Pro muže, který stvořil našeho prezidenta, jsme spodinou společnosti

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.news)

URL adresa článku:
https://zvedavec.news/komentare/2023/03/9591-pro-muze-ktery-stvoril-naseho-prezidenta-jsme-spodinou-spolecnosti.htm

Lubomír Man

Máte jiné politické názory, než jaké nosí v hlavě náš někdejší velvyslanec ve Švédsku, Irsku, USA a Rusku Petr Kolář? Ano, tatínek onoho pražského starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, který nechal strhnout k zemi sochu osvoboditele Prahy, maršála Koněva?

Pokud ano, jste prokazatelně mrtvý muž, kterému by Petr Kolář (čili ten starší z obou Kolářů), jenž si dnes na svoji mimopenzijní skývu chleba vydělává práci pro americkou lobbingovou společnost Squire Patton Boggs a též pro thinktank Evropské hodnoty, možnost k pokračování vaší další existence na tomto světě nedal. A pokud ano, pak jen za podmínky, že byste museli mlčet v těchto jím vyjmenovaných oblastech: politické, společenské a sociální. A to proto, aby mediální prostor zůstal volnější k šíření světodějné informace o tom, že našeho nového prezidenta vymyslel a doslova vydupal ze země právě on, Petr Kolář, a nikdo jiný. Poslechněme si ostatně, co k danému tématu na videu You Tube „Aby bylo jasno“ Jany Bobošíkové, říká sám muž, který má za to, že bez něj by prezidenta Pavla nebylo:

„Když generál Pavel skončil před čtyřmi roky v alianci, založili jsme spolu s generálem n a z á k l a d ě j a k é h o s i i m p u l z u, k t e r ý p ř i š e l, p r a v d a, z a m e r i c k é a m b a s á d y, Spolek pro bezpečnou budoucnost“.

Že ta budoucnost byla už tehdy vykolíkována pro nadcházející politickou dráhu fešného generála, nás dnes nepřesvědčuje jen Petr Kolář, ale vnímáme to i při každém stisknutí televizního ovladače. A jak by ta budoucnost naopak vypadat neměla a hlavně nesměla, nám dokazuje další video z dílny Jany Bobošíkové, na kterém Petr Kolář prohlašuje: „N e m ů ž e m e n e c h á v a t l i d i, k t e ř í, j s o u t o v p o d s t a tě s p o d i n a s p o l e č n o s t i, a b y s i t a d y, v t o m p r o s t o r u s p o l e č e n s k é m, s o c i á l n í m a p o l i t i c k é m d ě l a li, c o c h tě j í“

Jistě, pane Koláři. Dělat, co chcete, je dle vašeho názoru vyhrazeno jen vám a vám podobně smýšlejícím. A zbytku, který smýšlí jinak, je dle vašeho názoru souzeno: Maul halten und weiter dienen!“ Čili držet hubu a sloužit dál!

Slyšel jste někdy něco o tom, že podle Všeobecné deklarace lidských práv jsou si všichni lidé, co do důstojnosti a práv, rovni, pane Koláři?

Článek byl publikován 20.3.2023


© 2024-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.