jsem se díval na ten Breivikův manifest. Je to precizně zpracovaný dokument o 565 stránkách. Obsahuje stovky citací, odkazů a vysvětlivek, dokonce veršů. Mám dost velkou pochybnost o tom, že by to byl schopen sepsat jeden člověk v horizontu několika roků. To není manifest, to je téměř vědecké dílo. Pokud by to psal Breivik, neměl by absolutně čas připravovat tak rozsáhlý zločin. Dokonale strukturováno, rozděleno do kapitol včetně křížových odkazů. To by naznačovalo, že Breivik nebyl jediný.

Položme si naši oblíbenou otázku, komu to prospělo. Vezměme nejprve naše obvyklé padouchy:

Nadnárodní korporace (farmaceutika, Monsanto, ropné společnosti, vojensko-průmyslový komplex): Zisk pro ně: nula. V tomto případě jsou zřejmě z obliga.

Vláda USA a Izraele: Zisk pro ně: Nic zvláštního. Mohli by se sice rozhodnout udělit Norsku lekci za neposlušnost, za podporu Palestiny a určitou vlažnost v boji proti „terorismu“, za neochotu pokračovat v bombardování Libye, ale tak nějak mi to připadá příliš vykonstruované.

Mossad, CIA (uvádím odděleně, protože to jsou státy ve státě, které často konají, aniž by hlavy, které je mají řídit, věděly): Zisk pro ně: Nic zvláštního. Breivik je názorově jakýmsi hybridem, je Zednář, pro-Izrael, proti Arabům a muslimům, ale pokud by to opravdu proběhlo v režii Mossadu a CIA, spíše by si vybrali nějaký jednoznačnější model. Nejlépe nějakého fanatického muslima.

Banksteři a finančníci: Zisk pro ně: nula. Ti mají zájmy jedině si nahrabat, o politiku a ideologii se až tak nestarají. Jejich účast v podstatě vylučuji.

Loutkaři prosazující NWO: Ano, tady by byl určitý zisk. Snaha vyděsit lidi, znejistit je, ukázat na nebezpečí pravicových radikálů, následně zdůvodnit zvýšená bezpečnostní opatření. Jejich účast připouštím, ale zatím není dostatek důkazů.

Takže z obvyklých padouchů jen strůjci NWO by měli určitou motivaci. Nevím, zda to stačí k závěrům.

Na závěr

Hromadní a sérioví vrazi existují. Máme o tom rozsáhlou literaturu, jsou vypracovány jejich psychologické profily, někteří psychiatři jim věnují rozsáhlé analýzy. Ve většině případů šlo o vyšinuté jedince, jen málo z nich konalo jako článek větší organizace nebo spiknutí. Zde je jejich seznam podle počtu obětí: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_serial_killers_by_number_of_victims Breivik patrně do této smutné tabulky patří také.

Zlobíte se na mě, že „naivně“ věřím médiím. Ušlo vám, že nevěřím nikomu. Ani masmédiím, ani tak zvaným alternativním zdrojům. Každou informaci znovu převažuji a hodnotím, než ji přijmu. (Z téhož důvodu jsem opatrný, co se týče závěrů ohledně globálního oteplování. Možná jste si všimli, že na rozdíl od jiných alternativních webů, které věnují hodně energie vyvrácení "mýtů" kolem globálního oteplování, Zvědavec je v tom zdrženlivější.) Je to luxus pochybování, který si nenechám vzít. Je možné, že se nikdy nedovíme, zda jednal sám nebo ve skupině, zda byl někým nastrčen nebo ne. Smiřme se s tím. Dokud nebudou jasnější důkazy podle zásady amerických soudů beyond reasonable doubt (nad rozumnou míru pochybnosti), snažme se vidět věci spíše jednoduše.

Známka 2.3 (hodnotilo 190)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

28

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 56 čtenářů částkou 9 767 korun, což je 28 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Krach přichází z Bruselu19.07.24 13:56 Česká republika 0

Fentanyl začíná zabíjet i v České republice 19.07.24 12:12 Česká republika 0

Svět postihl výpadek IT systemu19.07.24 11:01 Neurčeno 3

Další alarmující napojení Trumpova budoucího viceprezidenta JD Vance19.07.24 07:20 USA 1

Evropská komise schválila přidělení nevojenské pomoci Ukrajině ve výši více než čtyř miliard eur!18.07.24 19:09 Evropská unie 3

Unijní aplikace, která o vás řekne všechno. Zásah Bartoše usnadnil špehování18.07.24 18:33 Česká republika 1

Evropský parlament potvrdil von der Leyenovou na postu předsedkyně Komise18.07.24 17:03 Evropská unie 5

Co si myslí zdravá část poslanců EU je přímo neslučitelné s EU "hodnotami"18.07.24 13:21 Evropská unie 1

Řádně 3x očkovaný Biden prý dostal COVID18.07.24 11:11 USA 2

Unikátní seznam pohlaví. Kam se hrabou ty Cibulkovy!18.07.24 08:43 Neurčeno 1

Za 14 dní budou Azováci v Praze. Za 500 Kč si s nimi můžete popovídat17.07.24 20:24 Ukrajina 3

Odvážný onkolog prolomil mlčení o podivných „turborakovinách“ a byznysu kolem léčby17.07.24 18:55 Slovensko 0

Tour de France 2024: Návrat povinné roušky!17.07.24 18:46 Francie 1

Většina českých poslanců Von der Lejnovou nepodpoří 17.07.24 15:15 Evropská unie 0

Panika v EU kvůli novému viceprezidentu17.07.24 14:39 USA 0

Český grýn dýl. To aby jste věděli do čeho konkrétně jdeme17.07.24 07:14 Česká republika 0

S Pavlem přišla vojenská junta. Foltýn - označí vás za dezinformátora, konec v práci17.07.24 07:04 Česká republika 0

„Odvolat.“ Politici zdrceni výrokem Pekarové o atentátu na Trumpa17.07.24 06:54 Česká republika 0

Dvacet let proměny....16.07.24 19:22 Francie 0

Holandsko v rámci green dealu zavádí daň z "kravských prdů" 100EUR na krávu na rok16.07.24 12:49 Nizozemsko 4

Měnové kurzy

USD
23,19 Kč
Euro
25,23 Kč
Libra
29,94 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
15,50 Kč
Švýcarský frank
26,08 Kč
100 japonských jenů
14,73 Kč
Čínský juan
3,19 Kč
Polský zloty
5,89 Kč
100 maď. forintů
6,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,56 Kč
100 rublů
26,44 Kč
1 unce (31,1g) zlata
55 630,89 Kč
1 unce stříbra
677,02 Kč
Bitcoin
1 549 524,95 Kč

Poslední aktualizace: 19.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 25 299