Lidé, bděte!

Ivo Krieshofer

3.12.2010 Komentáře Témata: Nový světový pořádek 2729 slov

Když prezident Eisenhower skončil své druhé volební období prohlásil:

»Celkový vliv vojenskoprůmyslového komplexu je cítit v každém městě, v každém státě, v každém úřadě federální vlády. V činnosti vlády se musíme vyvarovat šíření neomezeného vlivu vojenskoprůmyslového komplexu. Musíme rovněž stát na stráži, aby státní politika neupadla do zajetí vědeckotechnické elity.«

Jeho nástupce John F. Kennedy si byl vědom závažnosti Eisenhowerova varování a pokusil se připravit zákony, které by vliv vojenskoprůmyslového komplexu omezily. Jak dopadl, všichni víme. Spisovatel špionážních románů a agent CIA Howard R. Hunt, který mj. vedl kampaň za svržení legálně ustavené vlády v Guatemale v r. 1953, řídil vylodění v Zátoce sviní na Kubě, mající svrhnout Fidéla Astra a který se vyznamenal v aféře Watergate, přiznal před svou smrtí v roce 2007 své rodině, že byl součástí konspirace na zabití prezidenta Kennedyho, kterou řídil viceprezident Lyndon B. Johnson. (Dodnes jsou dvě třetiny amerických občanů přesvědčeny, že o konspiraci šlo.)

Od Kennedyho smrti uplynulo 47 let a moc amerického vojenskoprůmyslového komplexu se stala téměř absolutní. Stačil opanovat nejenom Spojené státy, ale zaměřil se na celý svět, na ovládnutí surovinových zdrojů, zejména ropy a plynu. Po pádu SSSR se USA staly dominantní supervelmocí, která neměla významného nepřítele. Aby výnosný obchod se zbraněmi neustrnul, musel se vytvořit nový nepřítel, v podobě dosavad věrného služebníka Saddáma Hussaina a po zničení Dvojčat, WTC, v Bin Ladinovi, rovněž doposud věrnému služebníkovi, který se stal představitelem mezinárodního terorismu.

Politický marketing a jeho vznik

K dosažení obecného souhlasu s takovou politikou posloužily myšlenky Edwarda Louise Bernayse (1891 – 1995), jednoho z nejvlivnějších Američanů 20. století. Ten v roce 1923 vydal knihu Crystallizing Public Opinion, (Krystalizace veřejného mínění), v roce 1928 kroniku Propaganda, v roce 1947 The Engineering of Consent. (Formování souhlasu). v nichž stanovil pravidla a směry pro tvorbu veřejného mínění . Získal pochybný titul „otec překrucování“ a zahájil éru vědeckého masového ovlivňování. Jemu vděčíme za pojem a představu slova „image“, on nahradil zdiskreditované slovo propaganda pojmenováním Public relation - PR.Ve své práci se nezaměřoval jen na prodej nějakého zboží či služby, ale šlo mu o celkovou změnu chování veřejnosti požadovaným směrem.

Bernays byl synovcem zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Zatímco strýc používal své principy k odhalení skrytých motivů lidského podvědomí, Bernays jich použil k tomu, aby zastřel skutečné komerční a politické úmysly a vytvářel iluze. Byl přesvědčen o tom, že porozumění instinktům a symbolům, které motivují člověka, umožní formovat chování mas. Viděl svůj úkol ve vytváření obrazů stavících produkty nebo politické koncepty do příznivého světla, a to tak, aby si lidé vůbec nevšimli, že jsou ovlivňováni. Tato metoda se hodí jak pro marketing obchodní, tak i politický, např. pro vzbuzení válečného nadšení.

Ve svém komentáři k zmíněné kronice Propaganda píše:

„Porozumíme-li mechanismům a motivům skupinového vědomí, můžeme pak libovolně kontrolovat a řídit masy, aniž by si to uvědomovaly.“ A dále:“ Kdo manipuluje neviditelnými společenskými mechanismy vytváří neviditelnou vládu, která je skutečně rozhodující mocí v naší zemi. Jsme řízeni, náš rozum je formován, naše chuti vytvářeny, naše myšlenky z velké části sugerovány muži, o nichž jsme nikdy neslyšeli. Je to logický důsledek toho, jakým způsobem je naše společnost organizována. V téměř každém konání života, ať ve sféře politické nebo při obchodování, v celém našem sociálním chování a etickém myšlení budeme ovládáni relativně malým množstvím osob, které rozumějí mentálním pochodům a modelům chování mas. Právě ony tahají za provázky, kterými se kontroluje veřejné myšlení.“

Další osobou, která pochopila způsoby, jak ovlivňovat masy a vytvářet úspěšně veřejné mínění byl, podivte se, Adolf Hitler. Ve svém díle Mein Kampf, napsaném po zmařeném puči ve věznici v Landsbergu v r. 1924, věnuje propagandě celou kapitolu. Považuje ji za skutečné umění, odmítá humanitu ve válce, a píše, že humánní zbraně jsou takové, které poslouží rychlému vítězství. Propaganda se má obracet na masu, musí být lidová a její duchovní úroveň se musí přizpůsobit chápání těch nejomezenějších. Čím více se orientuje na cítění masy, tím výraznější je její úspěch. „Vnímavost velké masy je velmi omezená, schopnost porozumění malá, zapomnětlivost však velká“, píše. Vzhledem k těmto skutečnostem se musí účinná propaganda omezit vždy pouze na velmi málo bodů a tyto heslovitě opakovat tak dlouho, až určitě i ten poslední mezi adresáty si dokáže představit oč jde. Myšlení a konání národa je určováno více citovým vnímáním než střízlivou úvahou, je jednoduché a uzavřené. Propaganda se musí omezit jen na nejnutnější obsah, a ten neustále opakovat.

To je několik tezí z Mein Kampfu a vynořuje se otázka, zda se Mein Kampf skutečně zakazuje jen kvůli rasismu a antisemitismu, nebo i kvůli těmto názorům, které tak úspěšně aplikoval Hitlerův ministr propagandy Josef Goebbels, a které jsou užívány dodnes.

Stejné metody se užívají při zakrývání nepříjemných politických skutečností. Teroristé se nazývají bojovníky za svobodu, (a naopak), Iráčané vedou od r. 2003 ve vlastní zemi povstání - proti okupačním americkým oddílům. Ty zas vedou operaci Trvalá svoboda, v níž „válka proti terorismu“ je sama o sobě státním terorismem. V této válce slov se vyvinul zvláštní jazyk překrucování, v němž se dobyvačná válka označuje jako boj za dosažení demokracie, výraz reforma zakrývá snižování sociálních vymožeností, nepřátelští bojovníci (ztrácejí práva!) nahrazují slovo váleční zajatci, osvobození rovná se obsazení, kolaterální škody kryjí vraždění, atd. Sem patří i Havlův nezapomenutelný výraz „humanitární bombardování“.

Agentury PR dokáží zpracovat a upravit každý projekt a daří se jim i u nás. Stačí se ve světle svrchu uvedených poznatků podívat na četná prohlášení představitelů různých politických stran a posoudit cíl a smysl takových prohlášení, jako je např. „ nepřipustit příchod komunistů k moci“, „řecká cesta hospodářství“ apod. Vytváření obrazu nebezpečí a nepřítele je osvědčenou formou politického působení. To se rozšiřuje pomocí tisku, rozhlasu a zejména televize. Ta na jedné straně poskytuje rychlé zpravodajství, které mnohdy je skutečně tak rychlé, že posluchač ani nestačí pochopit význam mluveného slova, zprávy jsou selektovány, některé se do zpravodajství vůbec nedostanou, jiné jen velmi stručně. Naopak se prezentují bezvýznamnosti ze života VIP osob, které často vděčí za svoji popularitu spíše mediím než vlastnímu umění.

Nové zbraně

V minulosti nás učili, že krize v kapitalistickém hospodářství má jen dvojí řešení: sociální revoluci nebo válku. Pádem totalitního zřízení však tato pravda nepřestala platit. Na obě eventuality se vojenskoprůmyslový komplex, ovládající valnou část světa, připravuje. Má dost prostředků na to, aby královsky zaplatil nejlepší vědce nejrůznějších oborů z celého světa. Jak se připravuje na velké protestní demonstrace jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit při sledování části amerického seriálu nazvané Podivné zbraně, která se vysílala na televizní stanici Z1. Mohli jsme vidět zbraň, která střílí za roh a střelec zůstává ochráněn, roboty do nebezpečných situací, které se podobají zvětšenému hmyzu. Ohromují nás zbraně schopné vypálit vám oči, uši, či změnit jakýkoliv povrch v klouzačku, na níž se neudržíte, a která znemožňuje pohyb zpříma. Úžas vzbudí zbraň na principu mikrovlnného záření, která zahřeje i přes oděv povrch vašeho těla natolik, že vás donutí k útěku z dosahu takové zbraně. To vše se samozřejmě připravuje oficiálně proti teroristům, jímž se však může stát každý, kdo s vládou nesouhlasí a demonstruje.

Policejní stát?

Útoku na WTC a antraxových útoků, o nichž řada odborníků předpokládá, že byly zorganizovány CIA, se americká vláda pokusila využít k vytvoření policejního státu. Americký kongres, přestože některé projekty vlády zamítnul, odhlasoval řadu zákonů, které otevřely cestu k získávání informací o amerických občanech a osobách bez soudního dohledu. Otevřely se také přístupové cesty k databázím informací, které, ve svém souhrnu, poskytují možnost vytvořit si přehled o činnosti a charakteru každého Američana. Vlastenecký zákon, odhlasovaný v říjnu 2001, umožňuje FBI, CIA a dalším vládním agenturám získávat bez soudního dohledu informace o Američanech po předložení tzv. Dopisů o národní bezpečnosti. Platnost této praktiky prodloužil americký Kongres znovu i v roce 2010.

To ale není vše. Výnosným obchodem se stalo sledování zákaznického chování. Na základě informací o chování zákazníků jsou vytvářeny tzv. zákaznické profily, které se používají při reklamních kampaních a zpracování trhu. Existují proto firmy, které shromažďují veškeré veřejně dostupné informace o nákupech Američanů s použitím kreditních karet. I když Kongres oficiálně zakázal využívat takovýchto informací ke sledování kteréhokoliv Američana, o praktickém zákazu pro tajné služby lze oprávněně pochybovat. 24. června 2006 psaly Los Angeles Times (v článku „Big Brother Bush and Connecting the Data Dots“), že americká vláda využívá v současné době 199 programů používajících techniky dolování dat k prohledávání soukromých databank, které mají přístup k řadě informací o občanech. Americká vláda tak, zatím částečně, obešla zákaz budovat tzv. Systém totální informační bdělosti.

V červnu 2006 psal týdeník New Scientist (v článku „Pentagon sets it sights on social networking websites“), že Pentagon a NSA financují výzkum, který by jim měl umožnit shromažďovat informace, které o sobě lidé píší na webových stránkách, kde navazují společenské kontakty. V říjnu 2007 řekl zástupce ředitele amerického národního zpravodajství Donald Kerr na konferenci zpravodajských představitelů, že ačkoliv lidé běžně zveřejňují podrobnosti o svých životech na internetových stránkách, „jejich identita nemusí být chráněna stejným způsobem jako v minulosti“.

Zákon odhlasovaný v srpnu 2007 změnil definici elektronického odposlechu tak, že nepřímo umožnil, aby byly bez soudního příkazu prohledávány i věci a získávány záznamy o obchodních transakcích Američanů, kteří jsou ve styku s podezřelými cizinci.

Nepřipomíná vám to něco?

Poslední, co zbývá k tomu, aby americká vláda měla totální kontrolu nad chováním amerických občanů, je možnost sledovat jejich pohyb. V květnu 2007 americká vláda rozhodla, že se amerických špionážních satelitů a letadel může používat i ke sledování amerického území. To je další porušení principu, že se americká armáda nesmí vměšovat do občanského života Američanů. Kromě fotografování má být používáno i radarů pronikajících zemí k hledání předmětů ukrytých v budovách nebo bunkrech, a detektorů, které registrují elektromagnetické vlny, radioaktivitu a chemické prvky. To sice může usnadnit boj s terorismem, ale když se americká vláda rozhodne zlikvidovat demokracii, bude teď moci sledovat pohyb svých odpůrců pomocí satelitů nad americkým územím. V roce 2010 bylo také v osmi státech USA povoleno sledovat pohyby aut pomocí systému GPS bez soudního příkazu.

Ovládnutí mozků

Navíc, jak uvidíme, vláda má k dispozici i technologii, která by jí umožnila působit i na činnost mozků amerických občanů. Veškeré tyto přípravy na likvidaci demokracie jsou zřejmě způsobeny obavou amerických elit, že dojde k energetické a ještě hlubší finanční nebo klimatické krizi. Skutečnost, že americká vláda nezabránila útokům z 11. září a pravděpodobně útočníkům i pomáhala, stejně jako fakt, že zřejmě sama zorganizovala antraxové útoky, by měla americkou i světovou veřejnost varovat.

V roce 1996 informovali pracovníci ruské vládní informační agentury FAPSI, že použití tzv. informačních zbraní je srovnatelné s účinkem zbraní hromadného ničení. Informační útok by mohl vyřadit z provozu všechny elektronické systémy řídící obranu Ruska, stejně jako elektronické systémy vládní infrastruktury a dopravní, energetické a jaderné systémy. Armáda by tak ztratila bojeschopnost a politické vedení země by nebylo schopné získávat informace nezbytné k řízení obrany.

Jde zřejmě o ruskou reakci na uvedení do provozu amerického systému HAARP. Koncem roku 1994 byly v USA na Aljašce provedeny první pokusy s tímto systémem, který je nejvýkonnějším radarovým systémem na světě. Tvoří ho 180 antén, které mají celkový výkon 3,6 MW na frekvencích 3 až 10 megaherzů a svým uspořádáním soustřeďují tento výkon do úzkého paprsku, který může být vyslán do ionosféry. Systém HAARP je navíc schopen využít energie uložené v ionosféře k tomu, aby ztisícinásobil energii, kterou tam vyšle. Tuto energii je pak schopen vyslat na předem určené místo na planetě. V současné době by to mohlo být 3,6 Gigawatu, ale k systému mohou být přidávány další antény, které mohou zvyšovat jeho výkon. Systém HAARP je, podle oficiálních informací americké vlády, určen k vědeckým výzkumům (asi jako japonský lov velryb). Příliš mnoho fakt ale svědčí o tom, že je určen především k účelům vojenským. Celý projekt je financován americkým vojenským námořnictvem a vojenským letectvem… V patentu HAARP se píše:

„Schopnost použít a vysílat elektromagnetické vlny o různých frekvencích a měnit je náhodným způsobem, poskytuje jedinečnou schopnost rušit všechny druhy komunikací, zároveň na moři, na zemi a ve vzduchu, nad rozsáhlými oblastmi planety… Navíc je možné… využít jednoho nebo více takových paprsků k provozování vlastní telekomunikační sítě, i když zbytek světových komunikací je zrušen“.

Na systém HAARP už reagovala Evropská unie, ale její usnesení zůstávají jen planými výzvami.

Infomační válka

Poukaz na možné použití systému HAARP k manipulaci lidí je v rezoluci Evropského parlamentu umístěn dost nenápadně. Naproti tomu v článku v ruském deníku Segodňa o informační válce toto téma zaujímá větší prostor než téma provozního vyřazení ruských komunikačních a energetických zařízení. Deník Segodňa psal převážně o "mysteriózních informačně-psychologických" prostředcích, které jsou schopny poškodit zdraví, způsobit smrt nebo "zablokovat na podvědomé úrovni svobodu lidské vůle, způsobit ztrátu schopnosti politické, kulturní a jiné sebeidentifikace lidské bytosti" a dokonce způsobit "destrukci nedělitelného informačního a duchovního prostoru Ruské federace".

Lidé jsou však velmi neochotní připustit si, že činnost jejich mozku může být dálkově ovládána. Přesto tomu tak je, a jde o výsledek tajných pokusů konaných po mnoho desítek let.

Signály v nervových vláknech mozku a celého těla probíhají jako slabé elektrické impulsy, které jsou při přechodu z jednoho nervového vlákna do druhého převáděny chemickými reakcemi. Elektrické impulsy probíhají v určitých charakteristických frekvencích. Vědci zaváděli do mozku tenké drátky, jejichž pomocí tam vysílali slabé, kmitavé elektrické proudy a dosáhli pozoruhodných výsledků. Podařilo se jim zmapovat vztah různých míst v mozku k činnostem, funkcím a pocitům lidí i zvířat. Bylo vyvoláno mračení, otevírání očí a úst, žvýkání, zívání, spánek, závratě, vyměšování i epileptické záchvaty. Že by stejné účinky mohly vyvolat elektromagnetické vlny muselo napadnout každého vědce, který v oboru pracoval. Vědci začali experimentovat s mikrovlnami, pulsovanými ve frekvencích mozkové činnosti. Pulsované mikrovlny mohou být použity i k zabíjení. Byl zveřejněn pokus, při němž pulsované mikrovlny vyvolaly u krys dýchací potíže a dokonce i zadušení.

Podobný signál by mohl způsobit zadušení i u lidí. Při méně zničujícím útoku by mohly být mikrovlny použity jen k ovládání lidského chování. Systémy ovládání mozku se neustále zdokonalovaly, a tak v lednu 2007 psal Washington Post na své webové stránce, že v roce 2002 patentovala výzkumná laboratoř amerického válečného letectva technologii, která umožňuje vysílání slov do mozku pomocí mikrovln, a že na základě žádosti podle zákona o svobodě informací, bylo zveřejněno, že patent byl založen na experimentech s lidmi, při nichž vědci, v roce 1994, přenášeli do lidských hlav stěží srozumitelné věty. Webová stránka byla později zrušena podle zákona o zachování státního tajemství.

Při pokusech bylo také použito ultrazvuku vysílaného pulsovanými mikrovlnami.

Ultrazvuk mozek vnímá, ale člověk si tyto vjemy neuvědomuje. Tímto způsobem tedy mohou být lidé, aniž by si to uvědomovali, programováni k různým činnostem, podobně jako v hypnóze.

I když se koncept informační války vztahuje i na komunikační a další systémy, neochota USA, angažovat se v jednáních o zákazu používat zbraně na ovládání lidské nervové soustavy dokazuje, že mají v úmyslu používat je jak v domácí, tak i v zahraniční politice. Způsob, jakým americké zpravodajské služby usnadnily útoky z 11. září a nedůsledné vyšetřování antraxových útoků, následované útokem na suverenitu Iráku a soukromí amerických občanů, dokazují oprávněnost tohoto podezření. Dosáhnou-li USA výrazné vojenské převahy v této oblasti, a nebude-li dosaženo zákazu používat tyto technologie, mohou se stát totalitní supervelmocí nového druhu.

Mnoho dalších moderních vlád má podle dokumentu ruské Státní dumy z listopadu 2001 k dispozici prostředky umožňující dálkově působit na lidský organismus. V dokumentu se píše: „působením mikrovlnného záření vznikají poruchy vnímání reality, únava, nevolnost, bolest hlavy, může být zničeno srdce, mozek, centrální nervová soustava. Jako antény pro vysílání takových vln mohou sloužit rozvody elektrického proudu, potrubí kanalizace, potrubí pro rozvod tepla, televizní přijímače, protipožární signalizace. Prakticky ve všech státech světa se práce na metodách skrytého působení na lidskou psychiku pokládá za prioritu a stává se součástí nejdůležitějších technologií 21. století. Vlády vyspělých států zařazují do svých vojenských doktrín odstavce o přednostním použití nesmrtonosné technologie, která umožňuje dosáhnout vítězství s minimálními ztrátami nejen mezi vlastními vojáky, ale i mezi vojáky protivníka, především v lokálních konfliktech. Z iniciativy USA byla v rámci NATO vytvořena speciální pracovní skupina pro perspektivy použití nesmrtonosného působení a koordinaci prací prováděných v této oblasti…“

Bez mezinárodně organizovaného tlaku na jednotlivé vlády mohou tyto tajné závody ve zbrojení vyústit v použití prostředků na ovládání lidského mozku, funkcí lidského organismu a zabíjení lidí v "informační válce", nebo k vytvoření totalitních států, jejichž vlády nebude možné svrhnout. Lidský svět se tak může propadnout do druhu virtuální reality, kde se lidské myšlení, cítění a rozhodování stane předmětem manipulací totalitních vlád, součástí informační války, anebo, v nejhorším případě, do reality, kde budou velké masy lidí zabity, ale na rozdíl od jaderné války, zůstane svět obyvatelný pro vítěze. Ochota vlád Ruska a Spojených Států zlikvidovat své arzenály jaderných zbraní pro soudného člověka jenom potvrzuje, že mají k dispozici novou generaci zbraní hromadného ničení. Situace je o to horší, že to odmítají veřejně přiznat.

Zdroje:

  • Viktor Farkas: Lži za války i v míru, Mladá fronta 2006
  • Jozef Ftorek: Public relations a politika, Grada 2010
  • Mojmír Babáček: 11. září a tajné služby (http://mojmir.webuda.com/)
  • Internet
Známka 1.2 (hodnotilo 150)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

37

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 73 čtenářů částkou 12 966 korun, což je 37 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Rusko zahájilo cvičení přípravy a použití nestrategických jaderných zbraní21.05.24 18:51 Rusko 0

Stovky zraněných a evakuační lety. Francie se v Pacifiku střetla s Ázerbajdžánem21.05.24 17:28 Nová Kaledonie a závislá území 0

EU uvalí zelenou daň na osobní dopravu i domy21.05.24 17:20 Evropská unie 0

Poslanci budou řešit odvolání Xavera Veselého z Rady ČT kvůli urážkám na adresu Vašáryové21.05.24 15:38 Česká republika 0

Simona Postlerová o očkování20.05.24 19:40 Česká republika 5

Fiala: Návrh vydat zatykač na izraelskou vládu společně s lídry Hamásu je děsivý20.05.24 18:46 Česká republika 5

Evropská komise zamítla Wildersův plán na vystoupení z migračního paktu EU20.05.24 13:05 Nizozemsko 1

(P)rezident Pavel opět tlačí na euro20.05.24 12:56 Česká republika 0

Vymazání dat historie Cintuly20.05.24 09:05 Slovensko 1

Orbán vidí souvislost mezi útokem na Fica a přípravami na válku 19.05.24 19:45 Maďarsko 1

Ivan Vyskočil - „Magdo Vášáryová, tak se vám to líbí?“ 19.05.24 18:07 Česká republika 1

V Peru prohlásili všechny trans osoby za duševně nemocné19.05.24 17:03 Peru 0

Většina zahraničních firem stále podniká v Rusku. Stáhlo se jen 9,5 % podniků19.05.24 10:26 Rusko 0

Slavná ukrajinská armáda je z větší části kompletně závislá na drogách17.05.24 20:19 Ukrajina 13

Ruský soud zabavil majetek UniCredit17.05.24 19:05 Rusko 0

Turecko vydává ruskou ropu za svou a vyváží ji do EU 17.05.24 18:59 Turecko 0

A zase ti umělci17.05.24 06:35 Česká republika 2

Armáda chce více dat o lidech i firmách pro rychlejší případnou mobilizaci16.05.24 19:39 Česká republika 5

Španělská vládní strana chce zablokovat dodávku zbraní mířících do Česka. Tvrdí, že skončí v Izraeli16.05.24 18:20 Španělsko 1

Nové výpalné pro televizi a rozhlas16.05.24 16:50 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
22,77 Kč
Euro
24,72 Kč
Libra
28,95 Kč
Kanadský dolar
16,68 Kč
Australský dolar
15,18 Kč
Švýcarský frank
24,99 Kč
100 japonských jenů
14,58 Kč
Čínský juan
3,21 Kč
Polský zloty
5,81 Kč
100 maď. forintů
6,41 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
25,21 Kč
1 unce (31,1g) zlata
55 124,05 Kč
1 unce stříbra
727,30 Kč
Bitcoin
1 589 492,41 Kč

Poslední aktualizace: 21.5.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 26 993