Americký fašismus sílí

Vladimír Stwora

12.4.2003 Komentáře Témata: Severní Amerika 2176 slov

Kousek po kousku a zcela mimo okruh zájmu hlavních médií se daří úspěšně likvidovat poslední zbytky kdysi tolik obdivovaných amerických ústavních svobod a práv. Po přijetí řady drastických zákonů přichází jemné "dolaďování". Udělejme si krátkou procházku nedávnou historií přijatých zákonů.

USA Patriot Act

(Viz článek Policejní stát ve Zvědavci.)

Nejdrastičtější zákon na omezení občanských svobod a práv od roku 1933, kdy Hitler vyhlásil svůj "Enabling Act", americký zákon US Patriot Act byl přijatý v říjnu 2001.

Patriot Act porušil či omezil následující práva: svobodu názorů a právo na [Protiteroristický výcvik občanských gard]jejich vyjádření, svobodu tisku, svobodu sdružování, právo na soukromí poštovních zásilek a elektronické komunikace, nedotknutelnost osobního majetku, právo státu na vlastní vládu (myslí se stát v rámci Unie).

Patriot Act dále umožnil policii provádět rozsáhlé odposlechy a kontrolu pošty, aniž by bylo nutno prokazovat důvodné podezření na trestnou činnost. Doba, po kterou policie odposlouchává, byla prodloužena. Stále je ale vyžadován souhlas soudu, nicméně jde o formalitu, soud byl deklasován na pouhé razítko.

Orgány mají právo tajně navštívit bydliště či pracoviště osoby, o kterou se zajímají, přičemž zmíněná osoba se to ani nedozví. V případě, že by se to dozvěděla, nesmí o tom s nikým mluvit, dokonce ani se členy vlastní rodiny ne. Pochopitelně že jakákoliv stížnost na konání státní zprávy je vyloučena. Orgány mohou při prohlídce zabavit cokoliv, co uznají za vhodné.

U některých, tzv. materiálních svědků, bylo pozastaveno právo dozvědět se, z čeho je člověk obviněn (tzv. habeas corpus) a právo na právní pomoc. Státní moc nyní může uvěznit člověka na libovolně dlouhou dobu, aniž by proti němu bylo vzneseno obvinění. Dotyčný si nemůže oficiálně stěžovat, neboť vlastně neexistuje.

Jednoho dne se ztratí a pátrat po jeho osudu je nebezpečné. Hrozí nevole orgánů činných ve vyšetřování se všemi důsledky z toho vyplývajícími. V USA se v posledních letech takto "ztratily" stovky a možná tisíce lidí. V podstatě tedy jde o proces, který Orwell ve svém románu výstižně nazval "vaporizací". Statistika vaporizovaných je rovněž tajná a pátrat po ni je protizákonné. Osudy těchto vaporizovaných nesmějí být zveřejňovány. Docela nedávno se takto "ztratil" programátor Intelu, pan Mahera "Mike" Hawashe (článek z BL česky).

Zákon umožnil široké použití tajných soudů.

Malá odbočka: Víte, že v amerických vězeních sedí více než dva miliony vlastních občanů? To představuje 0,7 procent celé americké populace (286 milionů). Pro porovnání: Čína, která je často kritizována z porušování lidských práv, drží ve svých vězeních pouze 1,4 milionu (0,1 procenta své populace čítající celkem 1,3 miliardy).

Po záštitou tohoto zákona začaly policejní složky sledovat, kdo si co půjčuje ve veřejných knihovnách. Knihovníci jsou povinni spolupracovat s vyšetřujícími orgány a předávat jim pravidelně seznamy čtenářů spolu s tituly knih, které si kdo půjčil.

Přijetí Patriot Act bylo ukázkou mistrovské manipulace s ústavními orgány. Tento nejhorší zákon v historii Států ležel dlouho připraven v šuplíku a na světlo byl vytažen několik týdnů po 11. září, kdy Amerika ještě byla ve stavu šoku a hrůzy. Zákon byl přijat bez veřejných či vnitřních diskuzí a zkoumání, kongres byl tehdy úmyslně držen přes noc a hlasování proběhlo nad ránem, kdy polovina kongresmanů spala, přičemž text zákona vůbec nebyl dán před hlasování kongresmanům k dispozici. Fašisté prostě tenkrát prohlásili, že na diskuze není čas, tak jako není čas na čtení zákona, že je nutno jednat, protože země je v ohrožení. Někteří kongresmani hlasovali s podmínkou, že zákon bude mít tzv. sunset klauzuli, tedy že ta nejdrastičtější omezení svobod přestanou za určitou dobu platit. K této sunset klauzuli se vrátím na konci, ale než k tomu dojdeme, podívejme se v rychlostí na další "lahůdky," přijaté po Patriot Act.

Homeland Security Act - prosinec 2002

www.zvedavec.org/zpravySQL.php?clanek_id=444

Vytvoření obrovského ministerstva pro vnitřní bezpečnost (170 tisíc zaměstnanců, 37 miliard roční rozpočet) sdružujícího 22 státních, mocenských a výzvědných orgánů. CIA a FBI zůstanou zachovány, budou pouze předávat výsledky své práce novému ministerstvu.

Prezident může rozhodovat bez omezení soudů či legislativy. Okamžitě po přijetí Homeland Security Act uložil Bush agentům CIA zabít kohokoliv, kdo by mohl působit proti americkým zájmům, v kterékoliv zemi světa, přičemž jim garantoval beztrestnost před soudem.

Zákon dále umožňuje vysoký stupeň utajení čehokoliv. Zavedl pojem "výrobek vázaný k vnitřní bezpečnosti státu." Libovolná firma může prohlásit, že její výrobek se váže k vnitřní bezpečnosti. Je to formalita spočívající ve vyplnění formuláře pro ministerstvo vnitřní bezpečnosti (Homeland Security) www.news-journalonline.com/2002/Nov/26/OPN2.htm. V okamžiku podání zmizí pro veřejnost jakýkoliv technický popis, funkce, výsledky testů, porovnání, ale i možná škodlivost, či nefunkčnost výrobku.

Homeland Act dále uzákoňuje elektronické hlasování. Na Floridě (a v dalších státech) už byly tichou cestou zakoupeny hlasovací počítače firmy ES&S. O výběru rozhodla spolupracovnice Bushova bratra Jepa paní Katherine Harris. K tomuto tématu se ještě vrátím v samostatném článku. Samozřejmě že hlasovací mašina byla prohlášena za výrobek související s vnitřní bezpečností státu, takže nikdo neví, jak vlastně pracuje. Jen jedno se ví: že výrobek je designovaný tak, že neexistuje zpětná kontrola. Není ani papírový doklad. Tyto stroje se nyní v tichosti instalují ve všech státech Unie.

Homeland Security Information Awareness Office

(http://www.rense.com/general31/data.htm a také článek ve Zvědavci IAO)

Projekt agentury DARPA, zabývající se vytvořením obří databáze s veškerými údaji o všech lidech. Zpočátku pouze občanech USA, později celé planety. Systém klade za úkol sledovat dlouhodobé zvyky všech lidí a vyhledává nezvyklé aktivity jedinců (vybrané vyšší částky, náhlé rezervace letenek, apod.)

V čele projektu stojí John M. Poindexter, usvědčený v roce 1990 ze sedmi kriminálních činů (lhaní, falešná obvinění, podvody, falsifikace úředních listin, maření vyšetřování, ničení dokumentů důležitých pro vyšetřování), dvou lživých svědectví Kongresu a dvou maření vyšetřování Kongresu.

Projekt oficiálně schválen nebyl. Ale nebyl ani smeten se stolu. V této chvíli je dolaďován, doplňován - a rozmělňován do jiných zákonů tak, aby mohl být přijat po částech.

Cyber Security Enhanced Act

Byl vpašován do Homeland Security Act na poslední chvíli. Umožňuje policii provádět internetové a telefonní odposlouchávání, přičemž už není vyžadován ani formální souhlas soudu. Umožňuje uložit hackerům, kteří by svým činem ohrozili životy, doživotní tresty. Umožňuje plošný odposlech elektronické komunikace za účelem zachycení telefonních čísel, IP adres, URL adres (jinými slovy to, na co kdo kliká) tam, kde existuje podezření ohrožení národní bezpečnosti nebo zájmů. Nařizuje poskytovatelům internetových služeb spolupracovat s policii a vyšetřovacími orgány. Jinými slovy, provider je povinen umožnit policií přístup k záznamům aktivit svých klientů, přičemž nesmí klienty varovat, že se o ně policie zajímá.

Domestic Security Enhancement Act neboli Patriot Act II

www.zvedavec.org

Neklame-li mne paměť, zákon nebyl dosud oficiálně přijat. Jeho zjevení se je zajímavé. Prosákl totiž na veřejnost formou "prozrazení" důvěrných poznámek Johna Ascrofta a jeho týmu. Návrh okamžitě vzbudil odpor. Veřejnost byla následně chlácholena, že to ještě není hotová věc, jen úvahy, jak zajistit větší bezpečnost.

Návrh zavádí dvě nové kategorie: "nepřítel státu" a "podezřelý z terorismu". Kterýkoliv občan planety takto označený (zákon má celosvětovou platnost, stejně jako garantované právo agentů CIA zabít kohokoliv kdekoliv), se stává předmětem laskavého zájmu amerických vyšetřujících orgánů.

Návrh dále navrhuje úplně zrušit možnost, aby si občan mohl stěžovat na postupy policie a státních orgánů, navrhuje prohlásit každou aktivitu vyšetřovacích orgánů za důvěrnou.

Návrh už plně legalizuje věznění bez omezení a bez vznesení důkazů a rozšiřuje použití této metody na obyčejné občany. Samozřejmě se znovu zdůrazňuje zákaz informovat veřejnost o případech vězněných bez soudů a obvinění a zákaz pátrat po takových případech. Dále je na jídelníčku rozšíření rejstříku zločinů, za které lze dostat trest smrti, rozšíření pojmu špionáž na aktivity, jako šifrování emailů (za zašifrovaný email 5 let natvrdo) a každou aktivitu definovanou jako napomáhání zahraničním silám. Rovněž má být trestné shánět jakékoliv informace o čemkoliv. Tato klauzule je doplněna douškou: " Potřeba prokázat, že sběr informací porušuje zákony Spojených států není nutná, dokonce je kontraproduktivní."

Konečně se dostávám k důvodu, proč vznikl tento článek. Podle článku GOP wants to keep anti-terror powers Broad spying tools would become permanent, uveřejněném na sfgate.com, pracuje nyní fašistické křídlo na dodatku k Patriot Act, který by zrušil dočasnost těch nejdrastičtějších omezení. Při hlasování o Patriot Act tehdy v říjnu 2001 řada kongresmanů byla ochotná zákon podpořit jedině s podmínkou, že některá jeho ustanovení přestanou platit v roce 2005, nerozhodne-li kongres v konečném roce 2005 jinak.

Máme teprve rok 2003 a senátor Orrin Hatch už předložil návrh na zrušení dočasnosti u všech paragrafů v Patriot Act, kterých se to týká.

Vůdce demokratů Tom Dashle a několik dalších se snaží budit dojem, že jsou proti tomuto ustanovení, ale soudě podle jejich dosavadních činů (spíše nečinů), je to protest čistě formální.

Shodou okolností (náhodnou?) senátoři Jon Kyl a Charles Schumer navrhli jiný dodatek, a sice požadavek, aby federální agenti - provádějící tajný odposlech - nemuseli dokládat, že podezřelý je v nějakém spojení se zahraničím. Zdůvodňují to tím, že pro policii bude snazší jít po "osamělých vlcích", neboli teroristech, kteří nejsou spojeni se žádnou teroristickou organizací. Tento návrh byl jednomyslně (!) doporučen senátní jurisdikční komisi. Někteří republikáni jsou prý na demokraty rozezleni, protože ti slibují, že budou hlasovat proti, až přijde příští týden tento doplněk na pořad dne.

Jeden nebo druhý návrh bude pravděpodobně přijat. Možná oba. Ten, který přijat nebude, se za čas vrátí znovu - přilepený k jinému nehoráznému návrhu. Technika střídání malých krůčků (téměř dětských) a velkých skoků spolu s neustálým vracením odmítnutých návrhů se ukázala nesmírně účinná. Shrnout se to dá takto: (a) Přijde se s nehorázným zákonem. Při hlasování je zákon odmítnut. (b) Přijde se s ještě horším zákonem, který ale obsahuje prvky předchozího, odmítnutého zákona. Zákon je znovu odmítnut, nebo (a to spíše) vrácen k přepracování. Je-li znovu odmítnut, návrh třetího, ještě horšího zákona, než ty dva předchozí, nějak "omylem" pronikne na veřejnost a vzbudí zděšení (c) Mírnější forma zákona je znovu podána a je o ni hlasováno. Tentokrát projde. Lidé si oddechnou, že to nejhorší zažehnali. Teprve při pečlivějším studiu si všimnete, že prvky, které byly odmítnuty v první nehorázném zákonu (a), byly přijaty pod jiným jménem ve třetím, přepracovaném zákonu(c). Za čas někdo předloží zákon (d) obsahující zamítnuté body(b) a celý cyklus se opakuje.

Kolaborace sdělovacích prostředků

To vše probíhá za neuvěřitelné kolaborace médií, které celému procesu věnují jen okrajovou pozornost někde uprostřed listu, mnohdy ani to ne, a vytvářejí tak dojem, že vlastně o nic důležitého nejde. Neexistují veřejné debaty, diskuze, analýzy odborníků v televizi, prostě nic.

Například výše zmíněný návrh senátora Hatche o zrušení dočasnosti v Patriot Act jsem objevil na jednom téměř neznámém serveru a jen díky upozornění čtenáře zde v diskuzi. Čtu přitom většinu hlavních amerických novin denně, ale [Soused tě hlídá]nevzpomínám si, že bych tam nalezl zmínku. Podle mne je to zpráva, která by si zasloužila doslova palcové titulky.

Soused tě hlídá

Desítky let existující občanská aktivita Neighborhood Watch (soused se dívá), původně zaměřena proti zlodějům, dostala nový kabát - utvořena byla organizace Neighborhood Watch Association, nové mínění (Soused tě hlídá) a čerstvé peníze, celkem 3,8 miliardy dolarů. Nyní mají patriotičtí sousedé pozorovat své (možná) méně patriotické sousedy a hlásit ty, kteří se nechovají dosti patrioticky. Tedy divně, podezřele či netradičně. Připomíná vám to nedávno pohřbený program TIPS? Samozřejmě že je to on, jen se jmenuje jinak. Využívána je stejná taktika jako v přijímání špatných zákonů. Jednou odmítnutý program se přejmenuje, malinko změní a je tady znovu. A už nikdo nic nenamítá.

Hra na patriotismus je děsivá. Klade se rovnítko mezi "být patriotem" a "podporovat Bushovo křídlo." Každý, kdo s Bushem nesouhlasí, není patriot, tudíž špatný Američan, tudíž nepřítel státu.

Bývaly různé a hrůzné války, ale nikdy nehrozily totálním vyhubením lidstva. Bývali šílení a krutí diktátoři, ale nikdy - pokud vím, nedošlo k situaci, kdy psychopatický maniak, přesvědčen o tom, že ho povolal Bůh, má prst na spoušti nejstrašnější zásoby jaderných zbraní, kontroluje nejlépe financovanou armádu světa (věděli jste, že z celkové částky asi 800 miliard na zbrojení v celém světě, vydává USA polovinu?) a je při tom podporován skupinou největších, nejbohatších a nejmocnějších korporací. A k tomu v zákulisí pracují pro jeho "dobro" představitele skutečné světové moci - šedého polosvěta stínů, který oficiálně neexistuje (a jen poukázání na jeho existenci vynese obvinění z antisemitismu a rasismu), ale který přesto ovládá nejen světové finance, ale i veřejné mínění.

Ještě nikdy v historii lidského rodu nebyla na tom naše nemocná planeta tak zle. Bůh nás ochraňuj, je-li nějaký.

Zdroje:
Známka 1.0 (hodnotilo 5)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

23

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 46 čtenářů částkou 8 121 korun, což je 23 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Jan Schneider: Většina politiků z Fialovy vlády by dala přednost úspěšnému atentátu na Trumpa15.07.24 19:16 Česká republika 0

Americká ministryně financí Janet Yellenová varovala, že po celém světě se země odklánějí od amerického dolaru15.07.24 19:09 USA 0

Musíte mobilizovat mladé, abychom uvažovali o poslání vojáků. Vzkaz Ukrajině z USA15.07.24 18:50 USA 1

Kradou hydranty aby přežili. V USA mizí kovy, měď je nyní zlato chudých 15.07.24 07:10 USA 0

Ukrajinci zapálili ruský sklad ropy15.07.24 05:38 Rusko 0

Přemýšlejte, než si necháte tyto vakcíny aplikovat!15.07.24 05:30 Evropská unie 1

Evropská komise poslala Muskovi tajnou nabídku. Ten ji zveřejnil a těší se na soud14.07.24 12:42 Evropská unie 0

Fiala chystá státní rozpočet v utajení - to tu ještě nebylo14.07.24 12:29 Česká republika 1

Atentát na Trumpa: Žena křičí poměrně dlouho na vraha na střeše: Matthew, běž odtamtud!14.07.24 12:08 USA 1

Zacharovová: Ukrajinská rozvědka připravovala pokus o atentát na ruského prezidenta Putina - za americké peníze14.07.24 11:57 Rusko 0

USA umisťují do Německa SM-6, Tomahawk a další nadzvukové zbraně s dosahem 2500 km14.07.24 10:28 Německo 0

"Zachytili jsme rozhovory mezi Američany a ukrajinskými představiteli, kteří spikli proti Zelenskému," říká Moskva 14.07.24 10:06 Ukrajina 0

Atentátn na Trumpa - agenti nereagovali na upozornění14.07.24 09:56 USA 0

Masakr při pokusu ostřelovače proti Trumpovi: 2 mrtví, 1 zraněný – vrah střílel ze 125 metrů! 14.07.24 09:35 USA 2

Pokus o atentát na Donalda Trumpa14.07.24 04:19 USA 0

Katarské síly jsou v Paříži nasazeny k zajištění bezpečnosti olympijských her v roce 2024 (video)13.07.24 19:01 Francie 0

Izrael útočil v humanitární zóně Pásma Gazy. Zemřelo nejméně 71 lidíí!13.07.24 18:37 Palestina 1

Dvě procenta na obranu nestačí, tvrdí Řehka13.07.24 10:34 Česká republika 3

Poslanec v europarlamentu si může měsíčně přijít na €60,000 odhaluje M. Nawfa12.07.24 20:47 Evropská unie 1

„Jen mrtvé ryby plavou s proudem“. Osmdesát let od narození Karla Kryla12.07.24 18:13 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
23,28 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
30,20 Kč
Kanadský dolar
17,03 Kč
Australský dolar
15,75 Kč
Švýcarský frank
25,99 Kč
100 japonských jenů
14,75 Kč
Čínský juan
3,21 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
6,48 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,35 Kč
1 unce (31,1g) zlata
56 395,97 Kč
1 unce stříbra
714,82 Kč
Bitcoin
1 480 667,86 Kč

Poslední aktualizace: 15.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 27 218