BlackRock – nejnebezpečnější firma

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.news)

URL adresa článku:
https://zvedavec.news/komentare/2022/08/9285-blackrock-nejnebezpecnejsi-firma.htm

Kathleen Marquardt

Ačkoli si většina z nás myslela, že máme vládu lidu, lidem a pro lid, nemáme ji a neměli jsme ji po mnoho desetiletí. Na transformaci se pracovalo více než 100 let, ale poslední zbraní, která nás měla dovést k vládě jednoho světa, byla dvoudílná Rada prezidenta pro udržitelný rozvoj/Národní partnerství pro obnovu vlády. První část zakotvila Agendu 21 i do těch nejmenších oblastí státní správy - od federální až po zcela bezvýznamné kanceláře. Druhá část, ačkoli jsme o ní slyšeli ještě méně, je nebezpečná „zaměřením na vedení zásadní změny kultury ve vládě“, které přenáší moc z Kongresu na byrokracii; ze zástupců lidu na nevolené orgány (a tudíž nemáme možnost je sesadit), které „v konečném důsledku kontrolují mezinárodní finance, veškerou činnost podniků a firem, vládní politiku a mezinárodní vztahy“. A tak „vybudovali systém, který jim umožní zmocnit se „globálního společenství (pozn. red.: kontroly nad celým světem). „[1]

Tento přenos moci „zničil kontrolu a rovnováhu v ústavě na místní úrovni, a tím zničil zastupitelskou vládu. Tento přesun moci je filosofickým přechodem ke zcela nové formě vlády. Jedná se o spojení vlády, korporací a nevládních organizací.“[2] Tím bylo založeno partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), které se stalo novým jádrem vlády. V preambuli Summitu Země/Agendy 21 se přímo uvádí, že partnerství veřejného a soukromého sektoru je budoucností. A Summit Země/Agenda 21 nám na str. 15 říká, že „vláda, podniky a průmysl, včetně nadnárodních korporací, posílí partnerství za účelem realizace zásad a kritérií udržitelného rozvoje“.

Nyní, po 30 letech od doby, kdy globalisté začali s jejich zaváděním, vidíme výsledky - a ty jsou ohavné a zdrcující. Partnerství veřejného a soukromého sektoru se proměnilo v jedno globální partnerství veřejného a soukromého sektoru (GPPP), které je příliš velké na to, aby zkrachovalo - jak doufají. Termín „příliš velký na to, aby zkrachoval“ se používá k popisu společnosti, která je „tak zapletená do globální ekonomiky, že její selhání by bylo katastrofální.“ Pokud nezkrachuje, bude to znamenat konec civilizace na této zemi. Ale ona selže. Věci řídí příliš mnoho maniaků toužících po moci; budou se vést boje o to, kdo je „králem hory“, kdo dnes vládne. Až se to nepodaří, bude to stále ošklivý a nebezpečný svět, ale ne svět, v němž budou tyrani ovládat všechny oblasti našeho života. Podívejme se však na to, co je GPPP nyní.

Globální partnerství veřejného a soukromého sektoru je síť světových zainteresovaných kapitalistů. Co je to stakeholderský kapitalismus? Je to představa, že „firma se zaměřuje na uspokojování potřeb všech svých zainteresovaných stran: zákazníků, zaměstnanců, partnerů, komunity a společnosti jako celku“. Spěte dál. Vy ani já, ani zákazníci, zaměstnanci, komunita a společnost jako celek (pokud je to vůbec možné) nejsme a nikdy nebudeme zainteresovanými stranami. Zainteresovanými stranami jsou ti bohatí muži a ženy, ti, kteří řídí centrální banky, a několik vládních představitelů. Obyčejným lidem není nic dovoleno! Zamyslete se nad tím; není možné uspokojit potřeby všech svých zainteresovaných stran, které vyjmenovávají – ledaže by těmto zainteresovaným stranám bylo řečeno, co chtějí, tj. že „nebudete nic vlastnit a budete šťastní“. To je jediný způsob, jak to může fungovat; existuje příliš mnoho konkurenčních zájmů s tak velkou sférou kategorií, které je třeba uspokojit.

Zainteresovanými stranami GPPP jsou globální korporace, centrální banky, vlády, miliardové nadace, think-tanky, významné akademické a vědecké instituce, nevládní organizace a dokonce i odbory. Který subjekt vynechali? Ehm, nás občany. My do toho nebudeme mít co mluvit (ne že bychom toho teď měli moc). Vlády, které jsou považovány za jejich zainteresované partnery, také nemají žádné slovo. Když se podíváte na USA, zjistíte, že vládní byrokraté drží veškerou moc Kongresu; zatímco výkonná moc tyto subjekty ovládá, Globalisté (s Deep State) ovládají výkonnou moc.

Od rozpadu feudalismu převládá v západním světě kapitalismus volného trhu, v němž je většina výrobních prostředků v soukromém vlastnictví, výroba je řízena a příjmy jsou rozdělovány převážně prostřednictvím fungování trhů. Historie ukazuje, že kapitalismus volného trhu je nejlepším ekonomickým systémem, jaký byl kdy vynalezen.

Již desítky let nežijeme v systému volného trhu; ten se postupně proměnil v to, co máme dnes, ve zkorumpovaný, zmanipulovaný a řízený chaos bez centrální struktury a s měnovým systémem, který není podložen aktivy. A většina nebo všechny světové hospodářské systémy jsou na pokraji zhroucení. Plánovaný kolaps, aby GPPP mohla nastoupit a převzít vládu. „Od vzniku amerického Federálního rezervního systému před více než sto lety byl každý větší kolaps finančního trhu záměrně vyvolán centrální bankou z politických důvodů. Dnes americký FED působí svou úrokovou zbraní (dalším nástrojem asymetrické války) to, co je největší spekulativní finanční bublinou v dějinách lidstva, bublinou, kterou sám vytvořil) [3]. To vše za účelem vytvoření globalismu.

V současné době se potýkáme s přísnými předpisy v oblasti územního plánování a bydlení, které nutí lidi stěhovat se do měst (nyní nazývaných lidská stanoviště – na rozdíl od venkovských oblastí, které se mají stát součástí životního prostředí zvířat). Rodinné domky jsou považovány za škodlivé pro životní prostředí (viz Sustainable od Toma DeWeese), takže je třeba lidi motivovat k tomu (=vyhánět) aby žili v „králikárnách“ a hustě obydlených čtvrtích. (Viz The Ideal Communist City).[4] Předměstí jsou nazývána „rozlehlými“, aby se tím očernily individuální domky se zahrádkou a čtvrti se zelenými prostory, grilováním a spoustou pobíhajících dětí. To je dalším nástrojem této asymetrické války. Ale mnoho, ne-li většina těch, kteří žijí na předměstích ve svých rodinných domech, jsou příslušníci střední třídy; páteř Ameriky budující americký sen. Ti, kteří touží vlastnit dům, nacházejí méně dostupných, takže ztrácejí šanci vybudovat si vlastní kapitál. V sázce je ekonomická svoboda a s ní i kapitalismus volného trhu – základní kámen americké svobody.

Nyní se podívejme na pravděpodobně nejnebezpečnějšího globálního partnera veřejného a soukromého sektoru, společnost BlackRock. Jedná se o nejmocnější finanční instituci na světě, jejíž aktiva nyní dosahují 9,6 bilionu dolarů. Jak řekl Tucker Carlson: „…tato skutečnost dává generálnímu řediteli Larrymu Finkovi bezkonkurenční kontrolu nad americkou ekonomikou“. Není příjemné pomyšlení, že jeden člověk má takovou moc. Společnost BlackRock radí centrálním bankám a má kontakty na představitele států celého světa. Apple a Microsoft jsou jen dvě z jejich investic. Společnost BlackRock založila v Číně nový investiční fond; první, který zcela vlastní zahraniční firma. Čínští investoři do něj vložili miliardu dolarů. Přilákal již více než 111 000 investorů.

Chci se však zaměřit na investice společnosti BlackRock zde v USA – penze a nemovitosti. K důchodům: Společnost BlackRock vybírá penzijní fondy, které jsou investovány prostřednictvím společnosti BlackRock, a vkládá je do investic v Číně. Jak uvádí Consumers' Research: „Viděli jsme, že zatímco BlackRock signalizuje ctnost[5] v USA, pomáhá našim protivníkům s americkými penzijními dolary.“ Uvádějí také seznam deseti států, jejichž „veřejné penzijní fondy jsou nejhlouběji zainvestovány ve společnosti Blackrock: Washington, Florida, New York, Nevada, Jižní Karolína, Oklahoma, Pensylvánie, Montana a Západní Virginie“.

A co majetek? My v American Policy Center už léta píšeme a mluvíme o tom, jak světoví byrokraté vytvářejí zákony, nařízení, pravidla a přetvářejí vlády, aby zavedli Agendu 21 prostřednictvím OSN, Světového ekonomického fóra (WEF) a GPPP. Jedním z mnoha výsledků dokončené Agendy21/2030 ve světě by bylo „žádné soukromé vlastnictví“.

Federální vláda (tj. Deep State a globalisté ve Washingtonu) motivovala Wall Street k tomu, aby vstoupila na trh s bydlením. „Na začátku roku 2012 spustila pilotní program, který umožnil soukromým investorům snadno nakupovat zabavené domy po stovkách od vládní agentury Fannie Mae. Tito noví majitelé by pak domy pronajímali, čímž by vzniklo více bytů v oblastech silně zasažených exekucemi.“ [6]

To zní skvěle, vláda má odpověď. Ale počkejte. Nájemníci těchto rodinných domů brzy zjistili, že velké společnosti s pytli peněz v roli pronajímatele nejsou velké terno. A společnosti zjišťují, že ačkoli se mohou domnívat, že tyto domy jsou v podstatě modelové domy a nájemníci jsou modeloví nájemníci, život tak možná funguje v technokracii, ale ne ve skutečném životě. A na závady doplácejí nájemníci. (Viz článek v časopise Atlantic o pronajímatelích na Wall Street. [7] To bylo loni; tehdy byla společnost BlackRock v oblasti nemovitostí málo významným hráčem.

Společnost BlackRock se nyní chce stát jedním z největších pronajímatelů v USA; již nyní zde vlastní nemovitosti v hodnotě 34 miliard dolarů. A více než polovina nemovitostí v naší zemi je ve vlastnictví institucionálních investorů (BlackRock a další subjekty GPPP). Podle deníku New York Times kupuje společnost BlackRock každý rodinný dům, který najde, platí 20-50 % nad požadovanou cenu a převyšuje běžné kupce domů.“ (A než se zeptáte, BlackRock je spojen s Black Stone, ale to je jiný příběh.)

Společnost BlackRock a jeden z dalších GPPP také „…přebírají centralizované technologie výroby potravin a budou mít téměř úplnou kontrolu nad budoucím zásobováním potravinami v Americe“. [8] Z velké části také vlastní deset největších světových potravinářských společností. A majitel Larry Fink říká, že je čas donutit lidi ke změně chování. O jaké chování se jedná? Kde žijeme, co jíme, zda se rozmnožujeme? To jsou obecné body Agendy21/GPPP/Velkého resetu. „Build Back Better“ (přestavět na lepší) v marxismu znamená zničit vše, co má morální hodnotu a individuální svobodu, a zanechat za sebou prohnilý úhor. Marxismus není schopen nikdy nic přestavět a vylepšit; je postaven na hegelovské dialektice, která boří krok za krokem – bez rekonstrukce. Podle GPPP tedy budování zpět k lepšímu znamená převzít plnou kontrolu nad globálními společnými statky. Globálními společnými statky se dříve rozuměly „ty části planety, které nespadají pod národní jurisdikci a k nimž mají přístup všechny národy“. Nyní znamenají „a také všechny ostatní části planety“.

Podaří se jim to? Podle mého názoru ne. Svůj plán uspěchali ve snaze dokončit jej - Agendu 21 a vládu jednoho světa - do roku 2030, nikoliv do původního data 2050. Existují i další faktory, které je rozleptávají, včetně toho, že bez ohledu na to, jak velký je váš počítač, nemůžete zohlednit všechny proměnné potřebné k vybudování této tyranské vlády. Ve skutečnosti mezi hráči právě teď dochází k rozkolu. A to hlavní - my Američané, kteří ještě máme funkční mozek a morální kompas, nejsme připraveni stát se nevolníky nebo se nechat kompostovat na hnojivo.

Zvítězíme, ale protože mnozí budou příliš dlouho otálet, než se probudí, bude to ošklivý, dystopický svět, a "Build Back Better" zanechá po sobě v nejlepším případě jen brownfieldy. (Brownfield je nemovitost, která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Wikipedia).

Být BlackRocked je snem GPPP a „noční můrou všech nočních můr“ pro rozumné, racionální a morální lidi.

Lev může být potlučený a zbitý, ale stále bude řvát.

Odkazy

  1. Iain Davis, Seizing Everything: the Theft of the Global Commons, Pt. I
  2. Joan Veon, The United Nations’ Global Straitjacket, p. 88
  3. https://qoshe.com/...
  4. https://americanpolicy.org/...
  5. Real Clear energy: Virtue signaling is defined as the act of publicly expressing opinions in order to demonstrate that you are a good person. However, this has become muddied with placing more importance on the appearance of moral correctness, than the correctness itself.
  6. https://www.theatlantic.com/technology/...
  7. https://www.theatlantic.com/technology/...
  8. https://www.naturalnews.com/...

BlackRock The Most Dangerous Company vyšel na americanpolicy.org. Překlad v ceně 686 Kč Zvědavec.

Článek byl publikován 23.8.2022


© 2024-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.