Bílý dům a miliardáři to s „blokováním slunce“ myslí vážně

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.news)

URL adresa článku:
https://zvedavec.news/komentare/2023/04/9619-bily-dum-a-miliardari-to-s-blokovanim-slunce-mysli-vazne.htm

Arjun Walia

Řízení slunečního záření (Solar Radiation Management, SRM) získává stále více na síle jako potenciální řešení „nezpochybnitelného“ příběhu o soudném dni v souvislosti se změnou klimatu.

Neustále se nám vnucuje myšlenka, že katastrofická perspektiva „globálního oteplování způsobeného člověkem“ a/nebo změny klimatu představuje nezpochybnitelný vědecký „konsenzus“.

A to bez ohledu na skutečnost, že, jak vysvětlil známý vědec zabývající se změnou klimatu Roy Spencera,

„Takzvaný konsenzus vychází z několika průzkumů a abstraktních sčítání, které byly vyvráceny spolehlivějšími výzkumy.“

Existuje celá řada klimatologů a odborníků v oboru, kteří s předkládaným obrazem nesouhlasí, ale jejich hlasy jsou v mainstreamu stále přehlušovány, neslyšeny a neuznávány. Nenaznačují, že nepoškozujeme naše životní prostředí, ale nesouhlasí s politicky motivovanými předpověďmi soudného dne.

Nezpochybnitelné vyprávění o soudném dni proniká do mainstreamové kultury již desítky let jako absolutní pravda. To umožňuje ospravedlnit drastická opatření pod rouškou dobré vůle. Geoinženýrství by bohužel mohlo být jedním z nich.

Geoinženýrství označuje soubor nových technologií, které by mohly manipulovat s životním prostředím a částečně kompenzovat některé dopady změny klimatu. Jedna z těchto metod se nazývá injektáž stratosférického aerosolu (SAI), při níž by se do atmosféry vypouštěly látky jako černý uhlík, oxid siřičitý, kovový hliník, oxid hlinitý, titaničitan barnatý a další, které by odrážely sluneční záření od Země.

Úřad Bílého domu pro vědeckou a technologickou politiku v loňském roce oznámil, že koordinuje pětiletý výzkumný plán, jehož cílem je prozkoumat způsoby, jak upravit množství slunečního světla dopadajícího na Zemi. V souvislosti s nezpochybnitelnou „zhoršující se klimatickou krizí“ se této myšlence dostává stále naléhavější pozornosti.

Mnoho podrobností o tomto plánu nebylo zveřejněno, ale je výsledkem přání vědců, aby vláda USA vytvořila větší program výzkumu geoinženýrství sluneční energie, než jaký byl dosud realizován.

„Je čím dál jasnější, že když se do stratosféry dostane množství aerosolů, může to snížit průměrnou globální teplotu,“ řekl Chris Field, ředitel Stanford Woods Institute for the Environment. Předsedal výboru Národní akademie věd, inženýrství a medicíny (NASEM), který v roce 2021 doporučil Bidenově administrativě, aby financovala federální výzkumný program této technologie.

„Budoucnost skutečně závisí na tom, zda se podaří ambiciózně reagovat na klimatickou krizi. A my musíme být opravdu otevření tomu, abychom si uvědomili, že některé druhy přístupů, které jsou plné nevýhod, si přesto zaslouží být zváženy jen proto, že alternativy jsou tak závažné.“

Finanční prostředky na nový program se v příštích letech pravděpodobně výrazně zvýší a zapojí se do něj více federálních agentur. V roce 2021 NASEM doporučil výzkumný program ve výši 200 milionů dolarů.

Více než 60 vědců z významných institucí nedávno zveřejnilo dopis, v němž vyzývají k důkladnějšímu studiu této strategie a k malým experimentům v terénu, zatímco zpráva OSN naznačuje, že nastal čas začít zkoumat, zda by SAI mohla pomoci v boji proti klimatické krizi.

Tento typ věcí však není nový. Již v roce 2011 vydalo washingtonské think-tank Bipartisan Policy Center národní strategický plán o „potenciální účinnosti, proveditelnosti a důsledcích technik sanace klimatu“. V témže roce se na jednáních OSN o klimatu v jihoafrickém Durbanu o tomto tématu intenzivně diskutovalo.

V roce 2010 Světová meteorologická asociace vysvětlila,

„V posledních letech došlo k poklesu podpory výzkumu modifikace počasí a k tendenci přejít přímo k provozním projektům.“

Znamená to, že geoinženýrství je ve skutečnosti „v provozu“ již řadu let?

Vládní dokument Spojených států vytištěný na žádost Výboru pro obchod, vědu a dopravu Senátu Spojených států v listopadu 1978 uvádí:

„Kromě specifických výzkumných programů sponzorovaných federálními agenturami existují i další funkce související s modifikací počasí, které se provádějí na několika místech výkonné moci. Různé federální poradní panely a výbory a jejich pracovníci – zřízení za účelem provádění hloubkových studií a přípravy komplexních zpráv, poskytování rad či doporučení nebo koordinace federálních programů modifikace počasí – jsou umístěny a podporovány v rámci výkonných oddělení, agentur nebo úřadů.“

Podivné.

Miliardáři jsou také ve hře

Pokud jde o miliardáře, Bill Gates podpořil projekt vědců z Harvardovy univerzity, kteří chtějí v roce 2021 na obloze nad Švédskem otestovat nápad rozprašovat do atmosféry uhličitan vápenatý. Projekt byl naštěstí zastaven poté, co se místní domorodé skupiny a ekologové postarali o dostatečný rozruch. Gates je dlouhodobě zastáncem a podporovatelem geoinženýrství.

Jeff Bezos využil superpočítač společnosti Amazon k modelování účinků plánů na vypouštění obrovského množství oxidu siřičitého (SO2) do atmosféry ještě v tomto roce.

Dustin Moskovitz, zakladatel společnosti Facebook, věnoval 900 000 dolarů na financování vědců v Mali, Brazílii, Thajsku a dalších zemích, kteří zkoumají potenciální účinky solárního geoinženýrství.

Na Mnichovské bezpečnostní konferenci v únoru 2022 hovořil George Soros o existenčním riziku, které změna klimatu představuje pro lidskou civilizaci, a také o své podpoře nástřiku stratosférického aerosolu nad Arktidou, který by odrážel sluneční záření od Země.

Když v roce 2016 bývalý ředitel CIA John Brennan nadnesl toto téma na konferenci Rady pro zahraniční vztahy (Council on Foreign Relations), dostalo se mu také široké pozornosti,

„Dalším příkladem je řada technologií, často označovaných souhrnným názvem geoinženýrství, které by potenciálně mohly pomoci zvrátit oteplovací účinky globální změny klimatu. Jednou z nich, která si získala mou osobní pozornost, je injektáž stratosférického aerosolu neboli SAI: metoda osazování stratosféry částicemi, které mohou pomoci odrážet sluneční teplo stejným způsobem, jako to dělají sopečné erupce. Program SAI by mohl omezit růst globální teploty, snížit některá rizika spojená s vyššími teplotami a poskytnout světové ekonomice další čas na přechod od fosilních paliv.“

Dobrou zprávou je, že velká část vědecké komunity hlavního proudu velmi váhá, zda se o to vůbec pokusit. V nesčetných vědeckých publikacích byla nastíněna nebezpečí, která by mohla být s takovou činností spojena, přičemž mnohá z nich vytvářejí ještě toxičtější životní prostředí tím, že zamořují velké části naší planety ještě toxičtějšími chemikáliemi. Zdravotní důsledky pro zvířata i lidi by mohly být katastrofální, nemluvě o důsledcích pro životní prostředí.

Více než 400 klimatologů se rozhodně staví proti množícím se výzvám ke geoinženýrskému výzkumu sluneční energie a jeho možnému rozvoji. V otevřeném dopise varovali, že rostoucí normalizace technologií SRM jako možného řešení klimatických problémů je důvodem k obavám – které by mohly mít nebezpečné a neočekávané důsledky.

„Vyzýváme vlády, OSN a další aktéry k okamžité politické akci, která by zabránila normalizaci solárního geoinženýrství jako možnosti klimatické politiky. Vlády a Organizace spojených národů musí zajistit účinnou politickou kontrolu a omezit vývoj technologií slunečního geoinženýrství na planetárním prodeji. Konkrétně vyzýváme k uzavření mezinárodní dohody o nepoužívání solárního geoinženýrství.

Je dobré vidět takový odpor proti tomu, co se zdá být neustálou normalizací zkoumání geoinženýrství jako řešení. Je frustrující si představit, že by tento typ aktivit mohl být jednoho dne normální, zejména vzhledem k tomu, že existuje množství vědeckých poznatků a důkazů, které zpochybňují náš současný pohled na klimatické změny a jejich příčiny.

Jak je uvedeno v předchozím článku, tato konverzace není povolena, podobně jako mnoha vědcům, lékařům a odborníkům v této oblasti nebylo dovoleno zpochybňovat vládní politiku v oblasti COVID.

V tomto otevřeném dopise vědci také uvádějí, že,

Vzhledem k rostoucí normalizaci výzkumu solárního geoinženýrství je třeba vyslat silný politický signál k zablokování těchto technologií. Mezinárodní dohoda o nepoužívání solárního geoinženýrství je nutná již nyní.

Jediné, čeho se obávám, je, že budeme i nadále žádat velkou politiku a vládu, aby se změnily a vyslyšely naše hlasy. Nadále se spoléháme na to, že tyto síly provedou změnu, jako bychom žili v demokracii. Systémy, které máme, nepředstavují nic jiného než iluzi demokracie. Jsou oligarchií.

Politická politika týkající se hlavních problémů, které dnes sužují naši planetu, je v rukou několika oligarchů. Ti se postupem času snaží co nejlépe ovlivnit kolektivní mysl, aby podpořila jimi žádané iniciativy, které však často neslouží k tomu, co údajně řeší.

Jaký je skutečný motiv?

Říkejte si, že jsem konspirátor, ale nabízí se otázka, zda geoinženýrství nemá skryté motivy, které dávají globální elitě do rukou více moci a kontroly? Má ovládání počasí v některých zemích geopolitické výhody a děje se tak na úkor jiných?

Po celém světě roste počet výzkumníků, kteří zkoumají, co by solární technika mohla znamenat pro jejich regiony, i když jejich domovské země tuto technologii pravděpodobně nezavedou.

Jiné země to již dělají. Čína oznámila, že plánuje rychlé rozšíření svého programu modifikace počasí. Většina lidí pravděpodobně nevěděla, že Čína vůbec nějaký program modifikace počasí má. Změny zahrnují úpravu klimatu v oblasti, která je více než jedenapůlkrát větší než Indie a pokrývá plochu přes 5,5 milionu kilometrů čtverečních.

Tímto tématem se zabývám již více než deset let a navzdory jeho nedávné popularitě a „legitimizaci“ se domnívám, že geoinženýrství ve velkém měřítku probíhá již desítky let. Není snadné připustit, že velká část našeho počasí a možná i některé velké meteorologické události/katastrofy mohly být uměle vytvořeny, ale to je téma na jiný článek.

Zpráva z roku 1996, kterou vypracovali špičkoví vojenští pracovníci v USA, nazvaná „Počasí jako multiplikátor síly; ovládnutí počasí v roce 2025“, odhaluje údajnou naléhavost zavedení těchto programů:

„Současné demografické, ekonomické a environmentální trendy vytvoří globální napětí, které bude pro mnoho zemí nebo skupin impulsem k tomu, aby se tato schopnost měnit počasí stala schopností.

Ve Spojených státech se modifikace počasí pravděpodobně stane součástí národní bezpečnostní politiky s domácími i mezinárodními aplikacemi. Naše vláda bude takovou politiku provádět v závislosti na svých zájmech na různých úrovních.“

Vzhledem k tomu, že se jedná o otázku národní bezpečnosti, pokud geoinženýrství ve velkém měřítku probíhá a probíhalo, může spadat do oblasti zvláštních přístupových programů. Tyto programy jsou považovány za natolik citlivé, že jsou vyňaty z povinnosti podávat zprávy Kongresu.

Jinými slovy, jsou pravděpodobně přísně utajované, nikoliv však z důvodu ochrany národní bezpečnosti, ale spíše proto, aby se ochránila skutečnost, že to, co se děje, je krajně kontroverzní, neetické a nepotřebné.

The White House and Billionaires Are Getting Serious About “Blocking Out the Sun” vyšel na Global Research 19.4.2023. Překlat v ceně 725 Kč Zvědavec.

Článek byl publikován 25.4.2023


© 2024-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.