Budou lidé hromadně a dobrovolně přijímat znamení šelmy?

Thomas Horn

12.5.2005 Komentáře Témata: Policejní stát 2534 slov

Dnes jsem se dozvěděl, že studenti na střední škole v malém městečku Madras v Oregonu byli další v řadě, kteří museli ustoupit tlaku systému. Platby za obědy nyní realizují pouhým přiložením prstu na skener. Počítač porovná sejmutý otisk s databází a částku naúčtuje příslušnému studentovi.

A včera - v podobné souvislosti - zase přijal RFID VeriChip šéf policie, pán Jack Schmidig z Bergen County na Floridě. Muž, který slouží u policie 30 let. Mikročip přijal v rámci kampaně firmy ADS (Applied Digital Solution). Tato kampaň si klade za cíl označit mikročipem všechny klíčové a vůdčí osobnosti v regionu. Podle strategie ADS by to mělo přispět k popularizaci u širokých vrstev obyvatelstva.

V tom smyslu se ostatně vyjádřil i výkonný ředitel firmy VeriChip Kevin H. McLaughlin, který u této příležitosti řekl: "Vůdčí osobnosti naší společnosti přijímají VeriChipy. Tím reprezentují skvělý příklad pro ostatní, kteří pak budou také lehčeji akceptovat naší technologii."

Nový agresívní indoktrinační program s motem myšlenky a názory vůdců by měly hrát klíčovou roli při adopci VeriChipu je směrován k tomu, aby široká veřejnost konečně začala být vůči mikročipovým implantům designovaným pro lidi podstatně vstřícnější. Mikročip firmy ADS VeriChip už prošel příslušnými zdravotními testy a byl agenturou FDA schválen jako zdraví neškodný.

Počátkem roku předložila firma ADS důkaz, že do mikročipů byly vloženy ochranné prvky zajišťující soukromí. ADS získala patentová práva na technologii Digital Angel 10. prosince 1999. To, co tuto firmu odlišuje od ostatní konkurence, je inovační design - miniaturní digitální vysílač zvlášť přizpůsoben pro lidské implanty. Podle informací uvolněných minulý rok umožňuje implantovaný vysílač průběžně přijímat a odesílat data a lze jej zaměřit přes GPS (Global Positioning Satellite). Způsob ovládání a zdroj elektrické energie jsou v oboru novinkou, která zatím žádná konkurence nenabízí. Po implantaci je elektřina vyráběna elektromechanicky přímo v těle prostým pohybem svalů nositele. Jednotka může být aktivována nositelem nebo na dálku příkazem z monitorovacího centra.

Zpráva Information Technology potvrdila plán studovat možnost pomocí implantovaných mikročipů sledovat pohyb teroristů. Firma původně od nápadu přizpůsobit svůj Digital Angel implementaci do těla nositele ustoupila, nyní předpovídá (ve světle teroristických útoků z 11. září) nové použití tohoto produktu pod novým jménem VeriChip. "Začali jsme po 11. září uvažovat jinak," říká mluvčí firmy. "Nyní vznikla větší potřeba monitorovat zločinné aktivity."

ADS rovněž tvrdí, že jejich VeriChip má široké možnosti využití i jinde, jak např. umožňuje neovlivnitelnou identifikaci jednotlivců pro přihlašování do počítačových systému, pomáhá vysledovat a najít zatoulané domácí zvíře, popř. člena rodiny, nalezne cennou věc a umožňuje monitorování pacientů se zvýšeným zdravotním rizikem na dálku.

Po té, co firma obdržela cenu Internet World Wireless Best of Show: Client Services, řekl výkonný ředitel ADS Mercedes Walton: "Vždy jsme vkládali do našich produktů vysoké očekávání. Tohle ocenění je skutečně potvrzení naší víry v možnosti Digital Angel, v jeho schopnosti přitáhnout zájem veřejnosti. Anticipace zákazníků se zvolna mění - od původní nedůvěry přechází ke stále vzrůstajícímu zájmu ze strany potenciálních partnerů a společníků. Těšíme se na uvedení Digital Angel na široký trh v co nejkratší době."

Firma rovněž zřídila za účelem propagace webovou stránku www.digitalangel.com, kde si zájemci mohou nastudovat některé diagramy a získat informace, které je firma ochotná sdělit.

Ani konkurence nezahálí. V tichosti testovala v posledních létech podobné jednotky. Noviny London Times informují o tom, že mezi 45 lidmi v Británii - nositeli mikročipu - je několik Britů a několik dětí milionářů. Test mikročipu SkyEye je tajný.

Vzhledem k občanským svobodám a ochraně soukromí ohlásila organizace ACLU svůj negativní postoj vůči povinným implantům mikročipů. V tom se – kupodivu – její postoj kryje s postojem některých konzervativních kruhů.

Naplnění proroctví?

Mnoho lidí věří, že antikristův systém přichází a že se objeví v nedaleké budoucnosti. Bude to to, čemu se říká New World Order. V jeho rámci zmizí hranice mezi státy a etnické skupiny, ideologie, náboženství a ekonomika v celém světě budou řízeny jedinou dominantní vládou. Tento systém má být údajně zbaven náboženských a politických extrémů a bude tolerovat filosofické a kulturní rozdíly svých členů. S výjimkou drobných nekonformností budou války, terorismus a hlad minulostí.

Podle populárního výkladu biblických textů se do čela této administrace postaví jedinec. Bude se jevit jako člověk mimořádných kvalit, ale nakonec se změní v krále divokého vzezření (Dan. 8:23).

Formou univerzálních výnosů a nařízení uskuteční tento antikrist jednotnou světovou vládu, univerzální náboženství a globálně monitorovaný socialismus. Ti, kdož odmítnou jeho Nový světový pořádek, budou uvězněni a neodvratně zničeni do posledního muže, dokud se konečně on sám "nepozvedne nad všechny, kteří byli dříve nazývání bohy, a kterým bylo jako bohům slouženo, takže on sám, jako Bůh bude trůnit v chrámu Boha, a dokáže tím, že je Bůh." (2. Thess. 2:24)

Široká moc antikrista bude uskutečňována na účet individuálních lidských svobod. Přinutí všechny, "malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo 666. (Zjevení sv. Jana, 13:16)

Myšlenka, že by lidstvo degradovalo v jakousi masu ne nepodobnou označkovanému dobytku, a že drsný neotesaný individualismus by byl následně obětován a vyměněn za astetickou univerzální harmonii, byla největšími americkými mysliteli mnohokrát odmítnuta.

Pak, v roce 1970, se začaly věci měnit. Nejprve přišla Rockfellerovu výzva na vytvoření "Nového světového pořádku". Po ní začal prezidentský kandidát Jimmy Carter ve své kampani hovořit takto: "Musíme nahradit rovnováhu moci politiků světovým pořádkem politiků."

V osmdesátých létech pokračoval prezident Bush směrem vytyčeným jeho předchůdcem. V celonárodní televizi oznámil, že nadešel čas "Nového světového pořádku". Po tomto televizním projevu hovořil Bush v Kongresu, kde řekl: "Jde nám o víc, než jen o jednu malou zemi (Kuvajt). Je to velká myšlenka. - nový světový pořádek, kde rozdílné národy spojuje dohromady společná snaha po dosažení univerzálního přání všeho lidstva: dosažení míru a bezpečnosti, svobody a zákonnosti. Tohle je svět, o který stojí za to bojovat, tohle je svět který chceme přenechat naším dětem!"

Od té doby, od doby oznámení šokujícího prezidentova plánu, následovala celá plejáda politiků, náboženských vůdců, která se zaměřila na implementaci cílů Nového světového pořádku.

Vývoj biometrických implantů provází podobný jazyk oznamující kompatibilní světovou technologii a mnoho Američanů považuje elektronické označkování člověka popř. implantaci série digitálních mikročipů pod kůži jako přirozený vývoj těchto moderních a nezbytných technologií.

Nemělo by nás to překvapovat

Někteří lidé si myslí, že implantované mikročipy se stanou oním biblickým znamením šelmy. Tvrdí, že teroristické činy, jako ty 11. září, podněcují značkování lidí mikročipy kvůli identifikaci.

Ale ty tlaky na značkování lidí tady byly dlouhou dobu i před newyorskou a pentagonskou tragédií. Uvažte tohle:

1. Už v roce 1973 předestřeli straší scholastikové před tehdejšími dětmi školního věku koncept nákupů a prodejů za použití čísla na čele. 20. září 1973 publikoval sekulární žurnál pro střední školy článek "Kdo tě hlídá?", kde bylo uvedeno: Veškeré koupě a prodeje v budoucnosti budou prováděny prostřednictvím počítačů. Žádná měna, žádné drobné, žádné šeky. Lidé obdrží číslo vytetované laserem na zápěstí nebo na čelo. Nebude to bolet. Číslo nebude normálně vidět. Bude stejně trvalé jako tvůj otisk prstů. Všechno zboží bude označkováno počítačovou značkou. Počítač v obchodě si přečte z každého zboží jeho číslo, při pokladně snímač zaregistruje číslo zákazníka, počítač sečte ceny zboží a výslednou částku automaticky odečte z osobního účtu.

2. V roce 1974 v článku Spektrum eugeniky upozornil autor Charles Frankel na návrh nositele Nobelovy ceny Lina Paulinga, aby každý mladý člověk dostal na nohu nebo čelo vytetováno číslo. Podle Paulingovovy vize mělo číslo znamenat genotyp.

3. Novináři v USA a ve světě pokračují ve varováních, že federální vláda uvažuje o zavedení národních občanských průkazů, bez kterých nebude možno pracovat nebo obchodovat.

4. V roce 1981 pak noviny Denver Post Sun na tuto myšlenku navázaly prohlášením, že mikročipový implant by jednoho dne mohl nahradit občanské průkazy. Článek z 21. června 1981 uvádí: Mikročip je vložen do injekční stříkačky spolu s antibakteriálním roztokem. Jehla je chráněna obalem. Injekce je připravena trvale označit něco nebo – někoho.

5. Noviny Chicago Tribune položily 7.5.1996 otázku, zda můžeme důvěřovat Velkému bratrovi pod vlastní kůží.

6. V roce 1997 byla vyplněna aplikace pro patentování podkožního implantu pro označování osob či zvířat.

7. Time magazin uveřejnil 27.4.1998 článek Teorie Velké banky a co se říká o budoucnosti peněz, kde se píše: Vaše dcera si může peníze uschovat jakýmkoliv způsobem: ve svém laptopu, na své debetní kartě a dokonce - v nedaleké budoucnosti - přímo v mikročipu implementovaném pod kůži.

8. V srpnu 1998 přenášela televize BBC první implementaci mikročipu pod kůži člověka.

9. V tomtéž měsíci varovaly noviny Sunday Portland Oregonian, že navrhované řešení identifikace jedince pro zdravotní účely může porušovat soukromí jednotlivců, bude-li zaznamenávat jejich pohyb. Šokující odhalení popisovalo člověka s čárkovým kódem na čele.

10. A docela nedávno sledovaly miliony diváků v přímém přenosu Today Show, jak se dekády prorockých varování materializují, když první americká rodina obdržela v lékařově ordinaci v Boca Raton pod kůži mikročip.

Od té doby jde byznys jako obvykle.

Mezitím mnoho lidí pod strachem z terorismu je ochotno obětovat nějakou tu svou svobodu... Zákon zavádějící celostátní identifikační čísla maskován jako imigrační reforma se projednává v Kongresu... a Digital Angel rozšířil produkci a otevřel další továrnu v Palm Beach na Floridě.

Bude digitální značkování brzy povinné?

Výrobci mikročipů pro implantaci tvrdí, že procedura bude dobrovolná. Ale ve zprávě vypracováné Elaine M. Ramishovou pro Franklin Pierce Law Center se uvádí: Povinné celonárodní označení mikročipy může být dosaženo ve dvou krocích: Nejprve bude představeno veřejnosti jako něco dobrovolného. Ukáže se, že je to stravitelné. Po té, co se veřejnost seznámí blíže s celou procedurou a bude znát všechny výhody implementace, zavede se to jako povinné.

Komunikační ředitel strany Libertarianů George Getz souhlasí: "Konec konců, stát přeci také nikoho nenutí, aby si udělal řidičský průkaz. Ale zkuste být bez něj, když každý od úředníka v tvé bance přes pronájem auta, přes recepčního v hotelu, po prodavače v potravinách jej vyžaduje, aby vám mohli poskytnout výhody jejich služeb. Tím se de facto stal řidičský průkaz nutností. Jestliže vás stát může donutit odevzdat otisky prstů při žádosti o řidičský průkaz, proč by vás nemohl donutit přijmout mikročip pod kůži?"

Lidé jako pan Getz mají pravdu. Konzervativci a liberálové by měli kontaktovat své zástupce a požadovat zákony ochraňující individuální práva dříve než Digital Angels a podobné síly srazí humanitu na cestu, ze které není návratu.

Tak, jako čísla sociálního pojištění byla zpočátku dobrovolná a později se stala povinnými, tak stejně i biometrické čipy se stanou v budoucnu povinnými, jestliže se lidé okamžitě nevzchopí k celonárodní opozici. Dokonce i jeden z výkonných ředitelů ADS Richard Sullivan hovoří o vizi, kde budou lidé povinně značkováni mikročipem nebo vybaveni nějakým jiným zařízením, které by umožnilo je identifikovat a nepřetržitě monitorovat.

A nakonec si znovu připomeňme slova ze Zjevení sv. Jana, 13:16: ...a nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo 666.

Článek Are Christians Being Groomed To Accept the Coming Anti-Christ? vyšel 26.4. na serveru thetruthseeker.co.uk.

Známka 2.1 (hodnotilo 12)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

17

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 31 čtenářů částkou 6 116 korun, což je 17 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Saudská arábie vypověděla smlouvu s USA na nákup ropy výhradně za dolary13.06.24 20:10 Saudská Arábie 0

Jak nás vnímají politici, jak přemýšlejí ovce, a co s tím13.06.24 19:01 Neurčeno 1

EU potraviny jako zbraně hromadného ničení13.06.24 18:41 Evropská unie 0

Moskevská burza oficiálně pozastavuje všechny transakce v amerických dolarech a eurech13.06.24 18:21 Rusko 0

Macron - „Nechci předat klíče od moci krajní pravici“ 13.06.24 17:19 Francie 1

EU vám vyžene z hlavy topení plynem a ježdění na naftu. 13.06.24 16:05 Evropská unie 1

Pokuta 200 mil. eur + penále Maďarsku za neplnění migrační politiky13.06.24 10:35 Maďarsko 2

Náš pisálek Tomáš Vlach dostal na 3 roky zákaz vstupu na Ukrajinu12.06.24 21:14 Ukrajina 0

Tajne pouzivani nuklearnich dronu proti Rusku12.06.24 20:20 Ukrajina 0

Čína spustila největší solární elektrárnu na světě, další projekt je ještě ambicióznější 12.06.24 20:00 Čína 3

Zaměřte se na 4 zabijácká odvětví, říká WHO vládám 12.06.24 19:50 Evropská unie 1

Švýcarský parlament odmítá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ECHR)12.06.24 19:36 Švýcarsko 0

„Ne alianci s Le Penovou“ . Ciotti vyhnaný gaullisty: mezi republikány je chaos 12.06.24 19:16 Francie 0

Maďarsko nebude blokovať vojenskú pomoc Ukrajine výmenou za to, že jeho krajina nebude posielať na Ukrajinu svojich vojakov, ani zbrane, ani peniaze12.06.24 18:51 Maďarsko 0

Pravicová strana Charlese de Gaulla půjde do voleb společně s Národním shromážděním Marine Le Penové12.06.24 18:42 Francie 0

Morální dno ODS12.06.24 17:33 Česká republika 0

Rusko: Pokud budou letiště NATO využívána pro přímé vojenské mise proti Rusku, zaútočíme na ně12.06.24 14:34 Evropská unie 0

Ukrajinské stíhaky F-16, které budou útočit na Rusko, mají být umístěny na základnách NATO.12.06.24 14:31 Evropská unie 0

Co se stalo poté, co několik škol zakázalo mobilní telefony12.06.24 04:47 Norsko 0

Nebude kuřecí ani vepřové, letí obavy Českem. Co se děje? 12.06.24 04:34 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
23,03 Kč
Euro
24,73 Kč
Libra
29,39 Kč
Kanadský dolar
16,76 Kč
Australský dolar
15,28 Kč
Švýcarský frank
25,76 Kč
100 japonských jenů
14,68 Kč
Čínský juan
3,17 Kč
Polský zloty
5,69 Kč
100 maď. forintů
6,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,05 Kč
1 unce (31,1g) zlata
53 033,54 Kč
1 unce stříbra
667,06 Kč
Bitcoin
1 539 349,79 Kč

Poslední aktualizace: 13.6.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 399