Možná malé, možná dočasné, ale je!

Malé vítězství rozumu

Vladimír Stwora

18.1.2011 Komentáře Témata: Společnost, Kouření 2360 slov

Pokud zrovna jsem v Čechách, často chodívám do obchodního centra Metropole Zličín. Ne, že bych měl obchodní centra v lásce, ale prostě musím. Ve vesnici, kde bydlím, nekoupím ani známku. Po nákupech základních potravin jsem míval ve zvyku zabrousit do některé kavárničky v Metropoli na kafe a cigaretu. Při poslední návštěvě v ČR jsem na kafe chodit přestal. V rámci realizace Hitlerovy vize za svět bez kuřáků zakázali v celé Metropoli kouřit. Z nějakých patnácti kavárniček v obchodním centru zůstala jediná, kde se ještě kouřilo, a majitel mi prozradil, že i oni budou muset brzy kouření zakázat jsa tlačeni vedením Metropole.

Na internetu jsem si našel adresu vedení Metropole Zličín. OC patří Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft (typická česká firma) a o správu se stará Pinnacle Central & Eastern Europe, s.r.o. (další typická česká firma – ach jo).

Napsal jsem jim tento email:

Dobrý den
nevím přesně, na koho se mám obrátit, vaše webové stránky neuvádějí žádné jméno, všechno se skrývá za nic neříkajícími jmény Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft a Pinnacle Central & Eastern Europe, s.r.o.
Chci vám sdělit, že NESOUHLASÍM s novým projevem politické korektnosti, který aplikujete na všechny restaurace ve zmíněném centru bez výjimky a plošně. Jde mi zákaz kouření. Chápal bych, kdybyste část restaurací ponechali nekuřácké a část (alespoň jednu nebo dvě) pro kuřáky. Na vašich stránkách uvádíte (cituji)
Naším cílem je připravit pro všechny klidné a příjemné prostředí, ve kterém nejen najdou vše, co potřebují či po čem touží, ale ve kterém zároveň mohou strávit svůj volný čas s rodinou či přáteli v pohodě a bez stresu.
Opravdu? A proč tedy u nás, kuřáků vyvoláváte stres tím, že nás nutíte chodit kouřit ven jako kdybychom byli občané druhé kategorie? Nebo si myslíte, že kuřáci nemají žádná práva?
Než zase přispěcháte s obecnou formulí o škodlivosti pasivního kouření, chci vás upozornit, že
a) nekuřáci mají své nekuřácké restaurace a nic je nenutí chodit do kuřáckých
b) škodlivost pasivního kouření NIKDY NEBYLA VĚDECKY POTVRZENA. Viz příloha.
Připomínám, že vaše snaha vytvořit svět bez kuřáků není nová. Prosazovali ji i nacisté a sám Adolf Hitler byl fanatický nekuřák. Jistě se teď v pekle směje, jak se jeho plány na "čistou, ideální společnost" realizují.
Dnes jsem byl v restauraci Illy Cafe v Metropoli Zličín fotografován mužem z vašeho personálu. Fotografoval návštěvníky, kteří kouří - patrně jako důkaz, abyste mohli vedení příslušné restaurace skřípnout. Považuji takové jednání za neetické a mafiánské.
Pokud se opravdu rozhodnete udělat z Metropole Zličín v duchu politické korektnosti plně nekuřácké prostory, přestanu tam já i řada mých přátel - kuřáků chodit.

Odpověděla Center Manager, která se představila jako Erebai Linda. Budiž jí k dobru, že psala bezchybnou češtinou. Bohužel nesmím publikovat její doslovnou odpověď, paní Linda si to nepřála, nicméně mohu její odpověď převyprávět vlastními slovy. Paní Linda se odvolává na platnou legislativu ČR. Novelizovaná legislativa „neumožňuje v žádných prostorách nákupního centra kouření neboť není splněna podmínka stavebně oddělených prostor ve smyslu Zákona č. 305/2009, kterým se změnil Zákon č. 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, účinnému od 1.7.2010.

Našel jsem si ty zákony. Ach, Bože, proč jsem měl při jejich pročítání pocit deja vu? Dikce i formulace jako kdyby vypadly z téže formy, která formovala i podobné zákony platné v Kanadě. Napsal jsem paní Lindě toto:

Vážená paní Lindo,
děkuji za Vaší odpověď, která mě ale neuspokojila. Oháníte se zákonem č. 305/2009, kterým se změnil zákon 379/2005 Sb. Připadá mi, že oba zákony používáte podle zásady "kdo chce bít psa, hůl si najde". Stavebně oddělené prostory se týkají pouze případů, kdy v jedné provozovně je sekce kuřáků a nekuřáků (§8, odst. 3c zákona 305). Zákon Vám ale dává možnost také vymezit kuřácké zařízení (tedy zařízení pouze pro kuřáky) pokud bude toto zařízení zřetelně označeno grafickou značkou Kouření povoleno a bude mít zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem (§8, odst. 4 zákona 305/2009). Jsem přesvědčen, že alespoň některé kavárničky v obchodním centru Zličín by mohly bez velkých stavebních úprav zůstat kuřácké. Konkrétně například už zmíněná Illy Cafe.
Paní Lindo, v populaci je skoro 30 % kuřáků. Plně respektujeme Vaše právo na čistý vzduch, ale ponechte nám také právo někde si zakouřit. Nejsme občané druhé kategorie a odmítáme nedůstojně postávat před vchodem jako někdo, kdo je nečistý. Říkáte, že práva kuřáků končí tam, kde začínají práva nekuřáků. Souhlasím. Ale pojďme to také říct obráceně. Práva nekuřáků končí tam, kde začínají práva kuřáků. Pokud budou kavárny obojího typu, tj. kuřácké i nekuřácké, ponechme nekuřákům právo chodit do svých a kuřákům do těch svých. Nemáte prostě právo označit celý rozsáhlý komplex nákupního centra za nekuřácký, protože to diskriminuje třetinu populace. A navíc by Vaše tvrzení, že (cituji) Naším cílem je připravit pro všechny klidné a příjemné prostředí, ve kterém nejen najdou vše, co potřebují či po čem touží, ale ve kterém zároveň mohou strávit svůj volný čas s rodinou či přáteli v pohodě a bez stresu bylo lživé. Pak byste totiž museli napsat Naším cílem je připravit pro nekuřáky klidné a příjemné prostředí, s případným dovětkem kuřáky ať vezme čert. Ujišťuji Vás, že pokud se se kuřáci naštvou a začnou Vaše centrum bojkotovat, poznáte to na odbytu. K tomu, aby se naštvali, stačí někdy jiskra. Například vhodně formulovaná výzva někde na internetu.
Ty Vámi citované zákony jsou vrcholem úskočnosti a licoměrnosti. Vím, že za to nemůžete, ale i tyto mizerné zákony Vám dávají prostor, pokud by byla z Vaší strany dobrá vůle.
Odvoláváte se na WHO a dokonce uvádíte odkaz. Děkuji, prošel jsem si to. To, o čem WHO píše, je nádherným příkladem junk science. To je "věda", při které si "vědci" vytknou cíl, který chtějí prokázat, a pak selektivně vybírají důkazy potvrzující požadovanou "pravdu" a potlačují ty, které se jim nehodí. V předchozím emailu jsem Vám poslal odkaz na to, jak si stejným způsobem americká EPA vytvořila "pravdu" o škodlivosti pasivního kouření.
V tom odkazu, co jste poslala, se píše:
The study found that there was an estimated 16% increased risk of lung cancer among non-smoking spouses of smokers. For workplace exposure the estimated increase in risk was 17%. However, due to small sample size, neither increased risk was statistically significant. Although, the study points towards a decreasing risk after cessation of exposure.
To je nádherný, hadí jazyk. Takže co se vlastně dokázalo? Odhadnuté zvýšení 16% rakoviny plic u partnerů kuřáků? A jak byla ta statistika počítaná? Nevíme to, ale můžeme celkem jistě předpokládat, že museli změnit statistické metody výpočtu a vybrat jen ty studie, které potvrzovaly daný cíl, přičemž ignorovat ty, které to nepotvrzovaly. Stejně jako to učinila americká EPA, viz ten už dříve uváděný článek. Nicméně i samotná WHO připouští, že testovaný vzorek byl příliš malý na to, aby byl statisticky významný.
WHO ztratila poslední morální kredit minulý rok, kdy vyvolala obrovskou hysterii kolem prasečí chřipky jen proto, aby obří farmaceutické firmy shrábly pohádkový profit za neúčinné a zbytečné očkovací vakcíny. Je prokázáno, že v komisi ve WHO rozhodující o vyhlášení pandemie zasedali lidé, kteří byli současně členy správních rad farmaceutických firem. Odkazy mohu poslat, budete-li chtít vědět o tom více. V každém případě WHO není důvěryhodná organizace.
Nechci tady obhajovat kouření, ale jednu perličku "důkazu" si přece jen neodpustím. Jistě jste slyšela o statistikách úmrtnosti následkem kouření. "Každý rok zemře v ČR 50 tisíc lidí následkem kouření" a podobně. (číslo si přesně nepamatuji, ale tak nějak) Položila jste si někdy otázku, JAK tyto statistiky vznikají? Víte o tom, že neexistuje žádný strop pro předčasné úmrtí následkem kouření? I kdyby kuřák zemřel ve 120, bude pořád veden ve statistice "předčasně zemřelých následkem kouření". A protože každý někdy zemře, není těžké vyrobit 50 tisíc "předčasně zemřelých".
Chápu a uznávám, že kouření smrdí. Nekuřáci mají právo na čerstvý vzduch. Pokud bude v místnosti 10 kuřáků a jeden nekuřák, musí se těch 10 podřídit a nekouřit v jeho přítomnosti. Ale v domě je mnoho místnosti a při trošce dobré vůle lze některé ponechat i kuřákům. Ten dům je metafora Vašeho obchodního centra.
Děkuji
podpis

Paní Linda si znovu našla čas na odpověď. Ale byla to odpověď vyhýbavá. Bylo vidět, že už ji ta komunikace se mnou otravuje. Prý ji nepřísluší soudit kvalitu zákonů, ona je pouze dodržuje, Také neposuzuje věrohodnost zdravotních studií, napsala (neřečeno, ale vyplývající – ona jim prostě věří.)

Ale je ochotna, pokud některý z nájemců bude ochoten investovat do vzduchotechniky a jednotku „řádně uzavře“, aby ani proužek dýmu nedráždil nosíky nekuřáků, kouření v takto odděleném prostoru dovolit.

Moje odpověď:

Paní Lindo,
děkuji za Vaši odpověď. Myslím, že byla poslední a dále se už nemíníte tím tématem zabývat a věnovat mi svůj čas. Za řadou zdvořilostních frází a hezkých slov se skrývá jasný vzkaz: Je rozhodnuto.
V případě, že někdo z nájemců bude ochoten do svých prostor investovat, jednotku řádně „uzavře“ a splní i ostatní podmínky předepsané Vámi zmíněným právním předpisem, pak mu v takových úpravách nebudeme bezdůvodně bránit.
Víte, já bydlím 25 let v Kanadě a mohu porovnávat. Před 10 lety schválili v Kanadě zákon VELMI PODOBNÝ zákonu č. 379/2005 Sb. Vyhlásili, že kuřácké prostory musí být odděleny a dobře ventilovány. Majitelé barů a restaurací reptali, někteří změnili své podniky na nekuřácké, ale mnozí z nich nakonec investovali prostředky a vytvořili oddělené prostory. Víte, co se stalo pak? Bylo to až úsměvné. Nekuřácké prostory bývaly prázdné, kdežto ty kuřácké bývaly přeplněné. O dva roky později vydali novelu původního zákona, kde se uvádělo, že oddělené prostory nestačí, ale že musí mít neprodyšné (dvojité) dveře, aby ani vánek kouře neohrozil zdraví nekuřáků. Někteří majitelé restaurací to vzdali, malá skupinka ale vydržela a znovu investovala do dvojitých dveří.
O rok později přišla třetí novela. Kouření se podle této novely zakazuje ve všech barech a restauracích. Důvod? Perzonál je nucen vdechovat kouř když obsluhuje v kuřáckých prostorách a to ohrožuje jeho zdraví. Stovky tisíc dolarů, které majitelé restaurací v Kanadě investovali do drahé ventilační techniky a stavebních úprav, byly v ... víte kde, že?
Právě ta lstivost kanadských zákonodárců mě překvapila. Tak se nedivte, když jsem k tomu řešení skeptický. Samozřejmě nájemci by byli blázni, kdyby dělali stavební úpravy.
Jinými slovy, vyhrála jste. Ale bude to pro Vás (a tím nemyslím jenom Vás osobně, ale všechny militantní a netolerantní naplňovatele Hitlerovy vize o novém, lepším světě nekuřáků) Pyrrhovo vítězství. Hitler také tvrdil, že kouří jenom poťouchlí intelektuálové a Židé, kdežto nový německý nadčlověk, zdravý a silný, kouřením pohrdá. Jak legračně se historie opakuje, že?
Věříte něčemu, protože tomu věřit chcete a protože jiní užiteční idioti Vám dali do rukou klacek ve formě Zákona. Je to v souladu s Vaším osobním názorem. Kdybych pátral v hlubinách Vaši mysli, našel bych skutečný důvod Vaší netolerance. Nikoliv zdraví, ale to, že kuřáci smrdí, Vám vadí. A protože to smrdění jaksi není moc pádný argument, balíte to do vznešených zdůvodnění o ochraně zdraví. Ptám se s prezidentem Klausem (zapřisáhlým nekuřákem), proč tedy nezakážete (v celém areálu metropole Zličín) prodej cigaret rovnou, když Vám tak velmi jde o naše zdraví? Proč to pokrytectví?
Vy si neuvědomujete, že někdo (hodně vysoko) úmyslně rozdmychává antagonismus mezi lidmi. Ať jsou to cikáni proti bílým, ženy proti mužům, homosexuálové proti heterosexuálům, děti proti rodičům, mladá generace proti starým a konečně kuřáci proti nekuřákům, je to pořád o jednom. Dříve, před 20 lety takové problémy nebyly, dnes tady jsou. Vám nedochází, že je s námi šikovně manipulováno, aby lidé vybíjeli svou energii v boji proti sobě samým a neměli čas přemýšlet nad skutečnými parazity a zločinci dnešního světa. Vykonáváte roli úderné pěsti a roli užitečných idiotů v potírání kuřáků a nechápete, že dnes jsou na tapetě kuřáci, zítra to budou třeba holohlaví a možná jednoho dne i Vy sama se ocitnete v nějaké pronásledované skupině. Až budou kuřáci eliminováni, bude lidem předhozena jiná skupina. A opět to bude zdůvodňováno obavou o naše zdraví, jako vždy.
Ale už Vás nebudu dále obtěžovat. Ještě jednou Vám děkuji za Váš čas, který jste věnovala psaní svých odpovědí. Nebude Vám vadit, když z této konverzace na dálku udělám článek a zveřejním na svém serveru, že ne?
Podpis

Na poslední otázku odpověděla paní Linda záporně. Vadit jí to bude. Proto jsem její odpovědi zde vynechal, jak jsem napsal na začátku. Nicméně své vlastní dopisy publikovat v plném znění mohu.

Tím naše korespondence skončila.

A nastojte. Dnes mi napsala kamarádka Dagmar, že v Metropoli v mé oblíbené kavárničce, se už zase kouří! Poslala foto, které přikládám.

[V metropoli Zličín se už zase kouří]

Ne, nemyslím si, že kouření opět povolili (zákon/nezákon) na základě mých dopisů. Spíše na základě citelného poklesu návštěvnosti a tím zisku. To jsem zaznamenal sám prostým okem. Kdykoliv jsem tam byl po zákazu kouření, zela křesílka a stolky prázdnotou. :) Ale možná naše korespondence přeci jen malinko přidala na vážkách straně kuřáků při rozhodování.

Je pravděpodobné, že kouření zase brzy zakážou, zákon č. 305/2009 platí a je jen otázkou času, kdy jej začne znovu někdo prosazovat. Ale i tak je to zajímavé malé vítězství.

Na základě vyměněných emailů s paní Lindou jsem zjistil, že máme – my kuřáci – silný argument, který fanatici nekouření nedokážou dost dobře odrážet. Dávám ho tímto do placu všem kuřákům a na vztek nekuřákům. Je třeba neustále upozorňovat, že zakazování kouření je vlastně prosazováním myšlenek nacistů a hlavně Hitlera. Tohle nekuřáci neradi slyší. Pokud řeknou, že to je blbost, pokračuje naše argumentace takto: Nacisté měli mnoho vizí o světě, který chtěli budovat, mezi jinými to měl být svět bez kuřáků. Nacismus byl společnosti odsouzen jako celek. Není možné argumentovat, že tenhle kousek nacistické filosofie ještě ano a tenhle už ne. Konečně, kdo má právo říct, které myšlenky nacistů byly dobré a které špatné? Vy? Co když příště přijde někdo a bude tvrdit, že koncentráky byly také OK? Fanatickým zakazováním kouření vlastně podporujete a propagujete hnutí potlačující lidská práva. A na to je paragraf 260a. t.ř.

Že je to překroucený argument? Samozřejmě, že ano. Používám jejich zbraně, druhá strana překrucuje také.

A teď nenávistní nekuřáci, pukněte vzteky! :)

Pro méně chápavé ještě jednou má pozice v bodech:

  • Kouření škodí.
  • Nepodařilo se prokázat, že pasivní kouření škodí.
  • Nekuřáci na kuřáky nedoplácejí, je to přesně naopak.
  • Nekuřáci mají právo na čistý vzduch a nikdo jim ho nesmí upírat.
  • Kuřáci nejsou občany druhé kategorie a není možné je úplně vykázat ze všech zastřešených i nezastřešených prostor.
  • Jsem pro to, aby se část kaváren a restaurací ponechala kuřácká a část nekuřácká zhruba v poměru, v jakém jsou zastoupeni kuřáci v populaci.
  • Státu nejde o naše zdraví, operovat tedy při plošných zákazech tímto argumentem je podvod.
Známka 2.2 (hodnotilo 183)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

28

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 56 čtenářů částkou 9 767 korun, což je 28 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Co chce Kamala Harris?22.07.24 11:28 USA 0

Přibývá sebevražd dětí! 22.07.24 11:13 Česká republika 0

Nová pokuta pro majitele solárních panelů, zdraží se jim elektřina22.07.24 09:17 Česká republika 0

Problémy s návratem astronautů z mezinárodní kosmické stanice22.07.24 06:31 USA 0

Biden ukončil kandidaturu na prezidenta21.07.24 20:40 USA 1

Mig vs. B-52: ruské stíhačky odrazily dva americké bombardéry od ruských hranic21.07.24 19:36 Rusko 0

Dr. Mike Yeadon: Vyhlášení pandemie COVID-19 ze strany WHO v březnu 2020 bylo podvodné21.07.24 19:13 Neurčeno 0

Europarlament odmítl odsoudit atentát na Trumpa21.07.24 19:08 Evropská unie 2

Německo se připravuje na přijetí 800 000 vojáků NATO, aby čelili „ruské hrozbě“ ve východní Evropě21.07.24 11:25 Německo 0

Systém nutí automobilky vyrábět elektroauta mimo poptávku 21.07.24 05:09 Evropská unie 1

Maďarsko může přijít o polovinu dodávek ropy z Ruska21.07.24 05:03 Maďarsko 2

Dohoda o bezpečnostní spolupráci a dlouhodobé podpoře mezi Ukrajinou a Českou republikou21.07.24 01:27 Česká republika 0

Ivan Hoffman - Budoucnost: Povinné odvody do armády20.07.24 15:42 Evropská unie 2

Zavedení digitálního rublu20.07.24 15:09 Rusko 0

Pokud Rusko znovu zaútočí, Česko bude do 24 hodin jednat, podepsali Fiala a Zelenskyj20.07.24 07:35 Česká republika 5

Krach přichází z Bruselu19.07.24 13:56 Česká republika 0

Fentanyl začíná zabíjet i v České republice 19.07.24 12:12 Česká republika 0

Svět postihl výpadek IT systemu19.07.24 11:01 Neurčeno 12

Další alarmující napojení Trumpova budoucího viceprezidenta JD Vance19.07.24 07:20 USA 1

Evropská komise schválila přidělení nevojenské pomoci Ukrajině ve výši více než čtyř miliard eur!18.07.24 19:09 Evropská unie 3

Měnové kurzy

USD
23,18 Kč
Euro
25,24 Kč
Libra
29,94 Kč
Kanadský dolar
16,83 Kč
Australský dolar
15,49 Kč
Švýcarský frank
26,08 Kč
100 japonských jenů
14,72 Kč
Čínský juan
3,19 Kč
Polský zloty
5,89 Kč
100 maď. forintů
6,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,56 Kč
100 rublů
26,38 Kč
1 unce (31,1g) zlata
55 652,79 Kč
1 unce stříbra
677,18 Kč
Bitcoin
1 544 712,12 Kč

Poslední aktualizace: 21.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 31 010