Stane se díky prasečí chřipce z lidstva stádo volů?

Daniel Solis

28.7.2009 Komentáře Témata: Zdraví 2927 slov

Očkování proti prasečí chřipce může sterilizovat. Pokud chcete někdy mít děti, čtěte dále:

Nadmíru medializovaný výskyt a údajný rozsah prasečí chřipky se postupně stává na první pohled velmi podezřelou událostí.

Chování WHO v této věci…
Chování médií v této věci…
Chování vlád jednotlivých států vybraných průmyslových zemí v této věci…

Kolik doposud vydaly některé státy za nákup vakcín:

Francie 1 miliardu EUR…
Německo 2 miliardy EUR…
Spojené státy 2 miliardy USD z 8 mrd rezervy…

Co je to za šílenost, která v době hospodářské krize takto nadržuje dohromady celkem čtyřem farmaceutickým společnostem vybraným Světovou zdravotní organizací (WHO)? Čeho jsou tyto společnosti (SANOFI, BAXTER, NOVARTIS, GLAXO) dobře zaplacenými protagonisty?

Odpovědi se nabízí různé – od dobře organizovaného boje proti smrtonosné pandemii, přes největší podvod na světě, až po plánovanou masovou genocidu.

Jedna konkrétní odpověď se nyní nabízí více než jakákoli jiná, budoucnost ukáže, zdali je správná, nebo zdali se ještě nabídne nějaká vhodnější. Podívejme se společně se zvídavým čtenářem na tuto konkrétní opověď, která může mít cenu několik miliard… nenarozených životů.

Tato celkem jednoduchá a z určitého pohledu logická odpověď byl nalezena ve výtažku z knihy renomovaného investigativního novináře Garyho Matsumota „Vaccine A – The Covert Government Experiment That’s Killing our Soldiers and Why GI’s are Only the First Victims“ neboli „Očkování A (jako Antrax) – Utajený vládní experiment, který zabíjí naše vojáky a proč jsou branci prozatím jen jeho první obětí“, kde v kapitole třetí, „Největší nikdy nevyprávěný příběh“ autor cituje doktora Julese Freunda, vynálezce speciálního adjuvans, neboli přísady do očkování, která zvyšuje jeho potenci, na bázi oleje, která se svého času přidávala do séra proti antraxu, kvůli zvýšení a urychlení účinku očkování a tudíž snížení potřebného množství samotné aktivní látky (v případě slezinné sněti utlumené bakterie Bacillus anthracis). Nyní má být, z důvodů úspory a pod záminkou naléhavé potřeby vyrobit co největší množství dávek v co nejkratším čase, tato přísada součástí séra proti prasečí chřipce. Celá operace proočkování populace se musí vejít to krátkého odůvodnitelného časového rámce podzimních epidemií sezónních chřipek, kdy nikdo nepozná, zdali kýchl z každoroční podzimní chřipky, která je zasvěcenými považována za projev nedostatku vitaminu D, nebo bylo kýchnutí příznakem, jak známo, zcela banálně a krátce probíhající prasečí chřipky. Operace musí budit dojem „honem-honem“, neztrácejme čas, každá vteřina drahá, jedná se o pandemii a musí se okamžitě zakročit . Vždyť jde přece o lidské životy! A ono o ně asi skutečně jde, ale jinak než si je většina lidí po tom mediálním výplachu mozku schopna představit. Ten předstíraný spěch hraje svou důležitou specifickou, přesně kalkulovanou roli v tomto geniálním a do posledního detailu promyšleném sterilizačním komplotu.

Prostrašená a dobře mediálně promasírovaná populace se nechá řádně, občansky poslušně a především zdarma naočkovat jakoby nouzovou, jakoby na rychlo slátanou, horkou jehlou sešitou jakoby protipandemickou vakcínou, zato ale vyrobenou velmi spolehlivými a prověřenými farmaceutickými koncerny, které byly doporučeny a vybrány z nejvyšších míst, dokonce až ze Švýcarska, kde sídlí WHO, která na všechno důkladně dohlíží svědomitým a přísným okem Argusovým. Navíc vakcíny, kterými se občané nachají imunizovat jsou již dávno zaplaceny z peněz veřejných, peněz daňových poplatníků, bez toho, aby daňový poplatník, neboli veřejnost musela nad rámec daňových odvodů zbytečně pro záchranu svých drahocenných životů sahat do kapsy.

Shodou okolností mají tyto společnosti již předem vše patentováno, schváleno, odsouhlaseno, otestováno a připraveno.

„No, aspoň že ten stát konečně něco dělá taky pro lidi!“ řeknou si občané na ulici, v hospodách u piva, v kavárnách u novin, v autě u rádia a doma před televizní obrazovkou. Některými politikům, zvláště u nás se to náramně hodí v průběhu podzimní předvolební kampaně, kdy se chystá největší nápor prasečí chřipky a také největší očkovaní šílenství v dějinách světa: „Podívejte se, co pro vás všechno děláme a jaké prostředky vynakládáme na vaši ochranu, na ochranu vašich blízkých a na ochranu vašich dětí…“ Navíc se výrobci vakcín v rámci politických dohod styčným úředníkům vlády a ministerstev zdravotnictví rádi odvděčí tučnými příspěvky do volebních kampaní jejich respektivních politických stran, a určitě zbude i na rodinu…

Ideální, prosté a jednoduché, rafinované. Mistrovské!

To by v tom ale nesměl právě být ten háček, že je to až moc ideální, prosté, jednoduché, výnosné, hladké a geniální. Někdo tím přece něco musí sledovat. Někde musí být nějaký skrytý záměr, aby tak obrovská mezinárodní operace mohla proběhnout přesně podle plánu, snadně a hladce. A tím se dostáváme k motivu celé operace „H1N1“. Pokud se totiž podíváme na to, co je náplní těch nejbohatších a nejvlivnějších nejrozšířenějších filantropických organizací na světě, které patří povětšinou majitelům nebo dědicům největších a nejbohatších nadnárodních společností světa, zejména z oblasti ropného průmyslu a informatiky a s čím přichází mezinárodně uznávané autority v zakázce vědeckých neziskových organizací zaměřených na blaho lidstva a udržitelný rozvoj společnosti a planety, nabídne se nám zajímavá souvislost. Všechny tyto entity totiž volají stále hlasitěji po jednom: omezte růst populace, jinak nám planeta praskne ve švech a hordy hladové, otrhané a nakažlivé lůzy se vrhnou na nás bohaté, zdravé, úspěšné a šťastné, aby nám to všechno, co jsme jim po staletí zručně a ochotně kradli zase sebraly!

Princ Filip Anglický, Princ Bernhard Nizozemský, Juan Carlos I – král Španělský, William Buffet, George Soros, Ted Turner, The Rocekfeller Foundation, David and Lucile, Packard Foundation, William and Flora Hewlett Foundation, The Andrew W. Mellon Foundation, Bill a Melinda Gates Foundation, The John Merck Fund, The Ford Foundation, Římský klub, Earth Charter, World Wide Fund for Nature – ty všechny spojuje jeden cíl: totální kontrola a radikální snížení světové populace. Jejich nástrojem se stala Margaret Chan, předsedkyně WHO, jejich filozofií Mathuzianismus – omezování přemnožené populace.

Ale vraťme se k onomu stěžejnímu citátu Dr. Julese Freunda z Národního Ústavu pro Alergie a Infekční Choroby, který nám nabídne jednu z mnoha možných odpovědí na otázku „co je to za cirkus s tou prasečí chřipkou?“ Freund varoval v roce 1957, že pokusná zvířata, kterým bylo injekčně aplikováno jeho lipoidní adjuvans obsahující skvalen onemocněli hroznou, nevyléčitelnou nemocí: alerigickou aspermatogenezí (zástavou produkce spermií), experimentální alergickou encefalomyelitidou (zvířecí verzí sklerózy multiplexu), alergickou neuritidou (nervovým zánětem vedoucím k ochrnutí) a dalšími vážnými autoimunitními poruchami.

V tomto kontextu je nasnadě dodat, že podobné adjuvans jako AS03 již na trhu je, je známo jako AS04, například ve vakcíně proti papilomaviru, kterou farma komplex nejnověji komerčně podbízí nejen adolescentním dívkám, ale paradoxně v některých zemích i chlapcům… na ochranu proti menší části z celé existující škály papilomavirů údajně způsobujících rakovinu děložního čípku. Toto adjuvans na bázi skvalenu, přesněji řečeno monofosforyl lipidu A (MPL) získávaného z membrány Gram-negativních bakterií, se již katastrofálně neosvědčilo v séru firmy GlaxoSmith „LYMErix“ proti Lymeské borelióze způsobené bakterií Borrelia burgdorferi.

Na autoimunitní revamticko-artritické onemocnění v důsledku imunizace Lymerixem trpěli zejména lidé s genem HLA-DR4+ který bylo možné předem identifikovat, ale nikdo se o to tehdy ani nijak nesnažil. Vakcína byla stažena z trhu v roce 2001, po vleklých soudních sporech a dnes již zapomenutých – či ututlaných – mediálních bitvách.

Další vakcínou, která obsahuje toto adjuvans je Fluad od Novartis proti sezónní chřipce. Adjuvans MF59TM navíc obsahuje polysorbát TweenTM 80, což je poly-oxy-etylen sorbitan mono-oleát, který se používá jako sterilizační agens – látka která znemožní ženám otěhotnět. Dostupná očkovací séra obsahující TM 80 jsou RhoGam, Gardasil a Quadracel. Vakcíny tohoto typu se jsou označovány jako „zabraňující plodnosti“ (Fertility Impairing Vaccines). Na patent k výrobě tohoto druhu vakcín poukazuji níže v anotaci č. 13. Patent výslovně jmenuje jako součást kontraceptivní veterinární vakcíny na bázi glykoproteinu prasečího vajíčka, Tween 80 a skvalen. Existují i jiné formy sterilizačních vakcín, ve kterých spojuje Choriogonadotropin hCG s toxoidem tetanu, které se již delší dobu za stejným účelem používaly pod hlavičkou WHO na ženách z rozvojových zemích. O těchto kampaních se zmiňují články uvedené v odkazech níže.

Naše odpověď tedy zní: prasečí chřipka je uměle vyvolaná záminka k tomu naočkovat co největší počet lidí látkou, v důsledku které se výrazně sníží fertilita, klesne porodnost a sníží se stavy populace. Navíc se lidé, kteří budou naočkováni stanou závislými na produktech proti autoimunitním chorobám, kterými budou následovně trpět. Tyto produkty jim budou zajišťovány farmaceutickým komplexem v rukou vládnoucích elit, které tímto získají totální kontrolu nad většinou populace.

Anotace ke článku:

1. Virus prasečí chřipky H1N1 je virus uměle vyrobený rekombinací a reassortmentem.

Declan Butler píše v prestižním vědeckém časopise Nature, že virus prasečí chřipky vypadá jako geneticky manipulovaný hybrid:

"The genetic make-up of this swine flu virus is unlike any that researchers have seen. It is an H1N1 strain that combines a triple assortment first identified in 1998 — including human, swine and avian influenza — with two new pig H3N2 virus genes from Eurasia, themselves of recent human origin."

„It has been mixing all over the place, and so the genetics are quite complicated,“ says John McCauley, a virologist at the UK Medical Research Council's National Institute for Medical Research in London. „Where the hell it got all these genes from we don't know,“ says Robert Webster, a flu virologist at St Jude Children's Research Hospital in Memphis, Tennessee. „But this is a real super-mixed-up virus.“
Zdroj: http://www.nature.com/…009.408.html

Did leak from a laboratory cause swine flu pandemic?

Prestižní investigativec Wayne Madsen ve správách Russia Today: Madsen: ‚Swine flu virus began life in lab‘

Rekombinační experimenty s viry ptačí a sezónní chřipky v Center for Disease Control and Prevention (CDC):

CDC to conduct avian flu pandemic experiments

CDC to mix avian, human flu viruses in pandemic study http://www.cidrap.umn.edu/…hybrids.html

Nehody, náhody, nebo záměr?
Do Česka se dostala vakcína nakažená smrtelným virem ptačí chřipky

2. Příprava na operaci H1N1:

Firma Baxter získala v prosinci povolení provozovat výrobu séra proti ptačí chřipce „CELVAPAN“: „Mock-up“ znamená simulace, nyní toto povolení výroby platí také pro influenza A (H1N1)
http://www.medicalnewstoday.com/…s/133806.php

Procedura povolení je popsána zde:
http://www.tucksolutions.com/…e-in-august/.
Podle všeho se jeví, že celá operace byla připravována dlouho dopředu

3. Očkování proti prasečí chřipce od firmy Novartis (který se spojil s výrobcem vakcíny proti antraxu – firmou Chiron) obsahuje adjuvans skvlen (squalene) kód: MF59. GlaxoSmithKline kód: ASO3.
http://blogs.mercola.com/…Exposed.aspx

4. Zdroj na dokumenty k GWS stránka je bezpečná a seriózní, prohlížeče nicméně hlásí poplach:
http://www.avip2001.net/…ocuments.htm

5. Zde je odborný článek o problematice GWS zapříčiněným skvalenem:

Gulf War Syndrome
ANTI-SQUALENE ANTIBODIES LINK GULF WAR SYNDROME TO ANTHRAX VACCINE

Článek cituje poznatek:

„Data published in the February 2000 and August 2002 issues of Experimental and Molecular Pathology strongly suggests that Gulf War Syndrome is caused by a vaccine contaminated with squalene. The August 2002 article is entitled "Antibodies to Squalene in Recipients of Anthrax Vaccine“ (Exp. Mol. Pathol. 73,19–27 (2002))."

6. K adjuvans ze skvalenu další informace:

Glaxo bird flu vaccine can be stretched – study:

„The vaccine uses a new adjuvant called ASO3, which stimulates the immune systém with oils, water and detergent.“
http://www.alertnet.org/…16425638.htm

7. Tyto adjuvans jsou v SSA ve zvláštním režimu a mohou být nestandardně použity v případě mimořádné události, jako je pandemie:

Food and Drug Administration – Center for Biologics Evaluation and Research -Office of Vaccines Research and Review Regulatory Considerations Regarding the Use of Novel Influenza A (H1N1) Virus Vaccines – Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee

July 23, 2009

(…)

3.0 Novel Adjuvants:

3.1 Adjuvant selection and availability: Because of the limited global capacity to produce sufficient novel influenza A (H1N1) vaccine antigen to immunize the global population and the possibility that a single dose of unadjuvanted vaccine may not yield an adequate immune response, antigen sparing techniques, such as administration of reduced quantities of antigen with the oil-in-water adjuvants ASO3 (manufactured by GSK) and MF-59 (manufactured by Novartis) are being considered. There are currently no U.S. licensed influenza vaccines containing an adjuvant.

http://www.fda.gov/…CM172424.pdf

8. Používání adjuvans na bázi „oleje ve vodě“ (oil-in-water) tedy skvalenu doporučila 13. června sama WHO:

WHO:

“SAGE recommended that promoting production and use of vaccines such as those that are formulated with oil-in-water adjuvants and live attenuated influenza vaccines was important,” says the WHO pandemic briefing note.
http://www.who.int/…n/index.html

9. Badatelé firmy Baxter ale zveřejnili studii v The New England Journal of Medicine, ve které postulují, že adjuvans účinek séra nikterak nezvýrazní: „The use of adjuvants did not improve the antibody response“
http://content.nejm.org/…/358/24/2573

10. Při jednání komise WHO se zástupci vybraných farmaceutických koncermů – Sanofi, Baxter, Glaxo a Novartis o dalším postupu v noji proti pseudopandemii, které se uskutečnilo dne 7. července nebyly pořízeny veřejně přístupné záznamy.
http://aftermathnews.wordpress.com/…tion-agenda/

11. Původní citát Dr. Freunda, madarského rodáka působícího ve Spojených státech amerických z knihy Garyho Matsumota, Vaccine A: The Terrifying World Of Vaccine Adjuvants
http://www.twine.com/…ne-adjuvants

"The classic oil-based adjuvant called Freund’s Complete Adjuvant can cause permanent organ damage and irreversible disease – specifically autoimmune diseases. When scientists want to induce autoimmune disease in a lab animal, they inject it with Freund’s Complete Adjuvant, which causes great suffering and is considered by some too inhumane to even inject into animals."

"Dr. Jules Freund creator of this oil-based adjuvant warned in 1956 that animals injected with his formulation developed terrible, incurable conditions: allergic aspermatogenesis (stoppage of sperm production), experimental allergic encephalomyelitis (the animal version of MS), allergic neuritis (inflammation of the nerves that can lead to paralysis) and other severe autoimmune disorders."

"Adjuvants can break ‘tolerance,’ meaning they can disable the immune system to the degree that it loses its ability to distinguish what is ’self’ from what is foreign. Normally, the immune system ignores the constituents of one’s own body."

"Immunologists call this ‘tolerance.’ But if something happens to break tolerance, then the immune system turns relentlessly self-destructive, attacking the body it is supposed to defend."

Stručný popis Freundova adjuvans:

Ve čtyřicátých letech minulého století vyvinul Freund velmi výkonné adjuvans na bázi emulze vody v oleji – Freundovo adjuvans, které existuje ve dvou formách. V případě, že obsahuje mrtvé mykobakterie, jde o kompletní Freundovo adjuvans (CFA), bez usmrcených bakterií je známé jako inkompletní Freundovo adjuvans (IFA). Hlavní nevýhodou této látky je, že způsobuje tvorbu velmi agresivních a přetrvávajících granulomů (ohraničených zánětů), proto se používá pouze v experimentálních studiích a při výrobě zvířecích antisér (Harlow, Lane 1988). Pro imunizaci lze použít kompletní i nekompletní Freundovo adjuvans, které je komerčně dostupné, nebo jej lze připravit v laboratoři.

V humánní medicíně jsou používány jiné typy olejového adjuvans s komponentami vyvolávajícími jen mírné reakce. Mezi ně patří fosforečnan nebo hydroxid hlinitý, tenzidy a polyanionty, které se používají především u anatoxinových vakcín (difterická nebo tetanická vakcína), případně u jednoduchých proteinových antigenů získaných technikou rekombinantní DNA (HBsAg vakcíny proti hepatitidě B).

Co říká o skvalenu škodná WHO? Neškodné!

Zejména sugestivní je otázka „Why do some people think squalene in vaccines carries a risk?“
http://www.who.int/…n/index.html

12. Prvotní zmínky o autoimmuních efektech svalenu a skvalanu v krysách

Jules Freund NIAD, Beck, Whitehouse a Pearson UCLA: Yarkoni a Rapp, Fort Dedrick Zdroj: Gary Matsumoto, Vaccine A-The Covert Government Experiment That’s Killing our Soldiers and Why GI’s are Only the First Victims, Kapitola 3. „The Greatest Story Never Told“
http://www.vaccine-a.com/excerpt.html

13. Reference na patent sterilizační vakcíny na principu skvalenu:

Vakcíny zamezující plodnost na bázi glykoproteinového obalu vajíčka savců, který je produkován samotným vajíčkem v průběhu oogeneze (Zona pellucida), Freundova adjuvans ze skvalenu a všudypřítomného polysorbátu TM80:

Zde je patent uložený v Ženvě, na WIPO:

(WO/1999/034825) FERTILITY IMPAIRING VACCINE AND METHOD OF USE

This application claims the benefit of U. S. Provisional Application No. 60/070,375, filed January 2,1998, U. S. Provisional Application No. 60/071,406, filed January 15,1998 „The vaccine of the invention preferably additionally includes an immunological adjuvant to enhance the immunological response of the subject to the glycoprotein antigen. Examples of adjuvants include Freund's Complete Adjuvant, Freund's Incomplete Adjuvant, and an adjuvant comprising an immunostimulant such as synthetic trehalose dicorynomycolate (STDCM) and an oil such as squalene oil (see P. Willis et al., J. Equine Vet. Sci., 14,364–370 (1994)). An adjuvant comprising synthetic trehalose dicorynemycolate, squalene oil, and a surfactant such as lecithin is preferred. Lecithin typically includes phosphatidyl choline. In a preferred embodiment the vaccine comprises oil, preferably a biodegradable oil such as squalene oil. Typically, the vaccine is prepared using an adjuvant concentrate which contains lecithin in squalene oil. The aqueous solution glycoprotein is typically a phosphate-buffered saline (PBS) solution, and additionally preferably contains Tween 80.“

Abstract:

A vaccine comprising an antigen derived from a zona pellucida glycoprotein is effective to impair fertility in animals, preferably carnivores. The vaccine can be used as an immunosterilant or an immunocontracep­tive.
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?…

Description:
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?…

14. Další reference:

Annals of Allergy, Asthma and Immunology, Volume 95, Number 6, December 2005 , pp. 593–599(7) „Polysorbate 80 was identified as the causative agent for the anaphylactoid reaction of nonimmunologic origin in the patient. Conclusions: Polysorbate 80 is a ubiquitously used solubilizing agent that can cause severe nonimmunologic anaphylactoid reactions.“

Gajdova M, Jakubovsky J, Valky J.Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats. Food Chem Toxicol. 1993 Mar;31(3):183–90. PMID: 8473002.

„Baby female rats were injected with polysorbate 80 at days 4–7 after birth. It accelerated the maturing of the rats and caused changes to the vagina and womb lining, hormonal changes, ovary deformities and degenerative follicles.“ The Endogenous Adjuvant Squalene Can Induce a Chronic T-Cell-Mediated Arthritis in Rats Barbro C. Carlson, Åsa M. Jansson, Anders Larsson, Anders Bucht and Johnny C. Lorentzen*
http://ajp.amjpathol.org/…t/156/6/2057

15. Zdroj na aktuální kritické informace:

Skvalen a antraxové očkování
http://anthraxvaccine.blogspot.com/

Procedury pandemické odezvy v SSA:

Pandemic H1N1 Swine Flu: What About You & Your Family? National Vaccine Information Center

Prezentace pandemické odezvy v Británii (H5N1)

UK considerations forH5N1 vaccine stockpile

Posted on the Pediatric SuperSite on July 24, 2009:
Influenza A H1N1 vaccine trials underway

16. Jiné formy sterilizace žen, patentovanými kontraceptivními vakcinami, které byly doposud používány na ženské populaci v rozvojových zemích bez jejich souhlasu, ani vědomí:

PATENT na sterilizační očkování: nosičem je zde toxoid tetanu.

US Patent 5733553 – Recombinant birth control vaccine

US Patent 4780312 – Birth control vaccine

Vědecká studie (jedna z mnoha) o sterilizační vakcíně:

Development of Female Contraceptive Vaccine Through DNA Inoculation of Human Chorionic Gonadotropin Beta Subunit (hCGß)

Bad Blood? The Possibility of a Tainted Tetanus Toxoid Vaccine in the Philippines

Is Procter and Gamble funding a mass sterilization campaign?

Is Procter and Gamble funding a mass sterilization campaign? Part 2

UNICEF Nigerian Polio Vaccine Contaminated with Sterilizing Agents Scientist Finds

Massive Brazilian Vaccination Raises Suspicions of Covert Sterilization Program

Vaccinations Designed To Sterilize Women?

17. Doporučná četba:

THE INHERENT RACISM OF POPULATION CONTROL

THE ROCKEFELLER FILE – BY GARY ALLEN

Population Control

Článek vyšel 26. července na serveru Czech free Press.

Známka 1.4 (hodnotilo 185)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

25

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 50 čtenářů částkou 8 903 korun, což je 25 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Proč Pentagon a CIA nasadily do čela totálního dementa Bidena?17.06.24 12:27 USA 0

V Německu roste počet útoků nožem - 14 tisíc pachatelů použilo nůž minulý rok17.06.24 12:26 Německo 0

Bilderberg neboli Kabal - Stínová Vláda/MASAKR světa17.06.24 11:53 Neurčeno 0

Stoltenberg: Musíme ukázat sílu, jaderné zbraně NATO půjdou do pohotovosti17.06.24 11:48 Neurčeno 0

Cvrčci součástí uzenin17.06.24 05:02 Česká republika 0

Kyjevem prošel pochod hrdosti LGBT17.06.24 04:33 Ukrajina 3

Po pandemii covidu lidé více umírají 16.06.24 17:59 Evropská unie 2

Česká republika má nejvyšší daň z příjmu firem ze zemí V4, ukazuje studie16.06.24 16:36 Česká republika 0

Euro se stává nedůvěryhodným16.06.24 16:24 Evropská unie 0

AMERICAN girl in Russia?! 16.06.24 10:09 Rusko 0

Ženevský mezinárodní institut pro výzkum míru žádá ICC o zahájení vyšetřování Ursuly von der Leyenové a vedení EU za spoluúčast na válečných zločinech15.06.24 20:04 Evropská unie 0

Pellegrini slovenským prezidentem15.06.24 19:28 Slovensko 1

V Itálii se podle nových zákonů musí vypnout 90% (k)radarů15.06.24 10:32 Itálie 0

"Ukázat svou sílu": americké námořnictvo vyslalo na Kubu jadernou ponorku USS Helena (SSN-725)14.06.24 14:46 USA 3

Saudská arábie vypověděla smlouvu s USA na nákup ropy výhradně za dolary13.06.24 20:10 Saudská Arábie 1

Jak nás vnímají politici, jak přemýšlejí ovce, a co s tím13.06.24 19:01 Neurčeno 6

EU potraviny jako zbraně hromadného ničení13.06.24 18:41 Evropská unie 1

Moskevská burza oficiálně pozastavuje všechny transakce v amerických dolarech a eurech13.06.24 18:21 Rusko 0

Macron - „Nechci předat klíče od moci krajní pravici“ 13.06.24 17:19 Francie 1

EU vám vyžene z hlavy topení plynem a ježdění na naftu. 13.06.24 16:05 Evropská unie 1

Měnové kurzy

USD
23,01 Kč
Euro
24,71 Kč
Libra
29,24 Kč
Kanadský dolar
16,77 Kč
Australský dolar
15,22 Kč
Švýcarský frank
25,86 Kč
100 japonských jenů
14,59 Kč
Čínský juan
3,17 Kč
Polský zloty
5,68 Kč
100 maď. forintů
6,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,01 Kč
1 unce (31,1g) zlata
53 344,23 Kč
1 unce stříbra
677,15 Kč
Bitcoin
1 543 240,47 Kč

Poslední aktualizace: 17.6.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 43 698