Geofence Surveillance: Nejprve špehovali protestující. Pak církve. Teď jste na řadě vy

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.news)

URL adresa článku:
https://zvedavec.news/komentare/2023/03/9589-geofence-surveillance-nejprve-spehovali-protestujici-pak-cirkve-ted-jste-na-rade-vy.htm

John a Nisha Whitehead

Vím, jaká je v Americe schopnost nastolit tyranii, a musíme dohlédnout na to, aby tato agentura a všechny agentury, které touto technologií disponují, pracovaly v rámci zákona a pod řádným dohledem, abychom tuto propast nikdy nepřekročili. To je propast, ze které není návratu.“ – senátor Frank Church v pořadu Meet The Press, 1975.

Pokud dáte vládě prst, vezme si celou ruku. Vždy.

Takto začíná šikmá plocha, která vede k úplnému pronásledování.

Varování Martina Niemöllera o rozšiřující se síti, která nás všechny chytá do pasti, vydané v reakci na hrozbu, kterou představoval fašistický režim nacistického Německa, je stále aktuální:

„Nejdřív si přišli pro socialisty a já jsem se neozval – protože jsem nebyl socialista. Pak si přišli pro odboráře a já jsem se neozval – protože jsem nebyl odborář. Pak přišli pro Židy, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid. Pak si přišli pro mě – a nezbyl nikdo, kdo by se mě zastal.“

Tato šikmá plocha souvisí s vládním používáním technologie geofence, která využívá údaje o poloze mobilních telefonů k identifikaci osob, které se v daném okamžiku nacházejí v určité oblasti.

Nejprve začala policie používat příkazy ke geofence (lokalizace polohy mobilu) k provádění zátahů na osoby v blízkosti místa činu.

Poté FBI využila údaje z geofence ke zjištění totožnosti osob, které se 6. ledna 2021 nacházely v blízkosti Kapitolu.

Netrvalo dlouho a vládní úředníci v Kalifornii použili údaje z mobilních telefonů a geografické údaje ke sledování počtu a pohybu návštěvníků kostelů na jejich území během výluk COVID-19.

Pokud jsme již dospěli do bodu, kdy si lidé modlící se a shromažďující se na půdě kostela zaslouží takovou míru vládní kontroly a sankcí, nejsme příliš daleko od volného pádu do státu totálního dohledu.

Sledovací akce Dragnet geofence mohou být a nakonec i budou používány k tomu, aby označily za podezřelého každého člověka, který se v daném čase nachází na určitém místě, a aby byly tyto osoby zařazeny do nekonečné virtuální sestavy v naději, že se podaří přiřadit zločince ke každému trestnému činu.

Nebezpečí opravdu nelze podceňovat.

Snaha vlády zadržet účastníky protestů na Kapitolu 6. ledna ukázala, jak zranitelní jsme všichni vůči hrozbě státu, který nás sleduje a usiluje o to, aby měl o našich životech přehled jako Bůh.

Na základě selfie, příspěvků na sociálních sítích, údajů o poloze, geograficky označených fotografií, rozpoznávání obličejů, sledovacích kamer a crowdsourcingu shromáždili vládní agenti rozsáhlý soubor dat o každém, kdo se 6. ledna 2021 nacházel v blízkosti Kapitolu.

Do tohoto souboru dat byly zahrnuty i osoby, které možná neměly s protesty nic společného, ale podle údajů z mobilního telefonu se nacházely v nesprávný čas na nesprávném místě.

Nemuseli jste se ani zapojit do protestů v Kapitolu, abyste si vysloužili návštěvu FBI: vyšetřovatelé údajně sledovali – a vyslýchali – každého, jehož mobilní telefon se připojil k wi-fi nebo se jen identifikoval vysílačům mobilních telefonů v blízkosti Kapitolu.

Jeden muž, který se vydal na procházku se svými dcerami, aby nakonec uvízl v blízkosti Kapitolu, se po několika dnech dočkal toho, že se u jeho dveří objevili agenti FBI. Pomocí Google Maps dokázali agenti přesně určit, kde a jak dlouho stáli.

Množství sledovaných údajů, které má vláda k dispozici, je ohromující.

Jak vysvětlují investigativní novináři Charlie Warzel a Stuart A. Thompson, „tato [sledovací] data... poskytují důvěrné záznamy o lidech, ať už navštěvují protidrogová centra, striptýzové kluby, kasina, potratové kliniky nebo místa bohoslužeb.“

V takovém sledovacím ekosystému jsme všichni podezřelí a databázové jednotky, které je třeba sledovat, katalogizovat a zaměřovat.

Zapomeňte na to, že jste nevinní, dokud se neprokáže vaše vina.

Ačkoli ústava vyžaduje, aby vláda předložila pádné důkazy o trestné činnosti, než může občana zbavit života nebo svobody, vláda tuto základní záruku řádného procesu postavila na hlavu.

Díky digitálním stopám a digitálním otiskům, které po sobě všichni zanecháváme, nyní začínáte jako viník a musíte dokazovat svou nevinu.

V době přehnané kriminalizace, kdy průměrný Američan spáchá nevědomky nejméně tři trestné činy denně, není nikdo, kdo by byl ušetřen.

Důsledky zmocnění vlády k obcházení základních procesních záruk jsou natolik mrazivé a dalekosáhlé, že se stanou terčem pro každého, kdo se náhodou nachází na stejném místě, kde dochází k trestnému činu.

Jak varují Warzel a Thompson:

„Myslet si, že tyto informace budou použity proti jednotlivcům pouze v případě, že porušili zákon, je naivní; tyto údaje jsou shromažďovány a zůstávají připraveny k použití a zneužití, ať už se lidé shromažďují na podporu povstání, nebo oprávněně protestují proti policejnímu násilí... Toto shromažďování bude jen sofistikovanější... Je to den ode dne jednodušší... nerozlišuje viníka od nevinného. Sbírá a ukládá data o poloze z telefonů účastníků výtržností MAGA, policistů, zákonodárců i kolemjdoucích. Z minulosti ani ze současnosti neexistuje žádný důkaz, že by moc, kterou tento sběr dat nabízí, byla využita pouze k dobrým účelům. Neexistuje žádný důkaz, že pokud dovolíme, aby se tak dělo i nadále, bude země bezpečnější nebo spravedlivější.“

Je jedno, jestli jsme svatí nebo hříšníci, protože všichni jsme vtaženi do masivního digitálního datového vleku, který nerozlišuje mezi těmi, kdo jsou nevinní, podezřelí nebo zločinci.

Vezměte si, co se stalo s kaplí Calvary Chapel během COVID-19.

V březnu 2020 vydali vládní úředníci v kalifornském okrese Santa Clara příkaz k neopouštění domova, který obyvatelům nařizoval, s kým se mohou stýkat, kam mohou jít, co mohou dělat a za jakých okolností.

Okresní úřady zavedly ještě přísnější omezení pro církve a pohrozily jim vysokými pokutami za nedodržení příkazů k uzavření.

Poté úředníci ze Santa Clary údajně použili technologii geofence ke sledování koncentrace věřících v kapli Calvary Chapel během výluk COVID-19 v letech 2020 a 2021 a svá zjištění použili k odůvodnění uložení pokut ve výši téměř 3 milionů dolarů za porušení přísných pandemických omezení.

Přestože Nejvyšší soud USA rozhodl, že podobná omezení protiústavně vyčleňují modlitebny, s nimiž je zacházeno obzvláště tvrdě, a „zasahují „samotné jádro prvního dodatku zaručujícího náboženskou svobodu“, okresní úředníci se snaží získat miliony dolarů na pokutách uložených církvím, včetně kaple Calvary, za porušení okresních nařízení.

Používání geofrekvenčního sledování ke sledování návštěvníků kostela představuje přinejmenším hrubé porušení práv návštěvníků kostela podle čtvrtého dodatku a pokus o narušení chráněných aktivit podle prvního dodatku, které se týkají svobody projevu, svobodného vyznávání náboženství a práva lidí pokojně se shromažďovat.

Vládní sledování pomocí geofence však zdaleka nemá jen dopad na členy církve a všechny, kdo se nacházeli v blízkosti protestů 6. ledna.

Důsledky pro nás všechny jsou dalekosáhlé.

Bylo prokázáno, že masové sledování omezuje zákonné aktivity podle prvního dodatku a v minulosti bylo využíváno k potlačování disentu, pronásledování aktivistů a obtěžování marginalizovaných komunit.

Studie Rogera Clarkea, známého australského odborníka na sledování dat a ochranu soukromí, ukazuje, že náklady vyplývající z narušení soukromí jsou tak významné, že v podstatě ohrožují samotné základy demokratické společnosti.

Mezi nejzávažnější poškození patří:

Jinými slovy, mrazivé účinky všudypřítomného sledování vyvolávají neustálý a oprávněný strach i u těch nejposlušnějších občanů, kteří dodržují zákony.

O to samozřejmě jde.

Vláda nás chce mít v náhubku, spokojené a poddajné.

Zatím to funguje.

Američané se stále více autocenzurují a postupují v souladu s diktátem vlády (a amerických korporací), ať už ze strachu, indoktrinace nebo z kombinace těchto důvodů.

Mezitím se o používání příkazů ke geofence nadále diskutuje v legislativě a bývá napadán u soudů. Například zatímco kalifornský soud shledal, že široký příkaz k použití geofence porušuje čtvrtý dodatek, federální soudce pro okres Columbia potvrdil používání příkazů geofence policií v souvislosti s událostmi z 6. ledna.

Ať už však soudy rozhodnou jakkoli, jedno je jisté: tyto geoprohledávačky jsou na nejlepší cestě stát se očima a ušima policejního státu, který každého z nás považuje za potenciálního podezřelého, teroristu a narušitele zákona.

Jak vysvětluji ve své knize Battlefield America: The War on the American People a v jejím fiktivním protějšku The Erik Blair Diaries, takto se technologie, které byly údajně přijaty k potírání nebezpečných zločinců v našem středu, používají k ovládnutí svobodného lidu.

Geofence Surveillance: First, They Spied on Protesters. Then Churches. You’re Next vyšel na rutheford.org 15.3.2023. Překlad v ceně 571 Kč Zvědavec.

Článek byl publikován 17.3.2023


© 2024-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.