Frakování: Vědecké důkazy o nepříznivých zdravotních účincích, o kterých vám vlády neříkají

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.news)

URL adresa článku:
https://zvedavec.news/komentare/2022/10/9344-frakovani-vedecke-dukazy-o-nepriznivych-zdravotnich-ucincich-o-kterych-vam-vlady-nerikaji.htm

Paul Anthony Taylor

Hydraulické štěpení, obecně známé jako frakování, je technika získávání ropy a plynu z břidlicových hornin. Tento proces, někdy označovaný jako „nekonvenční těžba ropy a zemního plynu“, zahrnuje vrtání do země a nasměrování vysokotlaké směsi vody, písku a chemikálií do horniny. Zatímco vlády běžně tvrdí, že tento proces představuje malé nebo žádné riziko pro veřejné zdraví, pravdou je pravý opak. Studie prokázaly jasnou souvislost mezi frakováním a rakovinou, srdečním infarktem, nepříznivými porodními výsledky a mnoha dalšími negativními účinky na zdraví.

Jejich tvrzení o bezpečnosti tohoto procesu zpochybňuje skutečnost, že vlády jen zřídkakdy sestavily podrobné hodnocení rizik pro veřejné zdraví spojených s frakováním a porovnaly je s jeho údajnými přínosy. Každý, kdo by provedl takovou hloubkovou analýzu, by zjistil, že je mnoho důvodů k obavám.

Frakování a rakovina

[...]

V přehledu, který byl v roce 2017 zveřejněn v časopise Science of The Total Environment, bylo při zkoumání souvislostí mezi frakováním a rakovinou identifikováno 55 chemických látek uvolňovaných do ovzduší a vody, které jsou známými, pravděpodobnými nebo možnými lidskými karcinogeny. Mezi těmito chemickými látkami bylo 20 látek, u nichž bylo prokázáno, že zvyšují riziko vzniku leukémie a lymfomu. Výzkumníci varovali, že těmto chemikáliím mohly být vystaveny miliony lidí žijících v okruhu jedné míle od frakovacích vrtů.

Nedávný výzkum tyto obavy potvrdil, když zjistil, že u pensylvánských dětí, které žily v blízkosti nekonvenčních těžebních lokalit ropy a zemního plynu, byla v době jejich narození dvakrát až třikrát vyšší pravděpodobnost diagnózy leukémie ve věku 2 až 7 let než u dětí, které v blízkosti těchto těžebních lokalit nežily.

Frakování a srdeční problémy

Výzkum zveřejněný v roce 2021 ukazuje, že nekonvenční těžby zemního plynu jsou spojeny s infarkty. Výzkum publikovaný v časopise Environmental Research vědci ve Spojených státech zjistil, že takový rozvoj je spojen se zvýšenou mírou hospitalizace pro infarkt u mužů středního věku, starších mužů a starších žen a také se zvýšenou úmrtností na infarkt u mužů středního věku. Výzkumníci tvrdí, že jejich zjištění podporují zvýšenou informovanost o kardiovaskulárních rizicích nekonvenčního rozvoje těžby zemního plynu a naznačují, že zákaz frakování může být ochranou veřejného zdraví.

Těžba nekonvenčního zemního plynu byla podobně spojena s hospitalizací pacientů trpících srdečním selháním. Studie zveřejněná v časopise Journal of the American College of Cardiology v roce 2021 zjistila, že starší pacienti se srdečním selháním se zdají být obzvláště zranitelní vůči nepříznivým zdravotním dopadům nekonvenční těžby zemního plynu.

Nepříznivé účinky na zdraví kojenců

Četné studie ukazují, že frakování má negativní vliv na výsledky porodů a zdraví dětí. Nedávná studie zveřejněná v časopise Journal of Health Economics zjistila „konzistentní a přesvědčivé důkazy“, že vrtání vrtů na břidlicový plyn má negativní dopad na kvalitu pitné vody i na zdraví kojenců.

Důkazy z Pensylvánie potvrzují souvislost mezi frakováním a negativními účinky na zdraví kojenců. Výzkum publikovaný v časopise Science Advances v roce 2017 prokázal negativní zdravotní dopady vystavení in utero lokalitám, kde probíhá frakování, ve vzdálenosti do 3 km od bydliště matky, přičemž největší zdravotní dopady byly zaznamenány u vystavení in utero v okruhu 1 km od lokalit. Zdravotní dopady zahrnovaly vyšší výskyt dětí s nízkou porodní hmotností a také výrazný pokles průměrné porodní hmotnosti a několika dalších ukazatelů zdraví kojenců.

Podobná zjištění přinesla i studie z roku 2019, která zkoumala vliv těžby ropy na zdraví novorozenců v jednotlivých okresech Oklahomy a prokázala, že čím blíže je bydliště matky v době porodu k těžebním vrtům, tím negativnější jsou dopady na zdraví novorozenců při porodu. Souvislost mezi blízkostí frakovacích vrtů a nepříznivými výsledky porodů potvrzují i samostatné výzkumy z Kalifornie a venkovské Alberty v Kanadě.

Zvýšená hospitalizace a další problémy

Studie ukazují jasnou souvislost mezi frakováním a zvýšeným počtem hospitalizací. Výzkum zkoumající zdravotní důsledky těžby nekonvenčního zemního plynu v Pensylvánii zjistil významnou souvislost mezi těžbou břidlicového plynu a hospitalizacemi kvůli zápalu plic u starších osob. Důkazy z Pensylvánie podobně ukazují, že rozvoj těžby nekonvenčního zemního plynu je spojen s počtem hospitalizací pro močopohlavní problémy, jako jsou infekce ledvin a močových cest. Další pensylvánský výzkum potvrdil souvislost mezi nekonvenční těžbou zemního plynu a ropy a mírou hospitalizace v nemocnicích pro lékařské kategorie dermatologie, neurologie, onkologie a urologie.

Důkazy jasně ukazují, že mnoho chemických látek používaných při frakování může poškodit plíce, játra, ledviny, krev a mozek. Mezi příznaky, které běžně hlásí obyvatelé žijící v okruhu 1 km od frakovacích vrtů, patří poruchy spánku, bolesti hlavy, podráždění hrdla, stres nebo úzkost, kašel, dušnost, problémy s dutinami, únava, nevolnost a sípání.

Tanec podle not energetického kartelu

Vzhledem k množství vědeckých důkazů, které nyní existují, nelze věřit, že by si vlády nebyly vědomy nepříznivých zdravotních účinků frackingu. Z toho můžeme vyvodit pouze závěr, že veřejné zdraví je vědomě obětováno na oltář zisku a ekonomického prospěchu podniků. V současné době sice komerčně těží břidlicový plyn nebo ropu z břidlic pouze čtyři země (Spojené státy, Kanada, Čína, Argentina), ale další se o to stále více pokoušejí. Britská vláda nedávno zrušila zákaz frakování, který v zemi platil od roku 2019, a uvedla, že nyní může pokračovat i přes odpor místních rad.

Jen zřídkakdy se politici zaměřují na negativní zdravotní dopady frakování a raději se dohadují o jeho dopadech na životní prostředí. Musíme si však uvědomit, že tancování podle not energetického kartelu má temnou a zločinnou historii, která sahá více než sto let do minulosti a zahrnuje dvě globální války. Politici a korporace, kteří upřednostňují zisk před lidským zdravím, se musí ze svého jednání zodpovídat. Zajistit, aby se tak stalo co nejdříve, může být naší nejlepší obranou proti opakování historie.

Fracking: The Scientific Evidence of Adverse Health Effects That Governments Aren’t Telling You About vyšel 30.9.2022 na Global Research. Překlad v ceně 385 Kč Zvědavec.

Článek byl publikován 3.10.2022


© 2023-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.