Rukověť politicky korektního

5.2.2003 Humor Témata: Politická korektnost 1716 slov

Otázka: Co je P.C.?

PC znamená Politically Correct. My, zastánci filozofie PC, věříme ve zvýšenou míru tolerance, diverzifikaci kultury, rasy, pohlaví, ideologie a různých životních stylů. Jedině politická korektnost je sociálně a morálně akceptovatelná vyhlídka do budoucna. Každý, kdo s tímto tvrzením nesouhlasí, je fanatický, neobjektivní, zaujatý, opovrhuje druhým pohlavím, a k tomu je ještě navíc úzkoprsý.

O: Proč bych měl být politicky korektní?

Být politicky korektní je zábavné. Není to jen určitý postoj, je to způsob života. PC vám nabízí uspokojení z poznání, že napravujete sociální křivdy a staletí útlaků.

O: Jsem bílý muž. Mohu přesto být politicky korektním?

Jistě. Musíte se ale cítit vinný.

O: Proč?

Jestliže jste bílý muž, vaší předkové jsou odpovědni prakticky za všechna bezpráví ve světě: otroctví, války, genocidy a plédové sportovní dresy. To znamená, že VY osobně jste částečně vinen za tato zvěrstva. A nyní přišel pro všechny, jejichž předkové trpěli činy vašich předků, čas vyrovnat váhy spravedlnosti.

O: Jak?

Je to prosté. Musíte být opatrný na to, co říkáte, co si myslíte a co děláte. Nechcete přece někoho urazit.

O: Chcete říct, že musím být sám sobě na stráži, abych někoho neurazil?

Přesně tak! Útočnost je destrukční a nepřispěje k vytvoření harmonické utopie, jak o ni zpívá John Lennon ve své Imagine.

O: Co ještě mohu dělat, abych byl PC?

Ach, je tolik možných způsobů. Např. proč si kupovat normální zmrzlinu, když si můžete koupit Drť deštných pralesů? Segre..., pardon, separujte odpadky do různých kontejnerů: sklo, kovy, bílý papír, modrý papír, plastické hmoty, atd. V žádném případě nepalte ani jinak nezneuctěte naši vlajku. Pamatujte si, že jako občan Kanady, žijete v božské zemi.

Máte-li štěstí a znáte svůj etnický původ, oblékejte se podle toho! Neberte drogy. Pravidelně poslouchejte alespoň jednu z těchto hudebních skupin: U2, REM, Sinead O'Connor, Sting, nebo KD Lang. Nezabíjejte zvířata.

O: Každé zabíjení je špatné?

Ne, ne vždy. Někdy je zdůvodnitelné, jako to v Perském zálivu. Musíte být schopen rozeznat, kdy zvířata mají svá práva a kdy ne.

O: Jak poznám, že zvířata mají práva?

Obecné pravidlo zní: Je-li zvíře vzácné, hezké, velké, sladké, kožešinové, lze-li ho obejmout a milovat, pak má práva. Prostudujte si následující tabulku:

Mají právaNemají práva
krávychochorouši
sladcí zajíčkovéblechy
delfíni uvízlí v síti pro tuňákytuňáci uvízlí v síti pro tuňáky
velrybyžraloci
rudé veverkyšedé veverky
sovy červotočové
malí tulenivilejšové


O: A co ještě mohu dělat, abych byl PC?

Objímejte stromy. Každý den projevte radost z kulturní rozdílnosti, která dává pravou chuť naší krásné zemi. Ujasněte si svou sexuální orientaci. Zkontrolujte, zda z ledničky neuniká do ovzduší freon. Přihlaste se k odběru časopisu National Geographic. Vyhledejte na Internetu nezápadní kulturní tradice a kostýmy. Až si to přečtete, využijte papír jako alternativní zdroj energie.

O: Příliš si tím vším nejsem jistý.

Cítíte-li se nejistí ve své motivaci, hlavně si pamatujte: MÁTE PRAVDU! Je to úplně jednoduché. Máte pravdu.

O: Jak poznám, že něčí akce není PC?

To je dobrá otázka. Je důležité vědět, když někdo řekne něco necitlivého, takže je nutno takového člověka vyjmout ze společnosti. Platí následující pravidlo:

Došlo ke konfrontaci mezi dvěma bělochy? Ano -> pravdu má liberál. Ne -> bílý utlačuje jiné etnikum.

Zde je dobré cvičení na zostření vnímavosti: Vezměte si kterékoliv noviny a zkuste najít co nejvíce článků, které se dají interpretovat jako rasová zaujatost. Je to sranda! Někteří PC-isté jsou v tom tak dobří, že jsou schopni podat předpověď počasí jako by to byl pamflet Ku-klux-klanu.

O: Co mám dělat, jestliže zjistím, že někdo nejedná PC?

Záleží na situaci. Nejste-li v mocenské pozici, v každém případě to okamžitě hlaste vyšší instanci. Je-li vaším šéfem ve škole, zaměstnavatelem či nadřízeným bývalý hippie, sám už podnikne patřičné kroky k potrestání necitlivého útočníka.

O: Ale není to vlastně cenzura?

Ústava nebyla míněna tak, aby hájila rasisty, jedince pohrdající druhým pohlavím a necitlivé lidi. O tom požadavek svobody slova nic nepraví. Někteří to nazývají cenzurou. PC-isté to nazývají "selektivní" řečí. Říci něco negativního o určité rase nebo pohlaví je totéž, jako (např.) dát jim facku. Takový druh verbálních útoků prostě není možné dovolit.

O: Hodně jsem slyšel o novém slovníku PC, ve kterém se nahrazují slova jako "černý", "indián", apod.

Ano, to je také součástí hnutí PC. Podívejte se: způsob, jakým o některých lidech smýšlíme, je přímo závislý na slovech, které k tomu používáme. Vezměte si například slovo "černý". Proč by měl být někdo posuzován podle barvy své kůže?

O: Chcete říct, že by měl být posuzován podle svého charakteru?

Ne. Chci říct, že by měl být posuzován podle toho, odkud přišli jeho předkové. Byl-li váš pra- pra- pradědeček původem z Afriky nebo Asie, měl byste být tímto faktem označen. A můžete dokonce požádat o zvláštní stipendium!

O: V mé krvi koluje mix Francouzů, Němců, Angličanů a Rusů. Mohu o to stipendium také požádat?

Ne. Žádné stipendium není dostupné bílým mužům. Ledaže byste byl ženou. Pak byste měl celou škálu stipendií.

O: Běloch z Libye nebo Egypta je přece také Afro-Kanaďan, ne?

Po technické stránce ano. Ale není to ten druh Afro-Kanaďana, o který nám jde. Chci říct, my tady ve skutečnosti míníme barvu kůže, ačkoliv předstíráme, že ne. Podobný příklad: běloch z Jihoafrické republiky také není Afro-Kanaďan.

O: Jak se lze naučit PC jazyk?

Naučte se nová slova z PC lexikonu na konci tohoto článku

O: Chtěl bych, aby mé děti byly PC. Co mám dělat?

Víte, měli bychom přinutit studenty, aby dobrovolně věnovali svůj čas filantropii. Můžeme také klást větší důraz na nezápadní perspektivy v historii. A konečně, měli bychom předělat všechny testy a kvizy, aby odhalovaly kulturní předpojatosti a předsudky.

O: nechápu.

Podívejte se, dnes systém "vybírá" nedostatečně zastoupené menšiny, jejichž příslušníci mají tendenci dosahovat horších výsledků, a pro ně snižuje laťku vstupních požadavků při přijímání na školy a v pracovním procesu jim zajišťuje preferenční zacházení. Takhle to dnes pracuje a je to špatné a unfair.

O: Ano?

Ano. Pravý PC přístup je takový, že vytvoříme pro tyto skupiny úplně jiné hodnotící žebříčky a na jejich základě pak v konečném hodnocení těchto lidí opravíme známku těm ostatním. Někomu body přičteme a někomu je odečteme v závislosti na tom, kdo dělal test. Jste-li bílý, požíval jste výhod společnosti po celý svůj život. Takže odečteme z vašeho skóre patnáct bodů, abychom udělali test spravedlivý pro všechny.

O: Hm, to zní dobře.

To je dobré! To je ta krása PC.

O: Na co si mám ještě dát pozor?

Humor. Politicky korektní lidé berou každou poznámku VELMI vážně. Nebudeme akceptovat žádné komentáře vtipy, zlehčení nebo cokoliv, co může znít jako nejasně vyslovená, rasově orientována narážka.

O: Dejte mi příklad.

"Co mají společného černí, bílí a rudí?" byla po dekády známá anekdota. Už jsme ji zrušili. Může být špatně pochopena.

V každodenní mluvě používejte fráze jako "Neříká se tomuto hrnci afro-kanadská konvice?" Jakýkoliv vtip na téma rasy nebo takový, který se třeba jen náznakem zmíní o kultuře určitého národa, či rozlišuje pohlaví, by měl být zrušen. Je pravdou, že to limituje většinu komedií na úroveň situačních komedií, ale to je cena, kterou musíme platit za sociální rovnost.

O: Je to všechno?

Ano. Politická korektnost je vlastně víra. Je to pochopení a uznání skutečnosti, že lidé jsou rozdílně rovni. Máme radost z toho, že v této rovnosti zacházíme s lidmi různě na základě jejich stejných individualit. Naskočte si. Přidejte se. Jinak jste netolerantní, rasistické, sexistické a necitlivé prase.

PC lexikon

Necitlivý výraz Preferovaný výraz
ČernýAfro-Kanaďan (pozn.: nezahrnuje Libyjce, Egypťany, bělochy z Jižní Afriky, zahrnuje všechny lidi s tmavou pletí bez ohledu na to, odkud přišli)
OrientálecAsio-Kanaďan (pozn. nejsou považováni za "pravou" menšinu, mají totiž tendenci vynikat)
IndiánNativní Kanaďan (Pozn.: Následující týmy nejsou politicky korektní: Atlanta Braves, Cleveland Indians, Kansas City Chiefs, Washington Redskins. Vyhněte se městům, do kterých tyto týmy patří!!!)
Chicano (Mexičan)Hispanec (Poznámka: následující výrazy nejsou PC: Cheech and Chong, Chico and the Man episodes, Cisco Kid, Rosarita Salsa, Speedy Gonzales. Vyhýbat se, vyhýbat se!!)
Bílá chudinaInklinující k venkovu
Bílý mužNecitlivý, kulturní utlačovatel
Pohlaví
ŽenaWomyn, vaginální Kanaďan
DívkaPřed-womyn
Žena v domácnostiDomácí inženýr
HasičOsoba bojující s požárem (Vysvětlení: původní anglický výraz fireman nutno vyloučit, protože koncovka -man připomíná muže)
StewardLetový asistent
Dívka na parkovištiOsoba vymáhající parkovné (poznámka: nutno se vystříhat jakékoliv zmínky o pohlaví)
PoštákPoštovní osoba (tentýž důvod jako v případě hasiče.)
PolicajtOsoba dbající o dodržování zákona (tentýž důvod jako v případě hasiče).
MluvčíMluvící osoba (tentýž důvod jako v případě hasiče).
Na druhé straně ale pozor! Jde-li o ženu, doporučuje se naopak zdůraznit její pohlaví použitím slova spokewomen - mluvčice)
Prostitutka'Sexuální náhrada' nebo 'nedospělá oběť'
Lidé
HendikepovanýFyzikálně pokoušen, schopný jinak
SlepýOpticky tmavý nebo fotonicky nepřijímající
HluchýOrientující se vizuálně
Ubohý, chudýEkonomicky nepřipravený
Tulák, pobuda, vandrákOsoba bez domova
vystěhovaný majitel domu
osoba inklinující k filozofii
Stařec, starochDosahující čtvrté dimenze
gerontologicky vyspělý
KonzervativecPravicový extremista
fašistické prase
NarkomanPokoušen chemií
HolohlavýNevlastnící hřeben
BisexuálSexuálně nepreferenční
TrpaslíkMalý člověk
pokoušen výškou
Ve výkonu trestuSociálně separovaný
Blázen Selektivně vnímavý
mentální průzkumník
MrtvýDysfunkční dítě Země
pokoušen biologicky
pokoušen metafyzicky
Různé
Rozvrácená rodinaDysfunkční rodina
Kravská farmaKoncentrák pro krávy
GhetoEtnicky homogenní oblast
Opisování (ve škole)Akademická nečestnost
GangMladá skupina
OpilýProstorově zmatený
SlumOblast ekonomického útlaku
ObézníČlověk hmotnostní
pokoušen gravitací

Text byl přeložen z článku PC PRIMER (http://www-personal.umd.umich.edu/~nhughes/htmldocs/pc.html). V první části článku jsem vynechal pasáže týkající se ekologických aktivistů. Jsem totiž přesvědčen, že v tomto případě se o politickou korektnost nejedná. Politická korektnost je o něčem jiném. Je to nauka o tom, že neexistuje správná odpověď, existují pouze různé odpovědi (viz článek Proč nemůže být `politická korektnost´ korektní). PC se tedy vyhýbá vynášení jakýchkoliv soudu (kromě těch PC). Je ovšem pravdou, že mnoho ekologických aktivistů je současně PC, což zřejmě autora zmátlo.

Dále: Některé výrazy v PC lexikonu jsem vynechal, protože nedávaly smysl. Nedokázal jsem si poradit s výrazem womyn(možná je to foneticky napsáno) namísto women. Může-li mi někdo pomoci, rád to opravím.

Známka 1.0 (hodnotilo 10)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 25 čtenářů částkou 3 945 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

MARTIN KOLLER - Tohle se nemělo stát. Může být červen rozbuškou ohromného konfliktu v Evropě?09.06.23 10:45 Česká republika 0

Ministři vnitra ČR a SR budou dnes v Bruselu schvalovat přesun 60 tisíc nechtěných imigrantů do Čech a na Slovensko!08.06.23 20:10 Evropská unie 4

Ukrajinská přehrada již nemůže dodávat vodu pro chlazení jaderné elektrárny08.06.23 20:08 Ukrajina 0

Norsko zakazuje změnu pohlaví u dětí07.06.23 20:32 Norsko 0

Když dva říkají totéž, není to totéž ...07.06.23 14:24 Česká republika 1

Ukrajinci utíkají před mobilizací do Maďarska a Moldavska06.06.23 20:12 Ukrajina 0

Ministerstvo obrany navrhuje informovat mobilizované osoby o povolání do armády prostřednictvím SMS zpráv06.06.23 19:56 Rusko 0

Kateřina Konečná - vojáci USA si můžou u nás dělat, co chtějí05.06.23 20:43 Česká republika 0

Šebekino se kvůli ostřelování z ukrajinské strany proměnilo v město duchů05.06.23 20:32 Rusko 0

Prigožin ukázal výslech ruského podplukovníka05.06.23 12:09 Rusko 2

Cvičení Air Defender 2303.06.23 21:45 Neurčeno 3

"Omezovačům rychlosti" jde jen o šikanu, 81% lidí 30km/h ve městech nechce03.06.23 21:02 Česká republika 0

Moldavsko je připraveno poskytnout své území ukrajinským ozbrojeným silám pro vojenské operace02.06.23 20:31 Moldova 2

Evropský parlament včera většinově hlasoval pro vyloučení Maďarska z předsednictví.02.06.23 20:26 Evropská unie 1

V květnu rozpočet téměř vyčerpán 02.06.23 05:17 Česká republika 3

A nedají pokoj a nedají31.05.23 22:13 Česká republika 0

Co zanedbaly regulační orgány během epidemie? Zcela nové informace v rozhovoru s MUDr. Pavlem Vaškem31.05.23 21:39 Česká republika 2

Skutečné události z Kosova31.05.23 06:35 Srbsko 1

Auta se spalovacím motorem už jen na příděl?31.05.23 04:55 Evropská unie 4

Generál Řehka - válka NATO - Rusko je možná. Kolik budou stát zbraňové systémy? 30.05.23 12:56 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
22,04 Kč
Euro
23,70 Kč
Libra
27,72 Kč
Kanadský dolar
16,51 Kč
Australský dolar
14,86 Kč
Švýcarský frank
24,41 Kč
100 japonských jenů
15,81 Kč
Čínský juan
3,09 Kč
Polský zloty
5,34 Kč
100 maď. forintů
6,44 Kč
Ukrajinská hřivna
0,60 Kč
100 rublů
26,73 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 237,35 Kč
1 unce stříbra
535,04 Kč
Bitcoin
583 082,73 Kč

Poslední aktualizace: 9.6.2023 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 25 693